Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Point Blank #02

 

 

 

Point Blank #02 Strzelanie instynktowne VS mierzoneO strzelaniu mierzonym, typach i sposobie korzystania z celowników mechanicznych ju? pisa?em, wi?c czym jest strzelanie instynktowne ? W skrócie jest to strzelanie z wyuczonej postawy, bez obserwacji broni, a jedynie celu, bazuj?c na prze?wiadczeniu, ?e jeste?my w stanie „celnie” wskazywa? obiekty w przestrzeni za pomoc? naszych palców – wi?c i jeste?my w stanie to robi? trzymanym pistoletem, czy karabinem. Pomys? jest stary jak krótka bro? palna, jednak o ile w erze „ska?kowców” nie by?o innej alternatywy, to ju? wraz z nadej?ciem rewolwerów czarno prochowych rozdzielnego ?adownia mo?na by?o zacz?? mówi? o pewnej celno?ci broni krótkiej i celowym trafianiu w ma?e obiekty. I w tym miejscu dochodzimy do Chin, nie z powodu wynalezienia prochu, ale pewnego Brytyjczyka - Erica A. Sykesa, który trafi? do mi?dzynarodowej dzielnicy Szanghaju w trakcie trwania Pierwszej Wojny ?wiatowej, gdzie m.in. rozpocz?? s?u?b? i szkolenie miejscowej Policji. By?o to miejsce w którym ci??ko by?o o nud?, wi?c i od systemu szkolenia wymagano szybko?ci i prostoty.

Eric Anthony Sykes

Sykes przeanalizowa? sytuacj? i w efekcie stworzy? system szkolenia strzeleckiego, oparty przede wszystkim w?a?nie na strzelaniu instynktownym. Odleg?o?ci walki by?y minimalne, g?ownie w pomieszczeniach, a zagro?enie du?e, uczono wi?c przysz?ych funkcjonariuszy szybkiego dobywania rewolweru i oddawania strza?ów ze stabilnej, agresywnej postawy - trzymaj?c bro? poni?ej linii wzroku, czasami blokuj?c ruch nadgarstka chwytaj?c go drug? r?k?.

Postawa strzelecka Sykesa

Technika skuteczna, bior?c pod uwag?, ?e strzelano na kilka-kilkana?cie metrów i strzelano by trafi? tarcz?/sylwetk? a nie konkretny obszar cia?a. Wraz z rozpocz?ciem kolejnej wojny Sykes i William E. Fairbairn udali si? do Anglii, gdzie rozpocz?li szkolenie ?o?nierzy SAS i innych alianckich oddzia?ów specjalnych, m.in. Uczy? si? od nich Rex Applegate, który techniki walki no?em i instynktownego strzelania zacz?? naucza? w?ród ?o?nierzy ameryka?skich.

p?k Rex Applegate

Technika bezsprzecznie sprawdzi?a si? z historycznego punktu widzenia, wykorzystywana w wojnie totalnej i na ulicach miasta, w którym morderstwo by?o czynem powszechnym. Czy jednak jest u?yteczna w obecnych czasach? Czy obecnie dla ?o?nierza, policjanta i cywila lepsz? inwestycj? b?dzie nauka strzelania instynktownego, czy mo?e powinien patrze? gdzie? indziej ? Szko?a strzelania instynktownego, reprezentowana przez Sykes’a, Fairbairn i Applegate, pozwala?a na dwudniowy cykl szkolenia zadowalaj?c si? trafianiem w sylwetk? na odleg?o?ci do 20 metrów. Dzisiaj, po dekadach bada? jedyne czego mo?emy by? pewni, to, ?eby skutecznie zatrzyma? zagro?enie u?ywaj?c broni palnej, musimy albo uszkodzi? centralny uk?ad nerwowy, albo spowodowa? tak intensywne wewn?trzne krwawienie jak to tylko mo?liwe. Kolejne nast?puj?ce po sobie wydarzenia z kolei pokazuj?, ?e do u?ycia krótkiej broni palnej mo?e dochodzi? na bardzo szerokim zakresie dystansów, od strza?ów z przy?o?enia, po 50 metrów (Fort Hood – 2009) czy nawet powy?ej 100 metrów (Afganistan – 2008). Dodajmy do tego problem postronnych osób i ogromnej presji odpowiedzialno?ci za ka?dy wystrzelony pocisk, by nie trafi? postronnej osoby. Bior?c te kwestie pod uwag?, lepsz? inwestycj? wydaje si? jednak szkolenie oparte g?ównie na strzelaniu mierzonym. Oczywi?cie mo?na doj?? do wysokiego poziomu celno?ci w strzelaniu instynktowym, przyk?adem mo?e tutaj by? Delf Bryce… tylko kto mo?e po?wieci? godzin? dziennie ka?dego dnia przez kilkana?cie lat by doj?? do reprezentowanego przez niego poziomu ?

Delf Bryce, agent FBI, by? w stanie doby? bro? i odda? strza?, zanim upuszczony przez niego dolar min?? pasek jego spodni.

Szanghaj ko?ca XIX i pocz?tku XX wieku, to najniebezpieczniejsze miasto ?wiata, „dziki zachód wschodu”… wi?c co z Dzikim Zachodem ? W zachodnich stanach w XIX wieku ilo?? przypadków u?ycia broni palnej i osób strzelaj?cych, oraz postrzelonych, jest nie do ogarni?cia, a mimo to jest kilka nazwisk, które by?y w stanie prze?y? wi?cej pojedynków ogniowych, ni? Szanghajscy policjanci. Jak oni strzelali, ?e byli w tym lepsi od reszty, co ratowa?o im ?ycie ka?dego dnia ?

Ci panowie prze?yli wi?cej pojedynków ogniowych ni? jakikolwiek policjant, czy ?o?nierz, zawdzi?czali to przyrz?dom celowniczym, ?wiczeniu i nastawieniu mentalnemu.

Dzisiaj w trakcie bada? u?ycia broni przez funkcjonariuszy, zadaje si? pytanie, czy pami?taj? widok przyrz?dów celowniczych ? Ogromna wi?kszo?? odpowiada, ?e nie. Jest to woda na m?yn fascynatów strzelectwa instynktownego, ale co odpowiedzia?by zapytany o to samo który? z braci Earp, John Johnson, John Holliday, King Fisher, William Masterson, Perry Owens czy Luke Short ? Odpowiedzieliby, ?e tak. Korzystanie z przyrz?dów celowniczych by?o dla nich podstaw? zapewniaj?c? przewag? nad przeciwnikami. Bardzo dobrym i cz?sto opisywanym przyk?adem jest pojedynek Johna Johnsona z dwoma zadziornymi górnikami. W wypadku barowej, niezbyt kulturalnej, nawet jak na tamte czasy wymiany zda?, dosz?o do pojedynku miedzy Johnem Johnsonem i dwoma górnikami – oboma na raz. Ustawili si? naprzeciwko siebie na 50 metrach i na „umówiony znak, sygna?”… górnicy zacz?li strzela?, a ku zdumieniu wszystkich obserwuj?cych to zdarzenie „Turkey Creek” Johnson, spokojnym krokiem zacz?? i?? w kierunku strzelaj?cych. Zatrzyma? si? 30 metrów przed nimi, wymierzy?, odda? pojedynczy strza?, zabijaj?c jednego z nich, po czym zacz?? zbli?a? si? ponownie – w tym momencie pozosta?emu przy ?yciu górnikowi sko?czy?a si? amunicja w pierwszym rewolwerze i zacz?? strzela? z drugiego, w momencie, w którym i ten odda? ostatni strza?, Johnson zatrzyma? sie ponownie stoj?c zaledwie 20 metrów od celu, wymierzy? i ponownie pojedynczym strza?em ?miertelnie rani? swojego przeciwnika. Górnicy strzelali instynktownie, „Turkey Creek” Johnson celowa?.

Gdzie? z t?umu pada seria pocisków w twoim kierunku, czy jeste? w stanie doby? broni i u?y? jej rani?c tylko strzelaj?cego ? Je?eli nie, gdy wrócisz do domu, pewnego dnia o 5 nad ranem przez drzwi wedrze si? odzia? AT ?W i wyci?gnie Ciebie jak bandziora i posadzi za kratki na kilka d?ugich miesi?cy w oczekiwaniu na rozpraw? s?dow? o morderstwo. My?lisz, ?e strzelaj?c instynktownie, w takiej sytuacji, b?d?c pod taka presja psychiczn? dasz sobie rad? ?

Wi?c co z Airsoftem? W Airsofcie jeste?my obci??eni odpowiedzialno?ci? za postrzelenie postronnych osób, ich sprz?tu, a i równie? przyj?te zasady bezpiecze?stwa wymuszaj? na nas by unika? postrza?ów w g?ow?. Oczywiste jest, ?e warunki te s? nie do spe?nienia strzelaj?c instynktownie, w?a?nie z powodu niskiej precyzji takiej techniki. Je?eli kierujemy bro? – gdzie? mniej wi?cej w kierunku celu i ?ci?gamy spust – w jaki sposób mo?emy mie? pewno??, ?e nie ?amiemy której? z zasad bezpiecze?stwa? Ano nie mo?na, dlatego te? i o strzelaniu instynktownym wi?cej pisa? nie b?d?, chocia? istniej? pewne bardzo specyficzne sytuacje, gdzie mo?na si?gn?? po t? technik? – konkretnie sytuacje, w których ani nie ma mo?liwo?ci celowania, ani takiej potrzeby, czyli strzelanie na odleg?o?ci mniejsze ni? wyci?gni?cie r?k, ale to nie kurs strzelania obronnego, wi?c to najzwyczajniej pomi?my. Sundowner

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Radio ASG Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP Act od Valor Zmiana Alice Custom MG 42 by MG Schutze ?o?nierz Specnazu Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:27,623
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:107,162
W tym miesiącu:1,017,447
W tym roku:5,886,944
Wszystkich:54,375,348
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: