Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Special Forces Airsoft Team - SzczecinGrupa Special Forces Airsoft Team powsta?a w pa?dzierniku 2006 roku w Szczecinie, co czyni ja jedn? ze starszych grup w mie?cie. Pocz?tkowo grupa mia?a charakter typowo airsoftowy, jednak z biegiem lat jej profil si? rozszerzy?, i obecnie zajmuje si? zagadnieniami z zakresu militarno-survivalowego

Sprz?towo grupa stylizuje si? na operatorów US Special Forces. W kwestii ubioru liczy si? wygoda i indywidualizacja oporz?dzenia oraz reszty sprz?tu pod k?tem upodobania i specyfik? danej operacji.
Jedynym wymogiem sprz?towym, jaki musi zosta? spe?niony przez rekrutów i przysz?ych cz?onków grupy, jest posiadanie munduru BDU Woodland, kamizelki CIRAS w wersji Land oraz he?mu MICH dowolnego modelu.
Ujednolicenie sprz?towe, cho? wprowadzone w minimalnym stopniu, umo?liwi?o znacz?c? popraw? wizerunku grupy.

Wraz z rozwojem sprz?towym ekipa pracowa?a tak?e nad swoim wizerunkiem w zakresie przestrzegania etyki airsoftowej. Grupa ma tak?e swój wk?ad w kszta?towaniu zasad szczeci?skiego ?rodowiska sympatyków airsoftu.

W pocz?tkowych latach istnienia grupy, prowadzona by?a zamkni?ta rekrutacja (by? mo?e przez to grupa prezentowa?a wysoki poziom umiej?tno?ci jak i sprz?towy), rozwija?a ducha dru?yny, jednak prze?o?y?o si? to na liczebno?? grupy. Zdarza?o si?, ?e w ci?gu roku do grupy do??cza?a tylko jedna osoba b?d? te? nie pojawia?a si? ?adna.
W 2010 roku grupa postawi?a na otwart? rekrutacj?, aby przy?pieszy? rozwój grupy oraz podnie?? poziom lokalnego ?rodowiska. Czas poka?e, czy by?a to dobra decyzj

Jednym z zada? grupy jest nieustanne samodoskonalenie, st?d cz?ste udzia?y w licznych szkoleniach i treningach - ka?de ze spotka? to szansa na rozwini?cie lub zdobycie nowych umiej?tno?ci.

W pocz?tkowych latach istnienia grupy, w programie szkolenia funkcjonowa?a jedynie zielona taktyka. Z czasem program wzbogaci? si? o elementy bytowania w terenie, d?ugie patrole piesze oraz kilkudniowe szkolenia.

Od niedawna w programie treningów pojawiaj? si? elementy walki w pomieszczeniach (CQB- Close Quarters Battle), b?d?ce komponentami taktyki dzia?a? na terenie zurbanizowanym (MOUT- Military Operations on Urban Terrain). S? to g?ównie treningi zamkni?te, jednak?e grupa jest otwarta na wspó?prac? w tym zakresie z innymi ekipami.

Jednym z ulubionych sposobów grupy na sp?dzanie wolnego czasu jest bytowanie w terenie, przy czym s? one organizowane niezale?nie od panuj?cych warunków atmosferycznych. Wypady w teren w czasie deszczu czy ?nie?ycy nie s? nam obce. Wszystko jest przeprowadzane z g?ow? i w razie wypadku dbamy o mo?liwo?? wcze?niejszej ewakuacji. Zabawa jest wa?na, ale ?ycie i zdrowie to nasze priorytety

Gdy jest okazja, paru cz?onków grupy wskakujemy ze sprz?tem do wody ?wicz?c poruszanie si? w niej, pokonywanie zbiorników wodnych czy skryte wyj?cie na brzeg.

Powoli rozwija si? te? zainteresowanie technikami linowymi, chwilowo ograniczamy si? do zjazdów, ale z czasem mamy zamiar zacz?? robi? co? wi?cej.

Od paru lat udzielamy sie jako wolontariusze w Wielkiej Orkiestrze Swiatecznej Pomocy. Wchodzimy w sk?ad Zandarmerii Zlotowej zabezpieczaj?cej Miedzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornym Sulinowie. Chetnie bierzemy udzial w festynach i imprezach. Nie ograniczamy si? do biernego uczestnictwa. Mo?emy za?o?y? ma?? strzelnice airsoftowa, wystaw? sprz?tu airsoftowego, miejsce do zdj?? z operatorami czy tor przeszkód.

Stawiamy na czynne realizowanie naszego hobby w gronie osób zainteresowanych airsoftem, militariami oraz rsurvivalemr1;. Jednak nie zapominamy o ma?ych imprezach integracyjnych dla cz?onków,, rekrutów jak i innych grup.Special Forces Airsoft Team - Strona


Special Forces Airsoft Team - Prezentacja


Special Forces Airsoft Team - OperatorzyWitamy Koledzy w skromnych progach Portalu Maniaków ASG i Militariów z Pó?nocyKomentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | muniekole dnia August 12 2017 14:44:24
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje uzdrawiana a najprzyzwoiciej istnieje mierzy? pod wobec z?agodzenia liczebno?ci zaczerwienienia mordy a przemian palnych, umorzenia kwoty, okresu obstawania i pot?gi wymiotów a równoczesnych symptomów ?wi?du, dymienia tudzie? uczucie. Para g?ównego modusy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe a http://www.dziennikpowiatowy.pl/firmy/158,acnerose oralne medykamenty antybiotyczne. Kuracja laserowa zosta?a i przyporz?dkowana jak gatunek leczenia. Na przestrzeni jak w ?a?cuchu kilku tygodni leki cz?stokro? wp?yn? niechwilowego pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków nawraca po zabiegu. D?ugotrwa?e leczenie, tak bywa od jednego a? do dwóch lat, mo?e przemyka? do trwa?ej kurateli poziomu przy niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja jest nierzadko nieodzowne, jakkolwiek niektóre przypadki topniej? po jacy? terminie tudzie? pozostaj? trwale. Ró?ne wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wespó? z przeciekiem frazeologizmu.
#2 | muniekole dnia August 29 2017 21:41:07
wyg?adzanie zmarszczek na czole krem przeciw zmarszczkom uroda http://www.rawicz24.pl/firmy/medycyna-i-zdrowie,880/laboratoria-medyczne,1712/acnerose-polska,2191.htm uj?drnianie biustu domowe sposoby najlepsze kosmetyki na cellulit
#3 | shareways dnia September 05 2017 11:53:50
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Arctic Combat Zwyci?zcy wrzesie? Niemcy zamykaj? Szkolenie Certyfikowane Zbrojownia Radio ASG Podcast ASG ?o?nierz Specnazu Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,937
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,937
W tym miesi±cu:214,720
W tym roku:3,650,156
Wszystkich:40,842,915
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: