Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa April 2011

Puk, puk. Kto tam? Breacher.

Puk, puk. Kto tam? Breacher.

Autor: Piotr „Black Hawk” Lorenc
?ród?o: www.blog.gunfire.pl

Na chwil? obecn? bardzo ?atwo rozró?ni?, kto w airsoftowym ?wiecie lubi zwyk?e, proste ?upanki, a kogo interesuj? bardziej skomplikowane i wymagaj?ce MilSimy, szkolenia czy inne wyjazdy tego typu.
Grup? tych, dla których zwyk?a wymiana kompozytu to zbyt ma?o, mo?na by jeszcze podzieli? na tych, którzy mi?uj? si? w taktyce zielonej, czarnej lub w zasadzie obu po trochu.


Wraz z pojawieniem si? tego „od?amu” ze ?wiata plastikowych kulek, pojawi?a si? potrzeba zgromadzenia i dostosowania odpowiedniego sprz?tu, który w mniejszym lub wi?kszym stopniu ci??ko dosta?.
?eby Was nie zanudzi? list? szpeju, skupi? si? na kilku rzeczach dla czarnej taktyki.
Doda³: Mario75 W kategorii: CQB Czytañ: [11669] Komentarzy: [0]

Wywiad z Dominik? "Paluszek" Blcak Widow S?upsk KOALICJA PÓ?NOC

Wywiad z Dominik? "Paluszek" Blcak Widow S?upsk KOALICJA PÓ?NOC

Wywiad pochodzi z E-zina "ASG Pomorze" 29.11.10 przeprowadzony przez Technofili? 13PBP S?upsk - L?bork

1. Imi? i pseudo?
Dominika, niektórym znana jako Paluszek
2. Czym si? zajmujesz prywatnie; praca itd.
Prywatnie ...

Doda³: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytañ: [9941] Komentarzy: [2]

Demony Wojny: Requiem Prolog 29.05.2011r. Runowo

Demony Wojny: Requiem Prolog 29.05.2011r. Runowo

Gdzie? w Serbii.

Niewielkie zaciemnione pomieszczenie. Smuga ?wiat?a wpada?a tylko jednym, niewielkim okienkiem umiejscowionym pod niemal samym sufitem. W powietrzu da?o si? wyczu? zapach st?chlizny…

Na ?rodku pomieszczenia sta? owalny stó?.

Doda³: Mario75 W kategorii: Manewry Czytañ: [9417] Komentarzy: [3]

Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych Dar?owo VS Malechowo

Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych  Dar?owo VS Malechowo

Komendant zlotów na tzw Patelni da? si? namówi? Burmistrzowi i b?dzie wspó?pracowa? przy Dar?owskim letnim zlocie. Natomiast zlot w Malechowie który mia? odby? si? ...

 

Doda³: Marduk W kategorii: Zloty Czytañ: [10746] Komentarzy: [1]

Europoltech 2011: Akcesoria Magpula w Polsce

Europoltech 2011: Akcesoria Magpula w Polsce

Do Polski trafi?y produkty ameryka?skiego Magpula. Po raz pierwszy pe?n? ofert? jego akcesoriów do broni strzeleckiej pokazano na...

Doda³: Dantee W kategorii: Replika Czytañ: [14129] Komentarzy: [0]

Nowo?ci na Portalu

Nowo?ci na Portalu www.KoalicjaPolnoc.pl


Teraz ka?dy z zarejestrowanych u?ytkowników mo?e nadsy?a? Artyku?y do publikacji na Portalu. Zarejestrowani znajd? po lewej stronie Portalu w nawigacji przycisk "Dodaj Newsa". Edytor podobny jest do znanego wam Worda czy Open Office'a. U?ywaj?c narz?dzi...

W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? b??dami po zmianie silnika Portalu w pe?nej cz??ci News film i ...

Dopiero, a mo?e ju? na dniach Portal sko?czy? rok. Na Manewrach OPERACJA PÓ?NOC pod Ko?obrzegiem, b?dziemy mogli...

Doda³: Mario75 W kategorii: Replika Czytañ: [16774] Komentarzy: [3]

24-26 czerwca 2011 odb?dzie si? Atomicon 2011

24-26 czerwca 2011 odb?dzie si? Atomicon 2011

Miejsce konwentu

Konwent odbywa si? na terenie by?ej bazy wojskowej 31 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Na obszarze zlokalizowanych jest kilkana?cie bunkrów i obiektów wojskowych. Przez to miejsce to nadaje si? idealnie na post-apokaliptyczny konwent. Dojazd na miejsce ko...

?ród?o: http://asgwlkp.pl

Doda³: Mario75 W kategorii: Replika Czytañ: [10555] Komentarzy: [0]

KDS Kurs Dzia?a? Specjalnych - 1 spotkanie. Moje wra?enia po.

KDS Kurs Dzia?a? Specjalnych - 1 spotkanie. Moje wra?enia po.

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG


W sobot? 11 grudnia 2010 roku, w Tomaszowie Mazowieckim, na terenie jednostki 25 Brygady Kawalerii Powietrznej odby?o si? pierwsze spotkanie szkoleniowe pt:
"KDS Kurs Dzia?a? Specjalnych".


W pe?nym tek?cie informacje zapowiadaj?c? t? imprez? i relacja Rossa.

Doda³: Mario75 W kategorii: SZkolenia ASG Czytañ: [11478] Komentarzy: [0]

Strzelanie pod wod?

Strzelanie pod wod?

Jako ?e mamy dzisiaj ?migus dyngus  poruszymy temat strzelania w wodzie, pod wod? itp...

Doda³: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytañ: [13694] Komentarzy: [0]

HK121 nowy ukm z Oberndorfu

HK121 – nowy ukm z Oberndorfu

Podczas wystawy ASDA w Splicie Heckler & Koch po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowa? swój najnowszy 7,62-mm uniwersalny karabin maszynowy HK121.

HK121 ma d?ugo?? ca?kowit? 1165 mm, a d?ugo?? lufy 550 mm (dla porównania MG3, odpowiednio, 1225 mm i 565 mm). Wyposa?ono go w dwójnóg montowany na rurze gazowej i sk?adan? na lew? stron? kolb? z czarnego tworzywa sztucznego z opor? ramieniow?. Mechanizm spustowy pozwala na strzelanie jedynie ogniem ci?g?ym

Jedn? z najwi?kszych, cho? niezauwa?onych, niespodzianek...

?ród?o: www.altair.com.pl

Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [11201] Komentarzy: [0]

Kolba rózne miewa oblicza - projetk wys?any na konkurs

Kolba rózne miewa oblicza - projekt wys?any na konkurs

img705.imageshack.us/img705/9312/beztytuurzz.jpg SirHawk Z-ca D-cy S?upskiego Oddzia?u Rozpoznawczego

Doda³: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytañ: [12747] Komentarzy: [5]

Weso?ych ?wi?t od Portalu Koalicji Pó?noc

Weso?ych ?wi?t od Portalu Koalicji Pó?noc


Doda³: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytañ: [12556] Komentarzy: [0]

Siedem grzechów g?ównych

Siedem grzechów g?ównych

 Technofilia 13PBP L?bork - S?upsk
 

Przyje?d?amy na imprez? i zaczynamy si? bawi?. Zachowujemy si? jak zwykle, robimy to co zwykle i jeszcze kilka innych rzeczy. Po imprezie stwierdzamy ?e si? Nam podoba?o lub te? nie. Zazwyczaj bywa tak, ?e win? za nieudan? imprez? obarczamy organizatorów. Wiadomo, i? w tym starciu szanse s? nierówne - wi?c tak dla równowagi przekonajcie si?, co wkurza organizatorów. Przed Wami siedem grzechów g?ównych uczestników zlotów ASG!

?ród?o: ASG Pomorze nr 12 2010
Doda³: Mario75 W kategorii: Zasady i prawo ASG Czytañ: [11748] Komentarzy: [10]

22.05.11 Historyczna Strzelanie Gdynia "Linia Gustawa"

22.05.11 Historyczna Strzelanie Gdynia "Linia Gustawa"

Autor: GOR Shannon Securities Incorporated mi?dzy innymi Organizatorzy Milsima 48H

Wszystkich maniaków z tego Portalu którzy ??cz? zami?owanie do ASG z fascynacj? IIWW zapraszam gor?co ...

Doda³: Mario75 W kategorii: Rekonstrukcje Czytañ: [14028] Komentarzy: [0]

Team Shadows Ustka do??cza

Doda³: Mario75 W kategorii: Teamy Czytañ: [10463] Komentarzy: [6]

R?kawiczki!

R?kawiczki!

Autor: AnR Serwis Replik

Jako, ?e jestem osob? nad wyraz marudn?, która dba o siebie jak prima balerina uwa?am, ?e dobre r?kawiczki to podstawa. A to, ?e jestem marudn? oznacza nic innego, ?e musz? korzysta? ze sprz?tu dobrego, ale zarazem odpowiednio dopasowanego cenowo.

Doda³: Mario75 W kategorii: Teamy Czytañ: [12457] Komentarzy: [2]

"Sucker Punch" okiem Techno

"Sucker Punch" okiem Techno

 Technofilia 13PBP L?bork - S?upsk

„Sucker Punch” widzia?em niemal tydzie? temu, lecz dopiero teraz, gdy przeanalizowa?em na spokojnie wszystkie za i przeciw, mog? w obiektywny sposób odnie?? si? do tego co zobaczy?em na „srebrnym” ekranie.

 

W tym miejscu nale?y nadmieni? i? twórc? filmu jest ten sam cz?owiek który odpowiada? za produkcj? „300”. Ów film zosta? odebrany na tyle sposobów, na ile mo?na tylko podzieli? babk? z piasku. Z „Sucker Punch” jest nie inaczej.

Doda³: Mario75 W kategorii: Filmy Czytañ: [15636] Komentarzy: [3]

G.S.P. Pretoria

G.S.P. Pretoria

Pretorianie wyewoluowali z wcze?niej istniej?cej ekipy Excalibur w drugiej po?owie 2000 roku. Jeste?my do?? m?od?, lecz bez w?tpienia pierwsz? hord? Airsoftow? w naszym regionie. Powstali?my z inicjatywy Waltera. W tamtym okresie...

Doda³: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [31068] Komentarzy: [2]

Recruting Calmlandia Peacemakers!

Recruting Calmlandia Peacemakers!

Doda³: Mario75 W kategorii: Og?oszenia - Nabory ASG Czytañ: [10591] Komentarzy: [3]

OPERACJA PÓ?NOC B?OTNICA 9KM OD KO?OBRZEGU

OPERACJA PÓ?NOC "PROLOG" B?OTNICA 9KM OD KO?OBRZEGU

SCENARIUSZ ROZEGRAMY NA BY?YM POLIGONIE CZO?GOWYM. ZACHOWA?O SI? WIELE OKOPÓW I TRANSZEI.

Zarejestrowani u?ytkownicy Portalu oraz Forum dowiedzieli si? ju? par? dni temu o tym i? OPERACJA PÓ?NOC zosta?a przeniesiona do B?otnicy. Wszystkiego dowiecie si? w pe?nej tre?ci News.

KOSZT UCZESTNICTWA 0PLN

Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [13218] Komentarzy: [12]

O zawieszeniu s?ów kilka...

O zawieszeniu s?ów kilka... Autor: AnR Serwis Replik Zawieszenie na bro? jest jedn? z bardziej zmargalizowanych spraw w ?rodowisku ersoftowym.
Niestety Ersoftowcy w 90% nie patrz? na zawieszenie, które kupuj? pod k?tem narz?dzia, a raczej "pasek co ma mi trzyma? gnata jak b?d? jad? kanapki". Jest te? sporo mitów, przeinacze? dotycz?cych ich na ró?nego rodzaju forach. Generalnie, od pocz?tku.
Doda³: Mario75 W kategorii: Szpej Czytañ: [12569] Komentarzy: [8]

MilSim Operacja Corrientes 2011

Milsim ASG: "Operacja Corrientes"

Oficjalny plakat Operacji Corrientes

Jest rok 2013 wybucha nowy konflikt w Argentynie. W?adze przejmuj? baronii narkotykowi i terrory?ci. Rz?d Argentyny nie mog?c sobie poradzi? z bezprawiem panuj?cym na jego terytorium prosi o pomoc NATO...

Doda³: OperacjaCorrientes2011 W kategorii: Szpej Czytañ: [9650] Komentarzy: [1]

Warsztaty "Otwarte Scenariusze Bojowe FIA" 11-12.06.2011

Obrazek OSB

Zosta?y opublikowane szczegó?y dotycz?ce warsztatów OSB. Wi?cej informacji w tre?ci news'a.

Doda³: ufoman W kategorii: Strzelanie Czytañ: [11430] Komentarzy: [0]

Chorwackie bezkolbowce

Chorwackie bezkolbowce

Podczas wystawy ASDA w Splicie chorwacka Agencija Alan zaprezentowa?a karabiny wyborowe BM M08 w kalibrach .300 WM i .338 LM. HS Produkt poinformowa? o sprzeda?y karabinków VHS do USA i Filipin.Podczas wystawy ASDA poinformowano, ?e ok. 700 karabinków VHS zosta?o, po testach, zakupionych przez filipi?skie oddzia?y specjalne. 500 chorwackich konstrukcji ma trafi? do USA / Zdj?cie: MORH

?ród?o: www.altair.com.pl

Doda³: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytañ: [12522] Komentarzy: [0]

Vademecum problemów z AEG

Vademecum problemów z AEG

AnR - Serwis replik

Kiedy? ten tekst napisa?em na forum wmasg.pl, ale niestety, pomimo mojej pro?by nie zosta? przyklejony, wklejam go tutaj, czytajcie i ch?o?cie!

Zdj?cie: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC


Ka?dy z Nas, na pewnym etapie boryka? si? z problemami dotycz?cymi swoich zabawek. One wymagaj? odpowiedniego serwisowania, podej?cia jako do?? z?o?one mechanizmy. Tutaj chcia?bym przedstawi? ma?e kompendium wiedzy na temat serwisowania AEG, albo chocia? jak post?powa? i co pisa? na forum, ?eby uzyska? pomoc.

Doda³: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytañ: [18566] Komentarzy: [7]

Mity airsoftu Suplement

Mity airsoftu – suplement

Autor: Piotr "Procent" ?opaci?ski


Mój poprzedni wpis o analogicznym tytule (LINK) wywo?a? wiele kontrowersji zarówno na blogu, jak i w innych miejscach w sieci, gdzie by? publikowany (na blogu w?a?ciwie stosunkowo ma?o co si? dzia?o :P ).
Dlatego te? zdecydowa?em si? poszerzy? t? tematyk? o nowe tre?ci, chocia? b?dzie to ten sam punkt widzenia.
Nie b?dzie to autonomiczny twór, gdy? b?d? nawi?zywa? do wpisu – matki o airsoftowych mitach.

?ród?o: Blog Gunfire.pl

Doda³: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytañ: [10526] Komentarzy: [2]

Zdolni z ograniczeniami

Zdolni z ograniczeniami

Weterani

Autor: Piotr Subik

Starszy szeregowy Waldemar Amrozi we wn?trzu zaatakowanego przez talibów rosomaka krzycza?, ?e nie chce umiera?. Równemu mu stopniem Emilowi Uranowi ?wiadomo?? wy??czy?a si? tu? przed wybuchem miny, w którym zgin??o trzech saperów z ich hummera. A chor??y Szymon Kusto? w zderzeniu furgonetki z ci??arówk? nieomal straci? nog?. ?o?nierze ranni podczas misji wracaj? do armii. Jako pierwsi - ci z 6. Brygady Powietrznodesantowej.

?ród?o: http://www.dziennikpolski24.pl Nr 69 (25 III) Przedruk z tygodnika Angora

Doda³: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytañ: [12179] Komentarzy: [0]

Relacja z B?otnicy pod K-giem 2011.04.03

Marduk 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Kryptonim : "Pacha Si? Rosi"
Data : 3 kwietnia 2011 Niedziela
Cel podró?y : B?otnica
Cel wyjazdu : Przecwiczenie zgrania w terenieDoda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [10765] Komentarzy: [4]

IVO JIMA 3 "Nowy ?wit" Podsumowanie

IVO JIMA 3 "Nowy ?wit" Podsumowanie

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [11632] Komentarzy: [7]

Saperzy rozminowuj? pla?? w Ko?obrzegu

Saperzy rozminowuj? pla?? w Ko?obrzegu

Tekst: www.rmf24.pl
                                PAP / Jerzy Undro
Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [13459] Komentarzy: [7]

Masada owoc zakazany

Masada – owoc zakazany

Autor: Piotr "Procent" ?opaci?ski

Jakie? 2 lata temu na rynku airsoftowym pojawi? si? ciekawy produkt. Zosta?a wypuszczona replika karabinka Masada, który w oryginale jest pomys?em Magpula. Jednak?e bardzo szybko zosta?a usuni?ta z ofert sklepowych, z powodu wielkiej afery jak? wywo?a?a. 

Jest rok 2011, w sprzeda?y pojawia znów pojawia si? Masada, tym razem nie wywo?uj?c ju? wi?kszych kontrowersji.
Zapraszam do opisu karabinka ze skandalem w tle.

?ród?o: Blog Gunfire.pl

Doda³: Mario75 W kategorii: Replika Czytañ: [13877] Komentarzy: [3]

Pies i nó? - Najlepszy przyjaciel m??czyzny

Pies i nó? - Najlepszy przyjaciel m??czyzny

Autor: Szopen


Doda³: Szopen W kategorii: Szpej Czytañ: [14527] Komentarzy: [11]

Nowy pojazd minoodporny w PKW Afganistan

W po?owie marca do bazy Ghazni dotar?a partia wozów MaxPro Dash. To kolejny typ pojazdu minoodopornego dla ?o?nierzy Polskich Si? Zadaniowych w Afganistanie.


Doda³: harper W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytañ: [10915] Komentarzy: [0]

KALENDARZ DZIA?A?

KALENDARZ DZIA?A?

Zapraszam do zapoznania si? z now?...

Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytañ: [11033] Komentarzy: [0]

Amerykanie wyró?nili polskiego komandosa

W imieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy g?ównodowodz?cy misj? ISAF genera? David Petraeus udekorowa? polskiego oficera Wojsk Specjalnych jednym z najwy?szych ameryka?skich odznacze? wojskowych.

david petraeus

Doda³: harper W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [10041] Komentarzy: [3]

Nowy portal i forum "13 Pomorskiej Brygady Piechoty"

 

Z wielk? dum? i rado?ci? donosz? o powstaniu nowej strony "13 Pomorskiej brygady Piechoty".

Doda³: Technofilia W kategorii: Teamy Czytañ: [11231] Komentarzy: [4]

BAT ?ÓD? - Mangusta 6

Artyku? by Harper (75th Ranger RGT Koszalin Koalicja Pó?noc)

W weekend 16-17 kwietnia w Pa?czewie k/?odzi odb?dzie si? ju? 6 edycja MANGUSTY!

Doda³: harper W kategorii: Manewry Czytañ: [11917] Komentarzy: [0]

Bezprecedensowy sukces Stowarzyszenia "Koalicja Pó?noc"

Stowarzyszenie „Koalicja Pó?noc” zosta?o docenione w swoich akcjach promowania wojska. Mo?emy si? pochwali? faktem wej?cia we wspó?prac? z WKU Koszalin, WKU S?upsk, 7 Brygad? Obrony Wybrze?a oraz 8 Koszali?skim Pu?kiem Przeciwlotniczym ...
Doda³: Marduk W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytañ: [20606] Komentarzy: [21]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Skarby... Szkolenie Certyfikowane Makarov KWC Arctic Combat Act od Valor Combat Taktyka zielona Zmiana Survival
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,928
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,928
W tym miesi±cu:214,711
W tym roku:3,650,147
Wszystkich:40,842,906
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: