Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Konflikt w Libii
Kim jest Muammar al-Kaddafi?

Muammar Kaddafi (69 l.)
to jeden z najbardziej znanych i charyzmatycznych przywódców Afryki Pó?nocnej. Zaczyna? od zera - jest synem Beduina handluj?cego wielb??dami - zawrotn? karier? zrobi? pod koniec lat 60-tych gdy stan?? na czele rewolucji w Libii. Od tego czasu w?ada krajem niepodzielnie. W m?odo?ci Muammar Kadafi bardzo szybko zacz?? wykazywa? sk?onno?ci przywódcze. D?ugo wzorowa? si? na prezydencie Egiptu Naserze. Swoj? ?cie?k? kariery politycznej postanowi? rozpocz?? jednak w wojsku. W 1965 uko?czy? Akademi? Wojskow? w Bengazi i stan?? na czele Zwi?zku Wolnych Oficerów. Cztery lata pó?niej jego organizacja doprowadzi?a do przewrotu w Libii i obalenia króla Idrisa I. Kaddafi stoi na czele pa?stwa od 1 wrze?nia 1969 roku, cho? oficjalnie nie pe?ni ani funkcji szef rz?du, ani g?owa pa?stwa.Interwencja zachodu...
"Francuskie my?liwce pilnuj? ju? strefy zakazu lotów nad Libi?. Wojsko poda?o, ?e zniszczy?y pierwsze cele: cztery czo?gi. Do ataku do??czyli si? Amerykanie. Ostrzelali z okr?tu pociskami typu Cruise stanowiska libijskiej obrony przeciwlotniczej w okolicach Trypolisu - podaje telewizja CNN."

Tak w?a?nie wygl?da? pocz?tek interwencji Pa?stw Sprzymierzonych przy aprobacie Ligi Arabskiej. Polska z kolei oficjalnie potwierdzi?a gotowo?? niesienia pomocy humanitarnej. Operacj? mi?dzynarodow? skrytykowa?y za to takie ostoje demokracji jak Rosja, Bia?oru?, Chiny czy Wenezuela.Portal Koalicja Pó?noc co jaki? czas przedstawi raport na temat konfliktu w Libii...
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia March 21 2011 19:23:04
Wiecie dlaczego akurat Rosja, Bia?oru? i Chiny skrytykowa?y ca?? akcj?? Bo jest to dla nich wyra?ny sygna? ?e nawet w ich przypadku mog?oby doj?? do takich sankcji. Przecie? ka?dy wie ?e ludno?? tych krajów jest równie? rozchwiana emocjonalnie na tyle, ?e kiedy? mog? wyj?? na ulice i to zbrojnie.
#2 | Ciso dnia March 21 2011 20:52:12
Nie zgodz? si? z tym, w Rosji i Chinach jest za silny aparat w?adzy i przymusu bezpo?redniego ?eby co? takiego odstawili, a po drugie mentalno?? ludzi jest zupe?nie inna. Na Bia?orusi ?ap? trzymaj? rosjanie i Unia Europejska, a na Wenezueli USA, wi?c nijak szans nie ma, ponadto tak jak w przypadku Rosji i Chin chodzi o si?? w?adzy i mo?liwo??i których spo?ecze?stwo nie ma. Krytykuj? t? akcj? poniewa? dla Rosji jak i Chin jest to bardzo wa?na strefa wp?ywów, a Bia?oru? popar?a poprostu Rosj?. Przed rezolucj? wydan? przez ONZ Rosja i Chiny musia?y si? na ni? zgodzi?, poniewa? s? sta?ymi cz?onkami Rady Bezpiecze?stwa ONZ i veto nawet jednego z nich blokuje rezolucj?...
#3 | Technofilia dnia March 21 2011 21:27:11
Ja widz? ?e kolega jest niepoprawnym optyMy?lit?. Bia?oru? i UE... wybacz ale troszk? nad wyrost powiedziane.

Kaddafi pewnie my?la? podobnie jak Ty, no a co z tego wysz?o - wszyscy wiedz?.
#4 | harper dnia March 21 2011 21:35:00
Z pewno?ci? prywatne kontakty Kaddafiego szczególnie we W?oszech pozwoli?y mu unika? interwencji Zachodu tak d?ugo.

Sam jestem ciekaw jak dalej potocz? si? wydarzenia w Libii, bo odpowied? nie jest tak jednoznaczna jak w Egipicie. Ludzie walcz? o obalenie re?imu nie maj?c póki co pomys?u na jutro. Co ciekawe jednym z najwa?niejszych przywódców rebelii jest by?y minister w klice Muammara Kaddafiego,

Je?eli uda si? w Libii to kto potem? Syria, Bahrajn (tu ludno?ci? zaopiekuj? si? z pewno?ci? bracia z Arabii Saudyskiej) Jemen, Jordania? Mam wra?enie, ?e konflikt w Libii to jedna z najwa?niejszych kostek domina zrywu w krajach arabskich.
#5 | Patol dnia March 21 2011 21:44:51
Dok?adnie! Nikt w tych pa?stwach nie kiwnie palcem... Znowu chodzi o rop? i gaz... Rosja si? rzuca, bo Libia w r?kach "zachodu", to wi?ksze uniezale?nienie si? Europy od dostaw tych surowców ze wschodu co odbiera narz?dzie nacisku w grze politycznej tego kraju. Bia?oru?, to klakier Moskwy, dla której jak równie? dla Chin zmniejsza si? strefa wp?ywów w Afryce i zak?adana jest kolejna "smyczka" gospodarcza. Chiny izoluje si? od Afryki ju? od dawna...

Rozpierducha w krajach arabskich, to na moje oko wielow?tkowy plan dzia?ania "zachodu", który umacnia swoj? pozycj? w tym regionie. Ju? akcja z Egiptem by?a do?? dziwna...
#6 | Dantee dnia March 21 2011 21:56:25
Kolejne pa?stwa do??czaj? do koalicji - tak s?ysza?em w wiadomo?ciach. Mam tylko nadziej? ?e nikt nie zg?osi? Koalicji Pó?noc na desant do Libii ch) .Nie mamy przeszkolenia w terenach pustynnych i miejskich.
#7 | Technofilia dnia March 22 2011 06:17:22
Ups :n) A my?la?em ?e chcecie jecha?... nie otwierajcie listonoszowi szk)
#8 | Ciso dnia March 22 2011 07:58:02
Techno jak by? si? zag?ebi? w temat relacji UE - Bia?oru? to by? si? zdziwi? jakie wp?ywy ma UE na Bia?orusi... We? pod uwag? to ?e nie wszystko jest napisane, trzeba czyta? pomi?dzy wierszami. W bezpiecze?swie si?dz? dosy? d?ugo wi?c orientuj? si? w temacie. Oczywi?cie nie s? to niewiadomo jakie wp?ywy np. takie jak Rosji.

Wracaj?c do sprawy Libii. Tam ju? od pocz?tku zimnej wojny by?y k?utnie w relacji Zachód-ZSRR. Rosjanom chodzi po cz??ci tak jak napisa? Patol o surowce w które zaopatruje si? Europa zachodnia, jednak to jest mniejszy cel. Widzieli?cie jakim sprz?tem dysponuje wojsko Kadafiego? Je?eli tak to macie odpowie? o co chodzi.

Taka ciekawostka: na Akademii Marynarki Wojennej szkoli?o si? 10 oficerów Kadafiego i to ca?kiem niedawno.

A Chiny sprzeciwiaj? si? dlatego, ?e jak zauwa?y? Patol chc? mie? tam swoje interesy (wystarczy spojrze? na ich strategi? gospodarcz?), ale izoluje si? ich od ca?ej Afryki jednak w nied?ugm czasie si? to prawdopodobnie zmnieni. Ukazuje to nie dos?ownie strategia bezpiecze?stwa Chin.
#9 | Patol dnia March 22 2011 15:44:59
Z tym sprz?tem w Afryce, to wed?ug mnie jest, tak ?e owszem najbardziej popularny jest ten Made In USSR, ale handel nim jest kontrolowany przez zachód, przynajmniej w wi?kszo?ci przypadków...

Dostawami destabilizuje si? sytuacj? otwieraj?c sobie pole do dzia?ania ukierunkowanego na pozyskiwanie du?ej ilo?ci, tanich surowców. Zysk jest potrójny: sprzedana bro?, kontrola i surowce. Rz?dy w Afryce w?a?ciwie s? podporz?dkowane UE i USA. "Jeden telefon" i UA robi co chc? korporacje czy rz?dy [patrz obecnie Somalia]. A propos Somalii, to z tego co pami?tam gdy Chiny próbowa?y zwi?kszy? swoj? obecno?? na kontynencie afryka?skim, inwestuj?c i wysy?aj?c bro? nagle pojawili si? "piraci" i "kontroluj?ce" je jednostki... I tak pó?nocne szlaki l?dowe "naturalnie" s? blokowane od Afga po Egipt, w centrum "chudzi" no i RSA na po?udniu. Dlatego wydaje mi si?, ?e mimo wielkich ch?ci PRC nie wiele b?d? wstanie zrobi?. ;]
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zwyci?zcy wrzesie? MG 42 by MG Schutze Radio ASG Taktyka zielona Zmiana LIGA ASG Mndur Gorka E SPOS Act od Valor Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,020
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:139,401
W tym miesiącu:1,049,686
W tym roku:5,919,183
Wszystkich:54,407,587
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: