Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:53
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Special Forces Airsoft Team - SzczecinGrupa Special Forces Airsoft Team powsta?a w pa?dzierniku 2006 roku w Szczecinie, co czyni ja jedn? ze starszych grup w mie?cie. Pocz?tkowo grupa mia?a charakter typowo airsoftowy, jednak z biegiem lat jej profil si? rozszerzy?, i obecnie zajmuje si? zagadnieniami z zakresu militarno-survivalowego

Sprz?towo grupa stylizuje si? na operatorów US Special Forces. W kwestii ubioru liczy si? wygoda i indywidualizacja oporz?dzenia oraz reszty sprz?tu pod k?tem upodobania i specyfik? danej operacji.
Jedynym wymogiem sprz?towym, jaki musi zosta? spe?niony przez rekrutów i przysz?ych cz?onków grupy, jest posiadanie munduru BDU Woodland, kamizelki CIRAS w wersji Land oraz he?mu MICH dowolnego modelu.
Ujednolicenie sprz?towe, cho? wprowadzone w minimalnym stopniu, umo?liwi?o znacz?c? popraw? wizerunku grupy.

Wraz z rozwojem sprz?towym ekipa pracowa?a tak?e nad swoim wizerunkiem w zakresie przestrzegania etyki airsoftowej. Grupa ma tak?e swój wk?ad w kszta?towaniu zasad szczeci?skiego ?rodowiska sympatyków airsoftu.

W pocz?tkowych latach istnienia grupy, prowadzona by?a zamkni?ta rekrutacja (by? mo?e przez to grupa prezentowa?a wysoki poziom umiej?tno?ci jak i sprz?towy), rozwija?a ducha dru?yny, jednak prze?o?y?o si? to na liczebno?? grupy. Zdarza?o si?, ?e w ci?gu roku do grupy do??cza?a tylko jedna osoba b?d? te? nie pojawia?a si? ?adna.
W 2010 roku grupa postawi?a na otwart? rekrutacj?, aby przy?pieszy? rozwój grupy oraz podnie?? poziom lokalnego ?rodowiska. Czas poka?e, czy by?a to dobra decyzj

Jednym z zada? grupy jest nieustanne samodoskonalenie, st?d cz?ste udzia?y w licznych szkoleniach i treningach - ka?de ze spotka? to szansa na rozwini?cie lub zdobycie nowych umiej?tno?ci.

W pocz?tkowych latach istnienia grupy, w programie szkolenia funkcjonowa?a jedynie zielona taktyka. Z czasem program wzbogaci? si? o elementy bytowania w terenie, d?ugie patrole piesze oraz kilkudniowe szkolenia.

Od niedawna w programie treningów pojawiaj? si? elementy walki w pomieszczeniach (CQB- Close Quarters Battle), b?d?ce komponentami taktyki dzia?a? na terenie zurbanizowanym (MOUT- Military Operations on Urban Terrain). S? to g?ównie treningi zamkni?te, jednak?e grupa jest otwarta na wspó?prac? w tym zakresie z innymi ekipami.

Jednym z ulubionych sposobów grupy na sp?dzanie wolnego czasu jest bytowanie w terenie, przy czym s? one organizowane niezale?nie od panuj?cych warunków atmosferycznych. Wypady w teren w czasie deszczu czy ?nie?ycy nie s? nam obce. Wszystko jest przeprowadzane z g?ow? i w razie wypadku dbamy o mo?liwo?? wcze?niejszej ewakuacji. Zabawa jest wa?na, ale ?ycie i zdrowie to nasze priorytety

Gdy jest okazja, paru cz?onków grupy wskakujemy ze sprz?tem do wody ?wicz?c poruszanie si? w niej, pokonywanie zbiorników wodnych czy skryte wyj?cie na brzeg.

Powoli rozwija si? te? zainteresowanie technikami linowymi, chwilowo ograniczamy si? do zjazdów, ale z czasem mamy zamiar zacz?? robi? co? wi?cej.

Od paru lat udzielamy sie jako wolontariusze w Wielkiej Orkiestrze Swiatecznej Pomocy. Wchodzimy w sk?ad Zandarmerii Zlotowej zabezpieczaj?cej Miedzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornym Sulinowie. Chetnie bierzemy udzial w festynach i imprezach. Nie ograniczamy si? do biernego uczestnictwa. Mo?emy za?o?y? ma?? strzelnice airsoftowa, wystaw? sprz?tu airsoftowego, miejsce do zdj?? z operatorami czy tor przeszkód.

Stawiamy na czynne realizowanie naszego hobby w gronie osób zainteresowanych airsoftem, militariami oraz rsurvivalemr1;. Jednak nie zapominamy o ma?ych imprezach integracyjnych dla cz?onków,, rekrutów jak i innych grup.Special Forces Airsoft Team - Strona


Special Forces Airsoft Team - Prezentacja


Special Forces Airsoft Team - OperatorzyWitamy Koledzy w skromnych progach Portalu Maniaków ASG i Militariów z Pó?nocyKomentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | muniekole dnia August 12 2017 14:44:24
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje uzdrawiana a najprzyzwoiciej istnieje mierzy? pod wobec z?agodzenia liczebno?ci zaczerwienienia mordy a przemian palnych, umorzenia kwoty, okresu obstawania i pot?gi wymiotów a równoczesnych symptomów ?wi?du, dymienia tudzie? uczucie. Para g?ównego modusy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe a http://www.dziennikpowiatowy.pl/firmy/158,acnerose oralne medykamenty antybiotyczne. Kuracja laserowa zosta?a i przyporz?dkowana jak gatunek leczenia. Na przestrzeni jak w ?a?cuchu kilku tygodni leki cz?stokro? wp?yn? niechwilowego pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków nawraca po zabiegu. D?ugotrwa?e leczenie, tak bywa od jednego a? do dwóch lat, mo?e przemyka? do trwa?ej kurateli poziomu przy niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja jest nierzadko nieodzowne, jakkolwiek niektóre przypadki topniej? po jacy? terminie tudzie? pozostaj? trwale. Ró?ne wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wespó? z przeciekiem frazeologizmu.
#2 | muniekole dnia August 29 2017 21:41:07
wyg?adzanie zmarszczek na czole krem przeciw zmarszczkom uroda http://www.rawicz24.pl/firmy/medycyna-i-zdrowie,880/laboratoria-medyczne,1712/acnerose-polska,2191.htm uj?drnianie biustu domowe sposoby najlepsze kosmetyki na cellulit
#3 | shareways dnia September 05 2017 11:53:50
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Zwyci?zcy wrzesie? ?o?nierz Specnazu Nowe pistolety WP LIGA ASG Survival Podcast ASG Elektryczny Blow Back Makarov KWC Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...