Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

KWA! KWA! KWAczek kaczka…

KWA! KWA! KWAczek kaczka…

AnR - Chimera Specjalizacja: Serwis

            Do tej recenzji pochodzi?em kilkukrotnie, wielokrotnie kasuj?c tekst. Za ka?dym razem nie pasowa?o mi to co napisa?em. Do samej recenzji, podchodzi?em jak pies do je?a. Przyznam si?, ?e niech?tnie. Nie lubi? opisywa? zbytnio replik, bo ci?gle w nich gmyram i ci?gle o nich mówi?, ale uwa?am, ?e ta recenzja to by?o co? co musia?em zrobi?. Wielokrotnie widz? peany na temat jakiej? to nowej repliki, która ma zrewolucjonizowa? ersoft. Czy to ze wzgl?du na konstrukcje, czy zastosowane materia?y. Generalnie s? promowane na hity totalne, absolutne must-have i w ogóle fajerwerki. W 99% wypadków okazuj? si? przereklamowan? kup?. Tak by?o z P&J, pierwszymi M249 A&K, jakimi? dziwnymi mosfetami i innymi bzdetami. W ?ród tego szumu informacji takie cuda jak CA z nowych serii, czy G&P z nowych serii przechodz? obok i nikt ich nie zauwa?a zbytnio. ?rednio co pó? roku rynek oferuje nam tak? rewolucj?. I ?rednio co pó? roku okazuj? si? kup?… 
            KWA moim zdaniem odbi?o si? bez wi?kszego echa. By?a tam jaka? promocja, ale nie tak agresywna i intensywna jak w innych przypadkach. Mo?e po prostu przegapi?em? Nie mam poj?cia. W moim odczuciu tak to si? odby?o. KWA do tej pory, w moim odczuciu, nie by?o jako? wybitnie mega solidnym producentem. W?a?ciwie ich serii G36 na oczy nie widzia?em, obaczy?em czasem jakiego? gaziaka. I tyle. A? do ich serii M4, która po prostu mnie zafascynowa?a i oczarowa?a. To by?a mi?o?? od pierwszego wra?enia.
            Ale od pocz?tku. Na serwis mia?a trafi? absolutnie nowa, nie gmyrana nigdy KWA na tunning. Od razu pomy?la?em, aby wrzuci? j? do recenzji. Bo dlaczego nie? Najwa?niejsze. Jest dziewicza, wi?c ?aden je?op mi jej nie popsuje. ;)
Opakowanie
            Jest. Karton plus styropian. ?A?. Nie wiem co si? mo?na tutaj rozpisywa?. :F


Wykonanie
            KWA jest najlepiej M4A1 jak? na oczy widzia?em i powtarza si? to w ka?dym egzemplarzu jaki robi?em. Jest to jedyna replika, która po wyj?ciu z pude?ka nie ma luzów na korpusie, RIS’ie oraz innych elementach. Jedynie kolba troch? lata. Ale to wsz?dzie i zawsze. Nie b?d? si? rozpisywa? nad jej wykonaniem, bo w sieci jest mnóstwo ich zdj?? na ró?nych forach. Ka?dy zainteresowany mo?e sobie spokojnie je przejrze?. Od siebie dodam, ?e w moich r?kach mia?em M4 ka?dej firmy dost?pnej na polskim rynku. KWA tylko zrobi?o na mnie takie wra?enie. Zbita i twarda ska?a…
Wn?trze
To mnie najbardziej interesuj? na dobr? spraw? i to jest moim zdaniem najciekawsze. Zacznijmy od szkieletu. Jest on troch? inaczej skonstruowany ni? standardowy V2. Dlaczego? Pierwsz?, mniej istotn? zmian?, ?e przy swojej dupce jest zw??ony. Po to, aby uszy od ?amanego uppera mog?y wej?? w to miejsce i by mo?na by?o emeczk? z?o?y? tak jak jej ostry odpowiednik. Mechanicznie i technicznie nie ma to ?adnego znaczenia. Co jest istotne to przód gearbox’a. Jest on dodatkowo wzmocniony i to powiem solidnie. Moim zdaniem trzeba si? nastara?, aby to zniszczy?. Ergo mo?na spokojnie u?ywa? p?askich, aluminiowych g?owic moim zdaniem do M140. Potem nie ma po prostu sensu. Tak samo na górnej listwie znajduje si? wi?ksza liczba ?rub, bo pi??. Standardowo jest to cztery. Dodatkowo ?ruby to torx oraz dwie krzy?akowe. Dzi?ki zastosowaniu tej skomplikowanej ?ruby jak? jest torx gwint na niej baaaaaaaardzo trudno zniszczy?, a jeszcze dodatkowo dzia?a to odstraszaj?co na mityczny klan serwisantów z jednym ?rubokr?tem. Troch? denerwuje fakt zastosowania dwóch rodzajów, ale dla przeci?tnego u?ytkownika nie ma to absolutnie znaczenia. W szkielecie osadzone s? 9mm ?o?yska. To istne potwory s?. Wygl?daj? na pancerne.

 
Okablowanie  
Okablowanie od GB do ??czenia w stock tubie jest dziadowskie, cienkie i twarde. Do wywalenia i wstawienia nowych kabli. W chinolach bardzo cz?sto takie spotykamy. Troch? smuci ten fakt, ?e w replice za 1200 z? s? takie syfy, bo przecie? G&P oraz CA, które s? ta?sze, maj? lepsze okablowanie. Jednak wiele innych zalet KWA rekompensuje ten fakt.
T?ok
Najs?absza strona konstrukcji. Nie mia?em okazji nigdy testowa? stockowego, ale na oko nie budzi on mojego zaufania. Jeden wzmocniony z?bek to w dzisiejszych czasach za ma?o. Do tego jako?? i faktura materia?u, z którego jest wykonany moim zdaniem nie nale?y do najlepszych. My?l?, ?e na M120 by?my dali rad? spokojnie. Ale wy?sze tunningi wymagaj? jego absolutnej wymiany. Stockowej spr??ynie te? spokojnie podo?a bardzo d?ugo.

 
G?owica t?oka
Najwi?kszy mankament. To, ?e jest ci??ka i p?aska to niewa?ne. Jest pozbawiona kanalików na powietrze przez to trudniej uzyska? maksymalne spr??enie powietrze. Mo?na wymieni?, albo po prostu nawierci? te otwory odpowiednimi narz?dziami. Aluminium, z którego jest wykonana ?atwo si? nawierca, wi?c nie b?dzie z tym problemów.

 
Prowadnica
Metalowa, ?o?yskowana. Solidna. Uwaga jednak. Tak samo jak wewn?trz t?oka tak jak tutaj znajduje si? ?o?ysko. Logiczne prawda? Ano tak. Tylko zamiast normalnego ?o?yska stosowanego gdzie indziej czyli podk?adka – kulki – podk?adka mamy tutaj… trzy podk?adki. S?uszny patent? Co prawda ?rodkowa jest odpowiednio wyprofilowana, a dwie w zupe?no?ci by wystarczy?y dodatkowe ?ci?ni?cie spr??yny daj? wi?cej FPS… Có?. Dzia?a? Dzia?a. ?adnie to ?o?ysko si? kr?ci. Wi?c dla mnie git.

 
Spr??yna
Kawa? drutu. Co ciekawe ten kawa? drutu dawa? stabilne 405 fps. Jednak raz na 10 strza?ów replika dawa?a 370 fps, ale to nie wina spr??yny, a gumki. Drut nie jest wyprofilowany na ko?cach, ale to normalne w stockowych spr??ynach. Jak wida? SHS sobie poradzi? lepiej i mamy ?adne szlify na ko?cu spr??yny.
 
 
Zdj?cie 1 - Stockowa spr??yna
Zdj?cie 2 - Porównanie M130 SHS i stockowe spr??yny
Zdj?cie 3 - Ko?cówka stockowej spr??yny - nie wyg?adzona
Zdj?cie 4 - Ko?cówka M130 SHS - ?adnie wyrównana 

Z?batki
Ostatnio czyta?em, ?e niektóre sklepy zalecaj? ich wymian? przy tunningach pod M130 i wzwy?. Nie zgadzam si? z niektórymi sklepami. Z?batki s? wykonane zupe?nie inaczej ni? inne z którymi si? spotka?em. Prosz? zwróci? uwag? na to jak jest wykonana z?batka ?rodkowa. Normalnie z maszyny CNC jest wypluwana ca?a z?batka ?rodkowa, jest ona nawiercana i nabijane odpowiednie trzpienie. Moim zdaniem i na moje oko trzpienie s? integraln? cz??ci? ka?dej z?batki. Dwa. Z maszyny wyje?d?a ?rodkowa cz??? z?batki, a na ni? jest nabijany zewn?trzny talerz. Dzi?ki temu s? one bardzo solidne. Wszystkie inne z?batki s? wykonane podobnie, gdzie ograniczono maksymalnie ilo?? trzpieni w nich wbijanych. W bardzo dobrym kierunku to idzie. Podoba mi si? bardzo. Poza tym precyzja ich wykonania stoi na mega zajebi?cie wysokim poziomie. Z?by G&P mog? si? schowa?. Ponad to, z?batki s? tak idealnie wykonane, ?e ich podk?adkowanie ogranicza si? do do?o?enia po jednej podk?adce na ka?d? z z?batek. Albo czasem ?adnej. Nigdy czego? takiego nie widzia?em.

 
 
Zestaw cylindra
Dochodzimy w sumie do najwa?niejszego „elementu”. Czyli cylindra, g?owicy cylindra oraz dyszy. Na pocz?tek do dyszy. Jest bardzo przemy?lnie skonstruowana. Jest ona przede wszystkim „kierunkowa”. Czyli jest ustabilizowana w taki sposób, ?e za ka?dym razem b?dzie ona wchodzi?a w komor? w ten sam sposób. St?d bardzo niskie skoki FPS. Na swoim grzbiecie ma listw?, która pasuje do wyci?cia w komorze. Dlatego bez zmiany dyszy komory nie ma co rusza?. Ale po co zmienia? co? co dzia?a bardzo dobrze? Dysza ma d?ugo?? 21,7. Wi?c standardowa d?ugo?? ka?dej dyszy. Zestawy BU na moje oko b?d? pasowa? w przeciwie?stwie do tego co pisz? na forach. Znów, po co wymienia? co? co dzia?a? Spasowanie mi?dzy dysz? a g?owic? cylindra jest idealne. Absolutnie idealne. Szczelno?? ca?ego uk?adu jest lepsza od czegokolwiek widzia?em do tej pory na rynku. Ruszanie tego w jakikolwiek sposób, wymiany na jakie? inne zestawy s? po prostu czyst? g?upot?. W?tpi?, aby na innych zestawach mo?na by?oby osi?gn?? tak idealne spasowanie i tak? szczelno??.
 
 
 
Lufa
Co prawda nie uda?o mi si? cykn?? tego odpowiedniej fotki, ale lufa ma najlepsz? koron? jak? kiedykolwiek widzia?em w lufie do AEG. Co to jest korona lufy? Jest to sto?kowate wyci?cie wewn?trz lufy. Ma ono za zadanie równomiernie rozprowadzi? powietrze za kulk? w momencie gdy ona opuszcza luf?. W wielu wypadkach o tym si? nie mówi przy lufach, wr?cz pomija ten parametr id?c w ?rednic?. Dobrze skoronowana lufa 6.04 b?dzie celniejsza ni? ?le 6.02. Ale o tym si? nie mówi, nie wiem czemu. Tutaj widz? pot??ny potencja?. 

Gumka HU
 Nic nadzwyczajnego. Moim zdaniem do wymiany, ale to w ka?dym AEG. 

 
 
Podsumowanie
Replika przysz?a na tunning. Zosta?y w niej zainstalowane:
  • T?ok SHS z 14 z?bami stalowymi
  • M130 SHS
  • Gumka G&G zielona
Otrzymali?my na tym zestawie… 510 fps… Wynik potworny. Wszystkie pozytywy, które powy?ej napisa?em ??cz? si? i daj? tak rewelacyjny wynik. Istny tunningowy potwór. Czy warto? Powiem szczerze. Jako?? wykonania, wygl?d, jako?? spasowania cz??ci zewn?trznych oraz wewn?trznych sk?ania mnie ku stwierdzeniu, ?e jakbym kupowa? teraz M4 to zamiast G&P kupi?bym troch? dro?sze KWA. Có?, mo?e nie posiada oryginalnych oznacze?… Ale przy takiej jako?? nie gra to ?adnej roli…
 
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Zwyci?zcy wrzesie? Arctic Combat LIGA ASG ?o?nierz Specnazu Nowe pistolety WP Radio ASG Skarby... Combat Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:22,937
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:60,503
W tym miesiącu:890,863
W tym roku:890,863
Wszystkich:57,608,363
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: