Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:37
Zachód słońca: 15:38
Dzień trwa:
9 Godzin 01 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:33
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

TEST OKULARÓW UVEX

Test przygotowali:
Sebi 75 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - realizacja i tekst
Sokom 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - realizacja
Mario 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - kamera, zdj?cia i monta?

Okulary do testu Uvex Super G nades?a? sklep VEST.PL sponsor akcji NASZ VZROK OCHRANIA VEST.PL
Test w/w okularów odby? si? w warunkach warsztatowych przy temperaturze oko?o 20 stopni, jak wida? na filmie replika której u?yto do testów mia?a oko?o 465fps (replika to M4A1 po mocnym tuningu) z kulki o wadze 0,28g.

Test zosta? podzielony na dwie cz??ci:
1.Strza? do unieruchomionych okularów z odleg?o?ci oko?o 15/20cm
2.Strza? z oko?o 1cm tak?e w zasadzie z przy?o?enia.

Okulary Uvex Super G z racji na znacznie cie?sza szybk? (pomiar w najcie?szym miejscu pokaza? grubo?? 1mm, w najgrubszym 1,2mm) odczu?y si?? wystrza?u ale tylko na tyle aby kulka pozostawi?a nieznaczne wgniecenie (po ogl?dzinach nie by?o wida? najmniejszego p?kni?cia czy rozwarstwienia si? materia?u)Ostrza? z przy?o?enia w kraw?d? okularów Uvex Super G
Ostrza? z przy?o?enia w kraw?d? okularów Uvex Gravity ZerowOkulary Uvex Gravity Zero posiadaj?ce znacznie grubsz? szybk? (pomiar w najcie?szym miejscu pokaza? 1,5mm, w najgrubszym 2,6mm) praktycznie nie odnios?y jakichkolwiek uszkodze? (po ogl?dzinach zauwa?ono minimalne uszkodzenie wieszchniej warstwy)


Jedne i drugie okulary zda?y test na pi?tk? poniewa? celem okularów jest uchroni? nasze oczy, a to ?e dozna?y uszkodzenia mechanicznego i szybki s? do wymiany to chyba nie du?a cena za to ?e nasze oczy nadal b?d? nam s?u?y?. Na polu walki ASG raczej nie dochodzi do strza?ów prosto w twarz z bliskiej odleg?o?ci ale mo?emy mie? pewno?? ?e nawet jakby dosz?o do takiej sytuacji nasze oczy w tych okularach s? bezpieczne.

Za Uvex Super G mo?e przemawia? waga (dwukrotnie mniejsza ni? Uvex Gravity Zero) jednak zalet? Gravity Zero s? regulowane zauszniki które pozwalaj? si? z?o?y? i zmniejszy? gabaryty. Jedne i drugie mo?na nosi? pod ró?nym k?tem nachylenia szybki, mimo i? Uvex Super G nie posiadaj? regulacji oprawki.
LINK DO GALERII KLIKNIJ TUTAJ

Test przygotowali:
Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu


Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny


Sokom 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - specjalizacja: Navigator /GPS, Mapa z klasycznym nawigowaniem w terenie. Nawigowanie zespo?em w nocy we wspó?pracy z dodatkowymi ?rodkami wsparcia od noktowizji do ?rodków ??czno?ci i innych systemów/

DO TESTU OKULARY NADES?A?A FIRMA WWW.VEST.PL
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia February 26 2011 10:12:53
Z zaj?? metrologi za co? takiego bym na kopach wylecia?.

- wagomiar pocisków ?
- twardo?? materia?u pocisków ?
- grubo?? mierzymy w kilku punktach i podajemy ?redni?
- uszkodzeniom poddajemy najs?absze miejsce - niepodparty róg szk?a okularów.

Poza tym: test aby by? warto?ciowy powinien by? wykonany wykorzystuj?c najtwardsz? amunicj? dost?pn? (ceramiczne kulki ?o?yskowe) i strza?y powinny by? oddane z repliki, lub jej ekwiwalentu o najwi?kszej zanotowanej energii.
#2 | Sebi dnia February 26 2011 11:56:00
Zauwa?y?em ?e Sundowner to tylko krytykowa? potrafi, co by si? nie ukaza?o co kto nie napisze to same krytyczne uwagi, wszyscy co beee a ja wiem najlepiej, test by? wykonany w oparciu o zagro?enia jakie wyst?puj? na polu walki ASG to nie widz? potrzeby strzelania z kulek od ?o?ysk . Mogli?my od razu podda? je testowi na zmia?dzenie bo przecie? na twarz te? mo?e nam kto? wskoczy?.

Strzelanie odby?o si? z przy?o?enia z ponad 460fps z kulki o wadze 0,28g. wi?c chyba gorzej oberwa? okulary nie mog?y.I prosz? czyta? tekst ze zrozumieniem ,,test zosta? przeprowadzony w warunkach warsztatowych" a nie laboratoryjnych.
#3 | Mario75 dnia February 26 2011 11:57:14
Odno?nie strzelania z ceramicznych czy metalowych pocisków tego nie b?dziemy robili. Mo?emy dokona? ostrza?u ci??sz? amunicj? ale kompozytow?. Czemu? W ASG nie stosuje si? ceramicznych, ani metalowych pocisków, a jest to test okularów do zastosowa? pod ASG, a nie np. do szlifierki k?towej i innych.

My?la?em pó?niej o ostrzelaniu samych kraw?dzi i my?l?, ?e da si? to uzupe?ni?. Zatem mo?na spodziewa? si? erraty.

Je?li macie propozycje jak jeszcze przetestowa? okulary napiszcie, a umie?cimy w dodatkowym materiale. Mo?na zrzuci? na te okulary i równowarto?? wagi Sundownera Szeroki u?miech ale podczas normalnego u?ytkowania w ASG to si? nie zdarza, zatem nie wykonamy. Proponujcie takie próby uszkodzenia jakie mog? si? przydarzy? jako realne zagro?enie oka w ASG.
#4 | Sundowner dnia February 26 2011 12:18:41
To wida? niespecjalnie jeste?cie na czasie, bo tak i stalowe, jak i ceramiczne kulki do ?o?ysk s? u?ywane, bo posiadaj? najwy?sz? mo?liw? do uzyskania g?sto?? i jako?? - st?d s? u?ywane w replikach wyborowych, cho? rzadko, bo cena jest zbli?ona wtedy do amunicji broni palnej.

Natomiast co do mojej krytyki. Nie widz? sensu wypowiadania si? bez wnoszenia czego? do tematyki, niestety tak si? akurat sk?ada, ?e niektóre osoby same si? na taki ostrza? wystawiaj?, podeszliby?cie do zagadnienia bardziej profesjonalnie to nic bym nie napisa?, a tak po prostu trzeba powiedzie?, ?e nic z tego testu nie wiadomo, równie dobrze mogliby?cie strzela? w te okulary kulkami ze styropianu. To trzeba si? dopytywa? ?eby wiedzie? czym w te okulary strzelali?cie ? To przecie? podstawa.

Fajnie, ?e co? takiego robicie, ale troch? wi?cej profesjonalizmu, to nie strona pierwszego lepszego teamu, gdzie ma?o kto zagl?da.
#5 | Sebi dnia February 26 2011 12:31:37
Ok przeoczyli?my podanie wagi kulek /uzupe?ni si? / specjalnie na koniec pokazali?my z jak? si?? wystrza?u mieli?my do czynienia /przestrzelona metalowa zakr?tka od s?oika/ Oczywi?cie za uwagi dzi?kujemy, pomog? na przysz?o?? uzupe?ni? braki.
#6 | Mario75 dnia February 26 2011 12:33:59
Sundowner my jeste?my "troch?" na czasie U?miech I dlatego te? nie dopuszczamy w naszym ?rodowisku u?ywania takich pocisków jakie opisujesz. Co wi?cej staramy si? pi?tnowa? takie barbarzy?skie zachowania. Nie b?dziemy testowali zatem kulkami, które s? powszechnie w ASG zakazane. Rozumiem, ?e Sundowner nie u?ywasz takiej amunicji, a kierowa?a Tob? jedynie ciekawo?? Z przymru?eniem oka

Je?li chodzi o Twoj? krytyk? to konstruktywna jest wówczas kiedy pokazujesz jak mo?na to jeszcze lepiej zrobi? i st?d moja propozycja erraty o dodatkowe testy, ale nie testy laboratoryjne gdzie b?dziemy sprawdzali g?sto?? i twardo?? struktur materia?ów. Testy, które zaproponuj? czytelnicy maj? opiera? si? o realne zagro?enie oka wariora ASG i mo?liwo?? ich wykonania w warunkach warsztatowych czy polowych.

Teraz opowiem Wam czemu akurat pod luf? wzi?li?my Uvexy, a dok?adnie te dwa modele. Je?li zerkniecie tutaj: http://www.asgpol...admore=455 gdzie opisane s? dok?adnie aspekty techniczne Uvex Gravity Zero to zauwa?ycie, ?e takich Uvexów u?ywam osobi?cie od ok. roku, mo?e nawet d?u?ej. Przesz?y ze mn? wiele i ochroni?y skutecznie w ekstremalnych warunkach.

W momencie kiedy zwróci?a si? do Nas firma VEST.PL chc?c obdarowa? uczestników IVO III okularami wybrali?my zatem z premedytacj? sprawdzony w polu walki produkt. Ciekawi?o nas dodatkowo czy Uvex Super G , niejako nast?pca Uvex Gravity Zero , czy wytrzyma równie du?o co okulary noszone przeze mnie. VEST.PL przychyli? si? do naszej pro?by wysy?aj?c UVEX Super G. Testowane UVEX Gravity Zero s? moimi okularami, które nie jedno ju? przesz?y, a jak wida? nadal s? w stanie ochroni? oczy Airsoftowca. Normalnego Airsoftowca, który nie u?ywa zakazanych w ASG kulek stalowych, metalizowanych, czy ceramicznych.
#7 | ross154 dnia February 26 2011 13:33:38
Tak przy okazji testów okularów. Trzeba uwa?a? na te: http://weekend-pa...ulary.html
#8 | Jazzman dnia February 26 2011 19:20:06
Spokojnie, chodzi o to by na oczy nie popsu?o a ten test jest wiarygodny.

Dla przyk?adu podam ze z wiatrówki r?ba?em do okularów uvex hilti, wiatrówka Lider z naci?giem dolnym, ?rut z ?bem spiczastym. 5 strza?ów, pokaza?y si? wgniecenia ale za choler? nie mog?em ich rozwali?, nawet z przy?o?enia.
#9 | Mario75 dnia February 27 2011 00:18:04
Test uzupe?nili?my o przeprowadzony ostrza? oprawek oraz kraw?dzi w najcie?szych miejscach szybek. Dodano równie? zdj?cia. Naprawd? trzeba si? bardzo przypatrywa?, ?eby zobaczy? jakie? ?lady po pociskach.

Dodano równie? pomiar najcie?szych miejsc szybek.
#10 | chenjinyan dnia July 03 2018 04:14:39
2018.7.3chenlixiangbelgium world cup jerseys
jordans
fitflop
manolo blahnik
flip flops
dansko shoes
links of london
yeezy shoes
chrome hearts
air max
michael kors outlet
ray ban
nike air max
puma shoes
mizuno running shoes
nike air force
beats headphones
oakley vault
nike huarache
jordan
adidas superstar
longchamp bags
salvatore ferragamo
fendi
nike shoes
converse
michael kors
adidas slides
adidas outlet
vanessa bruno
jordan 11s
tod shoes
hermes outlet
nike air
herve leger
new balance
polo ralph lauren
mulberry outlet
jordan shoes
roshe run
skechers shoes
france world cup jersey
hollister outlet
sac burberry
nike tn
oakley sunglasses
oakley
jordan 1s
montre pas cher
reebok
tommy hilfiger
christian louboutin
air max 90
adidas uk
montblanc
nike store
toms outlet
longchamp
longchamp
lululemon outlet
wedding dresses
jordan 6s
beats headphones
jordan 3s
lululemon outlet
abercrombie
soccer shoes
air jordan
vibram fivefingers
insanity
chloe handbags
kate spade
ghd
coach outlet
polo ralph lauren
fendi
adidas zx
jordan 12s
michael kors factory outlet
kobe 10
adidas outlet
kobe 9
nike kyrie 2
nike free
baseball bats
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
pandora
tiffany co
wedding dresses
nike shoes
air max 95
guess
adidas trainers
converse
air jordan
jordans
roty burch outlet
true religion jeans
coach purse
reebok
pandora
jordan shoes
air max 2017
nike air max 2018
goyard handbags
nike air max
ray ban
wedding dresses
reebok
burberry outlet
longchamp handbags
ray ban sunglasses
birkin bag
oakley sunglasses
nike air
lebron james shoes
rolex watches
nike
nike pas cher
true religion
basketball shoes
nike roshe run
ralph lauren
portugal world cup jersey
adidas outlet
true religion jeans
omega watches
lebron 11
tory burch outlet
asics
louboutin
nike store
nike mercurial
vans shoes
converse
ferragamo
mulberry
burberry handbags
abercrombie
sac guess
barbour
dolce gabbana
ray ban outlet
jordans
pandora jewelry
hermes
ralph lauren
bcbg
polo ralph lauren
burberry outlet
roshe run
ray ban sunglasses
nike air force
pandora jewelry
jerseys
england world cup jersey
nike air max
gucci belt
louboutin
michael kors
soccer jerseys
sac longchamp
supra
adidas outlet
brazil world cup jersey
gucci outlet
valentino
mac makeup
rolex watches
adidas outlet
kate spade outlet
prada
louboutin pas cher
ed hardy
nike free run
softball bats
jordan 4s
air max
mac cosmetics
timberland
jordan
mizuno
spain world cup jersey
roshe run
ralph lauren
oakley sunglasses cheap
cheap toms
furla handbags
nike outlet
nike outlet
pandora
stuart weitzman
michael kors
oakley
louboutin
rolex
cartier love bracelet
nike air max
nike free
asics
dansko
converse
cheap nfl jerseys
new balance
giuseppe zanotti
kevin durant shoes
oakley sunglasses
lebron shoes
kenzo clothing
michael kors
nike air max
guess
celine
michael kors borse
louboutin
new balance
jimmy choo
michael kors outlet
jordan retro
new balance
ferragamo
hogan
nike clothing
michael kors outlet
converse shoes
nike outlet
oakley sunglasses
boy london clothing
germany world cup jersey
michael kors outlet online
nike store
michael kors outlet online
nike free
hogan shoes
true religion jeans
mont blanc
argentina world cup jersey
swarovski crystal
nike roshe run
pandora charms
marc jacobs handbags
jordan
burberry outlet
roshe run
longchamp
salomon shoes
nike vapor max
montre
dolce & gabbana
tommy hilfiger
jordan shoes
swarovski
rolex
versace handbags
nike roshe run
miu miu shoes
swarovski
ray ban
stuart weitzman
iphone cases
coach outlet
ray ban sunglasses
nike blazer
oakley sunglasses
converse chuck taylor
timberland boots
roty burch outlet
marc jacobs
kate spade outlet
adidas clothing
nike air max
oakley vault
michael kors outlet
vans
prada outlet
ray ban
wedding dresses
parajumpers
nike air max
montre homme
louboutin
iphone x case
balenciaga shoes
gucci bag
mizuno wave
timberland
clarks shoes
bcbg max
air max
mac makeup
supra
instyler ionic styler
marc jacobs
ralph lauren outlet
adidas outlet store
thomas sabo
replica watches
vans shoes
michael kors
replica watches
jordan
new balance trainer
jordan xx9
adidas flip-flops
timberland boots
beats dre
new balance shoes
ray ban sunglasses
prada outlet
asics gel
adidas
vans
nike mercurial
michael kors canada
air max 97
adidas soccer cleats
red bottoms
ralph lauren uk
fitflops
air max
yves saint laurent
burberry
tommy hilfiger
air max 2017
timberland boots
nike air max 95
nike air max plus
nike air max
nike air force
nike free run
nike air max
karen millen uk
coach outlet online
bottega veneta
nike free
sac michael kors
cheap nfl jerseys
oakley
nike air max
ray ban
longchamp
jordan 5s
fitflops outlet
swarovski
jordans
nike blazer pas cher
ralph lauren outlet
hogan
lacoste shoes
bottega veneta
asics
michael kors outlet
nike air
mac cosmetics
nike blazer
louboutin
michael kors outlet
true religion outlet
air max
adidas running shoes
nike free
true religion outlet
2018.7.3chenlixiang
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Listopad 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Mndur Gorka E SPOS ?o?nierz Specnazu Szkolenie Certyfikowane Survival Taktyka zielona Podcast ASG Nowe pistolety WP Skarby... Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
[url=https://www.123.c...
[url=https://overthefa...
[url=http://glittergla...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://www.quitt...
[url=https://launchpad...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://overthefa...
[url=https://launchpad...
[url=http://glittergla...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=https://www.123.c...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.katesp...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,894
Wczoraj:19,144
W tym tygodniu:45,073
W tym miesiącu:184,367
W tym roku:2,709,522
Wszystkich:47,782,351
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

expexpeno
13-11-2019 03:50

expexpeno
12-11-2019 17:59

expexpeno
12-11-2019 17:18

expexpeno
12-11-2019 07:56

expexpeno
12-11-2019 07:16

expexpeno
11-11-2019 21:58

expexpeno
11-11-2019 21:24

expexpeno
11-11-2019 11:50

expexpeno
10-11-2019 23:22

expexpeno
10-11-2019 15:47

expexpeno
10-11-2019 13:19

expexpeno
10-11-2019 05:40

expexpeno
10-11-2019 03:06

expexpeno
09-11-2019 19:36

expexpeno
09-11-2019 17:09

expexpeno
09-11-2019 09:28

expexpeno
09-11-2019 06:26

expexpeno
08-11-2019 23:29

expexpeno
08-11-2019 20:21

expexpeno
08-11-2019 13:23

expexpeno
08-11-2019 10:21

expexpeno
08-11-2019 03:30

expexpeno
08-11-2019 00:35

expexpeno
07-11-2019 17:40

expexpeno
07-11-2019 14:48

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: