Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 15:54
Dzień trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Przygotowanie fizyczne
Przygotowanie fizyczne.
Piotr "Wroobel" Wróblewski

Airsoft jest jak wiadomo zaj?ciem, które wymaga odpowiedniej sprawno?ci i przygotowania kondycyjnego.
Nawet dla niedzielnych airsoftowców wskazanym jest utrzymywanie odpowiedniej formy. Wp?ywa ona bowiem w du?ej mierze na sukces ca?ego oddzia?u.
Dysz?cy jak parowóz airsoftowiec staje si? w jednej chwili obiektem po??dania wszystkich luf w okolicy. Nawet je?eli by?by zamaskowany najbardziej profesjonalnie i skutecznie to wróg po prostu mo?e go us?ysze?.
To tylko jeden z przyk?adów ?wiadcz?cych o wp?ywie przygotowania fizycznego na dzia?ania airsoftowo- militarne.Na pocz?tku skupmy si? mo?e na zupe?nie innej kwestii, z któr? wi??e si? poruszany dzi? problem. Chodzi mianowicie o karno??.
Zarówno w jednostkach typowo airsoftowych jak i w tych, które nad airsoft przed?o?y?y inne militarne zaj?cia, wyst?puj? zjawiska które nagradzane s? przez dowództwo os?awionym rpompowaniemr1;.
Palec na spu?cie, celowanie koledze w g?ow? dla zabawy, zapominanie okularów na spotkania; to tylko kilka przyk?adowych zachowa?, za które trzeba ponie?? kar?.
Forma jest prosta r11; wysi?ek fizyczny. Czuj? si? za?enowany, kiedy widz? jak delikwent m?czy si? z rwyci?ni?ciemr1; 15 pompek, czy zrobieniem 20 brzuszków. To po prostu wstyd.
Nikt nie ka?e nikomu by? jak Swofford w filmie rJarheadr1;, ale minimum sprawno?ci fizycznej wypada mie?. Dla w?asnego dobra.
Co robi?? ?wiczy?. ?atwo powiedzie?? Niekoniecznie, wystarczy codziennie rano zrobi? okre?lon? ilo?? ów pompek czy brzuszków by po pewnym czasie zauwa?y? efekty. Potrzeba tylko troszk? silnej woli i kilkana?cie minut dziennie.

S? jednak wa?niejsze kwestie ni? poczucie wstydu. Jedn? z nich jest zapewne zwi?kszenie efektywno?ci pojedynczego operatora, a tym samym ca?ej ekipy, spowodowane zwi?kszeniem kondycji fizycznej. Wydaje mi si?, i? to najwa?niejsza korzy?? jak? nios? nam ?wiczenia.
Wszystko wydaje si? proste, ale powstaje pytanie jak ?wiczy?? Czy same pompki wp?yn? na zwi?kszenie naszej rwarto?ci bojowejr1; ?

Pierwszym pytanie na jakie musimy sobie odpowiedzie? brzmi: rpo co chcemy ?wiczy??r1;. Dziwne ? Wcale nie.
Ju? spiesz? z wyt?umaczeniem. Hollywoodzkie filmy wojenne wr?cz bombarduj? nas obrazami, wielkich, silnych marines z ogromnymi bicepsami i klatami wielkimi, ?e nie mieszcz? si? nawet w koszulkach extra large.
Wielu, zw?aszcza m?odych rgraczyr1; ulega tej manii i chce wygl?da? w?a?nie tak. Nic w tym z?ego, lecz je?eli chcesz, aby Twój trening mia? wymierne korzy?ci w airsoftowym boju to zupe?nie nie t?dy droga.
Du?a masa mi??niowa wygl?da fajnie i przykuwa oczy nastolatek, ale nic wi?cej. Takie mi??nie s? faktycznie w stanie wygenerowa? ogromn? si??, ale tylko przez krótki czas. Przyk?adem mo?e by? nasz Mariusz, którego popisy w MMA omal nie sko?czy?y si? podawaniem tlenu :D .
Taka sprawno?? fizyczna przyda si? przy podnoszeniu ci??arów, ale za ca?? pewno?ci? nie w MMA, a ju? na pewno nie w airsofcie.

Skoro nie du?e mi??nie to co? Wytrzyma?e mi??nie.
Je?eli ju? chcemy koniecznie ucz?szcza? na si?ownie to zdecydowanie bardziej wskazane s? ?wiczenia poprawiaj?ce wytrzyma?o?? naszych mi??ni, ni? ich rmocr1;.
Zadania fizyczne jakie stawia nam airsoft wymagaj? od naszych mi??ni d?ugotrwa?ej, cyklicznej pracy o ?rednim nat??eniu. Trzymanie kierunku podczas patrolu czy operowanie przez d?ugi czas replik? sprawiaj?, ?e nasze mi??nie m?cz? si?, a nasza zdolno?? do wykonywania precyzyjnych ruchów spada (snajperzy wiedz? doskonale o co chodzi). Pomijam ju? kwesti? swego rodzaju dyskomfortu jaki stwarzaj? nam zm?czone, a z czasem obola?e mi??nie.Mi??nie same w sobie odgrywaj? du?o mniejsza rol? ni? przygotowanie wydolno?ciowe ca?ego organizmu.
Dzia?ania militarne polegaj? w du?ym stopniu na szybkim i sprawnym poruszaniu si?. To w?a?nie ów bieganie wywo?uje najwi?cej potu i zm?czenia.
Wiele osób, wiedz?c o tym, biega codziennie dla poprawienia wydolno?ci. Niestety samo zwyk?e bieganie nie da znacz?cych efektów, gdy? na airsoftowym polu walki rzadko zdarza si? by musie? biec jednostajnym tempem przez 2-3km.
Najcz??ciej marsz przeplata si? z truchtem oraz krótkimi sprintami. Do tego nie mo?na zapomnie? o takich czynnikach jak na przyk?ad ukszta?towanie terenu czy strój a w?a?ciwie oporz?dzenie jakie mamy na sobie. Bez w?tpienia trening w stroju sportowym na bie?ni ró?ni si? od pokonywania stromego wzniesienia z 15 kg na plecach.

Jak zatem trenowa?? Biegi interwa?owe to podstawa.
Najpro?ciej rzecz ujmuj?c to trucht przeplatany ze sprintem. Do tego mo?na biega? (o ile jest taka mo?liwo??) w lesie, w trudnym terenie.
No i wersja dla najbardziej zaanga?owanych trening w sprz?cie b?d? te? tylko ( lub a? ) z plecakiem. To zagwarantuje lepsze efekty ni? podnoszenie ogromnych ci??arów czy 4-5 km truchtu.Na wszystko o czym pisa?em wy?ej ma wp?yw ogromna ilo?? innych czynników takich jak chocia?by uwarunkowania genetyczne, dieta czy tryb ?ycia i pracy.
Niemniej jednak my?l?, ?e ten artyku? wp?ynie na wasze zdanie odno?nie przygotowania fizycznego w airsofcie i pomo?e niektórym osi?gn?? ich cel w tym zakresie.
Mi?ych treningów ?ycz?.


Zamie?ci?: Jacek1246
?ród?o: http://blog.gunfi...
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Arctic Combat Nowe pistolety WP LIGA ASG Combat Zmiana Zwyci?zcy wrzesie? ?o?nierz Specnazu Mndur Gorka E SPOS Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:29,716
Wczoraj:34,947
W tym tygodniu:98,043
W tym miesiącu:681,621
W tym roku:681,621
Wszystkich:57,399,121
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: