Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa August 2011

Projekt "Firestart" 2011

Projekt "Firestart" 2011

Eryk

Organizator: Stowarzyszenie Airsoftowe "Legion VII"
Termin: 9 - 11 IX 2011
Miejsce: Kostrzyn nad Odr?
Rodzaj imprezy: Zlot


Obrazek

W imieniu Stowarzyszenia Airsoftowego "Legion VII" mamy zaszczyt zaprosi? Was na zlot airsoftowy - Projekt "Firestart".

Impreza b?dzie spotkaniem airsoftowców z Polski oraz Niemiec.
Projekt "Firestart" odbywa si? w ramach "Dni Twierdzy Kostrzyn".
Ka?dy uczestnik zlotu...
Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [11211] Komentarzy: [0]

Snajper a strzelec wyborowy

Strzelec wyborowy, a snajper

   DerFleischer Specjalizacja: Niemiecka Technika Wojskowa II wojny, aspekty walki, szkole?, kamufla?e, taktyka.

Fotografia strzelca wyborowego Wehrmachtu z 44' roku.
(Wyposa?ony jest w karabin szturmowy STG 43/44 z selektorem ognia, z do??czon? optyk?
ZF41 (Zielfernrohr) o przybli?eniu 1.5x15)


Nie da si? nie zauwa?y?, i? poj?cia te u nas s? cz?sto mylone, b?d? po prostu uznawane za synonimy.
Wynika to prawdopodobnie...

Doda³: DerFleischer W kategorii: Snajperzy Czytañ: [12140] Komentarzy: [2]

Snajper to brzmi dumnie.

Snajper – to brzmi dumnie.

Piotr "Wroobel" Wróblewski - Redaktor Bloga Gunfire.pl

tak powinien wygl?da? snajper
?ród?o: surmenskiesilyobronne.wordpress.com

Podczas moich airsoftowych pocz?tków przez g?ow? kilkakrotnie przesz?a mi my?l o karierze w roli strzelca wyborowego czy jak kto woli snajpera ( w airsofcie cz?sto i tak sprowadza si? to do jednego).
My?l ta, jak wi?kszo?? moich genialnych pomys?ów, zosta?a zapomniana z tak? sam? ?atwo?ci? z jak? si? pojawi?a.
Na moje szcz??cie, gdy? m?ody airsoftowiec we wspomnianej wcze?niej roli strzelca wyborowego to najcz??ciej pora?ka bardziej widowiskowa, ni? przegrane mecze naszych pi?karzy.

Doda³: Mario75 W kategorii: Snajperzy Czytañ: [13583] Komentarzy: [0]

PanzerFaust V PODSUMOWANIE

PanzerFaust V - PODSUMOWANIE

Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [11795] Komentarzy: [3]

Rosjanie próbowali stworzy? z ludzi ?ywe maszyny do zabijania

Rosjanie próbowali stworzy? z ludzi ?ywe maszyny do zabijania

?ród?o: http://facet.wp.pl/


Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [10309] Komentarzy: [1]

STRASZYD?O SURVIVAL SERIES PROJEKT BÓBR

STRASZYD?O SURVIVAL SERIES PROJEKT BÓBR

Inspiracj? stworzenia obiektu p?ywaj?cego w?asnej roboty by?a ch?? adaptacji pomys?ów podpatrzonych w Internecie, autorstwa podobnych nam zapale?ców, którzy potrafi? w alternatywny sposób sp?dza? czas na ?onie natury. Wyznaczyli?my kilka punktów, których mieli?my si? trzyma? podczas wykonywania zadania:
1. koszty – mo?liwie jak najni?sze,
2. naturalno?? – jak najwi?kszy stopie? wykorzystywania materia?u przyjaznego ?rodowisku,
3. niezawodno?? – ?ódka ma przep?yn?? wiele kilometrów,
4. trudne warunki – zapalenie militarne i surwiwalowe cz?onków JS4016, wymusza?o przydatno?? tego projektu w sytuacjach ekstremalnych, zarówno przy budowie jak eksploatacji.

Doda³: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytañ: [13198] Komentarzy: [3]

28 sierpnia 2011 Projekt: Mroki Puszczy Strumienie Akhlaru

28 sierpnia 2011 -Projekt: Mroki Puszczy -Strumienie Akhlaru

Radzio :) D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin. Specjalizacja: Nowo?ci ze ?wiata ASG. Milsim'y

W imieniu grupy Special Forces Airsoft Team chcia?bym zaprosi? was do udzia?u w przygotowanym przez nas scenariuszu. Jest to trzeci z serii scenariuszy...

Doda³: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytañ: [10477] Komentarzy: [2]

Gra miejska na Westerplatte

W ramach wspierania inicjatyw spo?ecznych KOALICJA PÓ?NOC zaprasza do udzia?u w projekcie Muzeum II Wojny ?wiatowej z Gda?ska:

Gra miejska na Westerplatte

Autor: M.Jasik Muzeum II Wojny ?wiatowej www.muzeum1939.pl

Fot. S?awomir Czalej

Muzeum II Wojny ?wiatowej w Gda?sku organizuje w dniu 3 wrze?nia 2011r. (sobota) pierwsz? edycj? gry miejskiej na Westerplatte. Zapraszamy do udzia?u patrole sk?adaj?ce si? z 3 do 5 osób, których kapitan...

Doda³: Mario75 W kategorii: Larp Czytañ: [13786] Komentarzy: [0]

INTEGRACJA 2011

INTEGRACJA 2011

Termin: 2011.09.17-18

Organizator: KOALICJA PÓ?NOC

Miejsce: Rowy Gm. Ustka Woj. Pomorskie

Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [14778] Komentarzy: [32]

Projekt: Weapon X

Projekt: Weapon X

Organizator: M.O.S.T. Rangers ASG L?bork

W pe?nym News Trailer eventu.

Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [11115] Komentarzy: [5]

Kandahar 2011 dzia?ania stabilizacyjne w airsofcie

Kandahar 2011 - dzia?ania stabilizacyjne w airsofcie

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

?ród?o: http://podrecznik-asg.blogspot.com

Odtwarzanie dzia?a? nie-bojowych w airsofcie to bardzo trudny temat. Wbrew temu, co lubimy o sobie s?dzi?, praktycznie ka?dy gracz w ameryka?skim wojsku okre?lony by by? mianem trigger-happy. Szczególnie daje si? to odczu? na d?u?szych milsi mach, gdy po parunastu, kilkudziesi?ciu godzinach patrolowania, obserwowania i czajenia si? gracze zaczynaj? wykazywa? si? ogromn? ch?ci? do otwarcia ognia. W efekcie mnóstwo imprez z aspiracjami ostatecznie ko?czy si? wielk? strzelank? na sam koniec.

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [8155] Komentarzy: [1]

SWD A&K snajpa z pude?ka, czy tylko dobra baza pod replik? karabinu snajperskiego

SWD A&K – snajpa z pude?ka, czy tylko dobra baza pod replik? karabinu snajperskiego

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Obrazek

Ostatnimi czasy kolega z teamu poprosi? mnie o przegl?d swojego SWD /sprawdzenie na chrono, usztywnienie paru ,,lataj?cych ‘’ elementów i ogólne sprawdzenie po tuningu w specjalistycznym serwisie /nazwy nie pisz? bo w sumie po co/ Rzekomy tuning mia? da? oko?o 600fps /wymiana t?oka, spr??yny, prowadnicy, lufy itd./

Doda³: Mario75 W kategorii: Replika Czytañ: [14548] Komentarzy: [8]

ICS GLM Review

SCDTV Review Division - ICS GLM Review - Kolejna wideorecenzja

Ekipa Straszyd?o – Combatientes Desperados powsta?a w marcu 2009 roku. Stworzyli j? do?wiadczeni gracze wywodz?cy si? spo?ród kilku istniej?cych olszty?skich grup airsoftowych, tworz?ca m.in. Projekt SCDTV.


Doda³: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytañ: [8830] Komentarzy: [0]

Ekstremalny facet czyli komandos w akcji

Ekstremalny facet czyli komandos w akcji

?ród?o: http://facet.wp.pl/ oraz http://www.koalicjapolnoc.pl/Phorum

 

Projekt: Military Days

Czas: 27- 28 sierpnia
Miejscem wydarzenia jest Adventura Park w Gdyni.

Zapraszamy do obej?enia materia?u wideo...

Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [11014] Komentarzy: [0]

IV PIKNIK MILITARNY W LISEWIE (gmina Gniewino)

IV PIKNIK MILITARNY W LISEWIE (gmina Gniewino)

Technofilia Kill Team L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.


Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [15015] Komentarzy: [0]

SHADOWS JU? PO ZAKO?CZENIU OKRESU PRÓBNEGO! KOALICJA PÓ?NOC G?OSUJE NAD PRZYJ?CIEM NA PE?NOPRAWNYCH KOALICJANTÓW

SHADOWS JU? PO ZAKO?CZENIU OKRESU PRÓBNEGO! KOALICJA PÓ?NOC G?OSUJE NAD PRZYJ?CIEM NA PE?NOPRAWNYCH KOALICJANTÓW

 Przeczytaj jakie s? wyniki g?osowania...

 

Doda³: Mario75 W kategorii: Teamy Czytañ: [10886] Komentarzy: [7]

EAGLE EYE 2

NAVY TEAM USTKA oraz S.H.A.F.T. ASG SQUAD KP

ZAPRASZAJ? NA ZLOT EAGLE EYE 2


Doda³: edie W kategorii: Zloty Czytañ: [16673] Komentarzy: [35]

Szkolenie strzeleckie 24.09.2011

Szkolenie strzeleckie 24.09.2011

Doda³: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [12213] Komentarzy: [1]

Repliki z Kablami na przodzie

Repliki z Kablami na przodzie

Maras D-ca Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: ró?ne ró?no?ci od oddzia?ów specjalnych do ciekawostek historycznych. Promocja Portalu na Facebook oraz w innych mediach.

Jaki? czas temu zakupi?em Replik? M4A1 GFC Guns z sytemem ASCU2. System jak i strzelanie z tej repliki to czysta przyjemno??. Jest niestety jeden szkopu?...

Doda³: Maras W kategorii: Replika Czytañ: [10965] Komentarzy: [7]

BATTLEFIELD 8

BATTLEFIELD 8

Organizator:

Doda³: Mario75 W kategorii: Manewry Czytañ: [8941] Komentarzy: [0]

If You see the flash

If You see the flash…

Piotr "Procent" ?opaci?ski redaktor Bloga Gunfire.pl

O?wietlenie w dzia?aniach MilSimowych lub w CQB odgrywa czasami kluczow? rol? i mo?e si? zdarzy?, ze posiadanie latarki wa?niejsze b?dzie od posiadania repliki.
Rynek oferuje nam setki ?róde? ?wiat?a i tak naprawd? wiele osób ma problem z doborem czego? dla siebie z jednej strony i pod konkretny profil dzia?a? z drugiej.
Warto dok?adnie zastanowi? si? kiedy o?wietlenie b?dzie nam potrzebne, bo mo?e si? okaza?, ze zamiast lanserskiego gadgetu na bro?, bardziej przyda nam si? ma?o lanserski przedmiot na g?ow?.

Doda³: Mario75 W kategorii: Szpej Czytañ: [11555] Komentarzy: [0]

?wi?to Wojska Polskiego i 91 rocznica Bitwy Warszawskiej

?wi?to Wojska Polskiego i 91 rocznica Bitwy Warszawskiej


Autor: pp?k Ryszard Najczuk
?ród?o: www.wojsko-polskie.pl
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [10025] Komentarzy: [2]

Automatyczny system nadzoru DARPA zako?czy publiczn? anonimowo??

Automatyczny system nadzoru DARPA zako?czy publiczn? anonimowo??

Evan Dashevsky, www.extremetech.com USA

Darpa Wants Puppy-Training Machines wired.com
Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [10401] Komentarzy: [2]

CZ 805 wkrótce w Afganistanie

CZ 805 wkrótce w Afganistanie

?ród?o: http://www.altair.com.pl

Czeskie ministerstwo obrony ujawni?o, ?e pierwsza partia karabinków CZ 805 BREN A1 trafi do 42. i 72. batalionu zmechanizowanego. ?o?nierze tych jednostek wkrótce pojad? do Afganistanu.


Czescy ?o?nierze wyposa?eni w karabinki CZ 805. Na pierwszym planie z celownikiem kolimatorowym ZD-Dot i przystawk? powi?kszaj?c? DV-Mag3, po prawej stronie – dodatkowo z podwieszanym granatnikiem CZ 805 G1 kalibru 40 mm / Zdj?cie: Ceska zbrojovka

Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [11264] Komentarzy: [2]

Jak za?o?y? w?asny Team ASG

Jak za?o?y? w?asny Team ASG

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Doda³: Mario75 W kategorii: Teamy Czytañ: [14151] Komentarzy: [2]

Kocio? Falaise - relacja

Kocio? Falaise - Relacja

Gor SSInc Specjalizacja: zapowiedzi i relacje imprez

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [11083] Komentarzy: [9]

Wspólne bytowanie Shadows & Black Widow. 06-07.08.2011 okolice Wytowna

Wspólne bytowanie Shadows & Black Widow. 06-07.08.2011 okolice Wytowna

Tekst: Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Zdj?cia: Ola niestrudzona fotograf Teamu Shadows

 

 

Lato powoli zbli?a si? ku ko?cowi wi?c stwierdzili?my , ?e lepszego terminu na wspólne bytowanie ju? nie b?dzie. Zw?aszcza, ?e sierpie? ma coraz mniej weekendów podczas których mog?oby to nast?pi?. Pierwszy termin ustalony zosta? 2-3.07.2011 jednak uleg? on prze?o?eniu ze wzgl?du na kilka nie sprzyjaj?cych okoliczno?ci. W zwi?zku z tym wyznaczony zosta? kolejny termin 06-07.08.2011, który nie móg? by? ju? zmieniony bez wzgl?du na okoliczno?ci. Ca?e to bytowanie jest jednym z warunków przebrni?cia okresu próbnego dla kandydatów na pe?noprawnych "cz?onków" Koalicji Pó?noc... No i dobrze bo ja bawi?em si? ?wietnie. Ale do rzeczy... 

Doda³: Darecki W kategorii: Bytowanie Czytañ: [9439] Komentarzy: [1]

SCDTV Review Division - SAG Tactical Gear

SCDTV Review Division - SAG Tactical Gear

Zapraszamy do zapoznania si? z kolejn? recenzj? Teamu Straszyd?o.

Doda³: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytañ: [10093] Komentarzy: [0]

Smartfon w Armii

Smartfon w armii

Autor: Bart?omiej Mro?ewski

?ród?o: http://nt.interia.pl

wyszuka?: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP

?o?nierze testuj? iphone'a podczas manewrów w Fort Bliss /PC Format

Smartfony bij? rekordy popularno?ci nie tylko w?ród zwyk?ych u?ytkowników. Ich mo?liwo?ci doceni?o te? wojsko. Wyposa?one w specjalne militarne aplikacje s? z powodzeniem wykorzystywane przez ?o?nierzy do zdobycia przewagi nad przeciwnikiem na polu walki.

Doda³: Mario75 W kategorii: Szpej Czytañ: [9753] Komentarzy: [2]

PanzerFaust V - najnowsze informacje - batalia tu?, tu?...

PanzerFaust V - najnowsze informacje - batalia tu?, tu?...

Zapoznajcie si? z ostatecznym harmonogramem zlotu oraz z najnowszymi doniesieniami gazet Calmlandii i Angryku. Zobaczcie trailer. Gotujcie si? do bitwy!

Doda³: Mario75 W kategorii: Manewry Czytañ: [9122] Komentarzy: [7]

Straszyd?o na ?amach Portalu KOALICJI PÓ?NOC

Straszyd?o na ?amach Portalu KOALICJI PÓ?NOC

Pragniemy Was poinformowa? i? rozpoczynamy wspó?prac? jako Patron Medialny inicjatyw Teamu Straszyd?o.

Ekipa Straszyd?o – Combatientes Desperados powsta?a w marcu 2009 roku. Stworzyli j? do?wiadczeni gracze wywodz?cy si? spo?ród kilku istniej?cych olszty?skich grup airsoftowych.

Na ?amach Portalu KoalicjaPolnoc.pl b?dziemy go?cili Kolegów w kolejnych od?sonach SCDTV.

Zapraszamy do obej?enia jednego z pierwszych filmów Straszyd?a publikowanych na Portalu KOALICJI PÓ?NOC.

Doda³: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytañ: [16858] Komentarzy: [5]

Bitwa o City Hall

Bitwa o City Hall

Sokó? - wieloletni modelarz redukcyjny, wspó?za?o?yciel Koszali?skiego Plutonu Modelarskiego. Rekonstruktor, nale?y do GRH 82 DPD okres IIWW.

Za zgod? autora. ?ród?o: www.asg.koszalin.pl

 
Polscy ?o?nierze w Iraku ?ród?o: Wikipedia

Przeczytana niedawno ksi??ka Marcina Gaw?dy o wydarzeniach, b?d?cych udzia?em II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku pobudzi?a mnie do dzia?ania. Jak?e...

Doda³: Mario75 W kategorii: Konflikty zbrojne Czytañ: [15331] Komentarzy: [2]

Negev dla WP

Negev dla WP

?ród?o: www.altair.com.pl

Radomska Fabryka Broni poinformowa?a o podpisaniu z Israel Weapon Industries umowy o wspó?pracy, dzi?ki której 5,56-mm karabinek maszynowy Negev b?dzie móg? by? produkowany w Polsce.


Radomska FB oficjalnie poinformowa?a o podpisaniu z izraelskim IWI porozumienia o mo?liwo?ci produkcji karabinka maszynowego Negev w Polsce. Na zdj?ciu konstrukcja w odmianie Negev Commando, z krótsz? luf? / Zdj?cie: Jakub Link-Lenczowski

Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [9944] Komentarzy: [4]

Operation: Insertion Point

Operation: Insertion Point

 yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)

Wst?p…

Jest pi?tek, godzina prawie szesnasta. Leje. Znowu ku..wa leje… A my mamy jecha? na milsim w jakie? góry gdzie mój w?asny prywatny wywiad mówi, ?e te? leje. To ju? trzeci raz jak tam ?migamy i za ka?dym razem jest deszcz. W ró?nych ilo?ciach, ale jest i wkurza mówi?c krótko…

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [8354] Komentarzy: [3]

LIGA ASG - BETA TEST VOL. II

LIGA ASG - BETA TEST VOL. II

Wreszcie rusza to na co czekacie od dawna - Liga ASG ! Ju? 07.08.2011 (Niedziela) odb?dzie si? test Ligi ASG na który serdecznie zapraszamy !

Doda³: Mario75 W kategorii: Manewry Czytañ: [10116] Komentarzy: [2]

7.08.2011 "B?OTNICA SHOOTING RANGE DYSTRYKT 9"

7.08.2011 "B?OTNICA SHOOTING RANGE DYSTRYKT 9"

Thmson - Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC

Doda³: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytañ: [10473] Komentarzy: [0]

Dzie? Prewencji 2011

Dzie? Prewencji 2011

30.07.2011 mia?a miejsce trzecia ju? ods?ona imprezy "Dzie? Prewencji", która tym razem go?ci?a bardzo szerok? reprezentacj? ?rodowiska ASG. Akcja zorganizowana zosta?a przez Gmin? Ustka oraz Stowarzyszenie militarne Koalicja Pó?noc. Jak zauwa?yli przedstawiciele Urz?du Gminy "impreza przybra?a w tym roku barwy moro i oliwkowe"

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [18490] Komentarzy: [4]

Zombie Night 2

Zombie Night 2

Organizator: Hindus

Mog? czai? si? za ka?dym rogiem. Mog? przyj?? zewsz?d. S? ich niezliczone ilo?ci.
Kiedy w magazynku masz tylko 30 pocisków, liczy si? ka?dy strza?.
Panie i panowie, przygotujcie si? na Zombie Night 2!
Doda³: Mario75 W kategorii: Larp Czytañ: [11108] Komentarzy: [2]

Beta test Ligi ASG

Wreszcie rusza to na co czekacie od dawna - Liga ASG ! Ju? jutro tj. 2.08.2011 (wtorek) odb?dzie si? ostani z testów na który serdecznie zapraszamy !

Doda³: Maras W kategorii: Tutoriale Czytañ: [10964] Komentarzy: [5]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Combat Szkolenie Certyfikowane Radio ASG Nowe pistolety WP Zwyci?zcy wrzesie? Skarby... LIGA ASG Tajna bro? Act od Valor Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,876
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,876
W tym miesi±cu:214,659
W tym roku:3,650,095
Wszystkich:40,842,854
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: