Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:03
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

MIKO?AJKI ASG USTKA 2010 - 05.12.2010

Bones 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Bones: "Przewidziane by?y 2 rozgrywki. Pierwsza grupa mia?a za zadanie obstawi? wie?? i broni? jej do ostatniego ?o?nierza ! Po nied?ugim czasie zacz?? si? atak. Oddzia?y wroga naciera?y ze wszystkich stron. Niestety Dantee oberwa? a potem ja. David zosta? i broni? si? jak móg? ale wkrótce poleg? przez ?wiec? dymn?, okaza?o si? ?e wróg przedosta? si? na drug? stron?. Potem okaza?o si? ?e Davidowi pad? karabin. Wi?c na drug? rund? wyruszy? Dantee i ja. Szybko si? potoczy?o. Potem zacz??a si? integracja przy ognisku. Nagle Edi poprosi? z ka?dej ekipy po 2 osoby do toru przeszkód.
Od Koalicji wystartowa? Dantee z Davidem. Mieli wyruszy? dwójk? dobrze? to ma?ej skoczni, z której nale?a?o zeskoczy?. Nast?pnie by?a prosta na której wiele osób mia?o spotkanie twarz? twarz ze ?niegiem. Ch?opki nie mieli tego szcz??cia. Bieg przez opony poszed? im szybko. Nast?pnie d?ugo prosta i bieg ze Stefanem na noszach i to slalomem. (Stefan to manekin, który udawa? rannego). Strza? do tarczy. Bieg uko?czyli w 1.04. Po biegu cz??? osób uda?o si? na kolejne strzelanie. Nied?ugo przybieg? David z SPR-em. Niestety nie podo?a?, cho? próbowali?my go reanimowa?. Po?egnali?my si? i wrócili?my do domu. Droga by?a strasznie za?nie?ona ale jako? dojechali?my. :) "

FILMIK Z TORU PRZESZKÓD PRODUKCJI BY DARECKI BLACK WIDOW KOALICJA PÓ?NOC: LinkDantee D-ca 1st Fireteam 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Dantee: "Z Marines mai?em okazj? dowodzi? w ostatniej rozgrywce czyli obrona i atak dzia?obitni .Oba zadania zako?czone sukcesem.
Poziom wyszkolenia wysoki i to by?o wida? przy ludziach , którzy ze sob? jeszcze nie dzia?ali.
Bez ??czno?ci radiowej , przy ataku z lewej flanki ekipa z flanki prawej przysz?a na wsparcie a obrona bunkra zosta?a w odwodzie.


Bones i DanteeDrugie zadanie : cz??? n?ka?a wroga a pozosta?a ze mn? czy?ci?a las a? do dzia?obitni z wyczyszczeniem s?siaduj?cych wzgórz."


Jak na imprez? Miko?ajkow? Miko?ajów nie zabrak?o i szczodrze rozdawali kompozytowe prezenty.

Edie, Dantee i Starszy

Pierwsza partia fotek od Dareckiego : Link
Fotki made by Dantee i Bones : Link


Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Panamata dnia December 06 2010 22:56:33
droga redakcjo nie
Teamy uczestnicz?ce w MIKO?AJKI ASG USTKA 2010:
1.SHAFT
2.75th Ragers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
3.Black Widow KOALICJA PÓ?NOC
4.Navy Team
5.SPZ
6.?biki Bytów
7.Grupa Omega
8.2nd Battalion 8th MaPadas
9.13-ta BPB
10.Panthera L?bork

a 13 PBP
#2 | Mario75 dnia December 06 2010 23:03:21
Widz? Dantee literówk? machn??. Ju? lec? poprawi?. Przyznam szczerze, ?e kiedy pisz? wasz skrót zawsze przypominam sobie pe?n? nazw? 13 Pomorska Brygada Piechoty, ?eby si? nie pomyli?.
#3 | Darecki dnia December 06 2010 23:47:53
No i mnie Rand?ersy wyprzedzili.
Od siebie dodam tyle, ?e w pierwszych dwóch akcjach tj. obronie/ataku dwóch wie? Edie podzieli? wszystkich "sprawiedliwie" na dwie grupy. Stan?? na podwy?szeniu i wskazuj?c d?oni? rzek?: "...no tu gdzie? jest po?owa nie??..." Nikt nie protestowa? U?miech Pierwsza grupa to przedstawiciele Shaft, NAvy, 75th Rangers RGT, SPZ, 13PBP, Grupy Omega, Black Widow i Panthery L?bork. Jako? tak wysz?o ze Bytowskie ?biki, S?upscy Najemnicy i 2nd Battalion 8th MaPadas ilo?ciowo odpowiadali naszej liczebno?ci. Dowodzenie nasz? grup? obj?? SKAUT z SPZ i powiem szczerze, ?e wysz?o mu to ca?kiem fajnie. Jako pierwsi bronili?my dwóch wie?. Opór jaki stawiali?my by? tak heroiczny, ?e powinni o tym pisa? wiersze i pie?ni. Jako ostatni polegli Ruczi i Chris z Navy Team Ustka odnosz?c przy tym ci??kie rany, zw?aszcza Ruczi, którego postrza? w d?o? wykluczy? z dalszej rozgrywki. Chwila rozpr??enia przy ognisku i zamiana ról. Teraz my mieli?my atakowa?. Znów Skaut poprowadzi? atak i mo?na go uj?? w telegraficznym skrócie: "Szybka akcja bydgoskiej Policji". Momentalnie zaj?li?my dwie wie?e bez wi?kszych strat w?asnych.
I znów wszyscy spotkali si? przy ognisku. Cz??? uczestników po?egna?a si? ko?cz?c na tym etapie spotkanie.
Edie zaprezentowa? zasady konkursu z nagrodami i dyplomami. Po krótce opisa?a to Bones ja dodam od siebie ze w szranki stan?li przedstawiciele ?bików, TRacker (RATS) i Borek (chyba GOT ORZE?), SN. Na udzia? zdecydowa? si? mimo kontuzji równie? Ruczi, który pobieg? w parze z Chrisem (obaj Navy Team ) i wydaje mi si? ze wykr?cili najlepszy czas. Je?li by?o inaczej to niech mnie kto? poprawi bo damska cz??? towarzystwa rozprasza?a mnie niemi?osiernie (oczywi?cie niczego nie ?a?uj? Z przymru?eniem oka).
Po konkursie zrobili?my jeszcze strzelank? na dzia?obitniach. Potem wszyscy spotkali si? ponownie przy ognisku i grillu gdzie mo?na by?o sobie schrupa? kie?baskie, oczywi?cie je?li kto? sobie takow? wzi??.
Dla mnie by?a to druga impreza z cyklu Miko?ajki z ASG i musz? przyzna?, ?e nie ?a?owa?em w zesz?ym i nie ?a?uj? w tym roku, ?e przyjecha?em do Ustki. Shaft ma co? takiego, ?e chce si? przyje?d?a? na ich imprezki. Na 200% jestem w Ustce za rok.
#4 | Mario75 dnia December 07 2010 00:14:01
Darecki nast?pnym razem poprosz? aby pisa? Relacje z Ustki i swojego S?upskiego terenu. Kapitalnie! Si? nam taki talent ukrywa?! Wi?c w przysz?o?ci po powrocie z Ustki/S?upska z imprezy poprosz? Dareckiego z BLACK WIDOW o relacj?.

Jeszcze raz kapitalnie i a? ?a?uj?, ?e nie by?em. ?a?owa?em ju? przed imprez?, ale ?ona zapomnia?a jak wygl?dam po moich ASG-owych rozjazdach i Chi?skim miesi?cu poza domem. Nawet si? nie mam kiedy zabra? za relacj? ASG z Chin. Ale ?wi?ta id? to zaszyj? si? gdzie? w k?cie i skrobn?. Przynajmniej mam ca?y czas tak? nadziej? Z przymru?eniem oka

Co do piania na Portalu to generalnie mo?e i nie mamy zdolno?ci ?eromskiego, ale si? staramy i dzielimy wspólnie sp?dzonym czasem i spostrze?eniami. Tak jak na polu walki ASG dla mnie najwa?niejsze jest je?li kto? próbuje, a nie czy zawsze mu si? uda w 100%.

Gdyby?my byli zawodowymi pisarzami ?yliby?my z tantiemów popijaj?c dobry rocznik wyhy na ciep?ej wyspie. Gdyby?my byli komandosami to nie zajmowaliby?my si? w wolnej chwili ASG a innymi mo?e bardziej przyziemnymi, ale dalekimi od wojen, sprawami.
#5 | Darecki dnia December 07 2010 08:14:23
Oczywi?cie zapomnia?em jeszcze doda?, ?e znów ch?opaki z Grupy Omega wykazali si? swoimi paj?czymi zdolno?ciami. Destroyer wraz z Mathew'em wdrapali si? na szczyt jednej z wie?yczek bez pomocy liny i asekuracji. Hm maj? ch?opaki pa?er. Wszyscy stali jak zamurowani i dyskutowali: "... spadnie czy nie??" Ca?e szcz??cie uda?o im si? wej?? i zej?? bez trwa?ego procentowego uszczerbku na zdrowiu (ach ta praca nawet pisz?c prosty tekst nie mog? si? nalecia?o?ci pozby? Z przymru?eniem oka ). Troch? to nie odpowiedzialne ale widocznie GO uwielbia ryzyko a i reszta, która sta?a jako gapie te? nie mog?a narzeka? na niski poziom adrenaliny i senno?? Z przymru?eniem oka JE?li chodzi o wie?yczki to ja bym tam nie wszed?, ten kto by? to wie o czym mówi? Z przymru?eniem oka i to by by?o na tyle.
#6 | Mario75 dnia December 18 2010 01:15:20
Nowe foty od Marduka z Rangers KOALICJA PÓ?NOC: http://picasaweb....iMardukKP#
#7 | muniekole dnia August 12 2017 09:39:07
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana tudzie? najprawid?owiej istnieje mierzy? poni?ej wobec ujarzmienia dawce zaczerwienienia g?bie a odmian zapalnych, zmniejszenia warto?ci, okresu egzystowania i intensywno?ci torsji za? paralelnych przejawów ?wi?du, kauteryzowania natomiast uczucie. Para podstawowe rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe a http://glebokie-zmarszczki.pl/ oralne specyfiki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pozosta?a plus zaszeregowana jako forma leczenia. W ci?gu jak w etapu kilku tygodni koncentraty notorycznie wywo?uj? nietymczasowego pocenie si?, zaczerwienienie przewa?nie nawraca po zabiegu. Rozwlek?e terapia, przewa?nie odk?d niejakiego a? do dwóch latek, przypadkiem wi? si? do ondulacji kontroli stanu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje leczenie istnieje nagminnie niepotrzebne, wprawdzie niektóre trafy topniej? po jakiemu? terminie oraz egzystuj? niezachwianie. Nieodmiennego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem spo?ród przeciekiem frazeologizmu.
#8 | muniekole dnia August 29 2017 21:11:21
korektor wype?niaj?cy zmarszczki najlepszy lek na tr?dzik http://www.bstok.pl/ogloszenia/Na_sprzedaz_skuteczna_mieszanka_ziol_Fibra_Vitale-250301-ogloszenie.html jak szybko pozby? si? pryszcza zmarszczki mimiczne wokó? ust ?wiczenia
#9 | shareways dnia September 16 2017 17:38:47
krem na uj?drnienie biustu najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe chroni?. czo?a zio?a na trzustk? i w?trob? dobry krem na tr?dzik
#10 | clibin009 dnia April 10 2018 09:25:46
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Act od Valor Zwyci?zcy wrzesie? Niemcy zamykaj? Survival ?o?nierz Specnazu Makarov KWC Radio ASG LIGA ASG Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:548
Wczoraj:7,241
W tym tygodniu:31,025
W tym miesiącu:138,604
W tym roku:1,325,030
Wszystkich:42,932,326
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: