Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:53
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Portal www.KoalicjaPolnoc.pl od kuchni...

 Kto tworzy portal KoalicjaPolnoc.pl ???

Patol 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC jako fotoreporter w akcji. Wszelkie Bannery, wiele zmontowanych filmów oraz logo KP, to równie? dzie?o Patola.

Zajrzyjmy przez chwil? na zaplecze

Zobaczmy kto wspó?tworzy Portal KoalicjaPolnoc.pl i czym si? g?ównie zajmuje. Wielu z nas po?wi?ca du?o pracy i czasu dla wspó?tworzenia i dzielenia si? wieloma informacjami dla paruset czytelników z ca?ej Polski.

Najwi?cej odbiorców Portal odnotowuje w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, 3Mie?cie, oraz ca?ej pó?nocy Polski od 3Miasta po Szczecin oraz od wybrze?a Ba?tyku w g??b Polski. Wejd?my na chwil? do kuchni i zobaczmy kto dla Was pichci News, pisze artyku?y, wyszukuje Nowinki i umieszcza ciekawe tematy. Zarówno Redaktorów jak i czytelników ??czy jedno:

WSPÓLNA PASJA

Kontakt:


Redaktorzy naczelni:

Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny. Kontakt PW oraz

Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny. Specjalizacja: Nowo?ci, artyku?y o tematyce airsoftowej i militarnej. Kontakt PW oraz

Najaktywniejsi redaktorzy:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PiecuKoalicja Pó?noc oddzia? Koszalin - Specjalizacja: Survival, Taktyka, wielki staro?ytny my?liciel, autor bloga: http://p13cu.blogspot.co.uk

 

 

Patol75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Specjalizacja: Grafika Portalu, Fotografia, Survival, Nowinki i Ciekawostki zwi?zane z militariami. Obróbka audio-wizualna. Kontakt PW oraz

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Dantee D-ca First Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: wywiady.

Piter 6th Forest Recon Division KOALICJA PÓ?NOC Koszalin Specjalizacja: promocja i opieka nad kana?em Facebook

  Ramirez za?o?yciel Specjalnych Grup Operacyjnych, dowódca SGO Gda?sk www.sgogdansk.pl - specjalizacja czarna taktyka i symulacje PolSim.

MG Schutze - Rekonstrukcje uzbrojenia

Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Radzio :) D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin. Specjalizacja: Nowo?ci ze ?wiata ASG. Milsim'y

Grey autor Darmowego Podr?cznika Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

DevilFish - Specjalizacja: s?owo pisane - szpej i umundurowanie. Redaktor bloga "Piekie?ko ASG"

 

Super autor bloga: http://supertac.b... Specjalizacja: survival, buscraft, taktyka, outdoor, specjalne technologie, sprz?t custom.

 Yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)

Krzysztof - pasjonat survivalu i w?drówek z plecakiem. Dawniej zwi?zany z organizacj? Strzeleck?. Autor: www.abc-survival.pl

Orzech - D-ca Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: relacje i zapowiedzi.

Redaktorzy:

Broda Team F.R.A.T Japonia - Nieocenione wieloletnie do?wiadczenie snajpera. Zaiteresowania oprócz specjalizacji: ogólnie poj?ta problematyka ASG i militariów.

Sokom 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - specjalizacja: Navigator /GPS, Mapa z klasycznym nawigowaniem w terenie. Nawigowanie zespo?em w nocy we wspó?pracy z dodatkowymi ?rodkami wsparcia od noktowizji do ?rodków ??czno?ci i innych systemów/

HoHoL D-ca 8 Kompani Piechoty Górskiej - zapalony autor wielu artyku?ów i opracowa? w ?rodowisku ASG i Paintballowym. Cz?onek i D-ca grupy paramilitarnej. Specjalizacja: Taktyka /zastosowanie wszystkich aspektów zwi?zanych z taktyk? g?ównie zielon?/

Shadow D-ca Shadows Ustka KOALICJA PÓ?NOC - Specjalizacja: funkcje techniczne, tagowanie, sortowania.

Harper 75th Ranger RGT Koszalin KP - Specjalizacja: jednostki specjalne, zapalony Brytofil, survival i bytowanie. Promocja i wspó?praca z firmami zewn?trznymi. Kontakt PW oraz

Gunar  Team Task Force Gda?sk - Specjalizacja: autor relacji z imprez, fotografia, koordynator projektów zwiazanych z ASG

Szuwi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Specjalizacja: funkcje techniczne, tagowanie, sortowania.

Skura D-ca Second Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: Nowinki i Ciekawostki zwi?zane z militariami

W?odo KPM Koszalin. Specjalizacja: Komiks/Grafika

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Technofilia Kill Team L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

Maras D-ca Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: ró?ne ró?no?ci od oddzia?ów specjalnych do ciekawostek historycznych. Promocja Portalu na Facebook oraz w innych mediach.

Doooode - wieloletnie do?wiadczenie ratownika medycznego. Specjalizacja: czerwona taktyka.

Sundowner. Specjalizacja: techniki strzelectwa, materia?y szkoleniowe dotycz?ce technik u?ywania broni w tym przystosowanie technik pod ASG.

Kocur Team i.CH Szczecin http://ich-asg.pl/ . Specjalizacja: du?e do?wiadczenie dotycz?ce replik ASG. Ogólna problematyka zwi?zana ze ?rodowiskiem ASG.

Jazzman - serwisant z wieloletnim do?wiadczeniem i imponuj?c? wiedz? praktyczn?

Piter Navy Team Ustka. Specjalizacja: Taktyka i jej zastosowanie pod Airsoft. Cennee uwagi i ciekawe spostrze?enia. Szeroka wiedza z zakresu czerwonej taktyki.

KRZ - Wspó?za?o?yciel Delta Force Wejherowo, w ASG od 7 lat, specjalizacja: taktyka zielona

Ziku - Cz?onek szczeci?skiej grupy G.E.A.R. Specjalizacja: darcie japy, grzebanie w replikach, ?a?enie po lesie i wspó?tworzenie portalu airsoft.szczecin.pl

Amenarhi - medyczka szczeci?skiej grupy F.A.T.E. Specjalizacja - s?owo pisane w ka?dej formie i na wszystkie tematy, nie tylko militarne. Felietonistka airsoft.szczecin.pl, debiutuj?ca pisarka

Gor SSInc Specjalizacja: zapowiedzi i relacje imprez

  DerFleischer Specjalizacja: Niemiecka Technika Wojskowa II wojny, aspekty walki, szkole?, kamufla?e, taktyka.

AnR - Chimera Specjalizacja: Serwis

Redaktorzy Bloga Gunfire mi?dzy innymi:

Piotr "Procent" ?opaci?ski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

Straszyd?o na ?amach Portalu KOALICJI PÓ?NOC

Irek - cz?onek Straszyd?o Combatientes Desperados, wspó?twórca recenzji filmowych ASG SCDTV Review Division.

Dudek - cz?onek Straszyd?o Combatientes Desperados, wspó?twórca recenzji filmowych ASG SCDTV Review Division.

Pragniemy Was poinformowa? i? jaki? czas temu rozpocz?li?my wspó?prac? jako Patron Medialny z Teamem Straszyd?o Combatientes Desperados.

Ekipa Straszyd?o – Combatientes Desperados powsta?a w marcu 2009 roku. Stworzyli j? do?wiadczeni gracze wywodz?cy si? spo?ród kilku istniej?cych olszty?skich grup airsoftowych.

Na ?amach Portalu KoalicjaPolnoc.pl b?dziemy go?cili Kolegów w kolejnych od?sonach SCDTV.

______________________________________________________________________________________

Portal tworzy równie? wielu innych Maniaków ASG i Militariów, którzy mo?e nie w sposób sta?y, ale od czasu do czasu racz? nas znalezionymi materia?ami lub swoimi tekstami, za co i tej wielkiej grupie ludzi dzi?kujemy za pomoc.

Jednocze?nie informuj?, ?e ze wzgl?du na charakter Portalu dla Maniaków tworzony przez Maniaków, stawiaj?c na ludzi kreatywnych, równie? i Ty mo?esz znale?? si? w zespole Administratorów/Redaktorów. Wystarczy, ?e wy?lesz swoje zg?oszenie na PW do Redaktora Naczelnego.

Dzi?kujemy Wam wspó?autorzy Portalu Maniaków ASG i Militariów z Pó?nocy www.KoalicjaPolno... za czas i prac? w?o?on? w projekt i wspó?tworzenie Portalu. ?yczymy równie du?ej kreatywno?ci w roku 2012! Kontakt:

ELEMENTY DO POBRANIA:

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia January 02 2011 20:01:25
Jeszcze raz dzi?kuj? Koledzy za wspó?tworzenie Portalu!pc)
#2 | Radzio dnia January 02 2011 20:38:07
W swoim imieniu równie? dzi?kuj? i licz? na dalsz? wspó?prac?.

Oczywi?cie ten rok b?dzie bardziej p?odnym, ni? ubieg?y.

Mi?o te? dowiedzie? si?, jestem w kuchni Koalicji Pó?noc.

Smacznego.
#3 | Jazzman dnia January 02 2011 21:16:00
Dzi?kuj? równie? za pomoc Maria w redagowaniu newsów U?miech
Oby tak dalej panowie!
#4 | mg schutze dnia February 02 2012 19:33:20
Kurcze a co ja tu robi? ? Manga u?miech OK OK
Dzi?ki za wyró?nienie :]
#5 | dudek scd dnia June 25 2012 15:17:49
Dzi?kuj? za dodanie mojej i Irka osoby w poczet tak znamienitych redaktorów Szeroki u?miech
#6 | muniekole dnia August 11 2017 21:13:02
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje sanowana oraz najprzyzwoiciej jest wymierza? poni?ej wzgl?dem ujarzmienia ilo?ci zaczerwienienia g?bie a przemian palnych, powstrzymania kwocie, czasu bytowania a si?y wymiotów natomiast równoczesnych wyrazów ?wi?du, wypalania oraz eros. Dwaj pocz?tkowego tryby leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe oraz http://bez-zmarszczek.pl/ oralnego farmaceutyki antybiotyczne. Leczenie laserowa pokutowa?aby plus zaszufladkowana jako gatunek leczenia. Na przestrzeni podczas gdy w przewiewu kilku tygodni specyfiki nagminnie wp?yn? niekrótkotrwa?e pocenie si?, zaczerwienienie z regu?y zawraca po zabiegu. Rozwlek?e rehabilitacja, w wi?kszo?ci wypadków od czasu jakiego? do dwóch lat, prawdopodobnie biec a? do ondulacji stra?y stanu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje kuracja istnieje raz za razem konieczne, wszelako poniektórego wypadki topniej? po pewnym frazeologizmie i bytuj? mocno. Nieobce przypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wespó? z przeciekiem frazeologizmu.
#7 | muniekole dnia August 29 2017 18:03:52
oczyszczenie organizmu domowe sposoby sposoby powi?kszania biustu https://myspace.com/vialise jak si? pozby? toksyn z organizmu cera t?usta mieszana
#8 | shareways dnia September 05 2017 12:26:31
#9 | shareways dnia September 16 2017 15:48:46
krem na wypryski krem na pierwsze zmarszczki doceniony natomiast ma?? na tr?dzik ró?owaty bez recepty skuteczny lek na tr?dzik
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona MG 42 by MG Schutze Skarby... Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP Zmiana Combat Podcast ASG ?o?nierz Specnazu Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...