Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 17:00
Dzień trwa:
10 Godzin 47 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 7:46
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

2010.07.17/18 I Sp?yw ASG

Start: Stara Brda Nocowanie: Nowa Brda End: PakatulskoTrasa: Koszalin - Swornegacie ok. 120km ok. 2h jazdyTrasa: S?upsk - Swornegacie ok. 100km ok. 2h jazdy

Trasa: S?awno - Swornegacie ok. 107km ok. 2h jazdy

Trasa: L?bork - Swornegacie ok. 97km ok. 2h jazdy

Trasa: Gda?sk - Swornegacie ok. 115km ok. 2h jazdy

Godz. 11:00 najpó?niej na miejscu w Swornegacie. Prze?adunek plecaków i namiotów do busa, który dowiezie na wieczór, na miejsce biwakowania.
Na miejscu biwakowania mo?liwo?? skorzystania z toalety oraz dwóch zadaszonych wiat, gdyby pada?o. Prowiant we w?asnym zakresie.Wieczorem zrobimy ognisko, wi?c zabierzcie w?dlin?. W ci?gu dnia, kanapki i inne wy?ywienie zabra? ze sob?, najlepiej zabezpieczone paroma warstwami worków na ?mieci, równie? such? bielizn? na zmian?. Zrobimy niebawem checklist? pe?nego potrzebnego ekwipunku.
Cena za wynajem kajaka dwuosobowego oraz transportu naszego stuffu na miejscu dla 1osoby wynosi = 46zl za dwa dni.

SZCZEGÓ?Y ORAZ MIEJSCE GDZIE MO?NA ZAPISA? SI? NA LIST? ZNAJDZIECIE POD LINKIEM DO FORUM: Link


Opis miejsca przez firm? wypo?yczaj?c? kajaki:
"Brda uwa?ana jest za najpi?kniejszy szlak kajakowy w Polsce i Europie. Znaczna ró?nica wzniesie? miedzy ?ród?em a uj?ciem do Wis?y, sprawia ?e Brda posiada bystry nurt. Niezwykle urozmaicony, kr?ty bieg rzeki, rozleg?e lasy, malownicze jeziora, pierwotna przyroda i liczne boczne szlaki od lat ?ci?gaj? na ni? wielu kajakarzy. Rzeka dost?pna jest dla kajaków na d?ugo?ci 233 km, pocz?wszy od Jeziora Du?ego Pietrzykowskiego. Górny, bardzo malowniczy odcinek Brdy, jest do?? uci??liwy ze wzgl?du na zaro?ni?ty trzcin? nurt. Przed uj?ciem do jeziora Szczytno,Brda - górny odcinek w licz?cym ok. 300 lat bukowym lesie, stanowi?cym rezerwat przyrody, mie?ci si? kilkaset gniazd kormoranów i czapli. Atrakcj? ?rodkowego odcinka s? przede wszystkim malownicze jeziora (m.in. Szczytno, Charzykowskie, D?ugie, ??ckie).

Min?wszy wie? Rytel, Brda p?ynie w?ród sosnowych lasów Borów Tucholskich, stopniowo pog??biaj?c? si? dolin?, tworz?c w okolicy Tucholi malowniczy prze?om z licznymi bystrzami. Prze?om ten, zwanym Piekie?kiem, stanowi rezerwat przyrody. W korycie spotyka si? przeszkody w postaci drzew oraz du?ych g?azów, Brda - Rezerwat Przyto? z których ka?dy jeden ma swoje imi? nadane przez flisaków, np. Owczarz, Wartoka, Kentzer, T?usty, Chudy, Kierda. Prze?om ko?czy najpi?kniejsze i najwi?ksze na szlaku Brdy, Jezioro Koronowskie, o niezwykle urozmaiconej linii brzegowej, z licznymi, g??bokimi zatokami, otoczone niemal ze wszystkich stron lasami. Go?cinne brzegi Brdy o suchym, piaszczystym pod?o?u, s? ?atwo dost?pne od strony wody. Biwakowa? mo?na na wielu urokliwych polanach, w?ród starych lasów. Poza ma?ymi polankami, nadaj?cymi si? idealnie dla ma?ych grup kajakarzy, wyst?puje wiele zagospodarowanych pól biwakowych."
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Wattie dnia June 16 2010 19:25:11
Jaka d?ugo?? sp?ywu?
#2 | Mario75 dnia June 16 2010 19:41:53
Wst?pnie:
1.Stara Brda - Nowa Brda - 16km
2.Nowa Brda - Pakatulsko - 14km
Je?li b?dzie tempo sz?o dobrze, mo?emy przed?u?y? o:
3.Pakatulsko - S?polno - 23,5km
4.S?polno - Swornegacie - 17 km (baza)
bo bazy s? w paru miejscach. Jednak my?l?, ?e na pocz?tek starcz? takie odleg?o?ci Szeroki u?miech

Dostajemy sprz?t i mamy du?o mo?liwo?ci.
Ca?y szlak jest na 8-10 dni. My zrobimy najciekawszy odcinek. Jak si? spodoba to za rok pop?yniemy przez dalsze odcinki.
#3 | chorheSeba dnia June 16 2010 21:57:27
Jestem zainteresowany (bo na urlopie Szeroki u?miech ). Szpeju ASG nie zabieramy Smutny !
#4 | Mario75 dnia June 16 2010 21:58:56
Na forum jest informacja o zmianie godziny rozpocz?cia na 10:00 i par? innych szczegó?ów. Zapisujcie si? na forum, w temacie do którego w Newsie jest link, ?eby ba?aganu nie by?o. Podzi?kowa?U?miech
#5 | Leon dnia June 18 2010 11:14:31
A jak kto? p?ywa? nie umi i wody si? boi to mo?e na tras? z kapcia ?
#6 | Mario75 dnia June 18 2010 11:42:51
Jak kto? p?ywa? nie umie to ma kamizelk? ratunkow? jak wszyscy. Jak dobrze zapnie, ew. poprosi o sprawdzenie, to nie ma bata ?eby si? utopi?. Ja w kamizelce skaka?em z wodospadu w kajaku. Dzia?a to jak zanurzenie sp?awika U?miech Siup i ju? jeste?. Jak si? wody boi to ju? tylko z do?wiadczonym do dwójki wsadzi?. Na przew??eniach jak si? do p?pucha czy szyi zamoczy w kamizelce ratunkowej, ten co p?ywa? nie umieZ przymru?eniem oka, to si? nic nie stanie. Zapasowe gacie jak co? mo?na zapakowa? w par? worków do ?mieci i przywi?za? do kajaka. Pozosta?e rzeczy jak wod? itp. równie? polecam przywi?za?. Wi?c sznurka kawa?ek zabierzcie. Potem nie trzeba ?owi? w okó? kajaka kanapek i wody pitnejSzeroki u?miech Warto te? wzi?? par? worków wi?cej i wiadomo co? przeciwdeszczowego. Czapka z daszkiem czy kapelusz te? mi?o, bo przed s?o?cem i deszczem ochroni. Generalnie tak jak na bytowanie do lasu, przygotowa? si? na ka?d? ewentualno??.
#7 | Leon dnia June 18 2010 14:05:43
No a jak kto? by si? strasznie upar? i chcia? maszerowa? "po l?dzie równolegle do rzeczki" ... ?
#8 | Marduk dnia June 18 2010 15:04:28
Mariusz nie wprowadzaj ludzi w b??d.
- to nie s? kamizelki ratunkowe tylko kamizelki asekuracyjne
- je?li Leon chce maszerowa? to dlaczego mu bronisz ? przecie? wiesz ?e da rade Szeroki u?miech
#9 | Mario75 dnia June 18 2010 17:29:45
Oczywi?cie, ale ile funu straci Szeroki u?miech Powiem tak, mój m?ody umie nurkowa?, p?ywa? nie koniecznie /tyle o ileZ przymru?eniem oka w kamizelce p?ywa, bo kto nie p?ywa U?miech /. Czy sp?ywy w górach, czy po jeziorach i rzekach z "kamizelk? asekuracyjn?" daje rad?. Jakby by? 3-osobowy kajak zabra?bym ch?tnie Leona do siebie. Mo?e kto? si? znajdzie dobrze obeznany z wod?, kto przygarnie kropka U?miech tzn Leona.

Technicznie to ja wierz?, ?e Leon da rad? l?dem, tylko suma po terenie trudnym np. 30km dziennie da?aby ka?demu w ko??. Po drugie kajak p?ynie z pr?dem, a na brzegu nie ma ruchomych chodników.

Mog? obieca? jedno. P?yn?? kajakiem blisko Leona, asekuruj?c go, t?umacz?c jak ma si? porusza? "?ajb?" i nawet skaka? za nim do wody, ?eby wyci?gn?? go z toni po pas i do szyi nawet. Przy tym maj?c kamer? do nurkowania postaram si? zrobi? Leonowi ?wietne uj?cia podczas pochlapania si? wod? z wios?a, tudzie? przenosek kajaka i zamoczenia w "kamizelce asekuracyjnej" któr? dobiera si? do wagi i wyci?ga zawsze na gór? /chyba, ?e kto? nie zapnie w ogóle lub niew?a?ciwie, kamizelki/.

W takich "kamizelkach asekuracyjnych" po skoku kajakami /dmuchane górskie/ z wodospadu, skakali?my na g?ówk? i nogi z wodospadów. Nie by?o szansy, ?eby z paru metrów pod wod? nie wystrzeli?o nas w gór?Szeroki u?miech W "kamizelce asekuracyjnej" nie taki straszny diabe? jak go maluj?. Zreszt? prawdziw? ratunkow? kamizelk? z flar? i innymi gad?etami ma chyba jeszcze Dantee. Mo?e zabra?, ze sob?. To ma tak? wyporno??, ?e Leona z partnerem w kajaku i kajak by unios?a na wodzieSzeroki u?miech

B?dziemy mieli /tutaj dogadujemy/ raczej Ratownika Medycznego, którego mo?emy posadzi? w kajaku z Leonem.
#10 | Jacek1246 dnia June 18 2010 19:47:20
Leon nie bój ?aby, Jacu? trenowa? 7 lat p?ywanie i ma kart? mlodego ratownika wi?c Ci? wy?owi w razie czego. U?miech Mario b?dzie mia? materia? do zdj??, ja niez?? zabaw?, a Ty adrenalin?. W sumie to mo?na nawet co? takiego zrobi?, tyle, ?e zaplanowane. Np. akcja ratunkowa ?o?nierza z wody. U?miech Moje lu?ne propozycje. Hehe. U?miech
#11 | Mario75 dnia July 05 2010 13:16:23
Rozumiem, ?e Leon zaniemówi?e? ze wzgl?du na wyobra?enie sobie jak ratownik robi Tobie usta-ustaSmutny

Leon jest pomys?. Mo?esz wybra? si? na opalanie przy rzece z grillem. Jak b?dziemy zbli?ali si? do Bazy podamy Tobie lokalizacj?, to b?dziesz przed Nami, ew. dojedziesz je?li miniemy Baz? nr 1. Zawsze zd??ysz wzi?? udzia? w integracji i konkursach.
#12 | Leon dnia July 09 2010 20:48:49
Niestety... mimo wielkich ch?ci nie mog? Smutny dopad?a mnie przeprowadzka Smutny
#13 | Mario75 dnia July 10 2010 02:46:37
Czyli niebawem u Leona parapetówa Szeroki u?miech Podaj kiedy, gdzie i co przynie?? Szeroki u?miech
#14 | jaston dnia July 10 2010 22:16:19
Mario. Przepraszam, ?e nie na forum, ale mam problem, ?eby na nie wej??. Dopisz mnie i Kajk? do listy uczestników sp?ywu.
#15 | Mario75 dnia July 11 2010 11:29:09
Tak ju? jestem po kontakcie bezpo?rednim z Jastonem. Problemy techniczne. Dopisa?em ju? do listy.
#16 | chenjinyan dnia July 03 2018 05:17:12
2018.7.3chenlixiangair max
rolex watches
wedding dresses
air jordan
nike store
soccer jerseys
bottega veneta
vanessa bruno
michael kors
replica watches
mulberry outlet
coach outlet
nike mercurial
guess
oakley
ferragamo
nike mercurial
true religion jeans
adidas outlet
ralph lauren
lululemon outlet
nike roshe run
nike free
montre
nike huarache
pandora jewelry
longchamp
nike air force
nike air max
nike outlet
new balance
adidas trainers
wedding dresses
oakley vault
longchamp
ray ban
nike free run
beats headphones
beats dre
nike air max
lacoste shoes
asics
pandora charms
versace handbags
kobe 9
instyler ionic styler
nike free
ray ban sunglasses
fendi
reebok
nike
reebok
montre pas cher
nike air force
tommy hilfiger
jordans
montre homme
oakley vault
jordans
adidas outlet
ralph lauren outlet
jordan retro
pandora
dansko
omega watches
tod shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
beats headphones
yves saint laurent
tiffany co
bcbg
prada outlet
jordan
nike store
dolce & gabbana
hogan
kenzo clothing
roty burch outlet
france world cup jersey
nike air max
ray ban
vans shoes
miu miu shoes
pandora jewelry
nike blazer
polo ralph lauren
air max
jordan shoes
air max 2017
ferragamo
converse
true religion outlet
converse
louboutin
new balance trainer
nike clothing
nike air max 2018
nike free
hogan
stuart weitzman
belgium world cup jerseys
gucci bag
nike air max
new balance
parajumpers
louboutin
michael kors outlet
pandora
roshe run
converse chuck taylor
longchamp handbags
burberry
nike roshe run
jordan shoes
barbour
rolex
new balance
nike kyrie 2
polo ralph lauren
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
fendi
adidas superstar
hermes outlet
converse
hollister outlet
roshe run
nike store
abercrombie
vans
nike air
lebron james shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
adidas soccer cleats
michael kors borse
nike free
jordan shoes
ray ban
converse
fitflops
hermes
burberry outlet
ray ban
kevin durant shoes
nike air max
michael kors outlet
nike shoes
coach outlet online
puma shoes
jordan 3s
nike air max
fitflop
burberry outlet
adidas slides
ralph lauren outlet
mizuno wave
air max 90
new balance shoes
brazil world cup jersey
lululemon outlet
roshe run
kate spade
balenciaga shoes
clarks shoes
ed hardy
ralph lauren
oakley sunglasses
adidas outlet
oakley sunglasses
cheap toms
adidas flip-flops
swarovski
bcbg max
nike air max
mac cosmetics
adidas
nike shoes
true religion jeans
air max 2017
michael kors
michael kors outlet
jerseys
birkin bag
adidas outlet store
cheap nfl jerseys
nike free run
ray ban
karen millen uk
louboutin
argentina world cup jersey
michael kors outlet online
air jordan
timberland boots
michael kors outlet online
oakley sunglasses
flip flops
asics gel
adidas clothing
ralph lauren
air max 97
insanity
rolex watches
pandora
montblanc
jordan 4s
kobe 10
true religion jeans
coach outlet
michael kors
marc jacobs
swarovski crystal
michael kors canada
baseball bats
jordan
nike free
mont blanc
toms outlet
iphone cases
sac longchamp
jimmy choo
jordan 1s
oakley sunglasses
sac guess
adidas zx
reebok
germany world cup jersey
rolex
timberland
jordans
wedding dresses
coach purse
jordan 11s
roty burch outlet
longchamp
nike vapor max
air max
nike air max
christian louboutin
links of london
boy london clothing
skechers shoes
kate spade outlet
marc jacobs handbags
jordan 12s
soccer shoes
basketball shoes
roshe run
louboutin pas cher
spain world cup jersey
ralph lauren uk
mulberry
chrome hearts
michael kors factory outlet
dansko shoes
timberland
swarovski
burberry handbags
hogan shoes
asics
mac makeup
louboutin
longchamp bags
true religion
vans shoes
mizuno
tommy hilfiger
mac makeup
stuart weitzman
burberry outlet
jordan
oakley sunglasses
air max 95
furla handbags
gucci belt
nike air
supra
ghd
michael kors outlet
gucci outlet
nike tn
cheap nfl jerseys
valentino
nike outlet
asics
lebron shoes
air max
iphone x case
nike air max 95
cartier love bracelet
nike blazer pas cher
replica watches
mizuno running shoes
salomon shoes
new balance
dolce gabbana
giuseppe zanotti
guess
jordan 6s
yeezy shoes
abercrombie
sac michael kors
jordan 5s
ray ban sunglasses
manolo blahnik
nike roshe run
jordans
jordan xx9
nike outlet
sac burberry
bottega veneta
oakley sunglasses cheap
prada outlet
herve leger
lebron 11
vibram fivefingers
goyard handbags
adidas outlet
oakley
marc jacobs
louboutin
polo ralph lauren
nike pas cher
converse shoes
air max
nike blazer
kate spade outlet
adidas uk
true religion outlet
adidas outlet
wedding dresses
swarovski
portugal world cup jersey
mac cosmetics
tory burch outlet
nike air force
adidas running shoes
ray ban outlet
longchamp
tommy hilfiger
nike air max
nike air max
vans
supra
nike air max plus
prada
thomas sabo
jordan
chloe handbags
nike air
celine
salvatore ferragamo
michael kors
softball bats
michael kors
fitflops outlet
ray ban sunglasses
louboutin
red bottoms
oakley
2018.7.3chenlixiang
#17 | chenjinbei dnia July 24 2018 09:40:52
20187.24chenjinbei
ray ban sunglasses
omega watches
nike running shoes
maui jim sunglasses
nike free run
swarovski jewelry
barcelona jersey
suicoke sandals
pelikan pens
juicy couture outlet
christian louboutin outlet
wholesale nfl jerseys
ray ban sunglasses
adidas yeezy
air max 97
snapback hats
true religion
montblanc pen
jordan xx9
nike sb
cheap mlb jerseys
hermes belt
designer belts
coach outlet sale
tory burch outlet
mcm handbags
louboutin
tiffany rings
nike air huarache
jordan
nike kd 10
coach outlet
marcelo burlon
bvlgari rings
mizuno running shoes
cheap soccer jerseys
cheap nba jerseys
nike kd 8
moose knuckles jackets
nike outlet store
ugg boots
nike hyperdunk
air jordan
kyrie 3
ray ban
ralph lauren uk
lebron 14
burberry canada
cheap mlb jerseys
nike air force
adidas outlet store
kate spade
tory burch
air max 95
valentino shoes
nike blazer
off-white clothing
michael kors outlet
air max
russell westbrook jersey
michael kors outlet
nike outlet
russell westbrook shoes
nike free run
converse shoes
nike kyrie 2
nike outlet
kate spade
air jordan 4
hermes birkin bag
christian louboutin shoes
nike shoes
ray ban
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren polo
bcbg dresses
new balance shoes
givenchy handbags
kate spade outlet
oakley vault
jordan shoes
stussy hoodie
harden vol 1
lebron 15
ralph lauren outlet
cheap michael kors bags
levi's jeans
michael kors bags
jordans
shoe carnival
maillot de foot
air jordan shoes
nike free
lebron soldier 11
wholesale hats
longchamp handbags
cartier jewelry
michael kors outlet
ralph lauren uk
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
Fußballtrikots günstig
oakley sunglasses outlet
adidas nmd
michael kors bags
north face jackets
lululemon
ralph lauren
lululemon outlet
wedding shoes
hollister outlet
pandora charms
nike air max
versace handbags
fitflop sandals
timberland boots
balenciaga shoes
onitsuka tiger shoes
burberry outlet
timberland boots
pandora jewelry canada
under armour shoes
pandora jewelry canada
flip-flops
nike basketball shoes
red bottom shoes
cheap nfl jerseys
coach outlet online
nike cortez
nike air max
converse shoes
birkenstock sandals
supra shoes
ralph lauren polo shirts
coach factory online
coach outlet online
louboutin
giuseppe zanotti shoes
true religion
x-large clothing
adidas uk
oakley sunglasses cheap
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
nike sb
air max 270
manolo blahnik
fila
[url=http://www.caMy?lietasfutbole2018.com]caMy?lietas de futbol baratas[/url]
malone souliers shoes
air max 90
nike tennis
supreme
mlb jerseys
prada sunglasses
stan smith
air jordan 3
hermes uk
polo outlet
basketball shoes
scarpe mbt
adidas superstar
pandora charms
the north face
christian louboutin shoes
tommy hilfiger
fingerlings
breguet watches
lebron ambassador 10
hundreds clothing
audemars piguet watches
undefeated shoes
supreme paris
ronaldo jersey
nike shox
nfl jerseys
hermes belt
ralph lauren outlet
coach factory outlet online
herve leger dresses
nine west
adidas wings
adidas outlet
victoria's secret outlet
versace clothing
adidas nmd
prada
columbia sportswear
ray ban
nfl jerseys wholesale
nike flight bonafide
christian louboutin shoes
breitling watches
red bottom shoes
air jordan
coach handbags
pandora charms
prada outlet online
pandora uk
kobe 11
puma slides
nike dunks
nike roshe run
nfl jerseys
cristiano ronaldo jersey
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
kobe shoes
nike flip-flops
the north face jackets
longchamp outlet
coach outlet online
air max 2018
nike roshe
cheap oakley sunglasses
ysl makeup
ray ban sunglasses
puma fenty sandals
pandora outlet
nike revolution
ferragamo belt
michael kors outlet online
ralph lauren
longchamp handbags
pasotti ombrelli
coach outlet store online clearance
coach outlet online
oakley canada
stuart weitzman shoes
ralph lauren
vans sneakers
nike mercurial vapor
soccer jersey
nike tn
yoga pants
teva sandals
nike running shoes
polo ralph lauren
louboutin outlet
nike free
adidas slides
philipp plein
montblanc fountain pens
air jordan 5
vans shoes
puma shoes
air jordan
michael kors handbags sale
nfl jerseys
michael kors outlet
harden vol 2
new balance shoes
ralph lauren jeans
spalding basketball
soccer shirts
cheap ray ban sunglasses
jordan
swarovski rings
air max 2017
flip-flops
jordan pas cher
kate spade handbags
linda farrow sunglasses
timberland boots
maglie calcio a poco prezzo
michael kors outlet
adidas ultra boost
birkenstock sale
tiffany jewelry
fitflops
fitflops outlet
air jordan 1
maglie calcio
ray ban
ナイキ スニーカー
yeezy 500 blush
michael kors taschen
burberry handbags
hermes bags
nike factory store
nike outlet
michael kors
nike lunarglide
air jordan
new balance shoes
skechers shoes
sophia webster
pandora charms
michael kors purse
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
true religion jeans
lebron soldier 10
manolo blahnik shoes
mont blanc
michael kors handbags
versace sunglasses
true religion jeans
cheap supra shoes
baseball bats
mac cosmetics
tag heuer watches
timberland outlet
alexander mcqueen shoes
coach outlet
pandora charms
tom brady jersey
ferragamo shoes
tom ford sunglasses
true religion jeans
tory burch handbags
light up shoes
air jordan 14
fussball trikots
ray ban sunglasses cheap
nhl jerseys
off-white clothing
ralph lauren
coach factory outlet
reebok shoes
coach factory outlet online
michael kors outlet store
coach handbags
mulberry handbags
miu miu sunglasses
vibram shoes
air jordan 11
lebron 15
cheap nhl jerseys
mikimoto jewelry
jordan shoes
ugg boots on sale
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
nike factory store
parajumpers jackets
supreme uk
kate spade
mac cosmetics
[url=http://www.caMy?lietasdefutbolbaratases.es]caMy?lietas de fútbol[/url]
bottega veneta handbags
cheap replica watches
jimmy choo shoes
soccer jersey
salvatore ferragamo shoes
tiffany & co
north face backpacks
lee jeans
coach outlet
new balance shoes
mcm bags
superdry clothing
omega watches
ralph lauren uk
tiffany jewelry
ray ban sunglasses
coach outlet online
nike huarache
lebron james jersey
belstaff jackets
ralph lauren outlet
supreme uk
adidas outlet store
persol sunglasses
converse shoes
asics running shoes
vans shoes
polo outlet
visconti pens
links of london
hermes outlet
longchamp outlet
canada goose sale
oakley sunglasses
nike air max
ralph lauren polo
coach outlet online
vans store
coach handbags
philipp plein outlet
ysl bags
tods shoes
monster headphones
yeezy shoes
canada goose outlet
beats headphones
kate spade handbags
birkenstock
russell wilson jersey
adidas football boots
nike uk
mbt shoes
fitflops sale clearance
jordan shoes
nike shoes for men
air max
nike uk
prada handbags
nike epic react
curry shoes
lebron soldier 9
air max 1
fitflop sandals
cheap soccer jerseys
oakley sunglasses
michael kors handbags
coach handbags
prada bags
nike outlet store
police sunglasses
columbia sportswear
nicholas kirkwood
rolex watches
adidas stan smith
woolrich jackets
cheap michael kors bags
oakley sunglasses wholesale
jordan retro
adidas yeezy 350
saint laurent sunglasses
oakley sunglasses
supreme clothing
ray ban outlet
adidas jeremy scott
christian louboutin
tiffany jewelry
mac makeup
paul george shoes
nike trainers
adidas outlet
maillot de foot pas cher
nike presto
longchamp
mk purse
ralph lauren outlet
air jordan 12
canada goose sale
dolce and gabbana
coach outlet store
celine outlet
coach outlet online
nike outlet store
uggs outlet
under armour outlet
north face jackets
miu miu shoes
kate spade
true religion jeans
marc jacobs bags
air force 1
coach outlet online
coach outlet online
air jordan
dansko shoes
michael kors outlet
balenciaga shoes
air max
cheap oakley sunglasses
air max plus
jordan shoes
adidas flip flops
air jordan 8
north face outlet
beats wireless
stephen curry jersey
ray ban sunglasses outlet
cheap nfl jerseys
tory burch shoes
longchamp handbags
nike outlet store online
y-3 shoes
nobis jackets
air max
coach factory outlet
kd shoes
cheap rolex watches
coach factory outlet
canada goose jackets
swarovski crystal
cheap jordan shoes
van cleef & arpels jewelry
mlb jerseys
timberland outlet
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
converse
tory burch shoes
marc jacobs handbags
saucony running shoes
ray ban sunglasses
nike blazer
michael kors uk
birkenstock
longchamp handbags
chaussures christian louboutin
christian dior handbags
manchester united jersey
balenciaga shoes
jordan 6
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
burberry outlet store
pandora jewelry canada
vetements clothing
flops
20187.24chenjinbei
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Luty 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Zwyci?zcy wrzesie? Act od Valor Nowe pistolety WP MG 42 by MG Schutze ?o?nierz Specnazu Makarov KWC KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zmiana Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
[url=https://www.123.c...
[url=https://overthefa...
[url=http://glittergla...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://www.quitt...
[url=https://launchpad...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://overthefa...
[url=https://launchpad...
[url=http://glittergla...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=https://www.123.c...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,050
Wczoraj:14,367
W tym tygodniu:48,644
W tym miesiącu:408,362
W tym roku:802,165
Wszystkich:49,290,569
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

expexpeno
14-11-2019 19:50

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: