Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:53
Zachód słońca: 20:06
Dzień trwa:
15 Godzin 13 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:21
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

O zawieszeniu s?ów kilka...

O zawieszeniu s?ów kilka...

Autor: AnR Serwis Replik

Zawieszenie na bro? jest jedn? z bardziej zmargalizowanych spraw w
?rodowisku ersoftowym.Niestety Ersoftowcy w 90% nie patrz? na
zawieszenie, które kupuj? pod k?tem narz?dzia, a raczej "pasek co ma
mi trzyma? gnata jak b?d? jad? kanapki". Jest te? sporo mitów,
przeinacze? dotycz?cych ich na ró?nego rodzaju forach. Generalnie, od
pocz?tku.

Nie wdaj?c si? zbytnio w historie zawiesze?, ich rozwoju, przy zakupie
nowego zawieszania trzeba spojrze? na siebie obiektywnie, na swój styl
gry, albo zadanie, które si? sobie stawia. Inne zawieszenie bym
poleci? komu? kto chodzi tylko na jebanki, a zupe?nie inne zapalonemu
milsimowcowi. Ale generalne zasady mo?na stosowa? do ka?dego.
Prezentuje prosty zestaw pyta?, którym si? kieruje przy wybieraniu
zawieszania.

1. Czy mój gnat jest ci??ki?
2. Jaki to gnat?
3. Czy zmieniam ramiona?
4. Czy zmiana ramion jest dla mnie priorytetem?
5. Czy potrzebuje QR?

I to w?a?ciwie wszystko. Pokrótce analiza. Kiedy odpowiemy sobie na te
pytania mo?emy zacz?? wybiera? pasek.
Najcz??ciej na forach z niewiadomych mi przyczyn jest polecany pas
3pkt. Na pocz?tku mojej przygody te? z?apa?em si? na t? sztuczk? i
takowy naby?em. Mój mam z Miwo Lubli?ca (tak, od Reni, ironia, co?
:>). Uwa?am pasek 3pkt za najbardziej przekombinowan? lansiarsk?
bzdur? w historii czegokolwiek. Dlaczego? 3pkt s? skomplikowane w
budowie, maj? cz?sto ró?nego rodzaju klamry, zawleczki, dziwnego
rodzaju monta?e, generalnie du?o szpeju na sobie, który mo?e si?
zepsu?, zu?y?, w szczególno?ci te ta?sze. Prezentowany tutaj 3 pkt
jest do?? prosty w budowie. Ma ju? ok. 3 lata i trzyma si?
zadziwiaj?co dobrze, pomimo up?ywu czasu i intensywnego u?ywania.
Dalej. Zawieszenie 3pkt prowadzi jeden, wielki kawalek materia?u przez
ca?a d?ugo?? gnata. Jest to o tyle irytuj?ce, ?e w przypadku klonów
AR15 blokuje dost?p do BC, albo zwalniacza magazynka. S?ysza?em o
wypadkach wci?niecia BC przez sam pas z zawieszenia 3pkt. Montowany
jak na zdj?ciu na kolbie, pomimo jego g?ównego za?o?enia, czyli
przej?cia z trybu 2pkt do 1pkt nie pozwala zmieni? ramienia.

Zawieszenie si? krzy?uj?, musze wyci?gn?? luz, odepchn?? od siebie
kolb?, wtedy do tego czasem mog? si? udusi?. Szybkie wypi?cie z tego
pasa te? mo?e stanowi? problem. Dlatego Dlatego tym wypadku uwa?am, ?e
zwyczajny pas 2pkt, dobrej konstrukcji b?dzie o wiele wygodniejszy,
praktyczniejszy nawet przy zmienianiu ramion. Wspomniany kawa?
materia?u te? przechodzi przez ca?a nasz? sylwetk? zahaczaj?c o
oporz?dzenie. Zdarza?o mi si?, ?e ten pas wciska? mi przycisk PTT,
albo haczy? o jakie? d-ringi. Mo?e kto? powiedzie?, ?e w takiej
sytuacji to ?le skonfigurowane oporz?dzenie. Te? mo?e by? w tym co?,
ale sprz?t kuj? pod siebie, a nie siebie pod sprz?t. Z zawieszeniem
2pkt czy 1pkt nie mam takich problemów. Poni?ej mo?na zobaczy? pokaz przyk?adowego 3 punktowego zawieszenia. Z do?wiadczenia wiem, ?e pr?dzej si? zapl?czemy w ten pas ni? za?o?ymy go na plecy w ten sposób, a na pewno nie mo?na mówi? o szybkim zdj?ciu.Zawieszenie 1pkt. Mój faworyt. Mo?na si? spotka? z obiegow? opini?, ?e
m?czy si? od nich ramiona przez ?le roz?o?ony ci??ar, albo ?e m?cz?
si? r?ce od noszenia gnata. Powiem tak. Je?li gnat Ci ci??y na dobrze
zaprojektowanym 1pkt, jak moim od Orkana, to masz problem z gnatem
raczej. A je?li r?czki Ci? bol? od noszenia gnata to masz problem sam
ze sob?, a nie z zawieszeniem. Dosta?em to zawieszenie od Kolegi
Jeagra. Jest po prostu rewelacyjne. Szeroka ta?ma, nie wpina si? w
ramiona, ITW Negus przy klamrze QR, znów ITW Negus przy g?ównej
klamrze. Po prostu rewelacja. QR jest dla mnie o tyle istotny, ?e
lubi? mie? mo?liwo?? szybko wypi?? si? z gnata.

Nie tylko ersoftem cz?owiek ?yj?. Czasem podczas innych naszych treningów zdarza?y mi si?
g?upie sytuacje, wstyd si? przyzna? kiedy niezdarnie zaczepia?em o
kawa?ek muru gnaciska i nie mog?em ruszy? si? nawet aby si? wypi?? i
nie uszkodzi? permanentnie gnata. Ale to jestem ja, nie ka?dy musi od
razu szuka? systemu szybko wyczepnego. Dalej, jest mnóstwo sposobów
przenoszenia gnata na zawieszeniu 1pkt. Wystarczy obejrze? film
zamieszony poni?ej.
Je?li chodzi o 2pkt zawieszenie przyj??o si? w g?owach ersoftowców, ?e
to kawa?ek paska skórzanego przyczepionego do starego Mosina. Czasy
si? zmieni?y, ?wiat poszed? do przodu. W tym momencie rynek oferuj?
ich taka gam?, ?e mo?na obsra? sobie spodnie z wra?enia. Stosuje si?
je obecnie nie tylko w "zielonej" jak si? przyj??o, ale generalnie w
CQB i MOUT. Niestety, cekub to nie tylko taktyczne la?enie po
budynkach jak w Rainbow Six, ale czasem trzeba komu? w ryja da?, albo
si? po drabinie wspi??. Jak 1pkt zawieszenia s? do tego idealne, coraz
pre?ej na ten rynek wchodz? ró?nego rodzaju modyfikacje. Jak chocia?by
pas od Vtac, który nowo?ci? ju? nie jest, albo Blue Force.Podsumowuj?c. 3pkt ble, 1pkt i 2pkt cacy! S? jeszcze na rynku
zawieszenia "hybrydowe". Chocia?by MS2 Magpula. Pas jest mocno
nieudany moim zdaniem, szczególnie przez cienk? ta?m?, która idealnie
wrzyna si? w ramie przy normalnie oszpeconym AR15.


Autor: AnouaaR
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Landsil dnia April 17 2011 11:57:17
no i bardzo fajny artyku?, przyznaj? ?e sam nie mia?em zielonego poj?cia o co chodzi z tymi zawieszenia bardzo d?ugi czas. Przypadkiem wybra?em 1pkt bo pasuje do odwzorowania.
#2 | Patol dnia April 17 2011 20:40:12
Mój jednopunkt sza?u nie robi wygl?dem.... Dobra?em pasek, klamr?, daje mi mo?liwo?? zmiany ramienia i mam je podpi?te na plecach do szelek LBV'ki. Dzi?ki temu ramiona i kark nie s? tak obci??one jak przy innych kombinacjach. :]
#3 | Mario75 dnia April 17 2011 21:19:59
Posiada?em 3pkt w który si? zapl?ta?em ch) Posiadam 2pkt który mam dopi?ty do Mosberga. Posiadam 1pkt kontraktowy US tak jak Sebi i doczepiony tak jak Patol do LBV pomi?dzy g?bki szelek, a pasy szelek. Do tego szybkie wypi?cie na fastex nexusa. W kontrakcie jest dodatkowo fastex, który po rozpi?ciu przed?u?a jednopunkta tak, ?e mo?na prze?o?y? karabinek na bok. W ka?dym momencie mo?na 1pkt wyci?gn?? z LBV bez zb?dnych kombinacji. Dla mnie na dzie? dzisiejszy to najlepszy zestaw. Nic karku nie uwiera, buttpack + manierki ?wietnie równowa?? ci??ar karabinka. Czo?ga?, skaka?, biega? - dla mnie wygoda.

Wiadomo, ?e ka?dy dobiera zawieszenie pod siebie i cz?sto przerabia je pod siebie. Trzeba po prostu swoje "wychodzi?" w terenie, ?eby doj?? do tego co dla mnie jest najbardziej komfortowe.

Kto u?ywa 3pkta i korzysta ze wszystkich jego dobrodziejstw?
Jestem po prostu ciekawy. Ch?tnie pos?ucham i waszych opinii na temat zawieszenia jakie u?ywacie.
#4 | rzeznicc dnia April 17 2011 23:12:48
dzi?kuj? pozdrawiam U?miech

http://www.youtub...LP9d-HeobM
#5 | Mario75 dnia April 17 2011 23:53:44
No powiem szczerze, ?e niez?y wyszuka?e? smaczek @rzeznicc Zawieszenie jest wypasione na maxa!
#6 | Jazzman dnia April 18 2011 11:14:00
AnR znowu b?ysn?? Szeroki u?miech Rewelka.
Gdzie mo?na kupi? takie magi do emki co na 1 fotce?
#7 | rzeznicc dnia April 19 2011 19:14:05
@Mario75

z tego co wiem to mo?na je (zawieszenie) osobi?cie zmaca? na strzelankach szczeci?skich, jakoby dwie sztuki kr??? U?miech
#8 | Mario75 dnia April 19 2011 19:27:57
Mo?e uda?oby si? namówi? którego? z u?ytkowników na recenzj?. Ciekawy to zawieszenie w praktyce pomaga czy sprawia wi?cej k?opotów. Panowie, którzy prezentuj? sprz?t, który sprzedaj? zazwyczaj powtarzaj? wszystkie czynno?ci przez wieeele godzin. Ciekawe zatem jak to si? sprawdza w polu walki kiedy nie ma czasu na przypominanie sobie instrukcji obs?ugi Czytaj Jak na razie wydaje mi si? w stylu 3w1 i wzbudza zaufanie szybko?ci i bezproblemowej obs?ugi.
#9 | chenjinyan dnia July 20 2018 02:35:46
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Sierpień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Odda? r?k? Elektryczny Blow Back Zwyci?zcy wrzesie? Radio ASG Skarby... Act od Valor Tajna bro? Szkolenie Certyfikowane Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,268
Wczoraj:19,209
W tym tygodniu:8,268
W tym miesiącu:46,481
W tym roku:3,273,241
Wszystkich:51,761,645
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: