Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Monta? mosfeta w replice serii M
Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Umiecie ju? rozebra? i z?o?y? gearbox wi?c w tym odcinku poka?? co trzeba zrobi? aby zamontowa? sobie mosfet w swojej replice


Na pocz?tku powiem co to jest mosfet / b?d? u?ywa? do?? prostych okre?le? poniewa? nie jestem elektronikiem wi?c prosz? o wyrozumia?o?? / i po co go si? montuje.

Mosfet jest to najpro?ciej mówi?c element zbudowany z kilku cz??ci elektronicznych, tranzystor + dwa rezystory /oporniki /w najprostszej wersji mosfeta. Jak posiadacie minimalne zdolno?ci manualne do tego jeste?cie w posiadaniu lutownicy, cyny, kilku przewodów, ko?cówek na przewody i jeszcze kilku drobnych elementów to jeste?cie w stanie sami zrobi? sobie prosty mosfet /

Kto? mo?e zada? pytanie: Po co mi jaki? mosfet skoro moja replika strzela? Teraz opisze wam jakie korzy?ci zyskujemy po monta?u mosfetu.

1.Jak pewnie wiecie ?eby replika strzela?a jednym z czynników jest zamkni?cie obwodu elektrycznego /bateria, kostka stykowa ze spustem i silnik / i tu najmocniej po ty?ku dostaje w?a?nie kostka stykowa, poprzez zamykanie obwodu elektrycznego na stykach kostki dochodzi do mocnego iskrzenia ze wzgl?du na przep?yw do?? du?ego pr?du / tu prosz? o wyrozumia?o??, nie jestem ani elektrykiem ani elektronikiem wi?c opisuje to tak jak to widz?/ co za tym idzie do wypalania elementów stykowych.
Przy zastosowaniu mosfeta taka sytuacja w ogóle nie ma miejsca poniewa? ca?y jeb....ny pr?d idzie prze nasz mosfet. Kostka stykowa ma za zadanie tylko poda? sygna? dla mosfeta, a on robi ca?? robot?. Jest to szczególnie wa?ne przy stosowaniu

1.Mocnych spr??yn / mocne tuningi, du?e obci??enia pr?dowe /
2.Zwi?kszaniu napi?cia zasilania naszej repliki /stosowanie lipo itp./

Wi?c jedn? z korzy?ci jest zaoszcz?dzony zespó? styków co w zale?no?ci od firmy mo?e kosztowa? od 30 do 100z? / chyba warto /

2. Po monta?u mosfetu poprawia si? reakcja na spust / szybko?? pomi?dzy naci?ni?ciem j?zyka spustowego a reakcj? silnika i ca?ego procesu zachodz?cego w gerboxie / Ale w tej kwestii nie spodziewajcie si? jaki? mega rezultatów, jednak poprawa jest.

3.Jest jeszcze kwestia mniejszych oporów i co za tym idzie oszcz?dno?ci energii ale w tej kwestii si? nie wypowiem poniewa? jak pisa?em elektronikiem nie jestem.

Jak ju? ogólnie wiemy co to jest ten rzekomy mosfet i po co si? go montuje to przejdziemy do samego monta?u w/w elementu w replice. Poka?? wam to na replice serii M / jak wiemy w tych replikach mamy do czynienia z g?arboxem V2 i aby zmieni? uk?ad okablowania i dosta? si? do kostki stykowej trzeba niestety go rozebra? /

W poprzednich odcinkach pokaza?em wam jak rozebra? i z?o?y? gerbox wi?c ten etap mamy za sob? . Poni?ej zobaczycie zdj?cie jak wygl?da okablowanie przed monta?em mosfeta przy wyprowadzenie go na front i na kolb?.Przewody wyprowadzone na front
Przewody wyprowadzone na kolb?


Do monta?u mosfetu b?dziemy potrzebowa? dodatkowy przewód / b?dzie to przewód steruj?cy i mo?e by? maxymalnie cieniutki np. 0,5mm /

Tu zobaczycie modyfikacj? okablowania i do?o?ony przewód steruj?cy. Wersja przy kablach na froncie.


i wersja na kolb?
Jak wida? na focie powy?ej to musimy dwa przewody przeprowadzi? w bardzo newralgicznym miejscu / przej?cie obok z?batki silnika, tutaj cz?sto dochodzi do uszkodzenia, przetarcia okablowania/ Celowo zastosowa?em przewód steruj?cy /ten czerwony/ grubszy ?eby pokaza? wam jak ma?o miejsca tam jest. Naprawd? warto je dobrze pouk?ada? , poupycha?, pouciska? ?eby nie dosz?o do przetarcia izolacji i awarii repliki.

Jak ju? zmodyfikowali?my nasze okablowanie to zabieramy si? za pod??czenie mosfeta do naszej instalacji. Z jakich elementów z?o?y? mosfet by?o ju? chyba na portalu ale przypomn?.

1.Tranzystor IRL 3713 1sztuka
2.Rezystor /opornik / 30Kohm 1 sztuka
3.Rezystor /opornik/ 110ohm 1sztuka

Czerwona strza?ka pokazuje tranzystor IRL
Na zielono zaznaczony opornik 110kohm, na czerwono opornik 30KohmJak widzicie ca?y uk?ad jest przykr?cony do kawa?ka miedzianej blaszki /pe?ni ona rol? radiatora, elementu wspomagaj?cemu oddawanie ciep?a / teoretycznie mosfet nie powinien si? grza? w ogóle ale mia?em przypadki ?e dosz?o do zwarcia a bezpiecznik / o ile go mamy / nie polecia? a mosfet nagrza? sie do takiej temperatury ?e nie sz?o go dotkn??. W tej sytuacji blaszka / radiator / uchroni w jakim? stopniu przed spaleniem si? rezystora.

Tutaj z??cze pr?dowe wraz z bezpiecznikiem /do?? prosta konstrukcja ale dzia?a/
i po??czone w ca?o??Zaczynamy izolowanie koszulkami termokurczliwymii zabezpieczamy wszytko koszulkamiTu poka?e wam co jak i gdzie pod??czy?
I po pod??czeniu do repliki /mo?e nie jest to full profeska, ale wykonane w warunkach domowego warsztatu i w miar? schludnie.
Na koniec pozostaje wszystko zaizolowa? ta?m? / polecam ta?m? izolacyjn? parcian? /


Tutaj tematy poprzednie zwi?zane z zagadnieniem

KLIK
KLIK
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 25 2011 01:36:04
Powiem tak. Podziwia Sebiego, ?e potrafi to tak napisa? i zobrazowa?, ?e ci??ko tego "nie zrozumie?" Szeroki u?miech
#2 | Patol dnia March 25 2011 04:16:56
Najlepsze jest, to ?e wystarczy obejrze? fotki i ju? wiadomo co z czym si? je. Szeroki u?miech
#3 | stanis69 dnia March 25 2011 06:12:14
Artyku? dobry tylko jak zwykle za pó?no Smutny w tym tygodniu za?o?y?em 4 takie mosfety i musia?em si? sporo na g?ówkowa? jak u?o?y? te kable ale grunt ?e wszystko dzia?a Z przymru?eniem oka
#4 | Sundowner dnia March 25 2011 07:59:54
Przypomn?, ?e dobrze dobrany bezpiecznik nie jest elementem opcjonalnym Z przymru?eniem oka

Ostatnio dwa mosfety skutecznie zabezpieczy?y bezpiecznik w mojej replice, przepalaj?c si? pierwsze ;P
#5 | Jazzman dnia March 25 2011 12:45:44
Pomieszane z popl?tanym.
Po co dajesz IRL3713 z pot??nym zapasem mocy i do tego jeszcze wi?kszy radiator?
Radiator pod obudow? TO126, TO220 w zupe?no?ci wystarcza i jest mikrych rozmiarów.
W GB jest masa zb?dnych kabli, wystarczy jeden GATE i kable do silnika. ?eby takie kabel nie bieg? pod z?batk? silnikow?, pi?ujemy w szkielecie otwór wyj?cia kabla. U?atwia to monta?.
Je?li nie zaizolowa?e? radiatora to b?d? niez?e fajerwerki.
#6 | Radzio dnia March 25 2011 13:28:30
Z tej ca?ek pl?taniny kabli kable od mosfetu do kostki stykowej mog?e? da? super cieniutkie. Da? + od baterii do silnika i ca?y mofset na "-" zrobi?.
#7 | Sebi dnia March 25 2011 13:56:57
Prosz? w takim razie o napisanie lepszego artyku?u, ka?dy robi jak umie i pokazuje jak potrafi.
#8 | Padaka dnia March 25 2011 14:27:09
Dok?adnie Sebi - masz 100% racje - ka?dy robi jak potrafi - i Tobie dzi?kujemy za po?wi?cony czas i za pomoc. Jazz jedyne co potrafi to - MARUDZI? i pie?ci? swoje ego - i jest w tym My?litrzem.
... U?miech
#9 | Dantee dnia March 25 2011 16:45:38
Ja i tak kupi? jeden mosfet od Sebiego.Mia?em mosfet z hamulcem robiony na zamówienie i co z tego jak kasa przepad?a bo mosfet robi? zwarcie a to nówka sztuka by?a.
#10 | SKURA dnia March 25 2011 17:27:49
No a druga sprawa to wida? ?e napisa? SAM a nie zer?n?? z obcoj?zycznego forum Pokazuje j?zyk
#11 | renifer181 dnia March 26 2011 11:48:59
Z tego co wiem to Sebi nie mia? ?adnego przypadku reklamacji U?miech
#12 | renifer181 dnia March 26 2011 14:45:51
Ch?opaki czas sko?czy? przedstawienie bo si? troch? za bardzo rozp?dzili?cie . U?miech Jazz te? musisz przyzwyczai? si? do krytyki .
#13 | Jazzman dnia March 26 2011 15:17:54
Chcesz krytykowa? moj? osob? a nie mo?esz podwa?y? co pisz?, MILCZ.Fajne
#14 | Marduk dnia March 26 2011 18:53:06
Jazzman zaczynasz przesadza? i bardzo si? to ch?opakom i mi zaczyna nie podoba?, a milcz mo?esz powiedzie? sobie do swojego psa. Doros?y facet a zaczyna zachowywa? si? jak dziecko.

A ty, a ty niedobry Jazzman.

Reni - masz taki fajny przycisk jak edytuj, nie pisz posta pod postem
#15 | Jazzman dnia March 26 2011 19:07:06
MILCZ nie bierzcie dos?ownie bo nie mam zamiaru nikogo ucisza?. Emotka ma sugerowa? to.
#16 | renifer181 dnia March 26 2011 19:16:26
Wiem Marduk ?e jest przycisk edytuj ale dzi? by?y jeszcze posty Jacka które skasowa?
#17 | Jazzman dnia March 26 2011 20:02:03
"Krytyka (?ac. criticus - os?dzaj?cy) – analiza i ocena dobrych i z?ych stron z punktu widzenia okre?lonych warto?ci (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezb?dny element my?lenia.

Mo?e dotyczy? wielu dziedzin np. nauki (krytyka naukowa), poprawno?ci formalnej (krytyka logiczna), poprawno?ci merytorycznej (krytyka merytoryczna lub krytyka empiryczna), metod (krytyka metodologiczna), etc.

W mowie potocznej wyraz krytyka oznacza zwykle wyst?pienie (s?owne lub pisemne) przeciwko jakiemu? zjawisku, osobie, faktowi lub sposobowi rozwi?zania problemu i jest powi?zane z negatywn? ocen? tych faktów. W skrajnej postaci mo?e te? by? synonimem tzw. nagonki."

?ród?o: Wikipedia

Tak wi?c czy krytykuj? was czy to co piszecie?

Ustosunkujcie si? do tego. Kto kolwiek nas krytykuje, musi mie? ku temu podstawy, g?upiec b?dzie krytykowa? wszystko nie maj?c o tym zielonego poj?cia.
Albo jak w przypadku co niektórych "on dzia?a mi na nerwy, doje***e mu co?" po czy robi si? kwas.

Robisz co?? Rob to najlepiej jak potrafisz.


Je?li chce mnie nazwa? g?upcem: Udowodnij mi to!
#18 | Marduk dnia March 26 2011 20:08:48
Jazzman emota emot? ale kultura wypowiedzi. Mi np na telefonie nie wy?wietlaj? si? emoty i odebra?em to jak odebra?em. Cz??? osób mo?e nie zrozumie? emoty wi?c bacz na swoje s?owa

Marduk by? z?y, bez kija si? nie zbli?a? g)
#19 | renifer181 dnia March 26 2011 20:15:05
Nawet nie b?d? pisa? z jak? kultur? dzi? odnosili si? co niektórzy do siebie zw?aszcza ?e te posty znik?y i niech tak zostanie U?miech
#20 | Padaka dnia March 26 2011 21:02:36
Jest te? ró?nica mi?dzy krytyk? (konstruktywn?) a szydercz? wypowiedzi? maj?c? na celu umniejszenie oponentowi (czy to jego wiedzy czy te? zaanga?owania)...
#21 | miller44 dnia March 26 2011 21:50:21
Jazzman - pokasowa?e? komentarze mi?dzy innymi Leona, które by?y przy Twoim artykule, bo uwa?a?e?, ?e za?miecaj? Twoj? ci??k? prac?. Teraz Ty to robisz. Za?miecasz swoimi komentarzami artyku? Sebiego. Sprawd? sobie znaczenie s?owa hipokryzja.
Je?li nie masz nic sensownego do dodania do artyku?u to MILCZ Fajne
#22 | Jazzman dnia March 26 2011 22:41:43
Szyderca) Nie mam do tego uprawnie? aby kasowa? komentarze.
I tj. pisa?em, niby jestem szyderc?, a zobacz co napisa?e?.
#23 | Mario75 dnia March 27 2011 20:05:12
Z tego co wiem Leon skasowa? sam swoje komentarze po apelu Jazzmana, ?eby nie za?mieca? jego Artyku?u. Podobnie paru pozosta?ych Kolegów. Wcze?niej by?a jeszcze inna akcja, ale nie b?d? jej opisywa?. Jazzman mo?e ew. dos?a? Artyku?. Nie posiada na dzie? dzisiejszy uprawnie? Redaktora/Administratora, zatem tylko autorzy komentarzy mog? kasowa? swoje komentarze, nie Jazzman.

Prosz? pisa? na temat bo zaraz przytoczycie tutaj pó? wikipedii U?miech
#24 | betty2011 dnia April 22 2011 04:37:04
men aren't something you can really buy cheap sports watches online, for the most part, without having a good one on one look at them them wholesale knitwear them first. Therefore, it's a good idea to go to some sporting goods stores or high-end department stores to take a look at them' different
firsthand. Test several for price, fit, and features, and write down the names you like based upon those specifications.Then go online to do some comparison-shopping comparison-shopping [h1]jewelry supplies wholesale[/h1] comparison-shopping and see if you can find the models you like online, for less. It's often true that you can buy even very expensive sports
#25 | remraf dnia October 14 2013 15:38:40
Ten drugi rezystor to ma byc 100om czy 100kom?
#26 | muniekole dnia August 12 2017 00:50:29
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana i najlepiej jest ocenia? pod w stosunku do zminimalizowania dawki zaczerwienienia paszczy oraz odmian ?atwopalnych, zminimalizowania ilo?ci, wieku twierdzenia za? si?y wymiotów natomiast symultanicznych objawów ?wi?du, dymienia tudzie? afekt. Dwa oryginalne algorytmy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? http://hemoroidy-leki.pl/ ustnego farmaceutyki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa zosta?a tak?e zaszeregowana jako gatunek leczenia. W ci?gu jak w przewiewu kilku tygodni medykamenty cz?sto obudz? czasowe pocenie si?, zaczerwienienie tak bywa powraca po zabiegu. D?ugofalowe terapia, tak bywa od chwili niepewnego do dwóch lat, prawdopodobnie biec a? do ondulacji opiece poziomu tu? przy niektórych pacjentów. Ondulacje terapia istnieje cz?sto nieodzownego, lecz niektóre przypadki mi?kn? po jakiemu? czasie i ?yj? niezachwianie. Drugie kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? pospo?u z przeciekiem wieku.
#27 | shareways dnia September 05 2017 11:29:05
#28 | shareways dnia September 16 2017 22:16:25
krem uj?drniaj?cy do biustu zio?a oczyszczaj?ce organizm kosztuje klatk? krem przeciwzmarszczkowy 40 najlepszy krem na tradzik
#29 | clibin009 dnia April 10 2018 10:03:46
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Alice Custom Szkolenie Certyfikowane Nowe pistolety WP Survival Combat Odda? r?k? Niemcy zamykaj? Homemade Libia Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,143
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:16,143
W tym miesiącu:599,721
W tym roku:599,721
Wszystkich:57,317,221
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: