Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:00
Zachód słońca: 15:22
Dzień trwa:
8 Godzin 21 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:13
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Bioval - niby takie same jak pozosta?e, a jednak inne

Bioval - niby takie same jak pozosta?e, a jednak inne

Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny. Specjalizacja: Nowo?ci, artyku?y o tematyce airsoftowej i militarnej. Kontakt PW oraz

Który z do?wiadczonych airsoftowców nie pami?ta s?ynnej afery o kulkach BBBMax firmy Bioval? Kto nie s?ysza? opowie?ci o tym, ?e wybija?y szyby w samochodach i stwarza?y du?e zagro?enie na polu aesgejowej walki? Zakazano wtedy ich u?ywania w wielu ?rodowiskach.

Ten artyku? nie jest jednak o tych kulkach.


Na pocz?tku chcia?bym rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci, gdy? wiele osób s?ysz?c nazw? "Bioval", kreuje sobie od razu, obraz pobitej szyby i w ogóle przed oczami ma "?mierciono?ne zakazane kulki". Otó? jest zupe?nie inaczej - kulki, które by?y tak gro?ne, to tylko jedno wydanie spo?ród szerokiej gamy kulek Bioval. By?a to amunicja o wagomiarze 0.27 grama, wykonana ze szk?a i prezentuj?c? si? pod nazw? BBBMax.

Dzisiejszy artyku? jest o zupe?nie innym produkcie tej firmy - o kulkach w 100% biodegradowalnych, wykonanych z plastiku jak ka?de inne.


Pojawi?y si? takowe niedawno na stronie naszego partnera, mianowicie w sklepie Gunfire. Po przeczytaniu opisu i opinii z innych ?róde? postanowi?em dokona? zakupu. Tak oto sta?em si? posiadaczem kulek, które w ten sposób opisuje jeden z Polskich dystrybutorów:

"Precyzyjne kulki Bioval Technologies BBB's 0,25g

G?ówne cechy BIOVAL BBB's to:
- Szwajcarska jako?? wykonania
- Biodegradalny materia? wysokiej jako?ci
- Gwarantowana najwy?sza jako?? kulek biodegradalnych na rynku.
- Perfekcyjna kulisto?? oraz brak powietrznych b?belków wewn?trz kulek
- Certyfikat ISO 3290–2001 G3
- ?rednica 5.90mm - 5.95mm

Firma Bioval Technologies zosta?a za?o?ona w 1999r w Lugano Szwajcarii i jest przedsi?biorstwem wyspecjalizowanym w produkcji elektroniki u?ywanej w treningach s?u?b mundurowych (Military and Law Enforcement training (MILE-T). Bioval Technologies posiada mi?dzynarodowe patenty w tym zakresie i skupia si? na badaniu oraz rozwoju ulepszania pozycji rynku.

Chocia? ta dzia?alno?ci musi pozosta? sklasyfikowana Bioval Technologies u?ywa swojego do?wiadczenia i specjalistycznej wiedzy, by wyprodukowa? wiele produktów i us?ug dla rynku cywilnego. Mi?dzy innymi s? to precyzyjne kulki BBB’s.

Precyzyjne kulki BBB’s pierwotnie by? produkowane z zamierzeniem, by spe?nia? techniczne wymagania dla MILE-T. Kulki BBB’s by?y równie? pierwszymi naprawd? biodegradalnymi kulkami na rynku a kontrola jako?ci produktów jest taka sama jak dla MILE-T."

No to mówi? sobie "ciekawe czy nie przesadzaj? ze ?wietno?ci? tych kulek, pewnie takie jak ka?de inne pokroju G&G, a zachwalaj? pod niebo".


Kilka dni przed z?o?eniem zamówienia mia?em okazj? strzela? z mojej repliki kulkami G&G i zasi?g owszem, by? przyzwoity, ale nadal nie by?o to czego oczekiwa?em. Kulki G&G si? sko?czy?y wi?c musia?em kupi? kolejn? paczk? i tak oto wybór pad? na BBB's Biovala. Razem z nimi mia?em okazj? przetestowa? tak?e inne kulki, takich marek jak MadBull, Blaster Devil, KingArms, Rockets (o ostatnich nawet nie b?d? wspomina? bo szkoda gada?).


Odleg?o?? do celu wynosi?a ok. 75m, je?li na t? odleg?o?? dolatywa?y kulki to znaczy, ?e ju? by?o bardzo dobrze. ?adna chi?ska replika nie mia?a takiego zasi?gu, jedynie repliki o mocy powy?ej 440FPS potrafi?y trafi? w mój cel - p?otek. :D

Replika, któr? wykona?em moje domowe testy to M4 G&P posiadaj?ca pr?dko?? wylotow? 460FPS.

Pierwszy magazynek - kulki MadBull - tor lotu by? raz wysoki raz niski, zasi?g maksymalny oko?o 65m, szybko?? kulki w powietrzu by?a bardzo przeci?tna.

Drugi magazynek - kulki Blaster Devill - tor lotu ustabilizowany / zasi?g maksymalny oko?o 65m / szybko?? kulki w powietrzu - normalna, lepsza ni? MadBulli.

Trzeci magazynek - kulki KingArms - tor lotu raz niski raz wysoki / zasi?g maksymalny oko?o 65m / szybko?? kulki w powietrzu - przeci?tna.

Czwarty magazynek - gwiazda artyku?u - kulki Bioval BBB's - noi tu jak szczena mi opad?a i jak ju? uderzy?a o pod?og?, to tak le?a?a przez dobre 5 minut - tor lotu kulki "jak po nitce do celu", ca?y czas ustabilizowany i prosty / zasi?g maksymalny ok. 78m - tam gdzie kulki innych firm ko?czy?y swój lot, to kulki Bioval lecia?y dalej o jakie? 10/12m / pr?dko?? kulki ?wietna do samego ko?ca, pierwszy raz widzia?em, aby kulka wystrzelona z mojej repliki lecia?a tak szybko / dodatkowo precyzja, to kolejny MEGA atut tych kulek, by?em pod wra?eniem tak du?ej powtarzalno?ci.


Noi tak w?a?nie przekona?em si?, ?e kulki BBB's by?y strza?em w dziesi?tk?.

Po pierwszym razie, kiedy przeczyta?em te wszystkie opisy ze sklepów, to wierzy?em w mo?e 50% tego wszystkiego - odno?nie tego, ?e s? biodegradowalne i odno?nie tego, ?e wykorzystuj? je jakie? tam s?u?by. Dalej zapala?a mi si? czerwona lampka, bo je?li co? wydaje by? si? a? tak ?wietne, to zazwyczaj wcale takie wm rzeczywisto?i nie jest...


I tak w?a?nie, w to, ?e kulki s? a? tak idealnie wywa?one, w to, ?e maj? tak perfekcyjn? kulisto??, w to, ?e 100% b?belków powietrza jest wyeliminowanych oraz w to, ?e ich balistyka jest najlepsza na ?wiecie, nie mog?em jako? uwierzy?, bo jeszcze nie spotka?em si? z takimi kulkami co by?yby IDEALNE.


Po oddaniu pierwszych strza?ów zrobi?o mi si? troch? g?upio, bo to wszystko co wydawa?o mi si? lekko naci?gni?te, by?o najszczersz? prawd?.

Podsumowuj?c - kulki Bioval BBB's, to wed?ug mnie najlepszy mo?liwy wybór je?li chodzi o kulki do naszych replik. Nigdy nie spotka?em si? jeszcze z takim zasi?giem, z tak? precyzj? i z tak? predko?ci? w czasie strzelania. Nigdy wi?cej nie zakupi? innych kulek ni? te. Warto wyda? 60z? na takiej jako?ci amunicj?.

SZCZERZE POLECAM!


Zaznaczam, ?e artyku? ma form? SUBIEKTYWNEJ opinii o produkcie jakim s? kulki Bioval BBB's.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | dolas dnia June 29 2012 10:45:10
To pewnie wina tego ?e jestem in?ynierem, wi?c mnie osobi?cie to nie przekona?o, za ma?o danych... czy wszystkie kulki mia?y t? sam? wag?, czym mierzona odleg?o??, si?a i kierunek wiatru, fps przy ka?dym rodzaju kulek, hop up jak ustawiony w czasie testu itp. ... dane dane dane. Odbieram powy?szy artyku? raczej jako subiektywne spojrzenie autora, ni? techniczny test kulek. Mimo to czyta si? dobrze. Pozdrawiam
#2 | Jacek1246 dnia June 29 2012 11:57:26
Na koniec tekstu jest dopisek:
Zaznaczam, ?e artyku? ma form? SUBIEKTYWNEJ opinii o produkcie jakim s? kulki Bioval BBB's.


Ale aby rozwia? w?tpliwo?ci, to si?a wiatru by?a minimalna, hop-up ustawiony mniej wi?cej na 3/4 tak aby dobrze wspó?pracowa?y kulki z gumk?.
Je?li chodzi o pomiary FPS to mo?liwe, i? wykonam je, ale w pó?niejszym terminie.
Wszystkie kulki mia?y wag? 0.25g, odleg?o?? by?a mierzona miernikiem wykorzystuj?cym GPS.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Zbrojownia Taktyka zielona Radio ASG Arctic Combat Makarov KWC Act od Valor Alice Custom Szkolenie Certyfikowane Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,863
Wczoraj:33,315
W tym tygodniu:164,463
W tym miesiącu:1,001,452
W tym roku:7,026,253
Wszystkich:55,514,657
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: