Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:09
Zachód słońca: 16:05
Dzień trwa:
9 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Weekend Zwiadowców
Realizacja szkolenia odbywa? si? b?dzie przede wszystkim na zasadach swobodnej wymiany do?wiadcze? z zakresu dzia?ania pododdzia?ów rozpoznawczych. Impreza nastawiona jest równie? na zapocz?tkowanie wspó?pracy pomi?dzy terenowymi jednostkami administracji, organizacjami po?ytku publicznego oraz prywatnymi przedsi?biorcami chc?cymi wspiera? takiego rodzaju inicjatywy.

W szkoleniu mog? uczestniczy? wszelkie osoby pe?noletnie, które zg?osi?y swój udzia?. W pozosta?ej cz??ci impreza ma charakter otwarty. Jednym z jej celów jest pokazanie spo?ecze?stwu przyjaznego hobby pomimo posiadania korzeni militarnych, a poprzez to promocja postaw pro obronnych i wojskowo?ci, kszta?towanie dobrej opinii w spo?ecze?stwie na temat hobby zwi?zanego z szeroko poj?ta militarystyk?, a tak?e osób ch?tnych do wspó?pracy w przysz?o?ci oraz sponsorów.

Impreza dzieli? si? b?dzie na dwie cz??ci - cz??? zamkni?t? dla uczestników szkolenia oraz cz??? otwart?, dla wszystkich zainteresowanych. Dotychczasowe imprezy organizowane w oparciu o ?rodowiska zwi?zane z airsoftem czy te? paintballem by?y i s? niejako zamkni?te dla osób poni?ej szesnastego b?d? osiemnastego roku ?ycia. "Weekend Zwiadowców" w cz??ci otwartej jest kierowany do szerszego grona, w celu jak najwi?kszej promocji zainteresowania szeroko poj?t? militarystyk? i obronno?ci?.

W trakcie imprezy przewidziany jest czas na prezentacj? w?asnego umundurowania, wyposa?enia oraz uzbrojenia, a tak?e informacji na temat dzia?alno?ci grup wszystkim osobom ch?tnym wzi?? udzia? w cz??ci otwartej. Przewidywany jest udzia? w imprezie podczas cz??ci zamkni?tej przedstawiciela ?andarmerii Wojskowej, aby rozwia? w?tpliwo?ci i obali? mity oraz przedstawi? rzeczow? informacj? na temat u?ytkowania umundurowania i wyposa?enia Wojska Polskiego oraz armii innych pa?stw przez osoby cywilne.Trasa Szczecin - Kolsko ok. 160km


Pomi?dzy pierwszym, a drugim dniem szkolenia przewidziane jest w dla uczestników szkolenia ognisko integracyjne.

W trakcie ca?ego szkolenia obowi?zywa? b?dzie konsumpcja posi?ków w postaci wojskowych racji ?ywno?ciowych, zaplanowana jako test walorów energetyczno - smakowych wojskowych racji ?ywno?ciowych polskiego producenta dla s?u?b i formacji mundurowych oraz porównanie z produktami zagranicznymi, g?ównie ameryka?skimi i francuskimi racjami ?ywno?ciowymi typu MRE.

Pod k?tem finansowym impreza ma charakter "non profit", jednak?e, aby zapewni? minimum podstawowego zabezpieczenia logistycznego ustalony zosta? koszt uczestnictwa w cz??ci zamkni?tej na 10z?. Wszystkich ch?tnych do udzia?u prosimy o dokonanie wp?aty przelewem elektronicznym lub zwyk?ym na podany ni?ej numer rachunku bankowego. Wp?aty prosimy dokonywa? do dnia 27.08.2010, co pozwoli na ostateczne zamkni?cie listy uczestników.

Numer rachunku: 86 1020 2036 0000 0402 0063 4584 - bank PKO BP S.A oddz. Sul?cin
Nazwa odbiorcy: Jacek Klimanek
Adres odbiorcy: Kalsko 58A/1, 66-300 Mi?dzyrzecz
Tytu? wp?aty: Weekend Zwiadowców - op?ata wpisowa

Na terenie imprezy zorganizowane zostanie obozowisko dla grup, formacji i osób przyjezdnych, dlatego te? nale?y zabra? ze sob? wszystko, co niezb?dne do bytowania pod go?ym niebem. Organizatorom zale?y, aby obozowisko w jak najwi?kszym stopniu oddawa?o ducha obozu ?o?nierskiego. W zwi?zku z tym po??dane jest posiadanie sprz?tu biwakowego o jak najwi?kszym wojskowym realizmie, a tak?e wyposa?enia, oporz?dzenia i replik uzbrojenia Air Soft Gun niezb?dnych podczas udzia?u w szkoleniu.

PLAN CZ??CI ZAMKNI?TEJ - SZKOLENIE TAKTYCZNO - METODYCZNE

DZIE? PIERWSZY - 04.09.2010 10.00 - 17.00

Szkolenie taktyczne

Szyki patrolowe w ró?nych warunkach terenowych
- patrol wzd?u? drogi marszu,
- patrol w terenie le?nym,
- patrol w terenie otwartym.

Dzia?anie w pobli?u obiektu rozpoznania
- obserwacja obiektu,
- wej?cie na obiekt, przeszukanie,
- wej?cie na obiekt, przeszukanie, kontakt ogniowy.

Dzia?anie zespo?u zwiadowczego w ?rodowisku wodnym
- podej?cie i rozpoznanie zbiornika wodnego, zabezpieczenie strefy brzegowej,
- l?dowanie zespo?u zwiadowczego, zabezpieczenie strefy brzegowej,
- metoda "sucha" omówienie rozmieszczenia zwiadowców w ?odzi,
- metoda "mokra" omówienie i praktyczne dzia?anie zwiadowców w czasie l?dowania.

Szkolenie taktyczno - logistyczne

Wybór miejsca na baz? przej?ciow?
- okre?lenie miejsca bazy na mapie,
- rozpoznanie i sprawdzenie miejsca bazy,
- zaj?cie bazy, zabezpieczenie in?ynieryjno - minerskie.
- wykorzystanie ?rodków minerskich do zabezpieczenia bazy,
- wyznaczenie stanowisk ogniowych i sektorów obserwacji.

Organizacja ?ycia w bazie
- zasady poruszania si?,
- tryby funkcjonowania zwiadowców (ochrona, odpoczynek, praca),
- organizacja ?ywienia (ogie?, paliwa alternatywne, suche racje, ?ywno?? nieprzetworzona),
- alarmowe opuszczenie bazy.

Szkolenie z elementów taktyki czarnej

Rozpoznanie i wej?cie do obiektu.

Neutralizacja napastników.

Post?powanie z zak?adnikami.

Dzia?anie z pojazdem
- u?ycie pojazdu jako ?rodka transportu i elementu szturmu,
- zatrzymanie i przeszukanie pojazdu oraz kierowcy i pasa?erów.Zdj?cie: www.army.milDZIE? DRUGI - 05.09.2010 10.00 - 13.00

U?ytkowanie broni

Postawy strzeleckie
- stoj?ca wysoka,
- stoj?ca niska,
- kl?cz?ca z za ukrycia.

Praca na broni
- zmiana magazynka,
- przej?cie na drug? jednostk? broni,
- usuwanie zaci?cia.

Szkolenie strzeleckie

Strzelanie z broni krótkiej na celno?? i skupienie.

Strzelanie z broni d?ugiej na celno?? i skupienie.

Strzelanie dynamiczne z dwóch jednostek broni.

Podsumowanie imprezy

PLAN CZ??CI OTWARTEJ

DZIE? PIERWSZY - 04.09.2010 18.00 - 20.00

Pokaz dzia?ania zespo?ów taktycznych

Zatrzymanie pojazdu.

Odbijanie zak?adnika.

Organizowanie zasadzki.

Pokaz sprz?tu

DZIE? DRUGI - 05.09.2010 14.00 - 16.30

Zawody strzeleckie

Strzelanie z broni krótkiej na celno?? i skupienie.

Strzelanie z broni d?ugiej na celno?? i skupienie.

Strzelanie dynamiczne z broni d?ugiej.

Podsumowanie imprezy i wr?czenie nagród

Zako?czenie imprezy przewidziane jest na godz. 17.00 dnia 05.09.2010.

Forum internetowe Weekendu Zwiadowców. Link

Kontakt e-mail do organizatora Weekendu Zwiadowców:


DOPISEK M.75: Na "Weekend Zwiadowców" wybiera si? Special Forces Airsoft Team. Miejmy nadziej?, ?e Koledzy przywioz? ze szkolenia du?o nowych do?wiadcze? oraz relacj? podpart? paroma fotografiami.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia August 24 2010 22:59:59
My?l?, ?e przedsi?wzi?cie godne pochwa?y, a jak i czasu za rok starczy to i mo?e uda si? dojecha? na drug? zapowiadan? edycj?.
#2 | 1 dnia August 25 2010 12:22:47
GTS w ramach przynale?no?ci do PJS jest zg?oszony, szukamy transportu Z?o??
#3 | Mario75 dnia August 25 2010 23:02:55
Jak dojedziecie to skrobnij s?ów par? co tam ciekawego si? dzia?o, bo pomys? zacny. Ciekawy jestem jak b?dzie z wykonaniem. Trzymam kciuki.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS LIGA ASG Act od Valor Combat Alice Custom Skarby... Szkolenie Certyfikowane Elektryczny Blow Back Zmiana Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:25,323
Wczoraj:40,318
W tym tygodniu:65,641
W tym miesiącu:975,926
W tym roku:5,845,423
Wszystkich:54,333,827
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: