Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa June 2010

XII Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych

Jak pewnie wi?kszo?? z was wie w zesz?ym tygodniu odby? si? ju? XII Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych organizowany przez Mariana Laskowskiego. Jako ?e mia?em przyjemno?? przesiadywania tam praktycznie ca?y czas zosta?em zmuszony do napisania relacji z tego eventu.
Dodał: Marduk W kategorii: Czytań: [16919] Komentarzy: [0]

Relacja ze szkolenia przedmilsimowego "De Opresso Liber", kwiecie? 2010

Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC: Dodam od siebie, ?e planowany jest cykl podobnych szkole? ze wsparciem Cannabis Commando. Najpierw teoria, pó?niej idziemy w teren. Relacja ze szkolenia przedmilsimowego "De Opresso Liber", kwiecie? 2010 Autor: Jary ?ród?o: http://podrecznik-asg.blogspot.com Podr?cznik Taktyki Greya
W dniach 17 - 18 kwietnia 2010r. nieopodal Wyszkowa, w miejscowo?ci Basinów, odby?o si? szkolenie przedmilsimowe "De Opresso Liber" zorganizowane przez autora Podr?cznika Taktyki ASG, Greya. Dwudniowe szkolenie mia?o by? odpowiedzi? na niedosyt uczestników po wcze?niejszej imprezie zorganizowanej przez grup? Blackwater i niedosz?ych "Zielonych Polach". Wszystkie te inicjatywy mia?y za zadanie wprowadzi? osoby zainteresowane w ?wiat militarnej symulacji. Szkolenie "De Opresso Liber" w odczuciu uczestników spe?ni?o swoje zadanie. Czytaj wi?cej i obejrzyj film...
Dodał: Mario75 W kategorii: Czytań: [17014] Komentarzy: [2]

Show Yourself 2010

SHOW YOURSELF 2010 Firma Guay Guay (G&G) organizuje konkurs fotograficzny, w którym do wygrania s? profesjonalne nagrody. Konkurs nosi nazw? Show Yourself 2010. Jako i? s?dz?, ?e Koalicja Pó?noc mog?aby wzi?? udzia? w konkursie z zadawalaj?cym rezultatem, zamieszczam tutaj dok?adne informacje na temat tego przedsi?wzi?cia. Informacje na temat konkursu:
Firma G&G og?osi?a rozpocz?cie kolejnej edycji konkursu fotograficzno - filmowego Show Yourself (2010). Edycja 2010 obejmuje jednocze?nie konkurs fotograficzny oraz konkurs filmowy.
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Czytań: [20614] Komentarzy: [21]

BATES C3

Oddychaj?cy Bates C3 Na Eurosatory zadebiutowa? nowy but wojskowy Bates C3, wyró?niaj?cy si? unikalnym system wentylacji podeszwy.
Od po?owy 2010 na rynek trafi obuwie wojskowe Bates C3 z oddychaj?c? podeszw?, ch?odz?c? stop? przeznaczone jako but letni lub u?ywany w klimacie ciep?ym
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Szpej Czytań: [15607] Komentarzy: [1]

Blady K?cik Filmowy: B?karty Wojny i Pude?ka

W jednym ze starszych k?cików dziel? si? swoimi wra?eniami na ?wie?o po obejrzeniu "B?kartów Wojny", oraz przedstawiam pude?ka DVD z mojej kolekcji. Czytaj wi?cej, zobacz wi?cej.
Dodał: Blady W kategorii: Szpej Czytań: [17089] Komentarzy: [5]

Hotel w Nadolu - R.I.P

Niestety wszystkie znaki na ziemi i niebie, wskazuj? na to i? pog?oski o wyburzeniu hotelu w Nadolu s? jak najbardziej prawdziwe. Z przeprowadzonego prze zemnie ?ledztwa wynika i? obiekt zostanie poddany rozbiórce po sezonie; a do ko?ca tego roku nie ma pozosta? po nim ?lad.
Na potwierdzenie moich doniesie?, powiem tylko.... reszta w dalszej cz??ci Newsa... Technofilia
Dodał: Technofilia W kategorii: Szpej Czytań: [8454] Komentarzy: [7]

Nowy kamuflarz US Army

Ostatnie doniesienia: USSOCOM przyj?? piksele - czyli AOR (DIG) 1 i AOR (DIG) 2 jako oficjalne wzory kamufla?u. Cz??? oporz?dzenia do tej pory produkowanego w Coyote Brown i Ranger Green równie? ma by? zamawiana w tym kamufla?u. Jedni mówi?, ?e jest to spikselizowany multicam, drudzy, ?e sprany marpat. Zapraszam do zapoznania si? ze zdj?ciami. AOR1 - kamufla? pustynny AOR2 - kamufla? le?ny
Na nast?pnych zdj?ciach mundur mo?na zobaczy? w?ród innych znanych kamufla?y, co pozwoli Wam dok?adniej porówna? kolor... Zdj?cia przede wszystkim w dalszej cz??ci postu s? robione w naturalnym ?wietle, nie tak jak pierwsze przy sztucznym.
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [19170] Komentarzy: [6]

MP5 od Gunfire.pl

Replika by Cyma / Sales Gunfire.pl
Przedstawi? Wam poni?ej replik? pistoletu maszynowego MP5, która zosta?a ufundowana przez www.Gunfire.pl Warto?? nagrody: 649z? Jest to jedna z wielu nagród jakie ufundowa? dla Was Gunfire.pl na I Sp?yw ASG Pomorze.
Gunfire.pl jest jednym z oficjalnych sponsorów nagród na I Sp?yw ASG Pomorze.
Replika CM041SD6 Replika pistoletu maszynowego CM041SD6 wykonana zosta?a z metalu i wysokiej jako?ci, wytrzyma?ego tworzywa sztucznego. Ze stopu cynku i aluminium wytworzona zosta?a niemal ca?a replika, za wyj?tkiem chwytu pistoletowego, chwytu przedniego i zsuwanej kolby. T?umik p?omienia wykonany jest z aluminium i wype?niony materia?em wyg?uszaj?cym. Replika zaopatrzona jest w ?o?yska ?lizgowe 7 mm oraz ?o?yskowan? prowadnic? spr??yny. czytaj wi?cej... równie? w jaki sposób b?dzie mo?na zosta? posiadaczem opisywanej repliki
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [18229] Komentarzy: [8]

Atak na Bia?y Dom - 20.06.2010 Nadole

Atak na Bia?y Dom - 20.06.2010 Nadole Technofilia Organizator: Technofilia Tekst: Technofilia Zdj?cia: Arabeska Film: Technofilia
O godzinie 9.00 na parkingu pod Nadolskim Hotelem zebra?o si? blisko 60 uczestników scenariusza pdt: Atak na Bia?y Dom. Zjawi?y si? mi?dzy innymi takie ekipy jak 13PBP, Panthera L?bork, SHAFT Ustka, KSW Wejherowo, Enclave, Black Widow i wielu innych przedstawicieli ekip z trójmiasta i nie tylko. Uczestnicy podzielili si? na dwie grupy (atakuj?cy i broni?cy), które ju? za par? chwil mia?y zacz?? wymienia? si? rado?nie kompozytem. Zadanie by?o proste.... wi?cej czytaj w pe?nym News...
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [16522] Komentarzy: [10]

Koalicja Pó?noc

Jako, ?e zaczyna si? sezon letni, coraz wi?cej imprez, nadszed? czas na ma?e podsumowanie po?owy roku. Zach?ci?a mnie do tego produkcja kolegi Jacka, który to dzielnie walczy jako cz?onek Koalicji Pó?noc.
Dodał: Marduk W kategorii: Szpej Czytań: [18689] Komentarzy: [11]

Remake IVO-JIMA II - Film Part 2 "Hill 832"

Zapraszam do obejrzenia drugiej cz??ci filmu Patola 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC zatytu?owanego "Hill 832"
Pad? rozkaz: II ROZKAZ US: ZDOBY? WZGÓRZE 832 I UFORTYFIKOWA? SZTAB US Zdoby?, zabezpieczy?, zawiesi? flag? oraz j? obroni? na wzgórzu 832 w zachodniej cz??ci wyspy. Wywiad donosi, ?e dany cel jest wyj?tkowo mocno ufortyfikowany... ?o?nierze zachowajcie ostro?no??! Przy Szpitalach Polowych b?d? zlokalizowane sk?ady amunicyjne. W pe?nym News obejrzysz film IVO-JIMA II Part 2 "Hill 832". Zapraszamy...
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [15613] Komentarzy: [3]

Drugi Trailer PanzerFaust IV

Pojawi? si? drugi trailer PanzerFaust IV Szczeci?skiej Sfory. Do obejrzenia w pe?nej cz??ci Newsa.
Od Madoga: "B?d? ci?gle online! Do??cz do grupy na facebook'u -->> Link <<-- i powiedz nam o swojej Calmlandziej lub Angryckiej historii. Widzia?e? co? niezwyk?ego? By?e? tam przed wszystkimi? Wiesz co? czego nie wiedz? inni? Posiadasz zdj?cia lub grafiki, które powinien zobaczy? ?wiat? Redakcje Calmlandia Kurier i G?os Angryku zbieraj? wydarzenia, reportarze, plotki. Najciekawsze informacje zostan? opublikowane w oficjalnych wydaniach gazet. Do??cz do grupy na facebooku i zbuduj z innymi "Wielk? Galeri? Konfliktu". Opublikuj swoje zdj?cia z PanzerFaustowego pola walki. Autorzy najciekawszych 3 zdj?? zostan? nagrodzeni w Barze u Bolca."
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [17188] Komentarzy: [3]

RedWolf promuje nowy produkt

Ju? po raz kolejny mo?emy ogl?da? kampanie reklamow? maj?c? na celu sprzeda?. Oczywi?cie mam tutaj na my?li Magpul FPG. Replik? mo?na kupi? w ca?o?ci albo zainwestowa? w sam? konwersj? do KSC/KWA G18C.
Dodał: Marduk W kategorii: Szpej Czytań: [16501] Komentarzy: [3]

Nowa haubica dla US Army?

Nowa haubica dla US Army? Dowództwo ameryka?skich wojsk l?dowych rozpocz??o prace studyjne, dotycz?ce mo?liwo?ci pozyskania nowej haubicy samobie?nej.
Prototyp lekkiej haubicy samobie?nej XM1203 Non-Line-of-Sight Cannon (NLOS-C). Pojazd o masie 18 t mia? mie? wi?kszy potencja? bojowy ni? wykorzystywane M109 Paladin. Osi?gni?cie gotowo?ci operacyjnej planowano na 2014. Program jednak zarzucono / Zdj?cie: US Army
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [22800] Komentarzy: [6]

Maskowanie osobiste

Na pocz?tku przedstawi? Koleg? z 8 KOMPANII PIECHOTY GÓRSKIEJ z którym nawi?zali?my wspó?prac? zwi?zan? z pisaniem tekstów dla Portalu Maniaków ASG i Militarów www.KoalicjaPolnoc.pl HoHoL Nazywam si? Bartosz Matyaszek w ?rodowisku jestem znany jako HoHoL. Mam 34 lata. Od 2007 roku jestem dowódc? i instruktorem grupy o charakterze paramilitarnym 8KPG. Uko?czy?em szereg szkole? z zakresu taktyki dzia?ania dru?yny piechoty, rozpoznania, nawigacji l?dowej, ratownictwa taktycznego, CQB, technik interwencyjnych oraz technik linowych realizowanych przez szkoleniowców z 25 Brygady Kawaleri Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 1 Pu?ku Specjalnego Komandosów w Lubli?cu, Samodzielnych Pododzia?ów Antyterrorystycznych Policji i rosyjskiego SPECNAZu. 8KPG liczy obecnie 16 osób i nadal rekrutuje. http://www.8KPG.pl Link Przejd?my do pierwszego na Naszych ?amach artyku?u:
Na zdj?ciu Yellow z 8KPG
MASKOWANIE OSOBISTE: „Poprzez góry, poprzez ??ki, poprzez le?ne ?cie?ki w?skie …” Nogi same rw? si? w teren w takt wspomnianej piosenki. Musimy jednak pami?ta? o maskowaniu by celny strza? przeciwnika z tej drogi nas nie zawróci?. W celu unikni?cia wykrycia nale?y zapami?ta? zasad? 5 x S. Zasada 5 S: 1. silhouette- sylwetka- Ludzkie oko bez problemu rozpoznaje sylwetk? innego cz?owieka, nale?y „z?ama?” swoj? sylwetk? poprzez odpowiednie maskowanie osobiste 2. spacing- odst?py- W przyrodzie nie .... Czytaj wi?cej w pe?nym tek?cie...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [23840] Komentarzy: [15]

2010.07.17/18 I Sp?yw ASG

Zapraszamy w dniach: 2010.07.17/18 Start Stara Brda w Sobot? godz. 10:00 Koniec Niedziela Pakutulsko. Rzeka Brda. Mo?liwo?? "zamustrowania" na kajaki a? do 200 osób.
PLAKAT BY MARDUK. LINK DO PLAKATU: Link Pierwszego dnia trasa b?dzie w miar? spokojna, co pozwoli wielu zapozna? si? z technik? p?ywania kajakiem dwuosobowym. Zgrywa to doskonale prace dwójki ludzi, tak cz?sto wykorzystywan? podczas skoków dwójkami z os?on?. Praca w zespo?ach przyda si? dnia drugiego przy pokonywaniu przeszkód wodnych. Dlatego proponuj? zabra? ze sob? ubranie i buty, które ?mia?o mo?na zamoczy? po pas czy czubek g?owy :) B?d? "przenoski" i przep?ywanie pod zwalonymi drzewami. Przedzieranie si? przez zw??enia. Drugi dzie? nie b?dzie ?atwy. Na pewno dwa odcinki, zarówno w sobot? jak i w niedziel? dostarcz? du?o wra?e?. ?pimy pod namiotami, zaraz obok wyci?gni?tych na brzeg kajaków. Reszta szczegó?ów w dalszej cz??ci postu, oraz namiary do zapisywania si? na wst?pn? list? ch?tnych i odleg?o?ci dojazdu z Koszalina, S?upska, Gda?ska, S?awna, L?borka. Równie? zdj?cia....
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [18054] Komentarzy: [17]

Czy Talibowie zwi?kszyli ilo?? ataków na Polskich ?o?nierzy w zwi?zku z wyborami w PL?

Czy Talibowie zwi?kszyli ilo?? ataków na Polskich ?o?nierzy w zwi?zku z wyborami w Polsce?
Fot. Damian Kramski / AG Baza Wazi Khwa, odprawa przed patrolem
Wg. Polska Times zosta?a postawiona taka teza: " Kolejna ?mier? polskich ?o?nierzy w Afganistanie na nowo rozbudzi?a dyskusj? oraz pytania o sens utrzymywania w dalszym ci?gu naszego kontyngentu w tym niebezpiecznym kraju. 29-letni starszy szeregowy Grzegorz Bukowski zgin?? wskutek ?miertelnych obra?e?, jakie zada?y mu wybuchaj?ce od?amki eksploduj?cego pocisku granatowego. Z kolei w poniedzia?ek na polu bitwy zgin?? polski ?o?nierz s?u??cy we francuskiej legii cudzoziemskiej 28-letni sier?ant Konrad Rygiel. Wczoraj zosta? on pochowany z najwy?szymi honorami w Calvi na Korsyce, gdzie znajduje si? g?ówna baza 2REP, czyli elitarnych jednostek desantowych legii." Czytaj wi?cej...
?ród?o: http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/269419,talibowie-wiedza-o-wyborach-w-polsce-i-dlatego-ostro-atakuja,id,t.html#material_1
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [19249] Komentarzy: [1]

KSD - Koszai?skie Si?y Desantowe

Team KSD – Koszali?skie Si?y Desantowe Autor: Jacek Dzisiaj w swoim artykule pragn? przedstawi? niedawno powsta?y team ASG z naszego lokalnego ?rodowiska – Koszalina. KSD to skrót od pe?nej nazwy – Koszali?skie Si?y Desantowe. Opowiem jak dosz?o do stworzenia KSD i przedstawi? nasze g?ówne cele i zamierzenia. Pokrótce poka?? na zdj?ciach i kilku zdaniach na czym polega nasz plan rozwijania si? w naszym lokalnym ?rodowisku ASG.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [18984] Komentarzy: [10]

Urodzinowe strzelanie u Leona

Urodzinowe strzelanie u Leona Miejsce: Wicie, ?rodkowe Pomorze, Pó?noc Polski Czas: 20100613 H:0900
Zdj?cia: Karolina. W pe?nej tre?ci Newsa link do zdj??.
Teamy bior?ce udzia? w spotkaniu: Team 40 Team 30 Team 20 Team S?upscy Najemnicy Team Usteccy Nejemnicy Neavy Team Team Black Widow Team Rats Team 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Relacj? z walk oraz film zobacz w pe?nej cz??ci Newsa...
Dodał: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [17028] Komentarzy: [2]

Blady K?cik Filmowy: Full Metal Jacket

Troch? spó?niony k?cik filmowy przybywa, a w nim o arcydziele Stanleya Kubricka - Full Metal Jacket
Dodał: Blady W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [16727] Komentarzy: [7]

Rekrutacja do Navy Seals !

UWAGA ! Rekrutacja Do teamu RRoK Navy Seals otwarta ! Zapraszamy !
czytaj wi?cej...
Dodał: Maras W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [21163] Komentarzy: [5]

O noktowizorach rozmow? czas zacz??...

Nie jest to do ko?ca mój wybór. Mam nadziej? niebawem przedstawi? Wam test Noktowizora PS-2000 z zastosowania w praktyce. My?l?, ?e z racji niskiej ceny i zasi?gu, który mo?e wystarczy? do nocnych zada? w ASG, warto zwróci? uwag? na:
Noktowizor Yukon NVMT4
CENA ok. 680z?
Noktowizor Yukon NVMT4 zamontowany na AK przez HoHoL 8KPG
Pozwol?, aby na temat tego noktowizora wypowiedzia? si? u?ytkownik urz?dzenia. Yellow1 jest jest cz?onkiem grupy paramilitarnej "8 kompania piechoty górskiej". Stara si? ?y? aktywnie, realizowa? swoje pasje z których wiele zwi?zanych jest z górami, wojskowo?ci?. W pe?nej tre?ci opinia, zdj?cia oraz zdj?cia monta?y /na szyn? oraz na g?ow?/ jak te? filmik przedstawiaj?cy prac? noktowizora....
Dodał: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [21593] Komentarzy: [1]

Doniesienia z Linii Frontu

Technofilia Jak si? dowiedzieli?my na dniach nast?pi? transfer Technofilii z Team Panthera do Team 13 Pomorskiej Brygady Piechoty. ?yczymy wielu sukcesów w 13PBP oraz aby transfer by? owocny dla obydwu Teamów.
http://www.1rds.fora.pl/
Mo?na równie? przeczyta? podsumowanie/o?wiadczenie/pro?b? Technofilii Czytaj wi?cej w pe?nej tre?ci Newsa...
Dodał: Mario75 W kategorii: Prezentacja Teamów Czytań: [17832] Komentarzy: [9]

niecodzienna kamizelka

Je?li s?dzisz ?e widzia?e? ju? wszystko w ofercie kamizelek taktycznych i ?adne dragon skin czy inne cordury i kewlary ciebie nie zaskocz? to wiedz ?e po tym newsie ?wiat ju? nie b?dzie taki sam
Dodał: Marduk W kategorii: Szpej Czytań: [19104] Komentarzy: [4]

MadOnion wprowadzi?a do oferty produkty Mechanix Wear

MadOnion wprowadzi?a do oferty produkty Mechanix Wear Stworzone specjalnie z my?l? o ?o?nierzach zawodowych i operatorach jednostek specjalnych r?kawiczki Mechanix to bardzo dobry wybór dla ludzi którzy ceni? r?kawiczki lekkie, wygodne, dobrze zabezpieczaj?ce d?o? i zapewniaj?ce pewny chwyt. Mechanix Wear to jedna z wiod?cych firm zajmuj?ca si? sportami motocyklowymi, w swojej bran?y zyska?a wysok? renom? i szacunek ze wzgl?du ma profesjonalne podej?cie i jako?? wykonania swoich produktów.
The Original™ Glove Woodland Mechanix Wear R?kawice taktyczne
Podobnie w wojsku jak i w bran?y motocyklowej d?onie poddawane s? ró?nym obci??eniom i spotykaj? si? z wieloma przeszkodami, dlatego te? firma Mechanix- posiadaj?ca wieloletnie do?wiadczenie postanowi?a równie? profesjonalnie zaj?? si? produkcj? r?kawic co zreszt? ?wietnie jej si? uda?o. Tactical Line to r?kawiczki stworzone w?a?nie dla wojska! Cena r?kawiczek ok.115z? Dlaczego r?kawiczki Mechanix Wear s? takie dobre? Zobacz zdj?cia reszty produktów i czytaj wi?cej w pe?nym tek?cie...
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [17730] Komentarzy: [1]

Trening 1st Cavalry Division

Poni?ej cytat od Guliego z nowo powsta?ego Teamu 1st Cavalry Division Koszalin:
Guli 1st Cavalry Division Wypowied? Guliego: "W dniach 03-05.06.2010r od godz. 10.00 w czwartek do oko?o 15.00 w pi?tek odby?o si? bytowanie teamu 1st Cavalry Division po??czone z treningiem i manewrami na Okopach. Prze?wiczono m. in. ...." reszta cytatu oraz informacje o 1st Cavalry Division w pe?nym Newsie...
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [18147] Komentarzy: [1]

No? przy sobie Lego ;)

Dzisiaj z przymru?eniem oka ;) Odnalaz? ciekawostk? Patol 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Pami?taj zabra? ze sob? w teren klocki Lego, spr??ynki, gumki ;)
Zobacz inne projekty karabinków w pe?nym Newsie... Zobaczcie w pe?ni dzia?aj?ce M249, Barrett M82A1 oraz Minigun i Tavor CTAR-21 szok!
?ród?o: http://koalicjapolnoc.phorum.pl/viewtopic.php?f=30&t=488
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [20568] Komentarzy: [8]

R-Point

"R-Point", korea?ski horror, który w ubieg?ym roku okaza? si? w swojej ojczy?nie jednym z najwi?kszych przebojów(...)
Dodał: Marduk W kategorii: Filmy Czytań: [15743] Komentarzy: [2]

Demony Wojny - T?uczewo 2010 - okiem Koalicji Pó?noc

Demony Wojny - T?uczewo 2010 - okiem Koalicji Pó?noc Autor: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Dojechali?my w sobot? z namiotami, aby rano wsta? wyspanym, zamiast t?uc si? par? godzin samochodem ok. 140km. Oczywi?cie chcieli?my równie? spotka? si? ze znajomymi i przy „kie?basce” podyskutowa? o sprawach zwi?zanych z Naszym ?rodowiskiem. Co do offgame nie ma si? do czego przyczepi?, bo Techno poinformowa? o takiej mo?liwo?ci, a nie zorganizowanym specjalnie na potrzeby imprezy Offgame. Zatem Offgame mieli zainteresowani zorganizowa? sobie w ramach w?asnych ch?ci. Mimo to kiedy dotarli?my na miejsce by?o drzewo na opa? i ?mietniki, oraz ?adny widok z górki :) Je?li kto? narzeka? to móg? przyjecha? planowo na rann? odpraw? i nie musia?by si? „m?czy?” bez prysznica, wc, oraz swojego ulubionego serialu.
75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC na Demonach Wojny od lewej: Patol, Sebi, Skura i na ko?cu "nieznany wojownik"
Przejd?my jednak do wra?e?, zdj?? i opinii z samych walk na Demonach Wojny...
Dodał: Mario75 W kategorii: Filmy Czytań: [29261] Komentarzy: [17]

FILM - IVO-JIMA II - L?dowanie

Dzisiaj przedstawiamy pierwsz? cz??? d?ugo wyczekiwanej serii Remake IVO-JIMA II Niestety ze wzgl?du na du?? aktywno?? Squadu ci??ko by?o wygospodarowa? do?? czasu. Jednak o pomy?le nie zapomnieli?my. Tworz? si? nast?pne odcinki. IVO-JIMA II odby?a si? 28 marca 2010r. FILM - CZ??? PIERWSZA: "THE LANDING" Autor: PATOL 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
L?dowanie - IVO JIMA II
W walkach na zaproszenie bra?y udzia? Teamy: TEAM CANNABIS COMMANDO TEAM 40 S?awno TEAM 30 Dar?owo TEAM 20 S?upsk KOSZULKOWY ZWIAD TEAM EPSILON TEAM SFORA SZCZECIN TEAM 75th RANGERS RGT KOSZALIN TEAM RRoK NAVY SEALS TEAM WILCY TEAM MIELNO TEAM KPM Jednak przejd?my do sedna sprawy. Zapraszam do obejrzenia pierwszej cz??ci serii filmów w dalszej cz??ci Newsa...
Dodał: Mario75 W kategorii: Filmy Czytań: [18245] Komentarzy: [0]

FRONT LINE 2010

FRONT LINE 2010 USTKA 28-30 MAJA Autor: Jacek W dniach 28-30 maja odby? si? zlot ASG FRONT LINE USTKA 2010. Ekspedycja Koalicji Pó?noc pojecha?a w sk?adzie siedmiu osób: Mario.75, Dantee, Fubar, Sebi, Jacek, Stig oraz Fabio. Godnie reprezentowali?my na zlocie nasz? Koalicj? Pó?noc rozs?awiaj?c jej dobre imi?. Pragn? teraz opowiedzie? jak przebieg? zlot krok po kroku.

Dodał: Jacek1246 W kategorii: Zloty Czytań: [17969] Komentarzy: [0]

Aesgowiec

Komiks w odcinkach
Dodał: wlodo W kategorii: Zloty Czytań: [17642] Komentarzy: [6]

Panzerfaust IV zbli?a si? du?ymi krokami...

Niedawno na Portalu Moje Miasto Szczecin ukaza? si? artyku? "Bro?, mundury, survival i walka. To jest to co ich kr?ci!". Artyku? mia? na celu przybli?y? czytelnikom czym jest ASG oraz bli?ej zapozna? ich z Teamem Sfora Szczecin. Jest to relacja z kr?conego trailera do Panzerfaust IV. Mo?na zatem zobaczy? zdj?cia i film z planu zdj?ciowego trailera Paznerfaust IV.
NapoleonFaust 2009 - rozgrywki przed g?ównym w?tkiem scenariusza Paznerfaust
Na Panzerfaust IV zaproszenie otrzyma? Team 75th Rangers RGT Koszalin. W ramach TF do Szczecina w sierpniu jedzie: RRoK Navy Seals, S?upski Pluton Zwiadowczy, Koszulkowy Zwiad.
Moim zdaniem nieodpowiednio wyt?umaczono "z czym to si? je" i zawrza?o. Maniacy ASG w komentarzach zamiast wyt?umaczy? o co chodzi zacz?li "drze? koty" ...ale po kolei. Na drugiej stronie Newsa b?dziecie mogli zapozna? si? dok?adnie z tematem. Zarówno z tekstem artyku?u, zdj?ciami, filmem, jak te? komentarzami, w tym moim i Marduka...
?ród?o: http://www.mmszczecin.pl/33601/2010/5/10/bron-mundury-survival-i-walka-to-jest-to-co-ich-kreci-wideo?category=magazyn
Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [20261] Komentarzy: [1]

Rambo 1.0 - Misja specjalna. Dzia?ania taktyczne.

Wyszuka?: Fubar 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC, pó?niej zwróci? mi uwag? na tekst Spiller Koszulkowy Zwiad Autor: Biszop Jeszcze nie rozwia? si? dym po ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku i nie umilk?y j?ki rannych marynarzy, kiedy Japo?czycy rozpocz?li inwazj? na Filipiny, które wówczas znajdowa?y si? pod kontrol? Amerykanów. Cel - zdoby? Luzon, najwi?ksz? wysp? archipelagu, przej?? kontrol? na Manil? i przede wszystkim - zniszczy? stacjonuj?cy tam garnizon ameryka?ski. Japo?skie my?liwce i bombowce urz?dzi?y okr?tom US Navy rze? podobn? do tej z Pearl Harbor. Na pla?ach wyspy Luzon wkrótce wyl?dowa?o 50 tysi?cy japo?skich ?o?nierzy.
Na Filipinach stacjonowa?o ponad 10 tysi?cy Amerykanów oraz oko?o 70 tysi?cy ?o?nierzy filipi?skich. Liczebnie górowali wi?c nad napastnikami. Niestety - tylko liczebnie...Na Filipinach stacjonowa?o ponad 10 tysi?cy Amerykanów oraz oko?o 70 tysi?cy ?o?nierzy filipi?skich. Liczebnie górowali wi?c nad napastnikami. Niestety - tylko liczebnie...
?ród?o: http://blogbiszopa.blog.onet.pl/Rambo-1-0,2,ID407150535,n
Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [17206] Komentarzy: [0]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat Zwyci?zcy wrzesie? Niemcy zamykaj? MG 42 by MG Schutze Survival Podcast ASG Elektryczny Blow Back Nowe pistolety WP Zmiana Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,926
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:81,465
W tym miesiącu:991,750
W tym roku:5,861,247
Wszystkich:54,349,651
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: