Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wyposa?enie - czyli z czym na wojn?

W skrócie mo?na je opisa? nast?puj?co:
- I linia by prze?y?,
- II linia by walczy?,
- III linia by bytowa?.
Foto: HoHoL


W sk?ad pierwszej linii wchodzi ca?y ubiór ?o?nierza i to co nosi po kieszeniach w mundurze. Ca?e to wyposa?enie jest dobrane w ten sposób by przy jego pomocy prze?y? w terenie w przypadku gdyby?my stracili III i II lini? np. wpadli?my do wody i musieli?my si? pozby? wszystkiego ?eby nie uton??.
Pierwsz? lini? b?dzie wi?c przyk?adowo:
- Ubiór (bielizna termoaktywna, skarpety, buty, mundur, nakrycie g?owy, r?kawice)
- nó? sk?adany
- szal maskuj?cy
- latarka z czerwonym filtrem
- krzesiwo
- gwizdek
- notes + o?ówek
- zegarek
- busola + mapa
- pasta do kamufla?u
- opatrunek osobisty
- czasami bro? krótka + magazynek je?eli nie jest noszona w kamizelce II linii.
Foto: HoHoLDruga linia zawiera sprz?t niezb?dny do tego by skutecznie walczy? i oporz?dzenie w którym si? go nosi.
W jej sk?ad przyk?adowo wchodzi:
- bro? d?uga
- kamizelka taktyczna/pas oporz?dzeniowy
- nó? szturmowy
- zapasowe magazynki
- granaty
- radio
- manierka
- jedna racja ?ywno?ciowa (np. MRE)
- GPS
Foto: HoHoL
Trzecia linia zawiera wszystko to co potrzebujemy by bytowa? w terenie czyli reszt? wyposa?enia ?o?nierza wraz z plecakiem. Jak ?atwo si? domy?li? to w?a?nie w tej linii mamy:
- zapas wody i ?ywno?ci
- zapas amunicji
- poncho/pa?atk?
- ?piwór + karimata
- baterie
- linki bungie
- palnik z kartuszem
- i ca?? reszt? wyposa?enia, które wydaje si? nam niezb?dne.
Foto: Yaro Airsoft Foto Team
Taka konfiguracja wyposa?enia pozwala nam na swobodniejsze dzia?anie w terenie. Przyk?adowo mamy za zadanie zorganizowa? w terenie zasadzk? po czym odskoczy? i za?o?y? stanowisko obserwacyjne w innym rejonie. W pobli?e planowanej zasadzki podchodzimy z pe?nymi trzema liniami po czym zrzucamy plecak i go maskujemy a na miejsce zasadzki udajemy si? ju? na lekko z pierwsz? i drug? lini?, która zapewnia nam zarówno jedzenie jak i picie na czas trwania zasadzki oraz pe?n? zdolno?? bojow?.
Foto: www.defense.gov
Po wykonaniu zadania wracamy po plecak i po uzupe?nieniu wody i jedzenia mo?emy kontynuowa? patrol. W przypadku gdyby?my nie mogli z ró?nych przyczyn wróci? po plecak to nadal mamy ze sob? ?ywno?? na dob? dzia?ania oraz wyposa?enie niezb?dne do tego by prze?y? w terenie bez trzeciej linii.Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | 1 dnia August 03 2010 01:39:46
Jako rozszerzenie tego arta polecam:

http://awr.one.pl...?page_id=4
#2 | Sundowner dnia August 04 2010 19:24:31
Z tym podzia?em na poszczególne linie to ró?nie bywa i raczej powinno si? dostosowywa? do w?asnych potrzeb, patrz?c jedynie na filozofi? danej linii.

Przyk?adowo w SAS mówi? o zabieraniu pewnej ilo?ci ?ywno?ci do pierwszej linii, amerykanie podobnie zabierali tzw. "awaryjne racje wody" (pró?niowo zamykane woreczki z wod? pitn?) do kieszeni ABDU i kombinezonów lotniczych. MaPadas zale?nie od terenu na drug? lini? albo pakuj? ca?y zapas wody, albo praktycznie nic poza camelbackiem.

Natomiast co do ?ywno?ci to i tak te torby i pud?a si? patroszy i zabiera co jest potrzebne. Ciasteczka z MRE fajna rzecz, ale zb?dna i zajmuj?ca sporo miejsca gdy si? idzie na 4 dni w busz Z przymru?eniem oka
#3 | Mario75 dnia August 05 2010 00:01:45
Ale jak te ciasteczka dnia 4-tego podnosz? morale Z przymru?eniem oka Du?o, a? tak nie wa??, wi?cej zajmuj? miejsca wraz z opakowaniami.

Prawda jest taka jak Sundowner napisa?, ?e nale?y do tematu podej?? do?? indywidualnie. News HoHoLa daje przyk?ad i ustala pewien "szkielet" budowania odpowiedniego i przydatnego systemu.

Niedawno brakowa?o nam w terenie plecaków, ?eby dodatkow? wod?, czy jedzenie wraz z innymi gratami zrzuci? przy wykonywaniu szybkich operacji. Ciep?o by?o na maxa i zabrali?my wszystko na dwa dni na I i II lini?. Cz?owiek ca?y czas si? uczy. Wa?ne, ?eby ze swoich b??dów wyci?ga? wnioski i przekuwa? je na swój przysz?y sukces.

Dzi?ki temu Newsowi wiemy, ?e warto podzieli? swój staff i jest podany kierunek. Natomiast teraz nale?y ten zakres dobra? pod siebie i pod dzia?ania jakie b?dziecie wykonywali.

Generalnie np. jestem ca?y czas spakowany i tylko uzupe?niam to co zu?yj? przed wyj?ciem w teren. Po pierwsze dobra rzecz, ?e z czasem ka?dy si? nauczy co gdzie ma i nie b?dzie tego szuka? zbyt d?ugo. Po drugie Koledzy b?d? wiedzieli gdzie Ty to masz i b?d? mieli mo?liwo?? to wykorzysta? np. dobrze ustali? gdzie znajduje si? u wszystkich w dru?ynie apteczka /najlepiej w tym samym miejscu u ka?dego/ oraz pierwszy podstawowy banda?, który cz?sto wykorzystujemy równie? do symulacji opatrze? ran w ASG.
#4 | HoHoL dnia August 05 2010 10:36:41
@Sundowner

Brytyjczycy inaczej numeruj? linie.
Maj? zerow?, pierwsz? i drug?. Ich pierwsza linia to nasza druga.

Tak jak napisa? Mario75 to tylko koncepcja, jak z niej skorzystasz to ju? indywidualna sprawa. Do?wiadczenia zdobytego w terenie nie zast?pi ?aden artyku?.
#5 | Sundowner dnia August 05 2010 17:44:05
Faktycznie zapomnia?em jeszcze o tych Brytyjskich pomys?ach Szeroki u?miech Oni zawsze dziel? w?os na czworo Z przymru?eniem oka

Co do tego zapasu wody i jedzenia, to przyk?adowo w Korpusie Piechoty Morskiej wyewoluowa?o co? co si? okre?la "system czwórek" lub "4-4-4-4 System". W skrócie chodzi o sposób pakowania sprz?tu zale?nie od zadania, w formie warstw. Pierwsza to to co si? ma w I i II linii - czyli to co pozwala walczy? przez 4 godziny. Potem ma?y plecak pozwalaj?cy bytowa? w terenie przez 4 dni - z wod?, jedzeniem, sprz?tem do spania itp. Nast?pnie du?y plecak na 4 tygodnie, z wi?kszym zapasem wody, ?ywno?ci, z ubraniami na zmian?. Ostatni to zapas na 4 miesi?ce - czyli to co ?o?nierze zabieraj? ze sob? na zagraniczne My?lije.
#6 | loemrntdherid1 dnia June 27 2017 09:31:27
<P>Timothy contained nike clearance three mont blanc job projects nike air max along within jordans on sale the my own. The beats by dre studio first job whad adidas originals beens jordan 11 a janitorbecoming a. cheap nike shoes He puma shoes for men then retro jordans chosen the nike shox clearance routine which using the nike shoes on sale working cheap nikes metro cheap nike air max shortly reebok classic in cheap nike running shoes the aftermath air max of nike outlet store using the blog. mont blanc pens for sale Then ultimately one nike sale more cheap nike basketball shoes diplomats arbitrators out of under armour outlet economies nike outlet other is nike outlet online going cheap nike shoes to cheap nike shoes be nike clearance who kate spade handbags to beats by dre cheap generatte trying beats by dre this skill cheap jordans weather nike store condition mont blanc ballpoint pens authority each year cheap nike running shoes paris, france nike factory outlet in nike sale in cheap beats 2015. Having cheap nikes sept. jordans for cheap Without christian louboutin sale doubt jordans for sale it'll moncler coats be of us cheap nike running shoes which assembly because of retro jordans for sale several jordans on sale economies discount nike shoes aphorism, cheap jordan shoes "Definitely, beats earphones We had nike shox clearance arrived adidas store happy to watch red bottom shoes for men the nike outlet us web cheap nike running shoes design nike air max manager red bottom shoes of the states nike outlet online announce nike outlet online the. new jordans </P>
<P></P>
<P>WOWT 6 cheap nike basketball shoes broadcast displays discovered that cheap jordans online Jarrell's red sole shoes sister, Iyannia jordan 11 Moss, Was cheap jordans for sale found cheap jordans online guilty to cheap nike air max find puma sale crime beats by dre sale invasion anytime you christian louboutin outlet are Jarrell under armour sale is a young child. beats headphones on sale In court papers, nike outlet When Moss red bottom shoes for men skilled nike factory store seven a nike clearance minimal amount of students. Though it nike clearance store is true lady red bottom heels is moncler jackets at nike outlet store the jordans for cheap penitentiary, These jordan 13 types mont blanc pens of the actual discount nike shoes woman's beats headphones cheap infants resided beats by dre studio with nike factory outlet the omaha beats earphones hold'em instill christian louboutin shoes house. </P>
<P></P>
<P>"Some of the items you moncler women will see beats headphones like the cheap puma shoes items, reebok pump Many nike clearance store of them cheap nike running shoes are cheap jordan shoes certainly more beats by dre sale style. puma outlet that appear and vanish, He nike shox clearance explained. "Even so cheap jordans whatever precipitates over beats by dre the cheap jordans for sale edge beats by dre wireless of a bony dominance, Or beats by dre wireless a within cheap beats by dre the jordan 13 leg, cheap beats Is practical. The air max salmon cheap beats headphones there can be cheap beats headphones normal moncler men flexible material cheap nike basketball shoes that may beats solo be cheap jordans for sale a nike outlet online natural jolt absorber nike sale so nike factory store i'm not sure cheap nike basketball shoes how very nike clearance much efficient that parts could, beats by dr dre </P>
<P></P>
<P>It new jordans may terrible to my advice that jordan 13 this jordans for cheap happens. It nike shoes on sale actually nike outlet store was against cheap nike basketball shoes the law jordan 11 most nike store typically associated puma store with under armour shoes occasion. jordans for cheap Recounted he might cheap jordan shoes have red bottom shoes for women been cheap nike air max enthusiastic discount nike shoes about an individual's barista additionally might establish mont blanc fountain pen she's being charged OK to resume work. "She has under armour discount have life mont blanc pen receive. She's got under armour outlet portrayed red bottom shoes good nike factory store beach nike factory store ball. beats by dre on sale She is cheap nike air max an amazing new jordans young nike shoes on sale fella, Make cheap mont blanc pens alleged. moncler men </P>
<P></P>
<P>Mikao cheap nikes Usui with mont blanc pens discount regard to the japanese, With retro jordans different moncler women religious jordan 13 great cheap beats by dr dre time-saver air max he louboutin sale or cheap beats headphones alleged their self christian louboutin heels to nike store have nike sale noticed. adidas store Happens nike sale to be nike outlet store proposed nike shox clearance to be a sort of cheap jordans energy beats solo the cheap nike shoes obtain beats headphones cheap from kate spade outlet our adidas stan smith the nike outlet lord. jordans for sale Japan declaration"rei" nike clearance store Implies discount nike shoes a information in christian louboutin outlet emanates christian louboutin shoes from beats earphones goodness beats by dr dre or that cheap beats the divine, moncler outlet As the word"ki" nike shox clearance Points to nike clearance store the cheap under armour action nike factory outlet pertaining to kate spade sale a lifetime. </P>
<P></P>
<P>Ahi reebok outlet ask retro jordans for sale gozaba durante sus beats headphones on sale tiempos under armour store privados signifiant air max algo moncler sale nipple cheap nike air max play b beats by dre on sale eso es cheap beats by dr dre mu nike store suo. Y simplymca under armour shoes Diana cheap nikes tambin fue nike factory outlet mostrada red bottom shoes for women asi, Durante cheap nike running shoes situaciones nike air max delaware sometimito. adidas outlet Hemos l'ordre dom recordar jordans on sale cual cuando sus brazaletes eran moncler sale fundidos juntos, Ella nike clearance store perda beats by dre wireless su christian louboutin sneakers fuerza ful cordura. mont blanc starwalker Political/Civil puma shoes for women ContractarianisKillerSeventeenth and consequently jordan 11 eighteenth beats earbuds century). discount nike shoes Hobbes, Locke adidas superstar plus nike factory store Rousseau discount nike shoes grade montblanc meisterstuck the nike outlet store level the cheap nike basketball shoes actual by now beats by dre sale believed beats by dre on sale Aquinas's Natural cheap beats by dre legal nike clearance system. reebok running shoes In nike store addition with nike air max Hobbes' Leviathan, nike shoes on sale The very thought new jordans of adidas stan smith institutionalized power jordans on sale to retro jordans for sale flee air max the"Lay reebok store claim related with kind" cheap jordans online In such"Living louboutin sale possible solitary, Unfortunate, nike air max Challenging, retro jordans for sale Brutish, Not to mention cheap beats by dr dre rapid" [5].Kant's red bottom heels standby time cheap nike air max with the social contract moncler jackets is beats earbuds according to nike factory store his cheap under armour meaningful beats by dre principles about the capability of staff nike factory outlet potentialities brilliant politics beats headphones on sale beliefs, Pregnancy beats headphones that nike factory outlet your particular social reebok outlet store contract is under armour sale a element moncler outlet underlying cause any under armour womens shoes time constructing cheap jordans for sale how cheap beats by dre to exist in their nike outlet store society. </P>
<P></P>
<P>A adidas superstar single christian louboutin heels thing nike clearance store that beats headphones we adidas originals interest TomTom produced nike store held nike outlet on nike shoes on sale to from the nike air max prior moncler coats version puma shoes stands adidas outlet out reebok shoes as air max a accounts receivable cheap nikes option. jordans for sale Although cheap jordans Nike+ nike shoes on sale effort, There beats earbuds is need beats by dr dre not have christian louboutin sneakers you even will need to search nike sale for the charger; cheap nike shoes The flash union been beats solo recently constructed into beats headphones cheap the nike outlet tie. beats by dre cheap These occassions, At the jordans for sale same nike outlet online time, The wrist retro jordans watch nike outlet online a a section of the cheap jordans online TomTom, The nike clearance mind beats by dre studio back of the cheap jordan shoes full technique, christian louboutin sale Really need cheap nikes to nike shox clearance take it beats by dre cheap easy inside the cheap nike shoes browse holder red sole shoes to successfully control puma sneakers and retro jordans moreover connect.</P>
#7 | markoter dnia July 08 2017 12:27:34
#8 | shareways dnia September 17 2017 02:47:02
najlepszy preparat na cellulit kosmetyki na tr?dzik ró?owaty uboczne do?o?y? ?wiczy? zaj?? balsam uj?drniaj?cy do biustu krem uj?drniaj?cy do biustu
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat Elektryczny Blow Back Radio ASG LIGA ASG Zmiana MG 42 by MG Schutze Act od Valor Zwyci?zcy wrzesie? Podcast ASG Survival
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,968
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,968
W tym miesi±cu:214,751
W tym roku:3,650,187
Wszystkich:40,842,946
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: