Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osów]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwa September 2011

LIGA ASG TEASER 2011

LIGA ASG TEASER 2011

LIGA ASG. Na czym to polega?

Doda³: Mario75 W kategorii: Zielona Taktyka Czytañ: [12055] Komentarzy: [5]

Relacja: Projekt Weapon X

Relacja: Projekt Weapon X

Technofilia Kill Team L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

?ywot najemnika nie jest ?atwy. Wiadomo ?e nie od tak sobie ludzie oferuj? pieni?dze za Nasze us?ugi. W zale?no?ci od wysoko?ci proponowanej ga?y mo?na wywnioskowa? trudno?? zadania. Tym razem inaczej nie by?o.

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [10471] Komentarzy: [3]

SGO GDA?SK do??cza do KOALICJI PÓ?NOC

SGO GDA?SK do??cza do KOALICJI PÓ?NOC

Od pewnego czasu by?y prowadzone...

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [10341] Komentarzy: [5]

Relacja z "Toxic Cloud" 3 dniowego MilSim SGO Gda?sk

Relacja z "Toxic Cloud" 3 dniowego MilSim SGO Gda?sk

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka
Zapraszam do relacji z pierwszego zrealizowanego przez SGO Gda?sk 72 godzinnego MilSim-u
z elementami LARP. Jest to kolejna aktywno?? w kierunku dzia?a? z zakresu zielonej taktyki, do której powoli si? przystosowujemy. Autorem relacji jest pomys?odawca operacji - Rambo, który jecha? ze swojej jednostki a? z okolic Szczecina na "Toxic Cloud I".


RAPORT Z OPERACJI "TOXIC CLOUD"

Obrazek
Mimo ?wiadomo?ci trudu nadchodz?cych zada?, humor nie opuszcza? uczestników wyprawy
Doda³: Mario75 W kategorii: Milsim Czytañ: [12823] Komentarzy: [0]

GFC GUNS G36K nowo?? w ofercie Gunfire

GFC GUNS G36K – nowo?? w ofercie Gunfire

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Obrazek
Dzisiaj dzi?ki uprzejmo?ci sklepu Gunfire mamy okazj? obejrze? i przetestowa? replik? G36K z frontem ris. Jako, ?e jest to mój pierwszy artyku? tego typu prosz? o wyrozumia?o??, ale uprzedzam ?e nie mam zamiaru nic ukrywa?, naci?ga? ani pisa? nic co nie jest zgodne z prawd?, po prostu czyste fakty.

Doda³: Mario75 W kategorii: Replika Czytañ: [16317] Komentarzy: [7]

Bezczelne systemy

Bezczelne systemy

?ród?o: dziennik "Rzeczpospolita"

Zdj?cie: gover.pl

System satelitarnej ??czno?ci, z którego korzystaj? polscy ?o?nierze s?u??cy na misji w Afganistanie, oparty jest na urz?dzeniach wyprodukowanych przez Wojskowe Zak?ady ??czno?ci (WZ?) w Zegrzu oraz ...

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [9219] Komentarzy: [1]

Skarby So?tysa vol.2

Skarby So?tysa vol.2

Powraca d?ugo oczekiwany Combat stworzony przez Leona i jego Team. W pe?nym News film z poprzedniej edycji. Cieszymy si? niezmiernie, ?e zosta?a stworzona kontynuacja. KOALICJA PÓ?NOC by?a na poprzedniej edycji i mo?emy poleci? t? imprez? z czystym sumieniem.

COMBAT to praca z map?, ograniczenia mocowe i amunicyjne, du?o my?lenia, nikt nie obiecuje siania kompozytem. Znaczy trzeba si? zm?czy?. Czy sta? Ciebie na to?

Doda³: Mario75 W kategorii: Combat Czytañ: [19884] Komentarzy: [10]

KOALICJAPÓ?NOC.PL & GUNFIRE.PL

KOALICJAPOLNOC.PL & GUNFIRE.PL

Mezalians zamierzony?

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [9837] Komentarzy: [11]

Podstawy maskowania - kszta?t, ruch, d?wi?k

PODSTAWY MASKOWANIA- Kszta?t - Ruch - D?wi?k

KRZ - Wspó?za?o?yciel Delta Force Wejherowo, w ASG od 7 lat, specjalizacja: taktyka zielona

grafika

Jako, ?e nasza grupa specjalizuje si? w zadaniach specjalnych, zachodzeniu przeciwnika od ty?u, zwiadzie i tym podobnym rzeczach, postanowi?em napisa? prosty poradnik, który mo?e przyda? si? niejednemu airsoftowcowi. Mam tutaj na my?li maskowanie si? w terenie zalesionym. Przedstawi? trzy podstawowe sprawy, o których ka?dy pocz?tkuj?cy powinien wiedzie?.

 

Doda³: krz W kategorii: Zielona Taktyka Czytañ: [13905] Komentarzy: [2]

Supernowoczesny Ocelot dla komandosów

Supernowoczesny Ocelot dla komandosów

fot. Force Protection

Ameryka?ska Force Protection pokaza?a na DSEi 2011 najnowsze wcielenie swojego lekkiego pojazdu minoodpornego Ocelot. Pozbawiony wad Humvee, nie znalaz? uznania w USA. Ale kupi?o go brytyjskie MoD, aby zast?pi? Land Rovery. ZOBACZ FILM W PE?NYM NEWS

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12085] Komentarzy: [0]

KOALICJA PÓ?NOC NAGRADZA KREATYWNYCH!

KOALICJA PÓ?NOC NAGRADZA KREATYWNYCH!

Zobacz nagrody oraz szczegó?y konkursu w którym mo?esz wygra? cenne nagrody co miesi?c!

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [20594] Komentarzy: [5]

SHAFT ATU SQUAD USTKA KOALICJA PÓ?NOC BYTOWANIE

S.H.A.F.T. ASG SQUAD - KOALICJA PÓ?NOC BYTOWANIE

Jednym z elementów, Teamów przyst?puj?cych do KOALICJI PÓ?NOC na okres próbny, jest wyj?cie w teren na bytowanie. Mi?o nam poinformaowa?, ?e takowe niedawno odby?o si? w S.H.A.F.T. ASG SQUAD - KOALICJA PÓ?NOC.

W pe?nej tre?ci News zapraszam do zapoznania si? z realacj? Ediego D-cy SHAFT ATU KOALICJA PÓ?NOC

Doda³: Mario75 W kategorii: Bytowanie Czytañ: [11018] Komentarzy: [1]

KoalicjaPó?noc.pl + Facebook.pl

KoalicjaPó?noc.pl + Facebook.pl

Nowa funkcjonalno?? Portalu KoalicjaPolnoc.pl TEST

Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [9630] Komentarzy: [9]

Walka nocna

Walka nocna

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

Na wst?pie pragn? zaznaczy?, ?e ten post nie jest nauk? jak walczy? w nocy ani nie stanie si? cz??ci? podr?cznika, ale pragn? podzieli? si? pewnymi spostrze?eniami i do?wiadczeniami o nocnej w walce airsoftowej i ch?tnie pos?ucham, co czytelnicy bloga maj? do powiedzenia w tym temacie. A niektórzy, co wiem, s? w tej materii 100x lepiej zorientowani.

Doda³: Mario75 W kategorii: Milsim Czytañ: [11160] Komentarzy: [0]

"Instruktor w ASG" Wywiad SGO Gda?sk z Arturem B.

"Instruktor w ASG" Wywiad SGO Gda?sk z Arturem B.

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka
Obrazek

Rozmowa SGO Gda?sk z Arturem B. z DOT Tactical: Skoczkiem Spadochronowym, Instruktorem Sportu i Rekreacji Ruchowej, Instruktorem Strzelectwa Sportowego, Instruktorem Strzelectwa Praktycznego IPSC/IDPA, Prowadz?cy Strzelania Bojowe (bro? maszynowa i g?adkolufowa), Instruktorem Samoobrony, Konsultantem ds. Walki Wr?cz i Technik Interwencyjnych, Konsultantem ds. Ochrony Fizycznej i Zabezpieczenia Mienia, Koordynatorem Szkole? Specjalistycznych, do?wiadczonym funkcjonariuszem S?u?b Mundurowych, by?ym cz?onkiem Fundacji By?ych ?o?nierzy Jednostek Specjalnych GROM oraz Specjalnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

Doda³: Mario75 W kategorii: Wywiady Czytañ: [15064] Komentarzy: [0]

PKM krok po kroku, replika by mg schutze

PKM krok po kroku, replika by mg schutze

Wsparcie czyli to co tygryski lubi? najbardziej :)

MG Schutze - Rekonstrukcje uzbrojenia

Doda³: mg schutze W kategorii: Replika Czytañ: [12415] Komentarzy: [15]

Adapter do Beryla

Adapter do Beryla

Wyszukane przez u?ytkowników Portalu KoalicjaPolnoc.pl
?ród?o: www.altair.com.pl i www.arniesairsoft.co.uk

Zdj?cie: zarmiiswiata.pl
 

W ostatnim kwartale 2011 maj? zako?czy? w radomskiej Fabryce Broni testy kwalifikacyjne adaptera do magazynka M16, przeznaczonego dla karabinka wz. 96 Beryl i subkarabinka wz. 96 Mini Beryl. Na MSPO pokazano dopracowany model z blokad?, uniemo?liwiaj?c? przypadkowe wypi?cie z gniazda.

Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? ostra Czytañ: [17164] Komentarzy: [3]

ASCU Airsoft Smart Control Unit do Gearboxa V2 kolejny gad?et czy naprawd? co? w co warto zainwestowa? ?

ASCU - Airsoft Smart Control Unit do Gearboxa V2 – kolejny gad?et czy naprawd? co? w co warto zainwestowa? ?

Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Dzisiaj wasz Sebi przedstawi wam swoj? opini? na temat Systemu ASCU. Jako ?e mia?em styczno?? z 1 i 2 wersj? ASCU, a nawet mo?liwo?? do?? szczegó?owego obejrzenia, pogrzebania i nawet monta?u, postaram si? wam przedstawi? zalety i wady w/w urz?dzenia, co to jest, z czym to si? je i czy w ogóle jest warte zainteresowania.

Doda³: Mario75 W kategorii: Bro? - modyfikacje Czytañ: [19237] Komentarzy: [25]

Problemy z jakimi spotyka si? dowódca grupy.

Problemy z jakimi spotyka si? dowódca grupy

Piter Navy Team Ustka

 

Zabawa w ASG jest fajna pod warunkiem, ?e nasze dzia?ania nie b?d? chaotyczne i nieskoordynowane. W tym celu w?a?nie wybierani s? dowódcy grup stron, którzy s? odpowiedzialni za opanowanie chaosu, który cz?sto panuje na polu walki ASG. Niektórzy twierdz?, ?e dowódcy nie s? potrzebni poniewa? i tak ka?dy wie co ma robi?. Jednak?e osoba dowódcy nawet gdy nie jest tak dostrzegalna na niedzielnej wymianie kompozytu to nale?y przyzna?, ?e odgrywa on bardzo istotn? rol? na wi?kszych imprezach. W?a?nie wtedy ...

Doda³: Piter W kategorii: Strategia Czytañ: [11520] Komentarzy: [5]

Oczami Orga. Imprezy ASG.

Oczami Orga. Imprezy ASG

Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny.

Tekst Ediego o EE2 by? niejako zapalnikiem skumulowanego przez wiele miesi?cy materia?u.

Ka?dy wie, ?e atakuj?cych musi by? wi?cej 3x ni? broni?cych, ?eby by?a szanse na zdobycie ufortyfikowanej obrony. ?eby przy mniejszych si?ach mo?na by?o zdobywa? kolejne punkty obrony musi by? mo?liwo?? kombinowania na mapie z wielu stron. Je?li z jednej strony damy ludziom bagna, z drugiej p?ot terenu wyj?tego z poza rozgrywki to robi si? w?sko. Zatem do sedna...

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [11144] Komentarzy: [3]

MG42 & PKM

Straszyd?o: MG42 & PKM

KOALICJA PÓ?NOC jako Patron Medialny inicjatyw Teamu Straszyd?o prezentuje kolejn? ods?on? video SCDTV.

Ekipa Straszyd?o – Combatientes Desperados powsta?a w marcu 2009 roku. Stworzyli j? do?wiadczeni gracze wywodz?cy si? spo?ród kilku istniej?cych olszty?skich grup airsoftowych.

Na ?amach Portalu KoalicjaPolnoc.pl b?dziemy go?cili Kolegów w kolejnych od?sonach SCDTV.

Doda³: Mario75 W kategorii: Replika Czytañ: [12039] Komentarzy: [5]

Military Days 2011

 Military Days 2011

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka


W dniach 27-28.08.2011 w Gdyni odby?a si? impreza terenowa w klimacie militarnym. Military Days 2011 zorganizowane zosta?o przez Kolibki Advanture Park oraz Morsk? Jednostk? Dzia?a? Specjalnych Formoza. W ramach imprezy odby? si? równie? patronowany przez jednostk? II Bieg Morskiego Komandosa - zabezpieczany przez grup? SGO Gda?sk.

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [12390] Komentarzy: [1]

Team Task Force Gda?sk dzieciom

Team Task Force Gda?sk dzieciom

Gunar  Team Task Force Gda?sk - Specjalizacja: autor relacji z imprez, fotografia, koordynator projektów zwiazanych z ASG

PCK Gda?sk jest organizatorem corocznych obozów integracyjnych o nazwie "Cieciorka" ,w miejscowo?ci Dziemiany. Uczestnikami tego? obozu s? dzieci i m?odzie? niepe?nosprawna fizycznie. G?ównie z dzieci?cym pora?eniem mózgowym, zanikiem mi??ni i innymi schorzeniami narz?dów ruchu, w wieku od 6 do 16 lat oraz opiekunowie - studenci uczelni wy?szych. Podczas tegorocznego lipcowego obozu team Task Force Gda?sk postanowi? uatrakcyjni? festyn organizowany przez ww. organizacje przygotowuj?c kilka atrakcji. Wyst?p zosta? podzielony na dwie cz??ci.

Doda³: Gunar W kategorii: Relacje Czytañ: [9454] Komentarzy: [4]

Replika polskiego Beryla na MSPO 2011

Replika polskiego Beryla na MSPO 2011

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

W Kielcach, na MSPO 2011 Taktyczny.com pojawi? si? w ramach wystawy Bumaru z prototypem repliki ASG Beryla, polskiego karabinku b?d?cego rodzim? wersj? karabinku AK dostosowan? do amunicji NATO. Wie?? o replice zelektryzowa?a fanów airsoftu w Polsce, podobnie jak informacje, ?e powsta?a ona we wspó?pracy ?ucznika i Aresa, bardzo wysoko ocenianego producenta replik airsoftowych.

Doda³: Mario75 W kategorii: Replika Czytañ: [10263] Komentarzy: [2]

Airsoftowa rewia mody

Airsoftowa rewia mody

  Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Tak naprawd? to nie wiem czy podobny temat by? ju? poruszany. Mo?e tak, mo?e nie. Jestem na tyle leniwy, ?e nawet nie mam ochoty sprawdza?. W sumie mam gdzie?. Do zebrania przemy?le? w sumie zainspirowa? mnie filmik z forum Koalicji i telefon od Mario w tej sprawie. No mo?e doszed? jeszcze fakt wrze?niowego konkursu i ogromna ch?? wygrania jakiej? suweniry. No dobra do?? pitu pitu. Najwy?sza pora przej?? do sedna sprawy.

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [12747] Komentarzy: [23]

Jak sprawi?, aby czo?g znikn???

Jak sprawi?, aby czo?g znikn???

1382968377_448e6fc8aa_z - Jak sprawi?, aby czo?g znikn???
 
Koncern BAE Systems podobno wie jak. Za tydzie?, na targach DSEi 2011 w Londynie zaprezentuje elektroniczny kamufla? ADAPTIV dla ró?nych pojazdów. W dalszej cz??ci wpisu znajdziecie informacje o sposobie dzia?ania tej technologii.
Doda³: Mario75 W kategorii: Nowo?ci Czytañ: [12222] Komentarzy: [3]

25 wrze?nia 2011 Wie?min: ?wit PGRu

25 wrze?nia 2011 - Wie?min: ?wit PGRu

Radzio :) D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin. Specjalizacja: Nowo?ci ze ?wiata ASG. Milsim'y

W imieniu grupy Special Forces Airsoft Team i osób Zaprzyja?nionych chcia?bym zaprosi? was do udzia?u w przygotowanym przez nas scenariuszu. Dla odmiany ten jest w wiejskich klimatach…

Doda³: Mario75 W kategorii: Larp Czytañ: [11241] Komentarzy: [0]

Co nas ró?ni od Airsoftowców

Co nas ró?ni od Airsoftowców

 

Super survival, buscraft, taktyka, outdoor, specjalne technologie, sprz?t custom. Autor bloga: http://supertac.b...

Na pocz?tku informacja . Nie mam nic do osób zwi?zanych z ASG. Jednak ta spo?eczno?? dzieli sie na tych”dobrych” i tych „z?ych”.
Czyli na osoby które ??czy przygoda z militariami a karabinek ASG jest tylko narz?dziem i na tych dla których ASG to forma paintballu i nie wk?adaj? nic w to jak wygl?daj?, jak si? szkol?..tacy rekonstruktorzy chaosu.

Ci „lepsi” ?wicz?, zbieraj? sprz?t, ucz? si?, a samo strzelanie kompozytem zajmuje mo?e z 10% tej zabawy( troch? w przeno?ni to s?owa „zabawa”. Dla niektórych to sposób na ?ycie).
Wi?c o czy to mia?o by? ..aha o my?leniu.
Popatrzcie prosz? na zdj?cie i zastanówcie si? co tutaj jest nie tak?

Doda³: Mario75 W kategorii: Spo?ecze?stwo Czytañ: [11595] Komentarzy: [4]

20110611-12 Otwarte Scenariusze Bojowe FIA

Obrazek Czas operacyjny: 20110611/0900-20110612/1700 Miejsce: Poligon Radiowo, Bemowo, Warszawa Raport ko?cowy

Tegoroczna edycja naszych warsztatów MilSimowych, przez nas gospodarzy uznana zosta?a za pe?ny sukces. Mamy oczywi?cie nadziej?, ?e i nasi go?cie tak uwa?aj?. Dla przypomnienia: OSB to cykliczne szkolenie organizowane przez FIA, na które zapraszane s? ekipy ze ?rodowisk paramilitarnych w ca?ej Polsce, które przyje?d?aj? w celu podniesienia umiej?tno?ci podczas dwóch dni intensywnych wyk?adów teoretycznych po??czonych z ?wiczeniami praktycznymi zwanymi przez nas scenariuszami. Motywem przewodnim OSB 2011 by?a komunikacja radiowa. Poni?ej umieszczamy raport przygotowany przez jednego z m?odszych sta?em FIAków: Ufomana z Wroc?awia, który podczas tego szkolenia debiutowa? jako dowódca dru?yny. Raport pokazuje tylko wycinek tego co w tym roku wydarzy?o si? na naszym Poligonie Radiowo, lecz nadal jest interesuj?cy i doskonale przedstawia atmosfer?. Na ko?cu umie?cili?my tzw. prajslesy czyli bezcenne wspomnienia innych cz?onków FIA. ?yczymy inspiruj?cej lektury i serdecznie zapraszamy na przysz?oroczn? edycj?!

FIA Czubaka

W artykule jest umieszczony film oraz odno?nik do relacji w czasopi?mie "Polska Zbrojna".

Doda³: ufoman W kategorii: SZkolenia ASG Czytañ: [11876] Komentarzy: [1]

Porównanie 1, 2 i 3 generacji noktowizorów

Porównanie 1, 2 i 3 generacji noktowizorów

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Zdj?cie: mechabuilder.com
 
Nie chce si? za bardzo bawi? w opisywanie detali bo to mo?na sobie sprawdzi? w Internecie. Skupie si? raczej na ró?nicach dwóch pierwszych modeli a na koniec wspomn? o trzecim.
Doda³: Mario75 W kategorii: Szpej Czytañ: [13553] Komentarzy: [3]

VIII Mi?dzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych G?sienice i Podkowy okiem Brody

VIII Mi?dzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „G?sienice i Podkowy” okiem Brody

Broda Team F.R.A.T Japonia - Nieocenione wieloletnie do?wiadczenie snajpera. Zaiteresowania oprócz specjalizacji: ogólnie poj?ta problematyka ASG i militariów.

Od ?rody zaraz po Panzetfauscie w Szczecinie zakotwiczy?em w Bornym u przyjaciela Oberixa. Ju? w ?rode pole namiotowe by?o zape?nione w oko?o 70% przez uczestników zlotu...Z ka?d? chwil? doje?d?ali nast?pni . Broda po zarejestrowaniu w Sztabie Zlotu otrzyma identyfikator zlotu z nr 1064 wi?c do pi?tku pojawi?o si? oko?o 2000 samych zlotowiczów.

Doda³: Mario75 W kategorii: Relacje Czytañ: [12497] Komentarzy: [4]

Snajperem chc? by? Ile to kosztuje i co to tak naprawd? oznacza

Snajperem chc? by? – ile to kosztuje i co to tak naprawd? oznacza

Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Zdj?cia pochodz? z kolekcji Stefka - jednego z prawdziwych snajperów ASG jakich znam. W wi?kszo?ci s? autorstwa Felixa Stainera /dopisek red. Mario/

No to znowu was ponudz? swoimi przemy?leniami, spostrze?eniami, sugestiami itd.

 

Mimo ?e snajperem jako takim nigdy nie by?em  to co? tam lizn??em, a przede wszystkim posiadam jak?? tam ,,ma??’’ wiedz? na temat serwisu, tuningu, kosztów itd. I dlatego postanowi?em napisa? jak to wygl?da kiedy ASGmaniak chce zosta? snajperem /co si? z tym wi??e, ile to mo?e realnie kosztowa? , jak wygl?da zabawa w w/w profesj?/, czy s? jakie? pó??rodki  i czy aby na pewno warto si? w to ?adowa?.

Doda³: Mario75 W kategorii: Snajperzy Czytañ: [17074] Komentarzy: [0]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Podcast ASG Tajna bro? Arctic Combat Alice Custom Combat Nowe pistolety WP Survival Taktyka zielona Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,853
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,853
W tym miesi±cu:214,636
W tym roku:3,650,072
Wszystkich:40,842,831
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: