Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 44 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:49
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Weekend Zwiadowców
Realizacja szkolenia odbywa? si? b?dzie przede wszystkim na zasadach swobodnej wymiany do?wiadcze? z zakresu dzia?ania pododdzia?ów rozpoznawczych. Impreza nastawiona jest równie? na zapocz?tkowanie wspó?pracy pomi?dzy terenowymi jednostkami administracji, organizacjami po?ytku publicznego oraz prywatnymi przedsi?biorcami chc?cymi wspiera? takiego rodzaju inicjatywy.

W szkoleniu mog? uczestniczy? wszelkie osoby pe?noletnie, które zg?osi?y swój udzia?. W pozosta?ej cz??ci impreza ma charakter otwarty. Jednym z jej celów jest pokazanie spo?ecze?stwu przyjaznego hobby pomimo posiadania korzeni militarnych, a poprzez to promocja postaw pro obronnych i wojskowo?ci, kszta?towanie dobrej opinii w spo?ecze?stwie na temat hobby zwi?zanego z szeroko poj?ta militarystyk?, a tak?e osób ch?tnych do wspó?pracy w przysz?o?ci oraz sponsorów.

Impreza dzieli? si? b?dzie na dwie cz??ci - cz??? zamkni?t? dla uczestników szkolenia oraz cz??? otwart?, dla wszystkich zainteresowanych. Dotychczasowe imprezy organizowane w oparciu o ?rodowiska zwi?zane z airsoftem czy te? paintballem by?y i s? niejako zamkni?te dla osób poni?ej szesnastego b?d? osiemnastego roku ?ycia. "Weekend Zwiadowców" w cz??ci otwartej jest kierowany do szerszego grona, w celu jak najwi?kszej promocji zainteresowania szeroko poj?t? militarystyk? i obronno?ci?.

W trakcie imprezy przewidziany jest czas na prezentacj? w?asnego umundurowania, wyposa?enia oraz uzbrojenia, a tak?e informacji na temat dzia?alno?ci grup wszystkim osobom ch?tnym wzi?? udzia? w cz??ci otwartej. Przewidywany jest udzia? w imprezie podczas cz??ci zamkni?tej przedstawiciela ?andarmerii Wojskowej, aby rozwia? w?tpliwo?ci i obali? mity oraz przedstawi? rzeczow? informacj? na temat u?ytkowania umundurowania i wyposa?enia Wojska Polskiego oraz armii innych pa?stw przez osoby cywilne.Trasa Szczecin - Kolsko ok. 160km


Pomi?dzy pierwszym, a drugim dniem szkolenia przewidziane jest w dla uczestników szkolenia ognisko integracyjne.

W trakcie ca?ego szkolenia obowi?zywa? b?dzie konsumpcja posi?ków w postaci wojskowych racji ?ywno?ciowych, zaplanowana jako test walorów energetyczno - smakowych wojskowych racji ?ywno?ciowych polskiego producenta dla s?u?b i formacji mundurowych oraz porównanie z produktami zagranicznymi, g?ównie ameryka?skimi i francuskimi racjami ?ywno?ciowymi typu MRE.

Pod k?tem finansowym impreza ma charakter "non profit", jednak?e, aby zapewni? minimum podstawowego zabezpieczenia logistycznego ustalony zosta? koszt uczestnictwa w cz??ci zamkni?tej na 10z?. Wszystkich ch?tnych do udzia?u prosimy o dokonanie wp?aty przelewem elektronicznym lub zwyk?ym na podany ni?ej numer rachunku bankowego. Wp?aty prosimy dokonywa? do dnia 27.08.2010, co pozwoli na ostateczne zamkni?cie listy uczestników.

Numer rachunku: 86 1020 2036 0000 0402 0063 4584 - bank PKO BP S.A oddz. Sul?cin
Nazwa odbiorcy: Jacek Klimanek
Adres odbiorcy: Kalsko 58A/1, 66-300 Mi?dzyrzecz
Tytu? wp?aty: Weekend Zwiadowców - op?ata wpisowa

Na terenie imprezy zorganizowane zostanie obozowisko dla grup, formacji i osób przyjezdnych, dlatego te? nale?y zabra? ze sob? wszystko, co niezb?dne do bytowania pod go?ym niebem. Organizatorom zale?y, aby obozowisko w jak najwi?kszym stopniu oddawa?o ducha obozu ?o?nierskiego. W zwi?zku z tym po??dane jest posiadanie sprz?tu biwakowego o jak najwi?kszym wojskowym realizmie, a tak?e wyposa?enia, oporz?dzenia i replik uzbrojenia Air Soft Gun niezb?dnych podczas udzia?u w szkoleniu.

PLAN CZ??CI ZAMKNI?TEJ - SZKOLENIE TAKTYCZNO - METODYCZNE

DZIE? PIERWSZY - 04.09.2010 10.00 - 17.00

Szkolenie taktyczne

Szyki patrolowe w ró?nych warunkach terenowych
- patrol wzd?u? drogi marszu,
- patrol w terenie le?nym,
- patrol w terenie otwartym.

Dzia?anie w pobli?u obiektu rozpoznania
- obserwacja obiektu,
- wej?cie na obiekt, przeszukanie,
- wej?cie na obiekt, przeszukanie, kontakt ogniowy.

Dzia?anie zespo?u zwiadowczego w ?rodowisku wodnym
- podej?cie i rozpoznanie zbiornika wodnego, zabezpieczenie strefy brzegowej,
- l?dowanie zespo?u zwiadowczego, zabezpieczenie strefy brzegowej,
- metoda "sucha" omówienie rozmieszczenia zwiadowców w ?odzi,
- metoda "mokra" omówienie i praktyczne dzia?anie zwiadowców w czasie l?dowania.

Szkolenie taktyczno - logistyczne

Wybór miejsca na baz? przej?ciow?
- okre?lenie miejsca bazy na mapie,
- rozpoznanie i sprawdzenie miejsca bazy,
- zaj?cie bazy, zabezpieczenie in?ynieryjno - minerskie.
- wykorzystanie ?rodków minerskich do zabezpieczenia bazy,
- wyznaczenie stanowisk ogniowych i sektorów obserwacji.

Organizacja ?ycia w bazie
- zasady poruszania si?,
- tryby funkcjonowania zwiadowców (ochrona, odpoczynek, praca),
- organizacja ?ywienia (ogie?, paliwa alternatywne, suche racje, ?ywno?? nieprzetworzona),
- alarmowe opuszczenie bazy.

Szkolenie z elementów taktyki czarnej

Rozpoznanie i wej?cie do obiektu.

Neutralizacja napastników.

Post?powanie z zak?adnikami.

Dzia?anie z pojazdem
- u?ycie pojazdu jako ?rodka transportu i elementu szturmu,
- zatrzymanie i przeszukanie pojazdu oraz kierowcy i pasa?erów.Zdj?cie: www.army.milDZIE? DRUGI - 05.09.2010 10.00 - 13.00

U?ytkowanie broni

Postawy strzeleckie
- stoj?ca wysoka,
- stoj?ca niska,
- kl?cz?ca z za ukrycia.

Praca na broni
- zmiana magazynka,
- przej?cie na drug? jednostk? broni,
- usuwanie zaci?cia.

Szkolenie strzeleckie

Strzelanie z broni krótkiej na celno?? i skupienie.

Strzelanie z broni d?ugiej na celno?? i skupienie.

Strzelanie dynamiczne z dwóch jednostek broni.

Podsumowanie imprezy

PLAN CZ??CI OTWARTEJ

DZIE? PIERWSZY - 04.09.2010 18.00 - 20.00

Pokaz dzia?ania zespo?ów taktycznych

Zatrzymanie pojazdu.

Odbijanie zak?adnika.

Organizowanie zasadzki.

Pokaz sprz?tu

DZIE? DRUGI - 05.09.2010 14.00 - 16.30

Zawody strzeleckie

Strzelanie z broni krótkiej na celno?? i skupienie.

Strzelanie z broni d?ugiej na celno?? i skupienie.

Strzelanie dynamiczne z broni d?ugiej.

Podsumowanie imprezy i wr?czenie nagród

Zako?czenie imprezy przewidziane jest na godz. 17.00 dnia 05.09.2010.

Forum internetowe Weekendu Zwiadowców. Link

Kontakt e-mail do organizatora Weekendu Zwiadowców:


DOPISEK M.75: Na "Weekend Zwiadowców" wybiera si? Special Forces Airsoft Team. Miejmy nadziej?, ?e Koledzy przywioz? ze szkolenia du?o nowych do?wiadcze? oraz relacj? podpart? paroma fotografiami.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia August 24 2010 22:59:59
My?l?, ?e przedsi?wzi?cie godne pochwa?y, a jak i czasu za rok starczy to i mo?e uda si? dojecha? na drug? zapowiadan? edycj?.
#2 | 1 dnia August 25 2010 12:22:47
GTS w ramach przynale?no?ci do PJS jest zg?oszony, szukamy transportu Z?o??
#3 | Mario75 dnia August 25 2010 23:02:55
Jak dojedziecie to skrobnij s?ów par? co tam ciekawego si? dzia?o, bo pomys? zacny. Ciekawy jestem jak b?dzie z wykonaniem. Trzymam kciuki.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? ?o?nierz Specnazu Taktyka zielona Zmiana Zbrojownia Act od Valor Homemade Libia Elektryczny Blow Back Nowe pistolety WP KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:11,732
Wczoraj:34,608
W tym tygodniu:149,903
W tym miesiącu:733,481
W tym roku:733,481
Wszystkich:57,450,981
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: