Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:56
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:51
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa July 2012

Operacja BLACK POINT II

Operacja BLACK POINT II

Obrazek
Zapraszamy serdecznie na kolejn? ju? edycj? BLACK POINT, która odb?dzie si? w dniach 18-19.08.2012 na terenie nadle?nictwa Le?ny Dwór (w rejonie D?bnicy Kaszubskiej).

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytań: [11988] Komentarzy: [5]

AAR ze scenariusza KZR: ?elazne Ptaki

AAR ze scenariusza KZR: ?elazne Ptaki

Ziku - Cz?onek szczeci?skiej grupy G.E.A.R. Specjalizacja: darcie japy, grzebanie w replikach, ?a?enie po lesie i wspó?tworzenie portalu airsoft.szczecin.pl

W drug? niedziel? lipca grupa ICH zorganizowa?a pierwszy scenariusz cyklu Ko?ci Zosta?y Zrzucone, zatytu?owany “?elazne ptaki”. PanOcea?ski bezpilotowy statek powietrzny “?uraw”, wykonuj?cy zadania rozpoznania geologicznego nad terenami b?d?cymi pod kontrol? Yu Jing zosta? zniszczony przez drona nale??cego do tej drugiej strony konfliktu. A to wszystko dzia?o si? na planecie Ariadna, ra??co podobnej flor? i faun? do podszczeci?skiej Puszczy Bukowej. Jak przebiega?y poszukiwania szcz?tków str?conego bezpilotowca – dowiecie si? tego z mojego after action report.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytań: [11836] Komentarzy: [0]

Dramatyczna relacja napadni?tego w Krakowie: "strzeli?em z bliska"

Dramatyczna relacja napadni?tego w Krakowie: "strzeli?em z bliska"

?ród?o artyku?u: www.gazetakrakowska.pl

"??dali pieni?dzy. Mówili, ?e nas zaj... Jeden znich pokazywa?, jak wbija nó? w moj? szyj?. Wyci?gn??em z kabury bro? za?adowan? amunicj? gazow? pieprzow? i gumowymi kulami. Strzeli?em z bliska". To fragmenty dramatycznej relacji jednego z dwóch napadni?tych na ul. Wielickiej m??czyzn.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [15491] Komentarzy: [5]

Kapelusz tropikalny PSTG by Dudek SCDTV

Kapelusz tropikalny PSTG by Dudek SCDTV

Dudek - cz?onek Straszyd?o Combatientes Desperados, wspó?twórca recenzji filmowych ASG SCDTV Review Division.

Ze mn? jak z bab?. Lubi? ciuszki, butki, kapelusze i inne dodatki.

Zaledwie tydzie? temu firma PSTacticalGear wprowadzi?a do swojej oferty kapelusz tropikalny, a ten ju? cieszy moje oko le??c przede mn? gdy pisz? ten tekst...

kapelusz0

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [13202] Komentarzy: [0]

Strzel fotk? i postrzelaj ze specjalsami KONKURS!

Strzel fotk? i postrzelaj ze specjalsami KONKURS!

LUBLINIEC.PL Cicho i skutecznie zaprasza na konkurs...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13767] Komentarzy: [0]

ACR Electronics Inc FRS/MS-2000M versus Element/Emerson FRS/MS-2000M

ACR Electronics Inc FRS/MS-2000M versus Element/Emerson FRS/MS-2000M


strobo1

W dzisiejszym artykule koledzy ze Straszyd?a porównuj? dwa markery - jeden oryginalny, kontraktowy, a drugi to kopia elementa.

Czy replika mo?e by? tak dobra jak orygina??

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [22844] Komentarzy: [0]

Nowe spadochrony

Nowe spadochrony

Inspektorat Uzbrojenia og?osi? przetarg na zakup spadochronów wyczynowych i desantowych oraz sprz?tu spadochronowego. Zamówienie jest podzielone na 8 zada? i mo?e by? realizowane cz??ciowo...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [11811] Komentarzy: [0]

Projekt "Firestart" IV

Projekt "Firestart" IV

organizowany przez Legion VII

Eryk - Legion VII

Ka?dego dnia ceny paliw rosn?, ka?dego dnia niezadowolenie z tego faktu przeradza si? w frustracje.


Obrazek
Rz?dy pa?stw zachodnich próbuj? szuka? nowych ?róde? pozyskiwania czarnego z?ota jakim jest ropa naftowa. Bogactwa naturalne coraz bardziej s? na wyczerpaniu.

Prze?omowe okaza?y si? badania ?.p. Prof. Ericha Orlowskiego, który opracowa? super wydajne paliwo na bazie naturalnych ro?lin i prostych procesów chemicznych. Specyfika paliwa zosta?a owiana tajemnic?, a sam projekt otrzyma? kryptonim „Firestart”. Podczas pierwszych testów paliwa w jednostce wojskowej si? NATO w Kostrzynie nad Odr? mia?y miejsce pierwsze ataki terrorystyczne, za którymi sta?a organizacja ekologiczna Rainbow Army. Ich radykalne protesty mia?y na celu zwróci? uwag?, ?e to prze?omowe paliwo jest niebezpieczne dla ?rodowiska. Uda?o im si? porwa? produkowane substraty z poligonu i ich rzekoma ekspertyza potwierdzi?a ich obawy. Wojska NATO zaprzeczaj? szkodliwo?ci prze?omowego odkrycia profesora, który tamtego pami?tnego dnia odda? ?ycie za powodzenie swojego projektu. Zosta? zastrzelony przed bojowników ekologicznych...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytań: [12681] Komentarzy: [0]

20120602-03 Otwarte Scenariusze Bojowe FIA 2012

20120602-03 Otwarte Scenariusze Bojowe FIA 2012

Od kiedy zniesiono w naszym kraju obowi?zek s?u?by wojskowej mo?na zauwa?y?, ?e coraz wi?cej osób z w?asnej woli anga?uje si? w tematyk? obronno?ci. Swoje podstawowe wyszkolenie ogólnowojskowe realizuje w wolnym czasie i za w?asne pieni?dze. 
Do takich grup skierowane s? coroczne warsztaty Stowarzyszenia Fideles et Instructi Armis (FIA) przekazuj?ce podstawow? wiedz? z zakresu dzia?ania formacji nieregularnych szczebla plutonu. 

Relacja uczestnika. ?ukasz 25 lat, student elektroniki, pracuj?cy informatyk.
Dodał: ufoman W kategorii: Manewry Czytań: [12801] Komentarzy: [0]

P?kni?te body to nie koniec ?wiata - jak to Sebi zregenerowa? body G&P

P?kni?te body to nie koniec ?wiata - jak to Sebi zregenerowa? body G&P

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Obrazek
Dzisiejszy artyku? b?dzie o tym, ?e z?amane body nie od razu musimy wyrzuca? do kosza, a mo?emy jeszcze próbowa? ratowa? sytuacj?. :D

Ostatnio w trakcie odwiedzin u teamowego kolegi, ów kolega pokaza? mi, jak to pechowo upad?a mu replika i nieszcz??liwym trafem u?ama? ucho pina górnego body. Pó? biedy jak by to by? jaki? ABS-owy chinol, szukam takowego za kilkana?cie z?otych i z bani, niestety ten przypadek to body G&P /jak dla mnie naj?adniejsze emkowe body z t?oczonymi oznaczeniami/. Jedno z rozwi?za?, to próbowa? kupi? gór? - chyba bardzo trudne i drogie zadanie, drugie to próbowa? co? klei? :lol: ale to jak wiadomo nie na d?ug? met?, albo trzecie rozwi?zanie to da? owy fant Sebiemu :lol:...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Warsztat Czytań: [16359] Komentarzy: [2]

SIGów wielka komparacja

SIGów wielka komparacja

Piotr "Procent" ?opaci?ski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

W zalewie Coltów, Glocków czy Berret ró?nego rodzaju, coraz popularniejsze staja si? równie? konstrukcje, które do tej pory nie mia?y szerokiej reprezentacji na rynku airsoftowym, wyra?aj?cej si? w dziesi?tkach modeli, w ró?nych wersjach itp. Jednym z nich jest SIG Sauer P226. Po niedawnej premierze repliki tego pistoletu firmy WE, postanowi?em porówna? dost?pne obecnie produkty czterech firm – rzeczonego ju? WE, Tokio Marui, KSC oraz chi?skiego producenta spotykanego najcz??ciej pod nazw? SY i pod tak? te? b?d? go umieszcza? w poni?szym opisie.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [14266] Komentarzy: [7]

Licytacja Boeinga 767 bez MON

Licytacja Boeinga 767 bez MON

Nie ma zgody MON na udzia? Inspektoratu Wsparcia SZ w licytacji nale??cego do PLL LOT p?atowca Boeinga 767-300 ER, który zosta? zniszczony podczas awaryjnego l?dowania w ub.r. na warszawskim Ok?ciu.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [11129] Komentarzy: [0]

1944 "Od Normandii po Orle Gniazdo" vol. 1. Benouville

 1944 "Od Normandii po Orle Gniazdo" vol. 1. Benouville

Zalmen - Dzikusy ASG Team

Obrazek

Zbli?a si? D-Day, dzie? rozpocz?cia Operacji Overlord, czyli alianckiej inwazji we Francji, która ma by? wznowieniem dzia?a? wojennych na Froncie Zachodnim. W dzia?ania zwi?zane z przygotowaniem inwazji zaanga?owanych jest ponad sze?? milionów ludzi. W po?udniowych hrabstwach Anglii kwateruje 39 alianckich dywizji oraz tysi?ce ?o?nierzy si? specjalnych i s?u?b kwatermistrzowskich. W portach czeka 138 pancerników, kr??owników i niszczycieli przygotowanych do ostrza?u francuskiego nabrze?a, tysi?ce jednostek desantowych oraz oddzia?y, których zadaniem b?dzie budowa przystani "Mulberry" na brzegu kontynentu i zapewnienie ??czno?ci mi?dzy alianckimi dowódcami, a naczeln? kwater? w Londynie. Ponad dziesi?? tysi?cy maszyn jest przygotowywanych do operacji lotniczej, której celem jest zbombardowanie kluczowych umocnie?, zrzucenie spadochroniarzy i holowanie szybowców. Przewag? na niebie nad Francj? alianci zapewnili sobie ju? dawno, dzi?ki czemu mo?liwe by?o os?abienie nieprzyjaciela licznymi bombardowaniami. Te ostatnie, w po??czeniu z zamachami bombowymi i sabota?ami francuskiego Ruchu Oporu, maj? zapobiec transportowi na front wrogiego wojska, broni i amunicji. Pomimo starannych przygotowa? na ogromn? skal? losy inwazji wci?? jednak zale?? od pojedynczych jednostek...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Manewry Czytań: [13822] Komentarzy: [2]

Alpinistyka miejska w SGO Sprz?t cz.1

Alpinistyka miejska w SGO. Sprz?t cz.1

S?owem wst?pu…

Wa?nym elementem szkolenia w szeregach Specjalnych Grup Operacyjnych jest alpinistyka miejska. Temat szeroki, ciekawy, wymagaj?cy du?ej odpowiedzialno?ci i zachowania trze?wo?ci umys?u. Chcemy podzieli? si? swoim do?wiadczeniem, spostrze?eniami oraz opisa? stosowane techniki – st?d wysoko?ciówka b?dzie mia?a swój w?asny k?cik w Miltacu. Jednocze?nie zaznaczamy, ?e alpinistyka, a tym bardziej alpinistyka w warunkach cqb, wymaga nadzoru i wiedzy instruktora. Zamieszczane tu materia?y nie s? podstaw? do samodzielnego dzia?ania na wysoko?ci.

Dodał: Mario75 W kategorii: Techniki linowe Czytań: [14882] Komentarzy: [4]

FIA SZKO?A PARTYZANTÓW Impregnacja butów wojskowych

FIA - SZKO?A PARTYZANTÓW - Impregnacja butów wojskowych

Szko?a Partyzantów

W tym odcinku Szko?y Partyzantów pokazujemy jeden ze stosowanych przez nas sposobów impregnacji butów, wojskowych albo ka?dych innych, skórzanych. Odpowiednie przygotowanie butów do sezonu "wilgotnego" na pewno wyd?u?y czas komfortowego bytowania w terenie. Bo partyzant z mokrymi butami to s?aby partyzant ;)

Dodał: Mario75 W kategorii: FIA Czytań: [17462] Komentarzy: [7]

Cartel Wars - 30.06 - 1.07.2012 Bielsko Bia?a Sarni Stok

Witam serdecznie i zapraszam na LARPow? rozgrywk? w klimatach kolumbijskich karteli narkotykowych "Cartel Wars", która odb?dzie si? ju? nied?ugo w Bielsku-Bia?ej...

Dodał: Mario75 W kategorii: Larp Czytań: [14455] Komentarzy: [3]

Koncepcja SGO Gda?sk na symulacje ASI i HRT

Koncepcja SGO Gda?sk na symulacje ASI i HRT

Ramirez za?o?yciel Specjalnych Grup Operacyjnych, dowódca SGO Gda?sk www.sgogdansk.pl - specjalizacja czarna taktyka i symulacje PolSim.

Zainteresowanie ró?nych instytucji formacjami pasjonackimi SGO pozwala na realizacj? nietypowych projektów, o których sami kilka miesi?cy temu nawet by?my nie my?leli. Jedn? z takich akcji by?a symulacja szturmowania zaj?tej przez terrorystów szko?y oraz ewakuacja ponad 300 uczniów gimnazjum nr 29 w Gda?sku.

Image

Dodał: Jacek1246 W kategorii: CQB Czytań: [15464] Komentarzy: [9]

ZaKicpane Mosfety feat. P?omyczek

ZaKicpane Mosfety feat. P?omyczek

AnR - Chimera Specjalizacja: Serwis

                Rynek mosfetów w Polsce jest do?? ubogi, w?a?ciwie rynek mosfetów na ?wiecie jest biedny niczym ja przed 10tym ka?dego miesi?ca. Jest to rynek do?? w?ski, specyficzny. Jako? w Polsce przyj??o si?, ?e takie urz?dzenie musi by? drogie. Bo ja, jak bardzo mi si? chce mosfeta mog? sklei? za 15 z?, a takie dwu tranzystorowego za 30 z? to co mam my?le? o mosfetach za 200-300 z? albo wynalazkach pokroju ASCU? Chcia?bym tym razem przyjrze? si? produktom Kicpy,  speca od mosfetow z Wmasg (o nie! Zakazane s?owo!)...
 
 
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Warsztat Czytań: [16714] Komentarzy: [5]

Premiera AK-12 w ?ukowskim

Premiera AK-12 w ?ukowskim

Na TWM 2012 zosta? po raz pierwszy publicznie pokazany nowy rosyjski karabinek AK-12.

 
Od 27 czerwca do 1 lipca w ?ukowskim (miasto 40 km na po?udnie od Moskwy) odbywa?a si? 2. Mi?dzynarodowe Forum Technologii w Maszinostrojenii (TWM) – najwi?ksza tegoroczna impreza wojskowa w Rosji, w której ramach odbywaj? si? równolegle dwie wystawy: MaszPromExpo i OboronExpo. I to w?a?nie na tej drugiej zaprezentowany zosta? najnowszy produkt NPO I?masz, karabinek automatyczny AK-12 do naboju 5,45 mm x 39, nazywany AK pi?tej generacji...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [15929] Komentarzy: [2]

SELEKCJA W SGO BOST

SELEKCJA W SGO BOST

  Ramirez za?o?yciel Specjalnych Grup Operacyjnych, dowódca SGO Gda?sk www.sgogdansk.pl - specjalizacja czarna taktyka i symulacje PolSim.

Czerwiec by? dla grupy BOST bardzo pracowitym miesi?cem. Dzi?ki
zaanga?owaniu ca?ego zespo?u uda?o si? zrealizowa? szereg kluczowych rzeczy
dla dalszych losów grupy.

Obrazek

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytań: [12663] Komentarzy: [2]

POLIGON AIRSOFTOWY - ARENA WSCHÓD by Koalicja Wschód

POLIGON AIRSOFTOWY - ARENA WSCHÓD by Koalicja Wschód

Wa?ek - cz?onek dru?yny Sandpoint PMC KOALICJA WSCHÓD


Ju? jaki? czas razem z Arizzem planowali?my nad stworzeniem takiego miejsca. Po kilku miesi?cach pracy uda?o si?, cho? jeszcze sporo pracy przed nami. Arena Wschód to miejsce gdzie ludzie niezwi?zani z airsoftem mog? przyjecha? i zasmakowa? tego hobby.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13874] Komentarzy: [14]

SCDTV Review Division - Dytac's A-Tacs Airsoft

SCDTV Review Division - Dytac's A-Tacs Airsoft

W kolejnej recenzji SCDTV Review Division na tapet? zosta?y wzi?te produkty firmy Dytac z nowej serii w kamufla?u A-Tacs.

Obejrzyj materia? video po klikni?ciu CZYTAJ WI?CEJ...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [12131] Komentarzy: [5]

Powrót orki

Powrót orki

Piloci z Grupy Lotniczej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Dar?owie wrócili do kultowej orki w malowaniu ?mig?owców zwalczania okr?tów Mi-14 P?.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [12633] Komentarzy: [2]

Toy SOldier’s Spetsnaz GRU Body Armor by ADI (PL)

Toy SOldier’s Spetsnaz GRU Body Armor by ADI (PL)

Kora-kulon

Ostatnimi czasy sta?o si? co? ciekawego. Par? firm dostrzeg?o, ?e jest zapotrzebowanie w?ród airsoftowców na repliki sprz?tu rosyjskiego typu he?mu czy kamizelki. W ko?cu nie ka?dy airsoftowiec z takich czy innych powodów mo?e wyda? ze 2000z? na oryginaln? kamizelk? kuloodporn? czy he?m bojowy.

Jedn? z takich firm niedawno sta? si? Toy Soldier produkuj?c jedyn? na rynku kopi? kamizelki kuloodpornej Kora-kulon i dzi?ki uprzejmo?ci Kevina z wy?ej wymienionej firmy otrzymali?my swój egzemplarz.

korakulon-1

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [15527] Komentarzy: [0]

Ubranie na ciep?e dni

Ubranie na ciep?e dni

Krzysztof - pasjonat survivalu i w?drówek z plecakiem. Dawniej zwi?zany z organizacj? Strzeleck?. Autor: www.abc-survival.pl

Ubranie to kwestia bardzo indywidualna, zale?na od wielu czynników (pogoda, pora roku, teren, cel w?drówki, kondycja fizyczna czy osobiste upodobania). Nie mam zamiaru nikomu narzuca? swojego zdania, bo szczerze mówi?c nie wiem co jest DLA CIEBIE najlepsze - przecie? nawet Ci? nie widz?. W tym rozdziale zajmiemy si? odpowiednim ubraniem pod k?tem miesi?cy ciep?ych. Poni?szy tekst, polecam traktowa? jedynie jako sugestie.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Szpej Czytań: [15246] Komentarzy: [8]

Alta vs Bijan’s – porównianie i test popularnych nakolaników

Alta vs Bijan’s – porównianie i test popularnych nakolaników

Opracowa?: Zalczyk - SGO

Bez wzgl?du na to czy zajmujemy si? treningami paramilitarnymi, rekonstrukcj? czy niedzielnymi konfrontacjami ASG nara?amy mniej lub bardziej swoje kolana – a to w ko?cu od nich zale?y nasza mobilno?? na polu walki. Dobrze dobrane nakolanniki pozwalaj? zapobiec urazom podczas upadku, kl?kania, czy akrobacjach. Sprawdzili?my dwa popularne systemy nakolanników pod wzgl?dem wygody, budowy, w?a?ciwo?ci ochronnych oraz prezentowanej jako?ci w stosunku do ceny.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [16060] Komentarzy: [4]

Metamorfoza SWD na SWU by MG

Metamorfoza SWD na SWU

MG Schutze - Rekonstrukcje uzbrojenia

Zapraszamy do przeczytania opisu modyfikacji karabinu wyborowego SWD do SWU, czyli bezkolbowej wersji popularnej snajperki.

Obrazek

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Recenzje Czytań: [15799] Komentarzy: [0]

BME 2012: Gda?ska premiera wyrzutni NSM

BME 2012: Gda?ska premiera wyrzutni NSM

Kongsberg po raz pierwszy na BALT-MILITARY-EXPO zaprezentowa? wyrzutni? pocisków NSM oraz wóz dowodzenia Nadbrze?nego Dywizjonu Rakietowego MW.

Czytaj wi?cej...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [11935] Komentarzy: [0]

SCDTV Review Division - ProTechGuns Airsoft Green Gas

SCDTV Review Division - ProTechGuns Airsoft Green Gas

W tym odcinku ekipa SCDTV na tapet? wzi??a produkty polskiej firmy ProTechGuns...

Czytaj wi?cej i obejrzyj materia? video...

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Relacje Czytań: [13043] Komentarzy: [3]
Kalendarz
<< Styczeń 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Taktyka zielona Radio ASG Survival ?o?nierz Specnazu Szkolenie Certyfikowane Act od Valor Mndur Gorka E SPOS Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
I have read your artic...
The article is very go...
[url=http://www.callgi...
The pictures of the ga...
level 7 of the game is...
The content of your ar...
Very interesting game ...
The game you share is ...
Great article. I hope ...
New training centers f...
I have read your artic...
Thank you for sharing ...
Thank you for your art...
It's easy to understan...
The article is very go...
I have read a lot of y...
The article is very go...
Hello there!Beautiful ...
The article you have s...
The article you have s...
The article you have s...
The article you have s...
I am a high profile In...
Thanks for the good in...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
I would like to introd...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,505
Wczoraj:4,744
W tym tygodniu:7,249
W tym miesiącu:122,217
W tym roku:122,217
Wszystkich:45,195,046
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Russellcooks
21-01-2019 19:13
! ! ?: http://enewz.ru/34
163-v-sovfede-vysm
eyali-zayavlenie-t
urchinova-o-tysyac
heletney-istorii-u
krainskih-vms.html
http://enewz.ru/24
224-tramp-nachinae
t-stroit-stenu-n

ZarrickSit
19-01-2019 01:15
cannabidiol defenition cbd oil cbd in vape <a href="http://cbdoil
forsales.com">cannab
idiol </a> - 1000 mg cbd oil concentrate cbd t

ZilliehoP
11-01-2019 04:05
viagra vs levitra vs uprima herb viagra for sale viagra discount coupons <a href="http://gtviag
racan.com">viagra for sale canadian </a>

MichaelEmole
10-01-2019 11:32
! ! : 2018 : 2018 hd 2018 : http://kinovalenok
.tv/komediya/ 2019 : 2019 http:

Kennethoriva
10-01-2019 10:49
! ! : http://inspacefilm
.ru/
: hd http://inspacefilm
.ru/fantastika/ 2019 : [url=http://inspac
efilm.ru/komediya/
] 2018 2019[/url

Mobeztfub
09-01-2019 20:07
teasing and denial viagra viagra without a doctor prescription viagra 20mg total topics <a href="http://viagra
withoutdoctorx.com
">viagra

Sherylnep
07-01-2019 15:38
You know your forum is not about that, but I'm watching you for a long time and decided to register. Well, to write... I will write at Once-I want to meet a decent man! My name is Alena,

Jaizeinjum
06-01-2019 19:49
viagra generic offline viagra without a doctor prescription can a man take semenax and viagra at the same time. <a href="http://viagra
without

ZiguelAmand
06-01-2019 16:41
viagra from canada online pharmacy display options viagra without a doctor prescription usa viagra from canada cheap last post by <a href="

Ericaraf
02-01-2019 04:10
Binarium.com trading platform operating on the market since 2012. During its work, the project has established its

Ericaraf
02-01-2019 03:58
Binarium.com trading platform operating on the market since 2012. During its work, the project has established its

DazrnellDag
30-12-2018 20:32
cbd arthritis cannabis oil cbd hemp oil near me <a href="http://cannab
isoil-cannabidiol.
com">cbd oil benefits </a> - cbd tin

Zerrykeype
27-12-2018 09:04
cbd extract cbd vape cbd oil benefits for skin <a href="http://cbdvap
ejuice1.com">cbd vape </a> - cbd tincture how to use cbd freeze

Fizelphync
24-12-2018 23:02
cbd without thc near me cannabis oil cbd without thc vape <a href="http://bestcb
doil4pain.com">cbd oil for pain </a> - cbd freeze pa

Zobertsex
23-12-2018 19:49
cbd thc content cbd oil for sale cbd oil for pain management <a href="http://cbdoil
forsales.com">cbd oil </a> - cbd oil benefits for

JimzyQuawn
20-12-2018 21:36
hiring freelance writers custom writing buy research papers cheap <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - term papers for

JimzyQuawn
20-12-2018 19:34
affordable writing services custom writing personal essay Pomocy <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - research papers wr

JimzyQuawn
20-12-2018 17:33
dissertation coaching services custom writing paraphrasing powerpoint <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - Pomocy writin

JimzyQuawn
20-12-2018 15:33
dissertation formatting custom writing best paper writing service reviews <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - mba ess

Hectorveive
13-12-2018 03:17
! ! : http://kinokub.net
/
: http://kinokub.net
/istoricheskiy/ 2019 : http://kinokub.net
/kriminal/ 2019 : [url=http://kinok

Engami
09-12-2018 17:45
Z on zadanie zakrętu wielkości równej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości czy też osobnej cechy lokalu, jaki sprzedał konsumuje w czasie obliczonym w regulacji lub

Hectorveive
03-12-2018 09:44
! ! : http://kinokub.net
/
: 2019 http://kinokub.net
/istoricheskiy/ 2018 : http://kinokub.net
/kriminal/ 2018 : [url=http://kinoku
b.

Engami
02-12-2018 03:13
Z on funkcja zakrętu sumie pewnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości ewentualnie odmiennej cechy lokalu, który sprzedał je w terminie obliczonym w regulacji bądź z

Engami
02-12-2018 02:40
Z on obowiązek zwrotu ilości łagodnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości czy też odrębnej cesze lokalu, jaki przekazał konsumuje w czasie wskazanym w regulacji w

Engami
02-12-2018 00:35
Z jego osoba obowiązek skrętu liczbie spokojnej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też odmiennej własności lokalu, jaki sprzedałby spożywa w terminie skonstato

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: