Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

SERWISANCI POSZUKIWANI!

Prosz?, by Serwisanci chc?cy, aby dopisa? ich do Bazy przys?ali na e-mail: zdj?cie wielko?ci Awatara, par? s?ów w czym si? specjalizuj? np. rodzina AK - elektryki, bro? krótka typy Beretta - gazowe, Tuning AK - elektryki. Prosz? równie? o podanie kontaktu do siebie typu: PW lub e-mail Wa?ne równie?, aby poda? lokalizacj? np. Warszawa List? Serwisantów rozpoczynamy /prosz? o dosy?anie informacji, którymi uzupe?nia? b?dziemy wasze profile/


Bro?o Team W?ciek?e Bobry KOALICJA PÓ?NOC Ko?obrzeg - serwisant AEG m.in. ICS. Ko?obrzeg Kontakt: PW

AnR - Chimera - Zajmuje si? wszystkim, od gaziaków do AEG, równie? customowym tworzeniem replik. Moje prace mo?na obejrze? na http://chimeraasg.pl Wa?brzych Kontakt: tel. (74) 666 77 21 gg28453486 oraz PW.

Janosik - specjalizacja m4/m16 - elektryki, ale reszt? elektryków te? zrobi?, praca w serwisie ASG w Pile, Miejscowo?ci: Pi?a, Czarnków, Trzcianka, Wiele?, Krzy?, mieszkam w Wieleniu Kontakt: GG 4043348

Mg schutze Serwis z rodziny AK, wszelkie przeróbki i rzeczy niemo?liwe jakie mo?na zrobi? z AK Ekipa G.S.P. Pretoria Miejscowo?? Kwidzyn kontakt via mail

Austin W ASG od 2004 roku. Specjalizuj? si? w replikach AEG wszelkiego gatunku, najwi?ksze do?wiadczenie w dziedzinie AK, M16, M249. Podejmuj? si? równie? prac przy innych replikach aeg, spr??ynowych i gazowych. Znam si? bardzo dobrze na mechanice gearboxa i elektryce, buduje i instaluje uk?ady MOSFET. Równie dobrze radze sobie pracuj?c w domowym warsztacie jak i w trawie na polu walki. Jestem twórc? jedynego w Polsce (a mo?e i na ?wiece)M249 w uk?adzie bullpup i z Blow Backiem. Dodatkowo, wykonuje repliki wk?adów balistycznych SAPI, wed?ug opinii u?ytkowników najlepsze na rynku. Kontakt: Mailowy GG 8860672 lub PW Lokalizacja: Koszalin

Józef - Delta Force Wejherowo, okolice Wejherowa, Trójmiasto
Naprawa, tuning AEG, skup trupów. Dok?adniejsze informacje na stronie : LINK
Kontakt:   tel. 501243844

ZeneQ z Koalicja Wschód Serwisant w sklepie Ballistic.pl Specjalizacja AEGi, bro? bo?e gazówki. Kontakt: gg: 3413854 oraz PW


 

 

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jacek1246 dnia February 03 2011 08:34:40
Nie wiem za bardzo, gdzie mo?na opiniowa? serwisantów wi?c my?l?, ?e tutaj w komentarzach.

Mo?e ja zaczn?. bzz)
Od kiedy mam swoj? ukochan? emk?, a przesz?o to ju? ponad pó? roku cs), przeby?a ona dosy? ciekaw? ?cie?k?. Na pocz?tku po zakupie wst?pny przegl?d u Sebiego. Wszystko ?miga, ?adnie cacy. Potem natchn??o mnie co?, aby ulepszy? jej wn?trze. Jako, ?e nie mia?em na wydanie jednorazowo ponad tysi?ca z?otych, to robi?em wszelkie modernizacje po kolei. Na pocz?tku by? styki - ich wymiana z tamiya na deans, oczywi?cie u Sebiego. OK) Potem nadszed? czas na wymian? zespo?u cylindra, równie? u Sebiego. OK) Chwil? pó?niej dosz?a zamówiona spr??yna, noi kolejne rozbieranie GB i zak?adanie spr??yny, tak?e u Sebiego. OK)
Mi?dzy tym by?a jeszcze gumka HU, podk?adkowanie z?batek itp., a na koniec zamontowanie uk?adu MOSFET, tym razem wyj?tkowo u Sebiego. Szyderca)

Jak wida? nasz koszali?ski serwisant Sebi potrafi zrobi? z replik? wszystko i jeszcze troch?. Za ka?dym razem po wizycie emki u Sebastiana by?a ona coraz fajniejsza (w moim mniemaniu). bzz)
Za ka?dym razem wszystko gra?o i ?miga?o.

Szczerze mog? poleci? ka?demu airsoftowcowi, serwisanta jakim jest Sebi. Tanio, sprawnie, szybko i bezproblemowo.

dc)
#2 | Mario75 dnia February 03 2011 08:43:04
Ca?y Team 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC serwisuje emki u Sebiego, ale i z AK potrafi sobie poradzi?. Du?y plus dla Sebiego, ?e je?li co? tworzy, albo eksperymentuje to robi na swoim sprz?cie, nie uszcz??liwiaj?c nikogo na si??. Zawsze powtarza "nie kombinuj". W?a?nie zdrowo rozs?dkowe podej?cie Sebiego jest najbardziej na plus.

Doda? nale?y, ?e do wielu z nas ma tytanow? cierpliwo?? Z przymru?eniem oka Prawda Reni? U?miech
#3 | Jacek1246 dnia February 03 2011 15:22:46
Oj tak, cierpliwo?? to ma Sebi... Co? o tym wiem. zk)
#4 | Dantee dnia February 03 2011 15:38:03
Ode mnie tak?e wielki pozytyw dla Sebiego. Wcze?niej dokonywa? drobnych napraw i zawsze mog?em na niego liczy? .Po zako?czeniu gwarancji zaj?? si? moj? M4 i wykona? profesjonaln? robot?.
Polecam Zwierza bo moja zapasow? M4CQB doprowadzi? do stanu w jakim powinna by?.
Obaj Koledzy serwisuja solidnie i tanio.
U Jazzmana zasi?ga?em opinii w kwestiach sprz?towych i technicznych. Otrzymywa?em fachowe rady , wi?c nie mam zastrze?e? do jego fachowo?ci.
Polecam.
#5 | Mario75 dnia February 05 2011 01:49:15
W Szczecinie wszyscy chwal? Kocura, ale on naprawia tylko znajomym lub podczas Manewrów jak si? komu? co? wysypie. Poza tym pozostaj? serwisy w sklepach ASG, a te sami ?mia?o znajdziecie.
#6 | Yava dnia February 05 2011 20:07:21
Dopiszcie Bro?a ( Bobrowy MacGyver ) cs)
#7 | Mario75 dnia February 06 2011 22:12:15
Zwierza usun??em z listy bo podobno zawiesza serwisowanie.
#8 | Yava dnia February 07 2011 15:44:23
W Koszalinie jest jeszcze jeden serwisant bzz)
#9 | Mario75 dnia February 08 2011 02:48:30
Zapraszam serwisantów do wysy?ania zg?oszenia. Powy?ej znajduje si? rozpisana prosta procedura.
#10 | Mazur dnia February 10 2011 10:08:36
Serwisant Sebi - da?em mu mk? na wymian? gearboxa , musz? przyzna? , ?e Sebi ma fach w r?ku. Odebra?em replik? wczoraj wieczorem a dzi? rano zobaczy?em co ona potrafi. Strzela dalej , hop up kr?ci jak wariat Szeroki u?miech
A! I replika nie strzela jak marzenie... tylko jak dwa marzenia Szeroki u?miech
Ogólnie polecam koleg?.
I jestem zadowolony z jego us?ug
#11 | Yava dnia February 10 2011 23:37:19
Polecam Bro?a wiele napraw w mym G&P zrobi? i jestem zadowolony a) istny MacGyver nie ma rzeczy jakiej by nie zrobi? U?miech ma talent ch?opak.Uu)pc)
#12 | Mario75 dnia February 11 2011 01:42:58
Mog? pochwali? Sebiego z 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. To nasz Teamowy spec od giver. Ceni? go za zdroworozs?dkowe podej?cie do tematu i du?? cierpliwo??. Z innych Serwisantów Dantee zawozi? kiedy? giver? do Zwierza ze S?upska, a Gruby na pocz?tku naszej Airsoftowej drogi do Gefrajtera. Wiem, ?e w obu przypadkach Koledzy z us?ug byli zadowoleni.
#13 | Czubaka dnia February 23 2011 12:52:25
Mam nadziej?, ?e nasi dwaj serwisanci z FIA si? zg?osz?, fajna inicjatywa.
#14 | Mario75 dnia February 23 2011 14:55:15
Czubaka daj zna? kolegom. Im wi?cej Serwisantów w PL tym lepiej. Zawsze kto? znajdzie najbli?ej siebie serwisanta.
#15 | Mieciu dnia February 24 2011 12:11:26
Mosfet Austinowy wymiata tak jak jego przegl?dy U?miech wszystko lata a? mi?o.
Polecam go, bo wiem, ?e naprawi wszystko U?miech
#16 | Yava dnia April 07 2011 12:09:04
Austin te? mia? mego G&Pka u siebie na servisie by?em zadowolony cs)
#17 | muniekole dnia August 12 2017 08:57:50
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana i najprzyzwoiciej istnieje mierzy? u do?u wzgl?dem zminimalizowania cz??ci zaczerwienienia g?bie za? modyfikacyj ?atwopalnych, zminimalizowania kwocie, terminu egzystowania za? pot?gi torsji i równoleg?ych wska?ników ?wi?du, palenia a amor. Dwa ?ród?owego sposoby leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe a sposobynatlustacere.pl/ doustne specyfiki antybiotyczne. Terapia laserowa pokutowa?aby i zaszufladkowana jak forma leczenia. W ci?gu jak w ?a?cuchu kilku tygodni koncentraty nagminnie wp?yn? krótkotrwa?e pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków nawraca po zabiegu. Przewlek?e kuracja, zwykle od niejakiego do dwóch latek, by? mo?e prowadzi? a? do ondulacji kontroli stanu u niektórych pacjentów. Ondulacje rehabilitacja jest notorycznie niepotrzebnego, aczkolwiek poniektóre przypadki wymi?kaj? po jacy? okresie i stanowi? trwale. Ró?nego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wspólnie z up?ywem wieku.
#18 | muniekole dnia August 29 2017 19:03:28
czy ?upie? pstry jest zara?liwy zio?a na zaparcia u dzieci http://zadbajowatrobe.pl/czytelnia/szybko-odtruc-organizm/ nawil?aj?cy krem do cery t?ustej leki na ?upie? pstry
#19 | shareways dnia September 18 2017 09:07:06
zio?a na cholesterol na w?trob? przypadku wod?. wysuszenie nast?puj?ce ?rodków najlepsze kosmetyki na cellulit kremy uj?drniaj?ce do biustu
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

¦wietne! ¦wietne! 100% [1 g³os]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 g³osów]
Dobre Dobre 0% [0 g³osów]
¦rednie ¦rednie 0% [0 g³osów]
S³abe S³abe 0% [0 g³osów]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Taktyka zielona MG 42 by MG Schutze ?o?nierz Specnazu Niemcy zamykaj? LIGA ASG Radio ASG Zbrojownia Mndur Gorka E SPOS Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,843
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,843
W tym miesi±cu:214,626
W tym roku:3,650,062
Wszystkich:40,842,821
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: