Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Podsumowanie Front Line
Zlot Front Line stworzony przez S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA - zespó? m?ody sta?em, ale jak si? wielokrotnie okaza?o pr??nie dzia?aj?cy - kojarzy mi si? bardziej z imprez? biwakowo-rekreacyjn? ni? z imprez? opart? w g?ównej mierze o scenariusz. Ze wzgl?du na ró?ne perypetie losowe, o których us?ysza?em od Orgów cz??? scenariuszowa zosta?a nie dograna do ko?ca. W zwi?zku z tym wykorzystano pomys? oparcia rozgrywek o mini-scenariusze np.
1. Odbi? rannego Genera?a
2. Zdoby? cztery dzia?obitnie i utrzyma?.
3. Zlokalizowa? skrzyni? i donie?? do offgame.
4. Dzia?ania nocne

Pomimo pó?nych godzin wystartowania z cz??ci? walk, gdzie zacz??o odczuwa? si? cierpki smak zniecierpliwienia, ruszyli?my walczy?, aby zm?czonym zasi??? przy ?wietnie przygotowanym ognisku.

Poni?ej filmu par? uwag i co w ko?cu, po wielu próbach znale?li?my na si??, aby "przyczepi? si?" do cz??ci offgame zlotu...Na zatrzymanej klatce filmu od lewej:
Miller D-ca SPZ, Skaut SPZ, Dantee D-ca First Fireteam 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOCNa pewno offgame z non stop pal?cym si? ogniskiem, które podtrzymywali Orgowie /opa?u zosta?o jeszcze spokojnie na jeden dzie? ci?g?ego palenia/ by? przygotowany wzorowo. Nie brakowa?o grochówki, której zosta?o jeszcze z ca?y gar, kie?bas które zaniesiono w niedziel? w gifcie na organizowany blisko Dzie? Dziecka na terenie jednostki wojskowej, po pocz?stunki ró?nymi trunkami i specyfikami /by? nawet pyszny kompot w mega wielkim garze, herbatka, kawka, normalnie jak u cioci na imieninach/.
Offgame wzorowo przygotowany z zabezpieczeniem wszelakich potrzeb /4 Toyki te? by?y i woda do mycia/ ?awki, taboreciki, sto?y, nad?wi?kowienie, ubezpieczenie i wymienia? by?oby wiele. My?l?, ?e naprawd? mo?na si? od S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA uczy?. Nawet Orgom organizuj?cym imprezy na 600 - 800 osób /np. na takiej, na której ostatnio go?cili?my w Bornym Sulinowie/, powinni czerpa? wiedz? pt. "jak zorganizowa? zlot rekreacyjno-biwakowy". Tutaj koledzy z S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA tak ostro doci?gn?li wszystkie szczegó?y, ?e dali nam du?? zagwozdk? pt.
- Jak znale?? tutaj dziur? w ca?ym?
Uda?o si? drugiego wieczora przy ognisku Sebiemu i Fubarowi z Rangers:
- Nie ma ziemniaków na ognisko!
Uffff wreszcie uda?o si? znale?? co? czego nie by?o :) Edie mówi?, ?e mia?y by?. Stwierdzi?em, ?e zapewne Dymek przerobi? ziemniaki na trunek, którym cz?stowa? pe?noletnich uczestników.

Rozmawiali?my z S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA, aby mo?e w przysz?o?ci z KOALICJ? PÓ?NOC stworzy? nast?pn? IVO-JIMA III /na któr? mamy ju? do?? zaawansowane pomys?y scenariuszowe/. Wówczas powsta?oby po??czenie dwóch kapitalnie dopracowanych elementów:
- Offgame, niesamowicie szczegó?owo dopracowany i przeprowadzony przez S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA
- Scenariusz oraz mechanika rozgrywek szczegó?owo, konkretnie i na temat przeprowadzony przez KOALICJ? PÓ?NOC z 75th Rangers RGT Koszalin

We wrze?niu kusi wyjazdem Little War. S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA wspomina? co? zorganizowaniu przez Nich imprezy na wrzesie?. Mam nadziej?, ?e imprezy nie b?d? kolidowa?y terminami, bo tak jak zniech?ci?o mnie Borneo, tak podnios?o na duchu Front Line. Znowu powróci?a wiara w ludzi. W Orgów, którzy bezinteresownie wk?adaj? mas? czasu i pracy /w??cznie z faktem, ?e S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA oczy?cili teren offgame z rosn?cych drzewek i krzaczków, oraz w sposób mi?y dla ucha i oka wspó?pracowali z masmediami oraz w?adzami cywilnymi jak i wojskowymi z Ustki/. Zabezpieczenie terenu rozgrywek sta?o równie? na wysokim poziomie i ci??ko by?o znale?? niebezpieczne miejsce, którego Orgowie nie oznakowali.
Powiem tak: full profesjonalizm za offgame. Czasu nie starczy?o na przygotowania cz??ci scenariuszowej, ale jak zauwa?y?em S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA nie wpuszczaj? Naszych spostrze?e? jednym uchem, a wypuszczaj? drugim. Pierwsza impreza zorganizowana przez S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA. Je?li dalej b?d? tak rozwijali Organizowanie imprez ASG to ju? nie mog? si? doczeka? nast?pnej.

Podzi?kowania dla S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA od 75th Rangers RGT KOALICJA PÓ?NOC

LINK DO INNYCH OPINII UCZESTNIKÓW: Link
LINK DO "WST?PNIAKA" Z G?OSU POMORZA: Link
LINK DO FOTEK: Link
LINK DO FOTEK DARECKIEGO: Link
LINK DO FOTEK JACKA KORESPONDENTA WOJENNEGO KOALICJI PÓ?NOC:
Link
FOTKI Z APARATU ERNESTO I DYMKA: Link
FOTY OD FABIA: Link


Zacytuj? na koniec wypowied? Starszego:"Bardzo dzi?kuj? za ?wietn? imprez?.
1. Godz. rozpocz?cia rozgrywki- trudno sta?o si? ale czas w dobrym towarzystwie
szybko mija
2. Zwiedzanie terenu z przewodnikiem SUPER
3. ?arcie full wypas
4. Z T1000 si? nie spotka?em
5. Atmosfera przy ognisku i na polu namiotowym aby tak zawsze by?o
6. Teren rewelacja
Wielki szacun dla d-cy Millera44 za sprawne dowodzenie a szczególne podzi?kowanie
dla Skauta za prób? odstrzelenia mi ucha :) :) :)
Edi ale braku ziemniaków Ci nie darujemy :)
Starszy"
?ród?o: http://www.frontl...17395e#129

Zdj?cia: Marcin Barnowski

?ród?o: http://www.youtub...r_embedded
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Darecki dnia May 31 2010 18:48:43
?wietna recka Mario!

Troszke fotek ode mnie: http://picasaweb....TLINE2010#

Mi?ego ogl?dania i do zobaczenia nast?pnym razem!
#2 | Mario75 dnia May 31 2010 19:02:06
Dzi?kuj? Darecki. Tak przy okazji to jeszcze jedno mi si? nie podoba?o! Zbyt krótko trwa?a impreza /od pi?tku do niedzieli/ ?eby móc ze wszystkimi lud?mi z którymi chcia?em porozmawia?, móc t? zachciank? zrealizowa?.

W ostateczno?ci b?d? co z niektórymi robi? wywiady i umieszcza? na Portalu Koalicji Pó?nocZ przymru?eniem oka

... a zupa nie by?a wcale za s?ona jak ju? raz s?ysza?em. To s? pomówienia. Sam si? ostro zapycha?em grochówk?, zw?aszcza pod wieczór, a soli prawie nie u?ywam Szeroki u?miech
#3 | Darecki dnia May 31 2010 21:04:47
No zupka by?a pierwyj sort Szeroki u?miech
#4 | Mario75 dnia May 31 2010 21:42:41
My?l?, ?e warto mówi? o ludziach, którzy wspó?organizuj? i pisa?, wspomina?, nie zapomina?. Zatem z tych?e pobudek zacytuj? Ediego z przed chwil paru:
"Kochani uczestnicy!


FL zako?czy?o si? si?. Ufff... Wysz?o lepiej, gorzej oceniacie to sami w dziale opinie tutaj JA wyra?e to co musz? po przeczytaniu kilku Z przymru?eniem oka .
Kochani SHAFT to nie tyko moja "skromna" osoba, wiem ?e to tak wyglada?o ?e czasami wsz?dzie by?o mnie pe?no ale to ?e FL si? odby?o jest zas?ug? ca?ego TEAMU i Dymka.
Szczególne podziekowania sk?adam Pychowi jego zapa? i "szemrane" ;-) kontakty za?atwia?y mnóstwo spraw ! bez niego le?ym i kwiczym. Dziewczyny stan??y na wysoko?ci zadania i cho? drewna po kilka ton nie nosi?y U?miech to robi?y inne nieocenione rzeczy U?miech Yena i Tony DZI?KI! Piszecie np. ?e teren by? zabezpieczony itd. tu wielki pok?on dla Michaela i Ernestoo (naszego nowego nabytku U?miech ) to ich zas?uga cho? swoje ?apki przyk?adali do niejednego. Pragn? tak?e podziekowac Gigerrowi za pomoc w organizacji - dzi?ki brachu !! fajnie ?e mo?na na Ciebie liczy? !!
Osobna melodia to podzi?kowania przyby?ym go?ciom !

WSZYSTKIM DZIEKUJ? ZA PRZYBYCIE ! ta impreza robiona by?a z my?l? o Was i dla Was i ju? wiemy ?e c.d. nastapi oraz:
- ?e zawin? kilka kilo ziemniaków Dymkowi i wrzuc? do ogniska,
- ?e scenariusze zrobimy tak jak chcieli?my a nie w 1/5 ...
- ?e zaczniemy du?o du?o wcze?niej
- ?e pójdziemy spa? wczesnie w piatek :mrgreen:
- ?e b?d? prysznice a obok nich rury, rurki i inne takie fiki miki
- ?e zupa znów b?dzie s?ona
no i ?e ten gucio co si? czepia? kapelusza b?dzie mia? wydrapane oczy bo akurat kapelusz nie by? mój tylko Yeny.. z góry wspolczuje ..yy nie, nie wspó?czuje! a dobrze Ci tak :-P

DO ZOBACZENIA NA KOLEJNEJ ODS?ONIE
FRONT LINE USTKA II"

?ród?o: http://www.frontl...c83db9#139
#5 | Darecki dnia June 01 2010 09:33:15
Krótki filmik z GP24.pl http://www.youtub...r_embedded mi?ego ogl?dania ;P
#6 | Mario75 dnia June 01 2010 11:16:34
Dzi?ki Darecki za linka. Filmik doklei?em do Newsa dla wygody czytaj?cych.
#7 | Darecki dnia June 01 2010 14:10:52
W galerii zdj?? udost?pnionych przeze mnie (a dok?adnie tu: http://lh3.ggpht....OMORZA.JPG) umie?ci?em artyku? z dzisiejszego G?osu Pomorza odno?nie Front Line. Mnie osobi?cie najbardziej podoba si? fragment o Komendancie o pseudonimie Miller Szeroki u?miech Ach te media Z przymru?eniem oka
Mi?ej lektury U?miech
#8 | Mario75 dnia June 01 2010 16:04:16
W?a?nie mia?em si?gn?? po gazet?, a tu prosz? Darecki ju? podsun??. Jako, ?e papierowe gorzej si? mi czyta, gazeta le?y dalej w torbie, a z linku Dareckiego skorzysta?em.

Dobrze, ?e napisali w sposób zjadliwy, mi?y dla oka. My?l?, ?e tak cz?sto na zlocie pada? nick Miller, ?e to by? jedyny, który tak mocno utkwi? w g?owie redaktora. Zatem Miller po raz kolejny podnosi statystyki swojej popularno?ci Szeroki u?miech

Z taka pras? powiem jedno: Miller na prezydenta! Z przymru?eniem oka tfuuu nie tak: na Genera?a Szeroki u?miech
#9 | starszy dnia June 01 2010 17:48:56
Tak na Genera?a ,Komendantem ju? zosta? U?miech
#10 | Mario75 dnia June 03 2010 10:05:53
Miller teraz jest chyba na poligonie. Nawet nie wie, ?e takich szlifów si? dorobi?.
Trzeba li?cie d?bu /na szcz??cie ju? s?, mimo srogiej wiosny Z przymru?eniem oka / Millerowi wr?czy? Z przymru?eniem oka

Fotki od Jacka - Korespondenta Wojennego Koalicji Pó?noc:
http://picasaweb....FRONTLINE#

W tek?cie doda?em jeszcze link do fotek Ernesta i Dymka.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Odda? r?k? LIGA ASG ?o?nierz Specnazu Combat Survival Zbrojownia Homemade Libia Zmiana Skarby...
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,457
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:57,349
W tym miesiącu:698,009
W tym roku:5,567,506
Wszystkich:54,055,910
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: