Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:39
Zachód słońca: 15:36
Dzień trwa:
8 Godzin 57 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:36
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa November 2010

WYWIAD Z ORGANIZATOREM COMBAT ALERT

WYWIAD KOALICJI PÓ?NOC Z ORGANIZATOREM COMBAT ALERT Marcin Korowaj zapaleniec, który jest Organizatorem COMBAT ALERT jednego z najbardziej znanych Zlotów ASG w Polsce udzieli? wywiadu Portalowi KOALICJA PÓ?NOC. Pytali?my o sprawy wa?ne dla ka?dego przysz?ego uczestnika tegorocznego COMBAT ALERT. Dowiedzieli?my si? paru ciekawych rzeczy o czym w pe?nym News.
Dodał: Mario75 W kategorii: Czytań: [16473] Komentarzy: [0]

Koncepcja kamufla?u moim okiem

Koncepcja kamufla?u moim okiem Przedstawi? Wam Maniaka ASG który rozpocz?? z KOALICJ? PÓ?NOC wspó?prac? i b?dziemy mogli ?ledzi? co jaki? czas jego autorskie News. Ross154 lokalizacja: Warszawa-Grodzisk Maz-?ód?, Poland Moje airsoftowe CV ;) CEL W?asne doskonalenie si? i ch?? zrobienia czego? nowego. DO?WIADCZENIE − Ponad 5-cio letnie do?wiadczenie zdobyte w ?wiatku airsoftowym − Odbyte przeszkolenie z czarnej taktyki przeprowadzone przez Kedryna (Blade Runers Team) w okresie cz?onkostwa w Czarnym Lisie − Odbyte przeszkolenie z czarnej taktyki przeprowadzone przez Pan Rurek (SPAT) w okresie cz?onkostwa w Grocie − Odbyte przeszkolenie z zielonej taktyki przeprowadzone przez Carlos Van Sama (Czarny Lis) w okresie cz?onkostwa w Czarnym Lisie − Odbyte przeszkolenie z zielonej taktyki przeprowadzone przez ?y?a (?nie?ne Pantery) w okresie cz?onkostwa w Grocie − Samokszta?cenie si? na podstawie materia?ów teoretycznych z ró?nych ?róde?. − Aktywna obecno?? na wielu forach dyskusyjnych mniej lub bardziej zwi?zanych z aisoftem. Aktywna obecno?? na treningach, zlotach, MILSIMach.
Wró?my jednak do News na temat koncepcji kamufla?u... Kilka lat zabawy w airsoft da?y mi jako takie poj?cie o kamufla?ach, chcia?bym teraz napisa? kilka zda? na ten temat. Widzia?em zwyk?e mundury w khaki w których gracz tak umiej?tnie umia? si? po?o?y? ?e, by? widoczny z daleka … ale fragment jego pleców wygl?da? jak du?y kamie? le??cy przy drzewie. Widzia?em te? najbardziej modne w ostatnim czasie Multicamy które widoczne w lesie niczym tarcze strzeleckie.
Dodał: Mario75 W kategorii: Czytań: [19957] Komentarzy: [13]

Huzarzy ?mierci- bohaterowie czy mordercy?

Przedstawiam wam ciekawy artyku? o Husarzach ?mierci. Pierwszy raz o nich s?ysza?em ale naprawd? mi zaimponowali. "Historia Polski to nie tylko bohaterscy i przyk?adni rycerze, u?ani, husaria. By?y równie? mniej chlubne postacie, jak np. lisowczycy, którzy walcz?c w ca?ej Europie okryli si? z?? s?aw? zarówno u wrogów jak i u sprzymierze?ców. W naszej historii tak?e swoj? kart? zapisali ?o?nierze nale??cy do tzw. Huzarów ?mierci, których oskar?a si? o dokonanie mordów na sowieckich je?cach w czasie wojny polsko- bolszewickiej. Co ciekawe informacji na temat tych oddzia?ów jest bardzo niewiele. a szkoda, zw?aszcza w kontek?cie ostatnich stosunków polsko – rosyjskich."
Dodał: Maras W kategorii: Czytań: [15030] Komentarzy: [3]

Kamufla? 3D

KAMUFLA? 3D M.75: Ostatnio podejmowane s? próby modyfikacji kamufla?u tak, aby jak najbardziej "?ama?" kszta?ty i znane nam formy. Do?? powa?nie podchodzi si? do tematu kamufla?u 3D i to nie tylko dla ?o?nierza, od dawana stosowanego przez snajperów, zwiadowców i inne jednostki wysuni?te daleko na przedpole frontu. W pe?nej cz??ci News chcia?bym przybli?y? nowy system kamufla?u 3D zaprojektowany dla pojazdów wojskowych tworzony przez ArmorWorks.
zdj?cie: www.wilddeer.com.au
Dodał: Mario75 W kategorii: Czytań: [13935] Komentarzy: [6]

Akcja P?oty

21.11.2010 Akcja P?oty W minion? niedziel?, Team Mielno wybra? si? w go?cin? do maniaków z P?ot. Wraz z kilkoma osobami z Gryfic rozegrali kilka rund. Mamy dla Was krótk? relacj? przygotowan? przez Mazura z Team Mielno.
Czytaj wi?cej...
Dodał: Patol W kategorii: Czytań: [13915] Komentarzy: [4]

ARCTIC COMBAT 20101219

Tekst oraz materia? nades?ane przez 6th Forest Recon Division Koszalin W dniu 2010-12-19 6th Forest Recon Division Koszalin organizuje ARCTIC COMBAT W pe?nym News b?dziecie mogli zobaczy? Trailer imprezy.
Zaproszone Teamy: 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Black Widow S?upsk KOALICJA PÓ?NOC W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC Cannabis Commando Koszalin SHAFT AT Ustka Navy Team Ustka Team 40 S?awno Team 30 Dar?owo Team 20 S?awno
Dodał: Mario75 W kategorii: Combat Czytań: [14280] Komentarzy: [0]

Afganistan: Polacy uratowali konwój ONZ

Ponad 100 ton ?ywno?ci dotar?o do najbiedniejszych Afga?czyków dzi?ki skutecznej operacji polskich ?o?nierzy w Afganistanie. Zaatakowany przez rebeliantów w prowincji Ghazni konwój z pomoc? humanitarn? zosta? wsparty przez ?o?nierzy Polskich Si? Zadaniowych. Polacy zapobiegli przej?ciu ?ywno?ci przez talibów.
Dodał: harper W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [13596] Komentarzy: [1]

Kontrolowana zmiana celu

Po raz pierwszy w historii jednostek liniowych obs?uga przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike z 12 Brygady Zmechanizowanej wykona?a strzelanie do celu nieruchomego ze zmian? celu w trakcie lotu.
Dodał: harper W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [12603] Komentarzy: [3]

TEAM W?CIEK?E BOBRY DO??CZA!

TEAM W?CIEK?E BOBRY DO??CZA!
Wielu z nas zd??y?o ju? pozna? Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg. Dzia?ali niedawno podczas Urodzinowego spotkania ASG Navy Team Ustka, Combatu T30 Dar?owo, MILSIMa Cannabis Commando. Równie? organizowali w ostatnim czasie spotkania ASG na swoim terenie. Jest to jeden z aktywniejszych Teamów ASG. Mi?o nam poinformowa?, ?e...
Dodał: Mario75 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [13558] Komentarzy: [7]

Podsumowania czas rozpocz?? ... cz.II

G?ówna impreza maja to "Front Line" ...
Dodał: Leon W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [13079] Komentarzy: [6]

COMBAT ALERT 2011 ZWIASTUN

COMBAT ALERT 2011 ZWIASTUN Manewry AirSoftGun 27-29 maja 2011! pod Warszaw? UWAGA!!! Zespó? Combat Alert przygotowa? specjaln? ofert? rabatow? – „grudniowy prezent”. Osoby, które kupi? bilety do ko?ca roku 2010, pozyskaj? ekstra rabat!!! Oficjalna sprzeda? biletów na CA 2011, rozpocznie si? ju?: 1 grudnia 2010 i b?dzie trwa? do wyczerpania biletów: posiadamy tylko 300 wej?ciówek. Pozdrawiamy...... :)
Rzeczowe informacje o manewrach (Co, gdzie, ile? Etc.) zostan? podane 24 listopada br. Kapitalny trailer, fragment z gazety KOMANDOS o COMBAT ALERT 2010 oraz inne materia?y w dalszej cz??ci...
Dodał: Mario75 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [15325] Komentarzy: [4]

Okiem Ranger'a

OKIEM RANGER'A Pobudka 04:45AM Sobota 06112010. Dzie? wcze?niej ze sprz?tem zjecha? do mnie Dantee, Reni i Fubar, ?eby nie trzeba by?o si? zbiera? po mie?cie i traci? czasu. Skura i Szuwi mieli dojecha? z Bia?ogardu bezpo?rednio. Sokoma, Sebiegi i Patola mieli?my po drodze do podj?cia. Oszcz?dno?? czasu by?a jednak pozorna.
Wieczorem zasiedzieli?my si? do pó?na przy...
Dodał: Mario75 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [25668] Komentarzy: [11]

Podsumowania czas rozpocz?? ...

Jako ?e zbli?a si? koniec roku, nadchodzi czas podsumowa? ...
Dodał: Leon W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [14216] Komentarzy: [0]

Operacja "Rescue Pilot"

13 listopada, nietypowo bo w sobot?, ?rodkowopomorscy maniacy ASG spotkali si? w pods?upskiej Damnicy by wzi?? udzia? w operacji "Rescue Pilot" przygotowanej przez TEAM 20 S?upsk.
W manewrach wzi?li udzia? przedstawiciele znanych i lubianych Teamów ;) - Navy Team Ustka - SHAFT Ustka - UN/SN - Black Widow S?upsk - TEAM 40/30/20
Dodał: Leon W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [13157] Komentarzy: [3]

NAVY TEAM USTKA

Gosia Navy Team Ustka napisa?a: Grupa NAVY TEAM zosta?a za?o?ona, aby zrzeszy? ze sob? ludzi o podobnych zainteresowaniach, które traktuj? ASG jako dobr? zabaw? i relaks po trudach dnia codziennego. Stan grupy to grono osób, których zainteresowania co do wojskowo?ci s? ponad przeci?tne, tak jak ich poczucie humoru.
Pocz?tki grupy ...
Dodał: Mario75 W kategorii: Info ze ?wiata Czytań: [14281] Komentarzy: [6]

Marsz na orientacj? 2010

Marsz na orientacj? 2010 Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin: My?lisz, ?e jeste? wytrzyma?y, odwa?ny i silny wewn?trznie? Sprawd?my to! Zapraszamy na pierwsz? tego typu imprez? organizowan? przez team 6th Forest Recon Division.
Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Topografia Czytań: [15824] Komentarzy: [0]

Weekend Warriors - wywiad w G?osie Koszali?skim

"Zosta? komandosem ju? dzi?" W wydaniu weekendowym G?osu Koszali?skiego ukaza? si? krótki artyku? o Koalicji Pó?noc.
Pewnego razu, w jednym z koszali?skich pub'ów, spotka?em dawno niewidzianego koleg?. Po kilku dniach, ów kolega skontaktowa? si? ze mn?. Lokalna gazeta, w której pracuje postanowi?a poinformowa? mieszka?ców miasta Koszalina, o tym "co si? dzieje" w okolicznych lasach...
Czytaj wi?cej...
Dodał: Patol W kategorii: Wywiady Czytań: [17011] Komentarzy: [10]

T40/T30/T20 w ods?onie: "Rescue Pilot"

Team 20 S?upsk organizuje w ten weekend walki scenariuszowe pod kryptonimem "RESCUE PILOT"
Team 20 ma zaszczyt zaprosi? teamy na akcje "Rescue Pilot" Scenariusz: W konflikcie bior? udzia? dwie frakcje: si?y pokojowe, które staraj? si? odsun?? od w?adzy samozwa?czy rz?d pewnego nieznanego kraju na Ba?kanach Grecjany. Nad terytorium zajmowanym przez wroga zostaje zestrzelony samolot zwiadowczy si? pokojowych, który fotografowa? wszystkie instalacje wojskowe obydwu stron. Pilot prze?ywa katastrof?, posiadaj?c wszystkie te informacje, ukrywa si? w pewnym miejscu czekaj?c na ratunek. - SP musz? ocali? pilota. - Armia rz?dowa natomiast go znale?? i pozyska? informacje o instalacjach przeciwnika, a nast?pnie je zniszczy?. *szczegó?owe info b?dzie podawane na bie??co czytaj dalej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [13000] Komentarzy: [3]

KO?OWY TRANSPORTER OPANCERZONY - ROSOMAK

Postrach afga?skich stepów. Pojazd którego zalety dostrzegli nawet amerykanie. O czym mowa? Ko?owy transporter opancerzony Rosomak, czyli chluba polskich wojsk zmechanizowanych i najwi?kszy przyjaciel ?o?nierzy w Afganistanie.
Dodał: harper W kategorii: Bro? ostra Czytań: [15406] Komentarzy: [2]

?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci

?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci
?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci - Najwa?niejsze polskie ?wi?to narodowe zwi?zane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodleg?o?ci. T?o historyczne W XVIII w. silna niegdy? Rzeczpospolita zacz??a si? chyli? ku upadkowi co doprowadzi?o do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwa? od roku 1795, przez 123 lata, a? do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawuj?cy w?adz? nad Królestwem Polskim) przekaza?a w?adz? nad wojskiem, Józefowi Pi?sudzkiemu, który dzie? wcze?niej powróci? z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni pó?niej rozwi?za?a si?, przekazuj?c mu pe?n? w?adz? ustanowiaj?c go Naczelnikiem Pa?stwa. Powsta?a Druga Rzeczpospolita. Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [13735] Komentarzy: [0]

Marsz prawdy 2010!

Marsz prawdy 2010! Jak co roku Jednostka Strzelecka 2028 organizuje gr? terenowa Marsz Prawdy- w tym roku jest to X edycja na któr? ju? dzi? serdecznie zapraszamy!
Sztorm Koszalin na Marszu Prawdy w 2009r.
Szczegó?y i trailer w pe?nym tek?cie...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [12381] Komentarzy: [0]

Brytyjski czo?g "Challenger 2"

W dniu dzisiejszym rozpoczynam cykl artyku?ów przedstawiaj?cych uzbrojenie wojsk natowskich. Na pocz?tek brytyjski czo?g - Challenger 2.
Dodał: harper W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytań: [16363] Komentarzy: [3]

Legalna bro? bez ogranicze? prawnych?

Ostatnio plag? naszego kraju sta? si? import ró?norakiego typu broni "bez uprawnie?". Jak bardzo mo?e to by? niebezpieczne? Wystarczy odrobina wyobra?ni, aby to sobie u?wiadomi?. Chod?, postrzelamy do go??bi! >Ciep?y, jesienny dzie?. Ko?o mnie przechodzi gromadka 9, 10-letnich dzieci z plecakami. Co w tym dziwnego? Z pozoru nic, gdyby nie to, ?e w r?kach trzymaj? ogromne repliki broni. Pierwsze pytanie, to jak weszli z nimi do szko?y, bo wszystko wskazuje na to, ?e w?a?nie wracaj? z lekcji. Kolejne nasuwaj?ce si? pytanie, to kto sprzeda? im takie "zabawki", o ile mo?emy to tak nazwa??
Dodał: Dantee W kategorii: Pojazdy Wojskowe Czytań: [19307] Komentarzy: [12]

Wywiad z Dareckim D-c? Team Black Widow S?upsk

Dzi? mamy dla Was wywiad z Dareckim, D-c? Team Black Widow S?upsk. "Czarne Wdowy" aspiruj? do cz?onkostwa w Koalicji Pó?noc. Koalicja Pó?noc cieszy si? z podj?cia przez Black Widow okresu próbnego do KP.
Zapraszamy do lektury. :) Czytaj dalej...
Dodał: Patol W kategorii: Wywiady Czytań: [25444] Komentarzy: [17]

Wspólny patrol

Najpierw odprawa, zapoznanie z tras? i charakterem wyjazdu. Potem sprawdzenie broni i tradycyjny instrukta? przedwyjazdowy. Jeszcze tylko sprawdzenie ??czno?ci, systemów bezpiecze?stwa i mo?na rusza?. Kolumna kilku pojazdów mo?e opu?ci? bramy bazy i ruszy? na patrol.
By ruszy? ?o?nierze w swych pojazdach czekaj? ju? tylko na „zielone ?wiat?o” - sygna? od koordynuj?cego patrolemTOC-u (z ang.Tactical Operations Center). – Musicie mie? oczy dooko?a g?owy. – instruowa? przed wyjazdem sier?. ?ukasz Setny, pomocnik dowódcy plutonu. – Zwracajcie uwag? na najdrobniejsze szczegó?y. Natychmiast meldujcie o wszystkim, co was zaniepokoi. -mówi? dalej sier?. Setny.
Dodał: harper W kategorii: Wywiady Czytań: [11365] Komentarzy: [1]

KSD zmienia nazw?.

KSD ---> 6th Forest Recon Division

Autor: Jacek1246 Data: 2010-11-01 W dzisiejszym wpisie pragn? poinformowa?, i? nazwa Teamu ASG Koszali?skie Si?y Desantowe ulega zmianie. Nasza nowa nazwa to:

6th Forest Recon Division
Dodał: Jacek1246 W kategorii: Teamy Czytań: [14143] Komentarzy: [1]

Chwa?a bohaterom!

W tym szczególnym dla wszystkich Polaków dniu wspomnijmy w Swej modlitwie pami?? poleg?ych w Imi? Wolno?ci polskich ?o?nierzy w misjach zagranicznych. Pami?tajmy o ch?opakach którzy nie wrócili z Iraku, o tych którzy swe ?ycie oddali w imi? demokracji afga?skiej. O wszystkich tych którzy nosz?c polski mundur polegli. Chwa?a Bohaterom!!!
Dodał: harper W kategorii: Teamy Czytań: [14709] Komentarzy: [8]

BASIC LIFE SUPPORT

Image Hosted by ImageShack.us Podr?cznika udzielania pierwszej pomocy ci?g dalszy W tym odcinku: próba nawi?zania kontaktu, podstawowa ocena stanu, zapewnienie komfortu cieplnego. Jak zwykle wszystko pro bono
Image Hosted by ImageShack.us
Dodał: Dooode W kategorii: Czerwona Taktyka Czytań: [13348] Komentarzy: [6]
Kalendarz
<< Listopad 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Taktyka zielona Odda? r?k? Homemade Libia Podcast ASG ?o?nierz Specnazu Zbrojownia Makarov KWC Zwyci?zcy wrzesie? Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=http://www.cheapj...
[url=http://www.michae...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[mail][/mail][url=http...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[url=http://www.coacho...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[membersonly][url=http...
[url=http://www.ralphl...
[membersonly][url=http...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
[url=http://www.ralphl...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
We got our first look ...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,780
Wczoraj:9,962
W tym tygodniu:22,430
W tym miesiącu:123,530
W tym roku:3,144,609
Wszystkich:44,751,905
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Raymondesoto
13-11-2018 19:45
! ! : http://enewz.ru/ne
ws/21742-v-rossii-
mogut-povysit-poro
g-dolgov-ogranichi
vayuschih-vyezd-za
-granicu.html , http://enewz.ru/ne
ws/26179-priznaniy
a-ukrainskih-diver
sant

viastectaxia
08-11-2018 19:44
Bezzenny jest wprawdzie podczas gdy masywnie przyrzadzone entuzjasta windows 10 cena soczystym podziwu oraz czulosci az do polproduktu podstawowego, efektywni

viastectaxia
08-11-2018 18:59
Samotny jest wszelako jak obowiazkowo zrealizowane wielbiciel gry komputerowe dla dzieci kompletnym kultu tudziez milosci do artykulu poczatkowego, efektywnie mimetyc

viastectaxia
08-11-2018 16:46
Kawaler istnieje jakkolwiek jak wiarygodnie zrealizowane zapaleniec windows 8 skonczonym respektu oraz czulosci az do towaru poczatkowego, efektywnie przedstawiajacym

viastectaxia
08-11-2018 15:58
Singiel istnieje niemniej jednak kiedy dbale sporzadzone entuzjasta hardware nat kompletnym kultu a czulosci az do towaru pierwotnego, skutecznie falszujacym jego naj

viastectaxia
07-11-2018 18:58
Samotny jest lecz jak statecznie spelnione entuzjasta gry konsole recenzje obszernym podziwie a namietnosci az do towaru wchodzacego, efektywnie imitujacym je

LanceAloky
05-11-2018 10:45
! : http://okaybro.ru : Sam Haskins http://okaybro.ru/
foto-prikoly-inter
esnoe/

Conniecreew
02-11-2018 09:30
! ! : 1080 : hd 720 http://kinokub.net
/fantastika/ 2017 : 2018 http://kinokub.net
/komediya/ 2017 : [url=http://kinoku
b.net/melodrama/]

Friemia
25-10-2018 22:38
W jednej ze bud tańca sporządzono także specjalistyczny tok tańca gwoli dzieci (Gród podwawelski, ul. W związku z tym by w ciągu tańca królowałaby współbrzmienie, najodpowiedniej [url=https://bit.l
y/2

fubaaro
01-10-2018 12:58

Dentalsend
10-09-2018 15:28
? ? : , . , . . [url=https://denta
lgu.ru/statyi/impl
antatsiya-zubov/ka
kie-implanty-my-st
avim/ style="color:#000; text-decoration: none;"] [/url] ,

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: