Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa February 2011

Point Blank #04

Postawa strzeleckaKolejna cz??? praktyki operowania broni? krótk?. We wcze?niejszym artykule zaj?li?my si? r?koma, dzisiaj reszt? cia?a.

Doda³: Sundowner W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [13263] Komentarzy: [2]

Wymiana lufy, doszczelnienie komory HOP-UP

Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Temat b?dzie po?wi?cony wymianie lufy wewn?trznej, ewentualnej wymianie gumki hop-up i doszczelnieniu komory w replice karabinku serii M
Doda³: Sebi W kategorii: Warsztat Czytañ: [37419] Komentarzy: [22]

N?dzna Speluna Samuraja

Autor tekstu: Dantee 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Znowu ta cholerna wyspa i ten zakichany bar. Wiele razy obiecywa?em sobie, ?e nigdy tutaj nie przyjd? i mo?e bym nie przyszed? gdyby Samuraj nie prowadzi? jedynej knajpy w tej zafajdanej dziurze. Lecz tym razem mia?em inny plan ...
Zdj?cia: Mario & Gruby
Doda³: Marduk W kategorii: Warsztat Czytañ: [10285] Komentarzy: [1]

TEST OKULARÓW UVEX

Autor tekstu: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Test przygotowali: Sebi 75 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - realizacja i tekst Sokom 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - realizacja Mario 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - kamera, zdj?cia i monta? Okulary do testu Uvex Super G nades?a? sklep VEST.PL sponsor akcji NASZ VZROK OCHRANIA VEST.PL
Doda³: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytañ: [15128] Komentarzy: [9]

"The Crux" - Film sensacyjny z D?browy Górniczej

THE CRUX "Secret Order"
Wyszuka?: Marduk 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Zamachowcy wzi?li na celownik budynek najwy?szego biurowca w Katowicach. Policja depcze im po pi?tach, ale czy zdo?a udaremni? szale?czy zamiar przest?pców? Odpowied? znajdziemy w obrazie „The Crux", stworzonym przez d?browskich filmowców.
?ród?o: http://najwspanialsze-fotografie.blogspot.com
Doda³: Marduk W kategorii: Warsztat Czytañ: [11343] Komentarzy: [5]

Virtual Battle Space 2- nowy typ szkolenia.

zredagowa?: Maras D-ca Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Wojskowy Hummer przeje?d?a przez w?sk? ?cie?k? w Afganistanie. Doko?a góry, ska?y i pi?kne s?o?ce. Nagle w kierunku samochodu kto? oddaje par? serii strza?ów. Par? metrów dalej wybucha ukryta bomba. Wszystko to mo?e wygl?da? jak hollywoodzki film. Tak jednak nie jest. To przygotowana symulacja przez specjalny program komputerowy, który ma za zadanie przeszkoli? ?o?nierzy do misji w Afganistanie. Szkolenie w celu obrony przed najbardziej ?mierciono?n? broni? talibów - ?adunkami wybuchowymi lub minami – mo?e przypomina? przeja?d?k? po Disneylandzie lub ogl?dania filmów 3D, czy grania w gry komputerowe.
Doda³: Maras W kategorii: Trening Czytañ: [12665] Komentarzy: [8]

IVO-PIRO "DRUGIE STARCIE"

OFERTA SPECJALNA IVO-PIRO "DRUGIE STARCIE" NA PIROTECHNIK?!
W ZWI?ZKU Z DU?YM ZAINTERESOWANIEM I SPÓ?NIENIEM SI? PARU TEAMÓW Z ZAKUPEM W POROZUMIENIU ZE SPONSOREM URUCHAMIAMY PONOWNIE PROMOCJ? IVO-PIRO "DRUGIE STARCIE" AKTUALNA DO DNIA 15MARCA
Pirotechnika, któr? b?dziecie pos?ugiwali si? na IVO III jest w pe?ni sponsorowana przez firm? www.TanieFajerwerki.pl Ponadto firma www.TanieFajerwerki.pl wysz?a ponownie na przeciw oczekiwaniom Maniaków ASG i Militariów, którzy otrzymali Zaproszenia i wybieraj? si? na IVO III w dn. 2011.03.27 i przygotowa?a specjalne ceny dla uczestników Manewrów.
Doda³: Mario75 W kategorii: Trening Czytañ: [10169] Komentarzy: [1]

T-POD FAB Defense

Bones 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
T-POD - oryginalny produkt. Dwójnóg i r?czka w jednym wyprodukowana przez firm? FAB Defense
Doda³: Bones W kategorii: Trening Czytañ: [8805] Komentarzy: [7]

BASIC LIFE SUPPORT

Rany i krwotoki Kolejny z artyku?ów w serii Basic Life Suport by SAR. Tym razem zaj??em si? ranami wojennymi z którymi spotka? si? mo?ecie podczas star?. Stara?em si? skupi? na tym co najistotniejsze .. dzi?ki czemu nie znajdziecie tu tony zb?dnych zalece? i opisów.
Doda³: Dooode W kategorii: Czerwona Taktyka Czytañ: [23532] Komentarzy: [19]

Point Blank #03

Chwyt broni krótkiejKontynuuj?c temat szkolenia z zagadnie? walki broni? krótk?, nareszcie nadszed? czas przej?cia do praktyki. Do przerobienia mamy chwyt broni, celowanie i ?ci?ganie spustu, dobywanie broni z kabury, zmiana magazynka oraz radzenie sobie z awariami.

Doda³: Sundowner W kategorii: Techniki strzeleckie Czytañ: [13830] Komentarzy: [6]

Mity airsoftu

Mity airsoftu – cz??? pierwsza Piotr "Procent" ?opaci?ski
?ród?o: www.blog.gunfire.pl
Nie sugerujcie si? tytu?em – nie wiem czy b?dzie cz??? druga i kolejne. Po prostu nic lepszego nie wymy?li?em, ale wielce prawdopodobne, ?e co? jeszcze z tej serii si? pojawi, gdy? znalaz?oby si? troch? twierdze? i historii, które mo?na nazwa? mitami. W ka?dym razie mit, który dzisiaj we?miemy na warsztat to teza: Airsoftowiec jest lepiej przygotowany do s?u?by w wojsku / do walki w razie „W”, ni? zwyk?y cz?owiek (w domy?le nie-airsoftowiec). Dla jednych to twierdzenie w oczywisty sposób wyda si? prawdziwe, dla innych (w tym mnie), w oczywisty sposób jest bzdur?. Prawda czy mit?
www.abkevents.co.uk
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Strzelanie Czytañ: [22462] Komentarzy: [17]

Du?e wymagania a chudy portfel, czyli problemy przeci?tnego Airsoftowca.

Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Artyku? b?dzie po?wi?cony problematyce tuningu i oczekiwanych efektów a wydanej na ten cel gotówki.
Autor: Sebi
Doda³: Sebi W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [22341] Komentarzy: [19]

XM25 w Afganistanie

XM25 w Afganistanie Przedstawiciele US Army ujawnili, ?e w Afganistanie wykorzystano bojowo 5 prototypów samopowtarzalnych granatników XM25 kalibru 25 mm. Z pozytywnym skutkiem.
XM25 powsta? po rezygnacji z programu XM29 OICW, kompaktowej broni, ??cz?cej w sobie karabinek i automatyczny granatnik kalibru 20 mm z programowaln? amunicj?. Od 2004 prowadzone s? oddzielne programy, w tym granatnika o zwi?kszonym do 25 mm kalibrze. Rozpocz?cie produkcji seryjnej planowane jest nie wcze?niej ni? w 2013 / Zdj?cie: US Army
Wszystkie 5 istniej?cych prototypowych ...
?ród?o: www.altair.com.pl
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [10531] Komentarzy: [2]

Walentynki w Bicha?u "KR3A7 - SULA"

Autor tekstu: Marduk 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC 13 luty 2011 przeddzie? Walentynek, dobrze ?e nie pi?tek. W rejonie walk o wiosk? Bicha? zostaje zrzucony Oddzia? Specjalny sk?adaj?cy si? z 75th Ranger RGR Koszalin "Koalicja Pó?noc" oraz 6th FRD Koszalin. Jak wiemy Wolna Wie? Bicha? rz?dzona jest przez wodza o imieniu Leon, czczony przez swoich podw?adnych jako S?o?ce, Wielki Sutan, Opiekun Aesgejów,Wielki So?tys Wolnej Wsi Bicha?.
Doda³: Marduk W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [19435] Komentarzy: [15]

Waga ci??ka czyli - GP G&P MK46 SOPMOD

Lub inaczej - dlaczego nie tylko chi?czyki prosto z pudelka, nie nadaj? si? do niczego... Autor poni?szego tekstu: Kocur
UWAGA - du?o zdj??.
Doda³: Kocur W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [12400] Komentarzy: [6]

MARKETPLACE - BAZAR MOGADISH

PROJEKT MARKETPLACE - BAZAR MOGADISH Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC DOST?PNY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH U?YTKOWNIKÓW PORTALU KOALICJAPOLNOC.PL
Zapraszam do zapoznania si? z nowym Projektem KOALICJI PÓ?NOC: MARKETPLACE - BAZAR MOGADISH. Szczegó?y w pe?nej tre?ci News...
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [21494] Komentarzy: [7]

Moje PCU pierwsze wra?enia

Moje PCU pierwsze wra?enia Autor: Ross154 Kilka dni temu po ponad 5 tygodniach wyczekiwana trafi?a w moje r?ce paczka od Wuja Sama z kompletem PCU. Zamówi?em j? przez znany portal aukcyjny \ Wybra?em kompromis mi?dzy cen? a jako?ci?, zatem mo?e dlatego nie we wszystkich ciuchach by?a metka oraz nie wszystkie by?y jednej firmy. Pomimo ?e w opisie by?a podana informacja ?e w zestawie s? zestawy z II i III generacji to jednak jestem przekonany ?e jest to I Generacja.
Zdj?cie: www.airsoftcanada.com
Na chwil? obecn? recenzja opiera si? na moim pierwszym wra?eniu ogl?daj?c odzie? po wyj?ciu z pude?ka jest tam tak?e kilka zda? po pierwszym u?yciu w danego elementu w mie?cie w drodze z domu do pracy.
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [14938] Komentarzy: [6]

IVO JIMA "Serce wyspy" - dzienniki zwiadu vol II

IVO JIMA "Serce wyspy" - dzienniki zwiadu vol II
16 dzie? Mówi? na mnie Tom. Jestem dowódc? Teamu prowadz?cego rekonesans Narodów Zjednoczonych na IVO JIMA w „Sercu Wyspy” gdzie niedawno wielu z nas znikn??o w niewyja?nionych okoliczno?ciach. Szeptaj? ludzie, ?e to „duchy wyspy”. Nikt ich nie widzia?. ?lady s? bardzo niewyra?ne i prowadz? donik?d. Do tej pory znale?li?my jedynie ponownie skrzynie po zrzucie. Do?? ?wie?a sprawa. Wg ogl?dzin wywnioskowali?my, ?e by?y tam granaty i inne ?adunki wybuchowe. Skrzynie nie zdradzaj? pochodzenia zrzutu. Po tym jak ...
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [11617] Komentarzy: [7]

Chi?skie repliki

Chi?skie repliki, rezerwacja tylko dla z zasobnymi portfelami. Autor: Jazzman
Doda³: Jazzman W kategorii: Replika Czytañ: [22855] Komentarzy: [18]

Zima z Team Mielno

Autor: Bartez Team Mielno Ma?ymi kroczkami zbli?a si? koniec zimy. Z tego powodu Team Mielno stworzy?o krótki filmik pokazuj?cy co si? dzia?o mi?dzy innymi na Ivo.. Drzwi na "lu?ne" strzelanki otwarte s? dla ka?dego .
Doda³: Bartez W kategorii: Replika Czytañ: [8773] Komentarzy: [4]

LiPo - nie taki straszny jak o nim mówi?!

LiPo - nie taki straszny jak o nim mówi?! "Rozbebeszanie" czas zacz??.Niebawem test przeci??eniowy i zwarciowy na wtyku. Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC W pierwej cz??ci cyklu zaprezentowany zostanie test baterii typu Li-po a dok?adnie jakiej reakcji mo?emy si? spodziewa? przy do?? drastyczny uszkodzeniu mechanicznym takiego akumulatora.
Do testów zosta? u?yty pakiet li-po 11,1V i pojemno?ci 2200mAh (w akumulatorze tego typu znajdziemy osobne 3 cele) Akumulator u?yty przez nas do testu w czasie eksploatacji uleg? bardzo krótkotrwa?emu zwarciu na g?ównych przewodach pr?dowych (taka sytuacja mo?e przydarzy? si? ka?demu) co skutkowa?o...
Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [13193] Komentarzy: [8]

PATROL

Twardziele z "Patrolu"
W ?yciu m??czyzny nadchodzi czasem moment, w którym u?wiadamia sobie, ?e wcale nie jest twardzielem, tylko mi?kkim waflem.
Ja sobie to u?wiadomi?em na kursie "Patrol", wzorowanym na szkoleniu ameryka?skich rangersów. Siedem tygodni marszów, wspinaczki, ?wicze? na ?mig?owcach, strzelania, p?ywania w zimnej wodzie, ci?g?ego zm?czenia i niewyspania. Niesamowity wysi?ek i stres, bo odpa?? mo?na w ka?dej chwili. Tam pozna?em prawdziwych twardzieli. ?ród?o:www.logo24.pl
Doda³: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytañ: [14082] Komentarzy: [10]

Bowman i Midland czyli mezalianz niechciany...

Bowman i Midland czyli mezalianz niechciany... Czyli jak zrobi?, aby Midland mia? normalny zestaw s?uchawkowy, a nie gwa?to ucha. Autor: AnR - Chimera Specjalizacja:Serwis
Czyli jak zrobi?, aby Midland mia? normalny zestaw s?uchawkowy, a nie gwa?to ucha.
Doda³: AnR W kategorii: Relacje Czytañ: [19743] Komentarzy: [12]

Jak zepsu? replik??

Poradnik o tym, jak zepsu? replik?.

Autor: Jazzman

Zdj?cie: http://thesocietypages.org
Doda³: Jazzman W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [18008] Komentarzy: [15]

Tuning replik asg z naciskiem na szybkostrzelno??

Autor poni?szego tekstu: Kocur
Ka?dy w pewnym momencie chce wycisn?? ze swojej repliki najwi?cej ile si? da. Niektórzy wol? zwi?kszy? tylko pr?dko?? wylotow?, zachowuj?c mo?liwo?? strzelania auto. Cz??? pobawi? si? chce w snajperów - i tuning extremalnie zwi?ksza pr?dko?? wylotow? kulki, by zupe?nie omin?? kwestie szybkostrzelno?ci. Pojawia si? wtedy jednak problem z reakcj? na spust - i jak j? poprawi?... Trzecia grupa u?ytkowników po?o?y nacisk tylko na szybkostrzelno??. Omijaj?c wogole kwestie pr?dko?ci wylotowej. U nas jest to rzadko?ci?, ale w krajach gdzie stosowane s? ograniczenia mocowe replik jest to bardzo popularna forma tuningowania sobie repliki. Wtedy repliki szybkostrzelno?ci? nadrabiaj? niedostatki mocy. Stuningowane w ten sposób repliki w naszych warunkach idealnie nadaj? si? do rozgrywek CQB. Ostatni i najbardziej obci??aj?cy replik? - jest tuning i szybkostrzelno?ci i pr?dko?ci wylotowej na raz. Przedstawi? to na przyk?adzie 30 rps, 450 fps.
Doda³: Kocur W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [25244] Komentarzy: [3]

Bushmaster ACR dla Polski

Bushmaster ACR dla Polski Polski przedstawiciel Bushmastera, spó?ka IMS-Griffin potwierdzi?a informacj? o dostawach 5,56-mm karabinków Bushmaster ACR dla odbiorcy polskiego.
Zdj?cie ?ród?o: http://www.gun-world.net
Bushmaster ACR jest jedn? z najnowocze?niejszych konstrukcji na rynku. Bro? charakteryzuje doskona?a ergonomia i funkcjonalno??. Niesprecyzowany polski odbiorca zakupi? kilkana?cie karabinków tego typu w odmianach z dwoma d?ugo?ciami luf i bogatym wyposa?eniem dodatkowym.
czytaj dalej...
?ród?o: www.Altair.com.pl oraz http://sklep.airsoftguns.pl
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [25106] Komentarzy: [11]

NASZ VZROK OCHRANIA VEST.PL

Firma VEST.pl, która jest oficjalnym Partnerem eventu IVO-JIMA IIINowy ?wit” tworzonego przez KOALICJAPOLNOC.pl w trosce o wasze zdrowie przekazuje 10 par okularów Uvex Gravity Zero, które zostan? rozlosowane pomi?dzy uczestników manewrów. Niebawem uka?e si? równie? test mocowy okularów Uvex Gravity Zero.
Doda³: Patol W kategorii: Recenzje Czytañ: [24255] Komentarzy: [12]

"V Zimowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych" w Malechowie

"V Zimowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych" w Malechowie Autor tekstu: Marduk 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC W zesz?ym tygodniu w Malechowie odby? si? "V Zimowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych" w Malechowie pod dowództwem Pana Mariana Laskowskiego. Wi?kszo?? osób pewnie kojarzy t? imprez? z Dar?owem i bardzo trafnie poniewa? zosta?a ona przeniesiona na bardziej urozmaicony oraz wi?kszy teren.
Doda³: Marduk W kategorii: Recenzje Czytañ: [23282] Komentarzy: [12]

IVO JIMA III "Nowy ?wit"

REKONESANS W ?NIEGU "SERCA WYSPY" NA IVO JIMA III "NOWY ?WIT" Autor: Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Niestety podczas wykonywania zdj?? w lesie zalega? ?nieg, zatem ma?o wida? szczegó?ów w g??bi wyspy IVO JIMA. Opowiem dzisiaj o uwarunkowaniach terenu. Wywiad przekaza? zdj?cia, z którymi b?dziecie mogli si? zapozna?, oraz film archiwalny z rekonesansu tego obszaru w czasie kiedy wyspy nie pokrywa? ?nieg.
Dzi?ki uprzejmo?ci Nadle?niczego sprawuj?cego opiek? nad du?ym obszarem le?nym zlokalizowanym w Zachodniopomorskim, b?dziemy mogli swobodnie porusza? si? po lesie, pami?taj?c oczywi?cie o podstawowych zasadach kultury i nie ?miecenia. Przejd?my do materia?ów...
Doda³: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytañ: [12812] Komentarzy: [0]

Zespó? Upo?ledzenia Percepcyjnego...

Z cyklu "STARE ALE JARE" ostatnio w rozmowie z Kocurem, przypomnia? mi sporz?dzony przez niego tekst. W ?rodowisku ?rodkowego Pomorza, na szcz??cie uda?o si? opanowa? t? chorob?. Dzi?ki przestrzeganiu kwarantanny przez D-ców Teamów. Dzi?ki opracowaniu szybkiego systemu wykrywania wst?pnie zara?onych, albo przeprowadzana jest amputacja zara?onych elementów, albo likwidacja wydalenie zara?onej jednostki. Dla pewno?ci, ka?d? now? jednostk? po przyj?ciu do Teamu testuje si? i obserwuje, ew. lecz?c systemem wstrz?sowym. Jednocze?nie aby omin?? potencjalne zagro?enie Teamy nie uczestnicz? w spotkaniach z podejrzanymi osobnikami, a zw?aszcza takimi, które nie wywodz? si? z Teamów, które mog? potwierdzi? stan zdrowia danego osobnika. Stwierdzono wspólnie w?ród wielu D-ców Teamów i? zbyt wielkie jest ryzyko infekcji, aby zrezygnowa? z weryfikacji. Zatem pozostajemy tylko i wy??cznie na obcowaniu w?ród zaufanych Teamów kieruj?c do siebie zaproszenia. Je?li dany Team zaczyna opanowywa? infekcja zaproszenia zostaj? cofane z obawy o zagro?enie zara?enia, na czas kwarantanny, która pozwoli wyeliminowa? zagro?enie, aby Team móg? powróci? do macierzystego niezainfekowanego ?rodowiska. Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Autor poni?szego tekstu: Kocur Zespó? Upo?ledzenia Percepcyjnego... Jak z tym walczy?. Charakterystyka choroby: Upo?ledzenie percepcyjne to choroba która dotyka praktycznie ka?dego z nas. Mimo pocz?tkowo lekkiego przebiegu mo?e przeobrazi? si? w ?mierteln? chorob? która odseparuje nas od bliskich, mo?e spowodowa? chorob? psychiczn? a nawet trwa?e kalectwo. Odznacza si? wysok? niewra?liwo?ci? na uderzenia ma?ych przedmiotów. Upo?ledzeniem s?uchu oraz dotyku. W ci??kich przypadkach zmianami w psychice i syndromami opisanymi ni?ej. czytaj dale....
Doda³: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytañ: [55105] Komentarzy: [41]

PROMOCJA IVO-VEST

PROMOCJA IVO-VEST -10%
Doda³: Patol W kategorii: Promocje Czytañ: [13906] Komentarzy: [3]

Najlepsze karabiny wyborowe ?wiata CZ.3/3

Autor: Stefek 1st Cavalry Division Koszalin
Jest wiele rodzajów broni wyborowej snajpera lecz zawsze s? te najlepsze. S? dzielone na karabiny samopowtarzalne (SWD, SWU, M21, M14, Barrett M82) i powtarzalne (Sako TRG , L96A1). W ka?dej cz??ci b?d? przedstawia? te karabiny które wi?kszo?? zosta?y wyró?nione za jedne z najlepszych karabinów jakie powsta?y. Równie? b?d? zamieszcza? repliki tych karabinów które s? równie? ASG.
Doda³: Stefek W kategorii: Promocje Czytañ: [15674] Komentarzy: [1]

SERWISANCI POSZUKIWANI!

Gun Service Wanted!

Wielu z nas ich zna. Wielu korzysta z do?wiadczonej fachowej pomocy. Serwis w sklepach je?li taki sklep mamy blisko, ka?dy potrafi zlokalizowa?.

Wielu z nas, zw?aszcza nowych Maniaków, nie wie nawet, ?e niemal po s?siedzku mieszka sprawdzony Serwisant. Narodzi? si? zatem pomys?, aby w tym News doda? kontakt i miasto w którym znajdziecie zaufanego Serwisanta. Temat ten zosta? przyklejony do nawigacji Portalu, a jego zawarto?? mam nadziej? b?dzie si? rozszerza?a o kolejne kontakty Serwisantów. Przejd?my zatem do pe?nej tre?ci News i zobaczmy, kto mo?e nam pomóc w najbli?szej okolicy. W nowo powsta?ym dziale b?dzie równie? mo?na wystawi? opini? Serwisantom.Link

Doda³: Mario75 W kategorii: Promocje Czytañ: [42950] Komentarzy: [19]

Prezentacja: Pomorska Grupa Desantowa WILKI

Po d?ugich przymiarkach w ko?cu mia?em chwil? czasu ?eby zaprezentowa? Wan now?, ma?? grupk? maniaków z ma?ego miasteczka na Pomorzu.
Doda³: stanis69 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [22095] Komentarzy: [5]

Zmiany w Teamie

Zmiany w Teamie
Autor tekstu: Gosia By? zimny, zimowy poranek. W?ród drzew lasu iglastego, niedaleko stromo opadaj?cej wydmy znajdowa? si? ich cel. Szary, czterokondygnacyjny budynek, który otoczony wieloma pagórkami sprawia? wra?enie opuszczonego.
Pomimo cywilnego przeznaczenia ju? dawno przesta? s?u?y? wypoczynkowi. W oknach nie by?o szyb, balkony zapomnia?y ju? odg?osu beztrosko biegaj?cych dzieci. Zwisaj?ce, brutalnie wyrwane okiennice wr?cz krzycza?y NIE ZBLI?AJ SI?!!!
Doda³: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [12466] Komentarzy: [3]

Bro? kupisz te? w internecie!

Przepisy umo?liwiaj?ce nabywanie broni lub amunicji przez internet i okre?laj?ce warunki nabywania broni w ten sposób przewiduje nowelizacja ustaw podpisana przez prezydenta. Wed?ug nowych przepisów bro? b?dzie mo?na kupi? przez internet, tak?e z zagranicznych sklepów.
O decyzji Bronis?awa Komorowskiego w tej sprawie poinformowano na stronach Kancelarii Prezydenta.
Doda³: harper W kategorii: Prezentacja Teamów Czytañ: [11310] Komentarzy: [3]

Podk?adkowanie i test szczelno?ci uk?adu pneumatycznego w AEG.

Zredagowa?: Jazzman Autor: Kocur ze Szczecina.

Podk?adkowanie i test szczelno?ci uk?adu pneumatycznego w AEG.
Doda³: Jazzman W kategorii: Warsztat Czytañ: [26322] Komentarzy: [6]

Pi?tno Tatua?u

Jest to przedruk artyku?u który ukaza? si? w Polska Zbrojna NR 42 (716) 17 pa?dziernika 2010 Tekst mia? si? ukaza? na naszym portalu w dwóch ods?onach lecz ze wzgl?du na problemy z poprzednim serwerem zosta? utracony, dlatego teraz publikujemy go w ca?o?ci
Doda³: Marduk W kategorii: Warsztat Czytañ: [17795] Komentarzy: [0]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Arctic Combat Szkolenie Certyfikowane Mndur Gorka E SPOS ?o?nierz Specnazu Tajna bro? Zwyci?zcy wrzesie? Odda? r?k? Alice Custom Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,959
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,959
W tym miesi±cu:214,742
W tym roku:3,650,178
Wszystkich:40,842,937
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: