Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 15:54
Dzień trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa February 2012

Pociski APKWS

Adam Maciejewski

APKWS, czyli jak zmieni? niekierowane pociski w bro? precyzyjn?

 

fot. BAE Systems

 Niekierowane pociski rakietowe (npr) to typ uzbrojenia prawie tak starego jak historia lotnictwa wojskowego. Dopiero charakter obecnych wojen wymusi? ich modernizacj?, aby sta?y si? uzbrojeniem kierowanym. Pierwsze gotowe takie rozwi?zanie – APKWS – czeka debiut bojowy w Afganistanie.

Dodał: Patol W kategorii: Czytań: [17604] Komentarzy: [5]

Roboty bojowe

?o?nierze pójd? w odstawk??
Projekt rozwoju dronów z egzoszkieletem wydawa? si? naturalnym krokiem po sukcesie bezpilotowców. W?a?nie ujawniono rozpocz?cie prac nad zdalnie sterowanym humanoidalnym robotem pola walki.
Dodał: Patol W kategorii: Czytań: [16191] Komentarzy: [5]

Przekuwamy pora?k? na sukces

Przekuwamy pora?k? na sukces

Ostateczne zatopienie korwety Gawron to odwa?na i m?dra decyzja. Pod warunkiem, ?e MON znajdzie pomys? na to, co dalej. Tym bardziej, ?e sprzeda? kad?uba to raczej mrzonka.


Zdj?cie: graptolite.net

Zatopienie projektu Gawron (budowa kilku korwet dla Marynarki Wojennej) przes?dzone by?o ju? kilka lat temu. Zdecydowa?y o tym pieni?dze. A raczej ich brak. Polska armia ma ogromne potrzeby modernizacyjne. Wielkim zasysaczem pieni?dzy okaza?y si?...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [15154] Komentarzy: [3]

W.O.T. SGO Wojskowy Oddzia? Taktyczny Specjalnej Grupy Operacyjnej

W.O.T. SGO – Wojskowy Oddzia? Taktyczny Specjalnej Grupy OperacyjnejImageImage


Jest to ju? trzeci oddzia? Specjalnej Grupy Operacyjnej z Gda?ska, utworzony w województwie Zachodniopomorskim. Grupa W.O.T. sk?ada si? g?ównie z ?o?nierzy. Grupa k?adzie silny nacisk na rozwój fizyczny i kondycyjny oraz wyszkolenie taktyczne swoich operatorów. W chwili obecnej w sk?ad grupy wchodzi trzech ludzi.
Image
Dodał: Mario75 W kategorii: Teamy Czytań: [22464] Komentarzy: [2]

Wyznania ?o?nierzy z Afganistanu

"Szkoda ?ycia za pi?? dych". Wyznania ?o?nierzy z Afganistanu.

Artyku? przedstawia krótkie wypowiedzi ?o?nierzy z Afganistanu. Warto przekona? si? jaki oni maj? pogl?d na otaczaj?c? ich tam rzeczywisto??.

Piotr, oficer:
To, co w telewizji pokazuj?: ?e bomby wybuchaj?, ?e gin? ?o?nierze, ?e w szpitalu s? ranni, to si? w Polsce troch? jak film ogl?da. My?li si?, ?e mnie to nie spotka. Pami?tam, jak tu przyjecha?em...

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Konflikty zbrojne Czytań: [15441] Komentarzy: [2]

Operacja Reforger 1985 RELACJA

Operacja Reforger 1985 RELACJA

Autor: Maxolek Navy Seals Koalicja Pó?noc Koszalin.

 

Dnia 19 lutego 2012 r. w podkoszali?skich lasach odby?a si? impreza organizowana przez Navy Seals Koalicja Pó?noc Koszalin: „Opercaja Reforger 1985”.

Czytaj wi?cej... 

Dodał: Maras W kategorii: Relacje Czytań: [12526] Komentarzy: [0]

MPR-500

MPR-500 nowa superbro?

Izrael wyprodukowa? now? bomb? zdoln? do burzenia bunkrów. ?adunek MPR-500 wa?y 227 kilogramów i jest w stanie przebi? ponad metrow? warstw? betonu lub cztery dwudziestocentymetrowe betonowe zapory (?ciany lub strop bunkra), bomba eksploduje dopiero po przebiciu si? przez przeszkody. W momencie wybuchu MPR-500 uwalnia 26 tysi?cy od?amków, które siej? spustoszenie w promieniu 100 metrów... 


Czytaj wi?cej...

 

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [13099] Komentarzy: [7]

Age of Heroes - recenzja

Age of Heroes - recenzja

Endrju 6th Forest Recon Division KOALICJA PÓ?NOC Koszalin. Pierwszy artyku? na portalu jego autorstwa. Wcze?niej redaktor na stronie multigamingowej ESL.

Widzia?em wiele filmów o tematyce wojennej, które zrobi?y na mnie ogromne wra?enie, lecz "Czas Bohaterów" jest nieopisanym dzie?em...

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Filmy Czytań: [26272] Komentarzy: [4]

Szko?a Partyzantów - Camelbak

Szko?a Partyzantów - System hydracyjny Camelbak

Prezentacja zastosowania systemu hydracyjnego typu camelbak. W dalszej cz??ci newsa film oraz specyfikacja przedstawianych produktów.

Czytaj wi?cej i obejrzyj film...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Szpej Czytań: [16345] Komentarzy: [0]

Operacja 21

Operacja 21
Nieprawdziwe s? doniesienia krajowych mediów, które informuj? o prowadzonej przez naszych ?o?nierzy w Afganistanie akcji pod kryptonimem „Operacja 21”...

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [12357] Komentarzy: [0]

Survival Tech - prezentacje filmowe

Survivaltech.TV - prezentacje technik survivalowych

Super survival, buscraft, taktyka, outdoor, specjalne technologie, sprz?t custom. Autor bloga: http://supertac.b...

Postanowili?my wykorzysta? pot?g? internetu i otworzy? swój kana? na popularnym serwisie YouTube. B?dziemy tam prezentowa? filmiki o technikach survivalowych, taktyce, recenzje wyposa?enia, DIY i inne. Ale co b?dzie nas odró?nia? od innych tego typu kana?ów?

Czytaj wi?cej i obejrzyj prezentacje...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14413] Komentarzy: [1]

Darwinizm airsoftowy cz.1

Darwinizm airsoftowy – cz. I

Piotr "Procent" ?opaci?ski - autor bloga www.blog.gunfire.pl

Dawno nie wysnu?em ?adnej kontrowersyjnej teorii na blogu. Dawno nie napisa?em, ze airsoft jest stracony i nie ma ju? dla niego ratunku. Dawno nie wspomina?em starych czasów, które dla mnie, s? niczym sielankowe wspomnienie dzieci?stwa i domu rodzinnego na wsi w Polsce z ko?ca XIX w. Dzisiaj wysnuwam wi?c tez? o korelacji pomi?dzy doborem sprz?tu na strzelanki, a stopniem przyswojenia regu? i zasad airsoftowych.


Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [13830] Komentarzy: [1]

Mocne uderzenie

Bogus?aw Politowski

Ujawniamy kulisy najbardziej spektakularnej operacji przeprowadzonej w Afganistanie przez operatorów Jednostki Wojskowej Komandosów.

 

?ród?o: wojskaspecjalne.mil.pl

Dodał: Patol W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [13178] Komentarzy: [0]

Mi?dzyteamowe znaki r?czne - film instrukta?owy

Mi?dzyteamowe znaki r?czne - film instrukta?owy

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

Podczas Airsoftowych Warsztatów Taktycznych, które prowadz? na ?l?sku, gdzie wspó?pracuje ze sob? kilkana?cie teamów, te zjawisko przybra?o ogromne rozmiary. Teamy prezentuj? bardzo ró?ny poziom wyszkolenia i przygotowania. St?d wzi??a si? idea, aby przygotowa? i rozpropagowa? materia?y, które z czasem, za dwa - trzy lata, mam nadziej?, stan? si? pewnym standardem, znanym powszechnie w ?rodowisku.

Czytaj wi?cej i obejrzyj film...

Dodał: Grey W kategorii: Filmy Czytań: [22604] Komentarzy: [12]

Pierwszy polski satelita

Pierwszy polski satelita

Wczoraj o 11.00 czasu polskiego, z kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej wystartowa?a rakieta Vega, wynosz?c na orbit? 9 satelitów, w tym pierwszego, zbudowanego w Polsce.


PW-Sat w fazie startowej to kostka o wymiarach 100x100x113 milimetrów i wadze 1004 gramów (na zdj?ciu bez obudowy i roz?o?onych anten) / Zdj?cie: Andrzej Kotarba

?ród?o: Altair.com.pl

Dodał: Patol W kategorii: Filmy Czytań: [12611] Komentarzy: [1]

"Fideles et Instructi Armis - Wierni w gotowo?ci pod broni?"

 Stowarzyszenie

"Fideles et Instructi Armis - Wierni w gotowo?ci pod broni?"

Dodał: Patol W kategorii: Filmy Czytań: [15553] Komentarzy: [4]

Woda - 70% sukcesu

Logo dzia?u woda survival

Krzysztof - pasjonat survivalu i w?drówek z plecakiem. Dawniej zwi?zany z organizacj? Strzeleck?. Autor: www.abc-survival.pl

 Twoje prze?ycie, zale?y od dost?pno?ci wody, oraz Twojej umiej?tno?ci do unikania wystawiania si? na dzia?anie promieni s?onecznych. W tym artykule, skupi? si? nie na tym jak znale?? wod?, ale na tym, jak minimalizowa? jej straty.

Czytaj wi?cej...

 

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Filmy Czytań: [12256] Komentarzy: [0]

ESBIT - niezb?dnik

Niezb?dnik turystyczny firmy ESBIT

Szko?a Partyzantów prezentuje:

Czytaj wi?cej i obejrzyj film...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [13533] Komentarzy: [1]

Aktywne Trójmiasto

Ekstremalne sporty miejskie. Z broni? w r?ku lub z kijem pod pach?.

Miasto to nie tylko budynki i potoki aut sun?cych ulicami. Na podwórkach, w parkach i alejkach, a nawet w opuszczonych budynkach, wsz?dzie tam - nawet mro?n? zim? - t?tni ?ycie. Sprawdzili?my jakie hobby wynosz? na ulic? mieszka?cy Trójmiasta.

Czytaj wi?cej...

 

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13101] Komentarzy: [1]

Multicamy

MULTICAMY

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG


Jako ?e troche interesuje sie nowymi kamufla?ami dla siebie, dzi? przedruk artyku?u Manfreda z forum http://kct.p2a.pl/

Mundury Muticamowe b?d?ce w handlu mo?na podzieli? na dwa rodzaje...

SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC  - w multicamie.


Czytaj wi?cej...

 

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Szpej Czytań: [19172] Komentarzy: [9]

Na poligonie w ?aganistanie

Na poligonie w ?aganistanie

 
Posterunki COP troch? na spocznij...

  Poligon w ?aganiu czasami wygl?da jak afga?skie krajobrazy. W styczniu zmarzni?ty piasek i brak drzew, do tego na horyzoncie fortyfikacje ziemne bazy ogniowej, jak ?ywcem przeniesionej z Afganistanu do Polski.

 

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytań: [12979] Komentarzy: [0]

Integracja ROWY

INTEGRACJA ROWY 2011 KOALICJA PÓ?NOC & PRZYJACIELE - WSPOMINKI

Dantee D-ca First Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: wywiady.

Termin: 2011.09.17-18

Organizator: KOALICJA PÓ?NOC

Miejsce: Rowy Gm. Ustka Woj. Pomorskie

Obrazek

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytań: [12217] Komentarzy: [0]

Glock army - recenzja

Glock 17 Army trzeciej generacji – recenzja.

 

Piotr „Black Hawk” Lorenc - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl. Do?wiadczony airsfotowiec.

 

Dzi? zapraszam na zapoznanie si? z recenzj? pistoletu Glock 17 trzeciej generacji, wykonanego przez firm? Army.

 

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [14675] Komentarzy: [4]

Ognisko - rozpalanie

Logo dzia?u - survival

Krzysztof - pasjonat survivalu i w?drówek z plecakiem. Dawniej zwi?zany z organizacj? Strzeleck?. Autor: www.abc-survival.pl

?apka logo survival Jak rozpali? ognisko - podstawy

Pomimo tego, ?e rozpalanie ogniska jest czynno?ci? rutynow?, która po odpowiednich treningach i przygotowaniunie sprawia wi?kszych problemów- zawsze wi??e si? z pewnego rodzaju rytua?em, który nazwa?em” Pi?? Z”.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Bytowanie Czytań: [16719] Komentarzy: [3]

SCDTV Reviev Division - LiPo Power Bean

SCDTV REVIEW DIVISION - LiPo Power Bean


 

Od pewnego czasu, coraz to bardziej airsoftowcy przekonuj? si? do u?ywania pakietów LiPo. S? one bowiem o wiele bardziej wydajne, daj? ?wietne osi?gi replikom oraz nie gro?ny im du?y mróz czy wielki upa?. Pakiety LiPo powoli staj? si? standardem stosowanym w replikach ASG.

 

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [13585] Komentarzy: [4]

Pistolet CZ 75 D Compakt czy wart inwestycji ?

Pistolet CZ 75 D Compakt – czy wart inwestycji ?


Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Dzisiaj dzi?ki wspó?pracy Koalicji Pó?noc z firm? Gunfire mamy okazj? wzi?? na tapet? replik? pistoletu CZ 75 D Compakt model REF 15564 /zawsze karabiny, karabinki a tu ot niespodzianka pistolet :D /

Dlaczego w?a?nie CZtka ?

Dodał: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytań: [20816] Komentarzy: [6]

SGO CQB Tactics 2.0 - teoria zachowa? w CQB

SGO CQB Tactics 2.0 - teoria zachowa? w CQB

 Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka

https://lh5.googleusercontent.com/-dDvWXPHJeQU/Tx3IPksdZ7I/AAAAAAAAFdw/qTCgyXFy83U/s640/DSC_0026.jpg

 CQB jest niczym gra zespo?owa. Tutaj nie ma indywidualno?ci. Je?eli przegrasz, przegraj? wszyscy w twojej dru?ynie. Jak wi?c wygra?? Wej?? do budynku jako zespó? i wykona? jak najlepiej swoje zadanie...

Dodał: Ramirez W kategorii: CQB Czytań: [17284] Komentarzy: [1]

Odbicie zak?adnika

Polacy odbili zak?adnika tu? przed jego egzekucj?

AKCJA ?O?NIERZY W AFGANISTANIE

Polacy odbili zak?adnika tu? przed jego egzekucj?
Czytaj wi?cej...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Konflikty zbrojne Czytań: [15192] Komentarzy: [0]

Muzeum Broni Pancernej oczyszczone przez prokuratur?

Muzeum Broni Pancernej oczyszczone przez prokuratur?


Wydobyty Stug IV po renowacji nawet sam si? porusza (© Andrzej Szozda)

Pozna?skie Muzeum Broni Pancernej w niczym nie naruszy?o prawa w zwi?zku z wydobyciem zabytkowych pojazdów z okresu II wojny ?wiatowej. Tak stwierdzi?a prokuratura, która umorzy?a ?ledztwo prowadzone po doniesieniu osoby zwi?zanej z prywatnym muzeum.

Krzysztof M. Ka?mierczak

?ród?o: gloswielkopolski.pl

Dodał: Patol W kategorii: Konflikty zbrojne Czytań: [12976] Komentarzy: [2]

Rosyjska Sajga-12 dla ameryka?skiej policji

Rosyjska Sajga-12 dla ameryka?skiej policji

Koncern I?masz ujawni?, ?e podczas tegorocznych targów SHOT Show podpisa? umow? na dostaw? samopowtarzalnych strzelb g?adkolufowych Sajga-12 dla ameryka?skich formacji policyjnych.


Strzelba samopowtarzalna kalibru 12 Sajga-12 jest – w ró?nych odmianach – wykorzystywana w rosyjskich formacjach mundurowych, od 2012 ju? oficjalnie, pod nazw? producenta ma trafi? do ameryka?skich s?u?b policyjnych / Zdj?cie: I?masz

http://www.altair.com.pl

Dodał: Patol W kategorii: Konflikty zbrojne Czytań: [14806] Komentarzy: [2]

Strzela? do autobusu. Zrani? przechodnia

Strzela? do autobusu. Zrani? przechodnia

?ród?o: PAP

Krakowska policja otrzyma?a zg?oszenie o ostrzelaniu autobusu MPK w Krakowie - poinformowa?a Katarzyna Pad?o z zespo?u prasowego ma?opolskiej policji. Wed?ug MPK, autobus zosta? ostrzelany przy ul. Mackiewicza. Policja ustali?a, ?e...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [15276] Komentarzy: [15]

Jak wi?za? buty?

Jak wi?za? buty?

Autor: SuperTac

Mo?e wydawa? si? to ?mieszne ale przez kilkana?cie lat mojej outdorowo-survivalowej przygody spotka?em si? wielokrotnie z lud?mi którzy nie potrafili zawi?za? poprawnie butów. Brzmi niedorzecznie? Nie s?dz?. Nawet dzi? na zdj?ciach czasem mo?na znale?? operatorów którym sznurówki wy?a?? z butów.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Patenty Czytań: [20058] Komentarzy: [8]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zbrojownia Szkolenie Certyfikowane LIGA ASG Zwyci?zcy wrzesie? Act od Valor Mndur Gorka E SPOS Survival Homemade Libia Arctic Combat Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:906
Wczoraj:34,947
W tym tygodniu:69,233
W tym miesiącu:652,811
W tym roku:652,811
Wszystkich:57,370,311
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: