Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:03
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wywiad z Edim dowódc? team'u S.H.A.F.T. ASG SQUAD
SHAFT

S.H.A.F.T. ASG SQUAD KOALICJA PÓ??OC

KoalicjaPó?noc: Czym jest dla Ciebie Airsoft? Edie: Chyba po trochu dobr? rozrywk?, wci?gaj?cym hobby, mo?liwo?ci? spe?nienia czasem zwariowanych pomys?ów. KP: Jak zacz??a si? przygoda z ASG w Twoim przypadku? Edie:Namówi? mnie kumpel, z którym znamy si? od dziecka, a teraz nawet pracujemy razem :) , w ?wiatku ASG znany, jako Dymek.

Edie, FrontLine. Zdj?cie: S.H.A.F.T.

KP: Jaka jest historia powstania S.H.A.F.T. i jakie osoby bra?y udzia? przy tworzeniu waszego Teamu? Edie: S.H.A.F.T. powsta? z pocz?tku troch? dla jaj, na z?o?? i na przekór. Ju? wyja?niam. Na pocz?tku naszej drogi w ASG (tzn. mojej i mojej ma??onki zwanej Yena) po zaopatrzeniu si? pod okiem Dymka w sprz?t mieli?my raz wzmocni? szeregi GOT Orze? a dwa w pewnym sensie reaktywowa? grup?. Powsta? wtedy nieformalny pomys? du?ego zlotu w Ustce. Niestety pogl?dy przywódcy i moje by?y "ró?ne" ;) wi?c postanowili?my z ma??onk? rzuci? to wszystko w diab?a, lecz po zastanowieniu przyszed? pomys? w stylu "Ja wam jeszcze pokarze" i tak zrodzi?a si? grupa. KP: Sk?d si? wzi??a nazwa S.H.A.F.T.? Kto by? jej pomys?odawc? i kto stworzy? logo Teamu? Edie:Prawd? mówi?c ju? nie pami?tam, ale chyba podczas szukania nazwy przegl?da?em top ten serwisu IMDB i na czo?owym miejscu by? film p.t. SHAFT i jako? tak wpad?o.. a logo stworzy? Pychu, z którym musieli?my si? niestety rozsta?.

Yena i Edie, Skarby So?tysa. Zdj?cie: S.H.A.F.T.

KP: Jakie s? najbli?sze plany na przysz?o?? odno?nie rozwoju Teamu? Edie: Team sta? si? stowarzyszeniem "S.H.A.F.T. Stowarzyszenie ASG Ustka". To kolejny ma?y krok. W chwili obecnej czekam jeszcze na par? dokumentów by dokompletowa? wniosek o wpis naszego stowarzyszenia do KRS'u, zmieni to jego rang? i pozwoli na organizacj? wi?kszej ilo?ci imprez z wi?kszym rozmachem. KP: Czy S.H.A.F.T. ma pe?n? dowolno?? umundurowania i uzbrojenia, czy istniej? jakie? wytyczne w tym temacie?Czy planowane s? w tej kwestii jakie? zmiany na przysz?o??? Edie:W chwili obecnej nie ma restrykcji mundurowych i chyba nie b?dzie. [EDIT] JUZ JEST - DPM. 

Tony i Wolf. Zdj?cie: S.H.A.F.T.

KP: Obecno?ci? na jakich imprezach ASG mo?ecie si? poszczyci?? Edie: Np.: Frontline 2010 - jako organizator, FreedomFighters II, "Atak na Bia?y Dom", "EagleEye", "Skarby So?tysa". KP: Ilu ludzi liczy sk?ad S.H.A.F.T.? Edie:W chwili obecnej 5 +2: EDIE , GIGERR, TONY, ROOFY, PATROL, 

Go?cinnie : WOLF, SMOK

S.H.A.F.T. Ustka

KP: Jak wygl?da sprawa rekrutacji w S.H.A.F.T.? Czy na do??czenie do waszego Teamu mog? liczy? tylko znani i ciesz?cy si? dobr? opini? w ?rodowisku Airsoftowcy, czy równie? ludzie nowi, którzy w ASG stawiaj? dopiero swoje pierwsze kroki? Czy istnieje jaki? okres próbny w waszych szeregach? Edie: Generalnie zapraszam wszystkich spragnionych dobrej zabawy do wst?pienia w szeregi SHAFT ATU. Szukamy ludzi pozytywnie nastawionych na innych, z du?ym poczuciem humoru o otwartych umys?ach. Nie prowadzimy ani selekcji, ani naboru ani rekrutacji; nie funkcjonuje u nas stanowisko "rekrut, ?wie?ak, nowy", je?eli kto? jest ch?tny/a polata? to, czemu nie! Jak co? b?dzie nie teges dowie si? pierwszy/a.Reasumuj?c Zasady tego co dzieje si? pó?niej s? proste, zg?asza si?, jedziemy na pierwsz? lepsz? akcje i je?eli ja i reszta grupy nie mamy zastrze?e? jest cz?onkiem SHAFT, to wszystko. W SHAFT nie funkcjonuje okre?lenie "rekrut" KP: Co si? Tobie podoba w ASG, a co razi? Edie:Podoba? Chyba najwi?cej to ludzie. ;) Sam jestem zwariowany, a tu sami wariaci, wi?c czuje si? znakomicie :) Razi? Chyba najbardziej szpan. Razi i ?mieszy zarazem jak widz? "kajtka", który jeszcze 20stki nie ma a na grzbiecie na?adowane szpeju za kilka tysi?cy i ledwo z tym biega i m?drzy si? jakby zaliczy? ka?d? wojn? pocz?wszy od Wietnamu... na drugim miejscu to nerwy, niektórym puszczaj? i to zazwyczaj, gdy chodzi o pierdo?y a to nie jest przyjemne, zapominaj? wtedy, co niektórzy, ?e jeste?my na zabawie.

Edie i Smoku

KP: Czy droga skierowana w stron? combatów, milsimów jest drog?, w której kierunku ASG powinno zmierza?? Edie: I tak i nie. Mówi?c tak by?bym hipokryt?, a mówi?c nie te?, wi?c powiem ogólnie ?e ka?da forma jest dla mnie do przyj?cia o ile przyniesie satysfakcj? i mas? dobrej zabawy uczestnikom. KP: W jaki sposób uda?o Wam si? namówi? Wasze ?ony, partnerki do uczestnictwa w ASG? Edie:Nie by?o to trudne, bo same si? pcha?y moja ?ona od zawsze lubi?a takie klimaty powiedzmy lekko mundurowe, swego czasu nawet zastanawia?a si? nad wst?pieniem do policji lub szko?y wojskowej ale tak si? pouk?ada?o ?e jednak nie, dlatego to co teraz robi stanowi dla niej w pewnym sensie jaki? substytut a przy okazji ma z tego niez?? radoch?. Kobiety s? w nas w grupie bardzo mile widziane, s? dwie ale liczymy na wi?cej.

Kobieca taktyka

KP: Dlaczego zg?osili?cie ch?? do??czenia do Koalicji Pó?noc? Edie:Bo cokolwiek razem jest lepsze od czegokolwiek osobno. Nasze pomorskie ?rodowisko ASG powinno si? integrowa?, ??czy?, wspiera? a nie dzieli?. Portal KP ma du?? szanse na wi?kszy wyd?wi?k ni? komukolwiek by si? wydawa?o a my jako Team, chcemy si? te? do tego przyczyni?. W nadci?gaj?cym dodatkowe powi?zania koalicyjne b?d? jakby wi?ksz? motywacj?. Z drugiej strony fajnie by by?o rodz?cej si? na fladze FL z jednej strony mie? logo S.A.T.U. i zlotu, a z drugiej KP w 2011 zlocie FL, zgodnie z obietnicami, skorzystamy z zaoferowanej pomocy okolicznych teamów,

Uzbrojona Yena. Zdj?cie: S.H.A.F.T.

KP: Jaki karabin nie koniecznie istniej?cy jeszcze wspó?cze?nie, jako replika, podoba si? Tobie najbardziej i czemu? Edie: Hmm.. dla mnie M41A PulseRifle, dla Yeny CTAR-21 no bo tak :)

Koalicja Pó?noc dzi?kuje za po?wi?cony Nam czas i ?yczy powodzenia w planach na przysz?y sezon. :)

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia December 10 2010 14:40:00
No to si? w lipcu b?dzie dzia?o Uu)
W mi?dzyczasie SHAFT Ustka powalczy na Combat Alert Fajne
#2 | Patol dnia December 10 2010 14:58:45
Co? mi si? wydaje, ?e na CA pojedziemy ma?? armi?... Szeroki u?miech
#3 | Technofilia dnia December 10 2010 15:36:51
Mo?e i "Koalicja" zd??y?a z wywiadem przed "ASG POMORZE" ale za to nasz jest pikantniejszy Z przymru?eniem oka
#4 | Mario75 dnia December 10 2010 16:09:54
Ten wywiad ju? tak miesi?c si? zbiera?. Osoba odpowiedzialna za wywiad przy nawale obowi?zków nie doko?czy?a pyta?.

Czekamy zatem na wywiad ASG POMORZE. Postaramy si? umie?ci? przedruk na Portalu.

Mamy nadziej? na ?wi?ta cieszy? si? nowym wydaniem ASG POMORZE pc)
#5 | Patol dnia December 10 2010 16:12:08
Ta i teraz wysz?o, ?e to niby Ja si? obija?em... Dzi?ki Mario, dzi?ki Pokazuje j?zyk
#6 | Mario75 dnia December 10 2010 18:24:08
Sorki Patol tak faktycznie mog?o by? zrozumiane. ups)

Wywiad przeprowadza? kto? inny. Patol umie?ci? tylko na Portalu tak jak cz?sto i ja umieszczam na Portalu kogo? Newsy.
#7 | Technofilia dnia December 10 2010 19:22:32
Pany Pany no przecie specjalnie Was podjudzam U?miech Jak dobrze pójdzie to drugi numer b?dzie pod choink? Z przymru?eniem oka
#8 | Patol dnia December 10 2010 19:57:51
Spakojna Techno Z przymru?eniem oka Wsio na lu?no Szeroki u?miech Czekamy na kolejnego zina. Szeroki u?miech
#9 | Darecki dnia December 10 2010 22:35:14
Witaj w galerii gwiazd Koalicji Pó?noc Edie Z przymru?eniem oka
#10 | Mario75 dnia December 11 2010 17:12:11
Za to jak machniemy wywiad z Techno to dopiero zapytamy o "yntymne i pikantne szczegó?y". Techno szykuj si? na "Wywiada" OK)
#11 | edie dnia December 14 2010 17:08:12
a Siemka Darecki siemka dc)
#12 | Mario75 dnia December 15 2010 00:26:14
Witamy Koalicjanta Uu)
#13 | Krzysiek i Natan dnia May 01 2014 13:09:52
Siemka chcia?bym si? z kolegom postrzela? ale nie wiemy gdzie si? zg?o?ic jestesmy otwarci na propozycje U?miech
#14 | Dantee dnia May 04 2014 10:32:45
W sprawie spotka? na terenie S?upska, Ustki i okolic zapraszam do fanpagu Maniacy ASG Region S?upski na FB. Tam si? umawiamy. Napiszcie PW to Was dodamy. Mój nick na FB S?awek Dantee Fudala.
#15 | szymck dnia January 02 2016 00:41:53
do??czam sie do pytania u?ytkownika "Krzysiek i Natan"
#16 | muniekole dnia August 12 2017 02:51:21
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana oraz najakuratniej istnieje okre?la? wielko?? u do?u w stosunku do uszczuplenia cz??ci zaczerwienienia p?ci a przemiany ?atwopalnych, zminimalizowania kwoty, czasu egzystowania a pot?gi torsji natomiast symultanicznych wska?ników ?wi?du, fajczenia i uczucie. Dwa konstytutywnego tryby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe tudzie? rozowaty-dieta.pl ustne ?rodki antybiotyczne. Leczenie laserowa uleg?a tak?e zaliczona jak forma leczenia. W czasie podczas gdy w toku kilku tygodni specyfiki nierzadko stanowi? krótkotrwa?e pocenie si?, zaczerwienienie na ogó? powraca po zabiegu. Przeci?g?ego terapia, zwykle od momentu jednego a? do dwóch lat, prawdopodobnie wi? si? a? do ondulacji ochronie poziomu tu? przy poniektórych pacjentów. Trwa?e rehabilitacja jest cz?stokro? potrzebnego, jednak?e niektóre kazusy poddaj? po pewnym okresie za? otrzymaj? mocno. Ciep?ego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? z przeciekiem terminu.
#17 | muniekole dnia August 29 2017 21:22:04
co na zmarszczki pod oczami domowe sposoby z?ogi ka?owe http://alexjones.pl/aj/aj-inne/item/113200-dlaczego-acnerose-na-tradzik-rozowaty-to-dobry-wybor hemoroidy domowe leczenie tr?dzik ró?owaty kosmetyki
#18 | clibin009 dnia April 10 2018 09:04:00
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Arctic Combat Makarov KWC Niemcy zamykaj? Alice Custom MG 42 by MG Schutze Survival Tajna bro? Skarby... KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:475
Wczoraj:7,241
W tym tygodniu:30,952
W tym miesiącu:138,531
W tym roku:1,324,957
Wszystkich:42,932,253
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: