Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kleszcze! Co, jak i dlaczego...
Gdzie ?yj? kleszcze? Wiele osób nadal s?dzi, ?e kleszcze spadaj? z drzew. W rzeczywisto?ci, ?yj? one w ?ció?ce i w poszukiwaniu swych ?ywicieli (zwierz?t, ludzi) wspinaj? si? na trawy i krzewy nie wy?ej ni? na 20 do 70cm. Dlatego "zbieramy" kleszcze przechodz?c przez trawy lub krzewy, w lesie, na ??ce, podczas pracy na dzia?ce lub spacerów w parkach. Kleszcze posiadaj? zmys?y powonienia i temperatury, które umo?liwiaj? im wykrycie "ofiary". Z powodu ma?ych rozmiarów kleszczy wielu zaka?onych ludzi nie pami?ta uk?ucia. Kleszcze wyst?puj? powszechnie na terenie ca?ego kraju. ?yj? w miejscach lekko wilgotnych i obfituj?cych w ro?linno??. Mo?esz spotka? je w lasach i na ich obrze?ach, w zagajnikach, wzd?u? ?cie?ek le?nych, w miejscach gdzie las li?ciasty przechodzi w iglasty lub odwrotnie, na obszarach poro?ni?tych wysok? traw?, zaro?lami lub paprociami, na ??kach, pastwiskach, nad brzegami rzek i jezior. Pojawiaj? si? tak?e w parkach i na dzia?kach. ?yj? nie tylko na nizinach, ale tak?e w terenach górskich do wysoko?ci 1300 - 1500 m n.p.m. Kleszcze s? aktywne od wczesnej wiosny do pó?nej jesieni. ?ywi? si? krwi? zwierz?t i ludzi. Na swe ofiary czekaj? zwykle w trawach lub na krzewach. Atakuj?c, znieczulaj? miejsce wk?ucia, by spokojnie ?erowa? nawet przez kilka dni. W czasie uk?ucia i wysysania krwi przenosz? gro?ne choroby zaka?ne.
Usuwanie kleszczy Po powrocie z lasu lub ??ki sprawd? ubranie i usu? dostrze?one kleszcze. Warto tak?e wzi?? prysznic r11; mo?esz w ten sposób sp?uka? z siebie niewczepione jeszcze larwy kleszczy, które trudno jest zauwa?y? z racji ich niewielkich rozmiarów. Uk?szenia kleszczy s? bezbolesne. Je?eli przebywasz na terenach zamieszkiwanych przez kleszcze sprawdzaj codziennie swoje cia?o bardzo dok?adnie. Zwracaj przy tym szczególn? uwag? na miejsca, gdzie skóra jest delikatna: pachwiny, p?pek, miejsca za uszami, zgi?cia pod kolanami, ow?osiona skóra g?owy itp. Dzieci ogl?daj dwa do trzech razy dziennie. Je?eli dostrze?esz wczepionego kleszcza, usu? go jak najszybciej np: za pomoc? p?sety z cienkimi ko?cami. Chwy? mocno kleszcza, tak blisko skóry, jak tylko mo?liwe. Pewnym ruchem oderwij go od skóry (nie obracaj?c). Je?li pozostan? cz??ci kleszcza wbite w skór?, nale?y je usun?? tak szybko, jak tylko mo?liwe. Parali?owanie kleszcza olejem, kremem itp. mo?e spowodowa? wstrzykni?cie wi?kszej ilo?ci materia?u zaka?nego do cia?a r11; a wi?c nie u?ywaj wazeliny, p?on?cych zapa?ek, ani ko?cówek papierosów, pilników do paznokci lub innych przedmiotów. Je?eli masz k?opot z usuni?ciem kleszcza, zg?o? si? do lekarza.
Co nam grozi ze strony kleszczy? Wirus kleszczowego zapalenia mózgu to flawiwirus nale??cy do rodziny Flaviviridae. Do flawiwirusów nale?? tak?e inne chorobotwórcze wirusy np: wirus ?ó?tej gor?czki, wirus Dengue, wirus gor?czki Zachodniego Nilu, czy wirus japo?skiego zapalenia mózgu. Ze wzgl?du na specyficzn? drog? przenoszenia przez zaka?one kleszcze lub przez komary wirusy te nosz? równie? nazw? arbowirusów od "arthropod-borne viruses" - wirusy przenoszone przez stawonogi. Flawiwirusy maj? posta? sferycznych, zamkni?tych w lipidowej otoczce wirusów RNA o ?rednicy oko?o 50 nm. Wirus KZM zawiera jedynie 3 ró?ne bia?ka strukturalne, to znaczy bia?ko C (kapsyd), bia?o M (membran?) oraz bia?ko E (otoczk?). Bia?ko C jest jedyn? komponent? proteinow? kapsydu zawieraj?c? skr?con? w kierunku dodatnim wst?g? RNA o d?ugo?ci oko?o 11 000 nukleotydów. Wirus ten do swej replikacji wymaga obecno?ci komórki.

Znane s? trzy podtypy wirusa KZM. Podtyp europejski, syberyjski i dalekowschodni. Wszystkie podtypy wirusa s? blisko spokrewnione pod wzgl?dem antygenowym oraz filogenetycznym. Podobie?stwo sekwencji aminokwasów w bia?ku E odpowiedzialnym za wytwarzanie przeciwcia? neutralizuj?cych i indukcje odporno?ci wynosi 96%. Europejski podtyp wirusa jest g?ównie rozprzestrzeniany przez kleszcza pospolitego Ixodes ricinus, podczas gdy podtyp syberyjski i dalekowschodni jest przenoszony przez kleszcza Ixodes persulcatus.

Zapobieganie Ochrona przed KZM. Nie ma przyczynowego leczenia kleszczowego zapalenia mózgu. Terapia zmierza jedynie do ?agodzenia objawów np. obni?ania gor?czki, ?agodzenia bólu itp. Zapobieganie poprzez stosowanie preparatów odstraszaj?cych owady (repelentów) i / lub noszenie specjalnej odzie?y ochronnej nie okaza?y si? wystarczaj?co skuteczne. Wyst?pieniu choroby oraz jej nast?pstw mo?na z powodzeniem zapobiega? stosuj?c szczepienia ochronne.

Jak dzia?a szczepienie przeciw KZM? Prawid?owo przeprowadzone szczepienie wywo?uje w organizmie osoby zaszczepionej produkcj? swoistych przeciwcia?, przeciw wirusowi KZM. Natychmiast po uk?uciu przez zaka?onego kleszcza, przeciwcia?a te zwalczaj? zaka?enie i nie dochodzi do rozprzestrzenienia si? wirusa w organizmie.

Odpowiedni czas rozpocz?cia szczepienia Optymalnym czasem na rozpocz?cie szczepienia podstawowego przeciw KZM jest zimna pora roku, by zapewni? odporno?? przed pocz?tkiem sezonu ?erowania kleszczy na wiosn?. Dla osób podró?uj?cych i tych, którzy pó?no zdecydowali si? na szczepienie, lekarz mo?e zaleci? przyspieszony schemat szczepienia zaczynaj?cy si?, na co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem lub wakacjami.

Szczepienia przypominaj?ce By zapewni? d?ugotrwa?? ochron? przed kleszczowym zapaleniem mózgu, po przyj?ciu szczepienia podstawowego niezb?dne s? tak?e pojedyncze szczepienia przypominaj?ce podawane w odst?pach kilkuletnich w zale?no?ci od wieku pacjenta i lokalnych zalece?. O terminach ich podania decyduje lekarz.
?ród?o: kleszczeinfo.pl
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Niemcy zamykaj? Podcast ASG Zbrojownia Arctic Combat Mndur Gorka E SPOS Skarby... Combat ?o?nierz Specnazu Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:26,602
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:106,141
W tym miesiącu:1,016,426
W tym roku:5,885,923
Wszystkich:54,374,327
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: