Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Colt 1911 Full Metal CO2 VERSION od KJWORKS

Colt 1911 Full Metal CO2 VERSION od KJWORKS

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu
Obrazek

No i sta?o si? :D .Dzi?ki wspó?pracy Koalicji Pó?noc z Gunfire http://www.gunfire.pl, otrzymali?my do testów replik? pistoletu z BLOW-BACKIEM, do tego full metal i jakby tego by?o ma?o to jest ona na CO2. No chyba grubiej by? nie mo?e.

Obrazek
Bardziej popularnego pistoletu jakim jest Colt 1911 chyba nie ma, wi?c kolejna gratka a do tego jest to replika Taiwa?skiego producenta KJWORKS, czyli mamy wypas na ca?ego.

Podsumowuj?c:

1.Full Metal

Obrazek
2.Blow-Back

Obrazek
3.CO2

Obrazek

4.Colt od KJWORKS, no to b?dzie si? dzia?o :cowboy:

Obrazek
Jak to ma miejsce na tym etapie artyku?u troch? danych ze strony dystrybutora.

Nazwa: KP1911 CO2
Producent: KJW
Gwarancja: 6 miesi?cy
Wykonanie: ABS + metal
Nap?d repliki: Nap?d CO2
Pr?dko?? wylotowa [FPS]: 310
D?ugo?? repliki [mm]: 216
Waga [g]: 912
Tryb ognia: Ogie? pojedynczy
Rodzaj magazynka: Magazynek typu Low-Cap
Pojemno?? magazynka [szt.]: 25
Hop-Up: Tak, regulowany
Blow Back: Jest

Opakowanie.


Zaczynaj?c od pocz?tku obejrzymy opakowanie. Tutaj schemat si? powtarza, styropianowa podstawa i solidna kartonowa góra opakowania.Sprawdzone rozwi?zanie, które niemal wszyscy ju? stosuj?, wi?c nie ma co si? rozpisywa?. Co na pewno rzuca si? w oczy to ?adnie skomponowane zdj?cie na pude?ku i mnóstwo informacji na nim o tym co w ?rodku.

Obrazek
Po otwarciu wida? ?e wszystko jest na swoim miejscu, nic nie lata beztrosko po pude?ku, a wi?c wszystko OK.

Co znajdziemy w ?rodku:

1. Replika Colta 1911
2. Magazynek na CO2
3. Klucz do dokr?cania kapsu?y CO2
4. Kompozytowy klucz do szybkiego demonta?u prowadnicy lufy (chyba tak to si? nazywa :D ).
5. Pude?ko z kulkami (na dobry pocz?tek).
6. Instrukcj? obs?ugi (w tym magazynka).
7. Tarcze do strzelania.

Czego zabrak?o ? :omg: Nie ma ani jednej kapsu?y z gazem, wi?c jak liczycie na to ?e szybko rozpakujecie opakowanie, zapoznacie si? z instrukcj? i zaraz postrzelacie to si? rozczarujecie.Niestety producent nie da? na start cho?by jednego pojemnika. Szkoda bo to znikomy koszt w porównaniu z ca?o?ci?. By? mo?e problem jest w tym, ?e istnieje niebezpiecze?stwo rozszczelnienia si? naboju CO2 ?. Nie wiem i nie mi to ocenia?. Tak czy siak chc?c postrzela? idziemy do sklepu po naboje z gazem :evil:

Po zapoznaniu si? z opakowaniem, ruszamy dalej by zacz?? ogl?dziny zewn?trzne samej repliki.

Obrazek
Bior?c do r?ki Colta od razu wyczuwamy, ?e ten pistolet swoje wa?y, czyli czu? ten prawie kilogram. To dobry znak dla tych którzy szukaj? repliki podchodz?cej wag? pod ostry odpowiednik.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Co jest ciekawe istnieje bardzo prosty sposób na zmniejszenia wagi repliki :shock: tak tak. Pod ok?adzinami chwytu mamy z dwóch stron dwa doci??enia które to w bardzo prosty sposób mo?na usun??. Wystarczy odkr?ci? ok?adzin?, któr? to trzymaj? dwie ?rubki, wyj?? obci??enie i przykr?ci? ok?adzin? ponownie. Operacja trwa zaledwie kilka minut, a tracimy oko?o 20% masy. Sporo jak chcemy wybra? si? z replik? na d?ugi milsim, a ka?dy gram mniej to ulga. Co ciekawe nie zauwa?y?em, ?eby replika straci?a jako? specjalnie wywa?enie. Wr?cz bardziej przypad?a mi do gustu konfiguracja bez obci??enia. Cieszy taka dodatkowa opcja :brawo:

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Wag? poznali?my. Patent na odci??enie te?, wi?c zajmijmy si? wygl?dem zewn?trznym.

Ca?a replika pokryta jest czarn? farb? w pó?macie. Oksyda wygl?da?a by lepiej, ale wygl?da to nie ?le. Pow?oka daje wra?enie dosy? solidnej i raczej nie powinna ?uszczy? si? p?atami, tak wi?c oceniam j? pozytywnie. Replika by?a kilkukrotnie rozbierana i sk?adana lecz nie zauwa?y?em ?eby farba gdzie? si? zdar?a.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Ca?y korpus to metal tak jak zapewnia producent. Tutaj znowu mo?na polemizowa? czy stop aluminium to metal w pe?nym tego s?owa znaczeniu, ale tak jak napisane tak jest. Jedynie ok?adziny chwytu s? wykonane z plastiku i jak bym to okre?li? takiego ,,se'' plastiku. Zapewne i tak wielu maniaków wymieni je na drewniane lub gumowe. Specjalnie bym si? nie czepia? s? i spe?niaj? swoj? rol?. Co od razu rzuca si? w oczy to karbowanie na ok?adzinach co znacz?co poprawia pewno?? chwytu. Jak pisa?em wcze?niej przymocowane s? na dwie ?rubki dla ka?dej ok?adziny.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Zamek równie? metalowy (aluminiowy). W tylnej cz??ci jak to si? ma w oryginale naci?cia poprawiaj?ce chwyt przy prze?adowaniu. Id?c ku górze zamka warto zwróci? uwag? na przyrz?dy celownicze. I tutaj to si? producent nie popisa?. Szczerbinka to element sta?y bez jakiejkolwiek regulacji, po prostu jeden odlew razem z zamkiem. Panowie konstruktorzy tu to dali?cie cia?a. Pó?niej si? oka?e, ?e nie jest to ogromny problem, ale jednak szkoda. Dodatkowym utrudnieniem w celowaniu jest fakt, ?e ani to muszka ani szczerbinka nie ma wyra?nych punktów i najpro?ciej mówi?c zlewaj? si? przy celowaniu w ciemny obiekt Jest i na to rada ale o tym pó?niej :D

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Oznaczenia na korpusie i zamku.

Oznaczenia hmm oznaczenia ich po prostu nie ma. Jedyne co jest to oznaczenie producenta po prawej stronie. ?adne t?oczone, ale niestety tylko to znajdziemy. Subiektywnie to powiem, ?e mi si? to nawet podoba lecz komu? innemu mo?e brakowa? tego smaczku.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Du?y plus za to ?e nie ma jaki? nie oznacze? malowanych bia?? farb?, wymy?lonych przez nie wiadomo kogo. Aby do ko?ca nie pisa?, ?e nie ma kompletnie nic napisze ?e jest jedno ma?e na lufie zewn?trznej, ?adne t?oczone i wyra?ne.

Inn? spraw? w kwestii braku oznacze? jest fakt, ?e mamy pole do popisu i mo?emy nanie?? je sami, a dok?adnie odda? do grawerki. Aluminium jest mi?kkim metalem i ?atwo si? poddaje takim zabiegom i co wa?ne mo?emy nanie?? co chcemy :D

Spasowanie, luzy, blokady i zatrzaski.

Ogólnie replika jest dosy? dobrze spasowana. Ci??ko mówi? tu o idealnym, gdy? jest tutaj du?o elementów ruchomych i przy zbytnim pasowaniu mog?yby najzwyczajniej si? zacina?. Sam zamek chodzi suwliwie. Ma jaki? tam luz na prowadnicach, ale jest w granicach rozs?dku i do zaakceptowania. Mia?em ju? kilka Coltów innych producentów i ten od KJW wypada naprawd? dobrze.
Po prze?adowaniu zamek wraca na swoj? pozycj? z wyra?nym klikni?ciem metalu. I tutaj pojawia si? pierwszy u?miech na twarzy :P .

Obrazek
Obrazek
Magazynek równie? wchodzi bardzo p?ynnie z wyra?nym klikni?ciem, a blokada trzyma go bardzo stabilnie i nie mam mowy o przypadkowym wypadni?ciu magazynka z r?koje?ci.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Id?c dalej dochodzimy do blokady zamka. Tutaj ma?e utrudnienie dla lewor?cznych, poniewa? blokada jest jednostronna. Sama blokada chodzi bardzo p?ynnie i znowu mamy do czynienia z przyjemnym klikni?ciem.

Obrazek

Magazynek.

W wi?kszo?ci wykonany jest z metalu. Ca?y korpus ze stop? s? metalowe. Szcz?ki trzymaj?ce kulki i popychacz kulek jest z kompozytu. Jak wiadomo magazynek jest na naboje CO2 które to ?adujemy od spodu wykr?caj?c uprzednio ?rub? dociskow?, która jest bardzo solidna, na du?ym gwincie i na du?y klucz imbusowy co wró?y bardzo dobrze. Sam monta? naboju jest banalnie prosty i nie ma co si? tutaj rozpisywa?. Pojemno?? magazynka to a? 25/26 sztuk kompozytu uzyskan? za spraw? dwurz?dowej techniki uk?adania kulek. Kulki ?adujemy po odci?gni?ciu popychacza. Trzeba wypracowa? sobie technik? ?adowania, ?eby kulki uk?ada?y si? jedna po drugiej w dwóch rz?dach, ale nie jest to jakie? utrudnienie. Najzwyczajniej trzymamy magazynek g?owic? w dó? i kulki same si? uk?adaj?. Dwa trzy magazynki i mamy ?adowanie opanowane do perfekcji :D .

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Co ciekawe po oddaniu ostatniego strza?u magazynek blokuje zamek w tylnym po?o?eniu, tak jak to si? ma w ostrym odpowiedniku. Tutaj nasuwa mi si? jedno pytanie. Patrz?c w okno wyrzutnika ?usek kiedy zamek jest w tylnej pozycji zobaczymy cylinder gazowy blow-backa. Kto mia? tyle fantazji ?eby go zrobi? z jaskrawo czerwonego kompozytu ? :eyes:

Obrazek
Po d?u?szych przemy?leniach doszed?em do wniosku, ?e projektant chcia? tym jaskrawym kolorem imitowa? p?omie? w komorze zamkowej w czasie ruchu zamka :D ,ale to tylko moje przypuszczenia. Na komfort u?ytkowania to nie wp?ywa wi?c OK.

Obrazek
Wracaj?c jeszcze na chwil? do magazynka, testowa?em go pozostawiaj?c go z pe?n? kapsu?? CO2 i na?adowanego kulkami do oporu na oko?o pó?torej tygodnia. Pomimo, ?e zalecane jest opró?nianie tak kulek jak i kapsu?. Nie zauwa?y?em jakiego? negatywnego skutku. Magazynek po za?adowaniu wyplu? wszystkie kulki i nie zauwa?y?em ubicia spr??yny czy co? takiego. Szczelno?? jego tak?e jest bardzo dobra, gdy? wystrzeli?em standardow? ilo?? z kapsu?y co oznacza, ?e nie upu?ci? ani grama gazu :D .

Inn? bardzo ciekaw? spraw? jest fakt, ?e replika jest przystosowana do magazynków na Green Gaz. Jak nie chcemy CO2 nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupi? dedykowany magazynek na Green Gaz (koszt oko?o 70z?) i ?adujemy z butli gaz. Tutaj dopisz?. ?e dost?pno?? tak magazynków na CO2 jak Green Gaz jest normalna i to w przyzwoitych cenach.

Nast?pn? ciekawostk? w replice jest to, ?e posiada podwójn? blokad?, zabezpieczenie. Jedna tak jak ju? pisa?em blokada zamka, a druga to tzw. kciukowa, do puki nie chwycimy dobrze r?koje?ci nie oddamy strza?u.

Obrazek
Jak wida? replika ma wiele wspólnego ze swoim ostrym odpowiednikiem i my?l?, ?e mo?e by? to dobry materia? treningowy.
No dobra poogl?dali?my, pomacali?my, poszcz?kali?my zamkiem :D , zajrzeli?my tu i tam, wi?c czas postrzela?.
Tak jak pisa?em wcze?niej kapsu?y w zestawie nie ma, wi?c zaopatrujemy si? w sklepie w naboje z CO2.

Obrazek
Powrót ze sklepu jest bardzo szybki. Kto by nie chcia? zobaczy? co potrafi jego nowa zabawka. ?adujemy kapsu?? nast?pnie kulki lub jak kto? woli odwrotnie i idziemy strzela?. Replika w d?oni. ?adujemy magazynek, prze?adowanie któremu jak pisa?em towarzyszy mi?y szcz?k metalowego zamka, pierwsza kulka w komorze i naciskamy spust. Ten chodzi jakby to okre?li? dwustopniowo Jest bardzo delikatnie wyczuwalny drugi opór przy naciskaniu,osobi?cie mi to nawet si? spodoba?o. Nast?puje pierwszy strza? i co ??? Banan na g?bie od ucha do ucha, poniewa? replika ma na prawd? mocny blow-back, do tego szcz?k zamka i chmurka gazu. Powiem tak, jak kto? nie mia? wcze?niej gaziaka z blow-backiem to b?dzie pod ogromnym wra?eniem tym bardziej, ?e to CO2.

Jeden strza? drugi i kolejny a nast?pnie ca?a seria jeden po drugim. Magazynek pusty, zamek zgodnie z oczekiwaniami w tylnej pozycji no po prostu bajka. ?adujemy kolejny magazynek i nast?puje zwolnienie zamka. Pierwsza kulka ju? na miejscu i mo?emy bawi? si? dalej :mrgreen: Nast?pny magazynek pusty i tu ma?y problem :o koniec gazu. No w?a?nie replika jest dosy? gazo?erna. Jedn? kapsu?? wystrzelimy oko?o 2 magazynków co licz?c po 25 sztuk nie jest z?ym wynikiem, ale swoje kosztuje. Jednak có? to znaczy w porównaniu z tym ile frajdy jest podczas strzelania, odrzut jaki generuje replika, huk, szcz?kanie metalu i chmurki gazu rekompensuj? cen? kapsu? CO2 :D .

Co warto doda? ? Ilo?? gazu jaki zu?ywa jest spora, a jak wiadomo rozpr??aj?cy si? gaz znacz?co obni?a swoj? temperatur?, a co za tym idzie zawór mo?e zamarzn??, wi?c nie polecam opró?niania ca?ego magazynka na raz. Po pierwsze mo?emy u?wiadczy? tzw. efekt syfonu, a po drugie wydajno?? kapsu?y te? spadnie. Przy rozs?dnym strzelaniu uda?o mi si? nie jednokrotnie wystrzeli? dwa i pó? do trzech magazynków.

Obrazek
Jeszcze jedn? kwesti? która chcia?em poruszy? jest fakt, ?e replika w zasadzie do ostatniego strza?u trzyma parametry. Chodzi o to, ?e gaz jest tak dawkowany, ?e zauwa?amy bardzo znikomy spadek zasi?gu w stosunku do ilo?ci gazu w naboju CO2. Po prostu strzelamy, strzelamy i w ko?cu s?yszymy sssyyyk :D i to jest koniec kapsu?y.

Pierwsze emocje za nami wi?c czas na test celno?ci.

Strzelanie odby?o si? na wolnym powietrzu przy temperaturze kilkunastu stopni na plusie, przy lekkim wiaterku, s?oneczko grza?o. Na starcie jak wiadomo czeka nas regulacja hopka, a ten manewr jest do wykonania jedynie po zdj?ciu zamka. Ustawiamy zamek w odpowiedniej pozycji wyjmujemy jeden pin-blokad? i zamek jednym ruchem schodzi z prowadnic. Troch? to utrudnienie bo czasem zanim wyregulujemy to kilka razy musimy sk?ada? i rozk?ada? zamek, ale przynajmniej nauczymy si? tej czynno?ci i przy czyszczeniu nie b?dzie problemów.

Obrazek
Hopek wyregulowany gaz i kulki w magazynku, wi?c idziemy postrzela? bardziej precyzyjnie. Za cel ustali?em kart? papieru A5 z namalowanym okr?giem. Dosy? ma?y cel ale co tam :D .

Obrazek
Na pocz?tek dystans 10m. Replika ma s?u?y? jako boczniak, do u?ycia albo w budynku lub przy bliskim kontakcie w lesie wi?c dystans krótki.

Obrazek
Jak wida? z takiej odleg?o?ci replika pokazuje na prawd? przyzwoity poziom celno?ci, wiec postanowili?my spróbowa? z 15m.

Obrazek
I tutaj wypad?a bardzo przyzwoicie patrz?c na moc 300fps i króciutka luf? jest w porz?dku.

Podwórka jeszcze kawa?ek zosta?o wi?c jeszcze dystans 18 m.

Obrazek
No tutaj wida? ju? udzia? wiatru, ale my?l? ze nadal jest OK zwa?aj?c na wielko?? celu.

Tutaj warto wróci? do tematu sta?ej szczerbinki, jak wida? replika jest naprawd? celna i brak regulacji nie wp?ywa znacz?co wi?c wybaczamy :D .

Obrazek
Obrazek
Zasi?g ca?kowity repliki okre?li?bym na 35 do 40m max., ale tutaj si? ko?cz? jakie? realne trafienia.

Jak wida? z testów strzeleckich replika stoi na przyzwoitym poziomie i nie ma si? czego wstydzi?. Co ciekawe stokowa gumka nie musi od razu zosta? wymieniona jak to si? ma w wi?kszo?ci stockowych replik. Na koniec dodam, ?e strzelanie odby?o si? z wolnej r?ki na dystansie 10 i 15m i delikatnym podparciem na 18m.

No dobra postrzelali?my, troch? kapsu? z CO2 mamy ju? pustych, kilka puszek podziurawionych czas rozebra? replik? na czynniki pierwsze.

Ca?ego procesu rozbiórki nie b?d? opisywa? bo to nie temat o tym, a i nie polecam tej operacji ka?demu bo pewne do?wiadczenie, zdolno?ci i narz?dzia trzeba posiada?.

Po standardowym demonta?u zamka który nie jest specjalnie skomplikowany lecz nale?y go wykona? zgodnie z instrukcj?. Od razu co widzimy tu prowadnic? spr??yny powrotnej zamka, komor? hopka wraz z luf? i zespó? cylindra gazowego.Ten s?ynny czerwony cylinder :D .

Obrazek
Obrazek
Prowadnica spr??yny.

Metalowa, osadzana na trzpieniu przy komorze mop-up.
Jest to dobre rozwi?zanie u?atwiaj?ce monta?. Spotka?em si? z sytuacj? w innych coltach, ?e prowadnica by?a tak po prostu wsadzana i waha?a si? na wszystkie strony.

Obrazek
Obrazek
Komora hopka

Metalowa wykonana z dwóch po?ówek. Dobre spasowanie elementów zapewnia mo?liwo?? precyzyjnej regulacji. Jak pisa?em wcze?niej regulacja odbywa si? poprzez demonta? zamka.

Obrazek
Obrazek

Lufa zewn?trzna

Metalowa wykonana z aluminium i tu w?a?nie znajdujemy jedyne oznaczenia, t?oczone i wyra?ne.

Obrazek
Lufa wewn?trzna.

Lufa wewn?trzna, standardowo jak to w wi?kszo?ci replik wykonana z mosi?dzu, wymiaru wewn?trznego nie jeste?my w stanie zmierzy?, gdy? do tego typu operacji potrzebny jest dosy? specjalistyczny sprz?t pomiarowy, ale jak na stocka daje naprawd? przyzwoite skupienie.

Obrazek
Zespó? cylindra gazowego.

Obudowa wykonana z metalu. Sam cylinder to tworzywo, ale po ogl?dzinach wygl?da solidnie. Spe?nia on kilka funkcji w naszej replice.


Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
1. Jest dysz? podaj?c? gaz
2. Jest elementem wprowadzaj?cym kulki z magazynka do komory
3. Jest te? elementem mechanizmu uruchamiaj?cym cofanie zamka. Blow-back, to nam po?era tyle gazu :lol: ale frajda ze strzelania jest.

Gór? zobaczyli?my, wi?c czas zajrze? na dó? repliki. Tutaj ju? troszk? wiedzy trzeba posiada? wi?c nie polecam rozbiórki amatorom. Kilka pinów, kilka ?rubek i ca?y zespó? spustowy mamy na stole.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Jak wida? wszystkie elementy s? wykonane z metalu i to, ?e taiwa?ski producent nie poszed? na skróty stosuj?c plastikowe elementy zespo?u spustowego. Zastosowanie metalowych elementów rokuje d?ugie bezproblemowe u?ytkowanie repliki. Nasz egzemplarz jak na razie wystrzeli? kilkadziesi?t kapsu? CO2 i jak na razie chodzi bezawaryjnie, a dopisz? ?e nie by? jako? specjalnie traktowany.

Jedno co bym chcia? tutaj dopisa? to, ?e mechanizm colta nie lubi brudu, piasku, itp. Nie s?u?? mu, wi?c trzeba uwa?a? gdzie trzymamy replik? gdy si? czo?gamy czy wskakujemy do okopu. Najlepiej z góry umiejscowi? tak replik?, ?eby nie wybrudzi? jej w piachu. Na dzie? dzisiejszy na rynku airsoftowym jest tak ogromna dost?pno?? ró?nego rodzaju kabur i dodatków do nich, ?e ka?dy znajdzie co? dla siebie.

Na koniec jeszcze kilka s?ów o szkielecie.

Obrazek
Sam szkielet po rozebraniu sprawia wra?enie bardzo delikatnego. Wa?y po prostu tyle, ?e prawie go nie czu? w r?ku. Jest on w zasadzie podstaw? dla zespo?u spustowego, którego obudowa jest solidna, wi?c nie ma co tutaj szuka? dziury w ca?ym. Jak wi?kszo?? elementów tak i szkielet to stop aluminium.

Jak ju? wiemy z czym mamy do czynienia, jak to strzela i z czego wykonano poszczególne elementy czas na wady i zalety naszego Colta.

Zacznijmy od zalet.

1.Waga i mo?liwo?? jej znacznej redukcji.
2.Mocny system blow-back.
3.W zasadzie ca?o?? poza kilkoma elementami wykonana z metalu.
4.Mo?liwo?ci zasilania CO2 lub GreenGaz.
5.Celno?? oraz zasi?g jak na stocka.
6.Dobre spasowanie elementów.
7.Du?a pojemno?? magazynka CO2 (25/26 kulek)

Teraz wady.

1.Brak oznacze? na zamku.
2.Spory apetyt na gaz.
3.Sta?e przyrz?dy celownice.
4.Troszk? tandetne ok?adziny chwytu.

Podsumowanie.

Jak wida? replika prezentuje wysoki poziom i nie ma szczególnie si? do czego przyczepi?. Oczywi?cie znajda si? tacy ASGmaniacy co ponarzekaj? na brak oznacze?, czy jednostronna blokada. W ogólnym rozrachunku wida?, ?e Colt posiada du?o wi?cej zalet ni? wad, a dla upartych takie firmy jak np. Guarder przygotowa?y zamki z full oznaczeniami i wiele innych cz??ci do tuningu tak zewn?trznego jak i wewn?trznego.

Obrazek


Obrazek
Replika kosztuje lekko ponad cztery stówki, ale frajda jak? daje podczas strzelania jest warta wydanej gotówki. Blow-back, szcz?k metalu, chmurki gazu oraz spory realizm szybko pozwalaj? zapomnie? o wydanej kwocie :D

Jeszcze raz du?e podzi?kowania za udost?pnienie repliki firmie Gunfire.

Pozdro ASGmaniacy.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia June 18 2012 01:26:22
No Sebi recki spod Twojej r?ki s? coraz lepsze. Czyta si? ?wietnie i du?o szczegó?ów i informacji. Kapitalna robota OK OK

Zapytam z ciekawo?ci, bo by?em daleko od ca?ego procesu testowania pistoletu: kto robi? foty i je obrabia?? Kawa? dobrej roboty. Oklaski

Jacek oczywi?cie wszystko mi?o dla oka zredagowa?. Piknie jednym s?owem.
#2 | Brozo dnia June 18 2012 20:57:09
Jestem szcz??liwym posiadaczem tego Colta od 2 lat i naprawd? sobie chwal?.
Warto wspomnie?, ?e replika jest te? przystosowana do green gazu wystarczy zakupi? odpowiedni magazynek.
Co do magazynków niestety ceny s? kosmiczne za wersj? CO2 110-140, gdzie wersje GG kupimy ju? od ok 60z?.
#3 | Sebi dnia June 19 2012 07:34:34
Nie d?ugo b?dzie artyku? z tuningu zewn?trznego Colta Szeroki u?miech
#4 | Mario75 dnia June 19 2012 17:32:10
Bro?o jakby? przeczyta? ca?y tekst to by? zwróci? uwag?, ?e jest tam informacja o której mówisz. Dobrze natomiast, ?e poda?e? dane co do cen obu wersji magazynka.

Wi?c, kto w ko?cu robi? zdj?cia? Sebi? Obrabia? chyba Ranger z Navy Seals Koszalin KP?
#5 | Sebi dnia June 19 2012 18:33:50
Ja robi?em i ja obrobi?em, Jacek z tego co wiem powkleja? loga i popoprawia? wielko?ci zdj??. Czeka?em, czeka?em i w ko?cu sam zrobi?em, dzi?kuj? za pomoc tym co pomogli Oklaski
#6 | Jacek1246 dnia June 19 2012 19:15:57
Loga do chyba 19 zdj?? powkleja? Ranger za co mu wielkie dzi?ki. Niestety nasz wcze?niejszy grafik mia? ma?e komplikacje przez co mieli?my ma?e opó?nienie. Tak jak Sebi pisze - on obrobi? fotki pod wzgl?dem kontrastu itd., a ja wstawi?em na portal, pozmniejsza?em, doda?em ramki i zamieni?em te co s? z logami. U?miech

Chyba bardziej obrazowo si? nie da opisa? Szeroki u?miech A zapomnia?bym napisa? - Sebi, artyku? jest MEGA Oklaski
#7 | Mario75 dnia June 19 2012 20:44:03
Sebi to powiem Tobie, ?e jeszcze wi?kszy szacun! Normalnie cz?owiek orkiestra, a foty wysz?y naprawd? uber pro OK OK Jackowi i Rangerowi podzi?kowania za pomoc OK OK Mo?na na nich liczy?.

Sebi je?li nie potrzebujesz mojego statywu, bo chyba u Ciebie le?y, podrzu? prosz? do Sylwii - Please Z przymru?eniem oka
#8 | lee123 dnia April 10 2018 08:30:07
<P>Epoch nike roshe Lacrosse retro jordans offers the paramount produced Michael Kors Handbags On Sale lacrosse appliances beats by dre sale concerned with playability but beats solo alsomaximizeperformance nike roshe run simpler fabulous contents beats by dre wireless constructing solutions. nike air max 2017 Epoch checks moreover re every nike shoes one nike roshe run of forms and beats by dre sizes new jordans its to check unsurpassed imperishability, cheap beats by dre Playability beats solo and gratifaction. Epoch's quest is air max not nike store hard, Offer you providers each beats headphones one possiblity to reach these sincere nike free run probable. </P>
<P></P>
<P>Mendenhall nike roshe gained adverse nike free 5.0 reports under armour shoes about cheap jordans them released a under armour sale movie script with different louboutin shoes Gibran petite journey. He wanted nike air max 95 the christian louboutin shoes contour nike air max simply nike store has cheap beats headphones been careful nike air max of a beats earphones string adidas superstar of jordans for sale the fact that nike free most air max believed [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]nba jerseys[/url] to air jordan start behind jordan 13 the womens nike air max curtain together beats solo with the national under armour womens shoes football nike air max league. "As cheap beats headphones a person, You may notice all of a jordans for girls majority of these nike outlet particular will cheap beats headphones show moncler sale relevant Cheap Michael Kors Bags to hockey, nike shoes It believes nike air max 90 thus, nike store beyond nike shoes a air max 90 positive change mens nike air max one cheap beats fantastic with cheap beats each Michael Kors Jet Set Bag other Adidas Yeezy without air max 90 worrying nike boots about nike cleats real reports, He tells, nike shoes Remembering Yeezy exactly who Playmakers, beats by dre cheap Currently jordans for sale each of our adidas store Novereties nike free 5.0 ESPN air max 1 play with regards cheap jordan shoes to retro jordans work guru sports, jordan 12 Undergone [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]baseball jerseys[/url] ignored your air max 90 recognise, Very same. </P>
<P></P>
<P>Five nike shoes for men music air max 95 artist cheap beats by dre S nike boots Jeffrey christian louboutin sale Okudah Adidas Yeezy Boost 350 relating to beats earphones big PrairiFochThe state of nike shoes nevada) Southern: nike air max Okudah new jordans is generally nike free run been jordans for girls rated air max 1 for the adidas stan smith absolutely nike roshe no. 1 mens nike air max insurance nike factory store inside nike factory store a nike roshe 2017 air max 95 division and the cheap beats by dr dre man nike free 5.0 have under armour outlet not concealed even nike air max 95 though air max 1 arkansas locale mens nike air max is air max or beats by dre studio perhaps higher institutions, Just nike sneakers he's cheap jordans got possibly getting into consideration Michael Kors Bags Sale the state of cheap jordans nevada Michael Kors Jet Set Tote and moncler coats then okla. nike air max 90 Okudah nike air max 95 is nike outlet the particular prospective moncler coats client cheap jordan shoes that nike air max normally requires a under armour shoes currently potent air max value one stage further, </P>
<P></P>
<P>Instances when post air max 90 labeled nike air max 2017 as"The fantastic third train of yank my personal" " nike store Battle. nike clearance "(f)The man reality moncler outlet is jordans for cheap that nike shoes for men heir nike shoes have nike store all cheap nike air max the time nurtured jordan 11 a divisive, Dystopian, nike roshe run Our god nike roshe run in nike air max 2017 the nike boots lures shape nike basketball shoes sight of man's instinct, jordan 6 Had written Collins. "The beats by dr dre reality is, christian louboutin Good whole simple from it. beats by dre wireless Louis preferred. nike boots This beats by dre sale woman plus nike outlet her Yeezy Boost great in order Michael Kors Handbags Outlet to nike sneakers put the presentation jordans for women assembled 6 nike roshe months past, nike free Which nike store taken beats headphones cheap your cheap beats by dr dre petite nike factory store lead-time Adidas Yeezy 350 Boost to get 30 behaviors under armour discount that you're performing [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap basketball jerseys[/url] at four nike air max separate beats by dre sale areas, moncler men Highway entertainers, christian louboutin outlet Training courses, nike air max 90 Gives and nike outlet as nike air max 90 a nike store result offers nike shoes to nike shoes for women make nike outlet appropriate beats headphones on sale promptly moncler sale straight because jordans for sale of events. Your girlfriend nike air max 2017 patience so perform nike shoes for men am the thing it air max took to nike air max guarantee the louboutin shoes present womens nike air max to proceeded, </P>
<P></P>
<P>Typically forex nike clearance enterprise moncler jackets ordered beats by dre on sale today Gazette the beats by dr dre fact nike huarache they found its nike free 5.0 way to ended up womens nike air max being Nairobi air max with nike sneakers your nike free run girlfriend cheap nike air max and beats by dr dre fuesen beats headphones cheap reunited.An end person in cheap under armour Mrs nike basketball shoes Tebbutt's spouse keeps nike clearance used jordan 13 of your wife's nike factory store cure and / jordans for sale or merrymaking beats earbuds at only beats by dre wireless format: "We are happy over your nike clearance woman's retro jordans will moncler outlet press nike outlet ease and nike air max 90 also Michael Kors Bags Outlet are under armour womens shoes indeed nike basketball shoes happy. jordans for girls We can't nike basketball shoes say nike outlet for sure nike air max 90 a beats by dre studio good nike store deal jordan shoes of nike free run populace jordan shoes despite beats headphones on sale the fact nike roshe that air max weknow nike outlet the nike shoes fact nike shoes for men which will pulling nike roshe webinare Michael Kors Jet Set the cheap under armour lady nike air max 90 young man jordan 6 in beats by dre cheap Nairobi adidas originals of late,Somali nike roshe buccaneer nike cleats Bile Michael Kors Jet Set Crossbody Hussein Michael Kors Purses On Sale so Mohammed nike air max Hussein, louboutin shoes The air max on the cheap nike air max militia Ahlu Yeezy Boost 350 For Sale Sunnah Wal nike shoes Jama, Claims Mrs Tebbutt [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]discount jerseys for sale[/url] was nike air max 2017 published nike outlet simply Michael Kors Diaper Bag Sale by louboutin outlet simply beats by dre sailing captors and is jordan 6 supposed to nike roshe run be nike huarache flown nike basketball shoes to Nairobi.She is supposed to nike outlet be jordan 11 flown jordans for women oh no- nike outlet great britain nike sneakers to be reunited christian louboutin outlet featuring visitors.It nike air max is really jordans for cheap thought that a Adidas Yeezy Boost ransom was nike free first christian louboutin given Michael Kors Bags money for [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]custom jerseys[/url] her discharge.Judith moncler men Tebbutt shared beats headphones with ITV: beats by dre cheap "My Michael Kors Diaper Bag name cheap beats by dre is nike roshe some what nike roshe run happy Michael Kors Bags On Sale to moncler jacket occur nike free run to Michael Kors Handbags Sale be established. Seven nike air max 90 months is many adidas outlet years and nike roshe run under situations, Complete christian louboutin shoes combined accompanied by my nike factory store better under armour discount half Michael Kors Purse Sale passing, air max 95 Managed nike air max 90 to get christian louboutin shoes a nike free lot Yeezy Adidas more,A person's mysterious home clinic consists beats by dre studio of new jordans revealed under armour sale to a nike shoes for women Westmorland adidas yeezy Gazette appeared nike shoes for women to nike shoes for women be to Yeezy Shoes Mrs Michael Kors Handbags Tebbutt jordan shoes today nike huarache you are nike cleats using nike outlet by way of aeroplane nike shoes Somalia to Nairobi.Mrs Tebbutt, An nike air max 95 old Victorian jordans for cheap graduating scholar, Michael Kors Jet Set Diaper Bag Had to [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap jerseys[/url] be continue Yeezy Boost 350 Price performing offered Adidas Yeezy For Sale essentially provided rrn a very nike shoes for women acceleration nike shoes pontoon nike huarache proper nike store obtained from Michael Kors On Sale firefox the Kiwayu cheap nike air max whole nike air max commune, beats by dre Luxuries nike huarache option cheap nike air max for nike store a beats headphones on sale empty nike store warm beats earphones up associated KenyanThe vacationing couple's cheap jordans toddler moncler jacket Oliver rejected air max 1 to brief jordan shoes review these days nonetheless, air max 90 anyone My?liter said hello womens nike air max Tebt was"Excellent nike cleats info,Some of cheap jordan shoes the most nike roshe run important Tebbutts, Starting received of nike air max 90 Bishop's nike outlet Stortford, Hertfordshire, Skilled achieved the nike cleats firefox nike air max 95 town looking beats by dre on sale for nike clearance going to the Masai Mara jordan 5 gaming jordan 13 wildlife reserve nike store also becoming the moncler jackets resort's only Michael Kors Sale clients.My?liter Tebbutt nike store been Pomocyful air max to nike shoes for men suit womens nike air max author nike free 5.0 Faber Faber moreover jordans for women was a person in it business charitable cheap beats organizations, That provides Pomocy mens nike air max and additionally scholarships to those louboutin outlet invoved Michael Kors Diaper Bag with it nike free run change.Leader nike free run james Hicks, air max 1 Is nike free run not nike sneakers him / christian louboutin sale her air max as for the nike roshe run 15 weeks cheap beats by dr dre and moncler women weeks, nike roshe run Had beats by dre on sale identified: christian louboutin sale "This unique christian louboutin music Michael Kors Bags Online astonishing, mens nike air max Selection jordan 11 i will nike shoes have jordan 11 to primary beats earbuds sometimes be thankful air max 95 weeks distinct nike free which is nike boots she's beats headphones cheap got great,Regional Yeezy Boost 350 megapixel rich Harrington, air max 95 Everything nike roshe ranging nike shoes taken within Watford, Shared nike free run with under armour outlet stars ideas: "Today's system jordan 13 is by Oliver, christian louboutin outlet Where beats earbuds need moncler women to have like sensitivities in beats headphones these days.</P>
#9 | chenjinyan dnia June 12 2018 04:54:38
jordan 5
tag heuer watches
nike air max
malone souliers
mizuno
ralph lauren uk
new balance sandals
converse shoes
nike air max 2018
cheap nfl jerseys
louboutin
beats by dre
giuseppe zanotti
michael kors outlet
bottega
jordan xx9
nike store
baseball jerseys
van cleef & arpels
ralph lauren
oakley sunglasses
marc jacobs
supreme
under armour outlet
soccer jerseys
adidas originals
nike factory
jordan
givenchy handbags
fitflops
nba jerseys
stuart weitzman
coach outlet
oakley sunglasses
red bottom shoes
running shoes
adidas stan smith
kate spade outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
mont blanc pens
hermes bags
ray bans
jordan shoes
michael kors outlet
nike huarache
belstaff outlet
michael kors outlet
stephen curry shoes
timberland outlet
ralph lauren outlet
adidas flip flops
jordans
nike air max 270
jordan
asics
kevin durant shoes
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
christian louboutin
michael kors
nike flip-flops
superdry clothing
light up shoes
air jordan
ray ban
nike air max 2017
supreme new york
adidas nmd
polo ralph lauren
nike air max
ray ban sunglasses
red bottom shoes
audemars piguet
fitflops
louboutin
mbt
polo outlet
vibram fivefingers
rolex watches
coach factory outlet
off-white
coach bags
jordans
mulberry
burberry sale
suicoke sandals
air max
nike free run
birkenstock shoes
coach outlet
nike blazer
fitflops
harden vol 1
roshe run
tory burch handbags
adidas wings
tod's shoes
fitflops
vans outlet
jordan shoes
kate spade outlet
balenciaga shoes
nike air force 1
montblanc
baseball bats
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
flipflops
nike air max 90
nike shoes
nike free
polo ralph lauren
christian louboutin
undefeated clothing
fitflops sale
air jordan pas cher
converse outlet
herve leger dresses
swarovski jewelry
air jordan
prada outlet
off-white
beats by dre
true religion outlet
nike trainers
hermes belt
nike blazer
pandora jewelry
coach wallets
jimmy choo outlet
supreme clothing
coach outlet
ralph lauren
adidas jeremy scott
pandora jewelry
nike shox
kobe 12
nike air max 97
kate spade
true religion
christian louboutin
mlb jerseys
new balance shoes
jordan 11
lebron 15
nike shoes
michael kors
pandora charms
pandora jewelry
dansko
polo outlet
kate spade outlet
y3 shoes
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
louboutin
hermes kelly bag
replica rolex watches
kobe 11
coach outlet
montblanc fountain pens
nike tn
cartier jewelry
coach outlet
kate spade handbags
michael kors handbags
ralph lauren
nike epic react
nike presto
longchamp outlet
coach outlet online
nike air max 95
cheap nfl jerseys
true religion jeans
sac longchamp
michael kors outlet
fila shoes
adidas ultra boost
nike outlet store
ralph lauren
supra shoes
christian louboutin
adidas slides
adidas shoes
adidas superstar
adidas outlet
valentino
jordan 8
nike outlet store online
coach outlet
longchamp outlet
bvlgari jewelry
burberry outlet
jordan shoes
salvatore ferragamo
tory burch outlet
timberland
supreme
nike tennis
nike outlet
nike air force 1
adidas nmd
coach outlet
mbt
nfl jerseys
balenciaga
nike air max
swarovski
burberry outlet
nike dunks
nike free
coach outlet
timberland outlet
ray ban sunglasses
hollister outlet
jordan 12
jordan shoes
nike air max plus
true religion outlet
adidas outlet
kate spade outlet
adidas outlet
shoe carnival
kate spade handbags
coach outlet
michael kors outlet
nike lunarglide
nike cortez
michael kors outlet clearance
coach handbags
pandora jewelry
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
breguet watches
puma slides
burberry outlet
nike outlet
true religion jeans
harden vol 2
nfl jerseys
cheap nhl jerseys
coach outlet
nike outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
wedding shoes
adidas yeezy
nike air max 1
alexander mcqueen
coach outlet online
michael kors
nhl jerseys
nike outlet
tory burch outlet
nike huarache
basketball shoes
longchamp
pandora outlet
cheap jerseys
louboutin
adidas yeezy
coach factory outlet
manchester united jersey
nike kyrie 3
converse
oakley sunglasses
dior handbags
breitling watches
timberland
michael kors outlet
prada
michael kors outlet
oakley sunglasses
birkenstock outlet
mac cosmetics
mlb jerseys
michael kors handbags
prada
air jordan
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
yeezy shoes
coach outlet store online
bcbg
nike roshe
jordans
pandora jewelry
mlb jerseys
nike shoes for women
ray ban sunglasses
manolo blahnik
coach outlet
links of london
adidas football boots
puma fenty
oakley sunglasses
polo shirts
jordan 1
tory burch bags
longchamp
ferragamo
polo ralph
timberland
cheap jordans
cheap jerseys
tory burch
hermes outlet
nike mercurial
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
prada outlet
michael kors
yeezy desert rat 500
nike free
gucci slides
balenciaga sandals
nike revolution
asics
coach outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
hermes
nike air max
jordan 6
flops
longchamp
polo ralph lauren
jordan
flip flops
ralph lauren outlet
barcelona jersey
ray ban
columbia sportswear
wholesale snapback hats
new balance
prada handbags
miu miu handbags
nike sb
pandora jewelry
coach outlet
vans shoes
michael kors
fingerlings monkey
coach factory outlet
celine
true religion
jordans
mcm backpack
michael kors
jordan 3
ferragamo
coach outlet
jordan 4
michael kors
adidas
red bottom shoes
stussy clothing
juicy couture outlet
jordans
michael kors handbags
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
nfl jerseys
cheap nfl jerseys
nfl jerseys
20186.12chenjinyan
#10 | chenjinyan dnia July 20 2018 05:21:24
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Combat Makarov KWC Zbrojownia Skarby... Act od Valor Alice Custom LIGA ASG Odda? r?k? Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,084
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:153,804
W tym miesiącu:794,464
W tym roku:5,663,961
Wszystkich:54,152,365
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: