Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa December 2011

Wszystkiego Najlepszego na Nowy 2012!

Wszystkiego Najlepszego na Nowy 2012!

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [9673] Komentarzy: [4]

Zbrojownia FATAH - AK "Trzonek"

Zbrojownia FATAH - AK "Trzonek"

Diesel (Heavenly) – hetman polowy - Team FATAH

Dzisiaj zagl?damy do zbrojowni Chaveza i odkrywamy tam co? niepokoj?cego. Jest to bowiem AK, ksywka Trzonek

Doda³: Mario75 W kategorii: Replika Czytañ: [16160] Komentarzy: [3]

AFGANISTAN - DZIEWI?TA ZMIANA

"Afganistan - Dziewi?ta zmiana" - nowa seria w TVN Turbo

Autor ?ród?owy: ?ukasz Szewczyk

Opracowanie, redakcja i publikacja: Jacek1246

Jeszcze w grudniu 2011 roku kana? TVN Turbo rozpocz?? emisj? nowej serii "Afganistan - Dziewi?ta zmiana", która ukazuje prawdziwe oblicze misji w Afganistanie, zarówno od strony militarnej jak równie? codziennej.
 
?ród?o: www.zafganistanu.pl
CZYTAJ WI?CEJ...
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Filmy Czytañ: [12589] Komentarzy: [2]

Airsoft sport czy nie?

Airsoft – sport czy nie?

Amenarhi - medyczka szczeci?skiej grupy F.A.T.E.. Specjalizacja - s?owo pisane w ka?dej formie i na wszystkie tematy, nie tylko militarne. Felietonistka airsoft.szczecin.pl, debiutuj?ca pisarka


Czerwiec 2009 Rosnowo INTEGRACJA

Mi?o?ników AS zwykle nazywa si? „graczami”, „maniakami” a czasem potocznie „airsoftowcami”. Czy jednak w?a?ciwe by?oby nazywanie ich sportowcami?

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [12360] Komentarzy: [4]

O terminatorstwie s?ów kilka

O terminatorstwie s?ów kilka…

Zdj?cie: giery.eu

Podstaw? airsoftu jest uczciwo?? uczestników spotkania. Zwi?zana jest ona nie tylko z przestrzeganiem zasad poszczególnych scenariuszy, lecz przede wszystkim z przyznawaniem si? do trafie? kulk? airoftow?.

Ta ostatnia kwestia cz?sto powoduje wiele emocji, pojawia si? masa pomys?ów, które sprzyja? maj? przyznawaniu si? do trafie?. Najcz??ciej pojawia si? dwie ogólne koncepcje.

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [10460] Komentarzy: [3]

Rozwój grupy airsoftowej

Rozwój grupy airsoftowej

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szerko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Zdj?cia w Artykule przedstawiaj? Airsoftowców z Koalicji Pó?noc z Eventu Combat Alert 2011

Je?li macie ju? swój zespól mo?ecie pomy?le? o jego rozwoju, czyli rozpoczynamy rekrutacje.
Co zrobi?, aby zwi?kszy? szanse powodzenia rekrutacji?

Doda³: Mario75 W kategorii: Teamy Czytañ: [10761] Komentarzy: [0]

Nic, naprawd? nic nie pomo?e

Nic, naprawd? nic nie pomo?e…

Piotr "Procent" ?opaci?ski - Autor Bloga Gunfire.pl

Zamie?ci?: Jacek1246 

SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC - dru?yna specjalizuj?ca si? w taktyce czarnej.

Ciemny korytarz, ?adnych okien i prze?witów, jedyne co mo?e by? tam ...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Apteczka Czytañ: [20158] Komentarzy: [0]

Demony Wojny! Uwaga! Zmiana terminu!

Uwaga!!! Zmiana terminu!

Uwaga! Bardzo Wa?ne!

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [9810] Komentarzy: [0]

Drugie ?l?skie Airsoftowe Warsztaty Taktyczne

Drugie ?l?skie Airsoftowe Warsztaty Taktyczne

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

Drugie ?l?skie Airsoftowe Warsztaty Taktyczne za nami. Tym razem okres przed?wi?teczny i zima (sic!) sprawi?y, ?e pojawi?o si? tylko 28 uczestników, ale zmotywowanych i ch?tnych do dzia?ania. Warsztaty bardziej ju? przypomina?y standardowe szkolenie, cho? nadal spory procent ?wicze? 'na ostro' sprawia, ?e nazwa Warsztaty pozostaje w mocy.

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [10936] Komentarzy: [0]

?yczenia ?wi?teczne od KOALICJI PÓ?NOC oraz zaprzyja?nionych...

?yczenia ?wi?teczne od KOALICJI PÓ?NOC oraz zaprzyja?nionych...

Czytaj wi?cej...

Doda³: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytañ: [14009] Komentarzy: [4]

?wi?ta na DEFAC-u

?wi?ta na DEFAC-u

Autor: Juliusz ?wieluch

?ród?o: Polityka.PL


Stacjonuj?cy w Afganistanie polscy ?o?nierze sp?dz? ju? drug? w tym roku Wigili?. Pierwsz? obchodzili 22 grudnia za spraw? ministra obrony narodowej Bogdana Klicha. Przygotowania do ?wi?t Bo?ego Narodzenia w bazie w Ghazni trwaj?...
Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [10486] Komentarzy: [0]

"Miko?aje na motocyklach, KP SGO na Zatoce" czyli charytatywnie i kreatywnie

"Miko?aje na motocyklach, KP SGO na Zatoce" czyli charytatywnie i kreatywnie

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka
Image
W dniu 4.12.2011 w Trójmie?cie odby?a si? ju? IX i jak si? okaza?o rekordowa edycja charytatywnej parady "Miko?aje na motocyklach". Jednym z go?ci specjalnych tej imprezy by?a grupa KP SGO Gda?sk, która zapewni?a wszystkim bardzo nietypowe atrakcje...
Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [10254] Komentarzy: [1]

Polscy ?o?nierze zgin?li w Afganistanie

Polscy ?o?nierze zgin?li w Afganistanie

D?ugo zastanawia?em si? czy umie?ci? t? smutn? informacj? na Portalu. Ju? chyba wszelkie mo?liwe media zd??y?y poinformowa? zaraz po nieszcz??liwym zdarzeniu przekazuj?c niemal ka?dy szczegó?. Jednak to co niesmaczne ...

Doda³: Mario75 W kategorii: ?yczenia i Podzi?kowania Czytañ: [12868] Komentarzy: [0]

Mi?e zako?czenie roku, czyli Operacja Czerwony Nos 2

Mi?e zako?czenie roku, czyli Operacja Czerwony Nos 2

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [12850] Komentarzy: [2]

Noktowizory to prze?ytek czas na termowizjer

Noktowizory to prze?ytek czas na termowizjer

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Jeszcze nie tak dawno znajomy sta? si? szcz??liwym posiadaczem noktowizora 3 generacji. Nie ka?dy mo?e sobie pozwoli? na zakup zabawki (bo raczej u?ywamy tego tylko do zabawy) za kilkana?cie tysi?cy z?otych.
Oczywi?cie nie pot?piam nikogo kto decyduje si? na taki zakup, w nocy jest nie do pokonania...

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [15990] Komentarzy: [1]

Robisz to ?le!

Robisz to ?le!

Piotr "Procent" ?opaci?ski - jeden z Autorów Bloga Gunfire.pl
SWAT police commandos in Russia do a raid at a public beach, startling people at the beach Zdj?cie: hadeseh.com

Komu z Was zdarzy?o si? ...

Doda³: Mario75 W kategorii: Trening Czytañ: [13894] Komentarzy: [1]

Ci?cia wychodza im najlepiej

Ci?cia wychodza im najlepiej

?ród?o:naszdziennik.pl

Zdj?cie: rzeszow4u.pl

Marcin Austyn


Poslowie z sejmowej komisji obrony chca pytac szefa MON o kalendarz modernizacji Marynarki Wojennej: kiedy i na co pieniadze beda wydawane, kiedy zostana ogloszone przetargi, czy nowe okrety beda budowane w polskich stoczniach, czy tez znów kupimy jednostki, które poplywaja kilka lat i trafia na zlom, tak jak stalo sie w przypadku fregat.

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [11650] Komentarzy: [0]

Akumulatory które mo?na na?adowa? w sekundy

Akumulatory które mo?na na?adowa? w sekundy

Wyszuka?: Skura C/3/75th Rangers Koszalin KP

Autor: RaveN

NOSRAM LiFePoVTEC RX-Pack 2/3A 1600 mAh gimmik.pl

Szybkie ?adowanie nowoczesnych akumulatorów litowo-jonowych jest mo?liwe, ale tylko je?li mamy dost?pn? odpowiednio du?? moc

Produkowane obecnie akumulatory litowo-jonowe mo?na zazwyczaj na?adowa? do 80% ich pojemno?ci w czasie od 15 do 60 minut, przy czym zaznaczy? nale?y, ?e wi?kszy pr?d ?adowania powoduje szybsz? degradacj? akumulatora.

Niektórzy producenci, tacy jak Altair Nanotechnologies oraz Toshiba posiadaj? ju? opracowane akumulatory, wykorzystuj?ce tytanian litu, które mo?na na?adowa?...

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12335] Komentarzy: [0]

KonkurQuzTadorzy ruszajcie do podboju!

KonQuizTadorzy ruszajcie do podboju!

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [13285] Komentarzy: [21]

Ulicami Gdyni "p?ynie" okr?t podwodny

Ulicami Gdyni "p?ynie" okr?t podwodny


Okr?t o wadze 370 ton, d?ugo?ci 45,5 metra, szeroko?ci 4,6 m. i wysoko?ci 8,9 m. transportowany jest obecnie drog? l?dow?.

Przeczytaj szczegó?y i zobacz film dotycz?cy inicjatywy zwi?zanej z okr?tem podwodnym w Gdyni.

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12090] Komentarzy: [0]

Afganistan. Dziwne szkolenie w wojsku polskim. Sabota? czy g?upota?

Afganistan. Dziwne szkolenie w wojsku polskim. Sabota? czy g?upota?

Autor: Tomasz Kami?ski


fot. Adam Roik Combat Camera DOSZ

Niedawno zadzwoni? do mnie przyjaciel - redaktor Rafa? Kostrzy?ski z „Przekroju” - i poprosi? mnie o rozmow? dotycz?c? szkolenia ?o?nierzy wyje?d?aj?cych na misj? do Afganistanu oraz szkolenia dziennikarzy pragn?cych uzyska? certyfikat korespondenta wojennego. Podró?owa? po tym kraju kilka razy; by? w Tora Bora, Gazni, Kandaharze, D?alalabadzie, Mazari Szarif i paru innych miejscach. Dzi?ki temu pobie?nie pozna? ludzi oraz zwyczaje tam panuj?ce. Za ka?dym razem wraca? z nowymi do?wiadczeniami i prze?yciami, którymi dzieli? si? ze mn?. Zawsze przed wyjazdem konsultowa? si? w sprawie swojej marszruty i logistyki. Po powrocie prosi? o komentarze lub o wyja?nienie zdarzenia, którego nie rozumia?.

Dzisiaj mog? powiedzie?, ?e jest dobrze przygotowany do jazdy po Afganistanie.

Obecnie dziennikarz, by wyjecha? do której? z baz PKW i ruszy? w patrol z ?o?nierzami powinien uzyska? od Wojska Polskiego wspomniany wy?ej dokument. W zwi?zku z tym nasza armia organizuje kursy szkoleniowe dla takich wojennych desperatów.

Kolega odby? kurs z którego wróci? wstrz??ni?ty ignorancj? i rasizmem wyk?adowców. Czytaj wi?cej...

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [15855] Komentarzy: [4]

Kurs kulturoznawczy dla ?o?nierzy

Kurs kulturoznawczy dla ?o?nierzy

?ród?o: echodnia.eu

Na kobiety nie nale?y zwraca? uwagi, z psem nie mo?na wej?? do pomieszczenia, bo jest zwierz?ciem nieczystym, nie trzeba odmawia? palenia shishy – to zasady, o których musz? wiedzie? ?o?nierze jad?cy do Afganistanu.

W pe?nym News wideo reporta?

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12177] Komentarzy: [0]

20120128-29 Nuclear Winter Night - gra militarna

20120128-29 Nuclear Winter Night - gra militarna


Termin - 28-29 stycznia, noc z soboty na niedziel?
Miejsce - Poligon Zielonka

Zapraszamy na gr? militarn? Nuclear Winter Night. Gra osadzona jest w realiach postnuklearnej zimy i prowadzona w ekstremalnie ci??kich warunkach. Mamy nadziej? ?e pogoda dopisze i zafunduje nam takie. To doskona?a rozrywka i sprawdzian dla tych którzy chc? zobaczy? ile s? w stanie wytrzyma?. Na pewno nie zabraknie emocji i adrenaliny.

Doda³: ufoman W kategorii: Larp Czytañ: [11950] Komentarzy: [2]

KOALICJA PÓ?NOC SGO TACTICS 2.0 POSTAWY STRZELECKIE

KOALICJA PÓ?NOC SGO TACTICS 2.0 POSTAWY STRZELECKIE

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka

Obrazek
 
Projekt KP SGO Gda?sk CQB Tactics 2.0 wspierany przez Gunfire.pl ma na celu multimedialn? edukacj? taktyczn? w zakresie dzia?a? CQB oraz technik pokrewnych mo?liwych do zastosowania w ASG.
W ramach projektu zapraszamy do zapoznania si? z opracowaniem postaw strzeleckich z u?yciem replik ASG.
Doda³: Mario75 W kategorii: SZkolenia ASG Czytañ: [18199] Komentarzy: [2]

Konkurs G&G 2011 Your Greatest Glory rozstrzygni?ty

Konkurs G&G 2011 Your Greatest Glory rozstrzygni?ty

Walka trwa?a o pul? 10 000 $ oraz dwie nagrody pocieszenia ;) po 5000$. Jednym z wygranych zosta? Polak. Gratulujemy i zobaczmy filmy, które zwyci??y?y...

Doda³: Mario75 W kategorii: Filmy Czytañ: [14304] Komentarzy: [3]

Nightstalker II noktowizyjny obiektyw z bagnetem F

Nightstalker II - noktowizyjny obiektyw z bagnetem F

?ród?o: www.popphoto.com

Czy to nowy Nikkor? Niestety...

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [13593] Komentarzy: [2]

20111203-04 Doskonalenie strzeleckie FIA

20111203-04 Doskonalenie strzeleckie FIA

FIA ufoman

Obrazek

Jak co roku w grudniu FIA odbywa szkolenia strzeleckie. Tym razem doskonalili?my umiej?tno?ci w pos?ugiwaniu si? broni? krótk?. 2 dni warsztatów zosta?y przeprowadzone przez strzelnic? Shooting-Academy. Instruktorami byli Jarek "?ó?tak" oraz Tomek.

Zapraszamy do obejrzenia skrótu ze szkolenia grupy zaawansowanej.

Doda³: ufoman W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [12846] Komentarzy: [0]

Relacja KP SGO Gda?sk ze szkolenia CQB DOT Tactical

Relacja KP SGO Gda?sk ze szkolenia CQB DOT Tactical

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka

ObrazekW dniu 26.11.2011 odby?o si? podstawowe szkolenie CQB zorganizowane przez DOT Tactical. Uczestnikami tych certyfikowanych warsztatów by? m.in. 4-osobowy Zespó? Realizacyjny KP SGO Gda?sk.

Doda³: Mario75 W kategorii: CQB Czytañ: [12661] Komentarzy: [0]

China Lake Nowy granatnik

China Lake - Nowy granatnik

?ród?o: arniesairsoft.co.uk

Shotgun kaliber 40 mm? Wszystko jest mo?liwe :). Morisato54... W pe?nym News wideo prezentacja.

Doda³: Mario75 W kategorii: Replika Czytañ: [14703] Komentarzy: [0]

STALKER EMISJA LARP ASG 14 / 15.04.2012

STALKER EMISJA - LARP ASG - 14-15.04.2012

Stalker
Rok 1984 kwiecie?
Ju? pierwszy rok mija, od czasu kiedy...

Doda³: Mario75 W kategorii: Larp Czytañ: [13931] Komentarzy: [0]

Mannlichery dla zwiadowców WDW

Mannlichery dla zwiadowców WDW

?ród?o: Altair.com.pl

Strzelcy wyborowi rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych (WDW) otrzymali ponad 30 karabinów wyborowych Steyr Mannlicher SSG 04. To pierwsza bro? zagraniczna kupiona dla WDW.

Wyposa?anie jednostek specjalnych jest traktowane...

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [16249] Komentarzy: [4]

Demony Wojny: Requiem Odwrót

Demony Wojny: Requiem - Odwrót

Klasyfikacja: Yellow wg. STI KZT Link

Uwaga! To ju? fina? Demonów Wojny! Nie mo?e Ci? zabrakn??!

Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [11547] Komentarzy: [2]

7 tys. ?o?nierzy odesz?o. "To problem dla wojska" PAP

7 tys. ?o?nierzy odesz?o. "To problem dla wojska"

 
 
Zdj?cie: slavija.proboards.com

W tym roku z wojska odesz?o ok. 7 tys. ?o?nierzy. Ponad 5,7 tys. z nich zrobi?o to na w?asn? pro?b?. W ostatniej dekadzie nie zdarzy?o si?, by tak wielu zawodowych wojskowych z w?asnej woli po?egna?o si? z armi?. - To problem dla wojska - uwa?a...

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [14960] Komentarzy: [0]

Nowo?ci w ASG 2

Nowo?ci w ASG 2

FATAH PODCAST VOL 7

Diesel (Heavenly) – hetman polowy - Team FATAH

Kolejna dawka informacji ze ?wiata ASG.

W tym odcinku do wygrania audiobook:  Major :)

Doda³: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytañ: [12783] Komentarzy: [0]

Bestia w Iranie?

Autor: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Kilka dni temu obieg?a ?wiat informacja o zestrzeleniu przez Iran, ameryka?skiego bezza?ogowca RQ-170 Sentinel. Dwa dni pó?niej media ira?skie pokaza?y niemal nie naruszon? maszyn?, która rzekomo bezpiecznie wyl?dowa?a w okolicach miasta Kāshmar, oko?o 220km od granicy z Afganistanem. W internecie fora prze?cigaj? si? w teoriach, przedstawi? Wam swój punkt widzenia.
Doda³: Patol W kategorii: Wywiady Czytañ: [13051] Komentarzy: [0]

GF POINT 2012 MASYW ?L??Y ZBLI?A SI? WIELKIMI KROKAMI

GF POINT 2012 MASYW ?L??Y ZBLI?A SI? WIELKIMI KROKAMI

?ród?o: Gunfire.pl

Jakie czekaj? na was nagrody?

Suma nagród w puli przekracza 10 000z?. Jest o co walczy?!

Podobnie jak w poprzednich edycjach, uczestnicy, którzy zajm? pierwsze trzy miejsca w ka?dej kategorii, b?d? mieli mo?liwo?? wyboru dla siebie jednej repliki jako nagrody z puli przeznaczonej dla odpowiedniej kategorii w której startowali....

Doda³: Mario75 W kategorii: Trening Czytañ: [13607] Komentarzy: [5]

STI KZT

STI KZT

Technofilia Kill Team L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

Widzisz zaproszenie na zlot ASG. Zastanawiasz si? czy to jest dla Ciebie? Ju? nigdy wi?cej nie b?dziesz mia? takiego dylematu.

Doda³: Mario75 W kategorii: Tutoriale Czytañ: [17892] Komentarzy: [12]

Spektakularny sukces piechoty i saperów

Spektakularny sukces piechoty i saperów


?ród?o: MON

?o?nierze Polskich Si? Zadaniowych zlikwidowali najwi?kszy jak dot?d sk?ad amunicji w Prowincji Ghazni.

 

 

 

Afga?skie Regionalne Centrum Dowodzenia i Koordynacji (ARCDK) w Ghazni przekaza?o 3 grudnia polskim ?o?nierzom informacj? na temat sk?adu amunicji. Do ARCDK zg?osi? si? mieszkaniec prowincji. Poinformowa?, ?e w Dystrykcie Ghazni znajduje si? sk?ad pocisków i amunicji strzeleckiej. 

Jest to rejon odpowiedzialno?ci Zgrupowania Bojowego „Alfa” (ZBA). Dowódca „Alfy”, pp?k Dariusz Kry?ski, potraktowa? spraw? niezmiernie powa?nie. Natychmiast wys?a? tam Patrol Szybkiego Reagowania (QRF), w którym znale?li si? te? specjali?ci z Grupy In?ynieryjnej oraz Zespo?u Rozpoznania ?rodków Walki –  WIT (Weapon Intelligence Team). Razem z Polakami ...
Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [11107] Komentarzy: [1]

Zakaz palenia

Zakaz palenia

KoalicjaPolnoc.PL

MON realizuje nowy program, który ma przeciwdzia?a? ...

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [10221] Komentarzy: [0]

Zielone Berety Team Koszalin

Zielone Berety - KoszalinObrazek

Staramy si? stylizowa? na US Army Special Forces krócej mówi?c „Zielone Berety”. Nasz ogólny wymóg ds....

Doda³: Podolak W kategorii: Teamy Czytañ: [19423] Komentarzy: [2]

Czas na nagrod? za wytrwa?o?? w NSR

Czas na nagrod? za wytrwa?o?? w NSR

KoalicjaPolnoc.PL

Wg. PAP, osoby odbywaj?ce s?u?b? w ramach Narodowych Si? Rezerwowych dostan?...

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12401] Komentarzy: [8]

20111125 Konferencja "Systemy Informacji Geoprzestrzennej"

20111125 Konferencja "Systemy Informacji Geoprzestrzennej"

FIA ErTo FIA ErTo

Udzia? w konferencji by? dla nas przyjemno?ci? i ciekawym do?wiadczeniem. Mieli?my po raz kolejny okazj? zderzy? si? z drugim ze ?wiatów, które stanowi? istot? naszego dzia?ania.

Jeden ze ?wiatów to wszystko to, co sk?ada si? na podstawowe szkolenie ?o?nierza piechoty skupionego na saperce, karabinie, noktowizorze, miejscu w szyku. Drugi to przemy?lane planowanie operacyjne i dzia?ania taktyczne wspomagane nowoczesnymi metodami dowodzenia i zaawansowan? technologi?.

Systemy Informacji Geoprzestrzennej
Doda³: ufoman W kategorii: Info ze ?wiata Czytañ: [11672] Komentarzy: [0]

GREJTBUM ZWEI

GREJTBUM ZWEI

... Krucafix... diabli nadali rych?y pocz?tek zimy! Koniec wylegiwania si? z konewk? samogonu nad poblisk? rzek?.... - my?li So?tysa by?y czarniejsze od nadchodz?cej coraz szybciej nocy. Nie do??, ?e wójt s?siedniej wioski nas?a? w Zaduszki ....

Doda³: Mario75 W kategorii: Larp Czytañ: [11695] Komentarzy: [1]

Wojsku kradn? nawet z?om

Wojsku kradn? nawet z?om

?ród?o: Nowosci.com.pl Autor: Ma?gorzata Oberlan

Zdj?cie: mmtorun.pl

Obiekty wojskowe chroni? w Toruniu agencje ochroniarskie. Pracuj? w nich tak?e niepe?nosprawni. Jedzenie z garnizonowej kuchni, krany, siatk? ogrodzeniow?, kable - na to wszystko ju? ?akomili si? z?odzieje. ?o?nierskiego mienia strzeg? cywilni ochroniarze. Jak im idzie?

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12923] Komentarzy: [7]

Udany test lasera Rheinmetalla

Udany test lasera Rheinmetalla

?ród?o: Altair.com.pl


Laser Rheinmetalla. W jego konstrukcji wykorzystano elementy – w tym wie?? i systemy naprowadzania – z zestawu przeciwlotniczego Oerlikona Skyguard 3

Ze sporym opó?nieniem Rheinmetall poinformowa? o przeprowadzeniu na poligonie w szwajcarskim Ochsenboden testu...

Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [10916] Komentarzy: [0]

Relacja z Ligi ASG silosy podczele Ko?obrzeg 06.11.2011

Relacja z Ligi ASG silosy podczele - Ko?obrzeg 06.11.2011

Orzech - D-ca Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: relacje i zapowiedzi.

6 listopada mia?o miejsce spotkanie kilkunastu maniaków ASG aby rozegra? 4 rundy po 10 min. Spotkanie mia?o miejsce na s?ynnych silosach na lotnisku w Podczelu pod Ko?obrzegiem o godzinie 10.00 stawi?o sie na spotkanie 12 os czyli idealnie na ten rodzaj rozgrywki. Ch?opaki si? wyszpeili i za?adowali po z?by :D Zrobili?my wspóln? odpraw? tak aby ka?dy uczestnik mia? pe?ny obraz zasad jakie trzeba przestrzega? w lidze ASG.

Dyni@ przygotowa? dzie? wcze?niej...

 

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [13657] Komentarzy: [4]

Gad?ety w ASG

Gad?ety w ASG

FATAH PODCAST VOL 6

Diesel (Heavenly) – hetman polowy - Team FATAH

O ró?nych gad?etach przydatnych w ASG i polowaniu na dziczka.
W tym odcinku do wygrania jest bestsellerowy audiobook – Steve Jobs.

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12671] Komentarzy: [0]

Butt pack ALICE cargo custom

Butt pack ALICE-cargo custom

Super survival, buscraft, taktyka, outdoor, specjalne technologie, sprz?t custom. Autor bloga: http://supertac.b...

Kiedy? dawno temu zajmowa?em si? rekonstrukcj? seal. Do dzi? zbieram ró?ne zabawi z tym zwi?zane. A sam? formacj? US Navy Seal darz? ogromn? sympati? i szacunkiem. Dlatego te? ch?on? wszystko na ich temat i poszukuj? non stop jaki? nowinek z nimi zwi?zanych. Najbardziej ulubionym prze ze mnie okresem w dziejach seal jest NAM oraz lata 90-te.
Lubi? oldskulowy sprz?t. to taki pocz?tek drogi wspó?czesnych zabawek.

Doda³: Mario75 W kategorii: Szpej Czytañ: [14896] Komentarzy: [2]

Brak snu, objawy i zagro?enia

Brak snu

Krzysztof Skrzypek D-ca plutonu, w stopniu sekcyjnego w ZS Katowice. Od lat zafascynowany survivalem, prze?yciem, pokonywaniem w?asnych granic i kontaktem z przyrod?. Autor: www.abc-survival.pl

Zdj?cie: simongarnier.org

Brak snu, objawy i zagro?enia.

Postanowi?em omówi? kwestie, braku snu na wyprawach – jest to temat wa?ny, a praktycznie nie poruszany. Brak snu jest czym? popularnym na wyprawach i w?drówkach. Ten artyku?, sk?ada si? z dwóch cz??ci. W cz??ci pierwszej opisz? brak snu, z medycznego/naukowego punktu widzenia. W cz??ci drugiej przedstawi? Ci kilka ciekawostek, zwi?zanych ze snem. W trzeciej powiem Ci, bazuj?c na w?asnym do?wiadczeniu oraz z zachowaniu i rozmów z innymi lud?mi, jak wygl?da ?wiat cz?owieka który nie spa? od 48 godzin, czym to grozi i czego si? spodziewa?. Wi?c zaczynajmy!

Doda³: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytañ: [13352] Komentarzy: [1]

Zaj?cia z maskowania

Zaj?cia z maskowania

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Zdj?cie: grom.mil.pl

Dzi? do??czam skrypt jaki wykona?em do treningu z maskowania jaki odby? si? 20 listopada niedaleko ?asku.

Doda³: Mario75 W kategorii: Zielona Taktyka Czytañ: [13792] Komentarzy: [1]

AUTORZY NA NAJLEPSZY ARTYKU? MIESI?CA PA?DZIERNIKA 2011 WYBRANI!

AUTORZY NA NAJLEPSZY ARTYKU? MIESI?CA PA?DZIERNIKA 2011 WYBRANI!

Przed wami g?osowanie na Artyku? Miesi?ca Listopada. Tymczasem poznajcie wybranych przez Was tym razem na Facebooku najlepszych Artyku?ów Miesi?ca Pa?dziernika 2011.

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [10583] Komentarzy: [3]

KOALICJA PÓ?NOC VS. KILL ZONE TEAMS

KOALICJA PÓ?NOC VS. KILL ZONE TEAMS

Doda³: Mario75 W kategorii: Combat Czytañ: [58488] Komentarzy: [79]

XXV zmiana PKW Kosowo

XXV zmiana PKW Kosowo

?ród?o: www.altair.com.pl

W ostatni pi?tek odby?o si? uroczyste przekazanie dowodzenia kolejnej XXV Zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie. B?dzie on liczy? do 50 ?o?nierzy i pracowników cywilnych.


Podpisanie dokumentu przej?cia dowodzenia kontyngentem. Z lewej pp?k dypl. Henryk Bartosewicz, dotychczasowy dowódca, w ?rodku nowy – pp?k Dariusz Adamczyk

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [13738] Komentarzy: [0]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Odda? r?k? Zmiana Makarov KWC LIGA ASG Combat Taktyka zielona Zwyci?zcy wrzesie? Survival Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:5,034
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:5,034
W tym miesi±cu:214,817
W tym roku:3,650,253
Wszystkich:40,843,012
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: