Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

WYP?DZANIE ZIMY - Ustka L?dowo BAS 13.03.2011


Ruczi, Navy Team Ustka


Pomys? spotkania wyszed? od Rucziego z Navy Team, który rozrzuci? wici na forach wi?kszo?ci teamów z naszego regionu. Jak okaza?o si? spa? w niedziel? nie mogli cz?onkowie Navy Team Ustka, Shadows Ustka, SHAFT ATU KP, BLACK WIDOW KP S?upsk, 2nd Battalion 8th Marines oraz przedstawiciel 75th Ranger RGT Koszalin Koalicja Pó?noc, sta?y bywalec spotka? organizowanych na naszym terenie, Dantee.
Olo & Dantee
Miejsce spotkania L?dowo, parking w okolicach stadionu.
Godzina: 8:00
Cel spotkania: Czysta i niczym nie zak?ócona wymiana kompozytu.


Tomi Navy Team UstkaShadow, Team SHADOWS USTKA


Ekipy zebra?y si? na parkingu, przywita?y, oszpei?y pochwali?y giwerami i obsmarowa?y nieobecnych ;), no mo?e tego ostatniego nie robi?y ale po jakiej? chwili, ca?kiem mo?liwe, ?e nawet d?u?szej udali?my si? w kierunku os?awionych przez rFront Liner1; i rEagle Eyer1; dzia?obitni. Nast?pi? podzia? sk?adów i ekipy rozesz?y si? w swoich kierunkach.

Podzia? dru?yn by? nast?puj?cy:

Grupa 1 :
Navy Team
SHAFT ATU KP

Grupa 2:
SHADOWS USTKA,
BLACK WIDOW KP S?upsk
2nd Battalion 8th Marines
75th Ranger RGT Koszalin Koalicja Pó?noc
+ Roofi z SHAFT ATU KP


Olo i Darecki BLACK WIDOW KP S?UPSK
Na wszystkich oko mia?a Ola z Shadows USTKA, która skrupulatnie sporz?dza?a dokumentacj? fotograficzn? ze spotkania i której to fotki znalaz?y si? w tej relacji.
Sk?ady by?y tak podzielone, ?e dru?yny mia?y mniej wi?cej podobn? liczb? niedzielnych komandziochów.
Jako, ?e od samego pocz?tku spotkanie mia?o by? "niedzieln? jebanko - strzelank?" scenariusz nie by? zbyt wyszukany. Jedna grupa broni?a dzia?obitni a druga mia?a j? wszelkimi sposobami zdoby?. Po zako?czeniu akcji czyli obronieniu, b?d? zdobyciu nast?powa?a zmiana ról i broni?cy stawali si? atakuj?cymi i odwrotnie.


Piter Navy Team Ustka


Jako, ?e dzia?obitni jest kilka to i miejsc do walki by?o sporo. Przy ka?dej z tych dzia?obitni teren jest zró?nicowany mimo tego, ?e przewa?aj? pagórki to my?l?, ?e jest to wy?mienity trening przed IVO JIM? 3. Akcje na dzia?obitniach rozgrywa?y si? tak szybko, ?e szczerze mówi?c nie pami?tam kto cz??ciej wygrywa?. Zreszt? jakie to mia?o znaczenie. W ko?cu spotkali?my si? aby dobrze si? bawi?, po?wiczy? a co najwa?niejsze jak mawia znany oficer KAPITAN BOMBA chcieli?my "napie...? z karabinków" i w zasadzie to wszystko si? uda?o bo kompozytu posz?o troch? w ?ció?k? le?n?.


Shadow & Szwagier SHADOWS USTKA


Niestety jak si? okaza?o cz??ci z nas pad?y batki w replikach. Ale to nie jest problem dla prawdziwego niedzielnego komandosa.
Bro? krótka w d?o? i heja do boju. Ca?e szcz??cie nikt nie wpad? na pomys? aby uzbroi? si? w KBKS (krótki Bojowy Kij Sosnowy), mo?e dlatego ?e nie zanotowano ?adnych termosogennych kwasów. Nie by?o problemów z trafieniami i przyznawaniem si? do nich. Dlatego uwa?am, ?e takie spotkania s? baaaardzo potrzebne. Pewnie cz??? zapyta si? dlaczego? Ano dlatego, ?e wyrabiaj? one taki zdrowy odruch przyznawania si? do trafie?.
Po prostu akcje s? na tyle szybkie i cz?ste, ?e nikt nie chce oszukiwa? bo i tak za 10-15 minut wróci do walki.


Na pierwszym planie Edie SHAFT ATU KP i Dymek GOT ORZE? USTKA


Po zmaganiach z dzia?obitniami zaj?li?my si? obron? i zdobywaniem budynku nad morzem. Kto by? na wspomnianych wcze?niej przeze mnie imprezach organizowanych przez Shaft ATU KP i NAvy Team Ustka ten wie o którym budyneczku mówi?. D?u?sze oczekiwanie na ruch przeciwnika a jak ju? on nast?pi? to reszta potoczy?a si? lawinowo. Bia?y kompozyt ?wiszcza? w powietrzu, silniki replik wy?y jak op?tane. I nasta?a cisza r30; po tym wszyscy udali si? na parking i rozjechali si? do swoich domostw.

Oczywi?cie nie tylko samo prucie z karabinków wype?ni?o nam dzie?. Oprócz tego by?a nauka jazdy figurowej na lodzie w wykonaniu Ola i Dantee'go. Jak si? okaza?o ch?opaki naprawd? maj? talent. Kto wie, mo?e gdyby wcze?niej odkryli w sobie takie zdolno?ci mogliby?my ich ogl?da? w telewizyjnym show "Gwiazdy robi? po lodzie".


Dantee i Olo w programie dowolnymDantee w programie dla solistów


Kolejnym rozpr??aj?cym momentem by?a w?drówka fireteamu z?o?onego z Dantee'go, Ola, ch?opaków z 2nd Battalion 8th Marines oraz mojej skromnej osoby ar17;la grzybiarze. Powiem szczerze, ?e broni?cy dzia?obitni nie za bardzo wiedzieli o co nam kaman i co tak naprawd? my robimy. Szli?my sobie drog? machaj?c do przeciwników a oni patrzyli na nas z niedowierzaniem. I jak ju? wspomnia?em faktycznie mia?o to wszystko co? wspólnego z grzybobraniem. Kiedy w naszych g?owach rodzi? si? szata?ski plan jak wykorzysta? nasz? rdziwn?r1; w?drówk? do obej?cia przeciwnika zza krzaków wy?oni? si? Ruczi z kompanem i wyci?li nas jak grzybki ;)

Reasumuj?c!

Mam nadziej? ze wyp?dzanie zimy nam si? uda?o, bo dopisa?a pogoda i ludzie.
By?o s?onecznie i ciep?o, weso?o i sympatycznie. Mam nadziej?, ?e od dzisiaj ju? b?dzie tylko taka pogoda, Pani Zima posz?a sobie ju? na biegun a w tych pi?ciu najwi?kszych miastach Polski znikn? te plakaty, na które kasa polecia?a z naszych portfeli.

LINK do pe?nej galerii autorstwa Oli z SHADOWS USTKA
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia March 16 2011 03:00:54
Bardzo fajne fotki w)
#2 | stanis69 dnia March 16 2011 08:27:05
Widz? ?e by?a niez?a akcja, szkoda ?e nas omin??a.
#3 | Technofilia dnia March 16 2011 09:24:06
A ja ?a?uj? ?e nie mieszkam bli?ej Smutny
#4 | Mario75 dnia March 16 2011 09:51:21
Ustka ma miodne tereny. To hotel na CQB, to BAS do zielonej.
#5 | Darecki dnia March 16 2011 11:59:04
Kurde Szeroki u?miech
Dantee mnie wyprzedzi?.

Mario mo?e po??cz oba tematy co ??
#6 | Mario75 dnia March 16 2011 12:29:36
Pode?lij mi materia? to opublikuj? tak ?eby by?o dobrze. Darecki twoje relacje s? jak klimat rozmów przy ognisku po dobrze zako?czonym dniu w polu walki. Nie mog? si? zatem doczeka?.

EDIT: W wyniku ba?aganu jaki powsta? w momencie ??czenia News pozostawi?em pe?ny autorski tekst Dareckiego D-cy Black Widow S?upsk KP. Zapraszam do przeczytania zatem jeszcze raz U?miech
#7 | Dantee dnia March 16 2011 15:34:45
Dlatego mój news wrzuci?em na forum a Dareckiego mia? by? a Portalu.Pisa?em wczoraj na szybko jak tylko ukaza?y si? fotki. Tekst Dareckiego jest the best pc)
#8 | Mario75 dnia March 16 2011 17:39:15
W przysz?o?ci dogadujcie si? kto co ma robi? i nie dublujcie prosz?, a wszyscy b?d? ?yli d?u?ej i szcz??liwiej U?miech

Wa?ne, ?e dzia?a OK) Darecki jak zwykle da? nie?le rad? z tekstem w) Si? Kolega marnuje OK)
#9 | Dantee dnia March 16 2011 20:27:26
By?o dogadane bo uzgodni?em z Dareckim ?e wrzuca news na Portal.
#10 | Mario75 dnia March 16 2011 20:44:35
Dobra. Pralnia jest gdzie indziej U?miech Foty prima sort! Je?li si? nimi nasz grafik Patol zachwyci?, to musi by? grubo. On tam zna te plany i inne roz?o?enia krzywych i aberracji, ?wiat?a itp. Materia? jednym s?owem bomba! Tekst uzupe?nia foto, a foto uzupe?nia tekst.
#11 | Dantee dnia March 16 2011 20:58:00
Dlatego na fotki musieli?my poczeka? bo Ola musia?a je obrobi?. Eh ?ebym wszystkie takie mia? w moich zbiorach to by by?o pi?kne portfolio dc)
#12 | Leon dnia March 17 2011 21:19:37
Szkoda, ?e nas (T40/30/20) nie by?o Z przymru?eniem oka , na sam nasz widok Zima da?aby za wygran? U?miech Fajne
a tu niestety Wiosny nie wida? Smutny
#13 | Mario75 dnia March 17 2011 22:13:43
Lepiej szykuj Leon na wiosn? co? u siebie podobnego jak "Skarby So?tysa" Najlepiej 24h. Tereny macie te? miodne.
Mo?e by si? dogada? z gospodarzem tego terenu z domkami gdzie by? wyszynk, ?eby namioty rozbi?, a ci co zechcieliby luksusu za?y? z zakwaterowania skorzystaj?.
#14 | Patol dnia March 18 2011 01:36:43
Oooo tak Szeroki u?miech g?osuj? za tym wnioskiem na dwie r?ce ;] Zesz?oroczna "batalia so?tysowa" by?a jak na mój gust jedn? z przedniejszych w roku, a na bank najlepsz? z tych pi?tro ni?ej od PFIV!!! ;] [mam na my?li fakt i? by?a lokaln? imprez?...]

Podziel? zdanie Maria, ?e fajnie by by?o zrobi? Co? d?u?szego...

Leonie wierz? w Ciebie. Szeroki u?miech [i jeszcze kilku bym znalaz?...;]
#15 | Leon dnia March 18 2011 22:46:57
No je?li naprawd? tak si? Wam podoba?o i chcecie wi?cej, to nast?pne "Skarby..." b?d? o 2,5 godziny d?u?sze Z przymru?eniem oka Fajne
#16 | Mario75 dnia March 19 2011 10:17:08
Huuuuuraaa! hmmm... chyba o 2,5 dnia d?u?sze Szyderca)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Podcast ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Nowe pistolety WP Taktyka zielona Szkolenie Certyfikowane Zwyci?zcy wrzesie? Elektryczny Blow Back MG 42 by MG Schutze Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:22,295
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:94,704
W tym miesiącu:925,064
W tym roku:925,064
Wszystkich:57,642,564
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: