Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

20120602-03 Otwarte Scenariusze Bojowe FIA 2012

20120602-03 Otwarte Scenariusze Bojowe FIA 2012

Od kiedy zniesiono w naszym kraju obowi?zek s?u?by wojskowej mo?na zauwa?y?, ?e coraz wi?cej osób z w?asnej woli anga?uje si? w tematyk? obronno?ci. Swoje podstawowe wyszkolenie ogólnowojskowe realizuje w wolnym czasie i za w?asne pieni?dze. 
Do takich grup skierowane s? coroczne warsztaty Stowarzyszenia Fideles et Instructi Armis (FIA) przekazuj?ce podstawow? wiedz? z zakresu dzia?ania formacji nieregularnych szczebla plutonu. 

Relacja uczestnika. ?ukasz 25 lat, student elektroniki, pracuj?cy informatyk.

mapa rgr 3

Czerwcowe szkolenie by?o moim drugim z cyklu Otwartych Scenariuszy Bojowych (OSB). Zesz?oroczna edycja by?a punktem, od którego bardzo wiele zmieni?o si? w moim ?yciu. By? to moment, kiedy po raz pierwszy zetkn??em si? z brzemieniem dowódcy i uda?o mi si? sprawdzi? w tej roli. Ostatni rok po?wi?ca?em na praktyk? i ogólny rozwój w tej dziedzinie, uczestnicz?c w comiesi?cznych szkoleniach Stowarzyszenia FIA. Nauka procedur wojskowych, ??czno?ci, dydaktyki grupowej, panowania nad emocjami w polu wpajane przez instruktorów na zaj?ciach nie posz?a w las. Umo?liwi?o mi to uczestnictwo w edycji 2012 ju? z pozycji pewnego swoich umiej?tno?ci dowódcy dru?yny.

mapa rgr 3

W?ród kursantów, uformowanych w dwa plutony, widzia?em sporo nowych twarzy. Na pierwszy rzut oka wida? by?o, dla których jest to pierwsze spotkanie z dyscyplin? i musztr? obowi?zuj?c? na szkoleniach FIA. U cz??ci któr? rozpozna?em z zesz?ego roku wida? sprawniejsze stawianie si? na zbiórk?, panowanie nad wyposa?eniem, gotowo?? i nastawienie na dzia?anie. Przed pozosta?ymi którzy trafili do szeregu du?o ci??kiej pracy.

Dowódc? pierwszego plutonu - którego cz??ci? sta?a si? moja dru?yna - zosta? jeden z absolwentów edycji 2011. Czeka?o go trudne zadanie zmierzenia si? z now? rol? pod okiem instruktora FIA i ze wsparciem dwóch do?wiadczonych dowódców dru?yn. Zadanie tym trudniejsze, ?e pluton sk?ada? si? zarówno z weteranów jak i osób, które nigdy nie do?wiadczy?y dzia?ania w plutonie. Ich dotychczasowa praktyka ko?czy?a si? na sile sekcji, najwy?ej dru?yny piechoty cz?sto dzia?aj?cych bez wyra?nych procedur. Drugi pluton trafi? pod komend? etatowego dowódcy dru?yny liniowej. Przez nast?pne 36 godzin mia? stanowi? dla nas si?? przeciwn?.

mapa rgr 3

Dla nowicjuszy Otwarte Scenariusze Bojowe by?y sporym wyzwaniem fizycznym jak i psychicznym. Po raz pierwszy w ?yciu stan?li przed zagadnieniem jak dzia?a? w du?ych zespo?ach. Dowódcy poszczególnych szczebli po raz pierwszy mieli okazj? zmierzy? si? z podejmowaniem decyzji, które na realnym polu walki decyduj? o ?yciu i ?mierci.

Emocje z tym zwi?zane widzia?em po raz pierwszy na twarzy swojego dowódcy, który po udanym ataku na stanowisko mo?dzierzowe dokonywa? reorganizacji. Radiooperator dru?yny wsparcia zosta? ci??ko ranny i wymaga? natychmiastowej ewakuacji. Zbieg?o si? to w czasie, gdy rozwini?ty pluton przeciwnika ruszy? za nami w po?cig. W ko?cu pad?o s?owo: "Zostawiamy!". W my?l zasad z czerwonej taktyki wyda? rozkaz adekwatny do sytuacji. Z rannym nie byliby?my w stanie wycofa? si? na tyle szybko ?eby unikn?? konfrontacji, dalszych strat a wykonanie zadania mog?o okaza? si? niemo?liwe.

mapa rgr 3

System trafie? - W trakcie dzia?a? Stowarzyszenia FIA obowi?zuje system zranie? - RED System - k?ad?cy nacisk na ?wiczenie elementów czerwonej taktyki w ramach TCCC z zachowaniem wszystkich obowi?zuj?cych procedur w ramach udzielania pomocy poszkodowanym, ??czno?ci i ewakuacji.

Edycja 2012 oparta by?a na rywalizacji obu plutonów w duchu doskonalenia swoich umiej?tno?ci. Ka?de dzia?anie by?o podsumowywane odpraw? ko?cow? czy to przez instruktorów, dowódców plutonów czy wreszcie mi?dzy kursantami - w krótkich przerwach na posi?ek lub przed za?adowaniem na transport. Pe?na wymiana informacji z dzia?ania na dzia?anie usprawnia?a proces planowania i wzmaga?a potrzeb? bycia w stanie gotowo?ci. Weryfikacja ?wie?o przyswojonych procedur i zdobytych umiej?tno?ci odbywa?a si? zarówno w dzie? jak i w nocy. Schemat: planowanie, gotowo?? bojowa, realizacja zadania, reorganizacja sk?adaj?cy si? na istot? ci?g?ego dowodzenia zosta? zaszczepiony u ka?dego uczestnika.

Dla wielu spo?ród nowicjuszy wyzwaniem by?o utrzymanie sta?ej gotowo?ci bojowej. Po pierwszych 16 godzinach intensywnych ?wicze? zm?czenie fizyczne nie by?o oboj?tne dla ich morale. Tu najwa?niejsz? rol? gra? element szko?y dowodzenia zwi?zany z odpowiedzialno?ci? za stan powierzonych im pododdzia?ów. Ka?dy musia? odrobi? lekcj? z trudnej sztuki wp?ywania na swoich ludzi. Dowódcy stan?li przed zagadnieniem zmotywowania podkomendnych, podtrzymania w nich ducha bojowego. Wszyscy kursanci udowodnili, ?e nie stanowi? si?y jednorazowej i do ko?ca warsztatów wykonywali zadania z zaanga?owaniem i po?wi?ceniem. W ci?gu 36 godzin Otwartych Scenariuszy Bojowych FIA 2012 poczynili ogromny post?p, zabieraj?c ze sob? baga? nowych umiej?tno?ci i do?wiadczenia.

mapa rgr 3

Otwarte Scenariusze Bojowe Stowarzyszenia Fiedeles et Instruct Armis - Wierni w gotowo?ci pod broni? to kurs przysposobienia osób zainteresowanych tematyk? wojskow? do dzia?a? w pododdzia?ach na szczeblu plutonu. W ci?gu 36 godzin intensywnych ?wicze? i pozoracji formowane s? dru?yny i plutony, przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu musztry, musztry bojowej, administracji pododdzia?em, taktyki starcia pododdzia?ów nieregularnych, ??czno?ci, planowania walki oraz dowodzenia. Zagadnienia weryfikowane s? podczas 4 scenariuszy bojowych obejmuj?cych aspekty wyk?adanego materia?u i zapewniaj?ce kursantom systematyczne przyswajanie ?wie?o zdobytych umiej?tno?ci. Kurs kierowany jest do osób, które nie odby?y ?adnego przysposobienia wojskowego a oprócz celów dydaktycznych s?u?y propagowaniu idei obronno?ci kraju.

mapa rgr 3

Stowarzyszenie "Fideles et Instructi Armis - Wierni w gotowo?ci pod broni?" pragnie podzi?kowa? sponsorowi, firmie Cytadela ASG3 Mazowieckiej Dru?ynie Harcerzy "Wilki" oraz patronom: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej MMS KomandosPolska ZbrojnaKoalicja Pó?nocWeekend WarriorsWMASG za wsparcie w nag?o?nieniu i organizacji szkolenia. Dzi?kujemy!

FIA ufoman
FIA ErTo

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze ?o?nierz Specnazu Survival Nowe pistolety WP Elektryczny Blow Back Zwyci?zcy wrzesie? Skarby... Zbrojownia Odda? r?k? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,169
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:152,889
W tym miesiącu:793,549
W tym roku:5,663,046
Wszystkich:54,151,450
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: