Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:08
Zachód słońca: 17:03
Dzień trwa:
10 Godzin 55 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 7:38
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

20 marca 2011 - Projekt Marzanna
20 marca 2011 - Projekt Marzanna

Radzio :) D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin.
20 marca 2011 - Projekt Marzanna


W raz ze zbli?aniem si? kalendarzowej wiosny, w mojej g?owie urodzi? si? pomys? na zorganizowanie scenariusza, którego g?ównym zdaniem by?o by unicestwienie Marzanny, z racji nie posiadania blisko terenów rozgrywki rzeki oraz z ogranicze? wynikaj?cych z u?ycia ognia w lesie, trzeba by?o znale?? inny sposób na jej eliminacj?.


Omulna - We?ty?ski Strumie?


Wiosna... Wiosna, nigdy si? nie zmienia. To by? nieuchronny koniec zimy jaki obra?a ludzko??. Wszyscy liczyli na zwyci?stwo. Ka?dy by? optymist?. Jednak w miar? zbli?ania si? wiosny optymizm zanika?. Jednak mieszka?cy dwóch rywalizuj?cych ze sob? wiosek, poczynili przygotowania do przy?pieszenia jej przyj?cia i zadowolenia Bogów. Plemi?, która pierwsze zadowoli swoje Bóstwo, sprowadzi do wioski, wiosn? a w raz z ni? pi?kn? pogod?, dzi?ki czemu b?dzie mo?na obsia? pola i zdoby? przewag? eksportow? nad drugim plemieniem, ale nie obierajmy historii z jej magicznego uroku, poprzez zimn? ekonomiczn? kalkulacj?...


Zbiórka: 9:00 - 9:30

Rozpocz?cie: 10:00
Zako?czanie: 16:00 [w przypadku braku rozstrzygni?cia fabularnego]

Limit fps: Tak, wed?ug Szczeci?skich zasad z limitem.

Miejsce: Puszcza Bukowa

Limit miejsc: Ilo?? miejsce nieograniczona [Jednak strony zostan? podzielone na równe liczebnie, w miar? mo?liwo?ci]

Pirotechnika: Zabroniona. [Jedyna dopuszczona do gry pirotechnika b?dzie dostarczona przez organizatora, ?wiece dymne.]


Zbiórka na parkingu

Rozgrywka

- Ka?da z grup zaczyna w swojej wiosce.
- Oddalony o 50 metrów od wioski znajduje si? resp, miejsce b?dzie wyznaczone przez organizatorów.
- Ka?da wioska ma swoj? flag?, je?eli jest ona w wiosce, respawn odbywa si? co pe?ne 15 minut(:00, :15, :30, :45), w momencie kiedy zostanie utracona, respawna ma miejsce co 20 minut (:00, :20, :40)
- W grze pojawi si? mobilny respawn, wygl?da? b?dzie on nast?puj?co, osoba "nios?ca ?ycie", odpali flar? i przez 2 minuty od jej odpalenia, mo?e o?ywi? maksymalnie 25 osób. W czasie o?ywiania, osoba trzymaj?ca ?wiec? dymn?, nie mo?e si? porusza?. O?ywianie polega na tym, ?e osoba martwa musi klepn?? o?ywiaj?cego, po czym wraca do gry. W momencie w którym osoba trzymaj?ca flar? dostanie, uzdrawianie jest przerywane, nale?y po?o?y? flar? na ziemi. Flara nie mo?e zosta? podniesiona, jej magiczna moc ulatuje.
- Zadania b?d? ujawniane w czasie gry.


Omulna - We?tu?ski Strumie? - Rozlewisko przed Tartakiem


Gracze zostali podzieleni na mieszka?ców dwóch rywalizuj?cych ze sob? wiosek Niezbli?si?tu oraz Id?mniest?d. Po oznaczeniu stron, za?atwieniu papierków i wcze?niejszej odprawie s?dziów gracze zostali wyprowadzeni na pozycje startowe w wioskach.
Jak to z regu?y bywa kto? si? spó?ni?, kto? czego? zapomnia?, kto? pojecha? w z?e miejsce co doprowadzi?o ostatecznie do przesuni?cia startu na godzin? 11:00.


Pokonani kap?ani. Kasendrol i Pipes - Special Forces Airsoft Team


Pierwszym zadaniem z jakim musieli zmierzy? si? mieszka?cy naszych zapomnianych przez ?wiat wiosek, by?o jak najszybsze dotarcie do ?wi?tynni Zapomnianego Boga i poradzenie si? Kap?anów co zrobi? w, aby przy?pieszy? nadej?cie wiosny. Kap?ani jak to kap?ani nie chcieli dzieli? si? wiedz? i próbowali broni? swojego przybytku. Jednak ostatecznie upadli.


Brzoza - G.E.A.R.


Wie?niacy z Niezbli?si?tu, zaj?li ?wi?tyni? po starciu z kap?anami i mieszka?cami Id?mniest?d. Po przes?uchaniu starszego kap?ana poznali lokalizacj? elementów magicznego kr?gu, które nale?a?o zebra? w wiosce.
Do czego z Niezbli?si?tumianie, przyst?pili z ogromn? werw?, dziel?c si? na mniejsze grupki i zostawiaj?c cz??? si?, ?eby broni?a ?wi?tyni i wiedzy w niej zawartej przed konkurencj?.


Maciek i Ziku - G.E.A.R.


Po zebraniu w wiosce elementów kr?gu, przed graczami zostawa?a ujawniona lokalizacja ich magicznego kr?gu.


Meduz i Rudzik - Sekcja Taktyczno Operacyjna


Po dotarciu na miejsce okazywa?o si?, ?e kr?g musi zosta? prawid?owo u?o?ony a schemat znajduje si? w ?wi?tyni.


Ruchacz - Unicorn Riders, Kasendrol - Special Forces Airsoft Team


Dotarcie do ?wi?tyni i zdobycie schematu kr?gu prawie zako?czy?o si? powstrzymaniem, przez mieszka?ców Id?mniest?d, gnaj?cej przez g?ówne zadanie konkurencyjnej wioski. Jednak poznaj?cemu schemat uda?o si? uciec na chwile przez zaj?ciem przez Id?mniest?dczan ?wi?tyni i rozpocz?ciu przez nich realizacji kolejnego z zada?.


Lolo - Sekcja Taktyczno OperacyjnaGad?et - Niezrzeszony


W tym czasie kr?g zosta? prawid?owo u?o?ony, Niezbli?si?tumianie wrócili do ?wi?tyni odbili j? i na pro?b? kap?ana bronili jej przez 30 minut, zanim zastraszony starzec zaprowadzi? ich do miejsca gdzie ukryta by?a Marzanna.


Parking - koniec


Wraz z jej przej?ciem i dope?nieniem jej ?ywota w magicznym kr?gu, scenariusz zosta? zako?czony a gracze udali si? na parking do samochodów i rozjechali si? do domów, zanim uda?o si? dotrze? z aparatem i zrobi? grupowe zdj?cie.

By?y przewidziane jeszcze dwa zadania poboczne. Pierwsze z nich polega?o na dotarciu we wskazane miejsce i znalezieniu tam mapy z zaznaczon? lokalizacja wioski przeciwnika.

Drugie zadanie dostawa?o si? od kap?ana odwiedzaj?cego wiosk? i polega?o na dostarczeniu do ?wi?tyni, przebi?niegu. W zamian kap?an z przybytku, dawa? dwie ?wiece dymne, b?d?ce mobilnym respawnem.

Mam nadziej?, ?e dzi?ki naszemu ma?emu scenariuszowi, wiosna przyjdzie, a zima zosta?a przep?dzona.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 22 2011 01:36:26
Bardzo kibicujemy Szczeci?skiemu Airsoftowi. Tak jak i Trójmiejskiemu. ?yczymy coraz wi?cej spotka? w terenie oraz zgrywanie Teamów.
#2 | Darecki dnia March 22 2011 10:55:17
RAdzio my?l? ze zima dosta?a w ten weekend wystarczaj?co po dupsku. Teamy: Black Widow KP S?upsk, Shadows, NAvy Team, SN i RATS kontynuowa?y wyp?dzanie zimy z Polski Pó?nocnej, które rozpocz??o si? tydzie? wcze?niej. Mo?na by?o o tym przeczyta? w relacji skleconej przeze mnie. Broni?a si? skubana ale my?l? ze uda?o si? j? na d?u?sz? chwil? przep?dzi?. a Wy po zako?czonej imprezce Projekt Marzanna mam nadziej? ze zrobili?cie z ni?, MArzann? a nie imprez?, to co w obrazku znajduj?cego si? pod tym linkiem Z przymru?eniem oka http://kwejk.pl/o...
#3 | Dantee dnia March 22 2011 16:29:09
W dniu wczorajszym chcieli?my ?wi?towa? Pierwszy Dzie? Wiosny, ale kierownik na propozycj? wagarów si? nie zgodzi?.Potem pad? pomys? utopienia Marzanny z zruceniem z mostu do ?upawy a potem sp?awienie do niedalekiego Ba?tyku co niestety sko?czy?o si? niepowodzeniem. Marzanny ?adnej nie znale?li?my a Marzena jedyna w Rowach gdzie? si? zapodzia?a.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Luty 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom MG 42 by MG Schutze Zwyci?zcy wrzesie? Makarov KWC Odda? r?k? Radio ASG Homemade Libia Arctic Combat Zbrojownia Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
[url=https://www.123.c...
[url=https://overthefa...
[url=http://glittergla...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://www.quitt...
[url=https://launchpad...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://overthefa...
[url=https://launchpad...
[url=http://glittergla...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=https://www.123.c...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,897
Wczoraj:15,784
W tym tygodniu:76,259
W tym miesiącu:435,977
W tym roku:829,780
Wszystkich:49,318,184
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

expexpeno
14-11-2019 19:50

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: