Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa November 2011

Plecak na ka?d? okazj?

Plecak na ka?d? okazj?

Piotr "Procent" ?opaci?ski - Redaktor blog.gunfire.pl

Zdj?cie: Hubert Wojciechowski, Old Death Squad

Patrol Pack systemu SPEAR. To plecak standardowej wielko?ci wykorzystywanej na w 2-3 dniowych dzia?aniach w terenie, np. MilSim.


Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [17594] Komentarzy: [0]

20111022-23 Kompania w Natarciu

20111022-23 Kompania w Natarciu

FIA ufoman

         
Jesienne szkolenia rozpocz?li?my od wyjazdu do Mrozów, Kompania w Natarciu gdzie Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl zorganizowa?o ?wiczenie Kompania w Natarciu dla cz?onków grup proobronnych i paramilitarnych. By?o to ju? drugie nasze spotkanie z t? organizacj?.

"Mleko" - jedno z pierwszych s?ów pomy?lanych przeze mnie, po dojechaniu na miejsce. Aura przywita?a nas g?st? mg??, która by?a tylko zapowiedzi? rozpieszczaj?cej nas przez ca?y weekend pogody.

Dodał: ufoman W kategorii: Relacje Czytań: [13298] Komentarzy: [1]

Ardeny 2011 / 2012

Ardeny 2011 - 2012

 

Old Shifty  - Team 2 REP - GCP. Master Org Ardeny

Mi?o mi jest zaprosi? wszystkich na jubileuszow? V edycj? "Bitwy o Ardeny” która odb?dzie si? 24.03.2012 jak zwykle Pa?czew k/?odzi. Zawsze bierzemy sobie do serca Wasze uwagi i w tej jubileuszowej edycji b?d? nast?puj?ce zmiany...

Dodał: Mario75 W kategorii: Zloty Czytań: [21054] Komentarzy: [3]

Dobry kozik to podstawa czyli nó? no?owi nie równy. Czy warto inwestowa? w markowy produkt ?

Dobry kozik to podstawa czyli nó? no?owi nie równy – czy warto inwestowa? w markowy produkt ?

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Obrazek

Do napisania tego materia?u zainspirowa?o mnie zdarzenie jakiego do?wiadczy?em b?d?c w lesie na...

Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [16414] Komentarzy: [8]

Straszyd?o: Black Bear Airsoft Mesh Masks

STRASZYD?O SCDTV REVIEW DIVISION

Black Bear Airsoft Mesh Masks

Maski w airsofcie nie musz? podoba? si? ka?demu. Niemniej jednak, podczas gier typu CQB lub lesie z mocnymi replikami, staj? si? powoli standardem. Z?bki raczej nie odrastaj?, zatem...

Dodał: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytań: [20805] Komentarzy: [1]

Komiks Aesgowiec i Krasnoludek by W?odo

Komiks Aesgowiec i Krasnoludek by W?odo

Po ma?ej przerwie mo?emy cieszy? si? kolejnym odcinkiem Aesgowca

W?odo KPM Koszalin. Specjalizacja: Komiks/Grafika

W pe?nym news b?dziecie mogli zobaczy? ca?y odcinek oraz link do poporzenich odcinków.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [15748] Komentarzy: [5]

SGO KP CQB Tacics 2.0 projekt video

SGO KP CQB Tacics 2.0 projekt video

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka

Przez ostatni miesi?c grupa KOALICJA PÓ?NOC SGO Gda?sk zintensyfikowa?a swoje treningi w zakresie CQB. Przyczyn? tego stanu rzeczy by?a do?? nietypowa oferta z?o?ona grupie.

Obrazek

Przyj??o si?, ?e to ?rodowisko ASG czerpie sw? wiedz? od s?u?b i instytucji zawodowo podejmuj?cych si? dzia?alno?ci militarnej. Tym razem role te si? odmieni?y.

Dodał: Mario75 W kategorii: CQB Czytań: [20867] Komentarzy: [7]

Sopocianin trzyma? w domu panzerfaust

Sopocianin trzyma? w domu panzerfaust

?rd?o: kryminalne.trojmiasto.pl

Cz??? arsena?u zgromadzonego przez sopocianina.fot. KMP w Sopocie

Policjanci z Sopotu zatrzymali we wtorek 25-latka, który trzyma? w mieszkaniu materia?y wybuchowe, od?amkowe pociski przeciwlotnicze, zapalniki, rewolwery, cz??ci karabinu oraz...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14871] Komentarzy: [10]

CQB Door breaching, czyli "drzwi Twój wróg!"

CQB Door breaching, czyli "drzwi Twój wróg!"

Kamil K. "Mazi" - Specjalista wyposa?enia i uzbrojenia SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC

Jednym z istotnych elementów CQB jest eliminowanie nie tylko przeszkód osobowych znajduj?cych si? w polu dzia?ania grupy szturmowej ale równie? usuwanie przeszkód "rzeczowych" na drodze obranej przy operacji. Do jednej z najtrudniejszych przeszkód zaliczamy drzwi, których wywarzanie obejmuje ten artyku?.

Dodał: Mario75 W kategorii: CQB Czytań: [20955] Komentarzy: [11]

Nowe Bory i LM 60D dla WP

Nowe Bory i LM-60D dla WP

MilitariaPoznan.PL - IIW?, historia, militaria, uzbrojenie

?ród?o: LINK

Na dniach nawi?za? z nami wspó?prac? Portal MilitariaPoznan.pl ?yczymy Redakcji powodzenia!

Zdj?cie: Grzegorz Ho?danowicz

Wraz z nowym zamówieniem, ogólna liczba lekkich 60-mm mo?dzierzy LM-60D i LM-60K  z  tarnowskiego  O?rodka  Badawczo-Rozwojowego Sprz?tu Mechanicznego w armii zbli?y si? do 400,   za? 7,62-mm karabinów wyborowych Bor przekroczy 120 ...

Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [17221] Komentarzy: [5]

Dlaczego maskujemy twarz?

Dlaczego maskujemy twarz?

KRZ - Wspó?za?o?yciel Delta Force Wejherowo, w ASG od 7 lat, specjalizacja: taktyka zielona
zdj?cie: olive-drab.com

Ka?da próba zamaskowania swojej twarzy oka?e si? pomocna, je?li ...

Dodał: krz W kategorii: Zielona Taktyka Czytań: [16386] Komentarzy: [11]

Spotkanie dla "Zielonych" 20.11.2011 L?dowo

Spotkanie dla "Zielonych" 20.11.2011 L?dowo

Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

 
Bardzo cz?sto s?yszy si? ze airsoftowcy to zamkni?ta i cz?sto  niedost?pn?  grupa ludzi. Chc?c obali? t? teori? bez pokrycia Shadow zainicjowa? spotkanie, które mia?o na celu pokaza? czym jest ASG, jak to wygl?da w praktyce w terenie. Na dzisiejszym spotkaniu mia?o si? pojawi? 5 nowych osób, które nigdy nie bra?y udzia?u w ?adnych rozgrywkach asg.

Dodał: Darecki W kategorii: Relacje Czytań: [13749] Komentarzy: [1]

Reporta? z pierwszych ?l?skich Airsoftowych Warsztatów Taktycznych

Reporta? z pierwszych ?l?skich Airsoftowych Warsztatów Taktycznych

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

?ród?o: LINK

Na organizowanych przez Podr?cznik Taktyki ASG warsztatach taktycznych zjawi?o si? 74 graczy airsoftowych ze ?l?ska. Poziom teamów by? ró?ny, od tych dopiero zaczynaj?cych i robi?cych pierwsze kroki na drodze ku 'taktyczno?ci' po takie, których cz?onkowie wydawali rozkazy ?argonem wojskowym, co wynie?li z licznych wcze?niejszych szkole?.

Dodał: Mario75 W kategorii: Zielona Taktyka Czytań: [16764] Komentarzy: [3]

Wspomnienia z ASG z naukowym be?kotem

Wspomnienia z ASG z naukowym be?kotem

SirHawk - zast?pca dowódcy, S?upski Oddzia? Rozpoznawczy

Przegl?daj?c swoj? poczt? natrafi?em na ubieg?oroczny esej wys?any na konkurs. Zdoby?em wyró?nienie poza konkursem z racji tego, ?e... napisa?em opracowanie. Ale przynajmniej jury bardzo si? spodoba?o (co okazywa? list z Instytutu Bada? J?drowych w Otwock-?wierku), wi?c nie ma nad czym p?aka?. Wkrótce b?d? mia? trzeci jubileusz bycia w ASG, wi?c pomy?la?em sobie, ?e si? z wami moj? prac? podziel?, skoro nie uko?czy?em jeszcze drugiej cz??ci "Zaczynamy Airsoft!". Do istniej?cego ju? materia?u dopisa?em jeszcze kilka linijek i uaktualni?em niektóre linijki. Mi?ego czytania!

Dodał: SirHawk W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13994] Komentarzy: [2]

Rekruci Kill Teams Zone

Rekruci Kill Teams Zone

Technofilia Kill Team L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

Przedstawiamy Wam

Teamy rekrutuj?ce do KZT.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [13851] Komentarzy: [9]

GF POINT 2012.01.14

GF POINT 2012.01.14

Styczniowy poranek, na termometrze – 15 st. C
W r?ku trzymasz map?, na plecach replika, przed Tob? ...

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14264] Komentarzy: [0]

Król snajperów

Król snajperów

?ród?o: blogbiszopa.blog.onet.pl

Wyszuka?: Skura 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: Nowinki i Ciekawostki zwi?zane z militariami

 

Wietnam Po?udniowy, kwiecie? 1967 roku.
Tymczasowy obóz armii pó?nocnowietnamskiej sk?ada? si? z kilkunastu chat wybudowanych po?rodku ??ki poro?ni?tej such? traw? po?o?onej w du?ej dolinie. Nieprzypadkowo wybrano tak? lokalizacj?...

Dodał: Mario75 W kategorii: Ksi??ki Czytań: [17844] Komentarzy: [8]

Gdy?ska Parada Niepodleg?o?ci okiem G.O.O.D.

Gdy?ska Parada Niepodleg?o?ci okiem G.O.O.D.

Robot -G.O.O.D. Gdynia

Obrazek

11 listopada 2011 r. w 93. rocznic? odzyskania przez Naród Polski niepodleg?ego bytu pa?stwowego Gdynia ?wi?towa?a Urodziny Niepodleg?ej - jak zawsze patriotycznie, wzruszaj?co, a zarazem rado?nie. Najmocniejszymi akcentami obchodów by?a Parada Niepodleg?o?ci i Jesienny Bieg Niepodleg?o?ci. Nasza grupa równie? wzi??a udzia? w tym wyj?tkowym wydarzeniu.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [12990] Komentarzy: [3]

Komandos zawód dla wybranych

Komandos - zawód dla wybranych

Discovery World, ps ?ródlo: Gazetapraca.pl
Zawód: komandos. Praca jak ka?da inna?
Zawód: komandos. Praca jak ka?da inna?
Fot. Louie Psihoyos Getty Images/Science Faction Jewels
Komandos. Oto jedna z najcz?stszych odpowiedzi, jaka pada z ust ma?ych ch?opców, gdy zapytamy: kim chcia?by? zosta? w przysz?o?ci? Wkraczaj?c w doros?o?? wi?kszo?? z nich porzuca swoje dzieci?ce marzenie na rzecz bardziej przyziemnych planów zawodowych. Jednak dla niektórych - mimo up?ywu lat - wst?pienie w szeregi Gromu czy Formozy pozostaje g?ównym celem. Celem, jaki b?d? w stanie osi?gn?? naprawd? nieliczni.

 

Dodał: Mario75 W kategorii: Jednostki specjalne Czytań: [18316] Komentarzy: [6]

FATAH PODCAST: Newsy i nie tylko...

Newsy i nie tylko...

FATAH PODCAST VOL 5

Diesel (Heavenly) – hetman polowy - Team FATAH

Po nieplanowanej, dwutygodniowej przerwie, zwi?zanej z przebudow? strony www.polskipodcasting.com  - wracamy z nowym odcinkiem. Rozwijamy si? i prezentujemy tym razem odcinek z ciekawostkami i nowo?ciami w ?wiecie ASG. Troch? o replikach, troch? o nadchodz?cych imprezach, nieco ?artów, humoru i krótkie Zrób To Sam ;-)

Odcinek pe?en nowo?ci ze ?wiata ASG. Dodatkow? atrakcj? jest bartkowa wizja wiejskiej sielanki na rowerze. Dowiecie si? te? co wybuch?o wczoraj w r?ce Dieslowi.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [14805] Komentarzy: [0]

Wybieramy Artyku? Autorski miesi?ca Pa?dziernika 2011

Wybieramy Artyku? Autorski miesi?ca Pa?dziernika 2011

W pe?nym News równie? Nowy Regulamin obowi?zuj?cy od 1 grudnia 2011r. wykaz nagród jak i te? wykaz pretendowanych Artyku?ów Autorskich do Najlepszego Artyku?u za miesi?c pa?dziernik 2011. Znajdziecie równie? informacje gdzie mo?na zag?osowa?. Tym razem zmiana mediów, ?eby by?o ciekawiej. Jak na wojnie :)

Dodał: Mario75 W kategorii: Promocje Czytań: [14598] Komentarzy: [1]

Otoczony ogniem ...

Otoczony ogniem ...

Krzysztof Skrzypek. D-ca plutonu, w stopniu sekcyjnego w ZS Katowice. Od lat zafascynowany survivalem, prze?yciem, pokonywaniem w?asnych granic i kontaktem z przyrod?.

Dodał: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytań: [4801] Komentarzy: [0]

LIGA ASG PILOT S?UPSK 2011.11.19 H:09:00AM

LIGA ASG PILOT S?UPSK 2011.11.19 H:09:00AM

Organizator: S?upski Oddzia? Rozpoznawczy

Poznaj szczegó?y. Jeste? niezrzeszony. Przyjd?. Trenuj i baw si? wy?mienicie. Poka?, ?e w S?upsku s? Airsoftowcy, którzy potrafi? dobrze si? bawi? przez godzin? lub par? nie wa?ne czy s? z Teamów czy niezrzeszeni.

Dodał: Mario75 W kategorii: LIGA ASG Czytań: [15300] Komentarzy: [1]

20111105-06 PraetorCon VI

20111105-06 PraetorCon VI

FIA Czubaka

Ciemno wsz?dzie, g?ucho wsz?dzie

Autokar jest zape?niony. Dochodzi 05:00, jedziemy od dwóch godzin. Wi?kszo?? ?pi. Nieliczni cicho rozmawiaj?. Ma?o kto zauwa?a mijan? tabliczk?: "Witamy w Województwie ?wi?tokrzyskim".  Na zewn?trz ciemno. Ksi??yc, zas?oni?ty przez chmury, daje niewiele ?wiat?a. Zaczyna si? jak zwykle nie?le...

Du?y który od pocz?tku jazdy siedzi obok kierowcy w skupieniu ?ledzi tras? pojazdu. Odwraca g?ow? w moim kierunku i daje znak.

Patrz? na zegarek 05:13. Przeciskam si? do s?odko kimaj?cych w jednym z pierwszych rz?dów SzacH-a i Endera. Chc? im da? jak najmniej czasu.

            
Dodał: ufoman W kategorii: Relacje Czytań: [13235] Komentarzy: [3]

Manewry Sztabowe Nysa 11.11.11

Manewry Sztabowe – Nysa 11.11.11

 yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)

Nysa…. Kolejny raz w kolejny 11.11. Nie jeste?my pierwszy raz a pewnie i nie ostatni w tym miejscu. W ró?nych porach roku twierdza wygl?da inaczej a byli?my chyba w ka?dej z pór roku wyst?puj?cych   w naszej strefie klimatycznej. Oczywi?cie, nigdy nie wiadomo jaka b?dzie pogoda ale jedno jest pewne, jak? b?dzie na pewno.

Dodał: Dantee W kategorii: Manewry Czytań: [14411] Komentarzy: [0]

KONKURS! Call Of Duty Modern Warfare 3

KONKURS!

Call Of Duty Modern Warfare 3

Nagrody ufundowa? dystrybutor na Polsk?: Licomp Empik Multimedia


W zwi?zku z ukazaniem si? trzeciej cz??ci gry Call Of Duty Modern Warfare 3 zapraszamy wszystkich do udzia?u w konkursie na temat serii Modern Warfare.

Dodał: Mario75 W kategorii: Gry Czytań: [15977] Komentarzy: [8]

M.O.S.T. Rangers

M.O.S.T. Rangers L?bork

Prezentacja Teamu

Obrazek
Nie jest tajemnic? ?e Rangers w L?borku funkcjonowali ju? w zesz?ym wieku, a dok?adnie w latach 1997 – 2000. Wtedy te? wspólnie z Gozerem i kilkoma...

Dodał: Mario75 W kategorii: Teamy Czytań: [29745] Komentarzy: [13]

eMki od ICS M4

STRASZYD?O SCDTV REVIEW DIVISION

eMki od ICS

"O matko, Kolejne M4!" Zapewne nie jeden z was tak pomy?li. Dzi?, gdy sukcesy odnosz? emki KWA i, niezmienne, G&P, cz??? m?odszych graczy mo?e nie pami?ta? o emkach pdorukowanych przez firm? ICS.

Dodał: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytań: [15937] Komentarzy: [16]

CQB gear

CQB gear

Super survival, buscraft, taktyka, outdoor, specjalne technologie, sprz?t custom. Autor bloga: http://supertac.b...

Znalaz?em du?o ró?nych fot ze starych dobrych czasów ..a co tam poka?e, pochwale si? ;-)

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [15111] Komentarzy: [8]

Tak w Afganistanie walcz? Polacy

Tak w Afganistanie walcz? Polacy

Autor: Marcin Ogdowski Poni?szy fragment jest cz??ci? ksi??ki reportera INTERIA.PL Marcina Ogdowskiego pt.: "zAfganistanu.pl. Alfabet polskiej misji", która ukaza?a si? w?a?nie w ksi?garniach nak?adem wydawnictwa Ender. Patronem medialnym ksi??ki jest portal INTERIA.PL. ?ród?o: Interia.PL

Haubicoarmata Dana prowadz?ca ostrza? z bazy Ghazni/fot. Adam Roik
Haubicoarmata Dana prowadz?ca ostrza? z bazy Ghazni/fot. Adam Roik

- Panowie, wy??czamy "djuki" - poda? przez radio dowódca patrolu, gdy nasza kolumna doje?d?a?a do bazy w Ghazni. Komenda skierowana by?a do dowodz?cych w poszczególnych wozach i chwil? pó?niej zosta?a potwierdzona przez ka?dego z nich krótkim "wy??czone". "Duke" - jak wygl?da prawid?owy, angielski zapis nazwy tego urz?dzenia - to najpro?ciej rzecz ujmuj?c zag?uszarka fal elektromagnetycznych. Zamontowana na pojazdach, znacznie utrudnia odpalenie w ich pobli?u "ajdików", przy pomocy radia czy telefonu.

Dodał: Mario75 W kategorii: Ksi??ki Czytań: [16947] Komentarzy: [4]

Bielizna siatkowa

Bielizna siatkowa

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Krótka historia nowo?ytna siatkowej bielizny wyczynowej, nie myli? z bielizn? erotyczn? ;)

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [22499] Komentarzy: [12]

Call of Duty Modern Warfare 3 wspania?e zako?czenie trylogii

 

Call of Duty Modern Warfare 3 wspania?e zako?czenie trylogii

Piter Navy Team Ustka. Specjalizacja: Taktyka i jej zastosowanie pod Airsoft. Cennee uwagi i ciekawe spostrze?enia. Szeroka wiedza z zakresu czerwonej taktyki.

Obrazek

Zdj?cie ?ród?o: http://images.wikia.com

W poni?szym artykule (podobnie jak w poprzednim o BF3) skupi? si? na opisie trybu gry dla pojedynczego gracza, a w szczególno?ci kampanii która jest kontynuacja poprzednich dwóch cz??ci gry.
CoD:MW 3 nie mia?o takiej...

Dodał: Mario75 W kategorii: Gry Czytań: [19363] Komentarzy: [7]

Grinch; Zamach na ?wi?ta -Linia 04.12.2011 r.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i bardzo gor?co
na pierwszy oficjalne Event organizowany przez
"KILL ZONE TEAM"S"
Liczymy na Was gdy? cel jest szczytny.
Impreza jest jak najbardziej otwarta dla ka?dego.
Osoby 16+ winny posiada?
pozwolenia od rodziców.

Dodał: Dantee W kategorii: Zloty Czytań: [15033] Komentarzy: [2]

Dzie? Niepodleg?o?ci - Protokó? Flagowy

Dzi? obchodzimy Dzie? Niepodleg?o?ci. Wierz?, ?e ka?dy o tym wie oraz zna histori? zwi?zan? z tym ?wi?tem. Dlatego dzisiejszy artyku? nie b?dzie przypomina? tego co ka?dy polak powinien wiedzie?. Zajmiemy si? czym? o czym niewielu ma poj?cie, mianowicie o Protokole Flagowym. Jak eksponowa? flag?, sk?ada? oraz o ceremoniale zwi?zanym z tymi czynno?ciami.
Dodał: Patol W kategorii: Zloty Czytań: [13774] Komentarzy: [1]

Robot Amstaf

Robot Amstaf – bardziej wredny ni? psi pierwowzór?

?ród?o: www.gadzetomania.pl

Adam Maciejewski,

Zdj?cie: Tamir Eshel via Defense Update

Tym razem zaprezentujemy wasm Izraelsk? konstrukcj?, W dalszej cz??ci News wideo z prezentacj?.

Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [14228] Komentarzy: [4]

KILL ZONE TEAM

Ju? od d?u?szego czasu, kr??? plotki na temat nowo powstaj?cego ugrupowania w naszym ?rodowisku ASG.

Jako ?e jeste?my ju? gotowi – postanowili?my oficjalnie og?osi? powstanie „KILL ZONE TEAM’S”.

Dodał: Patol W kategorii: Teamy Czytań: [26207] Komentarzy: [14]

Raszówka 6.11 ?e niby Wietnam

Raszówka 6.11 – ?e niby Wietnam

 yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)

.

Dodał: Mario75 W kategorii: Relacje Czytań: [15757] Komentarzy: [4]

Karta Zasi?gu dla broni strzelaj?cej ogniem bezpo?rednim

Karta Zasi?gu dla broni strzelaj?cej ogniem bezpo?rednim


FIA Agapow

 

 

 

 

FIA Yahoo 

Karta Zasi?gu jest szkicem sektora ognia wyznaczonego strzelcowi. Zawiera ona informacje, które s? pomocne w planowaniu i kontrolowaniu ostrza?ów, wykrywaniu i atakowaniu celów oraz zaznajamianiu zmienników z sytuacj?. Korzystanie z karty pozwala strzelcowi lub zmiennikowi szybko namierzy? i zaatakowa? cel.

 
Dodał: ufoman W kategorii: Tutoriale Czytań: [13872] Komentarzy: [9]

SWD Dragunow by CYMA

STRASZYD?O SCDTV REVIEW DIVISION

SWD Dragunow by CYMA 

Dostarczy? do testów: www.Gunfire.pl

Zatem zobaczmy kolejn? ods?on? testu Straszyd?a. Zobaczmy czym nas tym razem Koledzy zaskocz?...

Dodał: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytań: [15481] Komentarzy: [4]

DISCOVERY militarnie od pa?dziernika

DISCOVERY militarnie od pa?dziernika

na podstawie materia?ów z www.discoverychannel.pl

Zapraszamy na pe?n? rywalizacji, now? seri? dla twardzieli, która wy?oni cz?owieka i bro? doskona?? w jednym.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [15187] Komentarzy: [7]

Tuning mocowy repliki, ile to naprawd? kosztuje ? Suche fakty okiem Sebiego

Tuning mocowy repliki, ile to naprawd? kosztuje ?- czyli suche fakty okiem Sebiego

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Obrazek

Du?a cz??? ASGmaniaków po jakim? czasie u?ytkowania repliki my?li nad tuningiem swojej lu?ni , a konkretnie nad zwi?kszeniem mocy /co za tym idzie zasi?gu/ Dzisiaj postaram si? wam przedstawi? jak to wygl?da w praktyce i ile to tak naprawd? kosztuje. Czy jest co? takiego jak tani tuning i czy czasem warto w ogóle si? za to bra?.

?eby by?o do?? przejrzy?cie to...

Dodał: Mario75 W kategorii: Replika Czytań: [19341] Komentarzy: [9]

Oswajanie Strachu

Oswajanie Strachu

Tekst: www.polska-zbrojna.pl
Zdj?cia: www.10bkpanc.mil.pl - Zdj?cia pochodz? z Operacji Buzak w której bra? udzia? kpt. Artur Nied?wiecki
 
 
O zaufaniu do podw?adnych, nieustannym zagro?eniu i zmuszeniu talibów do defensywy z kapitanem Arturem Nied?wieckim rozmawia Bogus?aw Politowski.
Dodał: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytań: [14766] Komentarzy: [0]

FATAH PODCAST: Buty

Buty

FATAH PODCAST VOL 4

Diesel (Heavenly) – hetman polowy - Team FATAH

Kolejny odcinek podcastu o ASG. Tematem tego odcinka - obuwie - jakie kupi?, jak dba?, jak konserwowa?, dlaczego stopy s? wa?ne,sk? d wzi?? sanda?y taktyczne ;-)

Dodał: Mario75 W kategorii: Szpej Czytań: [17086] Komentarzy: [6]

Battlefield 3 hit czy kit ?

Battlefield 3 - hit czy kit ?

Piter Navy Team Ustka

Obrazek
Zdj?cie ?ród?o: http://static.frazpc.pl/cms/2011/08/battlefield3.jpg

Jak wiadomo naszym hobby jest ASG, lecz s? chwile w których po?wi?camy nasz wolny czas innym rodzajom rozrywki. Có? mo?e by? lepszego dla maniaków karabinów i militariów jak nie wirtualne pole bitwy.

Dodał: Mario75 W kategorii: Gry Czytań: [17167] Komentarzy: [12]

V czy W? Oto jest pytanie (SWD by Cyma)

V czy W? Oto jest pytanie (SWD by Cyma)

Piotr "Procent" ?opaci?ski - Redaktor Bloga Gunfire.pl
 

Cyma d?ugo kaza?a sobie czeka? na swoje najnowsze dziecko.
Karmi?a nas pojedynczymi zdj?ciami, które podgrzewa?y atmosfer?, a ka?dy szczegó? techniczny nigdy nie by? do ko?ca pewny i móg? zosta? uznany za plotk?.
W ko?cu pojawi?a si? i ona – replika marze? rzeszy nie tylko rusofili – SWD.

Karabin – legenda, znany z dziesi?tek filmów i gier, bohater polskiego kina akcji w r?kach Bogusia Lindy w Demonach Wojny itp. Do tej pory ju? par? firm podj??o prób? stworzenia jego dobrej repliki. Najlepiej uda?o si? to chyba Real Swordowi, a tego samego zdania musieli by? te? konstruktorzy Cymy, gdy? ich replika jest oparta o produkt RS. Na ile uda?o im si? skopiowa? pierwowzór?

Dodał: Mario75 W kategorii: Recenzje Czytań: [13731] Komentarzy: [9]

SWD (Snajperskaja Wintowka Dragunowa)

SWD (Snajperskaja Wintowka Dragunowa)

?ród?o: www.opisybroni.republika.pl

Zdj?cie: www.survival-spot.com
 

SWD (Snajperskaja Wintowka Dragunowa) to radziecki samopowtarzalny karabin wyborowy skonstruowany przez Jewgienija Dragunowa. Konkurs na...

Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [36719] Komentarzy: [26]

LIGA ASG PILOT KOSZALIN 2011.11.06

LIGA ASG PILOT KOSZALIN 2011.11.06 H:10:00AM

Patron: Neavy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Dodał: Mario75 W kategorii: LIGA ASG Czytań: [15134] Komentarzy: [1]

Kr?c? serial w 17BZ

Kr?c? serial w 17BZ

Autor: kpt. Artur Pinkowski, fot. M.Makowski/CANAL+


Od 18 pa?dziernika przez pi?? kolejnych dni w W?drzynie realizowano zdj?cia do pierwszego odcinka serialu CANAL+ "Misja: Afganistan". W serialu g?ówn? rol? gra aktor Pawe? Ma?aszy?ski, a statystami i konsultantami produkcji s? ?o?nierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17BZ) i innych jednostek „Czarnej Dywizji”.

Dodał: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytań: [17442] Komentarzy: [0]

20110924/25 Unitarka FIA

W dniach 24 i 25 wrze?nia w Pilawie odby?o si? Szkolenie Unitarne FIA. Oddzia? w sile ponad czterdziestu osób wzi?? udzia? w szkoleniu maj?cym na celu powtórzenie i sprawdzenie podstawowych umiej?tno?ci i procedur obowi?zuj?cych w ramach jednostki.

Pierwszy dzie? ?wicze? rozpocz?? si? zaj?ciami z nieodzownej musztry - cytuj?c prowadz?cego Agapowa: "b?d?cej papierkiem lakmusowym wyszkolenia oddzia?u". Przypomnieli?my sobie podstawowe zasady grupowania si? na zbiórk?, wydawania rozkazów oraz przyjmowania i wydawania komend.

Dodał: ufoman W kategorii: Relacje Czytań: [14293] Komentarzy: [2]

Wojna Polsko Ruska vol.5 2011.11.11

Wojna Polsko Ruska vol.5 2011.11.11

Organizator: Dzikusy

WPR

Zapraszamy na kolejn? edycj? Wojny Polsko Ruskiej. Jak zwykle odb?dzie si? 11 listopada na nowym terenie w Luboszu (ko?o Pniew).

Dodał: Mario75 W kategorii: Manewry Czytań: [14004] Komentarzy: [1]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane MG 42 by MG Schutze Combat Zwyci?zcy wrzesie? Taktyka zielona Zmiana Skarby... Makarov KWC Survival ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:30,921
Wczoraj:35,236
W tym tygodniu:134,484
W tym miesiącu:718,062
W tym roku:718,062
Wszystkich:57,435,562
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: