Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Manewry Koalicji Pó?noc Ko?czewo 2010731 - 20100801Podczas wspólnego integracyjnego ogniska, mieli?my mo?liwo?? porozmawia? o wa?nych dla Koalicji Pó?noc sprawach, równie? o przysz?o?ci i rozpocz?tych paru projektach, które niebawem ujrz? ?wiat?o dzienne. Osoby zaanga?owane w ró?ne projekty opowiada?y i t?umaczy?y Kolegom ró?ne ich niuanse, aby by?a pe?na jasno??. Rozmowy przy jadle i napoju trwa?y do pó?nych godzin nocnych i zako?czy?y si? gromkimi ?miechami.Przejd?my jednak do g?ównego celu wyprawy: Manewrów Koalicji Pó?noc na zasadach MCS.
Podzielili?my si? na dwie frakcje, tak aby ilo?? wojowników by?a w miar? równa. Zatem po jednej stronie stan?li Ghost Team S?upsk Terenowego oraz RRoK Navy Seals Koszalin MaraSa. Po drugiej stronie stan?? Team 75th Ranger RGT Koszalin. D-ca Rangers czyli pisz?cy ten tekst Mario zosta? je?cem, którego nale?a?o odbi? w pkt. nr 1. Rangers wyruszyli wcze?niej na miejsce ustalone na mapie jako start ich misji. Terenowy z MaraSem ustalili wspólnie strategi? oraz poszczególne ruchy taktyczne i rozstawili ludzi. Rangers wg. ustale? wyruszyli uwolni? je?ca, którego ca?e oporz?dzenie oraz karabin nie?li ze sob?. Miejsce przetrzymywania je?ca by?o nad jeziorkiem blisko pomostu. Pilnuj?cy je?ca pozostawili go zwi?zanego w terenie pó?otwartym, a sami zaj?li pozycje w pobliskich g?stwinach. Rangers uderzyli z dwóch stron. Jeden z Fireteamów nadrzuci? trasy i obszed? jezioro. Uderzyli jednocze?nie z dwóch stron ku zdziwieniu obro?ców. Nast?pnym punktem by?o zdobycie sk?adu amunicji.

Jako, ?e wywiad donosi? i? g?ówn? drog? w lesie mog? porusza? si? patrole, przemieszczano si? g?stym lasem. Dwa Fireteamy asekurowa?y si? wzajemnie pozostaj?c w odleg?o?ci pozwalaj?cej wykona? flankowanie.

Po zdobyciu du?ego pocisku w pkt. 2, który by? artefaktem w sztabie amunicji, nale?a?o utrzyma? teren przez 10 minut zabezpieczony bez ?adnego ostrza?u.

Wracaj?c do sk?adu amunicji, oko?o dwie minuty po przekroczeniu 10 minut zabezpieczenia terenu, zauwa?ono ruch na godzinie pierwszej. Okaza?o si? i? przemieszcza si? z lud?mi Terenowy. Jako i? najwa?niejsze by?o zdobycie artefaktów i udanie si? do l?dowiska w celu ewakuacji, unikali?my kontaktu i najcz??ciej zrywali?my go. W tym przypadku, aby zaoszcz?dzi? czasu jednemu z Fireteamów, Fireteam Skury pozosta? w zabezpieczeniu Sk?adu Amunicji, a drugi wyruszy? kontynuowa? misj? i kierowa? si? na mostek pod którym znajdowa?a si? radiostacja. Firteteam Skury zatrzyma? skutecznie przeciwnika. Fireteam Dantee'go zerwa? kontakt po drodze do punktu przeprawy przez rzek?. Rzeka nie by?a g??boka, spokojnie mo?na by?o j? przej?? nie u?ywaj?c lin do przeprawy.


Okre?lono i? po zabezpieczeniu zerwaniu kontaktu Fireteamu Dantee'go drugi Fireteam Skury b?dzie kontynuowa? przemieszczanie si? lasem wzd?u? drogi w stron? mostu, aby zacz?? atak frontalny od pó?nocy na pkt. 3. Fireteam Dantee'go mia? uderzy? od po?udnia przeprawiaj?c si? wcze?niej przez rzek? i w ukryciu zaro?li przemie?ci? si? jak najbli?ej mostku czyli pkt. 3. Po zdobyciu pozycji wskoczy?em pod mostek wyci?gn?? radiostacj?. Dodam w tym miejscu i? niesieniem artefaktu zaj?? si? Oski, syn Fubara. Niesienie artefaktu eliminowa?o na ten czas z u?ycia broni. Równie? osoba która u?ywa?a radia, detonowa?a ?adunki czy wykonywa?a inne czynno?ci, które okre?lono limitem nieprzerwanych ostrza?em 10-ciu minut nie mog?a u?ywa? broni. W czasie zabezpieczania terenu mostka przez dziesi?? minut, dwa Fireteamy po??czy?y si? aby ponownie D-cy dokonali analizy i ustalili nast?pny plan dzia?ania.

Nast?pnym i ostatnim elementem by?o dotarcie z artefaktami na miejsce l?dowiska w pkt. 4, wezwanie ?mig?owca ewakuacyjnego, który przyleci dopiero po 10-ciu minutach bez wystrza?u od wezwania ?mig?owca. Fireteamy dotar?y do l?dowiska z dwóch ró?nych destynacji. Tym razem nie napotkano ?adnego oporu. Znowu zabezpieczono teren obron? ko?ow?. Wezwana helikopter, a po 10-ciu minutach odpalono flar? wskazuj?c miejsce l?dowania i zako?czenia misji.


Ka?de zadanie po wykonaniu wi?za?o si? z 10-cio minutowym zabezpieczeniem w ten sam sposób terenu.Reszta szczegó?ów jest okryta tajemnic? w zwi?zku z nieujawnianiem wszystkich dzia?a? taktycznych, które pos?u?? w przysz?o?ci do wspólnych dzia?a? Koalicji Pó?noc.


Wniosek jaki wyci?gni?to to fakt i? najlepiej podczas takich ?wicze? milsimowych zleci? zdobycie tych samych artefaktów o wielokrotnie wi?kszej ilo?ci obydwu ekipom. Wówczas ka?dy ma podobn? szans? i jest wi?kszy nacisk na rozwi?zania taktyczne. W taki sposób przygotowano Milsim Cannabis Commando. Zatem D-cy Teamów stwierdzili i? postaramy si? aby tak w?a?nie wygl?da?y nast?pne ?wiczenia Koalicji Pó?noc.


Po zako?czeniu misji milsimowej i podsumowaniu oraz wyci?gni?ciu wniosków, cz??? wariorów stoczy?a ze sob? par? potyczek, które w pó?niejszym czasie sta?y si? podwalin? do nowego projektu, który obecnie opracowuj? Patol z Rangers i MaraS z RRoK Navy Seals. Krótkie potyczki by?y bardzo dynamiczne i widowiskowe, zw?aszcza ?e widownia mia?a dobry punkt obserwacyjny.


Podsumowuj?c spotkanie integracyjne by?o bardzo udane, dzia?ania w terenie bardzo owocne. Jednym s?owem wi?cej takich ?wicze? Koalicjantów. Zabawa by?a przednia! Dzi?kuj? Wam Koledzy i Kole?anki za liczne przybycie, które poskutkowa?o si? zjawieniem ca?ego sk?adu gospodarzy Ghost Team S?upsk, niewielkim brakiem w szeregach Rangers, oraz prawie ca?ym sk?adzie RRoK Navy Team.


Przed nami Panzerfaust, z którego mam nadziej? i? b?dziecie mogli przeczyta? relacj? zarówno ze Sztabu jak te? pola walki. Postaramy si? równie? o materia? filmowo-zdj?ciowy z tych dwóch miejsc.Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Gruby dnia August 06 2010 11:42:09
Mariusz , jako? tak chaotyczna wysz?a Ci ta relacja. Jak bym nie by? na "tam na miejscu" to szczerze mówi?c nie wiedzia?bym o co kamanKrzywi si?
#2 | Mario75 dnia August 06 2010 12:53:08
Pisa?em relacj? na kolanie jad?c z Tob? do Szczecina po wiz? U?miech Trzeba by?o mnie nie zagadywa? U?miech Nast?pnym razem mo?e kto? inny napisze to mnie troch? odci??y U?miech

Zreszt? podzi?kowania dla Leona, Sundownera, Marduka, Jacka, HoHoLa, Patola, Terenowego, Bladego, Technofilii, MaraSa, Spatka za wstawianie News'ów. Zawsze to mniej pracy je?li robi to wi?cej osób, a i mi?o poczyta? co? nowego, oraz zobaczy? fajnie zmontowane materia?y.

Niebawem News zobaczymy te? od Dantee'go i Reniego. Mo?e Harper napisze równie? co? ciekawego bo ma dobr? r?k? do pisania.

Zapraszam wszystkich do pisania News. Przedstawcie relacje z Waszych spotka?, par? zdj??. Pozwólcie innym poczyta? co u Was s?ycha?.

EDIT: Gruby postara?em si? troch? to pouk?ada? bardziej i poprawi?. Jak co? to mo?esz poprawi? mój tekst, bo nie wiem co mog? wi?cej z niego wycisn??.
#3 | renifer181 dnia August 06 2010 18:09:36
Manewry by?y bardzo udane U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Nowe pistolety WP Skarby... KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Elektryczny Blow Back Zmiana Niemcy zamykaj? Arctic Combat Act od Valor Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,613
Wczoraj:35,236
W tym tygodniu:120,176
W tym miesiącu:703,754
W tym roku:703,754
Wszystkich:57,421,254
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: