Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa June 2011

Przebudzenie z Zimowego Snu Czyli Rekrutacja do Navy Seals

Przebudzenie z Zimowego Snu Czyli Rekrutacja do Navy Seals Koalicja Pó?noc Koszalin !

 

  

Coraz cz??ciej jeste?my postrzegani jako dru?yna sezonowa, g?ównie ze wzgl?du na to, ?e Dowódca siedzi w Poznaniu jak i zbyt ma?a liczba ?o?nierzy zasilaj?cych szeregi Fok. Niestety trzech ludzi maj?cych potencja? i chc?cych rozwija? Dru?yn? nie wystarczy poniewa? najlepiej rozwija? si? w grupie gdzie po prostu ?atwiej co? osi?gn??.

Doda³: Maras W kategorii: Og?oszenia - Nabory ASG Czytañ: [14162] Komentarzy: [6]

Mity airsoftu cz??? II Airsoft a Paintball

Mity airsoftu cz??? II – Airsoft a Paintball

Piotr "Procent" ?opaci?ski 
 
?ród?o: http://blog.gunfire.pl
 


?ród?o: Wikipedia (http://galeria.eldesign.pl/)

Malarze, farbiarze, hydraulicy… wiele okre?le? przylgn??o ju? do paintballowców ze strony Maniaków airsoftu, wi?kszo?? ma charakter ironiczny b?d? prze?miewczy.
Jako airsoftowcy wychodzimy cz?sto z za?o?enia, ?e latanie z kolankiem hydraulicznym, z wystaj?c? plastikow? nerk?, w której le?? kulki z produktów spo?ywczych, którymi paintballowcy cz?stuj? innych amatorów tego hobby, jest do?? zabawne.

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [12425] Komentarzy: [16]

Zlot Militarny Dar?owo Czerwiec 2011

Zlot Militarny Dar?owo Czerwiec 2011

Tekst: Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Zdj?cia i wideo: Mario D-ca C/3/75th Rangers Koszalin KP

Sobota 25 czerwca 9:00 wyruszamy na ma?y rekonesans do Dar?owa zobaczy? na w?asne oczy zlot którego mia?o nie by? ;) czy te? mia? si? nie uda?. W?adze Dar?owa my?la?y, ?e potrafi? zrobi? co? bez Mariana a jak pokaza? Zimowy Zlot w Malechowie masa ludzi ma w nosie Patelnie i Dar?owo.

Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [14087] Komentarzy: [6]

Agat powraca

Agat powraca

Pod koniec czerwca, na bazie OS?W Gliwice powstanie nowa jednostka specjalna Agat. W lipcu ulegn? zmianie równie? nazwy dotychczasowych oddzia?ów podleg?ych DWS.


1 lipca 2011 zmieni? si? nazwy dotychczasowych jednostek specjalnych na JW GROM, JW Komandosów, JW Formoza (na zdj?ciu) i JW Nil / Zdj?cie: Remigiusz Wilk

?ród?o: http://www.altair.com.pl

Doda³: Mario75 W kategorii: Jednostki specjalne Czytañ: [13038] Komentarzy: [1]

ZOMBIE NIGHT

UWAGA! To nie jest strzelanka Exclamation To jest LARP z elementami airsoftu Exclamation


„Nikt tak naprawd? nie spodziewa? si?, tego co mia?o nadej??. S?oneczny, czerwcowy dzie?. Prawie wszystkie ?awki by?y zaj?te przez grzej?cych si? w promieniach s?o?ca emerytów; po ?cie?ce co jaki? czas ?mign?? rowerzysta, z oddalonej piaskownicy s?ycha? by?o radosne krzyki dzieci. Ten sielankowy nastrój psu? tylko le??cy pod murem parku ?ul. Na jego podartym swetrze spacerowa?o stado much, pobzykuj?c gro?nie na kolejne nadlatuj?ce do posi?ku owady.

Doda³: Mario75 W kategorii: Larp Czytañ: [14666] Komentarzy: [0]

CYBERPRZESTRZE? - Nowe pole walki [cz??? pierwsza]

CYBERPRZESTRZE? - Nowe pole walki [cz??? pierwsza]


Obrazek

W erze podboju kosmosu, w kontek?cie wojskowym, wiele mówi?o si? o tzw. "Gwiezdnych Wojnach". Obecnie, gdy internet p?dzi pe?n? par?, s?yszymy o "Cyber wojnach". Wszystko to kojarzy si? z filmami i literatur? fantastyczn?, lecz to nie fikcja...

Doda³: Patol W kategorii: Cyber - ASG Czytañ: [129] Komentarzy: [2]

CYBERPRZESTRZE? - Nowe pole walki

CYBERPRZESTRZE? - Nowe pole walki [cz??? pierwsza]

W erze podboju kosmosu, w kontek?cie wojskowym, wiele mówi?o si? o tzw. "Gwiezdnych Wojnach". Obecnie, gdy internet p?dzi pe?n? par?, s?yszymy o "Cyber wojnach". Wszystko to kojarzy si? z filmami i literatur? fantastyczn?, lecz to nie fikcja...

Doda³: Patol W kategorii: Cyber - ASG Czytañ: [11087] Komentarzy: [0]

Moro i inne popularne kamufla?e

Moro i inne popularne kamufla?e

Autor publikacji: Landsil

zdj?cie: http://www.obieg.pl

1. - co nosisz?

2. - moro.

1. - nie nosisz moro, moro to nie byle kamuflarz tylko ...

2. - patrz

1. - ale numer on nosi moro.

Czyli co jak i dlaczego nosisz na sobie.

Doda³: Landsil W kategorii: Tutoriale Czytañ: [17868] Komentarzy: [4]

Niemiecka armia najgorsza na ?wiecie?

Niemiecka armia najgorsza na ?wiecie?

?ród?o: http://facet.wp.pl/
Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [9651] Komentarzy: [2]

Otwarte manewry Koalicji Pó?noc Storehouse Of Biological Weapon 19.06.2011

Otwarte manewry Koalicji Pó?noc "Storehouse Of Biological Weapon" 19.06.2011

Od spontanicznej wymiany ognia po trening taktyczny...
Trzy ró?ne ?wiaty stworzone przez Jedn? Koalicj? Pó?noc!

Trzy miejsca: Ustka / Koszalin / Ko?obrzeg

Trzy ró?ne rozgrywki:

Ustka - otwarte strzelanie spontaniczne
Koszalin - otwarte ?wiczenia taktyczne
Ko?obrzeg - otwarty scenariusz

Trzy razy dla lokalnych maniaków ASG

Poni?ej znajdziecie krótk? relacj? tego co dzia?o si? pod Ko?obrzegiem.
Tekst: Orzech D-ca W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC
Zdj?cia i video: Bro?o oraz Yava W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC
Monta? video: Mario D-ca C/3/75th Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Obrazek

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [11819] Komentarzy: [2]

Otwarte manewry Koalicji Pó?noc "ustecka r?banka" 19.06.2011

Otwarte manewry Koalicji Pó?noc "ustecka r?banka" 19.06.2011

Od spontanicznej wymiany ognia po trening taktyczny...
Trzy ró?ne ?wiaty stworzone przez Jedn? Koalicj? Pó?noc!

Trzy miejsca: Ustka / Koszalin / Ko?obrzeg

Trzy ró?ne rozgrywki:

  1. Ustka - otwarte strzelanie spontaniczne
  2. Koszalin - otwarte ?wiczenia taktyczne
  3. Ko?obrzeg - otwarty scenariusz


Trzy razy dla lokalnych maniaków ASG

Poni?ej znajdziecie krótk? relacj? tego co dzia?o si? w Ustce.

Tekst: Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP

Zdj?cia: Ola SHADOWS Ustka KP

Doda³: Darecki W kategorii: Manewry Czytañ: [10266] Komentarzy: [2]

Po manewrach POMERANIAN EAGLE

Po manewrach "POMERANIAN EAGLE"

Technofilia Team 13PBP S?upsk-L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

 

Na samym wst?pie musz? powiedzie? jedno - nigdy wi?cej nie b?d? pomaga? w wyborze wzgórz do zdobycia. Nie i koniec :)

Doda³: Dantee W kategorii: Relacje Czytañ: [10473] Komentarzy: [8]

Pr0-fesjonalizm w airsofcie

Pr0-fesjonalizm w airsofcie

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

 

W airsofcie mo?na dostrzec wyra?ny schemat rozwoju gracza, który rzecz jasna nie jest niezmienny i obowi?zuj?cy ka?dego, ale na tyle cz?sty i powtarzalny, ?e mo?na pokusi? si? o generalizacj?.


Oto po jednej stronie schematu mamy nowego gracza, który z?apa? bakcyla airsoftowego hobby, uwielbiaj?cego strzelanie z replik, bawi?cego si? ?wietnie podczas najprostszych rozgrywek, cho?by „my na was” w kilkuosobowej grupie i posiadaj?cego minimalne ilo?ci sprz?tu. Zwykle to magazynek hi-cap, stockowa replika, jaka? tania mieszanka elementów umundurowania lub wygodny dres.

 


Po drugiej stronie schamtu mamy gracza z du?ym baga?em do?wiadcze?, kilkoma lub kilkunastoma latami grania, bogat? szaf? mundurów i pe?nym wyposa?eniem ?o?nierza, jak prawdziwe p?yty balistyczne SAPI, oryginalne wojskowe radio, czasem nawet noktowizor 2+ generacji i replika renomowanej firmy z upgradem z najwy?szej pó?ki.

 

Czytaj wi?cej

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [9393] Komentarzy: [1]

Kupujemy ?piwór

Kupujemy ?piwór...

i jak o niego dba?

Za zgod? autora: Rafa? (Spineless)

zdj?cie: lentex.pl

Kupujemy - czyli co wybra? i na co zwraca? uwag?, by nie kupi? bubla

Postawmy sobie tutaj pierwsze i najwa?niejsze pytanie: w jakich warunkach zamierzamy spa? ?
Doda³: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytañ: [11296] Komentarzy: [2]

Wojenne od?ywianie ...

Wojenne od?ywianie ...

Edie  SHAFT Airsoft Team Ustka KP - Secjalizacja: relacje, Bazar Mogadiszu

Teksty Ediego b?dziecie mogli przeczyta? zarówno na Portalu Koalicji Pó?noc jak i na jego nowo powsta?ym blogu. Jak powiedzia? Edie: "Co? mnie podkusi?o i zacz??em pisa? bloga U?miech, nigdy tego nie robi?em a pono? trzeba wszystkiego spróbowa? Z przymru?eniem oka
?ród?o: http://sas-ustka.blogspot.com

Zdj?cie: sue-du-jour.com

Je?eli potraktujemy nasze wyprawy "kulkowe" jako co? m?cz?cego i d?ugotrwa?ego a przy okazji niejeden raz z symptomami dnia wczorajszego to ?mia?o mo?emy tu mówi? o wysi?kowym sp?dzaniu czasu.
Niejednokrotnie aby nie czu? si? jeszcze gorzej, zabieramy na tak? wycieczk? jaki? napój z rodziny Super Power i batonika z orzeszkami .. czy aby na pewno robimy dobrze ??

Doda³: Mario75 W kategorii: Apteczka Czytañ: [10136] Komentarzy: [2]

Combat Alert 2011 okiem Koalicji Pó?noc

Combat Alert 2011 okiem Koalicji Pó?noc

Tekst, zdj?cia i multimedia: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP

 

W ostatni weekend maja trzynastoosobowa grupa Koalicjantów wzi??a udzia? w imprezie znanej pod nazw? "Combat Alert". Kolejny raz,na terenie opuszczonej bazy wojskowej w Chrycynnie pod Warszaw?,zosta?a rozegrana potyczka na granicy dwóch zwa?nionych pa?stw.

Obrazek

Wzórze nr 4. Obrona radaru. Na pierwszym planie Fubar, dalej Orzech i Harper z Koalicji Pó?noc

Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [17802] Komentarzy: [9]

Sezon na kleszcza

Sezon na kleszcza

Marta Lenkiewicz ?yjmy d?u?ej,5/2010: 42-43

?ród?o: http://www.medigo.pl

Wyszuka?: Skura C/3/75th Rangers Koszalin KP

Zdj?cie: portalwolow.pl

Kleszcze ruszaj? na ?er. Cho? brzmi to jak tytu? kiepskiego horroru, du?o w tym prawdy. Zw?acza wczesn? wiosn? rozpoczynaj? sw? aktywno??, która b?dzie trwa? do listopada. Kto jest na li?cie potencjalnych ofiar? Czy dysponujemy broni? przeciwko nim?

Doda³: Mario75 W kategorii: Apteczka Czytañ: [14227] Komentarzy: [13]

SGO Gda?sk na festynie charytatywnym

SGO Gda?sk na festynie charytatywnym

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka
Obrazek
12.06.2011 r. Grupa SGO Gda?sk uczestniczy?a w festynie rodzinnym zorganizowanym przez SP 61 w Gda?sku. Grupa otrzyma?a zaproszenie w ramach wsparcia akcji charytatywnej na rzecz organizacji koloni dla dzieci z ubogich rodzin Gda?skiej dzielnicy Przeróbka.

Dodatkowo obecno?? SGO Gda?sk by?a patronowana przez Komisariat KMP w Gda?sku Stogach.
Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [11246] Komentarzy: [3]

Molto Bene Relacja

Molto Bene - Relacja

Gor SSInc Specjalizacja: zapowiedzi i relacje imprez

Tytaniczny wysi?ek przedstawicieli Herrenvolk'u (Rasy Panów) nie podo?a? zmasowanym si?om aliantów zachodnich które lawin? przetoczy?y si? stopniowo po umocnieniach Linii Gustawa w pobli?u Campo Legano. Krwawi?c obficie kompozytem i poc?c napastnicy raz po raz wpadali w zastawione przez Zielone Diab?y i SS-mannów zasadzki, to znów dostawa?y si? pod zmasowany ostrza? w 'polach ?mierci' w których królowa?y doskonale ukryte karabiny maszynowe oraz najnowszy cud techniki Rzeszy- karabiny szturmowe.

Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [11322] Komentarzy: [0]

20110514-15 Milism Red River 3 - Operacja SU?TAN

Czas operacyjny 20110514/1000-20110515/1400
Miejsce: Gnojno
Raport ko?cowy

"Ca?y MilSim by? wielkim prajslessem, nie zd??y?em ani chwili odetchn??. Wystrzela?em wi?cej magazynków ni? w ca?ym moim milsimowym ?yciu, pierwszy raz pozna?em co to znaczy biega? w balistyce, kiedy w lesie jest ciep?o, nocowa?em pod drzewkiem przytulony do mojego AK, pod huraganowym ogniem przygniataj?cym by?em tyle razy, ?e pod koniec spadaj?ce wokó? li?cie i ?amane kompozytem ga??zie nie robi?y na mnie ?adnego wra?enia, mia?em w dru?ynie dwójk? rekrutów i sprawi?o mi frajd? walczy? rami? w rami? z nimi, móc im pomaga?, uczy? i czasem pop?dza?."

FIA Czubaka

Doda³: ufoman W kategorii: Milsim Czytañ: [9845] Komentarzy: [0]

20110619 Manewry Koalicji

20110619 Manewry Koalicji

Doda³: Mario75 W kategorii: Manewry Czytañ: [10526] Komentarzy: [5]

Radiostacja RF-10 praktyczny poradnik

Radiostacja RF-10 - praktyczny poradnik

Autor: Les?aw - wspó?organizator Milsim 48H

Zdj?cie: http://13stka.blogspot.com

Postaram si? krótko i zwi??le opisa? pos?ugiwanie si? czesk? Radiostacj? RF-10

Doda³: Mario75 W kategorii: RTO Czytañ: [16536] Komentarzy: [10]

Inwazja: Bitwa o Los Angeles okiem Techno

Doda³: Mario75 W kategorii: Filmy Czytañ: [10142] Komentarzy: [4]

Przepis na udany milsim

Przepis na udany milsim

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Jecha? czy nie jecha?? T?uc si? pó? Polski i jecha? na milsim czy nie jecha??

Na podstawie swoich do?wiadcze? mog? powiedzie? ?e nikt (nawet bardzo do?wiadczony organizator) i nic nie mo?e nam zagwarantowa? ?e b?dziemy si? dobrze bawili na milsimie.

Doda³: Mario75 W kategorii: Milsim Czytañ: [9582] Komentarzy: [3]

Kuloodporni realizm w filmach

Kuloodporni – realizm w filmach

Autor: Piotr "Procent" ?opaci?ski http://blog.gunfire.pl/

Obok wojska s? 2 miejsca, gdzie mo?na zobaczy? i us?ysze? najwi?ksze herezje dotycz?ce obs?ugi broni, czy taktyki walki – filmy i gry komputerowe....

?ród?o: www.psdisasters.com


Dzisiaj nieco o realizmie w tym pierwszym przypadku, czyli na ekranie przy pasywnym odbiorze.

Doda³: Mario75 W kategorii: Filmy Czytañ: [10916] Komentarzy: [4]

MSBS-5,56 w Pu?tusku

Nowy kszta?t zewn?trzny modu?owego karabinka MSBS-5,56 zosta? zaprezentowany na XVIII Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Uzbrojenie 2011 w Pu?tusku.


Na konferencji Uzbrojenie 2011 w Pu?tusku zaprezentowano po raz pierwszy nowe bry?y karabinków MSBS-5,56 w uk?adach klasycznym i – widocznym na zdj?ciu – bezkolbowym / Zdj?cie: Jacek Kijewski

Doda³: Patol W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [11077] Komentarzy: [3]

OPERACJA PÓ?NOC RELACJA

Operacja Pó?noc Kryptonim "Mariówka"

Autor: Dantee D-ca First Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: wywiady.


W dniach 29 kwietnia do 1 maja 2011 r. w B?otnicy ko?o Ko?obrzegu odby?a si? impreza firmowana przez Koalicj? Pó?noc.
Na wezwanie Organizatorów w pi?kne okoliczno?ci przyrody by?ego poligonu zjecha?o si? wielu maniaków ASG , a przy tym integracji, zabaw i konkursów.
Oprócz typowego integrowania si? przy ognisku zaplanowano szkolenia i ma?e scenariusze rozgrywek.

Doda³: Dantee W kategorii: Relacje Czytañ: [16724] Komentarzy: [14]

20110717 Sneak & Shoot Gra militarna

FIA zaprasza do wzi?cia udzia?u w grze militarnej Sneak & Shoot.
W grze mog? wzi?? udzia? zespo?y 4 osobowe wystawione przez teamy ASG. Gra jest adresowana do do?wiadczonych teamów. Wymaga znajomo?ci taktyki zielonej, maskowania i nawigacji.

W grze mog? wzi?? udzia? wy??cznie osoby pe?noletnie.
Nagrod? w grze jest chwa?a zwyci?zcy oraz beczka piwa Haineken 5 l.

Doda³: ufoman W kategorii: Milsim Czytañ: [10092] Komentarzy: [7]

Komunikacja radiowa vol VI CALL FOR FIRE

Komunikacja radiowa vol VI

6.4 CALL FOR FIRE

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Niedawno zosta?em poproszony o przygotowanie informacji na temat radiokomunikacji w milsimach. Oto troch? informacji jakie uda?y mi si? posk?ada?.

 

 ?ród?o: http://farm6.static.flickr.com

6.4 CALL FOR FIRE

Call for Fire jest procedur? wezwania ognia artyleryjskiego, planowanego lub z pola walki. Informacje potrzebne do wezwania s? okre?lane przez obserwatora (FO - Forward Observer), a samo wezwanie jest formu?owane przez towarzysz?cego mu RTO. Po stronie odbiorczej typowo znajduje si? centrum dowodzenia ogniem (FDC - Fire Direction Center) które przyjmuje wezwanie.

Doda³: Mario75 W kategorii: RTO Czytañ: [15237] Komentarzy: [2]

Konserwacja obuwia

 

Jednym z podstawowych elementów ekwipunku ka?dego piechura (nie tylko ?o?nierza) s? buty. Nikomu chyba zbytnio nie trzeba przypomina? o tym jak wa?ny jest to element.

Pozostaje pytanie jak zadba? o nasze obuwie, czy w ogóle warto to robi??

Doda³: ufoman W kategorii: Szpej Czytañ: [9989] Komentarzy: [1]

Zlot ogólnopolski SILESIA IV

Zlot ogólnopolski SILESIA IV

Autor: szogun» Wt maja 31, 2011 20:21

?ród?o: http://koalicjapolnoc.pl/Phorum/

Obrazek

JE?ELI CHCESZ SP?DZI? CZAS W LUKSUSOWYCH WARUNKACH, BRA? UDZIA? W SZTURMACH Z UDZIA?EM DU?EJ LICZBY MANIAKÓW, SIEC TYSI?CE KULEK W STRON? WROGA WRÓCI? DO DOMU WYSPANYM I CZYSTYM.....TO NIE JEST ZLOT DLA CIEBIE !

Doda³: Mario75 W kategorii: Zloty Czytañ: [8859] Komentarzy: [2]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... ?o?nierz Specnazu LIGA ASG Zbrojownia Combat KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Arctic Combat Odda? r?k? Zwyci?zcy wrzesie? Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,839
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,839
W tym miesi±cu:214,622
W tym roku:3,650,058
Wszystkich:40,842,817
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: