Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa August 2012

Pakiety LiPo REDOX w ofercie GUNFIRE

Pakiety LiPo REDOX w ofercie GUNFIRE

Akumulatory Li-Po marki REDOX dost?pne w Gunfire!

Pakiety firmy Redox prezentuj? sob? now? jako?? na rynku ?róde? zasilania przeznaczonych dla replik ASG...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [18794] Komentarzy: [5]

No?e

Navy Seal knives

Prawie siedem lat temu napisa?em ma?y artyku? traktuj?cy histori? no?a w ameryka?skiej jednostce Navy Seal. Jaki? czas temu natkn??em si? na niego podczas poszukiwania jaki? innych elementów wyposa?enia tej?e jednostki.

Postanowi?em uaktualni? go lekko oraz przybli?y? go na ?amach mojego bloga.

Jednostka Navy Seal jest bodaj?e najbardziej znan? na ?wiecie jednostk? specjaln? zaraz obok Special Forces (SF) czyli Zielonych Beretów. Foki (bo tak s? nazywani) s? jedn? z najlepszych jednostek si? specjalnych. Maja za sob? d?ug? histori?. Uczestniczyli i uczestnicz? we wszystkich konfliktach na ?wiecie, szkol? i szkolili wi?kszo?? jednostek si? specjalnych na ca?ym ?wiecie.

Zadaniem ?o?nierzy Seal jest prowadzenie rozpoznania, dywersji i krótkich operacji typu DA na wrogim terenie. Chod? powstali jako grupa p?etwonurków bojowych od wielu lat sprawdzaj? si? tak?e na l?dzie. Ju? w Wietnamie zas?u?yli sobie na swoj? opini?. ?o?nierze VC mawiali o nich „mordercy o zielonych twarzach…kto ich ujrza? ten nie ?yje” ?wiadczy?o o strachu po??czonym z wysokim szacunkiem dla tych bezimiennych komandosów...


Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [21612] Komentarzy: [8]

Sar-10 od fps-ów do snajperki - cz??? 3

Sar-10 od fps-ów do snajperki - cz??? 3

Autor: Landsil - autor bloga http://landsil.blogspot.com

W 3 cz??ci cyklu, autor artyku?u przedstawia nam dalsze modyfikacje swojej snajperki. G?ówny w?tek po?wi?cony jest lufie precyzyjnej oraz ró?nych operacjach z ni? zwi?zanych. Zapraszamy do przeczytania.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytań: [18434] Komentarzy: [7]

Rosyjskie miny przeciw?mig?owcowe

Rosyjskie miny przeciw?mig?owcowe

Rosyjska agencja Nowosti poda?a, ?e od 2013 rosyjskie si?y zbrojne zostan? wyposa?one w nowe inteligentne miny do zwalczania ?mig?owców, poruszaj?cych si? do 180 m nad ziemi?.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [15622] Komentarzy: [3]

Psychologia przetrwania - survival

Psychologia przetrwania - survival

Budzisz si? rano w ciep?ym ?ó?ku, wstajesz, w??czasz radio ?eby pos?ucha? porannych wiadomo?ci, idziesz do kuchni, wstawiasz herbat?. Myjesz z?by, ubierasz si?, w??czasz komputer, przy którym jesz ?niadanie, za cztery godzin wylot, zamawiasz taksówk?, jedziesz na lotnisko, odprawa. W ko?cu siedzisz w samolocie i lecisz na spotkanie s?u?bowe, zapadasz si? w mi?kki fotel i zasypiasz, by urwa? jeszcze te kilka godzin snu. Budz? Ci? krzyki, samolot mocno pikuje, nagle...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Strategia Czytań: [18381] Komentarzy: [7]

Raptor zrzuci? pierwsz? GBU-39 SDB

Raptor zrzuci? pierwsz? GBU-39 SDB

Wojska lotnicze USA poinformowa?y o pierwszym w historii wykorzystaniu 110-kilogramowych bomb GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) przez my?liwiec wielozadaniowy F-22 Raptor w czasie ?wicze? Combat Hammer.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [16739] Komentarzy: [4]

Mundur Polowy wz. 2010: 123UL, 123UP, 123UT, 123SP

Mundur Polowy wz. 2010: 123UL, 123UP, 123UT, 123SP

25 kwietnia 2012 roku, Minister Obrony Narodowej podpisa? rozporz?dzenie w sprawie nale?no?ci mundurowych dla ?o?nierzy Wojska Polskiego. Wydarzenie to ko?czy wieloletni? epopej? zwi?zan? z nowymi wzorami umundurowania. Od pierwszych eksperymentów pod tytu?em wzór 2008, a? do do aktualnego wzoru 2010 droga by?a d?uga i wyboista, ale w ko?cu polscy ?o?nierze otrzymuj? mundur, który spe?nia wymogi nowoczesnego pola bitwy. Nie jest idealny, ale w stosunku do poprzedników jest milowym krokiem.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [28824] Komentarzy: [6]

Glocki KWA – jak nie zepsu? sobie repliki?

Glocki KWA – jak nie zepsu? sobie repliki?

Ziku - Cz?onek szczeci?skiej grupy G.E.A.R. Specjalizacja: darcie japy, grzebanie w replikach, ?a?enie po lesie i wspó?tworzenie portalu airsoft.szczecin.pl

Glocki ze stajni KWA s? jedn? z najpopularniejszych linii pistoletów zasilanych green-gasem. Zazwyczaj wykorzystywane do star? na krótkim dystansie. Jako, ?e zno?nie odwzorowuj? mechanik? palnych pierwowzorów, wykorzystywane s? tak?e przez niektórych do treningu wykorzystania broni krótkiej. Cz?sto mo?emy si? z nimi spotka? na turniejach airsoftowych rozgrywanych wedle zasad IPSC. Zapraszam si? do zapoznania z moimi uwagami dotycz?cymi u?ywania repliki.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [17172] Komentarzy: [2]

Sealsi gin? w Afganistanie

Sealsi gin? w Afganistanie

11 ?o?nierzy, w tych 2 z Navy SEAL, zgin??o w katastrofie ?mig?owca UH-60 Black Hawk na po?udniu Afganistanu. Rok wcze?niej talibowie zestrzelili CH-47 Chinook z 22 operatorami tej jednostki.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Jednostki specjalne Czytań: [16367] Komentarzy: [1]

Próby wodne SOW SGO na ?odziach jednostek specjalnych

Próby wodne SOW SGO na ?odziach jednostek specjalnych

Image

Dzi?ki wspó?pracy Sekcji Operacji Wodnych SGO Gda?sk z producentem profesjonalnych ?odzi RIB firm? Sportis S.A., nasi ludzie mieli wyj?tkow? okazj? uczestnictwa w próbach ?odzi przeznaczonych do u?ytku przez jednostki specjalne. 630 konny morski potwór osi?gaj?cy pr?dko?? 40 w?z?ów to nie lada gratka dla osób lubi?cych adrenalin?, a wojskowa specyfikacja ?odzi dodawa?a dodatkowego niepowtarzalnego smaku...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytań: [15069] Komentarzy: [3]

Nowy karabinek ujawniony

Nowy karabinek ujawniony

W przeddzie? ?wi?ta Wojska Polskiego, Fabryka Broni ujawni?a nowy 5,56-mm karabinek wraz z 40-mm granatnikiem, dwa wzory no?a-bagnetu oraz makiet? 9-mm pistoletu.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [15767] Komentarzy: [0]

CQB Day – Kluczewo, 4 sierpnia 2012

CQB Day – Kluczewo, 4 sierpnia 2012

Ziku - Cz?onek szczeci?skiej grupy G.E.A.R. Specjalizacja: darcie japy, grzebanie w replikach, ?a?enie po lesie i wspó?tworzenie portalu airsoft.szczecin.pl

Tak – uda?o nam si? w ko?cu zorganizowa? spotkanie nastawione na walk? w pomieszczeniach. Odby?o si? ono kilkadziesi?t kilometrów od Szczecina, w opuszczonych budynkach na starym radzieckim lotnisku w Kluczewie. Na miejsce stawi?o si? kilkunastu cz?onków szczeci?skiego ?rodowiska airsoftowego, w tym przedstawicieli ekip SFAT, GEAR i MCAT. Zapraszam do krótkiej relacji ze spotkania.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14569] Komentarzy: [0]

Plecaki Wisport – dobre bo polskie

Plecaki Wisport – dobre bo polskie

Autor: Pies - SGO BOST, ?o?nierz 18 Batalionu powietrznodesantowego.

Na wspólnym szkoleniu Grupy SGO z firma CICHY FIGHT&TACTICS CONSULTING GROUP cz?onkowie zespo?u BOST mieli okazj? przetestowa? funkcjonalno?? i charakterystyk? plecaków taktycznych firmy WISPORT. Jak wypad?y testy i jakimi zaletami charakteryzuj? si? testowane przez nas plecaki?

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [22438] Komentarzy: [22]

AUVSI: Quadrocopter Lockheeda

AUVSI: Quadrocopter Lockheeda

NA AUVSI zadebiutowa? ma?y czterowirnikowy bezza?ogowiec zaprojektowany przez spó?k? Procerus Technologies, przej?t? w styczniu 2012 przez Lockheed Martina.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [14773] Komentarzy: [0]

Sar-10 od fps-ów do snajperki - cz??? 2

Sar-10 od fps-ów do snajperki - cz??? 2

Cz??? druga - rozbieranie repliki

Autor: Landsil - autor bloga http://landsil.blogspot.com/

 
 
 
W tej cz??ci, autor prezentuje i opisuje krok po kroku przebieg rozbiórki repliki oraz to co mo?na zobaczy? w ?rodku...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [13535] Komentarzy: [0]

GRUPA TAKTYCZNO MOBILNA S?upsk - prezentacja

GRUPA TAKTYCZNO MOBILNA S?upsk - prezentacja

Obrazek
Obrazek

Jeste?my airsoftow? grup? dzia?aj?c? w S?upsku pod nazw? Grupa Taktyczno Mobilna. Naszym celem jest stworzenie doskonale wy?wiczonej i dzia?aj?ce grupy. Nie mamy jednoznacznie okre?lonej jednostki, któr? stricte na?ladujemy, a jedynie czerpiemy aspiracje i podobne wyposa?enie. Nie rekonstruujemy, lecz stylizujemy si? jedynie na takie jednostki - w taktyce zielonej JWK i JW AGAT, natomiast w taktyce czarnej to wydzia? specjalny CB? i BOA. Nasze dzia?ania opieraj? si? g?ównie na wspólnych treningach taktycznych. W sk?ad wchodz? tutaj g?ównie taktyki zielona i czarna z elementami sztuk walki oraz zaj?? linowych i ?wicze? kondycyjnych...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [18026] Komentarzy: [3]

Sar-10 od fps-ów do snajperki - cz??? 1

Sar-10 od fps-ów do snajperki - cz??? 1

Autor: Landsil - autor bloga http://landsil.blogspot.com/

Jej, kupi?em pierwsz? snajperk? :)

Albo inaczej, kupi?em sobie tanio karabinek b?d?cy niez?? baz? pod snajperk? za rozs?dne pieni?dze.

Pierwszy raz mam w r?ku gazow? d?uga replik?, pierwszy raz b?d? budowa? snajperk?, pierwszy raz robi? tuning i pierwszy raz pisze co? w rodzaju recenzji. B?dzie ciekawie.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [18472] Komentarzy: [11]

LEGION VII do??cza do KOALICJI PÓ?NOC

LEGION VII do??cza do KOALICJI PÓ?NOC

Od pewnego czasu by?y prowadzone negocjacje i rozmowy dotycz?ce przy??czenia si? do Koalicji Pó?noc Stowarzyszenia Legion VII. Zosta?o zako?czenie g?osowanie Teamów Koalicji Pó?noc.  Jednomy?lnie przeg?osowano postulat za przyj?ciem w poczet Koalicjantów Legionu VII z Kostrzyna nad Odr?.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [16795] Komentarzy: [5]

Alternatywa dla Abramsów?

Alternatywa dla Abramsów?

Tajwa?ski resort obrony nadal chce kupi? czo?gi M1 Abrams. Jednak krytycy transakcji wskazuj?, ?e charakterystyka terenu wyspy preferuje l?ejsze pojazdy, np. transportery CM-32 z dzia?em 105 mm.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [13892] Komentarzy: [0]

Dzie? Prewencji 2012 Rowy - Relacja

Dzie? Prewencji 2012 w Rowach - Relacja
 
Dantee D-ca First Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: wywiady.
 
W dniu 28 lipca w Rowach, w Parku Rozrywki, odby?a si? kolejna, czyli szósta ju? edycja cyklicznej imprezy pt. Dzie? Prewencji.
Wzorem lat ubieg?ych, tego dnia prezentuj? si? s?u?by mundurowe, przedstawiaj?c wyposa?enie, sprz?t, a tak?e udzielaj?c odpowiedzi na mas? pyta?.
W zesz?ym roku Koalicja Pó?noc, przy wsparciu wielu maniaków ASG, by?a wspó?organizatorem spotkania i w tej edycji tak?e postanowili?my si? zaprezentowa?.
 
Obrazek
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [15626] Komentarzy: [4]

Holenderski Gambit

Holenderski Gambit

Gor SSInc Specjalizacja: zapowiedzi i relacje imprez

Obrazek

Holandia 22.09.1944

'Panowie

Sytuacja nie napawa optymizmem. Oddzia?y naszej 1 Dywizji Spadochronowej nie potrafi?y opanowa? zbawiennego mostu na Renie w Arnhem. W chwili obecnej zak?adamy ?e odseparowany batalion p?k. Frosta jest bliski kapitulacji. Pozosta?a cz??? Dywizji wsparta niewielkimi pododdzia?ami polskiej 1SBS pozostaje w?a?ciwie obl??ona w worku opartym o rzek?, bez wi?kszych mo?liwo?ci manewru.

Plan na najbli?sze godziny zak?ada zorganizowanie pozostaj?cych w dyspozycji jednostek XXX Korpusu Gwardii oraz zbieraniny ochotników z pododdzia?ów US Airborne do zdecydowanego natarcia w celu przebicia si? do okr??onych i udro?nienia korytarza.

Pora?ka nie wchodzi w gr?- pomó?my tym dzielnym ch?opcom utrzyma? z takim trudem zaj?ty teren, powodzenie ca?ej operacji zale?y od tego co zrobimy teraz!

Browning F.A.M Lt. Gen.

Commander in chief 1st Airborne Corps

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytań: [16334] Komentarzy: [0]

Sea Ghost – nowy projekt bezza?ogowca pok?adowego dla US Navy

Sea Ghost – nowy projekt bezza?ogowca pok?adowego dla US Navy
 
Ameryka?ski koncern zbrojeniowy Lockheed Martin pokaza? ostatnio swój najnowszy projekt – bojowego bezza?ogowa powsta?ego z my?l? o Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych, który docelowo mia?by stacjonowa? na lotniskowcach. Móg?by prowadzi? zarówno dzia?ania rozpoznawcze, jak i atakowa? wybrane cele Maszyna nosi nazw? Sea Ghost, powsta?a w uk?adzie lataj?cego skrzyd?a i w my?l koncepcji stealth.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [14706] Komentarzy: [1]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Podcast ASG Radio ASG Szkolenie Certyfikowane Odda? r?k? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zbrojownia Survival Makarov KWC Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:25,237
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:104,776
W tym miesiącu:1,015,061
W tym roku:5,884,558
Wszystkich:54,372,962
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: