Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

20 marca 2011 - Projekt Marzanna
20 marca 2011 - Projekt Marzanna

Radzio :) D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin.
20 marca 2011 - Projekt Marzanna


W raz ze zbli?aniem si? kalendarzowej wiosny, w mojej g?owie urodzi? si? pomys? na zorganizowanie scenariusza, którego g?ównym zdaniem by?o by unicestwienie Marzanny, z racji nie posiadania blisko terenów rozgrywki rzeki oraz z ogranicze? wynikaj?cych z u?ycia ognia w lesie, trzeba by?o znale?? inny sposób na jej eliminacj?.


Omulna - We?ty?ski Strumie?


Wiosna... Wiosna, nigdy si? nie zmienia. To by? nieuchronny koniec zimy jaki obra?a ludzko??. Wszyscy liczyli na zwyci?stwo. Ka?dy by? optymist?. Jednak w miar? zbli?ania si? wiosny optymizm zanika?. Jednak mieszka?cy dwóch rywalizuj?cych ze sob? wiosek, poczynili przygotowania do przy?pieszenia jej przyj?cia i zadowolenia Bogów. Plemi?, która pierwsze zadowoli swoje Bóstwo, sprowadzi do wioski, wiosn? a w raz z ni? pi?kn? pogod?, dzi?ki czemu b?dzie mo?na obsia? pola i zdoby? przewag? eksportow? nad drugim plemieniem, ale nie obierajmy historii z jej magicznego uroku, poprzez zimn? ekonomiczn? kalkulacj?...


Zbiórka: 9:00 - 9:30

Rozpocz?cie: 10:00
Zako?czanie: 16:00 [w przypadku braku rozstrzygni?cia fabularnego]

Limit fps: Tak, wed?ug Szczeci?skich zasad z limitem.

Miejsce: Puszcza Bukowa

Limit miejsc: Ilo?? miejsce nieograniczona [Jednak strony zostan? podzielone na równe liczebnie, w miar? mo?liwo?ci]

Pirotechnika: Zabroniona. [Jedyna dopuszczona do gry pirotechnika b?dzie dostarczona przez organizatora, ?wiece dymne.]


Zbiórka na parkingu

Rozgrywka

- Ka?da z grup zaczyna w swojej wiosce.
- Oddalony o 50 metrów od wioski znajduje si? resp, miejsce b?dzie wyznaczone przez organizatorów.
- Ka?da wioska ma swoj? flag?, je?eli jest ona w wiosce, respawn odbywa si? co pe?ne 15 minut(:00, :15, :30, :45), w momencie kiedy zostanie utracona, respawna ma miejsce co 20 minut (:00, :20, :40)
- W grze pojawi si? mobilny respawn, wygl?da? b?dzie on nast?puj?co, osoba "nios?ca ?ycie", odpali flar? i przez 2 minuty od jej odpalenia, mo?e o?ywi? maksymalnie 25 osób. W czasie o?ywiania, osoba trzymaj?ca ?wiec? dymn?, nie mo?e si? porusza?. O?ywianie polega na tym, ?e osoba martwa musi klepn?? o?ywiaj?cego, po czym wraca do gry. W momencie w którym osoba trzymaj?ca flar? dostanie, uzdrawianie jest przerywane, nale?y po?o?y? flar? na ziemi. Flara nie mo?e zosta? podniesiona, jej magiczna moc ulatuje.
- Zadania b?d? ujawniane w czasie gry.


Omulna - We?tu?ski Strumie? - Rozlewisko przed Tartakiem


Gracze zostali podzieleni na mieszka?ców dwóch rywalizuj?cych ze sob? wiosek Niezbli?si?tu oraz Id?mniest?d. Po oznaczeniu stron, za?atwieniu papierków i wcze?niejszej odprawie s?dziów gracze zostali wyprowadzeni na pozycje startowe w wioskach.
Jak to z regu?y bywa kto? si? spó?ni?, kto? czego? zapomnia?, kto? pojecha? w z?e miejsce co doprowadzi?o ostatecznie do przesuni?cia startu na godzin? 11:00.


Pokonani kap?ani. Kasendrol i Pipes - Special Forces Airsoft Team


Pierwszym zadaniem z jakim musieli zmierzy? si? mieszka?cy naszych zapomnianych przez ?wiat wiosek, by?o jak najszybsze dotarcie do ?wi?tynni Zapomnianego Boga i poradzenie si? Kap?anów co zrobi? w, aby przy?pieszy? nadej?cie wiosny. Kap?ani jak to kap?ani nie chcieli dzieli? si? wiedz? i próbowali broni? swojego przybytku. Jednak ostatecznie upadli.


Brzoza - G.E.A.R.


Wie?niacy z Niezbli?si?tu, zaj?li ?wi?tyni? po starciu z kap?anami i mieszka?cami Id?mniest?d. Po przes?uchaniu starszego kap?ana poznali lokalizacj? elementów magicznego kr?gu, które nale?a?o zebra? w wiosce.
Do czego z Niezbli?si?tumianie, przyst?pili z ogromn? werw?, dziel?c si? na mniejsze grupki i zostawiaj?c cz??? si?, ?eby broni?a ?wi?tyni i wiedzy w niej zawartej przed konkurencj?.


Maciek i Ziku - G.E.A.R.


Po zebraniu w wiosce elementów kr?gu, przed graczami zostawa?a ujawniona lokalizacja ich magicznego kr?gu.


Meduz i Rudzik - Sekcja Taktyczno Operacyjna


Po dotarciu na miejsce okazywa?o si?, ?e kr?g musi zosta? prawid?owo u?o?ony a schemat znajduje si? w ?wi?tyni.


Ruchacz - Unicorn Riders, Kasendrol - Special Forces Airsoft Team


Dotarcie do ?wi?tyni i zdobycie schematu kr?gu prawie zako?czy?o si? powstrzymaniem, przez mieszka?ców Id?mniest?d, gnaj?cej przez g?ówne zadanie konkurencyjnej wioski. Jednak poznaj?cemu schemat uda?o si? uciec na chwile przez zaj?ciem przez Id?mniest?dczan ?wi?tyni i rozpocz?ciu przez nich realizacji kolejnego z zada?.


Lolo - Sekcja Taktyczno OperacyjnaGad?et - Niezrzeszony


W tym czasie kr?g zosta? prawid?owo u?o?ony, Niezbli?si?tumianie wrócili do ?wi?tyni odbili j? i na pro?b? kap?ana bronili jej przez 30 minut, zanim zastraszony starzec zaprowadzi? ich do miejsca gdzie ukryta by?a Marzanna.


Parking - koniec


Wraz z jej przej?ciem i dope?nieniem jej ?ywota w magicznym kr?gu, scenariusz zosta? zako?czony a gracze udali si? na parking do samochodów i rozjechali si? do domów, zanim uda?o si? dotrze? z aparatem i zrobi? grupowe zdj?cie.

By?y przewidziane jeszcze dwa zadania poboczne. Pierwsze z nich polega?o na dotarciu we wskazane miejsce i znalezieniu tam mapy z zaznaczon? lokalizacja wioski przeciwnika.

Drugie zadanie dostawa?o si? od kap?ana odwiedzaj?cego wiosk? i polega?o na dostarczeniu do ?wi?tyni, przebi?niegu. W zamian kap?an z przybytku, dawa? dwie ?wiece dymne, b?d?ce mobilnym respawnem.

Mam nadziej?, ?e dzi?ki naszemu ma?emu scenariuszowi, wiosna przyjdzie, a zima zosta?a przep?dzona.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 22 2011 01:36:26
Bardzo kibicujemy Szczeci?skiemu Airsoftowi. Tak jak i Trójmiejskiemu. ?yczymy coraz wi?cej spotka? w terenie oraz zgrywanie Teamów.
#2 | Darecki dnia March 22 2011 10:55:17
RAdzio my?l? ze zima dosta?a w ten weekend wystarczaj?co po dupsku. Teamy: Black Widow KP S?upsk, Shadows, NAvy Team, SN i RATS kontynuowa?y wyp?dzanie zimy z Polski Pó?nocnej, które rozpocz??o si? tydzie? wcze?niej. Mo?na by?o o tym przeczyta? w relacji skleconej przeze mnie. Broni?a si? skubana ale my?l? ze uda?o si? j? na d?u?sz? chwil? przep?dzi?. a Wy po zako?czonej imprezce Projekt Marzanna mam nadziej? ze zrobili?cie z ni?, MArzann? a nie imprez?, to co w obrazku znajduj?cego si? pod tym linkiem Z przymru?eniem oka http://kwejk.pl/o...
#3 | Dantee dnia March 22 2011 16:29:09
W dniu wczorajszym chcieli?my ?wi?towa? Pierwszy Dzie? Wiosny, ale kierownik na propozycj? wagarów si? nie zgodzi?.Potem pad? pomys? utopienia Marzanny z zruceniem z mostu do ?upawy a potem sp?awienie do niedalekiego Ba?tyku co niestety sko?czy?o si? niepowodzeniem. Marzanny ?adnej nie znale?li?my a Marzena jedyna w Rowach gdzie? si? zapodzia?a.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Odda? r?k? Alice Custom Elektryczny Blow Back Skarby... Tajna bro? Arctic Combat Taktyka zielona Zmiana Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,948
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:59,514
W tym miesiącu:889,874
W tym roku:889,874
Wszystkich:57,607,374
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: