Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:11
Zachód słońca: 18:19
Dzień trwa:
12 Godzin 07 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:26
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa May 2010

Sniper: Ghost Warrior

Je?eli bawi Ciebie siedzenie godzinami udaj?c krzaczek i czekaj?c na mo?liwo?c oddania strza?u, do szko?y b?d? pracy wbijasz si? w ghillie suit i przy zaznaczaniu "Twojego Szcz??liwego Numerka" wstrzymujesz oddech ?eby r?ka Tobie nie zadr?a?a. To ta gra stanowczo jest dla Ciebie i ludzi Tobie podobnych.
Dodał: Marduk W kategorii: Snajperzy Czytań: [17708] Komentarzy: [6]

Podsumowanie Front Line

VOL I Autor: Mario 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Ma?e podsumowanie czas zacz??: Szczegó?ow? relacj? pisze Jacek. W oczekiwaniu zatem na Jacka relacj?, napisz? swoje podsumowanie i zaprosz? na mój krótki materia? filmowy. G?ównie ze zwiedzania obiektów obrony wybrze?a, w tym dzia?obitni i wierzy obserwacyjnych.
Spróbujmy zatem poszuka? dziury w ca?ym...
Dodał: Mario75 W kategorii: Snajperzy Czytań: [18173] Komentarzy: [10]

Blady K?cik Filmowy: O jeden most za daleko

W najnowszym k?ciku filmowym wspominam najlepszy film wojenny, jaki kiedykolwiek powsta? - "O jeden most za daleko". ?NUR!
Dodał: Blady W kategorii: Snajperzy Czytań: [16234] Komentarzy: [4]

Rosyjskie monstrum -Ekranoplan

Temat odnaleziony przez Felixa z T20 na forum T40/30/20: www.team40.fora.pl Na dole postu poda?em ?ród?o opracowane przez Sq2mmy. Ekranoplan Radzieccy konstruktorzy zawsze zadziwiali nas swoj? pomys?owo?ci? i wynalazkami. Ekranoplan na pewno jest jednym z najciekawszych i najdziwniejszych projektów radzieckiej technologii, jednak zacznijmy od pocz?tku.
Projekt 903 - ?u? Pocz?tki tego projektu si?gaj? lat 20-tych, gdy nieznane jeszcze wtedy zjawisko powodowa?o katastrofy nisko lec?cych tu? nad p?ask? powierzchni? samolotów. Okaza?o si? ?e w takich specyficznych warunkach wzrasta ci?nienie pomi?dzy ...
http://www.zapomnianemiejsca.pl/articles.php?article_id=3
Dodał: Mario75 W kategorii: Snajperzy Czytań: [20019] Komentarzy: [2]

Plecak na dwu dniowe manewry

Czytaj?c artyku? Terenowego na temat Zasobnika Piechoty Górskiej wz 987, który obecnie znajduje si? na wyposa?eniu Wojska Polskiego. Doszed?em do wniosku a czemu by si? nie pochwali? swoim plecaczkiem. Jest to Helikon Assault Pack 2 w kolorze OD tudzie? dla osób bardziej normalnych w kolorze zielonym.
Dodał: Marduk W kategorii: Szpej Czytań: [21306] Komentarzy: [15]

Wywiad z Birkiem jednym z Orgów Little War i Neuro

Mo?liwe, ?e wy?lemy Korespondenta i Fotoreportera Wojennego na Neuro. Na pewno z racji kierowania si? w stron? MILSIMów bardziej Nas interesuje Little War, gdzie mo?emy równie? pe?ni? rol? jednego z Patronów Medialnych. Po czym postaramy si? umie?ci? recenzj? z materia?em filmowym i fotograficznym, oraz wycinek tzw. "z pami?tnika bojownika/?o?nierza". Wywiad przeprowadzony z Birkiem jednym z Orgów "Little War" i "Neuro" Pytania przygotowa? Marduk oraz Mario z KOALICJI PÓ?NOC. Zdj?cia pochodz? z Little War zesz?orocznego. W tym roku nast?pna edycja na któr? wybieraj? si? równie? Cannabis Commando.
Little War 2009r
Little War 2008r
Przejd?my jednak do pyta?...
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [17136] Komentarzy: [7]

Polska Zbrojownia

Wizyta dowódcy US SOCOM w Warszawie sta?a si? pretekstem do prezentacji najnowszego uzbrojenia WFS GROM. Po raz pierwszy publicznie pokazano niektóre konstrukcje strzeleckie i wyposa?enie, o których mówi?o si?, ?e znalaz?y si? w arsenale jednostki, lecz do tej pory nie by?y oficjalnie ujawniane. Czytaj wi?cej...
Dodał: W kategorii: Bro? ostra Czytań: [20309] Komentarzy: [3]

Dzia?ania nocne Rangers i Cannabis

Autor tekstu: Mario 75th Rangers RGT Koszalin
Zadanie: Za?o?y? i utrzyma? Baz? do ?witu Rozkaz nr: 22/23052010R Miejsce: Strefa 51 Podmiot: 75TH RANGERS RGT KOSZALIN KOALICJA PÓ?NOC Spodziewane operowanie w pobli?u jednostki specjalnej wroga: CANNABIS COMMANDO Cel: Utrzymanie Bazy oraz terenu w zasi?gu ok. 50m. Cele poboczne: a) patrolowanie terenu b) cicha eliminacja przeciwnika c) spychanie wi?kszych grup przeciwnika pod zmasowany ostrza? g?ównej grupy wsparcia. b) koordynacja pracy zespo?u obrony oraz zespo?u patroluj?cego Wytyczne szczegó?owe: Zachowa? szczególn? ostro?no??. W danym obszarze oprócz ...
czytaj wi?cej... zobacz film...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [16786] Komentarzy: [5]

Przygotowanie fizyczne

Przygotowanie fizyczne. Piotr "Wroobel" Wróblewski Airsoft jest jak wiadomo zaj?ciem, które wymaga odpowiedniej sprawno?ci i przygotowania kondycyjnego. Nawet dla niedzielnych airsoftowców wskazanym jest utrzymywanie odpowiedniej formy. Wp?ywa ona bowiem w du?ej mierze na sukces ca?ego oddzia?u. Dysz?cy jak parowóz airsoftowiec staje si? w jednej chwili obiektem po??dania wszystkich luf w okolicy. Nawet je?eli by?by zamaskowany najbardziej profesjonalnie i skutecznie to wróg po prostu mo?e go us?ysze?. To tylko jeden z przyk?adów ?wiadcz?cych o wp?ywie przygotowania fizycznego na dzia?ania airsoftowo- militarne.
Zamie?ci?: Jacek1246 ?ród?o: http://blog.gunfire.pl/
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Trening Czytań: [16153] Komentarzy: [0]

SPRZ?T: Zasobnik Piechoty Górskiej

Krótka charakterystyka Zasobnika Piechoty Górskiej wz 987, który obecnie znajduje si? na wyposa?eniu Wojska Polskiego.
Dodał: W kategorii: Szpej Czytań: [21803] Komentarzy: [10]

Jak spakowa? oporz?dzenie osobiste oraz plecak?

Na podstawie postu Majora Stopczyka Oporz?dzenie jest dla ?o?nierza drug? skór?, w nim chodzi, biega, siedzi, je a czasem ?pi. Oporz?dzenie mo?emy kompletowa? wed?ug: - polecenia prze?o?onego - obowi?zuj?cych wytycznych - w?asnego uznania Ze wzgl?dów oczywistych poruszam tylko ostatni aspekt. Na co zwróci? szczególn? uwag??
Zdj?cie Yaro FotoTeam
Kompletuj?c oporz?dzenie nale?y dostosowa? je do specyfiki zadania. W tym celu odpowiedzie? musimy sobie na pytania:
co? gdzie? jakimi ?rodkami? jak d?ugo?
czytaj dalej....
?ród?o: http://www.specops.pl/vortal/taktyka_zielona/jak_sie%20_spakowac/jak_sie_spakowac.htm
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [22807] Komentarzy: [6]

Kwiaty airsoftu polskiego

Autor: Ksi??niczka 1. Kiedy zetkn??a? z AS i jak zaczyna?a?? hichel: Z AS zetkn??am si? w wakacje 2004 roku, zaczyna?am od biegania w mundurze z lumpeksu, w adidasach, goglach z castoramy z po?yczonym gaziakiem. Ice: Z ASG zetkn??am si? jakie? 4 lata temu. By?a to jednak jego najprymitywniejsza forma. Zaczyna?am, chyba jak ka?dy: ma?a grupa znajomych, zero jakiegokolwiek wyposa?enia, pistolety spr??ynowe i jakie? pobliskie lasy i opuszczone budowle. mer: Po raz pierwszy us?ysza?am o "replice broni" (czyli o ASG) w 2005 roku od znajomego. Kilka miesi?cy pó?niej wst?pi?am do ACF [ACF – Army Cadet Force; przyp. XiE] ...nie, to nie jest ekipa ASG, ale to w?a?nie dzi?ki temu macie dost?p do tej ca?ej wiedzy. Mniej wi?cej w tym samym czasie zarejestrowa?am si? na WMasg.pl, ma?ymi krokami zaczynaj?c karier? w ACF, oraz zyskuj?c miano "speca" tutaj, na forum. Przez ostatnie 2 lata strzela?am z ostrej broni oraz ze ?lepaków, a "prawdziw? replik?" (spójrzmy na to z innej strony - gracze AS chc? kiedy? dotkn?? prawdziwy karabin, a ja by?am ciekawa, jaka jest w dotyku replika mojego armijnego karabinu - no có?!) mia?am w r?kach w lecie 2007. Fajnie, by?o ale... nie potrafi?am okaza? szacunku i troski plastikowej replice. I tak bywa! Sucha: Z AS jako takim to ...
Zdj?cie Yaro Fototeam/Borneo 2010/
Mam nadziej? niebawem doczeka? si? wywiadu z Bones z 75th Rangers RGT
?ród?o: http://www.wmasg.pl/artykuly/wywiady/16/kwiaty_airsoftu_polskiego/118/
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [17944] Komentarzy: [4]

PPSh-41

Informacja z Gunfire.pl od S?awomira Sosnowskiego: "Pragn? poinformowa?, ?e otrzymali?my dostaw? repliki PPSh-41. Jest to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów, rusofili odtwórców historycznych i fanów historycznego uzbrojenia: replika pistoletu maszynowego Szpagina. Przedstawiamy Wam legendarn? Pepeszk? w ods?onie airsoftowej! Od dzi? dost?pn? w naszej ofercie!"
Replika zosta?a ... " czytaj wi?cej
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [17515] Komentarzy: [3]

TECHNIKI LINOWE

TECHNIKI LINOWE Autor: Jacek1246 Dnia 16 maja 2010 roku odby?y si? ?wiczenia techniki linowej. Organizatorami byli cz?onkowie ekipy Cannabis Commando Koszalin. Na spotkaniu go?cili oni Koalicj? Pó?noc Koszalin oraz osoby niezrzeszone. Na manewrach obecny by? instruktor, który jednocze?nie czynnie uczestniczy w rozgrywkach ASG oraz nale?y do Cannabis Commando Koszalin. ?wiczenia Techniki Linowej zosta?y przygotowane profesjonalnie, a na spotkaniu przewa?a?a wspania?a atmosfera. Mo?na by?o si? wiele nauczy?, zarówno na temat sprz?tu, zabezpiecze? czy technik zjazdowych, wspinaczkowych.
Zach?cam do przeczytania dalszej cz??ci artyku?u gdzie znajdziecie filmy ze spotkania oraz zdj?cia.
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Techniki linowe Czytań: [20299] Komentarzy: [8]

Blady k?cik filmowy: Rambo

Rambo. Dla wielu maniaków ASG wzór idealnego stratega i wojownika. Obraz muskularnego ?o?nierza, obwieszonego nabojami i strzelaj?cego z biodra do setek wrogów nieod??cznie ??czy si? z tym imieniem. Czy jednak Rambo zawsze by? taki, jakim go zapami?tali?my? Na to pytanie odpowiem ja, Blady, w poni?szym filmiku.
Dodał: Blady W kategorii: Techniki linowe Czytań: [16637] Komentarzy: [3]

Rozstrzygni?cie konkursu MiWo Lubliniec

Na pytanie zawarte w Newsie konkursowym, które brzmia?o: Jak nazywa si? opisana powy?ej kamizelka modu?owa? Podpowied?: Nazwa kojarzy si? z jednym z Teamów ASG z Pó?nocy Polski.
Pad?o wiele odpowiedzi. Wszystkie poprawne. Odpowied? brzmi: RATS Nagrody w postaci mapnika MiWo Lubliniec wylosowali: WATTIE , PODOLAK , PUZEL W imieniu Koalicji Pó?noc gratuluj?! W przypadku problemu z odebraniem w Koszalinie, tudzie? na imprezie Front Line w Ustce, prosz? o PW z adresem. Wówczas nagrod? wy?lemy poczt?.
Dodał: Mario75 W kategorii: Techniki linowe Czytań: [16898] Komentarzy: [5]

Sposób na terminatora

Sposób na terminatora Piotr "Procent" ?opaci?ski ?ród?o: http://blog.gunfire.pl/ Oszustwa w airsofcie si? zdarzaj? i zdarza? b?d?. Od pewnego czasu mo?na nawet obserwowa? nasilenie tego zjawiska, na niektórych imprezach. Osoby, które nie przyznaj? si? ?wiadomie do trafie? zwane s? powszechnie terminatorami. Jak sobie z takimi radzi?? Eliminowa? z zabawy, „nawraca?”, czy wymusza? na nich pos?usze?stwo? Sposobów jest co najmniej par?. Niektóre brutalne, inne sprytne, jeszcze inne zwyk?e, normalne, ludzkie.
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [18901] Komentarzy: [8]

DEET do dzia?a? specjalnych...

Ka?dy wie jak ci??ko jest w bezruchu wyczeka? na przeciwnika, nawet kiedy jest si? ?wietnie zakamuflowanym, gdy atakuj? komary :) Off dzia?a tylko chwilowo i do tego zdradza Nas swoim do?? mocnym zapachem :) Jest jednak rozwi?zanie, które stosuje od lat Ameryka?ska Armia. Otrzymali?my informacj? i? VEST http://www.vest.pl ze Szczecina wprowadzi? do sta?ej oferty produkty ze ?rodkiem odstraszaj?cym insekty DEET. "VEST dystrybutorem firmy PYRAMID
Odpowiadaj?c rosn?cemu zapotrzebowaniu na profesjonaln? ochron? przeciwko owadom, Vest zawar? umow? na dystrybucj? tych?e ?rodków ochronnych firmy PYRAMID. Dla naszych klientów, oznacza to sta?y dost?p do najlepszej ochrony w postaci ?rodków DEET oraz ULTRATHON."
Pe?na oferta firmy Pyramid dost?pna jest pod adresem: Link VEST wys?a? do testów Portalu nast?puj?ce... Zobacz te? informacje na temat produktów w ca?ym tek?cie...
Dodał: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [19006] Komentarzy: [10]

PROJEKT ASG COMBAT CAMERA KOSZALIN

Projekt ASG Combat Camera Koszalin. Autor tekstu - Jacek Szyntar Zacznijmy mo?e od tego czym jest Projekt Combat Camera? W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? pytaniami pragn? wyja?ni? na czym to polega.
Projekt ASG Combat Camera Koszalin jest pomys?em kilku maniaków ASG. Naszymi priorytetami s? - dokumentacja ?wicze? i manewrów ASG, spotka? integracyjnych, imprez airsoftowych oraz wielu innych przedsi?wzi?? id?cych w parze z militariami oraz ASG. Cele te b?dziemy realizowa? w naszym ?rodowisku, mam tu na my?li ?rodowisko airsoftowe z pó?nocy Polski. Czytaj dalej...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Filmy Czytań: [19896] Komentarzy: [12]

Ranger School okiem ?o?nierza...

Na bloga Kapitana Ski, trafi?em poprzez bloga Polaka, który opisuje swoj? drog? do szko?y oficerskiej US Army. Kapitan jest Rekruterem, którego na swojej drodze spotka? stawiaj?cy swoje pierwsze kroki w armii Polak.
Pisze o sobie tak sam Kapitan Ski: ?o?nierz nie tylko z zawodu ale i z zami?owania, Polak na emigracji próbujacy si? odnale??, rozdarty mi?dzy dwoma ojczyznami i dwoma kulturami, pogodzi? milo?? do ?ony i dziecka z mi?oscia do wojska.
Do rzeczy. Zach?cam do przeczytania wspomnie? z Ranger School, któr? przeszed? autor: "Kurs „Ranger” jest najci??sz? szkó?k? jak? ma U.S. Army do zaoferowania swoim komandosom. To jest miejce które pomaga rozró?ni? ch?opców od m??czyzn. Dwa miesi?ce piek?a. To jest dla tych, którym udaje si? t? szko?? sko?czy? w ci?gu dwóch miesi?cy, bo sko?czy? kurs Rangera w terminie to te? jest osi?gni?cie które udaje si? tylko nielicznym. W mojej klasie, pierwszego dnia kursu mia?em 174 kolegów. Tylko pi??dziesi?ciu z nich dosta?o upragnion? naszywk? Rangersa dwa miesi?ce pó?niej. Niektórym, sko?czenie tego dwu-miesi?cznego kursu zaj??o trzy, cztery, pi?? a nawet osiem miesi?cy..."
?ród?o: http://sladamikonkwistadorow.blog.onet.pl/Ranger-School-czyli-Kurs-Range,2,ID403811685,n
Dodał: Mario75 W kategorii: Filmy Czytań: [20104] Komentarzy: [2]

Policyjnie

Telewizyjna kamera po raz pierwszy w realnych akcjach policji z Centralnego Biura ?ledczego, autentyczne zdj?cia, nie re?yserowane sceny. Reporterzy UWAGI Edyta Krze?niak i Krzysztof Spiechowicz bior? udzia? w prawdziwej wojnie policji z najgro?niejszymi bandytami w Polsce. ?ledz? prac? nie pokazywanej dotychczas w mediach formacji polskiej policji, najbardziej elitarnej jednostki Centralnego Biura ?ledczego - Wydzia?u Specjalnego. W dalszej cz??ci przedstawi? linki do ?wietnych materia?ów na temat CB?.
Dodał: W kategorii: Filmy Czytań: [18401] Komentarzy: [8]

Dzia?ania nocne...

Informacje z pola walki. Majówka Borneo 2010. Cz??? 2: Autor tekstu: Mario 75th Rangers RGT KOALICJA PÓ?NOC Zadanie: Zaj?? baz? Sari Tiberi? Rozkaz nr: 30032010M Miejsce: Tibera Podmiot: Dowódca BM Miller, 75TH RANGERS RGT, Ghost Team S?upsk, Koszulkowy Zwiad Cel: Rozpoznanie i rozbicie obrony bazy Sarii Tibery. Przej?cie bazy Tiberii.
Kogo by tu zabi?? :)
Cele poboczne: a) Dalekie rozpoznanie b) Skoordynowa? prac? dwóch zespo?ów i zapewni? bezkolizyjny atak. Wytyczne szczegó?owe: Zachowa? szczególn? ostro?no??. W danym obszarze oprócz dwóch zespo?ów nie operuj? inne jednostki BM. Zachowa? szczególn? ostro?no?? odno?nie wojska Keburu, którego ruch odnotowano w obszarze dzia?a?. Zachowa? ostro?no?? w stosunku do ew. napotkanej ludno?ci cywilnej. O?wietlenia u?ywa?...
Dodał: Mario75 W kategorii: Filmy Czytań: [14646] Komentarzy: [4]

Najdziwniejsza bro? II Wojny ?wiatowej

Wyszuka?: Fubar 75th Rangers RGT KOALICJA PÓ?NOC Karabin MP44 z zakrzywion? luf?Cz??? niemieckich czo?gów i dzia? samobie?nych mia?a problem z obron? przed atakuj?c? piechot?, która nadchodz?c z flanki mog?a ?atwo przyczepi? ?adunek wybuchowy lub rzuci? koktajl Mo?otowa. Bro? by?a skuteczna na krótkie dystanse ale dzi?ki systemowi luster pozwala?a tak?e na walk? w mie?cie i rozpoznanie terenu.

Lataj?ce spodki nazistówWi?kszo?? wiadomo?ci kr???cych na ten temat to plotki i spekulacje. Wiadomo jednak, ?e Niemcy ju? w latach 20. ubieg?ego wieku eksperymentowali z lataj?cymi pojazdami w kszta?cie dysku. Wi?kszo?? z nich jednak nie wysz?a poza sfer? szkiców i ma?ych modeli.

Czytaj wi?cej... ?ród?o: http://technowinki.onet.pl/multimedia/najdziwniejsza-bron-ii-wojny-swiatowej,3220492,foto-miniatury.html

Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [20782] Komentarzy: [5]

Konkurs MiWo Lubliniec

MiWo Lubliniec produkuje kamizelk? z chwytem szybkowyczepnym QR /Quick Relase/ umo?liwiaj?cym b?yskawiczne zrzucenia kamizelki w sytuacjach tego wymagaj?cych (szybka ewakuacja, postrza?, toni?cie itp), przystosowana do umieszczenia wewn?trz 2 mi?kkich wk?adów balistycznych (przód, ty?) oraz 4 p?yt (przód i ty? oraz dwie boczne ma?e). Kamizelka oferuje mo?liwo?? zbudowania pe?niejszego pancerza. Posiada mo?liwo?? dopi?cia naramienników o ró?nych rozmiarach, ko?nierza chroni?cego szyj?, os?on? krocza. Elementy te nie s? sprzedawane w zestawie z kamizelk?. W razie potrzeby, mo?na je zamówi? osobno. Kamizelki wykonane w kamufla?u multicam maj? naszyte ta?my równie? w kamufla?u multicam. Na pozosta?e wersje kamizelek naszywamy ta?my jednobarwne.
Zdj?cie: MiWo Lubliniec
Zajrzyj do pe?nego tekstu, aby przeczyta? pytanie konkursowe i wygra? nagrod? od MiWo Lubliniec. Czytaj dalej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [16401] Komentarzy: [0]

Sztorm na pokazach w Bornym Sulinowie

W dniu 2010.05.01 odby? si? pokaz Grupy Dzia?a? Nieregularnych "SZTORM" z Koszalina w ramach promocji ?rodowiska ASG. G.D.N. "SZTORM" zosta? wys?any przez Koalicj? Pó?noc w porozumieniu z Rud?. Pokaz G.D.N. "SZTORM" go?ci?o podczas festynu lotniczego w Bornym Sulinowie.
Zobacz film oraz opis przeprowadzonych elementów pokazu...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [19558] Komentarzy: [0]

Najnowsze wynalazki

Sami wiecie jak szpej często ciąży i jest niewygodny projektanci z Archanger Armor's znaleźli na to rozwiązanie.

Dodał: Marduk W kategorii: Szpej Czytań: [17803] Komentarzy: [5]

Kuluary Krakowskiego Targu - czyli czym mog? Nas Koledzy zastrzeli?...

Kuluary Krakusów na Borneo 2010 czyli jak mo?na zrobi? majówk? w majówce. Dowiemy si? w dalszej cz??ci artyku?u czemu s?u?y?o przebranie za Krakusów. Szkoda, ?e wielu nie wiedzia?o o co chodzi i czy aby na pewno ma to sens.
Zdj?cie made by Bazia. KPM podczas gry w badmintona na Borneo 2010 ku uciesze gawiedzi. Za pokazy cyrkowe nie musieli?my na szcz??cie dop?aca?.
B?d?c ciekawym czym kierowali si? Modelarze przeprowadzili?my wywiad. Wywiad pozyska? zaskakuj?ce wr?cz informacje...
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [27079] Komentarzy: [17]

Majówka z ASG "Borneo 2010" nietypowe w tym roku...

Cz??? 1 Informacje z pola walki: Borneo 2010 - majówka z ASG
Od lewej Team KPM: Pastuch-Puzel Wielb??d-Sokó?, Danilov, Pastuch-Szu Rowerzysta Józek nie jest z Team KPM, jecha? po Platona - BM wie o co chodzi ;) czytaj artyku?...
zdj?cia made in Sokó?: http://www.sokol.slupsk.pl/Borneo2010/pages/image/imagepage84.html
Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [19458] Komentarzy: [6]

S?ownik poj?? airsoftowych

S?ownik poj?? airsoftowych S? tu zawarte wszystkie zwroty, skróty wyrazowe i powiedzenia u?ywane przez maniaków ASG.
Czytaj dalej...
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Szpej Czytań: [20260] Komentarzy: [2]
Kalendarz
<< Wrzesień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Tajna bro? Homemade Libia Elektryczny Blow Back Niemcy zamykaj? Makarov KWC Zwyci?zcy wrzesie? Act od Valor Arctic Combat KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=http://submit-url...
[url=https://www.joons...
[url=https://www.jlewe...
[url=http://www.turnlo...
[url=https://sunskywin...
[url=http://rossiweb.b...
[url=https://www.remov...
[url=https://www.youtu...
[url=http://novaconsul...
[url=https://playonloo...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.elobo...
[url=https://www.lecho...
[url=https://brandinge...
[url=http://www.beauty...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[u][/u][url=http://www...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
[url=http://www.uggboo...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://capitalfi...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:216
Wczoraj:6,446
W tym tygodniu:46,306
W tym miesiącu:172,511
W tym roku:2,705,951
Wszystkich:44,313,247
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Dentalsend
10-09-2018 15:28
? ? : , . , . . [url=https://denta
lgu.ru/statyi/impl
antatsiya-zubov/ka
kie-implanty-my-st
avim/ style="color:#000; text-decoration: none;"] [/url] ,

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: