Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:56
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:51
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa July 2010

"Zapomniany" karabinek

Autor: Leon Team30 Dar?owo Pami?ta kto? "Tantala" ?
Czytaj wi?cej w pe?nym News:
Dodał: Mario75 W kategorii: Czytań: [22131] Komentarzy: [9]

STALKER DROGA PRZEZ CZERWONY LAS 18 lipiec 2010

18 lipca 2010r mia?em szcz??cie by? wraz z Arabesk? i koleg? Suchym na STALKERZE w Ulkowym niedaleko Pszczu?ek. Imprez? organizowa? team Royal Hornets Pszczó?ki. By zwiedzi? teren postanowili?my pojecha? dzie? wcze?niej pod namiot. Zanim jednak dojechali?my z pi?kna s?oneczna pogoda zamieni?a si? w oberwanie chmury. I tu pojawia si? pierwsze zaskoczenie...
Dodał: Technofilia W kategorii: Czytań: [16927] Komentarzy: [8]

Rescue Belt

Pomys? po??czenia uprz??y z paskiem do spodni jako uniwersalnego pasa ratowniczego jest znany od jakiego? czasu w zachodnich jednostkach ratowniczych i stra?y po?arnej. Zaadoptowanie go do wyposa?enia operatorów wojskowych i SWAT to by?a tylko kwestia czasu( podobnie jak wcze?niej cywilnych camelbaków). Dzi? ten rodzaj pasa produkowany jest przez znaczn? cz??? wytwórców wszelkiego wyposa?enia taktycznego. Na razie stosowany przez pojedynczych operatorów w przeró?nych jednostkach....
Dodał: W kategorii: Techniki linowe Czytań: [27316] Komentarzy: [11]

Ochrona twarzy - czy jest niezb?dna?

H A R D C O R E - opis zjawiska dzi?ki któremu wzrasta popyt na ochron? twarzy? Ochrona twarzy - czy jest niezb?dna? Pojawiaj? si? coraz to nowe produkty pozwalaj?ce chroni? twarz. Zapewne jest to do?? ciekawe rozwi?zanie dla CQB. We wszystkim jest ziarenko prawdy jak powiadaj?. Je?li producenci prze?cigaj? si? w coraz nowszych produktach oferuj?cych coraz lepsz? ochron? twarzy, oznacza ?e jest na ten produkt popyt. ?ledz? ró?ne kr?gi w ?rodowisku ASG. Cieszy mnie fakt, ?e niemal co miasto to powstaje jakie? zrzeszenie Teamów ASG, które zajmuje si? systematyzowaniem zasad panuj?cych podczas spotka? w terenie. W News przedstawi? ró?ne produkty do ochrony twarzy przed przypadkowym postrza?em, lub przed pociskiem od tzw "Hardcore'a"
Firma Brass Guard poinformowa?a o wprowadzeniu do oferty nowej maski siatkowej, typu full face protection: Assassin. Maska dedykowana jest do u?ytkowania razem z pe?noprofilowymi goglami.
Na stronie drugiej filmiki z prezentacjami oraz rozwini?cie problematyki "Hardcore'a"....
Dodał: Mario75 W kategorii: Techniki linowe Czytań: [16883] Komentarzy: [13]

GROM-Historia Prawdziwa

GROM- Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego, powsta?a 13 lipca 1990 roku. Gdy arabskie organizacje terrorystyczne, dokona?y zamachu na polskich dyplomatów, rz?d Rzeczypospolitej Polskiej podj?? decyzje o uformowaniu JW 2305 'GROM'. Uznano ?e polski obywatel, ma prawo do ochrony równie? poza granicami kraju.
Dodał: SpatekKSP W kategorii: Jednostki specjalne Czytań: [34482] Komentarzy: [11]

Wikileaks ujawnia raporty - tak?e o polskich ?o?nierzach

Wikileaks ujawnia raporty - tak?e o polskich ?o?nierzach ?ródo tekstu: www.wp.pl Link ?ród?o zdj?cia: www.defense.gov z roku 2010 ?ród?o wideo: http://www.youtube.com/user/RussiaToday Witryna WikiLeaks opublikowa?a w niedziel? ponad 91 tysi?cy raportów odkrywaj?cych kulisy wojskowych operacji przeprowadzonych w Afganistanie mi?dzy 2004 a 2010 rokiem. O dokumentach, okre?lanych jako "Afga?ski pami?tnik wojny", poinformowa?y na swoich stronach internetowych dzienniki "New York Times" i "The Guardian" oraz tygodnik "Der Spiegel". Brytyjska gazeta ocenia, ?e obraz konfliktu, który wy?ania si? z raportów, jest "brutalny, paskudny, pogmatwany i nag?y". W raportach kilkakrotnie wymieniani s? polscy ?o?nierze oraz wywiad.
Po ujawnieniu przez WikiLeaks tajnych dokumentów szef niemieckiego MSZ Guido Westerwelle wezwa? do zbadania rewelacji o prawdopodobnym wspieraniu przez Iran i Pakistan talibów w Afganistanie. Brytyjski rz?d wyrazi? za? ubolewanie z powodu wycieku informacji. Równie? Rados?aw Sikorski, szef polskiej dyplomacji pot?pi? ujawnienie dokumentów. Jak to si? zacz??o? ...
Dodał: Mario75 W kategorii: Jednostki specjalne Czytań: [14853] Komentarzy: [0]

Nowy subkarabinek H&K

Nowy subkarabinek H&K ?ród?o: http://www.altair.com.pl/start-4841 Oferta niemieckiego producenta broni strzeleckiej – Heckler & Koch z Oberndorfu, rozszerzy?a si? oficjalnie o nowy subkarabinek HK416C bazuj?cy na HK416D.
Nowy subkarabinek H&K – HK416C ma kut? na zimno luf? o d?ugo?ci 228 mm, takiej samej, jak najkrótszy G36C, i powsta? na zlecenie brytyjskich komandosów, szukaj?cych nast?pców dotychczas u?ywanej broni
Niemcy oficjalnie ujawnili now?, ma?ogabarytow? konstrukcj?, bazuj?c? na karabinku HK416D, b?d?cym zmodyfikowan? odmian? M4 z systemem gazowym z t?okiem i t?oczyskiem, w miejscu typowej rurki gazowej doprowadzaj?cej gazy bezpo?rednio z lufy do wn?trza suwad?a. Subkarabinek HK416C powsta? w wyniku rywalizacji...
Dodał: Mario75 W kategorii: Jednostki specjalne Czytań: [14823] Komentarzy: [3]

20100725 Milsim Pocz?tek

20100725 Milsim Pocz?tek Organizator spotkania: Bodek Cannabis Commando Koszalin Autor: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Autor materia?u: Marduk korespondent KOALICJA PÓ?NOC Monta? filmu: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
W dniu 20100725 w Koszalinie na BOWIDzie spotka?o si? ok. 30 maniaków ASG. Samochody przyjecha?y wcze?niej. Ludzie przygotowywali si?. Na miejscu otrzymali?my mapk? z zaznaczonymi punktami gdzie znajdowa?y si? artefakty. Zaproszenie do "Milsim Beginning" skierowane zosta?o do KOALICJI PÓ?NOC oraz T40/30/20. Zadanie jakie otrzymali KOALICJANCI: "Odnale?? i zniszczy? za pomoc? ?adunków ukryte w lesie schowki z zaopatrzeniem partyzantów. W terenie mo?na spodziewa? si? partyzantów w nieznanej liczbie uzbrojonych w bro? strzeleck?. Mo?na spodziewa? si? ,?e grupa przest?pcza zwana T40 b?dzie stara?a si? uniemo?liwi? zniszczenie paczek z amunicj? i broni? oraz wej?? w ich posiadanie. " Wi?cej w dalszej cz??ci News, równie? film...
Dodał: Mario75 W kategorii: Jednostki specjalne Czytań: [15171] Komentarzy: [6]

Strzelanka 22.07.2010

Dnia 22.07.2010 roku odby?a si? kolejna strzelanka z cyklu - "na spontanie". Mo?na by?o zobaczy? ludzi z: -RRoK Navy Seals KOALICJA PÓ?NOC -1st Cavalary Division -KSD Nie zabrak?o te? p?ci pi?knej, która urozmaici?a rozgrywk? ;) Czytaj wi?cej...
Dodał: Maras W kategorii: Jednostki specjalne Czytań: [14627] Komentarzy: [7]

Relacja z I SP?YWU KAJAKOWEGO ASG 2010

Relacja z I SP?YWU KAJAKOWEGO ASG 2010 Koalicja Pó?noc Autor: Jacek1246 Jak ju? wszyscy wiemy I SP?YW KAJAKOWY ASG 2010 dobieg? ko?ca. Po artykule opisuj?cym przebieg imprezy nadszed? czas na przedstawienie Wam relacji filmowej.
W dalszej cz??ci artyku?u...film...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Jednostki specjalne Czytań: [7965] Komentarzy: [10]

I SP?YW KAJAKOWY ASG Koalicja Pó?noc

I SP?YW KAJAKOWY ASG KOALICJA PÓ?NOC Autor: Jacek1246 Godzina 6:10, d?wi?k budzika przerywa sen, znak, ?e trzeba wsta?. Szybki prysznic, ?niadanie i pakowanie rzeczy do auta. Po godzinie jestem gotowy, ruszamy na miejsce zbiórki w Koszalinie, przed rozpocz?ciem drogi na I Sp?yw Kajakowy ASG organizowany przez Koalicj? Pó?noc Koszalin. Godzina 8:00, GPS nastawiony na miejsce docelowe - Swornegacie, województwo Pomorskie, ul. Le?na. Po dwóch godzinach jazdy docieramy na miejsce, mamy za sob? 130 kilometrów. Zapisujemy si? na list?, p?acimy i ruszamy do miejsca, gdzie zwodujemy nasze kajaki - Mylof, 15 kilometrów od Swornychgaci. Chwila czekania, przepakowanie rzeczy i po godzinie wszyscy jeste?my na wodzie.
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Zloty Czytań: [24823] Komentarzy: [17]

Moja w?asna taktyczna Wuwuzella :D

Z powodu nadmiernej ilo?ci czasu postanowi?em zrobi? w?asn? taktyczn? wuwuzell? :D
Dodał: Maras W kategorii: Zloty Czytań: [21388] Komentarzy: [13]

Prywatne inwestycje w bezpiecze?stwo

„Nie jeste?my gad?eciarzami” – zastrzegaj? ?o?nierze. „To inwestycja w nasze bezpiecze?stwo” fot. Marcin Ogdowski Jak odró?ni? ?o?nierza jednostki liniowej od sztabowca czy logistyka, gdy obaj prezentuj? si? w pe?nym oporz?dzeniu? Pierwsze, co rzuca si? w oczy, to kamizelki kuloodporne...
Dodał: W kategorii: Zloty Czytań: [20143] Komentarzy: [6]

Mój przyjaciel szpej

Mój przyjaciel szpej Autor: Piotr "Wroobel" Wróblewski Przedruk z: http://blog.gunfire.pl/ wg. porozumienia z GFC Group "...Pierwsz? kwesti?, któr? chcia?bym dzi? poruszy? jest dobór odpowiedniego wyposa?enia do zakresu prowadzonych dzia?a?. Trudno jest dobra? idealnie ten sprz?t, jednak zazwyczaj wiemy ju? przed akcj?, w jakim terenie b?dziemy musieli walczy?. Na podstawie takich informacji ?mia?o mo?na zdecydowa? o tym co na siebie w?o?y?. Jak jednak dokona? takiego wyboru?
Zdj?cia: Kajka Na zdj?ciu: Skura i Szuwi w oporz?dzeniu do taktyki zielonej podczas manewrów "U Leona" Taktyka zielona czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [15259] Komentarzy: [10]

XI Indywidualne i V Ogólnopolskie Rodzinne Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej

24 lipca 2010 r. po raz jedenasty na brzegu jaros?awieckiego klifu, na punkcie widokowym przy ulicy Nadmorskiej odb?d? si? Indywidualne Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej. Pi?ty raz rozegrane b?d? tak?e Ogólnopolskie Rodzinne Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej. Zapisy do zawodów rozpoczn? si? o godz. 10.00 i do godz. 14.00 b?dzie mo?na spróbowa? swoich si? na przygotowanych stanowiskach strzeleckich.
Dodał: Marduk W kategorii: Zloty Czytań: [15267] Komentarzy: [0]

Pozornie trywialne cz.1 - zmiana magazynka.

Autor: Sundowner Siedzimy w krzaku, który jest jedyn? os?on? w promieniu kilkudziesi?ciu metrów i dzia?a jak magnes na wrogi ogie?, próbujemy z?apa? oddech po sprincie w pe?nym oporz?dzeniu, nawi?za? ??czno?? by poinformowa? o pozycji, sile przeciwnika oraz o w?asnej pozycji, r?ce dzia?aj? jakby?my mieli za?o?one r?kawice bokserskie, a tu z naszego karabinu leci tylko powietrze. Chwil? pó?niej schodzimy z pola z czerwon? szmat? na g?owie, co? posz?o nie tak.
Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytań: [17974] Komentarzy: [0]

Technika MilSimowa

Technika MilSimowa Piotr "Procent" ?opaci?ski Przedruk z: http://blog.gunfire.pl/ wg. porozumienia z GFC Group Zdj?cia: http://www.defense.gov "Dzisiaj troch? o nowoczesnych (i mniej nowoczesnych) gadgetach, które przydadz? si? na MilSimie. Pisze o MilSimie, bo na strzelankach zwyk?ych, w wi?kszo?ci mog? by? one uwa?ane za zb?dny lans."
Wi?cej przeczytasz w dalszej cz??ci tekstu...
Dodał: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytań: [16472] Komentarzy: [4]

Zasady i charakterystyka konkursu strzeleckiego na I Sp?ywie ASG.

Zasady i charakterystyka konkursu strzeleckiego na I Sp?ywie ASG. Autor: Jacek1246 W dniu 14 lipca 2010r. odby? si? test konkursu strzeleckiego, który miejsce mie? b?dzie na I Sp?ywie Kajakowym ASG. Test mia? na celu ustalenie zasad, obowi?zków i wielu innych szczegó?ów dotycz?cych przebiegu i motoryki owych zmaga?, w których g?ówn? nagrod? jest replika MP5 ufundowana przez Gunfire.
W dalszej cz??ci poznacie zasady konkursu, zdj?cia oraz film z testu...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Strzelanie Czytań: [17076] Komentarzy: [8]

Wykaz nagród za g?ówne konkurencje I Sp?ywu ASG

Tekst: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Zdj?cia: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Ze wzgl?du na wysok? temperatur? zrezygnowali?my z Biegu w OP-1. Nie chcemy aby ratownicy mieli za du?o pracy :) chocia? sam konkurs jest bardzo widowiskowy i ?miechu przy nim co nie miara.
Konkursy które si? odb?d? to: ArmWrestling - si?owanie na r?k? /Skura 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC zapewni profesjonalnie skrojone stanowisko/ Konkurs Srzelecki - którego test i zasady poznacie w najnowszym News Jacka /Sprz?t zapewni Dantee i Gruby z 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC/ Pulling Rope Competiotion - zawody dla 7-mio osobowych dru?yn /Dantee 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC zapewni sprz?t/ Frag Granade Competition - dla dwuosobowych sk?adów oraz je?li teren i czas pozwoli rozgrywki pi?ki no?nej. Kontakt bezpo?redni ze sponsorami zapewnia Marduk Korespondent KOALICJI PÓ?NOC oraz Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
W pe?nym News wykaz nagród, którego sponsorami s?: GUNFIRE.PL Link MILITARIAT.EU Link CRAZYBEE Link CAPRI Link SOKO Link
Dodał: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytań: [16217] Komentarzy: [6]

Kodowanie pozycji w transmisjach radiowych - Autor HoHoL

Kodowanie pozycji w transmisjach radiowych - Autor HoHoL Autor: HoHoL 8KPG Dzia?aj?c w terenie podczas kontaktów radiowych z sztabem lub innymi oddzia?ami istnieje potrzeba przekazania swojej aktualnej pozycji. Poniewa? zawsze zak?adamy ?e nasza cz?stotliwo?? jest pods?uchiwana przez wroga musimy w jaki? sposób utrudni? mu ?ycie.
Poni?ej przedstawi? dwa proste sposoby, umo?liwiaj?ce nawet laikowi kodowanie swojej pozycji. Czytaj wi?cej....
Dodał: Mario75 W kategorii: Strzelanie Czytań: [17613] Komentarzy: [7]

"Tu dzieci celuj? w ?mig?owce" - wywiad z polskimi pilotami

Tutaj dzieci od ma?ego ucz? si? nienawi?ci do ?mig?owców. Najpierw celuj? w nie kamieniem, potem dostaj? ka?asznikowa, a na ko?cu wyrzutni? pocisków RPG – o pracy pilota w Afganistanie opowiadaj? por. Joanna Erbetowska i por. Piotr Walendziak, którzy lataj? ?mig?owcami Mi-17. "Du?e wysoko?ci, upa?y, ogromne ilo?ci py?u przy l?dowaniu. Trzeba by? dobrze wyszkolonym, ?eby sobie tutaj poradzi?. " por. Piotr Walendziak
Dodał: Marduk W kategorii: Strzelanie Czytań: [17500] Komentarzy: [7]

REKRUTACJA OTWARTA

REKRUTACJA W KSD OTWARTA Chcia?em og?osi? i? rekrutacja do teamu ASG KSD - Koszali?skie Si?y Desantowe, zosta?a otwarta z dniem 10 lipca 2010r.
Czytaj wi?cej...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [15159] Komentarzy: [0]

?wiczenia z RRoK Navy Seals

Dnia 8.07.2010 odby?y si? ?wiczenia w Sianowie. RRoK Navy Seals KOALICJA PÓ?NOC dosta?o zaproszenie od 1st Cavalry. I si? zacz??o...
Dodał: Maras W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [17811] Komentarzy: [5]

Jak bardzo wa?ne jest nawodnienie organizmu...

Bez wody mo?na ?y? niewiele d?u?ej ni? 3-5 dni, przy optymalnych pozosta?ych warunkach. W sierpniu 1994 roku g?o?na by?a sprawa dwóch studentów, którzy z powodu zawa?u nie mogli wydosta? si? z jaskini i przebywali w niej, a? do czasu odnalezienia przez ratowników wszelkich specjalno?ci - 25 dni. Brak pokarmu nie by? a? tak straszny. Tragiczne mog?o okaza? si? odwodnienie organizmu, ale na szcz??cie w miejscu, gdzie obaj le?eli bezsilnie, s?czy?a si? gdzie? spod ziemi woda.
ODWODNIENIE (dehydratacja) = stan nadmiernej utraty wody z organizmu daj?ce o sobie zna? w postaci zm?czenia, rozdra?nienia, widocznego zwolnienia procesów ?yciowych; mocz jest sk?py i ciemny, pocenie si? jest zmniejszone, przyspieszona akcja serca, obni?one ci?nienie krwi... Czytaj wi?cej... zobacz jak nawadniaj? si? koledzy i kole?anki ze znanych nam Teamów :)
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [16448] Komentarzy: [2]

DEET - Repelenty - czym odstraszy? komara

Text i Zdj?cia: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Podczas eksploracji terenu, ?wicze?, manewrów, za ka?dym razem mamy tego samego wroga – komara. W ko?cu poza malari? przenosz? te? ?ó?t? gor?czk? oraz denga. Na szcz??cie nie na naszej szeroko?ci geograficznej. Jednak niektórzy z Nas podró?uj? w ró?ne cz??ci ?wiata, wi?c warto i o tym wiedzie?. Kleszcze jednak i u nas wyst?puj?. Ka?dy wie jakie powoduj? zagro?enie. Niestety bywa tak, ?e ochrona skuteczna dla jednej osoby, wedle innej zupe?nie si? nie sprawdza. Najbezpieczniej jest zaopatrzy? si? w to, co ju? sami na sobie sprawdzili?my. Mowa tutaj o ró?nych s?abych ?rodkach, uzupe?nianiu diety tabletkami np. witaminami z rodziny „B”. Sposobów jest bardzo wiele. Ilu to nie s?yszeli?my pomys?ów jak zabezpieczy? si? przed tymi ma?ymi krwiopijcami. Sprawdzony i skuteczny jest tylko jeden. ?rodek zawieraj?cy:

DEET(diethyl toluamide lub N,N-diethyl-meta-toluamide)

?rodki ochrony przed insektami dostarczy?a do testów firma VEST ze Szczecina Link która posiada pe?na gam? produktów ze sk?adnikiem DEET w swojej ofercie. VEST jest dystrybutorem firmy PYRAMID na Polsk?. Link do wszystkich produktów odstraszaj?cych insekty: Link Czytaj wyniki testu...

Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [22193] Komentarzy: [14]

Komiks by W?odo "Atak D?ona Szambo"

Komiks by W?odo "Atak D?ona Szambo" AeSgowiec vol.1
Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [15765] Komentarzy: [8]

Egzoszkielet dla ?o?nierza

Odszukane informacje dzi?ki tropom z forum Cannabis Commando i Patola z Forum Koalicji Pó?noc. "Sarcos, jedna kluczowych w bran?y robotyki firm, skonstruowa?a na potrzeby wojska imponuj?cy egzoszkielet. Jest to konstrukcja, która stanowi swoiste wzmocnienie i uzupe?nienie ludzkiego cia?a. Umo?liwia on ?o?nierzom szybsze poruszanie si? oraz d?wiganie ci??arów niemal?e bez wysi?ku.
Ameryka?ski Sarcos, który od kilkunastu lat zajmuje si? budow? i sprzeda?? robotów wszelkiego zastosowania, zosta? wybrany przez Agencj? Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DARPA) spo?ród grona 14 kandydatów. Prace nad egzoszkieletem..." Na nast?pnej stronie równie? inne funkcjonuj?ce autonomicznie projekty egzoszkieletu dla wojska...
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [17820] Komentarzy: [9]

Lekkie termowizory SAGEM

Lekkie termowizory SAGEM W ofercie SAGEM pojawi?y si? dwa nowe celowniki termowizyjne przeznaczone do lekkiej broni strzeleckiej rodziny Sword Light.
Rodzina nowych, lekkich celowników termowizyjnych SAGEM sk?ada si? z dwóch modeli: Sword Light-25 o masie bez baterii 540 g (na drugim planie, zamocowany na karabinku HK416) oraz Sword Light-35 o masie 555 g (na pierwszym planie na SCAR-L)
Zaprojektowana przez SAGEM (od 2005 tworz?ca wraz z SNECMA grup? SAFRAN) rodzina lekkich celowników termowizyjnych Sword Light przeznaczona jest g?ównie do karabinów i karabinków automatycznych, ale z racji niewielkiej masy – nie przekraczaj?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [15731] Komentarzy: [4]
Kalendarz
<< Styczeń 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP LIGA ASG Homemade Libia Zwyci?zcy wrzesie? Szkolenie Certyfikowane KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zmiana Niemcy zamykaj? Combat Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=http://www.callgi...
The pictures of the ga...
level 7 of the game is...
The content of your ar...
Very interesting game ...
The game you share is ...
Great article. I hope ...
New training centers f...
I have read your artic...
Thank you for sharing ...
Thank you for your art...
It's easy to understan...
The article is very go...
I have read a lot of y...
The article is very go...
Hello there!Beautiful ...
The article you have s...
The article you have s...
The article you have s...
The article you have s...
I am a high profile In...
Thanks for the good in...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
I would like to introd...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,045
Wczoraj:4,744
W tym tygodniu:6,789
W tym miesiącu:121,757
W tym roku:121,757
Wszystkich:45,194,586
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Russellcooks
21-01-2019 19:13
! ! ?: http://enewz.ru/34
163-v-sovfede-vysm
eyali-zayavlenie-t
urchinova-o-tysyac
heletney-istorii-u
krainskih-vms.html
http://enewz.ru/24
224-tramp-nachinae
t-stroit-stenu-n

ZarrickSit
19-01-2019 01:15
cannabidiol defenition cbd oil cbd in vape <a href="http://cbdoil
forsales.com">cannab
idiol </a> - 1000 mg cbd oil concentrate cbd t

ZilliehoP
11-01-2019 04:05
viagra vs levitra vs uprima herb viagra for sale viagra discount coupons <a href="http://gtviag
racan.com">viagra for sale canadian </a>

MichaelEmole
10-01-2019 11:32
! ! : 2018 : 2018 hd 2018 : http://kinovalenok
.tv/komediya/ 2019 : 2019 http:

Kennethoriva
10-01-2019 10:49
! ! : http://inspacefilm
.ru/
: hd http://inspacefilm
.ru/fantastika/ 2019 : [url=http://inspac
efilm.ru/komediya/
] 2018 2019[/url

Mobeztfub
09-01-2019 20:07
teasing and denial viagra viagra without a doctor prescription viagra 20mg total topics <a href="http://viagra
withoutdoctorx.com
">viagra

Sherylnep
07-01-2019 15:38
You know your forum is not about that, but I'm watching you for a long time and decided to register. Well, to write... I will write at Once-I want to meet a decent man! My name is Alena,

Jaizeinjum
06-01-2019 19:49
viagra generic offline viagra without a doctor prescription can a man take semenax and viagra at the same time. <a href="http://viagra
without

ZiguelAmand
06-01-2019 16:41
viagra from canada online pharmacy display options viagra without a doctor prescription usa viagra from canada cheap last post by <a href="

Ericaraf
02-01-2019 04:10
Binarium.com trading platform operating on the market since 2012. During its work, the project has established its

Ericaraf
02-01-2019 03:58
Binarium.com trading platform operating on the market since 2012. During its work, the project has established its

DazrnellDag
30-12-2018 20:32
cbd arthritis cannabis oil cbd hemp oil near me <a href="http://cannab
isoil-cannabidiol.
com">cbd oil benefits </a> - cbd tin

Zerrykeype
27-12-2018 09:04
cbd extract cbd vape cbd oil benefits for skin <a href="http://cbdvap
ejuice1.com">cbd vape </a> - cbd tincture how to use cbd freeze

Fizelphync
24-12-2018 23:02
cbd without thc near me cannabis oil cbd without thc vape <a href="http://bestcb
doil4pain.com">cbd oil for pain </a> - cbd freeze pa

Zobertsex
23-12-2018 19:49
cbd thc content cbd oil for sale cbd oil for pain management <a href="http://cbdoil
forsales.com">cbd oil </a> - cbd oil benefits for

JimzyQuawn
20-12-2018 21:36
hiring freelance writers custom writing buy research papers cheap <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - term papers for

JimzyQuawn
20-12-2018 19:34
affordable writing services custom writing personal essay Pomocy <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - research papers wr

JimzyQuawn
20-12-2018 17:33
dissertation coaching services custom writing paraphrasing powerpoint <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - Pomocy writin

JimzyQuawn
20-12-2018 15:33
dissertation formatting custom writing best paper writing service reviews <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - mba ess

Hectorveive
13-12-2018 03:17
! ! : http://kinokub.net
/
: http://kinokub.net
/istoricheskiy/ 2019 : http://kinokub.net
/kriminal/ 2019 : [url=http://kinok

Engami
09-12-2018 17:45
Z on zadanie zakrętu wielkości równej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości czy też osobnej cechy lokalu, jaki sprzedał konsumuje w czasie obliczonym w regulacji lub

Hectorveive
03-12-2018 09:44
! ! : http://kinokub.net
/
: 2019 http://kinokub.net
/istoricheskiy/ 2018 : http://kinokub.net
/kriminal/ 2018 : [url=http://kinoku
b.

Engami
02-12-2018 03:13
Z on funkcja zakrętu sumie pewnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości ewentualnie odmiennej cechy lokalu, który sprzedał je w terminie obliczonym w regulacji bądź z

Engami
02-12-2018 02:40
Z on obowiązek zwrotu ilości łagodnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości czy też odrębnej cesze lokalu, jaki przekazał konsumuje w czasie wskazanym w regulacji w

Engami
02-12-2018 00:35
Z jego osoba obowiązek skrętu liczbie spokojnej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też odmiennej własności lokalu, jaki sprzedałby spożywa w terminie skonstato

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: