Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 15:54
Dzień trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin


JEDNOSTKA STRZELECKA 1373 Koszalin
OG?ASZA NABÓR
WI?CEJ NA www.js1373.pl
Zwi?zek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Spo?eczno-Wychowawcza - organizacja
paramilitarna, jest patriotycznym stowarzyszeniem - kontynuatorem istniej?cego w okresie
mi?dzywojennym Zwi?zku Strzeleckiego, dzia?a jako stowarzyszenie rejestrowe we wspó?pracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Stra?? Graniczn?, Obron? Cywiln? i
Zwi?zkiem Harcerstwa Polskiego.

Zwi?zek powsta? w wyniku fuzji organizacji tzw. Ruchu strzeleckiego, dzia?aj?cych w Polsce w latach 1989-1991, jest kontynuatorem istniej?cego w okresie mi?dzywojennym Zwi?zku Strzeleckiego r0;Strzelecr1;, którego Komendantem G?ównym by? Józef Pi?sudski.

ZS "Strzelec" OSW jest obecnie (stan na 22 stycznia 2009) jedyn? organizacj? strzeleck?, która ma podpisan? umow? o wspó?pracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

W latach 1990-2007 Zwi?zek w ramach szkolenia przedpoborowych na obozach unitarnych w W?drzynie i Siedlcach przeszkoli? oko?o 3000 m?odych ludzi, dodatkowo na bazie 1-go Batalionu Szturmowego z Lubli?ca w latach 1991-1994 przeszkolono ok 150 osób w zakresie szkolenia zwiadu i dalekiego zwiadu , w zakresie szkolenia specjalistycznego wyszkoli? ok. 650 spadochroniarzy (z zaliczeniem 7 skoków), 42 p?etwonurków, 50 instruktorów strzelectwa sportowego, 15 instruktorów alpinistyki, 50 stra?aków ochotników, 250 wychowawców obozów m?odzie?owych i placówek wychowawczych. Z szeregów Strzelca OSW rekrutuj? si? cz?onkowie oddzia?ów specjalnych min FORMOZA, GROM czy te? Kawalerii Powietrznej. Wielu by?ych i obecnych cz?onków OSW Strzelec pe?ni s?u?b? w jednostkach Wojska Polskiego, Policji i Stra?y Granicznej jako ?o?nierze zawodowi. Wielu pe?ni misje w Iraku i Afganistanie.

Na podstawie lokalnych porozumie? z w?adzami pa?stwowymi i samorz?dowymi jednostki strzeleckie bior? udzia? w uroczysto?ciach pa?stwowych ze szczególnym uwzgl?dnieniem Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci oraz ?wi?ta Konstytucji 3 maja. Bardzo cz?sto jednostki s? wspó?organizatorami lub nawet organizatorami wszelkiego rodzaju obchodów zwi?zanych z lokalnym patriotyzmem oraz tradycjami niepodleg?o?ciowymi i historycznymi.


Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin jest oddzia?em terenowym ogólnopolskiej organizacji pozarz?dowej: Zwi?zek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Spo?eczno - Wychowawcza, ?ci?le wspó?pracuj?cej z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Jednostka powo?ana zosta?a z dniem 27 marca 2010 roku Rozkazem Organizacyjnym nr 03/2010 Komendanta G?ównego Zwi?zku.Kadra jednostki to miedzy innymi ?o?nierze zawodowi, policjanci, byli funkcjonariusze Stra?y Granicznej. Korzenie JS 1373 to Grupa Dzia?a? Nieregularnych "Sztorm".

Jednostka dzia?a przy Klubie Garnizonowym w Koszalinie ul. Andersa 32. Dysponuje sal? audiowizualn?, pomieszczeniem socjalnym z aneksem kuchennym, pomieszczeniami magazynowymi i warsztatem w którym na potrzeby dzia?alno?ci przygotowywane s? pojazdy, sprz?t ??czno?ci oraz zabezpieczenie logistyczne.


Zgodnie z programem Strzelcy przechodz? w jednostce Szkolenie UNITARNE w którym poznaj? histroi? zwi?zku strzeleckiego, ucz? si? musztry i regulaminów. Unitarka ko?czy sie z?o?eniem Przyrzeczenia Strzeleckiego

W dalszym okresie odbywaj? si? zaj?cia i szkolenie taktyczne, ??czno?ci, pierwszej pomocy i topografii. Maj? te? mo?liwo?? brania udzia?u w szkoleniach specjalistycznych na terenie ca?ej Poolski organizowanych przez Zwi?zek.
W ofercie znajduj? si? mi?dzy innymi:
- Kurs Lekkiej Piechoty
- Kurs Rozpoznawczy
- Kurs Walki w Mie?cie
- Kurs Survivalowy
- Kursy spadochronowe i nurkowe
- Szkolenia strzeleckie
Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
"Czy w Koszalinie Strzelec planuje tak jak w wielu innych jednostkach u?ycie do szkole? replik ASG, ale nie do pozoracji hukiem i b?yskiem, ale strzelaj?c z kompozytu? Z tego co wiem równie? PTW np. wykorzystuje w szkoleniach Formoza.

Rozmawia?em kiedy? z Bizonem o tym, ?e repliki ASG powoduj? z?e nawyki w u?ywaniu prawdziwej broni. Jednak np. gaziaki broni d?ugiej czy krutkiej daj? mo?liwo?? wykonywania tych samych czynno?ci co w broni ostrej. Bro? krótk? ASG gazow? chyba wykorzystuj? w treningach np. niektóre jednostki stra?y granicznej. Jak Koszali?ski Strzelec si? zapatruje w przysz?o?ci na t? kwesti??

Wiadomo, ?e wy?wiczone pami?ciowo elementy np. taktyki inaczej si? maj? kiedy na polu walki lataj? kule lub u?ywa si? Laser Tagów i mo?na zosta? wyeliminowanym przez my?l?cego przeciwnika np. OPFOR."Baton RRoK Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC równie? cz?onek GDN Sztorm a teraz Strzelec Koszalin
"Nie s?ysza?em o planie wprowadzenia strzelaj?cych replik ASG do ?wicze?.
Wyj?tkiem mo?e by? ich wykorzystanie (oczywi?cie GBB) w treningach strzeleckich ala Magpul Dynamics tudzie? ?wiczeniach CQB, ale w lesie trac? zupe?nie zastosowanie."Bizon Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin
"Z góry niczego nie odrzucamy ale dotychczas jako? nie zda?y?o nam sie strzelania kulkami w czasie treningów. Jak napisa? Baton zastosowanie widze jedynie na dystansach do 20 m. Czyli CQB lub trening w strzelaniu do tarczy, i ?wiczeniach. Moim zdaniem, w treningach taktyki zielonej bro? o zasi?gu 30 m daje fa?szywe poszucie ?e widze przeciwnika ale jestem poza jego zasi?giem.

Po drugie wymaga?o by to aby wi?kszo?? cz?onków posiada?o repliki asg, a tak nie jest, cze?? rekrutów z braku innego sprz?tu b?dzie u?ywa?o gumowych AK, wiatrówek typu JUNKER albo broni zdeaktywowanej.

I po trzecie najwa?niejsze Stzrelec jak ?adna inna organizacja daje naprawde imponuj?ce mo?liwo?ci je?li chodzi o profesjonalne i stosunkowo tanie strzelania z broni ostrej. ( nie wspomne ju? o jednostkach strzeleckich któe posiadaj? w?asn? bro? ostr? i stzrelnice ) Od AKMS, po M-4. Dlatego b?dziemy dzia?ali przede wszystkim w kierunku przygotowania do stzrela? ostrych. Czyli budowa i rozk??danie broni, dane taktyczno technicze, podstawy balistyki lotu pocisku, praca na broni, usuwanie zaci??, prze?adowanie i wymiana magazynków.


p.s. Je?li b?dzie takie zapotrzebowanie i wystarczaj?ca ilo?? ch?tnych w jednostce nie widze porblemu ?eby spotka? si? poza szkoleniem i wypróbowa? niektóe procedury w czasie strzelanki."Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Taktyka zielona ?o?nierz Specnazu Zbrojownia MG 42 by MG Schutze Radio ASG Skarby... Szkolenie Certyfikowane Podcast ASG Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:31,049
Wczoraj:34,947
W tym tygodniu:99,376
W tym miesiącu:682,954
W tym roku:682,954
Wszystkich:57,400,454
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: