Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Komunikacja radiowa vol I

Komunikacja radiowa vol I

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Niedawno zosta?em poproszony o przygotowanie informacji na temat radiokomunikacji w milsimach. Oto troch? informacji jakie uda?y mi si? posk?ada?.

Na wst?pie musz? zaznaczy? ?e nie jestem ekspertem od ??czno?ci, wiele te? zapewne z czasem pozapomina?em.

 

1. Rola RTO

RTO (Radio Telephone Operator) jest odpowiedzialny za komunikacj? mi?dzy oddzia?em a sztabem/pozosta?ymi oddzia?ami, realizuje j? za pomoc? radia d?ugiego zasi?gu. Istnieje mo?liwo??, ?e oddzia? w którym znajduje si? RTO, zostanie rozdzielony na dwie dru?yny (ka?da z odr?bnym Team Leaderem, dzia?aj?ce autonomicznie poza zasi?giem wzroku). W takim przypadku RTO mo?e by? odpowiedzialny równie? za komunikacj? z drug? dru?yn?, realizuj?c j? za pomoc? radia krótkiego zasi?gu.

Obowi?zki RTO:
* RTO jest odpowiedzialny za odbieranie i przekazywanie informacji do/od dowódcy.
* Kiedy dowódca podaje komunikat, RTO notuje. Podobnie post?puje przy odbiorze komunikatu ze sztabu/od innych oddzia?ów.
* RTO trzyma si? blisko dowódcy, aby ten zawsze mia? go pod r?k?.
* Je?eli dowódca osobi?cie b?dzie nadawa?, RTO odwraca si? do niego ty?em, wypatruj?c zagro?enia.
* Je?li sztab nakaza? wykonywanie regularnych meldunków, RTO pilnuje czasu ich nadawania, oraz uzgadnia z dowódc? ich tre??.

Na pocz?tku misji, przed wymarszem, obowi?zkiem RTO jest:
* ustalenie i skonfigurowanie cz?stotliwo?ci kana?ów radiowych (sprawdzenie jakim sprz?tem dysponuje zespó?)
* przetestowanie komunikacji ze sztabem i ewentualnie pozosta?ymi jednostkami
* ustalenie pozosta?ych zasad komunikacji (takich jak okresowe raportowanie)

 

Radzio D-ca Special Forces Airsoft Team Szczecin


2. Zasady ogólne komunikacji radiowej

Nale?y zak?ada?, ?e:
* przeciwnik s?ucha zawsze i przechwytuje ka?d? transmisj?
* ka?da transmisja jest nara?ona na wykrycie i lokalizacje ?rodkami przeciwnika
* ka?da wykryta i namierzona radiostacja mo?e by? zniszczona

Z tego wzgl?du
* ??czno?? powinna by? nawi?zywana na najni?szej mo?liwej mocy
* oddzia? powinien by? zawsze na nas?uchu radiowym wskazanej cz?stotliwo?ci
* nazwy miejscowo?ci, punkty charakterystyczne nigdy nie s? podawane otwartym tekstem
* przekazywane informacje s? zwi?z?e i ?cis?e - nie pozwalaj? na dwuznaczn? interpretacj?.
* nie nale?y u?ywa? ozdobników w rodzaju "prosz?", "przepraszam"
* komunikat nale?y sformu?owa? sobie przed rozpocz?ciem transmisji, nigdy w trakcie (aby nie by?o: yyyyyyyy, hmmmmmm, zapomnia?em co mia?em powiedzie?...)
* W przypadku zak?óce? oraz d?u?szych przekazów, nale?y potwierdza? przyj?cie oraz zrozumienie przekazu. Nie ma pewno?ci ?e odbiorca odebra? --> zrozumia? --> jest w stanie wykona? rozkaz.

6 przykaza? jak gada? przez radio:
1. Pomy?l zanim co? nadasz,
2. Przedstawiaj si? i mów z kim chcesz gada?!
3. Trzymaj radio przed twarz?,
4. Mów wyra?nie (mo?e by? cicho, ale wyra?nie),
5. Pami?taj, ?eby poda? gdzie jeste?, je?li chcesz np. wsparcie,
6. Ko?cz gadanie tak, ?eby by?o jasne, ze sko?czy?e?.

 

Niebawem nastepna cz??? Artyku?u Rossa "Komunikacja radiowa"

 

TEKSTY ?RÓD?OWE:

http://cfog.pl
http://www.msw-zps.pl
http://www.gs-7.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | SirHawk dnia May 02 2011 23:54:56
Je?eli radio ma si? w kieszeni na "s?abszym" ramieniu, to wystarczy usta przybli?y? do mikrofonu. Efekt ten sam.

"* nazwy miejscowo?ci, punkty charakterystyczne nigdy nie s? podawane otwartym tekstem" - Wystarczy uzgodni? pewien ?wietny i sprawdzaj?cy si? fake. Nie b?d? go przedstawia?, bo nie wiem, czy panowie z SPZ lub GTS si? zgodz? na to Z przymru?eniem oka. Znam ten trik i w mojej dru?ynie tak?e jest u?ywany.

"6 przykaza? jak gada? przez radio:"
1. Na 1. miejscu jest przedstawienie si? i z kim chcemy gada?
2. Komunikacja radiowa s?u?y do przekazywania raportów sytuacyjnych i komunikatów zwi?zanych z polem walki (wsparcie, wykryty przeciwnik etc.). Nie s?u?y do lu?nych gadek, wi?c nie ma zbytnio co si? zastanawia? nad tre?ci?.
3. Komunikaty powinny by? mo?liwie najkrótsze i zawiera? wi?cej konkretów (jak sprawozdanie - ma?o szczegó?ów). Wszystko powinno by? jednak adekwatne do obecnej sytuacji. Wybieganie w przysz?o?? nie jest zbyt dobrym wyj?ciem w komunikacji radiowej
4. Mamrotanie, zadyszki, be?kotanie niewskazane, tak jak napisa?e?
5. "Pami?taj, ?eby poda? gdzie jeste?, je?li chcesz np. wsparcie," - Trudno w tym przypadku o nie podawanie dok?adnej lokalizacji, typu sektorowego (AD 12 przyk?adowo).
6. Dobrze zako?czy? wypowied? s?owem "Odbiór" lub podobnym. Wtedy odbiorca ma pewno?? o zako?czeniu przekazu.

"* W przypadku zak?óce? oraz d?u?szych przekazów, nale?y potwierdza? przyj?cie oraz zrozumienie przekazu. Nie ma pewno?ci ?e odbiorca odebra? --> zrozumia? --> jest w stanie wykona? rozkaz." - Je?eli nie zrozumia?, to nic nie stoi mu na przeszkodzie, by powiedzie?: "Powtórz". Jak osoba mówi?ca nie powtórzy, to niech si? pó?niej nie dziwi, ?e oddzia? nie wykona? zadania.

* komunikat nale?y sformu?owa? sobie przed rozpocz?ciem transMy?liji, nigdy w trakcie (aby nie by?o: yyyyyyyy, hmmmmmm, zapomnia?em co mia?em powiedzie?...) – Nieraz dojdzie do tego nawet po obmy?leniu ca?ej wypowiedzi, zw?aszcza przy d?u?szej wymianie zda? (co jest jednak niewskazane).

"* RTO jest odpowiedzialny za odbieranie i przekazywanie informacji do/od dowódcy." -Dobre przypomnienie, bo w nie jednym teamie mo?na zaobserwowa? rol? dowódcy b?d?cego jednocze?nie radiooperatorem. Nie daj Bo?e oberwie i oddzia? ma przesrank? informacyjn?. Z drugiej strony dobrze jest zapewni? ca?ej dru?ynie odpowiednie szkolenie z zakresu radiowego.

"* ustalenie i skonfigurowanie cz?stotliwo?ci kana?ów radiowych (sprawdzenie jakim sprz?tem dysponuje zespó?)" - Przewa?nie powinien to dopilnowa? dowódca. Najlepiej, je?eli ca?a ekipa posiada radia i wszyscy wspólnie dobior? kana?y.

Ogólnie konkretny artyku?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Tajna bro? Act od Valor Makarov KWC Niemcy zamykaj? Zwyci?zcy wrzesie? Mndur Gorka E SPOS Radio ASG Odda? r?k? Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:15,929
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:15,929
W tym miesiącu:599,507
W tym roku:599,507
Wszystkich:57,317,007
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: