Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Waga piórkowa - Dopieszczanie CM30 i co? bonusowego.
Ogólnie jestem du?ym fanem dopasowania mocy repliki do odleg?o?ci na których chcemy jej u?ywa?.
Jako d?ugotrwa?y u?ytkownik elektryka z du?? moc?, pozbawionego auto - doskonale wiem ?e strza?y z bliska z 500 fps nie zawsze, ale mog? by? bardzo nieprzyjemne.

Dlatego zawsze mam w kaburze wys?u?on? bo 3 letnia replike Glocka cymy.
Czasem - zrobionego na szybko fn2000 na plecach (gdy zapowiada si? rozgrywka z du?a ilo?ci? cqb i g?stego lasu) i szturmówka w r?kach.
Kiedy? by?a jeszcze replika mp7 ale nie przypad?a mi do gustu.

Snajperka si? znudzi?a ... Ale to raczej z uwagi na ludzi którzy nie przyznaj? si? do pojedynczego strza?u (st?d zainteresowanie szybkostrzelnym tuningiem - du?o przyjemniejszym na terminatorstwo).

Ogólnie nie polubi?em gaziaków - a to dlatego ?e gaziaki nie polubi?y mnie.
Co kupie gaziaka - okazuje si? by? zawodny, niecelny i przydatny na dystansie 5 m max.

Co innego elektryki. S?abe - ale dla mnie to nigdy nie by?a wada. Strzeli? z przy?o?enia z 180 fps nie jest nawet zbytnio bolesne. Pierwszej strzelanki testowali?my to strzelaj?c sobie w nadgarstki z przy?o?enia i w czo?o. Boli ... ale nie przebija skóry i w?a?nie o to chodzi.
Oczywi?cie z daleka ci??ko poczu? kulk? - ale od czego mamy s?uch ?

Stockowy Glock jest dobry - ale jest par? rzeczy które mo?na poprawi?.

1. Zmiana akumulatora.
Stockowy akumulator pad? mi jako? po 2 tygodniach. Jako ?e zawsze u?yteczno?? by?a dla mnie priorytetem przed lansiarskim wygl?dem - Glock dosta? zewn?trzny akumulator 9.6 V. Dzia?a? tak 2 lata i nie by?o z tym problemów.
Wspomina?em ze u mnie ka?da replika ma wtyczki Deans ? Glock te?.


Dzi?ki temu mo?na pod??czy? (nareszcie wewn?trz) lipola 7.4 V o pojemno?ci a? 800 mAh (starcza to na pó?tora tysi?ca kulek ... kto tyle wystrzela z glocka ?).

Pasuj?ce lipo to pakiety do helikoptera Big Lama, lub pakiety Turnigy 850 mAh Long (wa?ne jest to Long).

Pakiety do lamy wymagaj? odci?cia jednego ogniwa - 11.1 V to troch? za du?o i nie mie?ci si? w ?rodku.Wymaga to przelutowania 2 kabelków - ale to naprawde bezproblemowa zmiana.
Mo?ecie zapyta? co z z??czem balansera ?
Wystarczy odci?? jedn? cz??? (z odpowiedniej strony) i mimo braku jednego wypustka b?dzie idealnie pasowa? do ?adowarki.Pod??czenie Deansów do repliki jest bardzo proste- wystarczy przylutowa? kable do bocznych przewodów.
Czasem w niektórych modelach repliki - magazynek jest dociskany zbyt s?abo do komory hopa - i przez to zwalniacze kulek - tr? o kulki przez co replika nie podaje p?ynnie przy du?ym rofie.
Naprawi? to mo?na bardzo prosto - podklejaj?c kawa?ek blaszki w miejscu gdzie opiera si? zwalnianie magazynka.
Dodatkowo przydaje si? owini?cie magazynka warstw? ta?my klej?cej - przez to nie wypada on nawet zwolniony i nie trzeba si? martwi? ?e si? zgubi w lesie (zgubi?em tak 3 magazynki).

2. Zmiana lufy na precyzyjn?.
Mój wybór pad? na kmheada. Z uwagi na to ?e precka (krótsza bo do innego modelu) na machinegunie kosztowa?a 24 z? - kupi?em j? na testy.
Konieczne by?o zamontowanie aluminiowej rurki w której lufa jest osadzona - tak ?eby nie lata?a na boki.
Mimo ?e jest o po?owe krótsza - odznacza si? ?wietn? precyzj? i skupieniem strza?u.Mo?e w najbli?szym czasie uda mi si? nagra? filmik z skupieniem i prac? repliki.

Pisa?em o tym ?e lubi? dobiera? replik? (co niestety wi??e si? z targaniem jej ca?y czas na plecach) do warunków tak ?eby nie u?ywa? za mocnej na blisk? odleg?o??...

Fn2000 na plecach jest ciekawym rozwi?zaniem - nie przeszkadza, nie jest zbyt ci??ki ani niepor?czny. Ale nie da si? go b?yskawicznie zdj?? ?eby odda? strza?.

Testowa?em ingramy, mp7, mp5, kabury lewe i prawe. Naudowe, na piersi i na pasie.
Zawsze przeszkadza to w czo?ganiu (a naudowe s? dla mnie totaln? pora?k?).

St?d pomys? by replike s?aba - zamontowa? na risie repliki szturmowej.
Pierwsza wersja mia?a gearbox od mp7 i aluminiowe body.


Zdj?cia jeszcze nie sko?czonej zabawki...
Niestety ale z uwagi na problem z bardzo precyzyjnym usytuowaniem komory hopa, brakiem gumki, i ogólnymi nieszczelno?ciami - replika strzela?a w miar? celnie tylko na ok 10 m.

Bior?c jednak najró?niejsze ?mieci które pozosta?y mi po replikach zrobi?em w pe?ni dzia?aj?ce mk2.
Tym razem z gearboxem v3 (poci?tym).
Silnikiem usytuowanym poziomo...
Bez kostki stykowej, normalnego spustu, sterowanie mosfetem.
Mosfet sterowany w??cznikiem jak latarka - pod??czanym na z??cze Jack. (tak ?eby do transportu nie trzeba by?o odkleja? dodatkowego spustu).Replika posiada body plastikowe od emki, z dwucz??ciow? komora i luf? 5 cm.Mocowanie silnika - bardzo kombinowane.Lufa os?aniana prost? aluminiow? tulejk?.
Od lewej - w??cznik g?ówny, mosfet w niebieskiej termokurczce i spust pod??czany na jacka.Zatrzask magazynka wymaga? modyfikacji i podk?adek oraz innej spr??ynki ?eby dzia?a? ... w miar? dzia?a? - trzyma ale ci??ko si? go zwalnia.Wida? spr??yne powrotn? - aby gearbox v3 pasowa? - trzeba spi?owa? du?a jego cz???.Jedyne mocowanie gearboxa z body - dwie ?rubki.
Jak wida? gearbox v3 niezbyt pasuje do body od v2. Potrzebne te? by?o spi?owanie body przy komorze hopa - tak ?eby dysza zesz?a ni?ej o 1 mm. Bez tego nieszczelno?ci powodowa?y zabójcz? moc 60 fps.
Wida? z?batki - u?o?enie silnika uniemo?liwia zamontowanie antireversala... Ale nie jest to problemem bo popychacz jest ?ci?ty, z?batka t?okowa ma tylko 11 z?bów i cofaj?ca si? spr??yna nie uszkodzi popychacza.
Mo?na r?cznie nakr?ca? z?batki :DT?ok to 2/3 t?oka pomowego z przyklejon?/wtopion? metalow? szcz?ka która ma tylko 11 z?bów.
Z uwagi ?e t?ok ma tylko 11 z?bów d?ugo?ci - konieczne jest stosowanie gumy w ?rodku t?oka - wycisza i oddala t?ok tak by z?by da?y rad? go z?apa?.
Na spr??ynie m100 osi?ga 220 fps i naprawde ?adny zasi?g (stawia?bym na jakies 25-30 m).

Ca?o?? mocowana jest na risa do lunety i skoordynowana z celownikiem lunety.

Narazie ci?gle w fazie testów.

Wiem ?e tutaj raczej stawia si? na realizm.
Tylko ?e niestety nie ma jeszcze replik asg które umo?liwia?yby b?yskawiczne przestawianie si? z du?ej mocy na ma?? (ale ci?gle na taka mam nadzieje... i nie - przesuni?cie prowadnicy spr??yny do ty?u nie jest dla mnie "b?yskawiczne", wymaga za du?o czasu w warunkach rozgrywki).
Wci?? czekam na replik? z zamontowanym drugim s?abym gearboxem i krótka luf? na bliski dystans ... Lub z systemem odszczelniania komory i gumki prze??cznikiem - tak ?eby b?yskawicznie prze??czy? replike z 450 na 300 fps (lub najlepiej 250).
Narazie - testuje swoje rozwi?zanie.

ps. Kojarzycie Warhammera 40k ? Orkowych mechaników. Zawsze podoba? mi si? taki klimat :)
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Leon dnia March 17 2011 21:17:02
U?miech wszystko ?adnie i pi?knie,Fajne tyle ?e mi zaj??aby taka modyfikacja jakie? 1,5 roku kalendarzowego Z przymru?eniem oka
#2 | miller44 dnia March 17 2011 21:52:35
Pi?kne. W bandzie pierwsze co ch?opaki robili to zmieniali baterie na li-po.
Za to w japo?skim AEP stockowa bateria trzyma pi?knie.
Nie wiedzia?em, ?e mo?na te? wstawi? preck? do pistolki - jak si? wtedy skupienie zmienia? Masz jakie? porównanie?

A co do replik z szybk? zmian? mocy; takowe wyst?puj? ju? od dawna - PTW.
#3 | Ciso dnia March 17 2011 22:39:34
Na za du?? moc widz? tylko jedno rozwi?zanie... Ogólny limit fps. Po co tak mocno podkr?ca? repliki? Czy nie wystarczy mie? ok. 400fps i zasi?g 75m? Po co wi?cej? Chyba po to, ?eby krzywd? robi?...
#4 | Jazzman dnia March 17 2011 23:23:03
Ciso, nie zaczynaj.
#5 | Patol dnia March 18 2011 01:49:30
@Miller44
S? krótkie PTW? Zawsze my?la?em, ?e s? tylko d?ugie... Pytam, bo nie wiem/nie interesowa?em si? tym tematem. Z przymru?eniem oka

Pomys? ze zmian? mocy jest dobry, mam nadzieje, ?e powszechnie pojawi si? taki "patent" na krótk?...

Fanie, by by?o mie? "boczn?", która ogarnia "zielon?" i jest bezpieczna w "czarnej"
#6 | Kocur dnia March 18 2011 07:55:30
Wiem ze jest PTW ze zmiana cylindra, jest FN2000 i Elki ICS - gdzie przekrecasz srube i masz zmniejszenie fpsow o 100.

Ale to i tak wymaga czasu, sprz?tu i nie jest mo?liwe do prze??czenia w ci?gu 1 sc po zauwazeniu ze przeciwnik jest blisko.

Prawie rok biegalem z fn2000 na plecach - jest idealna do tego replika bo plaska i dosc lekka.
Szelki rozpinane w chwile ... a i tak zdazaly sie sytuacje ze nie bylo czasu na rozpiecie. Pozatym ciezko zdejmuje sie szelki w pozycji lerzacej.

Oczywiscie mozna tez wyciagnac boczna - ale po pierwsze to tez trwa chwile (zwlaszcza jak masz sie szturmowke w lapach, lub tez snajperke). Dodatkowo - Glock wymieka przy odleglosci 25 m - za dlugo leci kulka.

Szkoda ze nie mam zbytnio gdzie eksperymentowac nad odszczelnieniem komory hopa tak zeby stracic 100 fps.
Teoretycznie przy dwuczesciowej jest to do realizacji - problemem jest to ze pojawia sie podwojne strzaly (cofnie sie tez wypustek podkrecajacy a co za tym idzie powiekszy sie miejsce gdzie wejsc moga kulki).

Problemem dla mnie jest dystans 10-25m
Jak wystaje komus tylko glowa.
Teoretycznie mozna wyjasc glocka - ale szansa trafienia nie jest zbyt duza.
Mozna strzelac z glownej - ale ona ma 450 (tak tez mam limitowa replike glowna). Ale to jest ryzyko kontucji.
Przydaloby sie cos co wystrzeli z max 300 fps.

Robilem testy - repliki jezeli chodzi o moc 250-330 fps bardzo niewiele roznia sie zasiegiem.
Fenomenalne jest jak strzela replika ktora ma tylko 250 fps, lub 280 jak stock marui.
I to nie tylko maru...

Ciso - normalnie nie strzelam sie z ludzmi co maja 450+
Ale wiekszosc ogolnopoolskich imprez jest z limitem 600.
Ostatnia bezsniezna fajnie to obrazowala.
3 osoby z mocnymi klamkami stojacymi na wzgorzu i robiacy za ostrzal artyleryjski.

Druga sprawa - snajper z czterotaktem i 600 fps pod maska potrzebuje cos innego na las.
Gdyby byla replika ktora mialaby dodatkowo pma z 300 fps ... Bajka.
W realu snajper nie martwi sie ze jest "za blisko" celu i ze bedzie to zbytnio cel bolalo ...
Tak samo nie zmieni w lesie m4 na Glock tylko dlatego ze za blisko podszedl do wroga.

400 fps nie daje 75 m zasiegu.
Robilismy testy...
480 fps dawalo celny strzal (1 na 3) na odleglosc 65 m
Z miarka w lapach - cel korpus czlowieka (nie licze tu strzelania w wystajaca czesc glowy).
Zeby bylo smieszniej mp5 galaxy z lufa 10 cm i 330 fps - strzelo celnie na 55 m

Ale mamy kolegow ktorzy strzelaja sie bez limitow.
Czesto roznica 10 m - oznacza ze nie bedziesz mial szans podejsc blizej i rownie dobrze mozesz strzelac do tylu.
#7 | Hit dnia March 18 2011 11:46:50
Bro? boczna - niezwykle fajna rzecz. Ale do lansu, bo w walce ejesd?i naprawd? niepraktyczna. Dlaczego? Nie b?d? pisa? bo to oczywiste i zosta?o ju? wy?ej wymienione.

Jedyna s?uszna rzecz - limit mocy. Kontrowersje, awantury i inne przepychanki spowodowane tym tematem s? nagminne. Jednak obecnie nie widz? innego, zdroworozs?dkowego rozwi?zania.

Dla przyk?adu - co z tego, ?e snajper z 500 fps ma bro? boczn? do walki w CQB skoro zaskoczony potrafi wypali? przeciwnikowi w twarz, zamiast dajmy na to, w nogi - z 10 metrów (przyk?ad z ?ycia - do?? dramatyczny bo z efektem w szpitalu).

Kto w sytuacji zaskoczenia, zasadzki czy szar?y wroga ma czas i pami?? zmienia? bro? na boczn?? W praktyce - NIKT. Argumenty, ?e wysoka moc niesie wysok? odpowiedzialno?? i zarzekanie si?, ?e "Ja jako snajper zawsze bym zd??y? wyj?? bro? boczn?" s? robione na wyrost. NIKT nie wie jak si? zachowa kiedy wyskoczy na ciebie kole? z krzaczorów.

I na koniec, wybaczcie, ale stwierdzenie, ?e wi?kszo?? ludzi w Polsce ma limit 600 fps (a da si? wi?cej? Nie taniej kupi? wiatrówke na ?rut? Efekt z 80 metrów podobny) nasuwa mi jedn? my?l "jedzmy g... miliony much nie mog? si? myli?".

Miejmy swój rozum. ASG TO ZABAWA. Osobi?cie wola?bym zej?? z pola walki poklepuj?c wroga za udan? akcje ni? w nerwach zrobi? mu krzywd?.PS. Eh, gdzie te czasy kiedy ka?dy mia? stocka po 310 fps i liczy?a si? taktyka, a nie wy?cig FPSów. Zreszt? do tej pory udawa?o mi si? zdj?? przeciwnika z wypasionym m249 albo snajper? zachodz?c go z flanki z wys?u?onymi 290(SIC!) fpsami.
#8 | miller44 dnia March 18 2011 15:22:45
@Patol
S? PTW w wersji CQBR oraz wyst?puj? te? MP-5, krótszych fabrycznych nie ma. Jedyne co to samoróbki jak np. Skauta z luf? zewn?trzn? d?ugo?ci 7 cali.
#9 | stanis69 dnia March 18 2011 15:24:23
je?li chodzi o bro? doczepian? do g?ównej to mo?e co? w stylu granatnika lub jak w grach doczepiany shotgun (mo?e te? by? jaka? przeróbka AEGa), siedzi sobie takie cudo pod luf? i nie przeszkadza a jak potrzeba to tylko poci?gasz za drugi spust Z przymru?eniem oka
#10 | Kocur dnia March 20 2011 08:45:47
Hit - chyba zupelnie nie zalapales sensu arytkulu.

Strzelam sie limitowo - mam auga 450 fps.
Mam glocka na budynki (i tu sie z toba nie zgodze ze boczniak jest bez sensu - naprawde czasem zdazaja sie dni kiedy wiecej strzelam z glocka niz z auga. Do budynkow jest masakrycznie skuteczny).
Chodzi wlasnie o cos, co mialoby max 300 fps. I daloby rade strzelac w sytuacji zaskoczenia.
Pomysl z granatnikiem jest ok - nawet jest jeden plasticzny granatnik z shotgunem. Niestety ma tylko 120 fps i zasieg mniej niz zalosny...

Ja naprawde nie lubie strzelac do ludzi z 450 fps z 10 m.
Stad - pomysl zamontowania malenstwa na ris.

Realizm oczywiscie zaden - ale dalbym naprawde duze pieniadze za nieduza (posiadajaca gearbox od mp7) replike-niereplike lekka, mocowana na risa.
W ksztalcie granatnika, wiekszej puszki na laser - czegokolwiek.

Tylko po to zeby w sytuacji zaskoczenia - z bliska, strzelac z drugiej slabej lufy.
Moze kiedys sie doczekam Z przymru?eniem oka
#11 | Sundowner dnia March 20 2011 12:50:52
Raczej marne szanse, jeste? jedyn? osob?, która czego? takiego na prawd? potrzebuje Szeroki u?miech

Chocia? widzia?em innych z podobnym problemem, ale albo zaspokajali si? granatnikiem, albo Masterkey. Ale Ty potrzebujesz czego? automatycznego Krzywi si?
#12 | stanis69 dnia March 21 2011 06:12:50
A my?la?e? ?eby pod luf? przyczepi? co? w stylu P90? Mo?na by go troch? poskraca? gdzie si? da i chyba dy pasowa?.
#13 | Kocur dnia March 21 2011 09:15:42
Podwieszalem shotguna, mp7, mp5 i glocka Z przymru?eniem oka
Niestety wszystko to jest zbyt nieporeczne i za bardzo ciagnie replike do przodu.
4x4.szczecin.pl/asg/barrett.jpg
4x4.szczecin.pl/asg/1/Zdjecie028.jpg
4x4.szczecin.pl/asg/1/Zdjecie016.jpg
#14 | betty2011 dnia April 12 2011 10:10:56
after-effects basin ceramic watch awning Wittnauer, International Watch Company etc. Their basin timepieces acquire acquired added and added accepting aback they are anatomic anatomic Large Wrist Watches Store anatomic and are priced at advancing rates.Thus, ceramic, if brash properly, can become the a lot of adequate absolute to be acclimated in watches.
#15 | betty2011 dnia April 19 2011 08:11:55
abundant and actual simple alloy bracelet ability account in a agreeableness armlet that you can accomplish up for the bedfellow bedfellow cheap bangle bracelets bedfellow of account to yield with them wherever they may go.Good luck agreeableness braceletYou'll charge some food for this acceptable
affair ability item:a fiber of blubbery alternation about 7 inches long, 25-30 average sized jump rings, 25-30 2 inch continued continued silver bangle bracelets continued eye pins, aggravate adenoids pliers with a cutter, armlet charms, chaplet and a duke assignment if you wish to
holes in any of your charms.Before you alpha to accumulate the armlet you'll wish to adjudge the attending of your your gold bangle bracelets your agreeableness alloy bracelets. Sort your charms according to size,color, and style.
#16 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:54:52
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Nowe pistolety WP Tajna bro? Mndur Gorka E SPOS Elektryczny Blow Back MG 42 by MG Schutze Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:22,627
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:60,193
W tym miesiącu:890,553
W tym roku:890,553
Wszystkich:57,608,053
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: