Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:18
Zachód słońca: 15:49
Dzień trwa:
8 Godzin 31 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:03
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

22-23.06 Mistrzostwa Wieloboju Formacji SGO

22-23.06 Mistrzostwa Wieloboju Formacji SGO

W czerwcu odb?d? si?, organizowane pod patronatem SPAP Gda?sk, Mistrzostwa Wieloboju SGO. B?d? to, pierwsze w Polsce, zawody pasjonatów wzorowane na mistrzostwach wieloboju antyterrorystycznego - wspierane przez operatorów jednostek specjalnych.

Formacja SGO zaprasza na organizowane pod patronatem SPAP Gda?sk Mistrzostwa Wieloboju SGO. Zapraszamy uczestników indywidualnych oraz 3 osobowe zespo?y reprezentuj?ce grupy pasjonackie, rekonstrukcyjne, paramilitarne, pro-obrone i pokrewne. Celem Mistrzostw Wieloboju SGO jest popularyzacja zdrowej rywalizacji sportowej oraz promowanie s?u?by w Samodzielnych Pododdzia?ach Antyterrorystycznych Policji.

ORGANIZATOR

Organizatorami zawodów jest Formacja Pasjonacka SGO (oddzia? w Gda?sku) oraz Gda?ska Szko?a Sportów Walki Champion

Honorowy patronat nad imprez? obj?? Dowódca Samodzielnego Pododdzia?u Antyterrorystycznego w Gda?sku.

PRZEBIEG ZAWODÓW

Mistrzostwa odb?d? si? w dniach 22-23 czerwca w Gda?sku.
Biuro zawodów oraz baza noclegowa: GKS Champion, ul. Traugutta 84 w Gda?sku
Strzelnica: Gda?skie Centrum Strzeleckie ul. Ja?kowa Dolina 114 w Gda?sku
Obiekt szkoleniowy: SPAP Gda?sk, ul. S?owackiego 161 w Gda?sku

Transport miedzy poszczególnymi punktami odbywa? b?dzie si? indywidualnie lub z wykorzystaniem pomocy organizatora.

Harmonogram:

21 czerwca (pi?tek)

godz 20:00 udost?pnienie bazy noclegowej dla osób przyje?d?aj?cych spoza Gda?ska

22 czerwca (sobota)

godz 9:00 otwarcie biura zawodów
godz 11:30 odprawa zawodników i wyjazd na strzelnic?
godz 12:00 rozpocz?cie zawodów – konkurencje strzeleckie
godz 14:30 zako?czenie rywalizacji na strzelnicy, wyjazd na tor przeszkód
godz 15:00 rozpocz?cie zmaga? na torze przeszkód
godz 17:00 zako?czenie rywalizacji na torze przeszkód. Wyjazd w rejon trójmiejskiego parku krajobrazowego
godz 18:00 rozpocz?cie biegu na odcinku 10 km wzd?u? linii brzegowej Zatoki Gda?skiej oraz konkurencji p?ywania 400 m
godz 20:00 zako?czenie zawodów i cz??? integracyjna na terenie Kolibki Adventure Park

23 czerwca (niedziela)

godz: 10:00 Wizyta w siedzibie Samodzielnego Pododdzia?u Antyterrorystycznego Policji w Gda?sku, prezentacja wyposa?enia oraz krótki blok szkoleniowy z instruktorami SPAP
godz 13:00 oficjalne og?oszenie wyników oraz wr?czanie nagród i dyplomów

Harmonogram ma charakter orientacyjny i mo?e ulec zmianie.

KONKURENCJE

Rywalizacja strzelecka, obejmowa? b?dzie strzelectwo dynamiczne z wykorzystaniem broni palnej (pistolet Glock 19 lub 23), w tym: strzelanie zza przeszkód, strzelanie z obu r?k, strzelanie w ograniczonych warunkach ?wietlnych, wymiana magazynka i inne.

Rywalizacja na torze przeszkód obejmowa? b?dzie konkurencje sprawno?ciowe na specjalnie przygotowanym obiekcie, który obejmuje m.in. drabinki, dr??ki, równowa?nie i inne.

Rywalizacja wytrzyma?o?ciowa obejmowa? b?dzie bieg wzd?u? linii brzegowej Zatoki Gda?skiej na odcinku 10 km, konkurencj? specjaln? oraz przybycie wp?aw 400 metrów.

We wszystkich konkurencjach rywalizacja b?dzie odbywa? si? na zasadzie uzyskania lepszego czasu. Za niecelny strza?, nie pokonanie przeszkody lub nie wykonanie zadania na punktach specjalnych obowi?zywa? b?d? kary czasowe okre?lone szczegó?owo przed zawodami przez s?dziego.

UCZESTNICTWO

Do zawodów przyst?pi? mo?e ka?da pe?noletnia osoba reprezentuj?ca sformalizowane lub niesformalizowane grupy oraz formacje o charakterze pasjonackim, rekonstrukcyjnym, pro-obronym lub paramilitarnym. Wobec uczestników wymagane jest posiadanie:

kompletu mundurowego wed?ug wzoru stosowanego w reprezentowanej przez siebie grupie, plecak (minimum 20 litrowy), obuwie powy?ej kostki, k?pielówki, ochrona oczu.

Osoby, które nie mia?y styczno?ci z broni? paln?, nie s? przystosowane do podwy?szonego wysi?ku lub posiadaj?ce l?k przed wod? nie powinny bra? udzia?u w biegu.

KLASYFIKACJA

Wszystkie konkurencje maj? charakter rywalizacji czasowej. Ostateczny czas uwzgl?dnia? b?dzie ewentualne kary na?o?one przez s?dziego za niepokonanie przeszkody lub nie wykonanie zadania. Ranking tworzony b?dzie osobno dla ka?dej konkurencji. Klasyfikacja ko?cowa uwzgl?dnia? b?dzie punkty zebrane we wszystkich konkurencjach. Poza klasyfikacj? indywidualn?, prowadzona b?dzie równie? klasyfikacja zespo?owa, która stanowi? b?dzie sum? punktów zebranych przez maksymalnie trzech reprezentantów uczestnicz?cych w zawodach grup.

ZG?OSZENIA

Organizator przyjmuje zg?oszenia oraz op?aty wpisowego. Zg?oszenia przyjmowane s? drog? mailow? na adres:

W tytule nale?y wpisa? „Wielobój SGO”. W zg?oszeniu nale?y poda? równie? imi?, nazwisko, pseudonim oraz nazw? reprezentowanej grupy. W wiadomo?ci zwrotnej przekazany zostanie numer rachunku do wp?aty wpisowego oraz informacje organizacyjne.

Wpisowe wynosi 50 PLN. W cenie zapewniony jest: nocleg, dost?p do sali treningowej, przydzia? pistoletu Glock i 20 sztuk amunicji oraz ubezpieczenie.

Termin przyjmowania zg?osze? oraz wp?at up?ywa z dniem 15 czerwca. Ilo?? miejsc ograniczona do 30 osób. Zorganizowane grupy reprezentowa? mog? maksymalnie 3 osoby.

NAGRODY

Wr?czenie nagród oraz dyplomów nast?pi w niedziele 23 czerwca z r?k Dowódcy SPAP Gda?sk w siedzibie pododdzia?u. Nagrody po wyborze przez zwyci?zców wys?ane zostan? poczt?.

Nagroda g?ówna dla zwyci?skiego zespo?u to komplet umundurowania Helikon-Tex w kroju PCU w dowolnie wskazanym kamufla?u, repliki GFC Guns, darmowy udzia? w profesjonalnym szkoleniu CQB z firm? Cichy Fight and Tactics Counterterrorism Training Poland, komplet profesjonalnych naszywek Combat ID w technologii IR wed?ug projektu zwyci?zcy oraz vouchery na atrakcje Kolibki Adventure Park. Przewidziane s? równie? nagrody ufundowane przez firmy Helikon-Tex oraz Gunfire za II i III miejsce w kategorii zespo?owej oraz dla zwyci?zcy w rankingu indywidualnego.

Organizatorzy:

Formacja SGO

Gda?ska Szko?a Sportów Walki Champion

Patronat honorowy:

Dowódca Samodzielnego Pododdzia?u Antytrerrorystycznego Policji

Partnerzy i sponsorzy:


Cichy Fight and Tactics
Combat ID
Gda?skie Centrum Strzeleckie
Gunfire.pl
Helikon-Tex
Kolibki Adventure Park
Sako Sp. z o.o.

?ród?o:

www.formacjasgo.pl 

Strona FB imprezy:

https://www.facebook.com/events/507599789289897/

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | hoowei dnia May 03 2018 03:49:09
While some people worship the replica watches as the seasons progress, noting what hairstyles footballers and celebrities bear so they can mimic them, others claim to have no interest in the passing styles that hublot replica uk and pavement alike yet there is no escape. Whether we like it or not, the clothes, shoes, belts buckles and accessories we wear depend on fake rolex sale that decide what the shops will sell, and there is no denying that this is a decision based entirely on what is 'in' this season. Watches are no exception to this consumptive force at the moment a rich, vibrant blue is making a comeback in watch dials right across the replica watches cooling sensation to counter the hot summer perhaps. With so many people influenced by high-profile celebrities that cannot afford to be 'unfashionable' think snide remarks from women's magazines, fashion is a force to be reckoned with one that replica watches sale can risk ignoring.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Nowe pistolety WP Podcast ASG Act od Valor Zmiana Radio ASG Szkolenie Certyfikowane MG 42 by MG Schutze Skarby... Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,842
Wczoraj:34,061
W tym tygodniu:231,645
W tym miesiącu:574,128
W tym roku:574,128
Wszystkich:57,291,628
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: