Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Operacje w terenie zurbanizowanym. Metody czyszczenia pomieszcze? cz.1

Operacje militarne w terenie zurbanizowanym

Metody czyszczenia pomieszcze?.  Cz.1

 Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez. 

W poni?szym artykule postaram si? pokaza? jak pracuj? ?o?nierze w terenie zurbanizowanym. Cz??? z nas airsoftowych komandosów lubuje si? w czarnej taktyce wliczaj?c w to mnie. Niestety jest coraz mniej miejscówek gdzie takie dzia?ania mo?na prowadzi?.  Co prawda spotkania oparte na CQB i pokrewne s? zazwyczaj bardziej ryzykowne ni? walka w terenie zalesionym.  Najbezpieczniej b?dzie jako urozmaicenie robi? to w ramach treningu do czego szczerze zach?cam.  My?l?, ?e wi?cej informacji mo?e przekaza? Ramirez wraz z ch?opakami z SGO Gda?sk.


Od razu informuj?, ?e poni?szy tekst zosta? oparty o instrukcj?, która zosta?a stworzona na u?ytek Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dlatego prosz? sobie darowa? zb?dnych komentarzy, ?e co? si? robi inaczej. Owszem mo?liwe, ?e inne s?u?by maj? odmienne metody walki.

Dodatkowo informacje tu zawarte stara?em si? prze?o?y? na potrzeby air softu, bo przecie? nikt nie b?dzie bawi? si? w wysadzanie zasuw, zamków czy przestrzeliwanie zawiasów z broni ?rutowej.

Wi?c do dzie?a...

Metody czyszczenia pomieszcze?.

Ta cz??? omówi podstawowe metody czyszczenia ; jednak?e, podstawy mog? by? zmodyfikowane w zale?no?ci od ró?nych sytuacji oraz uk?adu budynku czy pokoju, z którymi mo?emy si? spotka?. Ostro?no?? powinna by? zachowana gdy u?ywamy pozycji u?o?onej w tzw. stóg. W strefie zagro?enia nale?y zwróci? szczególn? uwag? na wybuchowe pu?apki albo granaty rzucone przez wroga. Operatorzy zawsze powinni pozostawa? ?wiadomi z tego czy ?ciany, przegrody dadz? im ochron? czy te? nie zw?aszcza w obr?bie obszarów, które oczyszczaj?.

Czyszczenie pomieszczenia, drzwi zamkni?te lub otwarte, pozycja u?o?ona w stóg.

Poni?sze metody b?d? opiera?y si? na pracy w dwójkach podczas wchodzenia do pomieszcze?.

a. Strzelec  nr2 kryje si? za Strzelcem  nr1 (pozycja  u?o?ona w stóg). Takie ustawienie obowi?zuje równie? w sytuacji gdy drzwi s? ju? otwarte lub po prostu ich nie ma (Rys.1).

 

Rys.1. Czyszczenie pomieszczenia, Drzwi zamkni?te

b. Strzelec nr1 okre?la kierunek, w którym otwieraj? si? drzwi, wtedy szybko informuje Strzelca nr2 i otwiera energicznie drzwi. 

Podczas otwierania drzwi nale?y uwa?a? na ogie? od wroga i ewentualne pu?apki. Otwieraj?c drzwi, nie wolno wystawia? si? na ewentualny ogie? przez drzwi.

c. jak tylko drzwi s? otwarte, Strzelec nr2 natychmiast rzuca granatem r?cznym do pokoju. Strzelec nr 1 kryje teren dla Strzelca nr2 podczas gdy  on przygotowuje si? do wrzucenia  granatu do pokoju. Po wrzucie granatu Strzelec nr2 wraca do pierwotnej pozycji Stogu za Strzelca nr1 (Rys.2). Gdy drzwi s? ju? otwarte albo ich nie ma, u?o?ona w stóg pozycja jest u?ywana zawsze.

 

Rys.2. Wrzucanie granatu do pomieszczenia.

(1)    Rzut Granatem. Dost?pne s? dwie techniki podczas czyszczenia pomieszcze?.  Lepsz? metod? jest wrzucenie granatu z tak? si??, ?e zaczyna on podskakiwa? i odbija?, staj?c si? tym samym trudnym dla wroga do z?apania i ewentualnego odrzucenia. Gorsz? metod? jest tzw.  „zagotowanie granatu”. Polega ono na odbezpieczeniu granatu, przetrzymaniu go chwil?, policzenie do dwóch sekund przez tysi?ce (tysi?c i jeden, tysi?c i dwa), a nast?pnie wrzuceniu granatu do pokoju.  Dla nas Airsoftowców jest to raczej bardziej niebezpieczna metoda, gdy? grozi kalectwem. Ka?dy stosuje ró?ne petardy i ci??ko sobie policzy?, bo maj? ró?ne czasy oczekiwania na eksplozj?.

(2)    Komendy werbalne i niewerbalne. Przede wszystkim chc?c rzuci? granat wszyscy cz?onkowie musz? mie? ?wiadomo??, ?e zostanie on rzucony. Rzucaj?cy musi pokaza? fakt przygotowania do rzutu granatem reszcie teamu. Taki stan pozwoli uzyska? sytuacj?, gdzie wróg jest zaskoczony kiedy granat zostanie wrzucony. Je?li sytuacja pozwala, mog? by? u?ywane komendy werbalne, ale element zaskoczenia mo?e nie zadzia?a?. Podczas rzutu granatem u?ywa si? komendy „FRAG OUT " i szczerze powiem, ?e nie wiem za chi?skiego Boga jak to na prze?o?y? na nasz j?zyk. ?adunek poszed? ?? nie wa?ne… W momencie gdy ko?o nas spadnie b?d? przyturla si? jakim? cudem granat nieprzyjaciela nale?y zasygnalizowa? ten fakt g?o?nym „GRENADE ", co po naszemu b?dzie „granat” ;). Pozwoli to zrozumie? ró?nic? pomi?dzy ostrze?eniami dla wyrzucanych przez nas i przybywaj?cych co nas granatów.

d. po tym jak granat wybucha, Strzelec nr1 pierwszy przekracza próg  i oczyszcza jego najbli?szy obszar (Rys.3). On sprawdza cele i zajmuje pozycj?. Strzelec  nr 2 rusza natychmiast za Strzelcem nr1, zawijaj?c rogala na praw? stron? i równie? oczyszcza jej obszar.

 

Rys.3 Strzelcy wchodz? do pomieszczenia.

e. obaj strzelcy  kroj? najbli?szy obszar wzd?u? ich odpowiednich ?cian, zaczynaj?c od najbli?szego k?ta i kontynuuj? do najdalszego odpowiedniego k?ta (Rys.4). Strzelcy u?ywaj? metody tortu aby systematycznie sprawdza? pokój przez sektory.

 

Rys. 4 Czyszczenie pomieszczenia

f. Obaj strzelcy musz? przyj?? pozycj? dominuj?c? w pokoju jeden krok z dala od ?ciany i dwa kroki do pokoju i opró?nia? pokój przez sektory, kroj?c tort  do przeciwleg?ej strony pokoju (Rys. 5). W mi?dzyczasie, zespó? os?aniaj?cy (dwuosobowy) w pozycji na zewn?trz sprawdzanego pokoju zapewnia bezpiecze?stwo.

 

Rys.5 Dalsze czyszczenie pokoju.

h. Gdy zespó? opró?ni? pokój i jest gotowy by go opu?ci?, to u?ywa komend g?osowych. Jak tylko pokój zosta? sprawdzony nast?puje komenda „ CLEAR," czyli „czysto”. Przed opuszczeniem pokoju przy do??czaniu do pozosta?ych cz?onków grupy, np. zabezpieczaj?cych nasze wej?cie do pokoju nale?y krzykn?? „Coming Out” czyli „wychodzimy”  i  czeka? na odzew „ALL CLEAR”. Oczyszczaj?cy zespó? wtedy wykonuje swój ruch z pokoju.

Ruszaj?c si? w gór? albo w dó? schodów, powinny pojawi? si? komendy g?osowe "COMING UP" (wchodz?) lub COMING DOWN” (schodz?).  Tak jak poprzednio czekamy na odpowied? „ ALL CLEAR” przed wykonywaniem ruchu i wst?powaniem do grupy. Opuszczaj?c budynek, oczyszczaj?cy zespó? krzyczy „COMING OUT” (wychodz?) i czeka na odwied? „ALL CLEAR” od si? wsparcia albo zespo?u kryj?cego teren.

Na chwil? obecn? to tyle. Mam nadziej?, ?e rozja?ni?em a tym samym zaciekawi?em Was  technikami CQB.

W nast?pnym odcinku postaram si? przedstawi? wej?cie do pomieszczenia w tzw. pozycjach rozdzielonych oraz w cz??ci 3 poruszanie si? korytarzami.

 CDN…

na podstawie: Military Operations on Urbanized Terrain - Instruction for US Marines

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chenjinyan dnia July 03 2018 04:47:22
2018.7.3chenlixiangbelgium world cup jerseys
jordans
fitflop
manolo blahnik
flip flops
dansko shoes
links of london
yeezy shoes
chrome hearts
air max
michael kors outlet
ray ban
nike air max
puma shoes
mizuno running shoes
nike air force
beats headphones
oakley vault
nike huarache
jordan
adidas superstar
longchamp bags
salvatore ferragamo
fendi
nike shoes
converse
michael kors
adidas slides
adidas outlet
vanessa bruno
jordan 11s
tod shoes
hermes outlet
nike air
herve leger
new balance
polo ralph lauren
mulberry outlet
jordan shoes
roshe run
skechers shoes
france world cup jersey
hollister outlet
sac burberry
nike tn
oakley sunglasses
oakley
jordan 1s
montre pas cher
reebok
tommy hilfiger
christian louboutin
air max 90
adidas uk
montblanc
nike store
toms outlet
longchamp
longchamp
lululemon outlet
wedding dresses
jordan 6s
beats headphones
jordan 3s
lululemon outlet
abercrombie
soccer shoes
air jordan
vibram fivefingers
insanity
chloe handbags
kate spade
ghd
coach outlet
polo ralph lauren
fendi
adidas zx
jordan 12s
michael kors factory outlet
kobe 10
adidas outlet
kobe 9
nike kyrie 2
nike free
baseball bats
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
pandora
tiffany co
wedding dresses
nike shoes
air max 95
guess
adidas trainers
converse
air jordan
jordans
roty burch outlet
true religion jeans
coach purse
reebok
pandora
jordan shoes
air max 2017
nike air max 2018
goyard handbags
nike air max
ray ban
wedding dresses
reebok
burberry outlet
longchamp handbags
ray ban sunglasses
birkin bag
oakley sunglasses
nike air
lebron james shoes
rolex watches
nike
nike pas cher
true religion
basketball shoes
nike roshe run
ralph lauren
portugal world cup jersey
adidas outlet
true religion jeans
omega watches
lebron 11
tory burch outlet
asics
louboutin
nike store
nike mercurial
vans shoes
converse
ferragamo
mulberry
burberry handbags
abercrombie
sac guess
barbour
dolce gabbana
ray ban outlet
jordans
pandora jewelry
hermes
ralph lauren
bcbg
polo ralph lauren
burberry outlet
roshe run
ray ban sunglasses
nike air force
pandora jewelry
jerseys
england world cup jersey
nike air max
gucci belt
louboutin
michael kors
soccer jerseys
sac longchamp
supra
adidas outlet
brazil world cup jersey
gucci outlet
valentino
mac makeup
rolex watches
adidas outlet
kate spade outlet
prada
louboutin pas cher
ed hardy
nike free run
softball bats
jordan 4s
air max
mac cosmetics
timberland
jordan
mizuno
spain world cup jersey
roshe run
ralph lauren
oakley sunglasses cheap
cheap toms
furla handbags
nike outlet
nike outlet
pandora
stuart weitzman
michael kors
oakley
louboutin
rolex
cartier love bracelet
nike air max
nike free
asics
dansko
converse
cheap nfl jerseys
new balance
giuseppe zanotti
kevin durant shoes
oakley sunglasses
lebron shoes
kenzo clothing
michael kors
nike air max
guess
celine
michael kors borse
louboutin
new balance
jimmy choo
michael kors outlet
jordan retro
new balance
ferragamo
hogan
nike clothing
michael kors outlet
converse shoes
nike outlet
oakley sunglasses
boy london clothing
germany world cup jersey
michael kors outlet online
nike store
michael kors outlet online
nike free
hogan shoes
true religion jeans
mont blanc
argentina world cup jersey
swarovski crystal
nike roshe run
pandora charms
marc jacobs handbags
jordan
burberry outlet
roshe run
longchamp
salomon shoes
nike vapor max
montre
dolce & gabbana
tommy hilfiger
jordan shoes
swarovski
rolex
versace handbags
nike roshe run
miu miu shoes
swarovski
ray ban
stuart weitzman
iphone cases
coach outlet
ray ban sunglasses
nike blazer
oakley sunglasses
converse chuck taylor
timberland boots
roty burch outlet
marc jacobs
kate spade outlet
adidas clothing
nike air max
oakley vault
michael kors outlet
vans
prada outlet
ray ban
wedding dresses
parajumpers
nike air max
montre homme
louboutin
iphone x case
balenciaga shoes
gucci bag
mizuno wave
timberland
clarks shoes
bcbg max
air max
mac makeup
supra
instyler ionic styler
marc jacobs
ralph lauren outlet
adidas outlet store
thomas sabo
replica watches
vans shoes
michael kors
replica watches
jordan
new balance trainer
jordan xx9
adidas flip-flops
timberland boots
beats dre
new balance shoes
ray ban sunglasses
prada outlet
asics gel
adidas
vans
nike mercurial
michael kors canada
air max 97
adidas soccer cleats
red bottoms
ralph lauren uk
fitflops
air max
yves saint laurent
burberry
tommy hilfiger
air max 2017
timberland boots
nike air max 95
nike air max plus
nike air max
nike air force
nike free run
nike air max
karen millen uk
coach outlet online
bottega veneta
nike free
sac michael kors
cheap nfl jerseys
oakley
nike air max
ray ban
longchamp
jordan 5s
fitflops outlet
swarovski
jordans
nike blazer pas cher
ralph lauren outlet
hogan
lacoste shoes
bottega veneta
asics
michael kors outlet
nike air
mac cosmetics
nike blazer
louboutin
michael kors outlet
true religion outlet
air max
adidas running shoes
nike free
true religion outlet
2018.7.3chenlixiang
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Combat Skarby... Alice Custom Radio ASG LIGA ASG Tajna bro? Szkolenie Certyfikowane Zbrojownia Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,992
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:85,531
W tym miesiącu:995,816
W tym roku:5,865,313
Wszystkich:54,353,717
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: