Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:16
Dzień trwa:
8 Godzin 02 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:31
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Karbinek zasilany gazowo - czy dobry dla pocz?tkuj?cych Maniaków ASG?
Oto odpowiedzi:


Pierwszy z pomoc? po?pieszy? nasz znany z Portalu, serwisant Jazzman:

"Gazówka jest bardzo dobrym sprz?tem je?li zalezy nam na natychmiastowej reakcji na spust, nie ma tam bowiem ?adnej elektryki, kr?conych si? z?batek, jest AKCJA i REAKCJA.
W zim? przy -10 CO2 mo?e wariowa?, GreenGaz potrafi i przy +10. Wi?c z miejsca polecam HP jednak koniecznie z npasem czyli regulacj? mocy, bo z niespe?na 1000fps nikt nie wpu?ci Ciebie na pole walki.
Je?eli chcesz gazówk?, karabin szturmowy, minimum to WOC, niestety chi?skie karabinki s? wadliwe i b?d? z nimi k?opoty, w finale napraw, sko?czysz na sumie WOC'a
Przygotuj si? na wysok? cen? magazynków, licytacj? zaczynamy od 150z? a ko?czymy i nawet przy 250z?-300z?.

Je?li chcesz kupi? gazówk?, mie? j? tylko na budynki, chi?ski M500 Mossberg 6mm. Mia?em i bardzo polecam, shotgun strzela na raz 6 kulkami, ma stosunkowo nisk? moc bo tylko 300fps. nie trzeba celowa? bo rozrzut za?atwia swoje."
Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC /serwisant/:

"Powiem tak,nie kombinuj nie eksperymentuj z jakimi? gaziakami na pocz?tku przygody z ASG, zrazisz si? poprzez badziewn? replik? (tak jak Jazzman napisa? ci??ko kupi? taniego dobrego gaziaka) i b?dzie pozamiatane.

Jak kupi? to co? sprawdzonego, przetestowanego w rozs?dnej kasie i koniec.Na GunFire co? ko?o 700/800 z? jest stary sprawdzony BOY (sza? to nie jest ale jaki? jeszcze poziom prezentuje jak na chinczyka) "Miller D-ca S?upskiego Plutonu Zwiadowczego:

"Mia?em i u?ywa?em co? takiego: M4 KJW/Tanio Koba
Zalety:
- natychmiastowa reakcja na spust
- lekki odrzut, który znacznie utrudnia? prowadzenie celnego ognia ci?g?ego
- przy ogniu ci?g?ym wylatuj?ce opary gazu skutecznie utrudnia?y prowadzenie celnego ognia
- tak jak w oryginale wyst?powa?a konieczno?? prze?adowania przed zabezpieczeniem ( czego nie ma w ?adnej, nawet w PTW, replice elektrycznej)
- dzia?aj?cy zwalniacz zamka
- wymiarowanie jak w broni ostrej, co wymusza stosowanie autentycznych elementów wyposa?enia dodatkowego (szyby, kolby etc.)
- takie same jak w oryginale dzia?anie mechanizmu rozk?adania broni
- konieczno?? czyszczenia i obs?ugi broni jak w ostrym odpowiedniku
- waga magazynka odpowiada?a wadze za?adowanego magazynka do broni ostrej
- magazynki tylko o pojemno?ci 30 kulek

Wady:
- droga w u?ytkowaniu
- magazynki z cenie 250 z? (teraz 170 z?)
- waga pustego magazynka nie odpowiada?a wadze pustego "ostrego" magazynka
- replika sezonowa - w zimne dni mo?liwe syfonowanie przy nape?nieniu repliki green-gazem

Podsumowuj?c - jest to idealny karabin do treningu czy rekonstrukcji. Wymusza dba?o?? o karabin jak o prawdziw? bro?. Wymusza nawyki takie same jak w przypadku prawdziwej "emki" - dla kogo?, kto dba o te szczegó?y jest to bardzo istotna sprawa.
Replika ta nie sprawdza si? w zimie ani w typowych "strzelankach-jebankach" gdzie za przeciwnika ma si? kolesi pluj?cych z hi-capów i celuj?cych metod? "po kulkach".
Za to dla kogo?, kto ceni sobie realizm czy szkolenie to replika jak znalaz?."

Padaka D-ca Teamu Czyste-Niebo Pi?a:

"Jazzman ma racj? w ca?o?ci swej wypowiedzi poza tym jednym szczegó?em. Owszem WOC uchodzi (zaznaczam uchodzi) za wysoka pó?k?. Tylko wcale nie za bezawaryjno?? a za poziom odwzorowania.

Repliki WE potrafi? da? ogrom rado?ci i niesamowitych wra?e? (za znacznie ni?sz? cen?). Sam posiadam dwie "du?e" repliki WE: KAC PDW, i HK416.

Radocha z ich u?ywania przebija wszystkie AEG'i - jednak wymagaj? one po?wi?cenia ze strony u?ytkownika. Obs?uga po i przed ka?d? strzelank? (by nie zawiod?y w polu).

Jednak wracaj?c do meritum tego w?tku - na pierwsz? replik? gaziak szturmowy - stanowczo nie!"


My?l?, ?e Koledzy wyczerpuj?co odpowiedzieli na zadane pytanie. Zapewne takie lub podobne pytanie zadawa?o sobie wielu z was, obserwuj?c coraz cz??ciej przewijaj?ce si? w prasie Airsoftowej tematy dotycz?ce karabinków gazowych.


?ród?o: FORUM KOALICJI PÓ?NOC
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia January 31 2011 02:02:44
Trzeba przyzna?, ?e robi wra?enie strzelanie z takiego karabinka. Jako ciekawostk? dodam, ?e porównuj?c do wydatków na repliki ASG zakup ostrej wersji /przepisy na to jeszcze nie zezwalaj?/ to AK mo?na kupi? za ok 200zl - 300z?. Informacje pochodz? od cz?owieka, który podczas Zlotu Militarnego w Malechowie, udost?pni? nam ostr? bro? do inscenizacji w której brali?my udzia?. Strzelali?my oczywi?cie ?lepakami.

Dla ciekawostki dodam, ?e "pepesza" kosztowa?a go ok. 50z? U?miech
#2 | Patol dnia January 31 2011 07:20:46
Ciekawe czy z czasem gazówki wejd? w standard jak AEGi po spr??ynkach?!

BTW
Pepeszki ci??y si? wprost proporcjonalnie do ceny... g)
#3 | miller44 dnia January 31 2011 10:28:08
Ten sam sprzedawca twierdzi?, ?e w wojsku AKMS kosztuje jakie? 2ty?. podczas gdy cena "monowska" to jakie? 700 z?.
Jak kto? chce "deko" to mo?na dosta? np. tu: http://www.szable...mp;lang=pl
#4 | B1 dnia January 31 2011 16:54:36
To nie by?y "pepesze" tylko PPS wz.43 (Pistolet Pulemiot Sudajewa), pepesza to PPSz wz.41 (Pistolet Pulemiot Szpagina)
#5 | Mario75 dnia January 31 2011 17:32:07
B1 podaj w komentarzu zdj?cia czym to si? ró?ni bo ja dysponuj? bardzo znikom? wiedz? II WW. Edukacja by si? przyda?a tym interesuj?cym si? bardziej wspó?czesnym uzbrojeniem. Prosiemy.
#6 | miller44 dnia January 31 2011 20:19:39
Mi google od razu wyt?umaczy?o Szyderca)
#7 | Dantee dnia January 31 2011 20:24:16
PPS to te z których strzelali?cie. A PPSz to nowo?? na Gunfire http://www.gunfir...-WOOD.html
#8 | Mario75 dnia January 31 2011 21:09:05
Trzeba by?o od razu mówi?, ?e PPSz to od Gunfire.pl Z przymru?eniem oka a PPS to od Ruskich U?miech
#9 | Patol dnia January 31 2011 21:13:49
PPSz czy PPS nie wa?ne grunt ?e badziew... nu)
#10 | B1 dnia January 31 2011 22:19:27
Sprawne, niezaje?d?one w trupa PPSz wz.41 wyrzuca z siebie pociski z szybkostrzelno?ci? 800-900 strz/min, PPS ma mniejsz? szybkostrzelno?? oko?o 550 strz/min. PPSz wz.41 zasilane mog?o by? z 71nb. magazynków b?bnowych, b?d? 35nb. ?ukowych. PPS wz.43 tylko z ?ukowych. Wbrew tego co by?o wida? w Malechowie (bro? z pewno?ci? wyeksploatowana) PPSz wz.41 by?o baaardzo ch?tnie u?ywane jako bro? zdobyczna przez Niemców i nie tylko. Ze wzgl?du na du?? pojemno?? magazynka i szybkostrzelno?? by?a broni? bardzo dobr? do walki na krótkim dystansie.

Ciekawostka:
1) opró?nianie 71nb. magazynka
http://www.youtub...eXk6rvy_y0
2) img.photobucket.com/albums/v144/Mr.Russian/PPSh_2.jpg
3) img.photobucket.com/albums/v144/Mr.Russian/PPSh_1.jpg

fotki s? z 2004 roku z walk w Iraku.


4) www.eioba.pl/files/user1239/PPS_2043_202.jpg


PPS wz.43 by? tak?e produkowany po wojnie w PL, jako PM wz.43/52, zamiast kolby sk?adanej mia? kolb? drewnian?.
#11 | Patol dnia January 31 2011 23:36:31
Te z Malechowa wygl?da?y na ?wie?utkie kopie. Bebechy czyste, zero oznak u?ytkowania. Za to ca?a masa niedoróbek... OK nie mam poj?cia jak wygl?da orygina? ale za?o?? si?, ?e by? lepiej wykonany. Za starych dobrych czasów warsztatów w technikum na kacu i max leniu zrobi?bym, to lepiej... bz)
#12 | Jazzman dnia February 01 2011 10:10:46
Kiedy? na allegro by?a na sprzeda? emka, kole? chcia? co? oko?o 2,5kPLN, w opisie t?umaczy? dlaczego WOC jest do dupy.
To jest chyba jak z filmami, ka?dy ma swoje zdanie na jego temat.
Tj. w temacie, wystarczy dba? i troch? inwestowa?.
Ponad rok temu, mia?em gazowego AK na serwisie, strzelanie by?o czysto orgazmiczne, odrzut by? nieziemski z racji du?ego i ci??kiego suwad?a.
#13 | Mario75 dnia February 01 2011 17:31:26
Patol te z Malechowa strzela?y za krótkimi ?lepakami. Przesuwa?o si? to cholerstwo co chwila i lata?o jak "Izraelita po pustym sklepie" Z przymru?eniem oka Z tego te? wzgl?du brakowa?o mi he?mu, w który móg?bym "wstrz?sn??" magazynkiem bs)

Oczywi?cie nasz Serwisant Sebi nie omieszka?, zamiast pier...n?? w sprz?t, rozebra? go na cz??ci pod obstrza?em bz) bo co? tam nie chodzi.
#14 | Patol dnia February 01 2011 18:02:18
Heh te? go rozebra?em na "polu walki"... Z przymru?eniem oka
#15 | Mario75 dnia February 01 2011 20:56:53
W wojsku sprz?t nie jest tworzony pod in?yniera Patol. No mo?e ju? wspó?cze?nie tak U?miech Na pewno PPS nie by?a stworzona dla "Stra?nika Kosmosu" który powinien przeczyta? z kg manuali do ich obs?ugi. Nie na darmo mówi?, ?e Ruski sprz?t jest "nie gniotsja, nie ?amiotsja". Trzeba go po prostu pie...n?? i b?dzie chodzi?. Ja tak robi?em przy zaci?ciach i dopiero sko?czy?em zabaw? jak mi ammo si? sko?czy?o, wówczas któremu? z naszych po?yczy?em moj? "radzieck? my?l technologiczn?". OK)
#16 | hai2017 dnia December 04 2017 03:41:26
<P>Disclosing the ethical evening gowns or perceptive limits in theater or internet marketing groups is mostly a plus size dresses not pink wedding dress worth a effort. And then, Without doubt nowadays, Individuals stuff short wedding dress to casual dresses work on. Nevertheless the overanalyzed courting involving media and anyone, Meaningfulness can lace wedding dress nonetheless be cocktail dresses unearthed. </P>
<P></P>
<P>Using will possibly 29, Manufactured he vanished, Sshe or the guy released: "I grate Allah because purple wedding dress whatever anything, Shortly so santa what casual dresses food was flower girl dresses a student bridesmaid dresses in prom dresses bulgaria, Rebuffing beach wedding dress her mom's blue wedding dress but sister's anguished pleas to casual dresses get home. At the end beach wedding dress of July, Your puppy said, "What a stunning graduation dresses Day by Raqqa, The delaware facto finances on flower girl dresses Islamic locale to wedding dress Syria. Onto august. </P>
<P></P>
<P>Even even larger is not absolutely significantly considerably dresses for women more beneficial. Despite the fact that bigger digital pedometer could bridesmaid dresses actually option whole lot capabilities, purple wedding dress You will possibly not need flower girl dresses the actual advantages. cheap wedding dress The more expensive the length, A blue wedding dress more large additionally nasty the digital pedometer should be. Talking to currently mom evening dresses and dad, The purple wedding dress mother also evening gowns remarked that the beam lace wedding dress grain cheap wedding dress incident doesn't just contains lesson with beach wedding dress regard to hostility within plus size wedding dress cope with what white dress suggests being recipient short wedding dress ture flower girl dresses over physical assault. "I plus size wedding dress only petite dresses agreed to be maybe learning my short wedding dress best boy i bridesmaid dresses always would like that men and petite dresses women permanently tend to be formal dresses fantastic to and also maxi dresses your pink wedding dress pleasure you plus size dresses with consider and you do not settle white dress for anybody evening dresses to be convey nicely striking you from formal dresses that way constantly. It's never fine, </P>
<P></P>
<P>My casual dresses Boo Williams contest demonstrates a lively regional womens program. Of your current va emphasize Invitational, Previewing never. 3 dresses for women Maury resulting in nil. Benefield has a graduation dresses worldwide good good reputation your boyfriend's review to courses are employed in inbreed therapy petite dresses methods, lace wedding dress Basically, graduation dresses Physical vitamin reduction. cheap wedding dress Benefield pink wedding dress stores prom dresses special red dress technological pink wedding dress innovation entitlements bridesmaid dresses in va, The state of birmingham, al maxi dresses but long sleeve wedding dress denver short wedding dress denver. One prom dresses is a red dress person in the red dress snowblock of administrators of cheap wedding dress Alabama's executive hallway of reputation which evening gowns include seats member and vice the nation's of maxi dresses coronary formal dresses heart to concrete engineering science. </P>
<P></P>
<P>Close to you, Vermont regarded fourth country dresses for women wide by way of evening dresses " plus size dresses cadence, Operating a wedding dress master solo dresses for women 18.8 minutes. wedding dress California's cocktail dresses play the game people 24 a plus size dresses while rates 69th. Battle each other and after that UNC jog completely absolutely not huddle criminal acts from extended features families can use quarterbacks plus size wedding dress pitch. Yr formal dresses after, Plymouth primary high schooling long sleeve wedding dress featured a fund raising evening to match white dress Harriet Wetherill dog meadow. The scholars available sacks concerning hen seedling and siblings, cocktail dresses Team and the ones blue wedding dress in your beach wedding dress on the web. Typically red dress all these fund raising evening created rather than $1,000. </P>
<P></P>
<P>As maxi dresses part of the most recently released prom dresses season, That Zips published a huge 24 11 reporCzas11 5 during apple blue wedding dress pc) In 2008 purple wedding dress including a second white dress plain skin evening dresses throughout the apple competition great match plus size wedding dress or a berth country graduation dresses wide 2008 invites. In 2008 the petite dresses Zips legally presented one of several closed a three year love that needs to stay set lace wedding dress up from lebron tier by Nike. They evening gowns are long sleeve wedding dress the actual only cocktail dresses real wedding dress party getting long sleeve wedding dress LJ23/Nike contract.</P>
#17 | lee123 dnia August 10 2018 11:00:26
<P>Feedback online surveys Adidas Yeezy Boost for Michael Kors Diaper Bag Sale executive adidas yeezy furthermore city air max historic mont blanc rose gold pen past hailing where to buy mont blanc pens beyond baroque mens nike air max to up jordans for cheap to Adidas Yeezy For Sale date nike free run wonderful nike huarache day nike air max which nike roshe in louboutin outlet turn discusses essential nike roshe run houses montblanc online in nike store the jordans for cheap area, nike store Places, Items, nike shoes for men And air max 95 as beats by dre well practices jordan shoes involving air max 95 modernism. nike cleats Engineering works nike air max 90 seeing nike shoes for women that moncler jacket mens sale reflectivity along adidas superstar with moncler uk personal, under armour discount Sociopolitical, nike roshe Philosophical, nike air max Since engineering changes throughout populace jordan 13 historical nike air max past. Stylistic styles, nike free 5.0 Used terms, womens nike air max Seminal air jordan text nike air max 90 messaging, Or answer mont blanc gold pen historiographies new jordans that particular cheap beats headphones apply moncler to create having to nike air max do retro jordans with assembled air max 1 web nike shoes for men address degrees mont blanc fountain pen price scope nike outlet in nike basketball shoes caused nike store outside of information air max places montblanc factory outlet to. mont blanc online store </P>
<P></P>
<P>I assumed I nike air max 95 may nike air max 95 hold nike store ran nike air max 2017 a whole cheap nike air max lot Adidas Yeezy better nike store while beats headphones happened moncler vest womens to nike basketball shoes run nike shoes for men faster nike air max a week ago,'' nike air max rumoured mont blanc Leahy. Totally nike shoes as we speak I nike shoes for women really nike shoes took mont blanc fountain pen it [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]discount jerseys for sale[/url] out cheap beats and demonstration moncler store that i beats solo should cheap jordan shoes control nike outlet alongside nike shoes individual persons. beats by dre on sale Becoming a nike air max 95 local Michael Kors Purses On Sale safe jordans for women bet nike store in air max 90 addition, log on nike sneakers to excellent nike boots is liberating. new jordans A moncler online very important challenger nike factory store in mont blanc pen price considered the under armour shoes a beats headphones cheap public nike free run place moncler discount held cheap under armour Teavana.Both slopes nike outlet assembly line Yeezy Boost and mont blanc pens discount as well nike shoes for women as DAVIDsTEA are loved moncler clothing among Canadian Michael Kors Sale people, Which nike shoes for women one beats by dre wireless visit cheap beats by dre the style moncler jacket sale modes. Both beats headphones on sale names nike air max 90 currently nike outlet own establishments jordan shoes through-out nike air max 90 ontario.Method plugins nike shoes greater a beats headphones cheap $71 million extendable earlier nike huarache downfall moncler outlet uk sale months, nike clearance Understanding moncler hoodie that nike boots got it [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap basketball jerseys[/url] one cheap nike air max more moncler vest 175,000 moncler sweatshirt sq ft as air max 90 accepted nike roshe the nike air max software Yeezy Shoes to moncler outlet uk feature nike sneakers kinds mont blanc pen set vendors nearly mont blanc shop as a everlastingly 21, adidas store A [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]custom jerseys[/url] person's under armour sale walt [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap jerseys[/url] disney world website mens nike air max and moncler jacket as a mont blanc sale consequence notara Bradley.The Michael Kors On Sale development seemed to cheap beats by dr dre be moncler jacket womens developed to nike basketball shoes profit jordan 13 the centre nike shoes take moncler mens on the cheap beats by dre socket moncler coat sale lines coming jordan 12 from Niagara, air max Totally nike cleats new, $162 million release nike outlet centre in nike shoes the nike roshe run Niagara around nike air max 90 the river, moncler jackets Ont. nike clearance The nike store style sites nike roshe of nike factory store Niagara air max number moncler down jacket on under armour womens shoes corner under armour outlet perimeter under armour sale Canadian customers nike free for cheap jordans a air max key jordans for women proportionate nike free 5.0 amount moncler outlet online shop of nike free 5.0 their moncler coats clientele, jordans for cheap </P>
<P></P>
<P>To air max 1 pick moncler jacket womens sale which niche moncler bomber jacket families class, Make use nike air max of nike shoes for women a nike boots shoes red moncler jacket or christian louboutin outlet boots practitioner, moncler outlet Podiatric nike shoes physician and [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]baseball jerseys[/url] / or under armour discount maybe n montblanc online shop expert under armour womens shoes jogger read mens nike air max the toes cheap jordan shoes watching nike roshe run you take. nike clearance Whether or nike cleats not jogging cheap nike air max on moncler shorts a retro jordans treadmill nike shoes for men is jordans for sale not actually that nike air max 2017 athletics, It's mont blanc outlet advisable cheap moncler jackets to have an expert find christian louboutin out nike free run your nike shoes current louboutin shoes foot put. nike outlet Foot biometrics tend to when you in air max 1 selecting extra jordan 11 footwear cheap mont blanc pens on nike outlet the same, </P>
<P></P>
<P>The nike boots car air max implies nike cleats swapped nike air max 90 out nike store currently each of our air max performing. nike boots Is black moncler coat actually a method of cheap under armour getting another. nike store It does not black moncler jacket take cheap moncler coats do i think christian louboutin sale the nike free the cheap beats by dr dre change mens nike air max gary nike roshe the gadget Michael Kors Handbags On Sale guy treadmill machine, Yeezy Adidas All anti- womens nike air max the law of moncler t shirt gravity nike air max 90 home nike outlet trainer. cheap beats headphones 7 nike shoes which nike air max 90 included mont blanc rollerball a nike free run download rate mont blanc pencil up buy mont blanc pen to jordans for sale 300Mbps cheap nike air max moreover distribute Michael Kors Purse Sale rates of speed 100Mbps. moncler outlet online Each smart cheap moncler dataphone nike shoes contains nike outlet a 5.5 nike roshe half mont blanc ballpoint pen centimeter jordan 6 full game enthusiasts 2.5D arrangement air max 90 to Corning womens nike air max Gorilla beats earphones windows nike roshe 4 nike cleats insurance. nike factory store The following nike huarache actions nike roshe run 79 womens nike air max zero beats by dre studio per cent air max 95 tv beats headphones computer jordans for sale television beats by dr dre filter moncler women in which on jordan 6 the way Michael Kors Handbags Sale to allow moncler padded jacket them moncler womens up so Yeezy Boost 350 that it nike shoes will jordan 13 institution adidas outlet relative amount. </P>
<P></P>
<P>Even so cheap jordans thick air max 1 tubers jordan 5 are moncler sale outlet typically nike outlet precarious nike free 5.0 and mont blanc pens wreak havoc nike free run on. under armour shoes You simply can't equally jordan shoes riffle nike huarache along with nike shoes for men the nike free family nike roshe run chiller, air max 1 Secure a nike air max 90 couple Yeezy of Michael Kors Diaper Bag beets, In Michael Kors Bags Sale addition jordans for girls to [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]nba jerseys[/url] the beats earbuds increase moncler sale womens the those to your nike free 5.0 almond moncler sale pilaf montblanc outlet store such as nike air max 2017 you can nike roshe run now by nike outlet having him, under armour outlet Or an extra moncler jacket mens carrot. Beets mont blanc pen cost will take mont blanc discount control of mont blanc online shop every nike basketball shoes thing nike factory store individuals beats by dr dre press, air max Thinning nike outlet out his / her red wine green nike roshe run tone furthermore sun cheap jordans kissed mont blanc rollerball pen sweet beats headphones on sale taste on nike sneakers to assist you sections by beats by dre studio which they isn't nike free be nike roshe open. nike air max 2017 </P>
<P></P>
<P>Faculty retro jordans is womens moncler coat fixed nike basketball shoes very mont blanc fountain pen sale five counters get beats by dre sale rid beats solo of when mont blanc pens for sale you need beats by dre that nike roshe three, nike air max 95 A new jordan 6 bottleneck. jordans for girls New york state cheap jordans expectation beats by dre on sale to nike clearance put beats by dre wireless into service nike store joint jordans for women gaining during the beats earphones best drive periods nike sneakers that nike store will jordan 13 Pomocy you nike free run reduce mont blanc prices the vehicles.Subsequent adidas stan smith how moncler jacket new jordan 11 york mont blanc pens online state moncler jacket women's reduces moncler sale uk which air max is truck wandering new jordans the nike store hallway:We've Yeezy Boost 350 Price been growing jordan shoes 300 air max 95 700 lots very much nike air max 2017 good deal Adidas Yeezy Boost 350 automobiles nike clearance each hour, nike factory store In nike roshe run a lane into nike roshe run the two relate christian louboutin shoes cost cheap jordan shoes shelves as air max 95 opposed beats by dre cheap to nike air max previous HOV Adidas Yeezy 350 Boost lane. When cheap beats examining the beats by dre sale full air max 90 hallway airfare, Yeezy Boost 350 For Sale The prior beats by dre cheap HOV shelves jordan 11 carried motor mens nike air max cars moncler men or womens nike air max trucks inside 45 jordans for girls miles jordans for sale per nike shoes hour nike huarache or Michael Kors Bags On Sale even nike sneakers a much beats earbuds a lot jordan 11 more air max 90 60 cheap nike air max percentage mont blanc pen refills almost adidas originals daily.</P> nike free run
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Grudzień 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Elektryczny Blow Back Tajna bro? LIGA ASG MG 42 by MG Schutze Zmiana Makarov KWC Homemade Libia Szkolenie Certyfikowane Skarby...
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
[url=https://www.123.c...
[url=https://overthefa...
[url=http://glittergla...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://www.quitt...
[url=https://launchpad...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://overthefa...
[url=https://launchpad...
[url=http://glittergla...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=https://www.123.c...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.harde...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,391
Wczoraj:12,857
W tym tygodniu:80,906
W tym miesiącu:92,144
W tym roku:3,057,512
Wszystkich:48,130,341
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

expexpeno
14-11-2019 19:50

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: