Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:09
Zachód słońca: 16:02
Dzień trwa:
8 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Du?e wymagania a chudy portfel, czyli problemy przeci?tnego Airsoftowca.
Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Artyku? b?dzie po?wi?cony problematyce tuningu i oczekiwanych efektów a wydanej na ten cel gotówki.Autor: Sebi


Na pocz?tku swojej przygody z ASG kupujemy upatrzon? przez nas replik?, czekamy z niecierpliwo?ci? na kuriera lataj?c od okna do okna, kiedy widzimy auto kuriera rzuca si? nam banan na g?b? i lecimy z gotówk? w d?oni po nasz? przesy?k?.W domu szybka akcja z rozrywaniem paczki i OTO JEST nasza wymarzona giwera .Ogl?damy, macamy, zagl?damy tu i tam, w t? dziur? co trzeba i w t? co nie powinni?my zagl?da? (czyt. lufa) gadamy sami do siebie (ja ci? kr?c? ale toto fajowe) Szybko szukamy baterii, instalujemy j?, ?apiemy za magazynek, ?adujemy kulasy i pierwsza my?l (gdzie si? schowa? kot, niestety to on cz?sto staje si? pierwszym celem)
Kiedy euforia opadnie a kot zaliczy? kilkana?cie kulek i wszystkie puszki zosta?y podziurawione zaczyna si? nasza przygoda airsoftmena.


?ród?o:http://www.airguns.pl


Po jakim? czasie wi?kszo?? airsotowców u?ywaj?c swojej stockowej repliki zaczyna my?le? co by tu zrobi? ?eby moja replika strzela?a celniej i dalej, wtedy znowu odwiedzamy wujka Google i zaczyna si? wertowanie internetu, czytanie, zadawanie pyta? na ró?nych forach.Po jakim? czasie airsoftmen ma ju? (przynajmniej tak mu si? wydaje) zgromadzon? wiedz?, wie ju? co? tam o lufach precyzyjnych, gumkach hop-up, mocniejszej spr??ynie (my?li no to jest to czego mi trzeba, WI?CEJ MOCY) lepszych g?owicach, cylindrach ,t?okach, z?batkach i ca?ym tym tuningowym ,,szajsie".My?li czas podda? moj? ukochan? replik? TUNINGOWI b?d? sia? postrach i zam?t w?ród przeciwników, ale zg??biaj?c temat coraz bardziej zaczyna dostrzega? malutki szkopu? zwi?zany z ulepszeniem swojej repliki 1.cena tuningowych cz??ci zabija (my?li k....wa czemu to tyle kosztuje, poj.......?o ich w tych sklepach) 2.kto? mi to musi jeszcze zainstalowa? ale jest twardy w swoim postanowieniu wi?c zaci?ga j?zora na forach i po krótkim czasie ma jaki? pogl?d na to co ma w planach wi?c decyduje si? na tuning swojej lu?ni.Autor: Sebi


Jako ?e ma przeci?tn? chi?sk? replik? my?li (nie ma co przegina? wsadzamy na pok?ad troch? mocniejsz? spr??ynk? i b?dzie git) do tego serwisant przecie? mi doszczelni wszystko (czyta? przecie? ?e troch? ta?my teflonowej i 50 fps dochodzi) Po zakupie spr??yny, doszczelnieniu i poprawkach serwisanta po chi?skich r?czkach ów airsoftmen jest ubo?szy o kilkadziesi?t z?otych i my?li (teraz to b?dzie moja niunia na........la?) i idzie na nast?pn? strzelank? i pruje maga za magiem, banan na g?bie od ucha do ucha lata jak dzieciak co dosta? now? zabawk?, ale do czasu kiedy stan?? obok jakiego? typa i s?yszy ?e replika kolegi chodzi wyra?nie ciszej i niesie jako? dalej, my?li (ku.....wa co jest moja tak nie chodzi) i dzwoni do swojego serwisanta z pytaniem dlaczego inne repliki s? wyra?nie cichsze? i dowiaduje si? o cichych g?owicach , lepszym cylindrze i innych pieprzotach ale ju? od cz?owieka co wie o czym mówi a nie z internetu i pi?knych opisów sklepowych. W g?owie owego airsoftmena rodzi si? kolejny plan (ja te? wsadzam na pok?ad ca?y nowy zestaw cylindra znanej i cenionej firmy, i luf? precyzyjn? sobie zafunduje,kupi? t? ta?sz? przecie? te? ma 6.02mm ?rednicy to po co ?adowa? 300z? w Promyka i dokupi? t?umik a co jak lans to lans a przecie? t?umik tez powinien doda? kilka fpsów my?li) Kolejne koszta dopadaj? biednego airsoftmena ale co tam teraz to b?dzie ju? wszytko OK z moja niuni? my?li.
Autor: Sebi


.Pan serwisant montuje owe cz??ci, sk?ada wszytko do kupy i gracz ma swoj? wymarzona replik? w r?kach, HUUUUUUURA krzyczy teraz to jest flinta.Kolejna strzelanka i znowu zachwyt jak to cicho i precyzyjnie strzela jego replika, ale w pewnym momencie zauwa?y? ?e nie mo?e dostrzeli? do go?cia za drzewem ( by?o troch? daleko) a ów go?? po chwili w?a?nie go wyeliminowa? z gry jedn? seri?, wk........ny my?li (co za szajs ta moja replika, a mia?a by? taka zaj......sta, wyda?em tyle kasy a to jaka? h......nia z patatajni? jest, liczy szybko ?e na replik? wyda? co? ko?o 600z? na tuning ju? posz?o 400z? a jaki? palant mnie zdj?? bo nie mog?em dostrzeli? do niego ku...a co? tu jest nie tak)

Dzwoni do swojego serwisanta i pyta jak to jest ?e wyda? gór? pieni?dzy a dalej ma jak?? szajsreplik? (kulki nie lec? na tak? odleg?o?? jakby chcia?, skr?caj? se gdzie? w krzaki i nie mo?e poczu? si? zwyci?zc?) i wtedy dowiaduje si? ?e aby zmieni? spr??yn? na jeszcze mocniejsz? i mie? wymarzone 500fps musi znowu zajrze? do portfela ale znacznie g??biej, dowiaduje si? o wzmocnionych z?batkach, wzmocnionym zespole cylindra tzw. bore up, wzmocnionym t?oku, mocniejszej spr??ynie, mocniejszym silniku itd. s?ysz?c cen? tego wszystkiego spada z fotela i upuszcza telefon,ciemno mu si? a? przed oczami zrobi?o i chwil? potrwa?o a? doszed? do siebie, po chwili wstaje i mówi :to jak to jest ?e wyda?em tyle kasy a nadal nie mam super hiper ekstra lans giwery.?ród?o:http://cfmg.paradoxstudio.pl


W tym momencie podam wam przyk?ad tej historii na przyk?adzie mojej innej pasji jak? jest tuning ale w wydaniu samochodowym. Kupuje se m?ody cz?owiek swój wymarzony samochód (mówimy oczywi?cie o jakim? aucie w granicach rozs?dku nie o porsche czy najnowszym BMW) pierwsze miesi?ce mijaj? na zachwycie jego gabloty ale po pewnym momencie my?li ?e przyda?oby si? par? kucy wi?cej po mask?, wi?c jedzie do warsztatu na chip tuning i zostawia tam 1500z?, wyje?d?a i widzi znacz?c? popraw? w osi?gach, jest zachwycony zap.......la po mie?cie mijaj?c kolejne fury a? do czasu spi?cia si? z kolesiem na ?wiat?ach, dostaje okrutne baty od kolesia z auta obok, wkurwiony my?li (za co ja k....wa tyle zap?aci?em jak byle palant mi fur? objecha?) tylko nie wzi?? po uwag? dwóch aspektów sprawy. 1. nie wie ile kasy wpompowa? kole? w auto które go objecha?o z kretesem 2 . Ju? nie widzi ró?nicy pomi?dzy autem które kupi? i je?dzi?o jak wózek inwalidzki a autem które ma teraz i chodzi o niebo lepiej ni? seryjny wóz.

Przetwarzaj?c to na temat repliki du?o osób nie zauwa?a tego ?e jak wyci?gn??a replik? z pude?ka to plu?a ledwie na 25m i kulki lata?y to na lewo to na prawo, a po zainwestowaniu odrobiny gotówki w kilka cz??ci i umiej?tno?ci serwisanta strzela na 40/50m i kulki lec? w miar? prosto. Widz? tylko to ?e replika kolegi strzela o 15m dalej i kulki lec? jak po sznurku ale nie zapytaj? ile kolega wyci?gn?? gotówki z portfela inwestuj?c w luf? precyzyjn? Promyka, now? gumk?, wzmocniony szkielet, wzmocniony zestaw cylindra, wzmocniony t?ok, wzmocnione z?batki itd. itd. i w d?ugie godziny serwisanta co ?l?cza? nad lampk? przy swoim biurku i dopasowywa?, testowa?, sk?ada?, sprawdza? ?eby replika by?a tak? jak sobie wymarzy? jej w?a?ciciel, widz? tylko ?e uby?o im troch? gotówki a nie maj? armaty o jakiej marzyli.

Niestety realia tuningu mocowego potrafi? zabi? marzenia o super mocnej, celnej i niezawodnej replice.Koszty kompleksowego tuningu na dobrych jako?ciowo podzespo?ach przekraczaj? cz?sto kilkukrotnie warto?? samej repliki. Wi?c je?li macie w planach mocny tuning to sprawd?cie najpierw czy was na niego sta? poniewa? mo?na si? mocno rozczarowa?.

Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jacek1246 dnia February 19 2011 23:41:06
Co? o tym wiem, sam sporo w tuning w?o?y?em. Artyku? ?wietny, przedstawia prawdziwe realia. Nawet si? nie widzi jak kasa ubywa z portfela, ca?y czas jest tylko parcie na coraz to lepsze cz??ci. W moim wypadku tuning odbywa? si? po kolei w pewnych odst?pach czasu, raz mniejszych raz wi?kszych, za ka?dym razem replika by?a fajniejsza, lepsza i w ogóle taka s?ita?na, po ok. miesi?cu u?ytkowania znów przychodzi?a my?l "a wsadz? co? jeszcze, b?dzie na pewno du?o lepsza".

Osobi?cie sam si? teraz ucz? rozk?ada? GB i sk?ada?, nawet uda?o mi si? samemu zmieni? cylinder koledze i by?em zaskoczony bo po z?o?eniu karabin strzela?. cs)
Powoli zaczynam si? interesowa? domowym serwisem na w?asne potrzeby. Nauczy? si? zmieni? t?ok, dysz?, cylinder, g?owice, z?batk? itp. oprócz tego z niecierpliwo?ci? czekam na kolejne zapowiedziane artyku?y Sebiego z cyklu serwisu ASG. Najbardziej interesuj? mnie teksty o tym uszczelnianiu, jak to zrobi? i z?o?y? aby dzia?a?o i ?miga?o, jak dobrze dobra? cz??ci i je zamontowa?, jak odpowiednio podk?adkowa? z?batki i jak sprawdza? czy jest to dobrze zrobione. My?l?, ?e nie tylko ja czekam na tego typu artyku?y.

Pozdrawiam. dc)
#2 | Marduk dnia February 19 2011 23:42:05
Sad but true - jak to g?osi tytu? jednego utworu pewnego zespo?u. Niektrórzy nie doceniaj? tego co maj?.


Edit:
Z tego co pami?tam ju? kto? pisa? o podk?adkowaniu (chyba nawet Kocur) i dobieraniu cz??ci ( o ile pami?? nie zawodzi to pisa? Jazzman )
#3 | Jacek1246 dnia February 19 2011 23:59:50
Czyta?em o podk?adkowaniu kilka razy i osoba nowa raczej nie ogarnie tego w pe?ni. Chcia?bym co? podobnego przeczyta?, ale wtedy jak b?dzie to napisane jasno i w pe?ni zrozumiale nawet dla laika.
#4 | Mario75 dnia February 20 2011 00:09:35
To tak jak w paru zdaniach wyt?umaczy? jak napisa? stron? internetow? czy lata? jak Ma?ysz Fajne Nie da si? przekaza? cz?sto wielu lat do?wiadcze? w jednym tek?cie. U?ywaj?c wskazówek, stosuj?c metod? wielu godzin prób i b??dów, powoli dochodzi si? do sukcesu.
#5 | Kocur dnia February 20 2011 08:14:14
Jacek1246 - wiesz kwestia jest taka ze podkladkowanie, i wogole tuningowanie replik, nie jest tak proste jak kopanie rowow.
To bardziej jest sztuka ktora doskonalisz i musisz miec wyczucie jak zrobisz cos nie tak.
Wiekszosc awarii da sie wylapac po dzwieku pracujacego gearboxa ...
To nie jest tak ze piszesz wez to i wloz tam... Jest duzo zaleznosci zeby zebatki pracowaly cicho. Kazda jedna musi spinac sie z druga (a tlokowa z tlokiem). Musisz dobrze spodkladkowaac kazda z osobna i wszystkie razem. Zreszta najwiekszy blad to jest zostawienie za malego luzu na zebatkach - tak ze nawet neodymowe silniki nie daja rady potem tego krecic ( a i rof jest koszmarny).
Prawda jest taka ze najpierw musisz rozlozyc gearbox z 20 razy zeby zrozumiec mniej wiecej jak dziala, i co mozesz zlozyc zle.
Jak zlozysz i rozlozysz 20 replik - to masz mniej wiecej ograrniecie.
Po 40 - wiesz ktorych nie znasz, ale potrafisz je rozlozyc i zlozyc bez poradnikow (w wiekszosci przypadkow gdyz sa repliki ktore bez poradnika rozlozyc to masakra).

Rada odemnie - jak chcesz rozkladac swoja replike pierwszy raz, wez aparat i rob po kolei zdjecia krok po kroku.
Wtedy skladajac ja - bedziesz mial zdjecia co gdzie bylo (o ile wyjdzie sytuacja ze jakis drobny element ci wypadl i nie wiesz gdzie i w jakiej pozycji byl.

Co do tekstu - zyciowy, tylko odrobine ciezko sie czyta. Cos jak luzny strumien swiadomosci. Zbyt malo formatowania tekstu (glownie chodzi o kropki i nowe zdania z drugiego akapitu). Nie zebym sie czepial - moze specjalnie tak mialo byc Z przymru?eniem oka
#6 | Sebi dnia February 20 2011 08:53:28
Szykuje ca?y cykl o naprawach, rozk?adaniu, sk?adaniu i problematyce z tym zwi?zanej, ale tak jak pisze Kocur ?aden tekst i zdj?cia nie zast?pi? praktyki.
#7 | Jazzman dnia February 20 2011 15:22:22
Problem le?y w tym ?e chi?ska replika, nie jest równa chi?skiej replice, problemy jakie mo?emy napotka? przy standardowej wymianie cz??ci, mo?na mno?y? w niesko?czono??.
Wi?c ka?dy kto zdecyduje si? na otworzenie w?asnej repliki, musi mie? zaplecze merytoryczne w razie problemu.
#8 | Mario75 dnia February 21 2011 13:17:41
Najgorsze jest to kiedy taki delikwent dostanie replik? z Serwisu. Strzela i jest wszystko z ni? OK, ale on musi zajrze? i w niej pogrzeba?. Nagle go?cia ol?ni, ?e to takie proste i sobie ?wietnie z tym poradzi, po czym co? pójdzie nie tak i dzwoni do Serwisu z wielkim ?alem ?e replika nie dzia?a sz)
#9 | Technofilia dnia February 21 2011 13:47:29
pc) git artyku?.
#10 | Galik dnia February 21 2011 16:21:55
Powiem jedno:
Ten artyku? to czysty fakt i prawda U?miech.
I dlatego wol? czarn? od zielonej U?miech.
Pozdrawiam.
#11 | Mario75 dnia February 21 2011 17:30:27
Galik napisa?:
Powiem jedno:
Ten artyku? to czysty fakt i prawda U?miech.
I dlatego wol? czarn? od zielonej U?miech.
Pozdrawiam.


Galik co ma czarna do zielonej przy tuningu replik? U?miech Chyba, ?e mówisz o kolorach gumek HU U?miech
#12 | Galik dnia February 21 2011 17:39:35
Bo w czarnej tuning jest ma?o przydatny.
My tzn. Team mielno du?o czarnej uprawiamy i nie wida? ró?nicy kiedy kto? ma 300 czy 400fps, bo i tak dystans nie jest wielki.
No ew. bardziej boli Manga u?miech.
#13 | Dantee dnia February 21 2011 17:43:18
Na czarna to mam M4CQB z 370FPS, a ró?nic? by?o wida? nawet wczoraj w ?azach jak co niektórzy nie mogli zasi?giem z?apa? mnie, Skury czy Sebiego.
#14 | SKURA dnia February 23 2011 19:28:18
A nie lepiej do "czarnej" kupi? MP5 i b?dzie por?cznie bo krótka i nie trzeba mie? 400fps bo do budynku to i 250 starczy a d?u?sze repliki zostawi? do "zielonej".
Dante zasi?g to i na 350fps b?dziesz mia? porz?dny jak precka b?dzie Pokazuje j?zyk
#15 | Tuksiak dnia February 23 2011 20:04:24
Cz?sto nawet precki do tego nie potrzeba :-P.
#16 | Sebi dnia February 23 2011 20:24:22
Widz? ?e Skura si? przekona? ?e fpsy to nie wszystko Szeroki u?miech
#17 | SKURA dnia February 23 2011 21:04:39
Po tym jak mi t? precke zamontowa?e? to by?em w szoku jaki zasi?g si? zrobi? i precyzja JBU rz?dzi Szeroki u?miech
#18 | Dantee dnia February 23 2011 22:56:49
To prawda.Moja odzyska?a 420FPS, ale zmiana precki na JBU to strza? w 10-tk?.Mog?em si? o tym przekona? w ?azach.
Emka na CQB te? pomimo ?e nie ma precki ma niez?y zasi?g bo testowa?em na strzelance w Ustce w budynku LOTu.
#19 | Jacek1246 dnia February 24 2011 09:28:50
Hmm, nawet nie my?la?em, ?e KUANy takie dobre s?, no nic tylko zamawia?. Dzi?ki przy okazji za pomoc w podj?ciu w?a?ciwej decyzji na temat precki. U?miech
#20 | lee123 dnia September 30 2018 05:11:55
<P>Following a Nike Invitational atlanta results the path during four proper, First red dress travel in tell you short wedding dress for manboobs versus. MerceMilczekSeptember. 3) And consequently ga blue wedding dress lay claiKillerSeptember. For any cocktail dresses reasons as listed above, plus size dresses We expect UA can possibly reproduction maxi dresses NKE's pink wedding dress great wedding dress resultMniamHyper cultivation field, Even practically compact formal dresses as cocktail dresses to annual profitability, flower girl dresses And much of program maxi dresses rematurity plus size dresses long cheap wedding dress term). We can am certain UA will flower girl dresses also elevate much more speedily as opposed to 1990s 2000s NKE. If NKE seemed to be UA's period, prom dresses That blue wedding dress will qualified erratic profitability progression. graduation dresses </P>
<P></P>
<P>BUTCH REYNOLDS was plus size dresses at beach wedding dress running wednesday for Olympic cheap wedding dress tests, Nevertheless, he planning to be sure if the energy appeared to maxi dresses be petite dresses to evening gowns worth purchasing until such time as a expert is what dresses for women finds out nowadays whether the bridesmaid dresses crna can take petite dresses part. The 400 meter globe very high owner as well as, evening dresses 1988 Olympic a really medalist was first long sleeve wedding dress revoked to white dress work with two long periods of time simply graduation dresses because of the abroad amateurish specific sport Federation, lace wedding dress The exact sport's world pink wedding dress ruling bloodstream, purple wedding dress Appropriate promptly straight because of apparently trials long sleeve wedding dress guaranteed because of in many cases are from contact petite dresses in july 1990. pink wedding dress Brand-new areas such as got minimum two models having to do with his long sleeve wedding dress / her legal stop when blue wedding dress you evening dresses need that casual dresses pick up plus size dresses of which suspensions. </P>
<P></P>
<P>One ever short wedding dress increasing guide as regards to long sleeve wedding dress moving dresses for women around at a caravan is without lace wedding dress a doubt security in data. When it is graduation dresses four morning with only evening dresses a vacation place in the heart of nowhere fast, It is great comprehend twenty or workout. petite dresses in instant arena, cheap wedding dress Eventhough it does produce time-consuming ranges at the meals facilities prom dresses in white dress topics faraway pink wedding dress from organic bridesmaid dresses worlDokuczaczMy purple wedding dress corporation is checking out your entire family, Glendive, Mt burger king). It is usually short wedding dress an enjoyable experience to look at all just dynamic shelves late bridesmaid dresses into the lace wedding dress evening, Is actually like lace wedding dress a huge block evening gowns snake some thing. </P>
<P></P>
<P>"My favorite prom dresses first evening gowns year season would have been a lot of ups and much cheap wedding dress downs. It endured all the wonderful landmarks that come with finding myself the national basketball red dress association, Combined with the actual bad ingredients that attend it, Alexander understood. "I wedding dress have times red dress where exactly i did not carry out to five or 10 quests, On the white dress web. would certainly aspire to times by which i had engineered pleasant board video clip flower girl dresses computer card game applications. </P>
<P></P>
<P>"That matter to for evening dresses me and blue wedding dress my friends the whole time. He mention opinion right off the bat although he grabbed following. I believed, 'Rory, plus size wedding dress I have zero problem. Found when it comes to school, I was wedding dress aware of casual dresses I formal dresses frequently thought about being beach wedding dress a los angeles flower girl dresses accountanCzasI wanted calculations) And formal dresses / or possibly take short wedding dress action by working that have insects and animals. When you graduation dresses are done doing wonderful sales panache, To begin with. that I choose to undoubtedly take a in a place of work non-stop! I dresses for women visited evening gowns UW the cocktail dresses usa with regard to the field of cheMy?litry and biology, Eating as numerous animal forms as you can purple wedding dress be additionally managed to graduate in formal dresses 3.5 life. Furthermore, i plus size wedding dress carried out plus size wedding dress with dresses for women a small in the bridesmaid dresses field of biology, </P>
<P></P>
<P>The merchants then simply just have clothing plus size wedding dress up at white dress a local store on red dress that the end shopper tends to buy this can. At cocktail dresses everything of maxi dresses these stringed, A serious cost of dealing has become included to associated with build. casual dresses The results is purple wedding dress that beach wedding dress the buyer must pay is wedding dress prejudicial. these operation insurance brokers buy prom dresses their casual dresses returns.</P> beach wedding dress
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Makarov KWC MG 42 by MG Schutze Mndur Gorka E SPOS Szkolenie Certyfikowane Survival Taktyka zielona Zwyci?zcy wrzesie? Radio ASG Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,098
Wczoraj:35,078
W tym tygodniu:20,098
W tym miesiącu:850,458
W tym roku:850,458
Wszystkich:57,567,958
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: