Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:39
Zachód słońca: 15:36
Dzień trwa:
8 Godzin 57 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:36
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa May 2011

M82A3 nie próbuj tego w domu

M82A3 – nie próbuj tego w domu

 Piotr "Procent" ?opaci?ski  http://blog.gunfire.pl

Kolejna zabawka, która wpad?a w moje r?ce do g??bszych ogl?dzin, to prawie 1,5 metra broni. SW-02 firmy Snow Wolf, b?d?cy replik? M82A3.

Karabin – symbol, który jest ?yw? legend? pó?calówek, pojawia? si? w filmach i grach, kojarzy go ka?dy airsoftowiec czy gracz.
Do tej pory jego repliki by?y wyrobami hi-endowymi, z cenami dochodz?cymi do parunastu tysi?cy z?. Pojawi?a si? jednak dla nich alternatywa. Teraz mo?na mie? chi?skiego Barreta za cen? oko?o ?redniej ceny markowego AEGa (pokroju rodziny M4/M16 czy AK). Warto?

Dodał: Mario75 W kategorii: Replika Czytań: [12559] Komentarzy: [3]

Demony Wojny:Requiem - Prolog - Relacja

Demony Wojny:Requiem - Prolog - Relacja

Autor: Darecki D-ca Black Widow S?upsk KOALICJA PÓ?NOC

W poprzednim odcinku….

Si?y  IFOR pod dowództwem Majora Kelera poszukuj? rozbitego ?mig?owca w którym znajdowa?y si? wa?ne informacje. W tym czasie Si?y Bo?niackie staraj? si? do tego nie dopu?ci?. Wojska IFOR zak?adaj? sk?ad amunicyjny nad rzek?, który staje si? baz? wypadow?. Rozpoczyna si? mordercza walka z czasem i pojedynek dwóch konkurentów: Kellera i Szkliji, dowodz?cego partyzantk? bo?niack?. Zaci?te walki mia?y miejsce w okolicach wioski T?ucz. Tam ?o?nierze IFOR wysadzaj? wie?? przeka?nikow? oraz nie dopuszczaj? do wysadzenia przez Szklij? tamy na rzece. Niespodziewanie ma?y oddzia? 4 osób wojsk IFOR postanawia przej?? na stron? Szkliji i przekaza? mu wa?ne informacje…

Dodał: Darecki W kategorii: Manewry Czytań: [12941] Komentarzy: [9]

Komunikacja radiowa vol V

Komunikacja radiowa vol V

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Niedawno zosta?em poproszony o przygotowanie informacji na temat radiokomunikacji w milsimach. Oto troch? informacji jakie uda?y mi si? posk?ada?.

?ród?o: www.military.com
 
6.3 MEDEVAC

MEDEVAC jest procedur? wywo?ywania pojazdu ewakuacyjnego w celu przetransportowania rannych do bezpiecznej lokalizacji. Procedura post?powania jest nast?puj?ca.

 

Dodał: Mario75 W kategorii: RTO Czytań: [19657] Komentarzy: [19]

BA?KANY 1993-1997, 24-26 czerwiec 2011

BA?KANY 1993-1997, 24-26 czerwiec 2011

Autor: Luglo Team 22. SAS squadron W Wroc?aw

Dodał: Mario75 W kategorii: Milsim Czytań: [10724] Komentarzy: [2]

Test pirotechniki Taniefajerwerki.pl vol III

Test pirotechniki Taniefajerwerki.pl vol III

Tekst: Sebi C/3/75th Rangers Koszalin KP

MultiMedia: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP

Dodał: Mario75 W kategorii: Pirotechnika Czytań: [13370] Komentarzy: [4]

Operacja Wilcze lasy

Operacja „Wilcze lasy”


Autor: Styro Team PGD Wilki Miastko


Narodowo??: Wilki z Miastka oraz Mielnianie z Mielna i s?siedniego Koszalina
Strony konfliktu: B??kitni (szlachta) i Zieloni (zielarze). Przynale?no?? na drodze losowania.

Dodał: Mario75 W kategorii: Manewry Czytań: [11812] Komentarzy: [3]

Test pirotechniki Taniefajerwerki.pl vol II

Test pirotechniki Taniefajerwerki.pl vol II

Tekst: Sebi C/3/75th Rangers Koszalin KP

MultiMedia: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP

Dodał: Mario75 W kategorii: Pirotechnika Czytań: [12978] Komentarzy: [2]

Akcja "Nó? to narz?dzie"

Obywatelski sprzeciw wobec absurdu - trwa akcja "Nó? to narz?dzie".

 Napisa? Promant na http://wmasg.pl/ tekst zamieszczony za zgod? autora

aa.jpg

?ród?o:http://ntn.knives.pl
Dodał: Landsil W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [12105] Komentarzy: [8]

29.05.2011 "Operacja Cannon Fodder" B?otnica - Ko?obrzeg

29.05.2011 "Operacja Cannon Fodder" B?otnica - Ko?obrzeg

THOMSON - Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC


Dodał: Mario75 W kategorii: Manewry Czytań: [11842] Komentarzy: [2]

Beretta w Stambule

IDEF 2011: Beretta w Stambule

Przedstawiciele nowo powsta?ej Beretta Defense Technologies potwierdzili podpisanie kontraktów na dostawy karabinków ARX 160A1/A2 do 5 pa?stw. Ujawnili te? odmian? broni do amunicji 7,62 mm x 39.


Nowy, modu?owy karabinek uniwersalny Beretta ARX 160 pokazywany by? w  Stambule w dwóch odmianach – podstawowej A1 w kolorze czarnym i dla jednostek specjalnych A2 w barwie piaskowej / Zdj?cie: Remigiusz Wilk

W Stambule zadebiutowa? nowy...

?ród?o: www.altair.com.pl/

 

Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [11717] Komentarzy: [3]

MilSim "Behind The Enemy Lines" 8.05.2011

MilSim "Behind The Enemy Lines" 8.05.2011

 yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)

 

Dodał: Mario75 W kategorii: Milsim Czytań: [11957] Komentarzy: [0]

Granat SP046 - mo?liwo?ci zastosowania, opis rozszerzony.

Granat SP046 - mo?liwo?ci zastosowania, opis rozszerzony.

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Granat hukowy SP046

Obrazek

Zacznijmy od pocz?tku. Mimo poprzedniego opisu w/w granatu w recenzji piro z Tanie Fajerwerki postanowi?em do?? obszerniej opisa? zalety i mo?liwo?ci granatu.

Dodał: Mario75 W kategorii: Pirotechnika Czytań: [16867] Komentarzy: [10]

Narodowe Si?y Rezerwowe - okiem rekruta

Narodowe Si?y Rezerwowe - okiem rekruta

Jak pewnie wielu z Was zauwa?y?o od zesz?ego roku trwa propaganda czego? na kszta?t gwardii narodowej, która w Polsce nosi pi?kn? nazw? Narodowych Si? Rezerwowych. Postaram si? przedstawi? Wam co to jest, z czym to si? mniej wi?cej wi??e.

Zdj?cie: amw.gdynia.pl

Z uwagi na charakter pracy osób szkol?cych nasz kurs nie wymieni? gdzie odbywa?o si? szkolenie nie wymieni? nazwisk kadry szkol?cej nasz kurs a tak?e osób bior?cych udzia? w tym szkoleniu.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [17205] Komentarzy: [16]

OPERACJA USTKA -Trening - Podsumowanie

OPERACJA USTKA -Trening - Podsumowanie

Shadow - D-ca Team Shadows Ustka KOALICJA PÓ?NOC

Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk

15 maja 2011 roku na terenach okalaj?cych jednostk? wojskow? w L?dowie odby? si? trening maj?cy na celu prze?wiczenie kilku aspektów...

Dodał: Mario75 W kategorii: Trening Czytań: [19664] Komentarzy: [21]

Komunikacja radiowa vol IV

Komunikacja radiowa vol IV

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Niedawno zosta?em poproszony o przygotowanie informacji na temat radiokomunikacji w milsimach. Oto troch? informacji jakie uda?y mi si? posk?ada?.

6.1 SITREP
SITREP (situation report) s?u?y raportowaniu przez oddzia?y b?d?ce w boju czynno?ci i obserwacji do Oficera Operacyjnego – OPS. Nadaje je RTO wtedy kiedy ma tak? mo?liwo??. Je?li sytuacja zmienia si? dynamicznie ...

Dodał: Mario75 W kategorii: RTO Czytań: [12178] Komentarzy: [4]

Zagadka "Nie pracuje dysza" - z cyklu Sebi radzi

Zagadka "Nie pracuje dysza" - z cyklu Sebi radzi

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Nie pracuje dysza? Rozpozna? i postawi? w?a?ciw? diagnoz?. Co b?dzie dalej? ...

Dodał: Mario75 W kategorii: Warsztat Czytań: [11876] Komentarzy: [2]

Podsumowanie szkolenia unitarnego 2010/2011 Strzelec

Podsumowanie szkolenia unitarnego 2010/2011 Strzelec

Autor: sekc. ZS Pawe? "Bizon" ?. z-ca d-cy ds. szkolenia www.js373.pl

We wrze?niu 2010 r. Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin przeprowadzi?a pierwszy w tym mie?cie nabór w szeregi Zwi?zku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Spo?eczno Wychowawczej. Aby z?o?y? Przyrzeczenie Strzeleckie i sta? si? pe?noprawnym cz?onkiem organizacji nale?a?o przej?? siedmio miesi?czne szkolenie unitarne w jednostce.

 

 Ten pierwszy etap szkolenia ma za zadanie wyposa?y? kandydata na strzelca w podstawow? wiedz? i umiej?tno?ci niezb?dne do funkcjonowania w organizacji oraz przygotowa? do pó?niejszych specjalistycznych szkole?, zarówno tych teoretycznych jak i praktycznych zaj?? w terenie. Zaj?cia w pierwszej kolejno?ci obejmuj? musztr? i regulaminy, nast?pnie podstawy topografii, bronioznawstwa i taktyki.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [13093] Komentarzy: [1]

PanzerFaust V

Panzerfaust V - nowe informacje

12.08.2011 - 15.08.2011 Szczecin

18+ Na zaproszenia. Limit 350


Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [13384] Komentarzy: [4]

O.T.G.S. Wywiad

O.T.G.S. Wywiad

Na podstawie Waszych pyta?, powsta? wywiad z przedstawicielem O.T.G.S. Zapraszam do zapoznania si? z ciekawymi informacjami.

Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [12487] Komentarzy: [2]

REKRUTACJA W BLACK WIDOW KOALICJA PÓ?NOC S?UPSK

Maj?c na wzgl?dzie rozwój grupy og?osili?my rekrutacj? do BLACK WIDOW KP S?UPSK. CH?tnych prosz? o zapoznanie si? z tre?ci? tego newsa oraz wizyt? na stronie teamu www.blackwidowasg.fora.pl

Dodał: Darecki W kategorii: Og?oszenia - Nabory ASG Czytań: [12115] Komentarzy: [1]

Test pirotechniki Taniefajerwerki.pl vol I

Test pirotechniki Taniefajerwerki.pl vol I

Tekst: Sebi C/3/75th Rangers Koszalin KP

MultiMedia: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP

Na pierwszy ogie? poszed? granat dymny RGD2 oraz granat hukowy /po modernizacji hukowo-rozpryskowy/ SP046. Produkty nades?a? nam sponsor pirotechniki na IVO JIMA3 Taniefajerwerki.pl Zobacz recenzj? i relacj? wideo...

Dodał: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytań: [14495] Komentarzy: [9]

Rusza grupa Reko - ASG, Koszalin, Ko?obrzeg

Rusza grupa Reko - ASG, Koszalin, Ko?obrzeg

Dodał: Mario75 W kategorii: Rekonstrukcje Czytań: [17485] Komentarzy: [5]

Operacja Ustka 12052011

Operacja Ustka 12052011

  Gosia - Team Shadows Ustka Koalicja Pó?noc

 

"...Spotykamy si? 15 maja niedziela, w miejscu my?l? wszystkim znanym czyli w L?dowie na parkingu w zbiórka 8.00 do 8.30. Zabierzcie ze sob? dobry humor, sporo kompozytu, i je?li kto? b?dzie mia? ochot? to kie?baski bo jak pozwoli pogoda zrobimy ognisko U?miech"

Dodał: Mario75 W kategorii: Manewry Czytań: [21869] Komentarzy: [10]

Organizacja zaj??

Organizacja zaj??

Autor: Wroobel - Redaktor Bloga: http://blog.gunfire.pl

Zdj?cie: ultrafeel.tv

Wpad?em wi?c na pomys?, ?eby poruszy? dzi? kwesti? organizacji spotka?. G?ównym problemem prowadz?cego zaj?cia jest to...

Dodał: Mario75 W kategorii: Trening Czytań: [11803] Komentarzy: [0]

Mangusta VI

Mangusta VI

 yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)

 

Zimno… Zimno kurde w nogi jak cholera. Tylko dlaczego...? Otwieram oczy i widz? szaro??. Poranek jakby. Odwracam g?ow? a tu jaki? ?o?nierz w bereciku w szaro?ci si? przechadza. Co? tu nie gra. Patrz? do przodu a tu kierownica. Przecie? ja nie mam...

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [12343] Komentarzy: [3]

SUL - bezpieczna postawa strzelecka w operacjach CQB

SUL - bezpieczna postawa strzelecka w operacjach CQB

Autor:

Obrazek

Gdzie celujesz?!

Ciasne pomieszczenia, du?a dynamika dzia?a? i wysoki stres, który wi??e si? z operacjami w warunkach CQB nie sprzyja w?a?ciwej atencji w zakresie zasadniczych warunków bezpiecze?stwa. Szybkie ruchy sprzyjaj? natomiast nie?wiadomemu mierzeniu w innych operatorów lub osoby postronne. ?rodowisko walk w terenie zurbanizowanym wymaga zastosowania niestandardowego sposoby u?ytkowania repliki...

Dodał: Mario75 W kategorii: CQB Czytań: [19299] Komentarzy: [1]

Komunikacja radiowa vol III

Komunikacja radiowa vol III

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Niedawno zosta?em poproszony o przygotowanie informacji na temat radiokomunikacji w milsimach. Oto troch? informacji jakie uda?y mi si? posk?ada?.

Zdj?cie: ww2incolor.com

Na wst?pie musz? zaznaczy? ?e nie jestem ekspertem od ??czno?ci, wiele te? zapewne z czasem pozapomina?em.

Dodał: Mario75 W kategorii: RTO Czytań: [14461] Komentarzy: [2]

Obchody 20-lecia Stra?y Granicznej 14.05.2011 w Gda?sku

Autor: Ramirez SGO Gda?sk

Obrazek

Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [11906] Komentarzy: [0]

Jak mo?na zrobi? lepiej??

Jak mo?na zrobi? lepiej??

Co Ty mo?esz zrobi? dla innych??

?ród?o: korespondentdrogowy.pl
 

01.05.2011 18:30 Pisk huk, zastrzyk adrenaliny w ?y?y. Wybiegam z domu z 30 schodów pami?tam 3,z 10 metrów do furtki nie pami?tam kawa?ka. Przeskakuje przez furtk?. Rozgl?dam si?, ch?opaki w trzech wyrywaj? drzwi od Mercedesa próbuj?c ...

Dodał: Szopen W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytań: [11450] Komentarzy: [5]

Piknik wojskowy w Koszalinie

"PIKNIK WOJSKOWY" Koszalin, 7.V.2011

W Koszalinie odby?y si? obchody ?wi?ta 8. Koszali?skiego Pu?ku Przeciwlotniczego. Po?egnani zostali równie? ?o?nierze wyje?d?aj?cy na misj? stabilizacyjn? do Kosowa w ramach kontyngentu KFOR. Z tej okazji dowódzctwo wojsk zorganizowa?o "Piknik wojskowy". Dzisiejsza okazja sta?a si? prologiem do jutrzejszych obchodów Dnia Zwyci?stwa...

Dodał: Patol W kategorii: Relacje Czytań: [13230] Komentarzy: [5]

Majówka z ASG Borne Sulinowo 2011 - przemy?lenia

Majówka z ASG Borne Sulinowo 2011 - przemy?lenia

Autor: Blady

Poni?szy tekst nie jest zwyk?ym, suchym reportem ze zlotu. Nie zbli?a si? tak?e do parady pochwa?, jakich nie brak po nawet najgorszych imprezach. Napisany jest przez weterana ASG w najpe?niejszym tego s?owa znaczeniu, który chce wyrazi? swoje przemy?lenia.

Dodał: Blady W kategorii: Zloty Czytań: [16065] Komentarzy: [9]

Good Morning Vietnam vol. 3

Good Morning Vietnam! vol.3.
Bitwa w dolinie Ia Drang


Obrazek

"Jedziemy do Doliny ?mierci, gdzie b?dziecie mogli liczy? tylko na siebie.

Niewa?ne b?dzie, do jakiego Boga twój towarzysz si? modli i jaki ma kolor skóry.

Jedziemy walczy? z twardym i zdecydowanym wrogiem. Nie mog? obieca?, ?e wszyscy wrócicie ?ywi. Ale przysi?gam... kiedy zacznie si? bitwa, b?d? pierwszym, który stanie na polu walki i ostatnim, który z niego zejdzie.

I nie zostawi? nikogo... ?ywego, czy martwego.

Wszyscy wrócimy do domu".

Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [11332] Komentarzy: [0]

Karta Ran TCCC

Karta Ran TCCC

Obrazek

Wielu z was zna zapewne karty ran CCS, skoro zagl?dacie na stron? www.fia.com.pl znacie te? pewnie karty ran RED Systemu. Musicie jednak wiedzie? ?e na prawdziwym polu walki równie? funkcjonuje karta ran (karta rannego) ale jej przeznaczenie jest zgo?a inne.

TCCC Casuality Card to karta która powinna stanowi? obowi?zkowe wyposa?enie apteczki osobistej ?o?nierza z angielska zwanej IFAKiem (Improved First Aid Kit). Zgodnie z zasadami TCCC jest ona dokumentem na którym nanosi si? informacje o poszkodowanym. Dzi?ki niej kolejne osoby które przekazuj? sobie rannego w czasie ewakuacji wiedz? co si? dzia?o z poszkodowanym zanim do nich trafi?. Pomaga to unikn?? zb?dnych pyta? i przypadkowego zdublowania dawek lekarstw. Za jej pomoc? prowadzi si? te?...

Dodał: ufoman W kategorii: Czerwona Taktyka Czytań: [19656] Komentarzy: [2]

Patola rozwa?ania o aviacji 2011 vol 1

Patola rozwa?ania o aviacji 2011 vol 1 "Co rozbi?o si? w ogródku Osamy?"

Patol 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Specjalizacja: Grafika Portalu, Fotografia, Survival, Nowinki i Ciekawostki zwi?zane z militariami. Obróbka audio-wizualna.


Prócz ASG od dzieci?stwa interesowa?o mnie lotnictwo i tak przy przegl?daniu informacji dotycz?cych zabicia Osamy bin Ladena zaciekawi?o mnie natrafione zdj?cie tylnego rotora rozbitej podczas akcji maszyny. W mediach na pocz?tku mówiono o czterech "BlackHawk'ach" lecz to nie pasowa?o do ilo?ci operatorów... Nast?pnie podano, ?e to by?y dwa MH-60 i dwa CH-47 "Chinook" z 160thSOAR [Special Operations Aviation Regiment] co ju? ma jaki? sens. Problem w tym, ?e...

Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [14069] Komentarzy: [9]

STALKER - Operacja "Clear Path"

Autor:
 

STALKER - Operacja "Clear Path"
14.05.2011 SOBOTA, Mosty - link

 
 
ZG?OSZENIA SUMARYCZNE Z DANEJ GRUPY/FORUM NAJPÓ?NIEJ DO 12.05.2011
Przejd?my do szczegó?ów...
Dodał: Mario75 W kategorii: Larp Czytań: [11443] Komentarzy: [3]

Komunikacja radiowa vol II

Komunikacja radiowa vol II

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Niedawno zosta?em poproszony o przygotowanie informacji na temat radiokomunikacji w milsimach. Oto troch? informacji jakie uda?y mi si? posk?ada?.

Zdj?cie: rfcomm.harris.com

Na wst?pie musz? zaznaczy? ?e nie jestem ekspertem od ??czno?ci, wiele te? zapewne z czasem pozapomina?em.

Dodał: Mario75 W kategorii: RTO Czytań: [11159] Komentarzy: [3]

COMBAT ALERT - Ostatnie bilety! Ostatnia szansa!

COMBAT ALERT - Ostatnie bilety! Ostatnia szansa!

UWAGA!!! Tylko do 5 maja br jest mo?liwo?? pozyskiwania biletów na CA 2011. Aktualnie jest jeszcze kilka miejsc do Armii Regularnej. W cenie...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14194] Komentarzy: [2]

Dodawanie w?asnego News na Portal. Jak to zrobi??

Dodawanie w?asnego News na Portal. Jak to zrobi??

Wbrew pozorom nie jest to trudne. Pami?tajmy, ?e Portal powsta? z my?l? o ludziach kreatywnych, ludziach którzy chc? podzieli? si? swoimi spostrze?eniami, przemy?leniami, napisanymi lub znalezionymi ciekawymi tekstami.

Zapraszamy do aktywno?ci zarówno autorów opowiada?, nowo??i z kraju i ze ?wiata, nowo?ci sprz?towych broni ostrej i ASG. Pasjonatów, którzy przybli?? nam histori? swojej ulubionej jednostki, bitwy, okresu historycznego. Relacji fotograficznych, wideo, czy odnalezionych ciekawostek z kraju i ze ?wiata.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [24021] Komentarzy: [13]

Komunikacja radiowa vol I

Komunikacja radiowa vol I

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Niedawno zosta?em poproszony o przygotowanie informacji na temat radiokomunikacji w milsimach. Oto troch? informacji jakie uda?y mi si? posk?ada?.

Na wst?pie musz? zaznaczy? ?e nie jestem ekspertem od ??czno?ci, wiele te? zapewne z czasem pozapomina?em.

Dodał: Mario75 W kategorii: RTO Czytań: [11242] Komentarzy: [1]
Kalendarz
<< Listopad 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Homemade Libia KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Taktyka zielona ?o?nierz Specnazu Arctic Combat Skarby... Zbrojownia Makarov KWC Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=http://www.cheapj...
[url=http://www.michae...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[mail][/mail][url=http...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[url=http://www.ralphl...
[membersonly][url=http...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
We got our first look ...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,134
Wczoraj:9,962
W tym tygodniu:22,784
W tym miesiącu:123,884
W tym roku:3,144,963
Wszystkich:44,752,259
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Raymondesoto
13-11-2018 19:45
! ! : http://enewz.ru/ne
ws/21742-v-rossii-
mogut-povysit-poro
g-dolgov-ogranichi
vayuschih-vyezd-za
-granicu.html , http://enewz.ru/ne
ws/26179-priznaniy
a-ukrainskih-diver
sant

viastectaxia
08-11-2018 19:44
Bezzenny jest wprawdzie podczas gdy masywnie przyrzadzone entuzjasta windows 10 cena soczystym podziwu oraz czulosci az do polproduktu podstawowego, efektywni

viastectaxia
08-11-2018 18:59
Samotny jest wszelako jak obowiazkowo zrealizowane wielbiciel gry komputerowe dla dzieci kompletnym kultu tudziez milosci do artykulu poczatkowego, efektywnie mimetyc

viastectaxia
08-11-2018 16:46
Kawaler istnieje jakkolwiek jak wiarygodnie zrealizowane zapaleniec windows 8 skonczonym respektu oraz czulosci az do towaru poczatkowego, efektywnie przedstawiajacym

viastectaxia
08-11-2018 15:58
Singiel istnieje niemniej jednak kiedy dbale sporzadzone entuzjasta hardware nat kompletnym kultu a czulosci az do towaru pierwotnego, skutecznie falszujacym jego naj

viastectaxia
07-11-2018 18:58
Samotny jest lecz jak statecznie spelnione entuzjasta gry konsole recenzje obszernym podziwie a namietnosci az do towaru wchodzacego, efektywnie imitujacym je

LanceAloky
05-11-2018 10:45
! : http://okaybro.ru : Sam Haskins http://okaybro.ru/
foto-prikoly-inter
esnoe/

Conniecreew
02-11-2018 09:30
! ! : 1080 : hd 720 http://kinokub.net
/fantastika/ 2017 : 2018 http://kinokub.net
/komediya/ 2017 : [url=http://kinoku
b.net/melodrama/]

Friemia
25-10-2018 22:38
W jednej ze bud tańca sporządzono także specjalistyczny tok tańca gwoli dzieci (Gród podwawelski, ul. W związku z tym by w ciągu tańca królowałaby współbrzmienie, najodpowiedniej [url=https://bit.l
y/2

fubaaro
01-10-2018 12:58

Dentalsend
10-09-2018 15:28
? ? : , . , . . [url=https://denta
lgu.ru/statyi/impl
antatsiya-zubov/ka
kie-implanty-my-st
avim/ style="color:#000; text-decoration: none;"] [/url] ,

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: