Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:16
Zachód słońca: 15:58
Dzień trwa:
9 Godzin 42 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

NIUNIA ORZECHA

Obrazek

NIUNIA ORZECHA

Orzech - D-ca Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: relacje i zapowiedzi.


Obrazek

Obrazek

JESTEM SZCZ??LIWYM POSIADACZEM REPLIKI M4A1 CUSTOM (UNIKAT). A mianowicie jest to jedyna w swoim rodzaju niunia która powstawa?a 4 miesi?ce w tajnym servisie PS. Seba :) oraz Gunfire i ASGShop. Replika powstawa?a etapami co kilka dni dokupywa?em kolejne elementy i podzespo?y które nie by?y ?atwe do zdobycia. W opisie technicznym wymieni?em wszystkie cz??ci.

Moja replika to istne cudo techniki, charakteryzuje si? rewelacyjn? reakcj? na spust oraz pi?knym brzmieniem pracy z?batek. Zawdzi?czam to przede wszystkim uk?adowi op-to elektronicznemu ASCU wersja II najnowsze osi?gni?cie techniki dla ASG oraz podzespo?om mi?dzy innymi silnikowi MAGNUM Systemy i Zestawowi wzmocnionych z?batek Maximum Torque Prometheus.

Do budowy tej repliki u?y?em najlepszych podzespo?ów dost?pnych na rynku ASG. Cz??? z nich musia?em sprowadzi? z Hongkongu z REDWOLLFA. Wi?kszo?? elementów zakupi?em w ASGshopie i Gunfire. Ostatecznie replika osi?gne?a moc 455 do 460 fps na kompozycie 0,20g na dziesi?ciu strza?ach moc waha?a si? +- 5 fps na spr??ynie M130 guardera. Replika zasilana jest bateriami LIPO 11,1V 1600 mAh i Lipo 11,1 V 1000 mAh ?adowanych balans-erem IMAX B5. Do budowy tej M4 wykorzysta?em wiele elementów stalowych np. lufa zewn?trzna, r?czka prze?adowania itd. Co do bebechów to ?mia?o powiem ,?e wytrzymaj? najmocniejsze spr??yny jakie s? dost?pne na rynku ASG mowa o M210 +

Ale nie o moc mi chodzi?o, tylko o niezniszczalno?? :P i to uzyska?em przy spr??ynie M130 która daje bezpieczne dla innych 460 fps czyli górnej granicy mocowej dla szturmowca w Koalicji Pó?noc. Zasi?g jest godny nie jednego snajpera z replikami do 600 fps. Natomiast precka KM HEDA 6,04 407 mm daje rewelacyjne skupienie na d?ugim i krótkim dystansie. Jak ju? wspomnia?em moc to nie wszystko najwa?niejszy jeste zdrowy ros?dek.

Obrazek
Inteligentna jednostka steruj?ca / Programowanie ASCU Now? funkcj? w II wersji ASCU s? cztery tryby do wyboru: Tryb 1 – pojedynczy ogie? + seria 3 strza?ów (3 pe?ne cykle) / ogie? automatyczny (ten tryb jest ustawiony fabrycznie). Tryb 2 – pojedynczy ogie? + ogie? automatyczny. Tryb 3 – pojedynczy ogie? + seria 3 strza?ów (3 pe?ne cykle). Tryb 4 – tylko pojedynczy ogie?. Wybieranie pomi?dzy trybami: Ustaw selektor ognia na blokad? bezpiecznika (SAFE), pod??cz bateri?, w przeci?gu 2 sekund ustaw selektor ognia na „ogie? ci?g?y” (AUTO) i naci?nij spust. D?ugi sygna? „biip” b?dzie oznacza? prac? w trybie programowania jednostki (PROGRAM MODE).

Rozpocznie si? sekwencja sygna?u: jeden sygna? dla trybu 1, dwa sygna?y dla trybu 2, trzy sygna?y dla trybu 3 i cztery sygna?y dla trybu 4. Kiedy tylko us?yszysz ilo?? sygna?ów odpowiadaj?c? docelowemu trybowi, naci?nij spust, a dany tryb zostanie wybrany. Sygna? „biip” b?dzie oznacza? wybór danego trybu i gotowo?? repliki do pracy.

ASCU zapami?ta ostatni wybrany tryb i zachowa go do czasu wybrania innego. Od??czenie akumulatora nie powoduje zmiany wybranego trybu. W przypadku niewybrania ?adnego trybu system automatycznie wy??cza tryb programu po wydaniu czterech sygna?ów „biip”, a replika jest gotowa do rozpocz?cia pracy w trybie wybranym ostatnim razem.

ASCU jest przystosowany do pracy z jednostk? Hop-up wykrywaj?c? pusty magazynek (tzw. ASEMD Hop-up). Je?li takowa jednostka Hop-up zosta?a zainstalowana, w celu jej aktywacji wybierany jest program 2. Je?eli jednostka ASEMD Hop-up nie zosta?a zainstalowana, nie w??czaj tego programu. ASCU jest fabrycznie ustawiony do pracy bez niej.

Dane techniczne: (BUDOWA)

- Body KING ARMSA wersja limitowana z numerem seryjnym 00146 jedyne body z tym numerem :P

Obrazek

- chwyt pistoletowy Classic ARMS SPR profilowany na kciuka

Obrazek

- free flout z wci?nij kropkiem


Obrazek

Obrazek

- luneta ACOGA z dokerem ( kolimatorem) 4x32


- stalowa grafitowa lufa zewn?trzna dwu cz??ciowa 14,5 cala z mo?liwo?ci? na 10,5 cala CQB

Obrazek

- puszka z laserem z oznaczeniami oraz miejsc na baterie oraz uk?ad ASCU II


Obrazek

- kolba SF czarna matowa z 6 stopniow? regulacj?

Obrazek

- precyzyjna lufa wewn?trzna HM HEDA 6,04 mm 407 mm klasa sama w sobie !!!

- Komora Hop-up KING ARMSA metalowa z czarnymi pokr?t?ami

- gumka Hop-up czarna silikonowa SYSTEMA

- Gerbox v2 wzmacniany firmy SYSTEMA

Obrazek

Obrazek

- ?o?yska kulkowe 7mm Wzmacniane firmy Systema

- T?ok z pe?n? metalow? szcz?k? z pow?ok? tytanow? o zw??anej konstrukcji z?bów DEEP FIRRE

- g?owica t?oka sto?kowa uszczelniana, wyciszona, wzmacniana firma SYSTEMA /bore up/

- Cylinder Typ ,,0" stalowy firmy SYSTEMA /bore-up/

- G?owica cylindra stalowa, sto?kowa podwójnie uszczelniona SYSTEMA /bore-up/

- Dysza mosi??na doszczelniona, wzmocniona firmy DEEP FIRRE /do zestawu o powi?kszonej ?rednicy/


Obrazek

- g?owica Cylindra Stalowa firmy SYSTEMA

- Prowadnica spr??yny mosi?zna, wzmacniana ?o?yskowana firmy DEEP FIRRE


Obrazek

- Spr??yna M130 firmy GUARDER

- Zestaw wzmocnionych z?batek Maximum Torque Prometheus Mega z?batki najmocniejsze na ?wiecie !!!


Obrazek

Obrazek

- Silnik d?ugi SYSTEMY MAGNUM - pot?ga nie do dostania w Polsce !!!

Obrazek

- ASCU wersja II jednostka steruj?ca opto-elektroniczna od GUNFIRE

Obrazek
STRZELANIE:

Kiedy selektor ognia jest ustawiony na blokad? bezpiecznika (SAFE), replika nie wystrzeli po naci?ni?ciu spustu. Kiedy selektor ognia jest ustawiony na „ogie? pó?automatyczny” (SEMI), replika wystrzeli pojedynczo po ka?dym naci?ni?ciu spustu. ASCU kontroluje prac? gearboxa, tak, by wykona? on pe?en cykl, a po zako?czeniu zatrzymuje t?ok w pozycji wyj?ciowej. Kiedy selektor ognia jest ustawiony na „ogie? ci?g?y” (AUTO), funkcja ognia zale?y od wybranego trybu:

Tryb 1 – po naci?ni?ciu spustu replika zacznie strzela? ca?kowicie automatycznie do czasu zwolnienia spustu. Je?li poci?gniesz raz za spust lub gdy spust zostanie zwolniony przed wykonaniem trzeciego strza?u, replika wykona 3 pe?ne cykle – 3 strza?y .
Tryb 2 – po naci?ni?ciu spustu replika zacznie strzela? ca?kowicie automatycznie do czasu zwolnienia spustu.
Tryb 3 – po naci?ni?ciu spustu replika wykona 3 pe?ne cykle – 3 strza?y.
Tryb 4 – po naci?ni?ciu spustu replika wykona 1 pe?en cykl – 1 strza?, jak w przypadku trybu „ognia pó?automatycznego” (SEMI). Po wyczerpaniu akumulatora replika przestanie strzela? i wyda podwójny sygna? („biip”). Wymie? akumulator na na?adowany.


LINK DO FOTEK : https://picasaweb.google.com/112128891824475035707/M4A1?authkey=Gv1sRgCK_f066moMnpOg

LINK DO FOTEK II fotograf SEBI Z RANGERS KP OCZYWI?CIE MOICH PODZESPO?ÓW : https://picasaweb.google.com/112128891824475035707/Niunia?authkey=Gv1sRgCJDEtuqXpuK91QEJPG

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Grey dnia March 30 2012 08:09:31
Pozazdro?ci?. Szkoda, ?e ewidentnie brakuje filmiku pokazuj?cego prac? repliki.
#2 | micky119 dnia March 30 2012 08:50:16
No Orzech ?liczna niunia i na pewno ka?dy si? za ni? ogl?da.rotfl. Pozdrawiam.
#3 | Mario75 dnia March 30 2012 10:50:59
To ju? druga "niunia" Orzecha. Pierwsza trafi?a w szcz??liwe r?ce Skury. Widzia?em t? replik? w akcji pod Ko?obrzegiem na organizowanej przez Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KP lokalnej imprezie. Powiem tak: cudo! OK OK
#4 | Sebi dnia March 30 2012 12:30:36
Jak to chodzi U?miech BajkaOK OK Dobrze by by?o jak Orzech pokusi? by si? o podanie cen to by wielu wyja?ni?o du?o kwestii. Jedyne co napisze to ?e jego z?batki kosztowa?y wi?cej ni? nie jedna kompletna replika z magazynkiem, bateri? i workiem kulek rotfl
#5 | Mario75 dnia March 30 2012 21:53:37
Niunia, któr? kupi? Skura od Orzecha by?a warta, je?li si? nie myl?, ok. 3000PLN. Na szcz??cie zosta?a w Koalicji za du?o mniej.

Dok?adnie Orzech, jak b?dziesz, napisz co po kolei ile wynios?o i jak wygl?da suma po wszystkich modyfikacjach.
#6 | ORZECH dnia March 30 2012 23:35:58
Witam !!! serdecznie Seba wie co mówi sam j? sk?ada? U?miech co do cen nie chcia?em si? chwali? ale jak tak bardzo chcecie to zrobi? cennik poszczególnych cz??ci U?miech teraz powiem ,?e ogólny koszt materia?ów to oko?o 5,000 z? w tej cenie mo?na mie? zawodne !!! PTW SYSTEMY U?miech Jestem maniakiem ASG przyznaj? si? bez bicia. Teraz sobie zrobi? M60 Ful stalowa opcja oczywi?cie bebechy najwy?sza pó?ka b?dzie. I to b?dzie ju? ostatnia moja replika U?miech

Co do filmiku jak strzela na pewno b?dzie to w kolejnej ods?onie, zademonstruje zais?g, skupienie strza?ów, kulture pracy gerboxa muzyka dla moich uszu, tryby odawania strza?ów oraz zobaczycie reakcje na spust jest piekielnie szybka. Zwyk?y elektryk z kostk? stykow? wymi?ka, u mnie ta kostka nie istnieje jest za to uk?ad opto - elektroniczny - diabe? po prostu Szeroki u?miech

- Body KING ARMSA wersja litowana z numerem seryjnym, cena 480 z?

- chwyt pistoletowy Classic ARMY profilowany na kciuka - cena 120 z?

- Chwyt przedni free floaut Tactical Rail z wci?nij kropkiem - cena 320z?

- stalowa grafitowa lufa zaewn?trzna dwu cz??ciowa 14,5 cala - cena 100 z?

- Sk?adana muszka Voltor - cena 100 z?

- t?umik p?omienia KING ARMS - reduktor odrzutu - stalowy - cena 70 z?

- puszka z laserem z miejscem na baterie oraz uk?ad ASCU II - cena 190 z?

- kolba SF czarna matwa - cena 150 z?

- precyzyjna lufa wewn?trzna KM Head 6,04 mm 407 mm - cena 230 z?

- Komora Hop-up KING ARMSA metalowa - cena 120 z?

- gumka Hop-up czrna silikonowa SYSTEMA - cena 35 z?

- dystanser do komory hop up Deep Fire (czarny) - 30 z?

- wzmocniona stalowa r?czka prze?adowania firmy KING ARMS - cena 120 z?

- Gerbox v2 wzmacniany firmy SYSTEMA - cena 300 z?

- T?ok z metalow? szcz?k? z pow?ok? tytanow? o zw??anej konstrukcji z?bów DEEP FIRE - cena 110 z?

- g?owica t?oka bore up,podwójnie uszczelniana, wyciszona, wzmacniana firma SYSTEMA - cena 100 z?

- Cylinder Typ ,,0" stalowy bore up firmy SYSTEMA - cena 80 z?

- g?owica Cylindra Stalowa bore up firmy SYSTEMA - cena 120 z?

- Prowadnica spr??yny miedziana wzmacniana ?ó?yskowana firmy DEEP FIRE - cena 50 z?

- Dysza miedziana doszczelniona bore up, wzmocniona firmy DEEP FIRE - cena 40 z?

- Spr??yna M130 firmy GUARDER - cena 60 z?

- Z?batki MAX TOURQE FIRMY PROMETHEUS - cena 800 z?

- Silnik d?ugi SYSTEMY MAGNUM - pot?ga nie do dostania w Polsce !!! - cena 460 z?

- Uk?ad opto-elektroniczny ASCU II - cena 290 z?

- luneta ACOG 4x32 z dokerem - cena 400 z? u?ywka.

Ca?kowity kosz zakupu podzespo?ów nie licz?c przesy?ek kurierskich i serwisów to 4,870 z? jak bym policzy? jeszcze ASCU wersja I któr? po dwóch tygodniach zmieni?em na ASCU wersja II plus jeszcze baterie lipo oko? 100 z? to 5 ty? p?k?o jak nic U?miech Jestem z g?upkiem Killer
#7 | SirHawk dnia March 30 2012 23:50:54
Ech, du?o tego... Niby wszystko za "niewielkie" pieni?dze, ale po zsumowaniu kosztów Szok

?adnie to wszystko wygl?da, a w efektywno?? podzespo?ów te? nie w?tpi?. A? chcia?bym to przetestowa? Szeroki u?miech
#8 | Sebi dnia March 31 2012 16:21:51
A? mnie g?owa rozbola?a od tych sum Orzechu, a tak poza nawiasem to chyba pobi?e? rekord wej?? w tak krótkim czasie Uoeeee
#9 | ORZECH dnia March 31 2012 20:27:11
Hehehe nom w jeden dzie? prawie 1000 wej?? a teraz juz ponad U?miech hehe Pozdrawiam. Seba przymierzam si? do M60 na lato to b?dzie druga moja niunia.
#10 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:31:29
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
#11 | kakakaoo dnia March 04 2019 04:47:13
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS Zbrojownia Podcast ASG Zmiana ?o?nierz Specnazu Elektryczny Blow Back Act od Valor Skarby... Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:25,633
Wczoraj:42,387
W tym tygodniu:230,486
W tym miesiącu:1,140,771
W tym roku:6,010,268
Wszystkich:54,498,672
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: