Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

IVO JIMA III "NOWY ?WIT" - NAJNOWSZE DONIESIENIA WYWIADU


DOWÓDCY PROSZENI O PRZEKAZYWANIE INFORMACJI SWOIM TEAMOM.

Harmonogram dzia?a?:
9:00 L?dowanie w 2 ró?nych miejscach dla trzech ró?nych stron
- Chronowanie
- Rozdanie D-com pakietów indywidualnych dla Teamu m.in. oznacze? stron, banda?y itp
- Rozdanie pierwszych rozkazów. Narody Zjednoczone przy pomocy swojego sztabu i ustale? wew. realizuj? zadania. SF realizuj? indywidualnie swoje zadania. JAP wyruszaj? wszystkimi jednostkami do zada?.

IVO JIMA II - 2010.03.28od godz. 15:00 uruchomiona kuchnia polowa w wyznaczonym kluczowym na mapie miejscu.
16:00/17:00 ko?czenie dzia?a? w terenie. Zabierzcie ze sob? ?wiat?o chemiczne lub czo?ówki latarki, które mog? by? potrzebne podczas powrotu do samochodów.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian ram czasowych. Scenariusz jednak rozpisany jest tak, ?e zada? i misji jest wi?cej ni? ramy czasowe. W roku poprzednim wykorzystano ok. 70% scenariusza zanim ok. 15:30 ludzie zasiedli do sponsorowanej przez Koalicj? Pó?noc grochówki.
IVO JIMA II - 2010.03.28Karabiny snajperskie tylko single fire. Zostan? oznaczone i wci?gni?te na list? uczestników. Karabin wsparcia RKM/KM tylko replika wyst?puj?cego w realu. Do zasilania stosowa? Hi-cap lub boxy pomniejszone przy pomocy przegrody kartonowej czy innej do 400/450bb.
Karabiny szturmowe: mo?na stosowa? pe?ne do?adowanie magazynków real/low/mid-cap. U?ytkownicy hi-cap stosowa? max. ilo?? jak w mid-cap wg. modyfikacji zawartej pod linkiem: Link
Nie wolno stosowa?, karabinów szturmowych jako RKM/KM z zasilaniem Hi-cap.


IVO JIMA II - 2010.03.28Zasady trafie? uproszczone: 1 trafienie opatruje kolega /brak medyków/ ka?dy dostanie swój indywidualny opatrunek, który zdejmuje dopiero w Respawn.
2 trafienie trup. Trup/WZW nie przeszkadza podczas walki. Je?li dosta?e? pierwszy raz, za?ó? czerwon? szmat? i czo?gaj si? tak aby nie oberwa? drugi ?miertelny raz. Kiedy dosta?e? ?miertelnie za?ó? czerwon? szmat? i nie wchod? w pole walki. Je?li nad twoj? g?ow? ?wistaj? pociski poczekaj le??c jak trup i przemie?? si? dopiero po przesuni?ciu strefy dzia?a? zbrojnych. Nie chcia?by? przecie?, ?eby przed twoj? luf? podczas akcji kr?cili si? WZW.

Respawny najprawdopodobniej przeno?ne, aby TF po rozbiciu nie szuka? si? po ca?ym lesie. Jest to jeszcze ustalane. Zostaniecie poinformowani.Magazynki: ilo?? nieograniczona.
Amunicja:
Strzelec (bro? indywidualna) - 500szt.
KMista (zespo?owa bro? wsparcia) 1200 szt.
Strzelec wyborowy (bro? snajperska) - 80 szt.
Bro? krótka - 50 szt.
Niedozwolone jest do?adowywanie broni innej klasy ni? ta do której jest przeznaczona amunicja (np. nie mo?na do?adowywa? magazynków pistoletowych; nie mo?na do?adowywa? magazynków M16 z amunicji snajpera).
Amunicji jest du?o, ale nie po to ?eby ni? sia? po lesie, tylko po to ?eby nie biega? po ni? do punktu jakiego? tam, amunicyjnego w celu jej uzupe?nienia i nie traci? na to czasu. Chodzenia i tak b?dzie do??.

Mapy: ka?dy otrzyma map? z regulaminem na odwrocie. Nie b?dziemy robili odpraw. Ka?dy ma w swoim interesie i obowi?zku zapozna? si? z Regulaminem, który przed imprez? zostanie przypomniany w ca?o?ci tuz przed sam? IVO III. Sztab otrzyma map? w du?ym formacie wodoodporn?.

IVO JIMA II - 2010.03.28Informacje na temat ?amania regulaminu poprzez wew. komunikacj? l?duj? na li?cie przy nr uczestnika. Ka?dy b?dzie posiada? indywidualny nr identyfikacyjny widoczny z daleka. Zatem b?dziemy wiedzieli od razu kim jest i z jakiego Teamu pochodzi np. nr 129. W poprzednim roku dzi?ki dobrej pracy s?dziów mieli?my szczegó?owe informacje z 98% pola walki. S?dzia b?dzie nosi? przy sobie radiotelefon, który b?dzie udost?pnia? w limitowany sposób D-com czy wyznaczonym RTO do komunikacji ze Sztabem lub innymi TF-ami.IVO JIMA II - 2010.03.28Teren: Zró?nicowany i rozleg?y, wi?c nastawcie si? na troch? chodzenia. Jednocze?nie nale?y liczy? si? zarówno z drobnymi starciami jak te? z du?ymi bataliami. Wszystko oczywi?cie b?dzie zale?a?o od waszych D-ców i Sztabistów. Scenariusz jest wielow?tkowy, a decyzje wybrania odpowiedniej drogi realizacji zada? czy misji nale?y do waszych D-ców.IVO JIMA II - 2010.03.28

IVO JIMA II - 2010.03.28Co nale?y ze sob? zabra?:
1. Czerwon? szmat?!
2. Kompas.
3. Dobry humor!IVO JIMA II - 2010.03.28


Co mo?na ze sob? zabra?:

1. Latark? lub inne ?ród?o ?wiat?a
2. Poncho lub inn? ochron? przeciwdeszczow?
3. Dodatkowe umiej?tno?ci skrytego likwidowania przeciwnika?

IVO JIMA II - 2010.03.28


D-cy proszeni o podawanie list pod podany adres mailowy lub na PW typu:
1. D-ca Nick nr tel. kom.
2. Nick
3. Nick
4...


IVO JIMA II - 2010.03.28

IVO JIMA II - 2010.03.28
IVO JIMA II - 2010.03.28

IVO JIMA II - 2010.03.28
IVO JIMA II - 2010.03.28
IVO JIMA II - 2010.03.28

IVO JIMA II - 2010.03.28LINK DO ZDJ?? I

LINK DO ZDJ?? IITrailer z roku 2010r na bazie materia?ów z IVO I 2009 i IVO II TEST z 2010r.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia January 20 2011 14:47:10
Pozwol? zada? pytanie które pewnie niejednego gn?bi w g?upio mu je zada?. Z zasad MCS wynika i? powinny by? karty raz. Czytaj?c powy?sze info wnioskuj? i? kart ni medyków nie b?dzie a okre?lenie "uproszczone zasady" wynika z dostosowania owych zasad do potrzeb imprezy "IJ 3".
Je?eli si? myl? niech mnie kto? poprawi.

Ps. jak wygl?da sprawa z fotografami? Czy zg?aszamy ich na normalnej czy te? dodatkowej li?cie, oraz czy wpisowe dla fotografa jest takie samo jak uczestnika pola walki.
#2 | Jacek1246 dnia January 20 2011 16:27:08
Techno zasady my?l?, ?e s? jasne - 1 trafienie, opatruje kolega i grasz dalej, 2 trafienie, jeste? trupem i idziesz na respa. Wiadomo, ?e zasady nie musz? by? ?elazne i sztywne, a w?a?nie dostosowane pod dan? imprez?, aby by?o pro?ciej i lepiej.
#3 | Technofilia dnia January 20 2011 17:04:07
Jacek ja si? tylko upewniam.

Co z foto?
#4 | Mario75 dnia January 20 2011 22:01:25
MCS LT stosujemy od bardzo dawna na imprezach oko?o Koalicyjnych. Jednak ze wzgl?du na to i? nie wszyscy nasi go?cie s? w temacie, a nie chcemy zamieszania, bo je?li wymagamy, ?eby ludzie nie tworzyli kwasów, to sami staramy si? jak najmniej stwarza? ku temu sytuacji. Dlatego te? brak kart, prosty system trafie?, ?eby nie wprowadza? zamieszania. Ka?dy dostanie ponadto map? terenu z Regulaminem z drugiej strony, wi?c nie b?dzie t?umaczenia, ?e czego? nie wiedzia?em.

Odno?nie fotografów prosz? o przekazywanie ich zg?osze? osobno. Fotograf wg. nas to osoba nie walcz?ca, pracuj?ca jako fotoreporter wojenny. Czekamy na pewne ustalenia z naszymi Partnerami, wówczas b?dziemy wiedzieli czy jeste?my w stanie pokry? koszt ugoszczenia naszych lubianych fotoreporterów.

Dodam, ?e wi?kszo?? /je?li nie wszyscy/ z s?dziów b?dzie dysponowa?a aparatem cyfrowym tudzie? kamer?, wi?c materia?u foto/wideo b?dziecie naprawd? mieli wiele. Mam nadzieje tylko na kamerze nie upolowa? jakiego? T1000 bo nie dosy?, ?e niemi?e ci?gn?ce si? fetory wojny to jeszcze do tego ci?gn?ce si? wsz?dzie powtórki scen z filmu szk)

Za rok jednak spodziewajcie si? pe?nego MCS. Warto zatem we w?asnych okr?gach prze?wiczy? te zasady w ci?gu 2011r.

Mam nadziej?, ?e uda si? równie? zrobi? na jesie? 2011r. prolog do IVO V w?a?nie na pe?nych zasadach MCS gdzie nie b?dzie lito?ci, a pot b?dzie la? si? strumieniami. Impreza przewidywana jest typu 24H.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Zmiana Alice Custom LIGA ASG Elektryczny Blow Back Act od Valor Niemcy zamykaj? Homemade Libia Odda? r?k? Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,776
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:56,668
W tym miesiącu:697,328
W tym roku:5,566,825
Wszystkich:54,055,229
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: