Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:00
Zachód słońca: 15:22
Dzień trwa:
8 Godzin 21 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:13
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Dzie? s?du nadchodzi !!!

KP vs. KZT - ju? nied?ugo...

G?ówne za?o?enia starcia

Poranna bryza przeszywa?a ludzi w umocnieniach ch?odem. Ju? nawet nikt nie s?ysza?, ?e fale szumi? rozbijaj?c si? o brzeg. Do wszystkiego mo?na si? przyzwyczai?  – powiada? nam nasz sier?ant Dantee. Zawini?ci w plandeki i pa?atki przysypiali na zmian? marz?c o ciep?ym domu. Domu, który przysz?o im broni?. Kill Zone Teams zbieraj?c szeregi mobilizowali kogo si? tylko da. Obro?cy z Koalicji Pó?noc wiedzieli, ?e musz? liczy? si? z zalaniem granicy hordami naje?d?ców. 

KOALICJA PÓ?NOC

KILL ZONE TEAMS
C/3/75th Rangers Koszalin KP Kill Team L?bork

Navy Seals Koszalin KP

M.O.S.T. Rangers L?bork
W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KP US MARINE CORPS
SHADOWS Ustka KP Psy Wojny
S.H.A.F.T. ASG SQUAD USTKA KP ASG of Brothers
Black Widow S?upsk KP R.I.P.
6th Forest Recon Division KP Navy Team Ustka

Nas?uchiwanie i oczekiwanie m?czy?o zmys?y. Nie pomaga? równie? fakt, ?e patrol nie wróci? i nie mo?na by?o z nim nawi?za? ??czno?ci. Zapasowa równie? nie odnios?a skutków.  Wyszli w nocy. Poranek bez powrotu.

Cie? chmur rysowa? ciemn? plam? zmierzaj?c? w stron? granicy, a wraz z ni? pod??a? ch?ód. Unieruchomione palce na spustach zdawa?y si? wyczekiwa? bez ko?ca. Nas?uchiwali nie s?ysz?c fal, nie s?ysz?c trzasku ga??zi, ?witu pocisków. Cisza….

1.Miejsce: Okolice Podd?bia (Pas nadmorski pomi?dzy Rowami a Ustk?)


2. Data: 24/25.03.2012


3. Zbiórka : Podd?bie parking na ko?cu Promenady S?o?ca w godzinach 15.oo – 16.oo 24.03.2012 (sobota) – od tych godzin równie? pe?na gotowo?? bojowa teamów


4. Jako ?e strona KP nie ma mo?liwo?ci podjechania na „swoj?” cz??? granicy od strony zachodniej, równie? pozostawia samochody w Podd?biu na Promenadzie S?o?ca. Uczestnicy ze strony KP na „swoj?” cz??? udadz? si? drog?, która przebiega skrajem terenu gry i tym samym traktowana b?dzie jako Off-game. Koalicjanci podczas przemarszu z samochodów na miejsce z sk?d b?d? zaczyna? gr? musz? oznakowa? si? czerwonymi szmatami.


5. Oficjalne otwarcie ognia na granicy godz. 17:00


6. Impreza 24h.


7. Obowi?zuj?ce limity fps wg systemu MCS


8. Obowi?zuj?ce magazynki: real/ low/mid cap je?eli kto? posiada Hi-capy – musi markowa? prze?adowanie przed nakr?ceniem spr??yny.


9. Medyków brak


10. Jedno trafienie – trup i do respa


11. Limit respawnów na stron? – 20 szt.


12. Rol? respa b?dzie pe?ni? odpalona ?wieca dymna (bia?a KP : czerwona KZT). Trupy respi? si? podczas wypalania ?wiecy (60 sec.) po tym czasie mog? pozostawa? w strefie resp. (do?adowanie kulek, cygaret…). Nie strzelamy do respów ani z respów. W strefie co najmniej 5 metrów od.


13. Obowi?zkowe oznaczanie si? trupów czerwonymi szmatami w dzie? i czerwonym ?wiate?kiem w nocy.


14. G?ównym za?o?eniem imprezy dla KZT jest zdobycie granicy bronionej przez KP a dla KP obrona owej granicy, gdzie obro?cy nie mog? dopu?ci? do przej?cia KZT przez granic? a w rezultacie zdobycia punktów strategicznych n/w.


15. Granic? stanowi ciek wodny ( strumie? ) maj?cy swoje uj?cie w morzu na zachód od miejscowo?ci Podd?bie. D?ugo?? granicy( strumienia )od strefy Off-game do morza liczy sobie ok. 950mb. ( ca?y teren gry oko?o 2 km2. )


16. Granic? uzna si? za zdobyt? je?eli KZT zdob?dzie dwa punkty umieszczone w odleg?o?ci nie wi?kszej ni? 100mb. od faktycznej granicy.


17. Flagi (inne przedmioty) mog? by? odbijane.


18. Gra mo?e zako?czy? si? przed czasem a b?dzie to spowodowane wcze?niejszym zdobyciem punktów. W takim wypadku na niedziel? pozostanie zorganizowanie lu?nej wymiany kompozytu."

Zegar tyka nieub?aganie. Ju? niebawem oka?e si? czy „Koalicja Pó?noc” utraci cz??? swych ziem, czy te? pochód „Kill Zone Teams” zostanie powstrzymany...

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia March 16 2012 20:03:27
Killer pozosta?o 7 dni Killer
A no i zapomnieli?cie o najwa?niejszym - nakryli?my KP:

www.imagic.pl/files//18992/Agent.JPG
#2 | pikt dnia March 17 2012 01:03:46
Plakaty lansiarskie jak za socjalizmu wczesne lataRadocha
Trza wylajtowa? w ko?cu chodzi o zabaw? tak my?le. Aczkolwiek rzadko mnie si? to zdarzaLol
#3 | pikt dnia March 17 2012 01:06:30
Poza trym j...? kara? nie wyró?nia? !!! Bo?e dopomo? J?zyk oko
#4 | Yava dnia March 17 2012 05:37:08
bleee facet z facetem bleeee jak mo?ecie bleee dajcie wiadro b?d? rzyga? Szeroki u?miech
#5 | Yava dnia March 17 2012 05:38:52
Co do tej foty to widz? patola po liftingu xD
#6 | Technofilia dnia March 17 2012 14:39:44
Killer pozosta?o 6 dni Killer
#7 | Dantee dnia March 17 2012 21:59:18
W przypadku ra??cego naruszenia zasad gry przez któr?? ze stron, rozgrywka zostanie zatrzymana i kwestie sporne wyja?nione. W kwestii hicapów zosta?o ustalone ?e magazynek ma by? wypi?ty i nakr?cony a nie tylko nakr?cony.
B?dzie chrono i repliki nie oznaczone odpowiednio oraz podpadaj?ce zostan? sprawdzone. KP gwarantuje ?e repliki powy?ej 450 FPS b?d? oznaczone , tak jak ze zmian? hicapów.
Zasady s? po to ?eby potem zabawa przebiega?a bez uwag.
#8 | Martin ranger dnia March 18 2012 08:29:38
S?usznie U?miech
#9 | Technofilia dnia March 18 2012 17:35:41
Dante nie wiem kto ma narusza? regulamin bo na pewno nie my. Swoj? drog? to KZT go pisa?o, tylko ostatnio jakie? chochliki go zmieniaj? wedle w?asnego uznania, bez porozumienia z kimkolwiek.
Ba powiem wi?cej zg?aszam si? jako pierwszy do hronowania ?eby potem nie by?o, bo mam mega zasi?g a tylko 430 fps.


Killer pozosta?o 5 dni do dezintegracji Killer
#10 | Mario75 dnia March 18 2012 18:09:23
Z tego co obserwuj?, to chyba znikn?? temat podania pozycji artefaktów/flag do przej?cia.

Na mapie znajduje si? konkretnie granica oraz jest informacja:
16. Granic? uzna si? za zdobyt? je?eli KZT zdob?dzie dwa punkty umieszczone w odleg?o?ci nie wi?kszej ni? 100mb. od faktycznej granicy.

Czytam tak i obserwuj? i wydaje mi si?, ?e nie b?dzie trudno namierzy? powiewaj?c? flag? w odleg?o?ci nie wi?kszej ni? 100m od granicy na odcinku ok. 950m.

Czy co? innego uleg?o jeszcze zmianie przy edycji News?
Mog?em nie zauwa?y?, bo do?? szybko trafi? do wizualnej poprawki i wstawienia tekstu nawi?zuj?cego do fabu?y.

Pytanie: Jakim kolorem oklejaj? strony mocniejsze repliki i hi-capy? ?eby potem si? nie pozakr?ca?o mo?e warto ustali? kolor ta?my odgórnie, tak jak w przypadku dymów?
#11 | Technofilia dnia March 18 2012 18:15:29
My b?dziemy mieli czerwone i bia?e bo czerwone ze sk?adu wysz?y.

Oznaczenia replik i magów zielone! Koniec kropka!
#12 | Mario75 dnia March 18 2012 18:29:37
No i wszystko jasne OK OK
#13 | Martin ranger dnia March 18 2012 18:32:50
Aj si? b?dzie dzia?o... Szeroki u?miech Killer rotfl
#14 | Dantee dnia March 18 2012 19:02:01
Nie przewiduj? sytuacji ?eby co? by?o nie tak.To nie zlot terminatorów tylko bitwa w której b?d? ludzie którzy si? znaj?.
Mnie tak?e mo?ecie chronowa? bo pewnie zasi?g wam si? wyda podejrzany. Mamy do siebie zaufanie bo dosz?o by do tego ?e b?dziemy si? przeszukiwa?. Info o oznaczeniu podam w odpowiednim temacie. Na wszelki wypadek kupi? rolk? zielonej izolki.
#15 | Technofilia dnia March 18 2012 19:42:44
Moje zdanie znacie - jak dla mnie ka?dy mo?e mie? 1000 fps a mnie to rybka Killer
#16 | Dantee dnia March 18 2012 20:04:19
A mnie nie rybka bo jeden z moich ludzi na FL 2 straci? pó? z?ba , przedniej jedynki. Z?by nie grzyby w lesie nie rosn?.
#17 | Martin ranger dnia March 18 2012 20:14:07
Ja mam szczególne podej?cie do fps'ów. Faktycznie 1000 fps w r?kach rozs?dnego gracza jest mniej gro?ne ni? 400 w r?kach pocz?tkuj?cego m?okosa.
Nie mniej jednak prosz? zauwa?y? ?e strona KZT idzie jak do tej pory na wszelakie ust?pstwa w imieniu szeroko poj?tej dobrej wspó?pracy i ch?ci doprowadzenia do owego spotkania gdzie zarówno KZT ( i mam nadziej? KP ) b?dzie si? ?wietnie bawi?. Bo ?e to jest zabawa jest dla mnie tak jasne jak to, ?e s?o?ce ?wieci.
Pami?tajmy wszyscy o tym gdy dojdzie ju? do spotkania.
Z przymru?eniem oka
#18 | Dantee dnia March 18 2012 22:17:11
Dok?adnie.Ma to by? spotkanie na zasadach wspó?pracy a nie walki za wszelk? cen?. Po to spotykaj? si? ludzie znani sobie ?eby nie wynik?y jakie? dziwne sytuacje.
Wkrótce uka?e si? artyku? jak to jest z ASG i FPS na Wyspach Brytyjskich. Cieszmy si? z wolno?ci w ramach rozs?dku.
Nie pierwsze to nasze spotkanie i mam nadziej? nie ostatnie.
To co mi si? podoba w ASG to ?e mog? do kogo? postrzela? a potem z nim pogada? o g?upotach i nie tylko. Nic osobistego nigdy nie wnosz? do rozgrywki. Nie zamierzam ust?pi? pola, ale po wszystkim u?cisn? wam d?onie.
Do zobaczenia.
#19 | Martin ranger dnia March 19 2012 06:41:36
No i git. Z przymru?eniem oka My?l? ?e dobrze by by?o zrobi? z tego cykliczne spotkania. U?miech Ostatecznie granic? mo?na przesuwa? dowolnie w ka?d? ze stron po ka?dej "akcji" Z przymru?eniem oka
#20 | Technofilia dnia March 19 2012 12:30:50
Jeszcze jedno. KP b?dzie si? parkingowa? Szeroki u?miech w tym samym miejscu co KZT. Na swoj? stron? maj? dociera? drog? po?o?on? na granicy pola gry.
#21 | Technofilia dnia March 19 2012 17:18:06
Killer pozosta?y 4 dni Killer
#22 | Dantee dnia March 19 2012 20:32:41
Nie parkujemy aut bo cz??? si? desantuje z ?odzi na granicy a cz??? teleportuje z tajnej bazy od razu do bunkrów , które si? ju? od tygodnia buduj?.
#23 | Martin ranger dnia March 19 2012 21:30:36
Niemo?liwe bo nasze satelity oraz skanery geologiczne nie wykry?y jakichkolwiek przejawów prowadzonych prac o których wspomnia?e?.Fajne
Natomiast codziennie przeprowadzane kilkukrotnie o ro?nych porach dnia i nocy patrole powietrzne równie? nie zarejestrowa?y ?adnych ruchów Waszej floty...U?miech
Ale skoro twierdzisz ?e nie b?dziecie parkowa? tam aut to chyba b?dziemy musieli wprowadzi? nakaz otwierania ognia do ka?dego nierozpoznanego pojazdu, który tam si? pojawi...Cwaniak 2 Killer
#24 | Technofilia dnia March 20 2012 15:42:22
Killer 3 dni do anihilacji Smutny
#25 | Dantee dnia March 20 2012 16:15:37
Wasze latawce taktyczne z powodu wiatru zawracaj? , a skanery kupione na bazarze u wujka Saszy od czasu Czrnoobyla wskazuj? zero. Nasza flota prowadzi zak?ócenia radarów. Mo?ecie strzela? do pojazdów na terenie rozgrywki a zw?aszcza do srebrnego Suzuki Szeroki u?miech
#26 | Technofilia dnia March 20 2012 18:02:24
A ?eby zdziwienia nie by?o ;D
#27 | Dantee dnia March 20 2012 18:52:47
Zdziwi to si? le?niczy jak go ostrzelacie hehe.
A tak na powa?nie to dlaczego dowiaduj? si? na innym forum ,?e KZT na respy b?dzie u?ywa? ?wiec koloru bia?ego ?. Ustalono ?e KP b?dzie u?ywa? bia?ych i takie zosta?y kupione.
#28 | Martin ranger dnia March 20 2012 19:47:08
My?l? ?e kolor nie ma znaczenia, a bardziej ilo?? jest istotn? spraw?. Na powa?nie jednak sko?czy? si? w sk?adzie zapas ?wiec czerwonych wi?c zakupili?my bia?e.
Uprzedz? pytanie: Niemo?liwo?ci? jest aby ktokolwiek z KP zab??ka? si? do respa KZT z tego oto powodu ?e u nas najpierw zbieraj? si? "trupy" a dopiero po tym jak nazbiera si? ich odpowiednia ilo?? odpalana jest ?wieca.
Po za tym my?l? ?e podczas spotkania na granicy "wrogich" sztabów przed sam? rozgrywk? pozwoli rozwi?za? wszelkie w?tpliwo?ci oraz niedomówienia tudzie? inne dora?ne problemy. U?miech
#29 | Dantee dnia March 20 2012 20:02:38
Ok.Jak si? do bia?ej ?wiecy przyb??ka kto? z KP to go uzdrowicie hehe. Dzi?ki za informacje. Trup b?dzie ?cieli? si? g?sto na ubitej ziemi.
#30 | Martin ranger dnia March 20 2012 20:04:52
I owszem ale tylko "na chwilk?"... Szeroki u?miech
A trup faktycznie si? b?dzie ?cieli? tak co? po pó?nocku jak nas frontowe zm?czenie dosi?gnie... rotfl
#31 | Dantee dnia March 20 2012 21:14:48
Kupcie sobie ciemne okulary na t? noc Fajne
#32 | Technofilia dnia March 21 2012 14:26:50
Dante w po?cie numer 11 powiedzia?em ?e b?d? i te i te wi?c nie masz prawa by? zdziwiony.

Killer 2 dni do wyzwolenia Ustki Killer
#33 | Patol dnia March 21 2012 16:42:25
Manga u?miech Kiedy zaj?li?cie, ?e musimy wyzwala?? Z przymru?eniem oka
#34 | Technofilia dnia March 21 2012 17:17:52
Nie, to my wyzwolimy Ustk? z pod okupacji KP Figielek
#35 | Dantee dnia March 21 2012 18:58:34
Hehe dobre. Okupowa? to mo?emy kup? Wasz obóz.
Z tego co wiem to w Ustce stacjonuj? dwa teamy KP i jeden KZT.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Listopad 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Zwyci?zcy wrzesie? Radio ASG Homemade Libia Odda? r?k? Survival Elektryczny Blow Back Zbrojownia Skarby... Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,293
Wczoraj:33,315
W tym tygodniu:164,893
W tym miesiącu:1,001,882
W tym roku:7,026,683
Wszystkich:55,515,087
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: