Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:07
Zachód słońca: 16:07
Dzień trwa:
10 Godzin 00 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa October 2010

Sprz?t: AUSA

Porównanie najnowszego SpecterDR 1x-6x do wcze?niejszego modelu 1,5x-6x. Zwraca uwag? przeniesienie d?wigni zmieniaj?cej powi?kszenie z dolnej cz??ci korpusu na bok, co u?atwia jej szybkie przemieszczenie. ELCAN jest kanadyjskim przedsi?biorstwem, cz??ci? grupy Raytheon, produkuj?cym celowniki optyczne. Przez lata dostarcza? m.in. lunety C79 (SpecterOS 3,4x) mocowane na karabinkach C7 i C8, u?ywanych przez armi? kanadyjsk? i holendersk?. W 2003, we wspó?pracy z Naval Surface Warfare Center Crane, spó?ka stworzy?a celownik ??cz?cy w sobie cechy kolimatora i lunety o sta?ym powi?kszeniu, nazwany SpecterDR. Pocz?tkowo powsta?y celowniki 1x-4x (przyj?te do uzbrojenia USSOCOM jako SU230/PVS-C, u?ywane m.in. w JW2305, patrz: Nowe gromy GROM, RAPORT-wto 04/2008), nast?pnie rozszerzono ofert? o model 1,5x-6x, pokazany po raz pierwszy w Polsce na MSPO 2010.
Dodał: W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytań: [17877] Komentarzy: [6]

Polacy uj?li asa w?ród talibów

Komandosi z Lubli?ca pojmali w Afganistanie mu??? Dawooda, asa w talii najgro?niejszych terrorystów

– To by? najbardziej spektakularny sukces naszych ?o?nierzy w ostatnim czasie i jedna z najwa?niejszych akcji w ci?gu ca?ej operacji w Afganistanie – mówi oficer wojsk specjalnych. – Nasi ?o?nierze zostali za to wyró?nieni przez wojska ameryka?skie i dowództwo ISAF (mi?dzynarodowe Si?y Wsparcia Bezpiecze?stwa).
Dodał: harper W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytań: [15822] Komentarzy: [2]

Point Blank #02

Strzelanie instynktowne VS mierzone Strzelanie instynktowne zadomowi?o si? w systemach szkolnych na ca?ym ?wiecie, uczy si? tego szeregowych armii ameryka?skiej, wspomina si? w trakcie namiastki szkolenia ?o?nierzy polskich, jak i policjantów. Czy aby na pewno s?usznie? Zapraszam do ostatniego artyku?u w tym cyklu, po?wieconemu teorii, b?d?cej podstaw? ca?ego cyklu szkolnego u?ycia broni krótkiej.

Dodał: Sundowner W kategorii: Techniki strzeleckie Czytań: [20784] Komentarzy: [0]

Lans a u?yteczno?? - optyka w airsofcie

Piotr "Procent" ?opaci?ski Zwykle, pr?dzej czy pó?niej, po kupnie AEGa, airsoftowcy zaczynaj? si? zastanawia? jak uczyni? swoja replik? pi?kniejsz?. W wi?kszo?ci przypadków, pierwszym „upi?kszaczem”, nad jakim si? zastanawiaj? jest luneta lub kolimator. Ma to wyra?nie s?u?y? lansowi, tudzie? zaspokojeniu w?asnego ego, gdy? zwykle mogliby na tym etapie swojej przygody z airsoftem kupi? o wiele wi?cej przydatnych rzeczy (chocia?by porz?dn? baterie i ?adowark?, bo te dodawane do chi?skich replik dalekie s? od doskona?o?ci).
Peryskop Aimpoint® CEU. Zdj?cie: Internet
?ród?o: GunFire.pl
Czytaj dalej...
Dodał: Patol W kategorii: Techniki strzeleckie Czytań: [37500] Komentarzy: [12]

Kleszcze! Co, jak i dlaczego...

Wstawi?: Harper 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC ASG to hobby szczególnie bliskie tematowi kleszczy. Airsoftowa bra? szczególnie podatna na jej ataki musi sobie zdawa? spraw? równie? z niebezpiecze?stw na ni? czyhaj?cych. Zapraszam serdecznie do zapoznania si? z artyku?em dotycz?cym os?awionego niebezpiecznego kleszcza.
Dodał: Mario75 W kategorii: Techniki strzeleckie Czytań: [25473] Komentarzy: [0]

Bez Amerykanów nie dajemy rady

Wojska USA bior? na siebie ci??ar walk z talibami w prowincji Ghazni. Stacjonuj?cy tam polscy ?o?nierze maj? si? skupi? na ochronie g?ównej drogi Afganistanu oraz szkoleniu miejscowej policji i armii
Dodał: harper W kategorii: Techniki strzeleckie Czytań: [14450] Komentarzy: [0]

27 - 28 listopada 2010 - Szkolenie CQB

Witam
Na zdj?ciu: Kasendrol - Special Forces Airsoft Team
W imieniu grupy Special Forces Airsoft Team oraz osób zaprzyja?nionych mam przyjemno?? poinformowa?, ?e w dniach 27 - 28 listopada odb?d? si? warsztaty taktyczno-metodyczne dla osób zainteresowanych wymian? do?wiadcze? g?ównie z zakresu CQB. Zaj?cia b?d? mia?y form? dwu dniow?, uczestnicy zostan? podzieleni na grupy w których b?d? ?wiczy?, do ko?ca dnia pierwszego. W ostatni dzie? imprezy, zostanie rozegrany scenariusz, sprawdzaj?cy nabyt? wiedz? i umiej?tno?ci, oraz nast?pi podsumowanie.
Dodał: Radzio W kategorii: SZkolenia ASG Czytań: [17932] Komentarzy: [0]

Rozbarjanie g?owic czyli wizyta u W?ciek?ych Bobrów

Rozbrajanie g?owic atomowych-17-10-2010-Ko?obrzeg-B?otnica
W ubieg?? niedziel? mieli?my okazj? go?ci? na terenach Teamu W?ciek?e Bobry. Poznali?my znakomita miejscówk? w okolicach Ko?obrzegu zwana B?otnic? czyli by?y poligon czo?gowy ..
Dodał: Dantee W kategorii: SZkolenia ASG Czytań: [34790] Komentarzy: [15]

Komiks by W?odo "ASGowiec i..."

Komiks by W?odo "ASGowiec i..." AeSgowiec vol.5
Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: SZkolenia ASG Czytań: [16229] Komentarzy: [11]

Ochrona s?uchu

News ten jest kropelk? w temacie rzeka jakim jest ochrona s?uchu jednak my?l?, ?e warto si? zapozna? z tym, o czym mo?ecie przeczyta? w ca?ym artykule. ;)
S?uchawki TCI Liberator II™. Zdj?cie: Tactical Command Industries
Czytaj wi?cej...
Dodał: Patol W kategorii: SZkolenia ASG Czytań: [23820] Komentarzy: [5]

Weekend Zwiadowców - 4-5 wrze?nia 2010

Witam
Weekend Zwiadowców, to imprez? na jakiej cz?onkowie grupy, mieli przyjemno?? by? w dniach 4-5 wrze?nia, w miejscowo?ci Kalsko. Spotkanie by?o dwudniowym szkoleniem taktyczno-metodycznym dla formacji rekonstrukcyjno-airsoftowych. G?ówny cel przy?wiecaj?cy organizatorom to umo?liwienie wymiany do?wiadcze?, nauki oraz wspó?praca pomi?dzy osobami zrzeszonymi i niezrzeszonymi w grupach i formacjach rekonstrukcyjnych i airsoftowych. Pozdrawiam
Dodał: Radzio W kategorii: SZkolenia ASG Czytań: [14777] Komentarzy: [0]

ScanEagle w prezencie dla Polski

23 wrze?nia Departament Obrony USA poinformowa? o zawarciu z Insitu kontraktu o warto?ci 7,22 mln USD na dostarczenie Polsce taktycznego systemu bsl ScanEagle Block D.
Informacje o zakupie dla Polski systemu ScanEagle Block D wzbudzi?y konsternacj? MON, najwyra?niej zaskoczonego czy to samym zakupem czy faktem jego ujawnienia przez Amerykanów. Do tej chwili nie uda?o si? ustali?, kto ma by? u?ytkownikiem polskich ScanEagle. Mo?e to by? Dowództwo Wojsk Specjalnych, ale równie dobrze (i to by mog?o t?umaczy? brak jawnej informacji o zakupie w MON) mo?e on by? przeznaczony dla pozostaj?cych poza strukturami MON s?u?b wywiadowczych / Zdj?cie: USMC
?ród?o: www.altair.com.pl Czytaj wi?cej...
Dodał: Patol W kategorii: SZkolenia ASG Czytań: [27760] Komentarzy: [6]

Wizytówka 75thRangersRGT Koszalin

Zapraszamy do odwiedzenia strony/wizytówki team'u 75thRangersRGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC.
Czytaj reszt? artyku?u i odwied? Nasz? stron?... :)
Dodał: Patol W kategorii: SZkolenia ASG Czytań: [15723] Komentarzy: [5]

Sprz?t: AK-102/3/4/5/7

W tej cz??ci przedstawiam obecnie produkowane wersje popularnego Ka?acha. Zapraszam.
Dodał: W kategorii: Bro? ostra Czytań: [20880] Komentarzy: [9]

Relacja z Combat MCS LT Team 30 Dar?owo z dn. 20101003

COMBAT wg. systemu MCS LT pod Dar?owem Czas: 2010.10.03 Miejsce: okolice Dar?owa Organizator: Team 30 Dar?owo Teamy uczestnicz?ce: 75th Rangers RGT Koszalin Team Black Widow S?upsk Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg Team 40/30/20 S?awno/Dar?owo/S?upsk S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA NAVY TEAM Ustka W niedziel? ok. godz. 9:30 dojechali?my na miejsce. Sta?o ju? sporo samochodów. Ludzie szpeili si?. Chwil? pó?niej Leon D-ca Team 30 Dar?owo przeprowadzi? krótk? i zwi?z?? odpraw?. Nast?pnie D-cy Teamów rozeszli si? do swoich ludzi, aby niebawem zwo?a? zbiórk? i podzieli? si? do wyj?cia.
Zobacz film i czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [37647] Komentarzy: [13]

20101002/03 Bytowanie Rangers i W?ciek?ych Bobrów

20101002/03 Dar?owo/Kopa? marsz patrolowy z bytowaniem Teamów: 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC i W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg Ze wzgl?dów tajno?ci niektóre elementy w materia?ach nie zosta?y opublikowane.
Dantee D-ca First Fireteam sk?ada oficjalne gratulacje swojemu cz?owiekowi z Fireteamu Harperowi, a by?o czego gratulowa?...
Zobacz w pe?nym News film i zdj?cia...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [16761] Komentarzy: [8]

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 5

W dzisiejszym odcinku przedstawi? kbk AK-74. Zapraszam
Dodał: W kategorii: Bro? ostra Czytań: [22708] Komentarzy: [4]

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 4

W tym odcinku przedstawi? konstrukcj? Snajperskiej Wintówki Dragunowa (SWD) opartej o system Ka?asznikowa. Zapraszam!
Dodał: W kategorii: Bro? ostra Czytań: [21199] Komentarzy: [6]

M4A1 Systema PTW - subiektywny opis u?ytkownika

M4A1 Systema PTW (subiektywny opis u?ytkownika) ?ród?o: http://blackwater.mil.pl Tato – specjalizacja: infantryman/dowódca. Przeszed? szkolenia u Majora Rocco Spencera (dawny Platoon) oraz szkolenie CQB. Szkolenia z broni ostrej: Pistolet Podstawowy, Pistolet Zaawansowany, Ochrona osobista/AT. Bro? G?owna: M4A1 Systema PTW. Wybrane imprezy: Guantanamo – d-ca Batalionu, Tomaszowo 2008 – z-ca d-cy TF, Ardeny 2009 – d-ca Dywizji, Tomaszowo 2009 Airsoftowy Swi?ty Graal! Mercedes w?ród replik! Rollce Royce aegów! PTW obros?a legendami ale czy istotnie jest to tak znakomita replika jakby si? mia?o wydawa?? Marketing wokó? swojego dziecka Systema wykona?a wzorcowo: wyobra?ni? rozpala? fakt ?e „posiada wymiary i wag? identyczn? z wersja ostr?” czy te? to, ?e w ci?gu kilku sekund mo?na zmieni? ilo?? fps-ów zmieniaj?c cylinder zawieraj?cy spr??yn? i t?ok. W trakcie u?ytkowania nadchodzi jednak szara rzeczywisto?? i mit mo?e nie pryska ale na pewno si? z lekka rysuje.
Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [19189] Komentarzy: [2]

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 3

W tej cz??ci przedstawi? opis uniwersalnego karabinu maszynowego PK oraz jego nast?pcy PKP. Zapraszam.
Dodał: W kategorii: Bro? ostra Czytań: [21900] Komentarzy: [2]

Komiks by W?odo vol 4 Aesgowiec i Superman

Komiks by W?odo " Aesgowiec i Superman" AeSgowiec vol.4
Czytaj wi?cej...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [17072] Komentarzy: [8]

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 2

W drugiej cz??ci przedstawiam opisy karabinków AKM i AKMS. Zapraszam do lektury.
Dodał: W kategorii: Bro? ostra Czytań: [21629] Komentarzy: [7]

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 1

W tym cyklu przedstawi? najciekawsze konstrukcje i wszystko co zwi?zane jest z rosyjskimi karabinami Ka?asznikowa. Zacznijmy od pierwszych serii AK.
Dodał: W kategorii: Bro? ostra Czytań: [20744] Komentarzy: [2]

Weekendowi wojownicy - wywiad w Dzienniku S?awie?skim /dodatku do Dziennika Ba?tyckiego/

Weekendowi wojownicy - wywiad w Dzienniku S?awie?skim /dodatku do Dziennika Ba?tyckiego/ Do?? dawno temu przeprowadzono ze mn? wywiad na temat ASG. Szczerze powiedziawszy ju? zapomnia?em ostatnio o temacie i nie liczy?em na wydruk. Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Dzisiaj Marduk poinformowa? mnie, ?e wywiad ukaza? si? w gazecie. Stara?em si? na tamten czas opisa? ASG w miar? przyst?pnym j?zykiem. Wiadomo, ?e teraz zrobi?bym to jeszcze inaczej i jeszcze bardziej zwi??le. Na potrzeby gazety lekko zmodyfikowano tekst. Zatem poni?ej przedstawi? wam pe?n? tre?? wywiadu, zanim trafi? do druku w prasie. Gazety nie mam w r?ce bo ukazuje si? w S?awie?skim okr?gu. McGregor ma jedn? dowie?? na Milism T30 Dar?owo Operacja "Skarby So?tysa".
Niebawem mam nadziej?, ?e uda si? równie? zamie?ci? wywiad z Koszali?skiego Radia z Patolem75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC na temat ASG. Pe?na tre?? wywiadu ...
Dodał: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytań: [23468] Komentarzy: [15]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Makarov KWC Act od Valor Zwyci?zcy wrzesie? Mndur Gorka E SPOS Odda? r?k? Radio ASG Zbrojownia Nowe pistolety WP LIGA ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:38,317
Wczoraj:46,389
W tym tygodniu:38,317
W tym miesiącu:948,602
W tym roku:5,818,099
Wszystkich:54,306,503
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: