Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa January 2012

BOST SGO

B.O.S.T SGO
 

Rozwój Specjalnych Grup Operacyjnych SGO oraz projektów pokrewnych w tym S.T.O.R.M. (Special Tactical Operations Regular Meetings) zyska? silne i profesjonalne wsparcie. Na po?udniu polski za?o?ony zosta? Bielski O?rodek Szkole? Taktycznych w skrócie B.O.S.T. SGO.


Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Teamy Czytañ: [15221] Komentarzy: [0]

King Arms Thompson M1A1 Military

King Arms - Thompson M1A1 Military

  Sokó? - wieloletni modelarz redukcyjny, wspó?za?o?yciel Koszali?skiego Plutonu Modelarskiego. Rekonstruktor, nale?y do GRH 82 DPD okres IIWW.

Model: Thompson M1A1
Producent: King Arms
Nap?d: Elektryczny

Pistolet maszynowy Thompson ma swoj? bogat? histori?. Powsta? na pocz?tku lat dwudziestych XX wieku, a jego producentem by?a firma Auto-Ordnance. Jego spore mo?liwo?ci...

Doda³: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytañ: [11624] Komentarzy: [8]

Przeno?ne ?ród?a zasilania

Sk?d wzi?? pr?d w lesie?
Doda³: Patol W kategorii: Bytowanie Czytañ: [12756] Komentarzy: [3]

SPECIAL FORCES film zrealizowany przy wspó?pracy Francuskich Specialsów

SPECIAL FORCES - film zrealizowany przy wspó?pracy Francuskich Specialsów

Polski tytu?: Terytorium Wroga

W pe?nym News Trailer oraz par? s?ów o filmie od Redaktora Naczelnego Portalu KoalicjaPolnoc.PL

FILMWEB: "Terytorium wroga, to pierwszy film wojenny, w którym na tak wielk? skal? francuskie si?y zbrojne zaanga?owa?y zarówno swoich zawodowych ?o?nierzy, jak i najnowocze?niejsz? wojskow? technologi?. Rozmach produkcji jest osza?amiaj?cy i przywodzi na my?l najwi?ksze hollywoodzkie produkcje -  "Szeregowca Ryana" czy "Helikopter w ogniu". Zdj?cia kr?cono na trzech kontynentach, co pozwoli?o stworzy? widowiskowe, zapieraj?ce dech w piersiach, realistyczne kino akcji. Powsta? film niezwyk?y. Mocny, ale jednocze?nie ?ciskaj?cy za gard?o."

Doda³: Mario75 W kategorii: Filmy Czytañ: [14097] Komentarzy: [32]

Eotech - kopia i orygina?

HWS – kopia a orygina?

Piotr "Procent" ?opaci?ski - Blog Gunfire

Tytu? zapewne wielu osobom nic nie mówi, a to g?ównie dlatego, ?e w odniesieniu do urz?dzenia, o którym mowa u?ywa si? nazwy potocznej, natomiast ma?o kto korzysta z tej poprawnej. A w przypadku bohatera dzisiejszego wpisu brzmi ona – HWS EOTech 552. Có? oznacza tajemniczy akronim?  To Holographic Weapon Sight, czyli po polsku celownik holograficzny, którego praktycznie jedyn? odmian? na rynku airsoftowych kopii s? ró?ne repliki produktów firmy EOTech.

 

 

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytañ: [13159] Komentarzy: [4]

Operacja Reforger 1985

Navy Seals Koalicja Pó?noc Koszalin

Zapraszaj? na :

Impreza oragnizowana jest na 19.02.2012 (niedziela).

Zaproszone s? wszystkie teamy Koalicyjne jak i teamy ?ci?le wspó?pracuj?ce z Koalicj? Pó?noc. 
- Rangers KP Koszalin
- W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KP
- Shadows Ustak KP
- S.H.A.F.T Ustka KP
- Black Widow S?upsk KP
- SGO Gda?sk KP
- 6th Forest Recon Division Koszalin KP
Jak równie? :
- Green Berets Koszalin
Doda³: Maras W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytañ: [10500] Komentarzy: [2]

Uchwyt do magazynków domowej roboty

Magpull domowej roboty

 

Autor: Bartas - KP Navy Seals Koszalin

 


Zapewne wielu z Was niegdy? zastanawia?a si? nad kupnem oryginalnego uchwytu magazynka, bo te robione w?asnor?cznie, nie zawsze spe?nia?y oczekiwania swojego twórcy. Jednak?e cena, któr? ?adaj? firmy handluj?ce owymi przedmiotami za 1 sztuk? jest zazwyczaj powalaj?ca i wielu z nas rezygnuje z kupna.

Czytaj wi?cej...

Doda³: Bartas W kategorii: Tutoriale Czytañ: [13767] Komentarzy: [0]

GF Point 2012 - Oczami uczestnika

GF Point 2012 Oczami uczestnika

  FIA ufoman

14 stycznia 2012 wzi??em udzia? w imprezie GF POINT organizowanej przez firm? Gunfire. Ogólnie jest to bieg nawigacyjny wraz z testami sprawno?ciowymi w punktach kontrolnych. Mimo sportowej przesz?o?ci uwa?am to za najwi?ksze wyzwanie fizyczne z jakim mia?em do czynienia. Zach?cam do przeczytania krótkiej relacji z mojej perspektywy.

Doda³: Patol W kategorii: Tutoriale Czytañ: [12985] Komentarzy: [3]

Zlot Zimowy Malechowo

ZLOT ZIMOWY MALECHOWO

W dniach 27-29 stycznia 2012 odb?dzie si? kolejna edycja Zimowego Zlotu Militarnego w Malechowie.

 

Czytaj wi?cej i zobacz krótk? fotorelacj? z poprzedniej edycji 2011...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Tutoriale Czytañ: [12783] Komentarzy: [0]

Strzela? do aut w Koszalinie

16 latek strzela? do aut z repliki. Koszalin.

Dzi? po godz. 12 przy ul. Zwyci?stwa w Koszalinie policjant po s?u?bie zatrzyma? nastolatka, który strzela? do przeje?d?aj?cych samochodów.

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Tutoriale Czytañ: [13700] Komentarzy: [23]

Battlefield 3

Battlefield 3

Piotr „Black Hawk” Lorenc
 

-Dobra, jeste?my 100 metrów od celu Bravo, sprawd? teren.
- Przyj??em, T-90 w okolicach celu plus kilku ludzi piechoty.
- Dobra, zajm? si? tym, potem wejd?cie i zajmijcie Bravo.

Taka oto wymiana zda? pomi?dzy ma?ym zespo?em piechoty, snajperem i pilotem helikoptera. Kilka sekund pó?niej wlatuje Cobra, wystrzeliwuje rakiety, strzelec wysy?a pocisku w kierunku piechoty, i tym samym, wysy?a wszystkich przy celu Bravo na… respawn.  Tak, na respawn. To taki wycinek z jednej z naszych sesji w kolejn? cz??? gry Battlefield, Battlefield 3

 

 

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Gry Czytañ: [14360] Komentarzy: [1]

W?ÓCZYKIJ TRIP EXTREME

W?óczykij Trip Extreme 2012 - pi?ty pieszy ekstremalny nocny zimowy rajd na orientacj?

 

Pi?ta edycja pieszego/ekstremalnego/nocnego/zimowego rajdu na orientacj? "W?óczykij Trip Extreme 2012" odb?dzie si? w terminie 3-4 marca 2012.

 

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytañ: [10312] Komentarzy: [0]

Pod?wietlenie mapy noc?

Pod?wietlenie mapy noc?

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Banalny problem wydawaloby sie. Jeste?my na milsimie w lesie zapadla noc.
Jeste?my w roli nawigatora lub RTO, musimy wyjac z kamizelki mape lub tabele kodów.

Doda³: Mario75 W kategorii: Milsim Czytañ: [12073] Komentarzy: [0]

GF Point2012

GF Point 2012 zako?czony - czas na pierwsze ma?e podsumowanie.

W sobot? 14stycznia2012 o godzinie 0900 w Sobótce (Masyw ?l??y) wystartowa? kolejny ju? airsoftowy bieg na orientacj? GF Point. Pozwala sprawdzi? swoje mo?liwo?ci w ekstremalnych warunkach i przy okazji wygra? bardzo cenne nagrody. Bieg po??czony jest z wykonywaniem konkretnych zada? na kolejnych punktach kontrolnych. Zadania sprawdza?y nie tylko sprawno?? fizyczn? ale tak?e wiedz? z dziedziny ASG oraz szeroko poj?tej wojskowo?ci. Bieg rozgrywany jest w dwóch kategoriach: GF-PROFESSIONAL oraz GF-BASIC

 
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreporta?u z biegu oraz zapoznania si? z wynikami.
Doda³: Patol W kategorii: Milsim Czytañ: [10935] Komentarzy: [3]

I POLIGON ZIMOWY W BORNYM SULINOWIE

„I POLIGON ZIMOWY BORNE SULINOWO 2012”

Odb?dzie si? w dniach 3.02-5.02 2012 roku.

Czytaj wi?cej...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytañ: [14251] Komentarzy: [2]

Relacja z obozu treningowego G.O.O.D. i SGO Gda?sk zorganizowane

Relacja WO?P 2012 KP SGO Gda?sk & G.O.O.D.

?RÓD?O:

KP SGO Gda?sk

 

8.01.2012 w ca?ej Polsce w zwi?zku z XX Fina?em Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy organizowane by?y ró?ne atrakcje. Swój udzia? w orkiestrze mia?y tak?e dwie trójmiejskie grupy oraz firma szkoleniowa, wspó?pracuj?ce w ramach inicjatywy S.T.O.R.M (Special Tactical Operations Regular Meetings). G.O.O.D. i KP SGO Gda?sk postanowi?y zaprezentowa? si? widzom od jak najlepszej strony w interaktywnej konwencji kwestowania.

Image

 Czytaj wi?cej...

Doda³: Ramirez W kategorii: Relacje Czytañ: [11503] Komentarzy: [2]

Element's headsets and ptts STRASZYD?O SCDTV REVIEW DIVISION

STRASZYD?O SCDTV REVIEW DIVISION

Element's headsets and ptts

Bez komunikacji radiowej nie wyobra?am sobie efektywnego dzia?ania team’u airsoftowego. Milsim czy jebanka, nie wa?ne. Informacja o tym co si? dzieje na polu walki daj? przewag? nad wrogiem, to fakt nie do podwa?enia. Samo radio nie jest...

Doda³: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytañ: [10109] Komentarzy: [1]

Baterie do replik

Baterie do replik

FATAH PODCAST VOL 8

Diesel (Heavenly) – hetman polowy - Team FATAH

Kolejna dawka informacji ze ?wiata ASG.

Doda³: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytañ: [11747] Komentarzy: [0]

Brawurowa akcja polskich komandosów. Odbili zak?adników

Brawurowa akcja polskich komandosów. Odbili zak?adników

?ród?o: www.tvn24.pl
wyszuka?: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP
 
Brawurowa akcja polskich komandosów. Odbili zak?adników
Fot. ISAF
 
Opanowali zaj?t? przez terrorystów siedzib? gubernatora prowincji Paktika, uwolnili zak?adników i "zneutralizowali" napastników. Polscy komandosi i ich afga?scy koledzy przeprowadzili zako?czony sukcesem szturm budynku - informuje Dowództwo Operacyjne Si? Zbrojnych.
Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [11585] Komentarzy: [0]

RED DOTS STRASZYD?O SCDTV REVIEW DIVISION

STRASZYD?O SCDTV REVIEW DIVISION

RED DOTS

Doda³: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytañ: [9740] Komentarzy: [0]

Brothers in Arms 2 dost?pne za darmo

Brothers in Arms 2 dost?pne za darmo

?ród?o: www.mojdroid.pl

Android Market, a raczej du?e firmy tworz?ce aplikacje, raczej niech?tnie orgranizuj? promocje na swoje produkty. W ko?cu przecie? orgtanizuj?c obni?k? odsprzedaj? swoj? prac? za kwot?, która normalnie nie jest dla nich do przyj?cia. Jednak gdy...

Doda³: Mario75 W kategorii: Gry Czytañ: [11551] Komentarzy: [1]

Relacja z XX Fina?u WO?P w Szczecinie

Relacja z XX Fina?u WO?P w Szczecinie

Amenarhi - medyczka szczeci?skiej grupy F.A.T.E.. Specjalizacja - s?owo pisane w ka?dej formie i na wszystkie tematy, nie tylko militarne. Felietonistka airsoft.szczecin.pl, debiutuj?ca pisarka

08.01.2012 roku w ca?ej Polsce odby?y si? zbiórki datków na rzecz wcze?niaków oraz ci??arnych kobiet, choruj?cych na cukrzyc?, zorganizowane przez Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy.

W C.H. Galaxy w Szczecinie przedstawiciele kilku lokalnych grup AS tak?e wspierali kwest? ze wszystkich si?, zach?caj?c przechodniów do wrzucenia grosika do puszki.

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [10808] Komentarzy: [0]

Koalicja Pó?noc w Koszalinie na WO?P wybrala emk? jako najlepsze or??e

Koalicja Pó?noc w Koszalinie na WO?P wybrala emk? jako najlepsze or??e

Reni C/3/75th Rangers Koszalin KP specjalizacja: zwiad/dywersja

Obrazek

Dnia 08.01.2012 odby? si? XX Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy.
Koalicja Pó?noc wraz z zaprzyja?nionymi teamami przygotowa?a stoisko airsoftowe w koszali?skiej galerii handlowej „Emka”.
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [10858] Komentarzy: [0]

Task Force Gda?sk i WO?P

Task Force Gda?sk i WO?P

Gunar  Team Task Force Gda?sk - Specjalizacja: autor relacji z imprez, fotografia, koordynator projektów zwiazanych z ASG

Team Task Force Gda?sk (TF), jak co roku, wzi?? udzia? w akcji charytatywnej pod nazw? Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy, w skrócie WO?P. Miejscem, które zosta?o ustalone z organizatorami WO?P, w którym odbywa?a si? zbiórka pieni?dzy, by?a Galeria Ba?tycka. Która mie?ci si? w centrum dzielnicy Gda?ska, Wrzeszcz. Cz??? cz?onków naszego teamu ustawi?a si? przy g?ównych wej?ciach do „Galerii Ba?tyckiej” zach?caj?c przechodniów do wrzucenia datku do puszki WO?P.

Obrazek

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [11389] Komentarzy: [1]

GF POINT 2012

GF POINT 2012

GF POINT MASYW ?L??Y 2012 - ZDOB?D? JEDN? Z NAGRÓD O SUMIE WARTO?CI 10 000PLN

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [11437] Komentarzy: [0]

ROK 2011 Z KOALICJ? PÓ?NOC

ROK 2011 Z KOALICJ? PÓ?NOC

Zobaczmy wspomnienia z terenu KOALICJI PÓNOC...

Doda³: Mario75 W kategorii: Teamy Czytañ: [12929] Komentarzy: [0]

STRASZYD?O SCDTV REVIEW DIVISION Flashlights

STRASZYD?O SCDTV REVIEW DIVISION

Flashlights

Gdy w gr? wchodz? gry typu cqb lub manewry nocne, a nie sta? ci? na po?amanie nóg...

Doda³: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytañ: [10898] Komentarzy: [0]

Airsoftowcy, Military?ci i Mundurowi wspieraj? WO?P

Airsoftowcy, Military?ci i Mundurowi wspieraj? WO?P

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [10588] Komentarzy: [3]

Spieszanie piechoty z pojazdu

Spieszanie piechoty z pojazdu

                                                

Jedn? z najwa?niejszych cech dzisiejszego pola walki jest mobilno??. Utrzymanie jej na wysokim poziomie ma znacz?cy wp?yw na osi?gni?cie wyznaczonych celów. Zadania charakteryzuj?ce si? takim dynamizmem s? cz?sto przydzielane piechocie zmotoryzowanej i zmechanizowanej.

W tym artykule przedstawimy jedno z g?ównych zagadnie? dotycz?ce takich struktur, czyli jak nale?y spiesza? piechot? z pojazdu w wariancie wymuszonym.

  

 

Doda³: ufoman W kategorii: Combat Czytañ: [13949] Komentarzy: [2]

Prywatny Sk?ad Amunicji w Koszalinie zlikwidowany

Prywatny Sk?ad Amunicji w Koszalinie zlikwidowany

Co znale?li Policjanci na Koszali?skim osiedlu?

?ród?o: PAP
Zdj?cie: www.turbosquid.com
Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12950] Komentarzy: [2]

6th Forest Recon Division Koszalin do??cza do KOALICJI PÓ?NOC

6th Forest Recon Division Koszalin do??cza do KOALICJI PÓ?NOC

Od d?ugiego czasu deklarowali ch?? przy??czenia do KOALICJI PÓ?NOC. Przez niemal dwa lata trenowali w pocie czo?a, pokazywali swoj? aktywno?? na lokalnej scenie Airsoftowej, pisali relacje, pomagali przy wspó?tworzeniu Portalu. Nie szcz?dzili...

Doda³: Mario75 W kategorii: Teamy Czytañ: [11128] Komentarzy: [9]

Grozny

Bitwa o Grozny 1999 - 2000

Zredagowa?: Terenowy - dowódca Ghost Team S?upsk, specjalizacja w radzieckim/rosyjskim uzbrojeniu i wyposa?eniu, rekonstrukcja wspó?czesnych rosyjskich jednostek specjalnych

Na podstawie opracowania Autorstwa: Grzegorza Matyasika
?ród?o: http://www.obronanarodowa.pl

Powodem kolejnej interwencji wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Czeczenii/Iczkerii sta?o si? wkroczenie oddzia?ów Szamila Basajewa i Chattaba do s?siedniego Dagestanu pod has?em ustanowienia na Kaukazie islamskiego kalifatu. W tym artykule skupi? si?...

Doda³: terenowy W kategorii: Konflikty zbrojne Czytañ: [13145] Komentarzy: [5]

SGO CQB Tactics 2.0 Zasady przy indywidualnym poruszaniu

Image

W ramach projektu SGO CQB Tactics 2.0 wspieranym przez Gunfire.pl zapraszamy do zapoznania si? z kolejnym opracowaniem: indywidualne poruszanie w warunkach CQB. Po pierwszym materiale prezentuj?cym techniki statyczne (postawy strzeleckie) przechodzimy do zagadnie? obejmuj?cych zasady prawid?owego poruszania i sylwetki strzelca. Publikacja zawiera podsumowanie video.

Doda³: Ramirez W kategorii: CQB Czytañ: [15018] Komentarzy: [19]

FIA SZKO?A PARTYZANTÓW VOL. 1 "Zimny krawat"

FIA - SZKO?A PARTYZANTÓW - VOL. 1 "Zimny krawat"

Szko?a Partyzantów

Szko?a Partyzantów jest projektem, który sk?ada si? z cyklu filmów przedstawiaj?cych opis i recenzj? sprz?tu przeznaczonego do u?ycia w terenie. Recenzujemy szeroko poj?ty...

Doda³: Mario75 W kategorii: FIA Czytañ: [12757] Komentarzy: [0]

Nabór do Samodzielnego Pododdzia?u Antyterrorystycznego Policji

Nabór do Samodzielnego Pododdzia?u Antyterrorystycznego Policji

?ród?o: http://malopolska.policja.gov.pl
wyszuka?: Skura C/3/75th Rangers Koszalin KP
 

Samodzielny Pododdzia? Antyterrorystyczny Policji w Krakowie

og?asza nabór do sekcji bojowych dla policjantów garnizonu ma?opolskiego.

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12557] Komentarzy: [0]

??czno??

??czno??- o czym nale?y pami?ta?, a o czym najcz??ciej zapominamy.

Piotr „Black Hawk” Lorenc - jeden z autorów bloga www.Gunfire.pl
Zamie?ci?: Jacek1246 6th Forest Recon Division

??czno??- o czym nale?y pami?ta?, a o czym najcz??ciej zapominamy.

Wyobra?cie sobie sytuacj?, ?e od kilku ostatnich godzin pod??acie za wrogiem staraj?c si? go oflankowa?. Inne wasze grupy staraj? si? przygotowa? zasadzk? kilka kilometrów dalej. Zm?czenie daje si? we znaki, pogoda te? nie odpuszcza, jednak kontynuujecie...

Doda³: Jacek1246 W kategorii: RTO Czytañ: [11253] Komentarzy: [0]

Fina? zakupu NSM

Fina? zakupu NSM

Szef Inspektoratu Uzbrojenia MON, gen. dyw. Andrzej Duks podpisa? dzisiaj aneks do umowy z 2008, na mocy którego MW RP kupi 38 pocisków przeciwokr?towych NSM.


Próba NSM, odpalonego z wyrzutni, umieszczonej na Jelczu P662 D.43, odby?a si? w czerwcu bie??cego roku w USA. Dowiod?a, ?e zgodnie z wymogami strony polskiej, pocisk mo?e skutecznie razi? równie? cele l?dowe / Zdj?cie: Kongsberg

Doda³: Patol W kategorii: RTO Czytañ: [13357] Komentarzy: [0]

Granaty dla GROM-u

Granaty dla GROM-u

Pod koniec roku do JW GROM dotar?y pierwsze termobaryczne granaty r?czne GHTB. Do Wojsk Specjalnych trafi?a równie? bardzo du?a partia granatów hukowo-b?yskowych.


Bu?garski r?czny granat termobaryczny GHTB, produkowany przez Arsena?. Jego ?rednica to 58 mm, wysoko?? 148 mm, masa 0,52 kg. Czas opó?nienia wynosi 3,2-4,2 s z zapalnikiem AF-11 i 3,2-4,8 s z zapalnikiem AF-13. Granaty pakowane s? w drewniane skrzynie o masie 25 kg, w ka?dej z nich mie?ci si? po 36 GHTB

?ród?o: Altair.com.pl
Doda³: Patol W kategorii: RTO Czytañ: [14396] Komentarzy: [0]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Nowe pistolety WP Szkolenie Certyfikowane Podcast ASG Mndur Gorka E SPOS LIGA ASG Makarov KWC Skarby... Niemcy zamykaj? Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,900
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,900
W tym miesi±cu:214,683
W tym roku:3,650,119
Wszystkich:40,842,878
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: